ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – தனியன்கள்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்

thyaga-mandapam

ஸ்ரீமத் காஞ்சீ முனிம் வந்தே கமலாபதி நந்தனம் |
வரதாங்க்ரி ஸதா ஸங்க ரஸாயன பராயணம் ||

கேட்க

கமலாபதி என்பவரின் புதல்வரும் பேரருளாளன் திருவடிகளில் இடைவிடாத பற்று என்னும் ரசாயநத்தையே கதியாகக் கொண்டவருமான ஸ்ரீமத் திருக்கச்சி நம்பியை வணங்குகிறேன்.

 

தேவராஜ தயா பாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சீ பூர்ணமுத்தமம் |
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம் ||

கேட்க

தேவப் பெருமாள் க்ருபைக்குப் பாத்ரமானவரும் ராமாநுஜ முநி என்னும் எம்பெருமானாருடைய மதிப்பைப் பெற்றவருமான நல்லவர்கள் ஆச்ரயிக்கத் தகுந்த திருக்கச்சி நம்பியை வணங்குகிறேன்.

ஆதாரம்: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam/

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

This entry was posted in dhEvarAja ashtakam, Other, thamizh on by .

About Sarathy Thothathri

Disciple of SrImath paramahamsa ithyAdhi pattarpirAn vAnamAmalai jIyar (29th pattam of thOthAdhri mutt). Descendant of komANdUr iLaiyavilli AchchAn (bAladhanvi swamy, a cousin of SrI ramAnuja). Born in AzhwArthirungari, grew up in thiruvallikkENi (chennai), presently living under the shade of the lotus feet of jagathAchArya SrI rAmAnuja, SrIperumbUthUr. Learned sampradhAyam principles from vELukkudi krishNan swamy, gOmatam sampathkumArAchArya swamy and many others. Full time sEvaka/servitor of SrIvaishNava sampradhAyam. Taking care of koyil.org portal, which is a humble offering to our pUrvAchAryas. koyil.org is part of SrI varavaramuni sambandhi Trust (varavaramuni.com) initiatives.

2 thoughts on “ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – தனியன்கள்

  1. Pingback: SrI dhEvarAja ashtakam – thaniyans | dhivya prabandham

  2. Pingback: 2015 – December – Week 2 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *