ఆర్తి ప్రబంధం – 60

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 59 పరిచయము: మాముణులు తమలో తాము ఇలా భావిస్తున్నారు – “మనం మన లక్ష్యం కోసం ఎందుకు ఆరాటపడాలి? పెరియ పెరుమాళ్ళు ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించిన ప్రతిదీ క్రమంగా మనకు కూడా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే మనము ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణ కమలాల వద్ద సమర్పితులమై ఉన్నాము కాబట్టి. ప్రతిదీ మనకి కూడా వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే మనము … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 59

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 58 పరిచయము: మాముణులు ఎంబెరుమానార్లతో ఇలా అంటున్నారు – “నాకు మరియు మీ పాద పద్మాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను (స్వాచార్యులైన  తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైలకు ధన్యవాదాలు). నా ఈ శరీరాన్ని నాశనం ఎప్పుడు అయ్యి, ఆ తరువాత పెరియ పెరుమాళ్ళు (ఆత్మ శ్రేయస్సుని కోరేవారు) గరుడున్నిఅధీష్థించి వచ్చి తమ శ్రీముఖాన్ని … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 58

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 57 పరిచయము: మాముణులు తమ మునుపటి పాశురములో “తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై వాసమలర్ త్తాల్ అడైంద వత్తు” అని అన్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైల దివ్య చరణ కమలాలను చేరిన తరువాత మాముణులు తనను తాను ఒక “వస్తువు” గా కీర్తిస్తున్నారు. దీన్లో ఇంకా లోతైన విషయము ఉందని చెబుతున్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై (ఆచార్య – శిష్య … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 57

శ్రీఃశ్రీమతే శఠకోపాయ నమఃశ్రీమతే రామానుజాయ నమఃశ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 56 పరిచయము: శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఒక ప్రశ్న ఉందని ఊహించిన మాముణులు, ఈ పాశురములో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఉందని భావించిన ప్రశ్న ఈ విధంగా ఉంది. శ్రీ రామానుజులు అంటున్నారు – “హే మాముని! నేను మీ అభ్యర్థనలను విన్నాను. నీవు ఒక దాని తరువాత ఒకటి కొన్ని విషయాలను … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 56

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 55 పరిచయము: మునుపటి పాశురములో, “మధురకవి శొర్పడియే నిలయాగ ప్పెఱ్ఱోం” అని మాముణులు అన్నారు. దానికి సంబంధించి ఈ పాశురములో, వారు ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణ కమలాల యందు శాశ్వతమైన సేవని అభ్యర్థిస్తారు. పాశురము 56: ఉందన్ అభిమానమే ఉత్తారకం ఎన్ఱు శిందై తెళిందిరుక్క చెయ్ద నీ అందో యతిరాశా! నోయ్గళల్ ఎన్నై నలక్కామల్ … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 55

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 54 పరిచయము: నిజమైన శిష్యుడిగా,  గొప్ప అనుచరుడిగా మనము రెండు విషయాలను తెలుసుకోవాలి. (1) తమ ఆచార్యుడు తనకు చేసిన అన్ని ఉపకారాలను గురించి ధ్యానించడం. (2) భవిష్యత్తులో ఆచార్యుడు అతనికి చేయబోయే వాటి పట్ల ఆసక్తి చూపించడం. ఈ పాశురము ప్రత్యేకంగా మొదటి విషయము గురించి వివరిస్తుంది. ఎంబెరుమానార్లు తనకి ప్రసాదించిన అద్భుత … Read more

నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – పదినాంగాం తిరుమొళి – పట్టి మెయ్ందోర్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః నాచ్చియార్ తిరుమొళి << పదిన్మూన్ఱాం తిరుమొళి – కణ్ణన్ ఎన్నుం తిరుప్పావైలో, ఆండాళ్ ప్రాప్యం (అంతిమ ప్రయోజనం) మరియు ప్రాపకం (దానిని పొందుటకు సాధనము అని అర్థం) స్థాపితము చేసింది. ఆమె ఫలితాన్ని పొందలేదు కాబట్టి, ఆమె ఆందోళనతో నాచ్చియార్ తిరుమొళిలో, మొదట్లో కాముని (మన్మధుడు) పాదాలను ఆశ్రయించింది. ఆ తర్వాత, ఆమె తెల్లవారుజామున స్నానము (పనినీరాట్టం) ఆచరించింది; ఆమె కోరిక నెరవేరుతుందో … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 54

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 53 పరిచయము: మునుపటి పాశురములో, మాముణులు తనను ఈ లోకము నుండి విముక్తులను చేసి ఉన్నత గతికి చేర్చమని శ్రీ రామానుజులతో విజ్ఞప్తి చేశారు. తన కోరికను శ్రీ రామానుజులు నెరవేరుస్తారని మాముణులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే, మాముణులు అంతటితో సంతృప్తి పడట్లేదు. ఎందుకంటే, “ఒరు పగల్ ఆయిరం ఊళియాయ్” అని తిరువాయ్మొళి 10.3.1వ పాశురములో … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 53

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 52 పరిచయము: మునుపటి పాశురములో మాముణులు, ఈ ప్రపంచంలో తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే చివరి క్షణాలలో పెరియ పెరుమాళ్ళు తాను ఉన్న చోటికి ఎలా వస్తాడో వివరించారు. పెరియ పెరుమాళ్ళు తన వాహమైన పెరియ తిరువడిపై వస్తారని వారు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది, “తన చివరి క్షణాలలో పెరియ పెరుమాళ్ళు … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 52

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 51 పరిచయము: మాముణులు తాను చేసిన కాల యాపనకి పశ్చాత్తాప పడే అవకాశం కలిగిందని ఇదివరకటి పాశురములో వివరించారు. శ్రీ రామానుజుల అనన్య కృప కారణంగా, వారి అనుగ్రహము వల్ల మాత్రమే ఇది సాధ్యమైంది అని కూడా వివరిస్తున్నారు. అనంతరం, ఈ పాశురములో మాముణులు శ్రీ రామానుజుల కోసమై, పెరియ పెరుమాళ్ళు తన వద్దకు … Read more