శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – శ్లోకములు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ << తనియన్లు శ్లోకము 1 నమస్తే హస్తభి శైలేష  శ్రీమన్! అమ్భోజలోచన ! | శరణమ్ త్వమ్ ప్రపన్నోస్మి ప్రణతార్తి హరాచ్యుత !  || శ్రోతవ్యం హే హస్తిగిరినాథ !శ్రీ పతి! అరవిన్ద లోచన! మీకు సాశ్టాన్గములు సమర్పణము చేయుచుంటిమి, హే దేవరాజ మిమ్ము కొలిచెడు భక్తులన్డరి ఆర్తులను, కష్టములను మీరు తొలగిస్తారు. దాసులను యెన్నడు విడువక వారిని ఎల్లప్పుడూ … Read more

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – తనియన్లు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ శ్రీమత్ కంచి మునిమ్ వందే  కమలాపతి ననధనమ్ | వరధాన్గ్రి సదా సన్గ రసాయన పరాయణమ్ || శ్రోతవ్యం శ్రీ  కమలపతి పుత్రులు, మరియును నిరతము వరదరాజ శ్రీ చరణములను ఆశ్రయున్చుకొని వుండి వాటి అమృతముతో కలిసి మమెకమైనట్టి శ్రీ తిరుక్కచ్చి నమ్బి స్వామి యొక్క శ్రీ చరణాలకు ప్రణామములు.   దేవరాజ దయా పాత్రమ్ శ్రీ కంచి పూర్ణ … Read more

श्री देवराज अष्टकम् – श्लोक

श्री: श्रीमते शठकोपाये नम: श्रीमते रामानुजाये नम: श्रीमद्वरवरमुनये नम: श्लोक 1 नमस्ते हस्त्भी शैलेष ! श्रीमन ! अम्भ्जलोचन ! । शरणं त्वां प्रपन्नोस्मी प्रणतार्ति हराच्युत ! ।। Listen हे हस्तगिरी नाथ! श्रीपति! अरविंदाक्ष! आपके चरणों में प्रणाम है। आप उनके दुखों का नाश करते है, जो आपके चरणों की आराधना करते है। आप अच्युत है, … Read more

श्री देवराज अष्टकम् – तनियन

श्री: श्रीमते शठकोपाये नम: श्रीमते रामानुजाये नम: श्रीमद्वरवरमुनये नम: श्री देवराज अष्टकम् श्रीमत कांची मुनिं वन्दे कमलापति नन्दनं | वरदान्घ्री सदा संग रसायन परायणं || Listen मैं श्रीकांचिपूर्ण स्वामीजी, श्रीकमलापतिजी के पुत्र को प्रणाम करता हूँ, जो श्रीवरदराज के प्रति अनवरत भक्ति रसायन के आश्रित है। देवराज दया पात्रं श्री कांची पूर्णं उत्तमं | रामानुज मुनेर मान्यं … Read more

श्री देवराज अष्टकम्

श्री: श्रीमते शठकोपाये नम: श्रीमते रामानुजाये नम: श्रीमद्वरवरमुनये नम: पेरुन्देवित् तायार, देव पेरुमाल (श्रीवरदराज भगवान) उभय नाच्चियार के साथ – कांचीपुरम श्री कांचिपूर्ण स्वामीजी– कांचीपुरम Audio e-book: http://1drv.ms/1ZV4dqh श्री कांचिपूर्ण स्वामीजी ने कृपा करके श्री देवराज अष्टकम् (8 श्लोक) नामक एक सुंदर संस्कृत स्तोत्र प्रबंध की रचना की जो पेरुन्देवित् तायार के स्वामी देव पेरुमाल (श्रीवरदराज भगवान) … Read more

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ పెరుందేవి తాయర్ , శ్రీ భు సమేత వరదరాజ (పెరరుళాలన్) పెరుమాళ్, కంచిపురమ్ తిరుక్కచ్చి నంబి – కంచిపురమ్ Audio శ్రీ తిరుక్కచ్చి నంబి స్వామి అనుగ్రహించిన దేవరాజాష్టకమ్ అనే 8 శ్లోకములుగల ఈ దివ్య కావ్యమ్ లో శ్రీ కంచి మహాలక్ష్మి పెరుందేవి తాయర్ పతియగు శ్రీ దేవరాజ {వరదరాజ} పెరుమాళ్ వైభవమును లోకాన చాటుచున్నారు. న్యాయ విద్వాన్ దామల్ వన్గీపురమ్ … Read more

SrI dhEvarAja ashtakam – SlOkams

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << thaniyans SlOkam 1 namasthE hasthi SailESa! Sriman! ambhjalOchana! | SaraNam thvAm prapannOsmi praNathArthi harAchyutha! || Listen hE hasthigirinAtha! SrIpathi! aravindhAksha! I prostrate before Thee. You wipe out the distress of those who worship You. You are achyuta, firm in holding on to … Read more

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – ச்லோகங்கள்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் << தனியன்கள் ச்லோகம் 1 நமஸ்தே ஹஸ்தி சைலேச! ஸ்ரீமன்! அம்புஜ லோசன! | சரணம் த்வாம் பிரபன்னோஸ்மி ப்ரணதார்த்தி ஹராச்யுத! || கேட்க ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிக்கு நாதனே! ஸ்ரீபதியே! தாமரைக் கண்ணனே! உனக்கு வணக்கம். தன்னை வணங்கினவர்களின் துக்கத்தைப் போக்குபவனே! நழுவ விடாதவனே! உன்னைச் சரணமாக அடைந்திருக்கிறேன். ச்லோகம் 2 ஸமஸ்த ப்ராணி ஸந்த்ராண ப்ரவீண! கருணோல்பண! … Read more

SrI dhEvarAja ashtakam – thaniyans

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series SrImath kAnchI munim vandhE kamalApathi nanadhanam | varadhAngri sadhA sanga rasAyana parAyaNam|| Listen I prostrate unto  SrI thirukkachchi nambi, son of SrI kamalApathi, who is reliant on the chemistry of incessant devotion to SrI varadharAja.   dhEvarAja dhAyA pAthram SrI kAnchI pUrNam uththamam … Read more

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – தனியன்கள்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் ஸ்ரீமத் காஞ்சீ முனிம் வந்தே கமலாபதி நந்தனம் | வரதாங்க்ரி ஸதா ஸங்க ரஸாயன பராயணம் || கேட்க கமலாபதி என்பவரின் புதல்வரும் பேரருளாளன் திருவடிகளில் இடைவிடாத பற்று என்னும் ரசாயநத்தையே கதியாகக் கொண்டவருமான ஸ்ரீமத் திருக்கச்சி நம்பியை வணங்குகிறேன்.   தேவராஜ தயா பாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சீ பூர்ணமுத்தமம் | ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம் … Read more