జ్ఞానసారము 23

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 22

reclinevishnu

అవతారిక

జన్మకర్మల చక్రభ్రమణములో పడి కొట్టుకుపోతామేమో అని భయపడేవారికి ఈ పాశురములో ఒదార్పు లభిస్తుంది . శరణాగతి చెసిన వారికి కష్టాలు ఉండవు అనినొక్కి చెపుతున్నారు.

“ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్ ఒట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి

ఏళై మనమే! ఇనిత్తళరేల్ – ఆళి వణ్ణన్

తన్నడి క్కీళ్ వీళ్దు శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్

సొన్నదఱ్ పిన్ ఉణ్దో? తుయర్”

ప్రతి పదార్థము

ఊళి వినై = పురాకృత పాపములనే

కుఱుంబర్ = దుష్టులులా

ఓట్టరువర్ = పరుగున వచ్చి ఇడుముల పాలు చేస్తుందని

అంజ్చి = భయపడే

ఏళై మనమే! = పిచ్చి మనసా

ఇనిత్తళరేల్ –= ఇక భయపడకు ఎందుకంటే

ఆళి వణ్ణన్ తన్ = కడలి వంటి నీలి రంగులో ఉండే శ్రీమన్నారాయణుని

అడి క్కీళ్ = శ్రీపాదముల మీద

వీళ్దు = పడి

శరణ్ ఎన్ఱు = శరణాగతి చేసి

ఇఱంతు = ప్రార్తిస్తే

ఒరుకాల్ = ఒక్క సారి (రక్షిస్తానని )

సొన్నదఱ్ పిన్ = మాట ఇచ్చిన తరువాత

తుయర్ ఉణ్దో? = కర్మలచేత వచ్చే కష్టాలు ఉంటాయా? ఉండవు కదా!

వ్యాఖ్యానము

ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్….. పురాకృత కర్మలు  ఇక్కడ దుర్మార్గుడిలా  పాపిష్టి రూపు దిద్దుకొని  బాదిస్తాయి. దానినే “కురుంబర్”  అన్నారు. ‘ ఊళి ‘ అనగా పురాతన , ‘ వినై ‘ కర్మలు . పురాకృత కర్మలు జీవుడిని పాపిష్టి పనులు చేయటానికి ప్రొత్సహిస్తూ ఉంటాయి . దీనినే  “అళుకాఱు ఎన ఒరు పావి”, అని  “కయమై ఎన్నుం పణ్బుచొల్” అని అంటారు. వస్తు వ్యామొహములు ఆ జీవుడిని , దుష్టుల గుంపు (కయవర్) చుట్టుముట్టి దాడి చేసి నంతగా బాధిస్తాయి . అవి  ఎంత బలీయమైనవి అంటే , మొత్తం ప్రపంచాన్నే దాసోహము చెసుకోగలవు .  వీళ్ళు ఐదుగురు (ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ) విజృంభించి రాత్రిళ్ళుఅందరినీ  గడగడ లాడించే దొంగలలా జీవులను బాధించ  గలవు.

ఓట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి…….పురాకృత కర్మలు జీవుడి వేంట పడి పరిగెత్తించి బాదిస్తుంటాయి అని భయపడే

ఏళై మనమే!…..ఓ! పిచ్చి మనసా ! భగవంతుడిని ఎవరైనా శరణాగతి చేస్తే ఆయన ఎట్టి పరిస్థితులలోను వదిలి వేయడు ,అందు వలన మనకు భయము లేదు . నిత్యనివాసమైన శ్రీవైకుంఠములో స్థానము ఉంటుంది. అది శరణాగతి మహిమ అని స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ అంటున్నారు .

ఇనిత్తళరేల్ –……..శరణాగతి చేసేటప్పుడు అనేక అడ్డంకులు ఏర్పడవచ్చు . అయినా భయపడకు మనసా ! అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునిడికి ధైర్య వచనాలు చెప్పినట్టుగా  ఇక్కడ స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ధైర్య వచనాలు చెపుతున్నారు .’ ఇని ‘ అనగా ‘ ఇక ‘…. అంటే శరణాగతి చేసిన తరువాత అని అర్థము.

ఆళి వణ్ణన్……..సముద్ర వర్ణుడు…. సముద్ర మంత లోతైన వాడు అనగా అంతు చిక్కని వాడు . .సముద్రము వంటి నీలి వర్ణుడు ,అందరి ధుఖఃములను  పోగొట్టగల వాడు .

తన్నడి క్కీళ్ వీళ్…..తిరుమంగై ఆళ్వార్లు “ఆళి వణ్ణన్ నిన్ అడియిణై అడైందేన్” సముద్ర వర్ణుడైన స్వామి నీ శ్రీపాదముల మీద పడ్డాను అని అంటున్నారు .

శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్ సొన్నదఱ్ పిన్…..ఒక్క సారి శరణాగతి చేస్తే చాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెయవలసిన అవసరము లేదు . ఆ జీవుడు ఆయన కృపను పొందుటకు అర్హుడవుతాడు.

ఇని ఉణ్దో? తుయర్…….ఒక్క సారి శరణాగతి చేసిన తరువాత ఇంకా దుఖఃము ఉంటుందా? ఉండదు. ఎప్పుడైతే శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీపాదముల మీద పడ్డాదో అప్పుడే ఆ జీవుడి సకల కర్మలను , అనగా పురాకృత ,అగామి  కర్మలను ఆయన తొలగతో స్తాడు . “పోయ పిళయుం పుగుదరువాన్ నింఱనవుం ‘ అని ఆండాళ్   అన్నట్లుగా , పురాకృత కర్మలు నిప్పు పడ్డ దూదిలా కాలి పోతాయి . అగామిని ఆయన గణించడు . కాబట్టి  శరణాగతి  భయపడనవసరము లేదు .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-23-uzhi-vinaik-kurumbar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *