Glossary/Dictionary by pAsuram – thiruppaLLiyezhuchchi

Sorted by word pAsuram Word Meaning thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan arangaththammA Oh lord/master who is lying down in srIragangam! thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan kathiravan sun thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan guNadhisai in the eastern side thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan chikaram at the peak (on the udhayagiri) thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan vandhu … Read more

Glossary/Dictionary by word – thiruppaLLiyezhuchchi

Sorted by pAsuram Word Meaning pAsuram (AdhalAl) paLLi ezhundhu aruLAyE (Thus,) you kindly wake up and give your blessings thiruppaLLiyezhuchchi – 1 – kathiravan (AdhalAl) paLLi ezhundhu aruLAyE (Thus,) you kindly wake up and give your blessings thiruppaLLiyezhuchchi – 2 – kozhungodi (AdhalAl) paLLi ezhundhu aruLAyE (Thus,) you kindly wake up and give your blessings … Read more

തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി – ലളിത വ്യാഖ്യാനം

ശ്രീ ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമഃ  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമഃ  ശ്രീമത് വരവരമുനയേ നമഃ മുഥലായിരമ് ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രമുഖ ആചാര്യന്മാരിലൊരാളായ ശ്രീ മണവാള മാമുനികൾ തന്റെ ഉപദേശ രത്നമാല പാസുരം 11- ൽ തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്‌വാറിന്റെ മഹത്വം വളരെ മനോഹരമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മന്നിയ സീർ മാർഗഴിയിൽ കേട്ടൈ ഇന്റു മാനിലത്തീർ എന്നിദന്ക്കു ഏട്രം എനിൽ ഉരൈക്കേൻ – തുന്നു പുകഴ്  മാമറൈയോൻ തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ പിറപ്പാൽ നാൻമറൈയോർ കൊണ്ടാടും നാൾ. ശ്രീവൈഷ്ണവ മാസമെന്ന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുള്ള … Read more

ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆೞುಚ್ಚಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ ಮುದಲಾಯಿರಮ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರು, ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯ ೧೧ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರವರ ವೈಭವವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ನಿಯ ಸೀರ್ ಮಾರ್ಗೞಿಯಿಲ್ ಕೇಟೈ ಇನ್ನು ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್ಎನ್ನಿದನ್ಕು ಏಟ್ರಮ್ ಎನಿಲ್ ಉರೈಕ್ಕೇನ್ – ತುನ್ನು ಪುಘೞ್ ಮಾಮರೈಯೋನ್ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಪಿರಪ್ಪಾಲ್ನಾನ್ಮರೈಯೋರ್ ಕೊಂಡಾಡುಮ್ ನಾಳ್ “ಓ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೇ! ‘ವೈಷ್ಣವರ ತಿಂಗಳು’ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಘೞಿ ತಿಂಗಳಿನ ಕೇಟ್ಟೈಯ ದಿನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ! … Read more

तिरुप्पळ्ळियेळुच्चि- सरल व्यख्या

श्रीः  श्रीमते शठःकोपाय  नमः   श्रीमते रामानुजाय  नमः   श्रीमत् वरवरमुनये नमः मुदलायिरम् श्री मणवाळ मामुनिगळ् अपनी उपदेश रत्नमालै के ११ वे पाशुर में तोण्डरडिप्पोडि आळ्वार् (भक्तांघ्रिरेणू आळ्वार्) के बारे मैं बहुत ही सुन्दर ढंग से बतला रहे है । “मन्निय सीर् मार्गळियिल् केटै इन्ऱु मानिलत्तीर् एन्निदन्क्कु एट्रम् एनिल् उरैक्केन् – तुन्नु पुगळ् मामऱैयोन् तोण्डरडिप्पोडि … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ముదలాయిరము శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 11వ పాశురము లో తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు. మన్నియ సీర్ మార్గళియిల్ కేట్టై ఇన్ఱుమానిలత్తీర్ ఎన్నిదనుక్కు ఏత్తం ఎనిల్ ఉరైక్కేన్ – తున్ను పుగళ్ మామఱైయోన్ తొణ్దరడిప్పొడి ఆళ్వార్ పిఱప్పాల్ నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుం నాళ్ ఓ ప్రపంచ ప్రజలారా! శ్రీ వైష్ణవ మాసంగా కీర్తిగాంచిన మార్గళి మాసంలో జ్యేష్ట … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – Simple Explanation

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: mudhalAyiram SrI maNavALa mAmunigaL beautifully reveals the glory of thoNdaradippodi AzhwAr in the eleventh pAsuram of upadhEsa raththinamAlai: manniya sIr mArgazhiyil kEtai inRu mAnilaththIr ennidhankku ERRam enil uraikkEn – thunnu pugazh mAmaRaiyOn thoNdaradippodi AzhwAr piRappAl nAnmaRaiyOr koNdAdum nAL Oh people of this world! I will … Read more

திருப்பள்ளியெழுச்சி – எளிய விளக்கவுரை

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: முதலாயிரம் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பெருமையை உபதேச ரத்தின மாலை 11ஆம் பாசுரத்தில் அழகாக வெளியிடுகிறார். மன்னிய சீர் மார்கழியில் கேட்டை இன்று மாநிலத்தீர்என்னிதனுக்கு ஏற்றம் எனில் உரைக்கேன் – துன்னு புகழ்மாமறையோன் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பிறப்பால்நான்மறையோர் கொண்டாடும் நாள் உலகத்தவர்களே! வைஷ்ணவமான மாதம் என்ற பெருமையைக் கொண்ட மார்கழியில், கேட்டை தினத்துக்கு என்ன பெருமை என்பதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – audio

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: mudhalAyiram Meanings – English, Telugu periya perumAL (srIranganAthan) – srIrangam thoNdaradippodi AzhwAr – thirumaNdangudi Full rendering thaniyan 1 thaniyan 2 1 – kathiravan guNathisai 2 – kozhunkodi mullaiyin 3 – sudaroLi paranthana 4 – mEttiLa mEthigaL 5 – pulambina putkaLum 6 – iraviyar maNi 7 … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – 10 – కడిమలర్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 9వ పాశురం పాశుర అవతారిక: నఙ్ఞీయర్ వ్యాఖ్యానములో ప్రధానంగా – తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ ఇలా వివరిస్తున్నారు ” మొదటిపాశురంనుండి 9వ పాశురం వరకు ఋషులు , దేవతలు తమ నిగూడమైన ఉద్ధేశ్యాలను/ఆశయాలు నెరవేర్చబడగానే వారిని వదలివేసారు. ఈ పాశురమున ఆళ్వార్– ఎంపెరుమాన్ ను  మీరు దయచేసి మేల్కొని మమ్ములను అనుగ్రహింపుము, అలానే మీరు మేల్కొంటున్నపుడు ఆ నిద్రాకాలిక ముఖ సౌందర్యమును సేవించాలని … Read more