Category Archives: Arththi prabandham

ఆర్తి ప్రబంధం – 28

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 27

srivaishna-guruparamparai

పరిచయము:

తాము ఎన్నడూ శ్రద్ధ చూపని వాటిపైన శ్రద్ధ కల్పించి ఆ కార్యములను సుసంపన్నం చేసేలా చేసిన శ్రీ రామానుజుల అనుగ్రహమును మణవాళ మామునులు అనుభవిస్తున్నారు. మణవాళ మామునులు వారి పూర్వ జీవితంలో అన్నీ సత్కార్యములే చేసినా కానీ వారికి పరమపదానికి వెళ్ళడంపై పెద్ద ఆసక్తి ఉండేది కాదు. శ్రీ రామానుజులు వారిని అనుగ్రహించి, పరమపదము చేరుకోవాలనే కోరికను ప్రేరేపించిన తరువాత మాత్రమే, మాత్రమే, వారు పరమపదము చేరుట పై దృష్టి సారించారు. అందుకని మణవాళ మామునులు ఈ పాశురములో శ్రీ రామానుజులు తనకి అనుగ్రహించిన ఈ అపురూపమయిన ఆశీర్వాదమును  ప్రశంసిస్తున్నారు.

 పాశురము:

పండు పలవారియరుం పరులగోరుయ్య
ప్పరివుడనే శెయ్దరుళుం పల్గలైగళ్ తమ్మై
క్కండదెల్లాం ఎళుది అవై కఱ్ఱిరుందుం పిఱర్ క్కు
క్కాదలుడన్ కఱ్పిత్తుం కాలత్తై క్కళిత్తేన్
పుండరీగై కేళ్వనుఱై పొన్నులగుదన్నిల్
పోగ నినైవొన్ఱుం ఇన్ఱి ప్పొరుంది ఇంగే ఇరుందేన్
ఎండిశైయొం ఏత్తుం ఎదిరాశన్ అరుళాలే
ఎళిల్ విశుమ్బైయన్ఱి ఇప్పోదెన్ మనం ఎణ్ణాదే

ప్రతి పద్ధార్ధం

పణ్డు – ముందు
కాలత్తై క్కళితేన్ – నేను నా జీవితాన్ని అలా గడిపాను
క్కాదలుడన్ – ప్రేమగా
కఱ్పిత్తుం – ప్రచారము చేస్తూ / శిక్షణ ఇస్తూ
పిఱర్కు –  ఇతరులకు
అవై కఱ్ఱిరుందుం – నా గురువుల వద్ద నేను నేర్చుకున్న
క్కండదెల్లాం – గ్రంధాలలో నేను చూసిన జ్ఞానం
ఎళుది – నేను నేర్చుకున్న దాని గురించి రాశాను
పల్గలైగళ్ తమ్మై – ఆ పుస్తకాల సంగ్రహము
శెయ్దరుళుం – ఉదారముగా ఇవ్వబడిన
పలవారియరుం – “ఆత్మ యొక్క అభ్యున్నతి, శ్రేయస్సు” గురించి ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించి, సిద్ధాంతాల కొరకు నిలబడిన గురువులు
ప్పరివుడనే – ఈ చేతనుల పట్ల కరుణతో (ఆ పుస్తకాలను) ఇచ్చారు
పరులగోరుయ్య – ఈ లోకములోని చేతనులు ఉద్ధరింపబడాలని (బంధముక్తి)
ప్పొరుంది ఇంగే ఇరుందేన్ – ఈ విభూతిలో సంతోషముగా ఉండేవాడిని
పోగ నినైవొన్ఱుం ఇన్ఱి – వెళ్ళాలని అణువు మాత్రము కూడా కోరిక లేకుండా
పొన్నులగుదన్నిల్ – “నిత్య విభూతి” అని పిలువబడే పరమపదం
ఉఱై  – నివాస స్థానమైన
పుండరీగై కేళ్వన్ – దివ్య కమల పుష్పములో ఆసీనమై ఉన్న పెరియ పిరాట్టి యొక్క దివ్య పతి,  శ్రీమన్నారాయణ
ఇప్పోదెన్ మనం ఎణ్ణాదే – నా మనస్సు ఇక దేని గురించి ఆలోచించదు.
ఎళిల్ విశుమ్బైయన్ఱి – ఆహ్లాదభరితమైన పరమపదము తప్పా
ఎదిరాశన్ అరుళాలే – ఎంబెరుమానార్ల ఆశీర్వాదము (ఆ కారణంగా)
ఎండిశైయొం ఏత్తుం – అతను అష్థ దిక్కులలోని వాళ్ళ ప్రశంసలను  అందుకుంటున్న వ్యక్తి

సరళ అనువాదము:

మణవాళ మామునులు అంతకుముందు వారు తన జీవితాన్ని ఎలా గడిపినారో వివరిస్తున్నారు. ప్రేమపూర్వకంగా ఆచర్యులు ఈ ప్రపంచానికి అందించిన గ్రంధాలను వారు చదివేవారు. వారు వాటిని క్రమంగా చదివి, వాటిని అనుసరిస్తూ, అందులోని  రహస్యాల గురించి తెలియని వారికి బోధిస్తూ ఉండేవారు. మణవాళ మామునులకు పరమపదానికి వెళ్ళాలని  ఎటువంటి ఆలోచన లేదా ఆసక్తి ఉండేది కాదు. అయినను, ఉభయ దేవేరులతో దివ్య భక్తుల నిత్య నివాసమైన శ్రీమన్నారాయణుడు వేంచేసి ఉన్న పరమపదమును చేరుకోవాలనే కోరికను తనకనుగ్రహించిన ఎంబెరుమానార్ల కృపని వారు కీర్తిస్తున్నారు.

వివరణ:

“ఈ ప్రపంచములో అజ్ఞానులను ఉద్దరించాలనే ఏకైక ఉద్దేశ్యముతో అందించిన మన పూర్వాచర్యుల గ్రంధాలను ఇదివరలో నేను చదివాను” అని మణవాళ మామునులు తెలుయజేస్తున్నారు. ఆ గ్రంధాలను వేర్వేరు ఆచార్యులు రచించినప్పటికీ, అవన్నీ ఏక కంఠంతో పలికినట్లు అందులో ఒకే అభిప్రాయం ప్రతిధ్వనించింది. చేతనుల పట్ల కరుణతో మన ఆచార్యలు ఆ గ్రంధాలను మనకిచ్చారు. ఆ సమయంలో ఎంతో ఆసక్తితో చేతికి వచ్చిన ప్రతి గ్రంధాన్ని నేను అధ్యయనం చేసాను. “తెరిత్తు ఎళుది (నాన్ముగన్ తిరువందాది 63)”లో చెప్పినట్లుగా, నేను నా ఆచార్యుల నుండి వాటిని క్రమమైన పద్ధతిలో అధ్యయనము చేశాను.  వాటిని నేర్చుకోవడమే కాకుండా, ఆ గ్రంధాలలో పేర్కొన్న వాటికి అనుసరించాను కూడా. క్రమంగా ఈ గ్రంధాల గురించి తెలియని వారికి వాటిని బోధించడం ప్రారంభించాను. ఈ పుస్తకాల ఉద్దేశ్యాన్ని వారికి తెలిపడం, తద్వారా వారి ఆత్మ శ్రేయస్సుకి  ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వారికి బోధించడం జరిగింది. ఈ రకంగా నేను నా సమయాన్ని గడిపే వాడిని.  శ్రీమన్నారాయణుడు నివాసముండే పరమపదానికి చేరుకోవాలనే ఆసక్తి నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు. నేను ఈ ప్రపంచ సుఖాలను అనుభవిస్తూ, పెరియ పిరాట్టి యొక్క భర్త  శ్రీమన్నారాయణుడు  (ముదల్ తిరువందాది 67 లో “తామరైయాళ్ కేళ్వన్” అని వర్ణించినట్లు) ఉండే చోటు గురించి పట్టించుకోలేదు.  “పరమపదం” అని పిలువబడే ఆ అద్భుతమైన ప్రదేశానికి వెళ్లాలన్న కోరిక నాకు ఎప్పుడూ కలగలేదు.

“ఎంబెరుమానార్ల ఆశీర్వాదాలతో తన కృపా వర్షాన్ని నాపై కురిపించే వరకు, పరమపదానికి వెళ్ళాలనే ఆసక్తి నాకు కలుగలేదు.” అని మణవాళ మామునులు కొనసాగిస్తున్నారు. వారి దయని ఖచ్చితంగా అష్ట దిక్కులలో అందరూ కీర్తించాల్సిన  విషయం. వారి ఆశీస్సులను పొందిన నేను ఎంత అదృష్టవంతుడిని. ఇక పరమపదానికి వెళ్లడం తప్ప మరే విషయము గురించి నా మనస్సు ఆలోచించుట లేదు. ఇది మన స్వామి అనుగ్రహముతో తప్ప మరిదేనితో సాధ్యము కానిది.  ఎంబెరుమానార్ల కృప గురించి నొక్కి చెప్పే “అరుళాలే” అన్న పదము “తేఱ్ఱత్తు ఏకారం” లోనిది.

 స్పష్ఠీకరణ :

“అరుళాలే” అనే పదంలో, రచయిత పిళ్ళైలోకం జీయర్ “తేఱ్ఱత్తు ఏకారం” గురించి ప్రస్తావించారు. ఇది తమిళ వ్యాకరణం, దీనికి కొంచెం వివరణ అవసరం. తమిళ వ్యాకరణంలో “ఏకారం” అనేది రెండు రకాలు. మొదటిది “తేఱ్ఱత్తు ఏకారం”. ఇది “ఉరుది” లేదా “నిశ్చయత” లేదా “ఏకగ్రీవత” ని సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకి – తిరుప్పావై 1 వ పాశురములో ఆండాళ్ దానిని అందంగా వివరించింది. “నారాయణనే” లో, ఆండాల్ “ఏకారం” ను ఉపయోగించింది అంటే నారాయణుడు మాత్రమే పఱై (పర ప్రయోజనం) ఇవ్వగలడు మరెవరూ కాదు అని. మోక్షం ఎవరు ఇవ్వగలరో, మరెవరూ ఇవ్వలేరనే వాస్తవం గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది “తేఱ్ఱత్తు ఏకారం”. “పిరినిలై ఏకారాం” రెండవ రకము. “అది కూడా” అని దాని అర్థం.  “నమక్కే” అనే ఉదాహరణలో , అంటే నారాయణుడు మనలాంటి వ్యక్తులకు పఱై ఇస్తారని ఆండాళ్ ఉపయోగించిందని అర్థం. మనమెవరు? మనము తిండి, నిద్ర, ఇతర ప్రాపంచిక సుఖాలను వెదుక్కుంటూ, అవే అలౌకిక సుఖాలనుకొని తిరిగే సాధారణ (అల్ప) మానవులము. అతి అల్పమైన, తెలివిలేని మానవులమైన మనలాంటి వాళ్ళకు కూడా (నమక్కే), నారాయణుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ అర్థాన్ని “పిరినిలై ఏకారాం” అని అంటారు. “ఎణ్ణాదే” అనే వాఖ్యములో, “తేఱ్ఱత్తు ఏకారం” ఉపయోగించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/10/arththi-prabandham-28/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 27

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 26

paramapadham

ప్రస్తావన

మునుపటి పాశురములో మణవాళ మామునులు “ఒళి విసుమ్బిల్ అడియేనై ఒరుప్పడుత్తు విరైన్దే” అని శ్రీ రామానుజులను అడిగెను. వారు శ్రీ రామానుజులను తామను పరమపదమునకు చేర్చుటను త్వరితపరచే ప్రక్రియ తెలపమని కోరెను. “వానే తరువాన్ ఎనక్కాయ్ (తిరువాయ్ మొళి 10.8.5)” అను ప్రబంద వాక్యానుసారం, శ్రీ రామానుజులు కూడా మణవాళ మామునుల పరమపదమునకు చేరాలనే దృఢమైన ఆర్తిని పూర్తి చేసెదనని చెప్పెను. పరమపదమును చేరుట నిశ్చయమగుటచే, మణవాళ మామునులు తన మనసుకు, ఇక నుండి చేయతగినవి మరియు చేయతగనవి చెప్పుచున్నరు. ఈ భౌతిక ప్రపంచ అవరోధములయందు ద్యాస ఉంచకూడదని ప్రారంభించెను. పరమపదమునందు తన స్థాననము ఖాయమైన నేపద్యమున చేయతగిన పనుల గూర్చి చెప్పుట కొనసాగించెను.

పాశురం 27

ఇవ్వులగినిల్ ఇని ఒన్ఱుమ్ ఎణ్ణాదే నెన్జే
ఇరవుపగల్ ఎతిరాసర్ ఎమక్కు ఇనిమేల్ అరుళుమ్
అవ్వులగై అలర్మగళ్కోన్ అన్గిరుక్కుమ్ ఇరుప్పై
అడియార్గళ్ కుళాన్గళ్ తమై అవర్గళ్ అనుభవత్తై
ఇవ్వుయిరుమ్ అదుక్కు ఇట్టుప్పిఱందు ఇళందు కిడందదు
ఎన్నుమ్ అత్తై ఎన్ఱుమ్ అదుక్కు ఇడైచువరాయ్ కిడక్కుమ్
వెవ్వినైయాల్ వన్ద ఉడల్ విడుమ్ పొళుదై విట్టాల్
విళైయుమ్ ఇన్బమ్ తన్నై ముఱ్ఱుమ్ విడామల్ ఇరున్దు ఎణ్ణే!

ప్రతి పద్ధార్ధం

నెన్జే – ఓ! మనసా!!!
ఎణ్ణాదే – ఆలోచించచకు
ఒన్ఱుమ్ – ఏదైనన
ఇవ్వులగినిల్ – ఈ ప్రపంచము గూర్చి
ఇని – ఇకనుండి
ఎణ్ణే! – ఆలోచించు
విడామల్ ఇరున్దు – నిరంతరముగా
ఇరవుపగల్ – రేయింపగలు
అవ్వులగై – పరమపదమును
ఎతిరాసర్ – శ్రీ రామానుజ
ఇనిమేల్ అరుళుమ్ – భవిష్యత్తులో ప్రసాదించును
ఎమక్కు – మాకు
అలర్మగళ్కోన్ – సర్వశక్తి, సర్వసాక్షియగు శ్రీమన్నారాయణుడు, అలమేలుమంగ (తామర పువ్వుయందు                                    అమరియున్న పెరియ పిరాట్టికి పతిని (గూర్చి తలచుము)
ఇరుక్కుమ్ ఇరుప్పై – దివ్యమైన సింహాసనమున వారు విరాజిల్లు విధమును (తలచుము)
అన్గు – పరమపదమున
అవర్గళ్ అనుభవత్తై – అనుభవ పాత్రమగు నేను (వారి గూర్చి తలచుము)
కుళాన్గళ్ తమై – సమూహము
ఎన్ఱుమ్ –  ఎల్ల వేళల (తలచుము)
ఎన్నుమ్ అత్తై – వాటిని
ఇట్టుప్పిఱన్దు – ఇంకను పాత్రుడౌట
ఇళన్దు కిడన్దదు – అవకాసం చేజార్చుకొనుట (నిత్యసూర్యుల యొక్క అనుభవ పాత్రుడగు) 
ఇవ్వుయిరుమ్ – ఈ ప్రాణమైనను
అదుక్కు ఇడైచువరాయ్ కిడక్కుమ్ –  వాటికి అడ్డుగా ఉండు విషయమును గూర్చి (తలచుము)
వన్ద – కారణమగు
వెవ్వినైయాల్ – క్రూరమై పాపములు (ఈ శరీరముతో సంబందముచే)
ఉడల్ విడుమ్ పొళుదై – ఈ దేహము పతనముగు సమయమున (తలచు) 
అదుక్కు – అనుభవం కలుగుట (గూర్చి తలుచుము)
విట్టాల్ –   ఈ దేహ పతనము చెందునప్పుడు
విళైయుమ్ –  తుదకు కారణమగు
ఇన్బమ్ తన్నై – నిత్యమైన  సుఖము
ముఱ్ఱుమ్ – పై చెప్పబడిన వాటిని (గూర్చి తలచుము)

సామాన్య అర్ధం

మణవాళ మామునులు తన మనస్సును ఈ ఆత్మా పరమపదము నందు అనుభవించబోవు దివ్యమైన సమయమును గూర్చి తలచమని అడుగుచుండెను. ఇది  పరమపదమునకు పోవు ఆశక్తిని పెంపొందించిన శ్రీ రామునుజులచే అనురహించబడినది అని మామునులు చెప్పెను. మణవాళ మామునులు తన మనస్సు తో పరమపదము గూర్చి, దివ్య దమ్పతులైన శ్రీమన్నారాయణుని మరియు పిరాట్టి గూర్చి, వారి భక్తులను గూర్చి, అట్టి భక్తిలు అనుభవించు ఒక వస్తువుగ ఉండె అవకాశమును గూర్చి,  కాని ఇప్పుడు ఆ ఆనందమును అనుభవించ లేక పోవు దురదృష్టము గూర్చి, భాగవతుల కైంకర్యము చేయుటకు ఆత్మకు కలుగు ఆటంకములను గూర్చి, విఘాతములుగా ఉండు పాపముల గూర్చి, ఆ పాపములకు కారణముగా ఉండె ఈ దేహము గూర్చి, ఈ దేహమును విడుచు గడియ గూర్చి, ఆ తరువాత పరమపదమునకు చేరు సమయమును గూర్చి విచారించమని చెప్పెను.

వివరణ

ఓ! నా మనసా! బంధమున కు కారణమగు మార్గమైనా అలాగే మోక్ష మార్గమైనా రెండింటికీ నీవే బాధ్యుడివి (పరమపదము ద్వారా)” అని మణవాళ మామునులు తన మనస్సుకి చెప్పుకుంటున్నారు. “అత దేహావసానేచ త్యక్త సర్వేదాస్బృహః” – ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్టించుకోకుండా ఉండవలసిన విషయాలతో నిండి ఉందని వివరించే సామెత ఇది. “ప్రకృతి ప్రాకృతుంగళ్” అని సమిష్టిగా పిలువబడే ఈ విషయాలను నిశ్శేషంగా పూర్తిగా విస్మరించాలి..  అల్పమైన, నశ్వరమైన ఈ విషయాలను అవలంబించదగనివి”. అని మామునులు ముందుకు సాగుతూ, ” ఓ! నా మనసా! నాలో పరమపదము చేరుకోవాలనే కోరికను ఎంబెరుమానార్లు ప్రేరేపించారు. కావున, ఇకపై, ఈ క్రింది విషయాలను గురించి ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించమని నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను, ఎంబెరుమానార్లు మనకి అనుగ్రహించే “పరమపదం” అని పిలువబడే అద్భుతమైన దివ్య లోకాము గురించి ధ్యానించు, శ్రీ మన్నారాయణుని గురించి ధ్యానించు, వారి దివ్య పత్ని అయిన పెరియ పిరాట్టి గురించి ధ్యానించు, ఆ పరమపదంలో వారి సింహాసనముపై గంభీరముగా ఆసీనులై ఉన్నవారి గురించి చింతన చేయి. దివ్య సుగంధములతో రూపుదిద్దుకొని పెరియ పిరాట్టి పద్మాసీనమై ఉంది. “ఎళిల్ మలర్ మాదరుం తానుం ఇవ్వేళులగై ఇన్బం పయక్క ఇనిదుడన్ వీఱ్ఱిరుందు” (తిరువాయ్మొళి 7.10.1) లో వర్ణించినట్టుగా ఆవిడ దివ్య సింహాసనముపై తన దివ్య పతి అయిన శ్రీమన్నారాయణునితో ఉంది. ఈ దివ్య దంపతుల నిత్యసేవలో ఉన్న ఆ దివ్య భక్తుల (“అడియార్ కుళంగళై – తిరువాయ్మొళి 2.3.10) గురించి ఆలోచించుము.  వాళ్ళు నిన్ను ఆస్వాదించుట చూసి నీవు పొందే ఆనందం గురించి ఆలోచించు. నీవు ఆత్మగా ఆ అర్హత కలిగున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆ భక్తులకు ఆనందదాయకము కాని నీ దురదృష్టం గురించి ఆలోచించు. ఆఖరికి ఈ శరీరము రాలిపోయే ఆ క్షణము గురించి ధ్యానించుము. మొదట ఈ నష్థానికి కారణమైన అడ్డంకుల గురించి ధ్యానించు. మనమది సాధించడంలో అన్నింటి కంటే పెద్ద అవరోధమైన ఈ శరీనము గురించి ధ్యానించు. “పొల్లా ఒళుక్కుం అళుక్కుడంబుం” అని తిరువిరుత్తం 1 లో చెప్పినట్టుగా, ఈ శరీరము కొరకు ఎన్ని పాపాలు చేసి ఉంటామో వాటి గురించి ధ్యానించు. ఆఖరికి ఈ శరీరము రాలిపోయే ఆ క్షణము గురించి ధ్యానించుము. ఈ శరీరాన్ని విడిచిన అనంతరం ఈ ఆత్మ అనుభవించే శాశ్వత పరమానందము గురించి ఆలోచించు.  ఈ విషయాలన్నింటి గురించి రాత్రింబగళ్ళు ధ్యానించు. ఇవి ఆత్మ “ఆలోచించాల్సిన విషయాలు”. నిరంతము ఈ అంశాలను ధ్యానించు. “ఇవ్వులగిల్ ఇని ఒన్ఱుం ఎణ్ణాదే” అన్న ఈ వాక్యము, నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయ్మొళి 10.6.1 లోని “మరుళ్ ఒళి నీ” పాశురమును పోలి ఉంది. రెండూ అర్చావతార ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతున్నాయి.  

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/10/arththi-prabandham-27/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Arththi prabandham – Audio

Published by:

आर्ति प्रबंधं – ६०

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५९

ramanuja.jpg (585×792)

उपक्षेप

आर्ति प्रबंधं के इस अंतिम पासुरम में मामुनिगळ विचार करतें हैं, “ हमें अपने लक्ष्य के विषय में और क्यों तृष्णा हैं? पेरिय पेरुमाळ से श्री रामानुज को सौंपें गए सर्वत्र, श्री रामानुज के चरण कमलों में उपस्थित उन्के सारे बच्चों के भी हैं।” यहीं अत्यंत ख़ुशी प्रकट करतीं हैं इस अति अद्भुध ग्रंथ की अंतिम पासुरम।  

 

मणवाळ मामुनिगळ तिरुवडिगळे शरणम!

पासुरम ६०

इंद अरंगत्तु इनिदु इरु नीयेन्ड्रु अरंगर

एंदै एतिरासर्क्कींद वरं सिंदै सैय्यिल

नम्मदंरो  नेंजमे नट्रादै सोमपुदल्वर

तम्मदंरो तायमुरै तान

 

शब्दार्थ

अरंगर  – पेरिय पेरुमाळ

इंद अरंगत्तु  – कोयिल (श्रीरंगम) में

इनिदु इरु नीयेन्ड्रु  – “श्रीरंगे सुखमास्व” (श्रीरंगम में सुखी रहो )कहें

एंदै एतिरासर्क्कु – मेरे पिता एम्पेरुमानार (से)

नेंजमे  – हे मेरे हृदय

सिंदै सैय्यिल  – अगर हम इस पर विचार करें तो

इंद वरं – पेरिय पेरुमाळ से एम्पेरुमानार को सौंपे गए वरदान

नम्मदंरो  – क्या यह सच नहीं हैं कि यह वर हमारा भी है ?

नट्रादै – एम्पेरुमानार हमारें पिता

तायमुरै तान – क्योंकि हमारें माता-पिता के

सोमपुदल्वर तम्मदंरो  – संपत्ति खुद बच्चों को जाता हैं

(मामुनि अपने हृदय को कहतें हैं, “ अत: हे मेरे प्रिय हृदय। अब हमारे लिए करने केलिए कुछ नहीं हैं, हमारा भोज अब भोज न रहा , क्योंकि श्री रामानुज कृपा से वर देकर, संकटों को मिटा चुके हैं।”)  

 

समाप्ति टिप्पणि

पेरिय पेरुमाल श्री रामानुज को नित्य विभूति (परमपद) और लीला विभूति (परमपद से अन्य सर्वत्र) अपनी सारी संपत्ति सौंपे। इसीलिए धाटी पञ्चकं के ५वे श्लोक से श्री रामानुज, “श्री विष्णु लोक मणि मण्डप मार्ग दायी” कहलातें हैं। एम्पेरुमानार सारें प्रपन्नों के नेता हैं और इन्हीं के प्रति “जीयर” तथा “यतींद्र प्रवणर” दिव्य नामों से पहचाने जाने वाले मणवाळ मामुनिगळ ने प्रपत्ति किया। मामुनि को सर्व श्रेष्ट और अंतिम लक्ष्य परमपदं प्राप्त हुआ और वहाँ भगवान और भागवतों के प्रति नित्य कैंकर्य भी मिला। इसका अर्थ यह है कि यहीं फल हर किसी को मिलेगा जो  एम्पेरुमानार के सद्भाव के पात्र हैं। अर्थात श्री रामानुज के दिव्य चरण कमलों में शरणागति करने पर हर किसी को उनका प्रेम तथा आश्रय प्राप्त होगा जो उन्हें नित्यानंद का निवास परमपदं तक पहुँचायेगा।

 

सरल अनुवाद

इस अंतिम पासुरं में श्री रामानुज के संबंध के कारण, प्रार्थना किये गए सारें वरों के प्राप्ति निश्चित होने के कारण मामुनि आनंद में हैं। यह संभव हैं  क्योंकि, जैसे गद्य त्रयं के पँक्तियो से प्रकट होता हैं : पेरिय पेरुमाळ ने अपनी सारे संपत्ति एम्पेरुमानार को सौंप दिए। एम्पेरुमानार के वत्स होने के कारण मामुनि को ख़ुशी है कि पेरिय पेरुमाळ से एम्पेरुमानार को सौंपे गए वे सारे विषय( शेष जीवन के समय में यहाँ कैंकर्य से लेकर परमपदं में नित्य कैंकर्य तक) वें (मामुनि) भी अनुभव कर सकतें हैं।

 

स्पष्टीकरण

मामुनि अपने हृदय को कहतें हैं, “हे मेरे प्रिय हृदय, “शरणागति गद्य” के शब्दों को स्मरण करतें हुए, हमारे पिता एम्पेरुमानार को पेरिय पेरुमाळ नें जो बताया उस विषय पर ध्यान करो। पहले पेरुमाळ कहें, “द्वयं अर्थानुसन्धानेन सहसदैवं वक्ता यावच्चरीर पादं अत्रैव श्रीरँगे सुखमास्व” .  इस्के पश्चात “शरीर पाद समयेतु” से शुरु और “नित्यकिंकरो भविष्यसि माते भूतत्र समशय: इति मयैव ह्युक्तम अतस्तवं तव तत्वतो मत्ज्ञान दरशनप्राप्तिशु निसशंसय: सुखमास्व” तक पेरुमाळ कहतें हैं। पेरिय पेरुमाळ हमारे पिता एम्पेरुमानार को शेष जीवन केलिए आवश्यक विषय(कैंकर्य ) तथा परमपदं में कैंकर्य भी सौंपे। विचार करने से एहसास होता हैं कि एम्पेरुमानार के बच्चें होने के कारण हमें भी यह सब प्राप्त होगा।  अत: प्रिय हृदय, खुद के रक्षा हेतु हमें कुछ भी नहीं करना है। अत: एम्पेरुमानार के कृपा के कारण हमें सर्व प्राप्त होगा। पेरिय पेरुमाळ परमपद जो नित्य विभूति है और अन्य सारा सृष्टि जो लीला विभूति है दोनों को एम्पेरुमानार को सौंपे। इसीलिए एम्पेरुमानार, धाटी पञ्चकं के ५वे श्लोक “श्री विष्णु लोक मणि मण्डप मार्ग दायी” से प्रशंसा किये जातें हैं। एम्पेरुमानार प्रपन्नों के नेता हैं और उन्के प्रति “जीयर” तथा “यतींद्र प्रवणर”नाम से पहचाने जाने वाले मणवाळ मामुनिगळ शरणागति किये। उन्हें परमपद पहुँच कर भगवान तथा भागवतों को नित्य कैंकर्य करने का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त हुआ।  अर्थात यहीं फल एम्पेरुमानार से सम्बंधित और उन्के सद्भाव के पात्र सारे जनों को यह प्राप्त होगा. और इससे हम समझ सकतें हैं कि एम्पेरुमानार के दिव्य चरण कमलों में शरणागति करने वाले सारे लोगो को स्वामि रामानुज के प्रेम और आश्रय प्राप्त होगा और इस दिव्य शुरुवात के संग ही वें सब निश्चित रूप में नित्यानंद की निवास परमपद को हमेशा केलिए प्राप्त करेँगे।

अनेकों बार एतिरासा! एतिरासा! पुकार कर मामुनिगळ यह संदेश देतें हैं कि एम्पेरुमानार यतियों के नेता हैं। उन्के सारे शिष्य स्वामि यतिराज के दिव्य नामों को लगातार  जप कर उन्को प्रशँसा करतें हैं। स्वामि के शिष्य होने के कारण, मामुनि “यद्यसुधसत्व:” के अनुसार यतिराज के दिव्य नामों को जपना अपना हक़ समझतें हैं। इसलिए मामुनिगळ हमें भी जपने को कहतें हैं:“एतिरासा! एतिरासा !    

जीयर तिरुवडिगळे शरणं

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/04/arththi-prabandham-60/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

आर्ति प्रबंधं – ५८

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५७

emperumanar-1.jpg (960×717)

उपक्षेप

पिछले पासुरम के “तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै वासमलर ताळ अडैंद वत्तु” से मामुनि खुद को तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के चरण कमलों को चाहनें वाले वस्तु घोषित करतें हैं। वें आगे कहतें हैं कि तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के संबंध (आचार्य और शिष्य) से ही वें श्रीरामानुज के संबंध की महत्वपूर्णता को पेहचान और समझ सकें।   

 

पासुरम ५८

एंदै तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै इन्नरुळाल

उंदन उरवै उणर्तिय पिन इंद उयिर्क्कु

एल्ला उरवुम नी एनड्रे एतिरासा

निल्लाददु उनडो एन नेंजु

 

शब्दार्थ

एंदै – (मामुनिगळ कहतें हैं) “ एक कहावत हैं: “तिरुमंत्र मातावुम  पिता आचार्ययनुम एनड्रु अरुळि चेयवर्गल’ . इसके आधार पर मेरे पिता तिरुवाईमोळिपिळ्ळै।   

तिरुवाईमोळिपिळ्ळै – उन्के

इन्नरुळाल  – निर्हेतुक कृपा

उंदन उरवै – (मुझे समझाएं) आपके चरण कमलों में उपस्थित सारे संबंध

इंद उयिर्क्कु  – जो इस आत्मा से जुड़े हैं

उणर्तिय पिन –  मेरे अज्ञान को मुझे

एतिरासा  –  हे एम्पेरुमानार !

नी एनरे –  आप ही तो हैं?

एल्ला उरवुम – तिरुमंत्र में कहे गए सारे बंधन?

एन नेंजु निल्लाददु उनडो  – क्या ऐसा भी समय आयेगा जब मेरे हृदय में शंका उठेगा ( उत्तर हैं: कभी नहीं ). यहाँ “तंदै नट्राय तारम तनयर पेरुंजेल्वम एन्दनुक्कु नीये” तथा “अल्लाद सुट्रमागी” को याद करना है।  

 

सरल अनुवाद

मामुनि कहतें हैं कि उन्के आचार्य और आत्मिक पिता तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के कृपा से ही उन्हें श्री रामानुज के संग उपस्थित अपने सारे रिश्तों का एहसास हुआ। आचार्य कृपा में अज्ञान मिटाकर रक्षा किया। इस्के पश्चात मामुनि प्रश्न करतें हैं कि: क्या ऐसा भी समय आएगा जब उनका मन अपने दृढ़ विशवास से हिलेगा ? और इस्का निश्चित उत्तर है : कभी नहीं।       

स्पष्टीकरण

मामुनि कहतें हैं, “ एक कहावत है:तिरुमंत्र मातावुम  पिता आचार्ययनुम एनड्रु अरुळि चेयवर्गल। उसके आधार पर मेरे आत्मिक पिता तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के निर्हेतुक कृपा ने ही आप्के (श्री रामानुज के) चरण कमलों के संग उपस्थित इस आत्मा के सारें बंधनों को समझाये। हे एम्पेरुमानार! मेरे अज्ञान को मिटाकर मेरी रक्षा करने वाले आप ही तो तिरुमंत्र में सारे बंधनों के रूप में कहें गए हैं। क्या ऐसा भी समय आएगा जब उनका मन अपने दृढ़ विशवास से हिलेगा ?(और इस्का निश्चित उत्तर है : कभी नहीं). इस क्षण में (आर्ति प्रबंधं ३)”तंदै नट्राय तारम तनयर पेरुंजेल्वमएन्दनुक्कु नीये ” तथा (आर्ति प्रबंधं ५४) “अल्लाद सुट्रमागी” का अवश्य स्मरण करें।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-58/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

 

 

आर्ति प्रबंधं – ५७

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५६

emperumAnAr-thiruvAimozhippiLLai-mAmunigaL.jpg (839×389)

उपक्षेप

मामुनिगळ इस पासुरम में श्री रामानुज के एक काल्पनिक  प्रश्न कि उत्तर प्रस्तुत करतें हैं। श्री रामानुज के प्रश्न:” हे मामुनि! हम आपके विनम्र प्रार्थनाओं को सुनें। आप किस आधार पर , किसके सिफ़ारिश पर मुझें ये प्रार्थना कर रहें हैं ?” मामुनि उत्तर में कहतें हैं, “मेरे आचार्य तिरुवाय्मोळिपिळ्ळै के दिव्य शरण कमलों में शरणागति करने के बाद खुद को एक उचित वस्तु ही समझा। मेरे पास वही एकमात्र योग्यता और रत्न हैं। “यतीश्वर श्रुणु श्रीमन कृपया परया तव” के प्रकार कृपया मेरे इन नीच शब्दों को सुनें।    

 

पासुरम ५७

देसिगरगळ पोठ्रुम तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै

वासमलर ताळ अड़ैंद वत्तुवेन्नुम

नेसत्ताल एन पिळैगळ काणा एतिरासरे

अडियेन पुनपगरवै केळुम पोरुत्तु

 

शब्दार्थ:

वासमलर ताळ अड़ैंद वत्तुवेन्नुम – मैं एक वस्तु हूँ जिसने शरणागति किया , सुंगंधित और कोमल दिव्य चरण कमलों में

देसिगरगळ पोट्रुम तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै – तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के।  उन्हें हमारें पूर्वज, “सेंतमिळ वेद तिरुमलैयाळवार वाळि” से प्रशंसा करतें हैं।  वें नम्माळ्वार के प्रति गहरे और अटल सेवा भाव के संग थे और अपने जीवन आळ्वार के पासुरमो के सहारे ही बिताते थे।  

नेसत्ताल  – इस संबंध के कारण

एतिरासरे  – एम्पेरुमानारे

केळुम – कृपया सुनिए

अडियेन – मेरे

पुनपगरवै  – नीच शब्द

एन पिळैगळ काणा – मेरे दोषों को देखे बिना

पोरुत्तु – गुस्से के बिना

 

सरल अनुवाद

मामुनि श्री रामानुज को (मामुनि के आचार्य)तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के संग उपस्थित अपने संबंध को देखने केलिए विनति करतें हैं।वे गुस्से के बिना अपने दोषों को उपेक्षा कर अपनी नीच शब्दों को सुन्ने केलिए श्री रामानुज से विनती करतें हैं।    

 

स्पष्टीकरण

श्री रामानुज मामुनिगळ से कहतें हैं, “ सेंतमिळ वेद तिरुमलैयाळवार वाळि” से प्रशंसाा  किये जाने वाले तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै के सुगंधित कोमल दिव्य चरण कमलों में शरणागति अनुसंधान किये वस्तु हूँ मैं। तिरुवाईमोळिप्पिळ्ळै ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने नम्माळ्वार और उन्के ग्रंथों के प्रति गहरे और अटल सेवा भाव प्रकट किया था।  वे नम्माळ्वार के अमृत समान पासुरमो के स्मरण में ही अपना जीवन बिताएं।

हे एम्पेरुमानार! आपसे यह विनती हैं की मेरे आचार्य तिरुवाईमोळिपिळ्ळै के संबंध के कारण आप मेरे दोषों को उपेक्षा करें और बिना क्रोध के मेरे नीच शब्दों को सुनें।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-57/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

आर्ति प्रबंधं – ५६

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५५

ramanujar-mamunigal.jpg (599×334)

उपक्षेप

पिछले पासुरम में, मामुनि ने, “मदुरकवि सोरपडिये निलयाग पेट्रोम” गाया था।  उस्के संबंध में और अगले पद के रूप में , इस पासुरम में वें एम्पेरुमानार के दिव्य चरण कमलों में नित्य कैंकर्य की प्रार्थना करतें हैं।

पासुरम ५६

उनदन अभिमानमें उत्तारकम एन्ड्रु

सिँदै तेळिंदिरुक्क सेयद नी

अंदो एतिरासा नोयगळाल एन्नै नलक्कामल

सदिराग निन तिरुत्ताळ ता

 

शब्दार्थ

एतिरासा – हे यतियों के नेता

उनदन अभिमानमें उत्तारकम एन्ड्रु  – मेरे प्रति जो भक्ति और ध्यान आपने दिखाया हे यतिराजा वहीं मेरे आत्मा के उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं।  इसी को पिळ्ळैलोकाचार्यार श्रीवचनभूषणं के ४४७ वे सूत्र में प्रस्ताव करतें हैं, : “आचार्य अभिमानमे उत्तारकम”

सिँदै तेळिंदिरुक्क सेयद नी  – तिरुवाय्मोळि के ७.५.११ वे पासुरम , “तेळिवुठृ सिंदैयर” के अनुसार, आप (श्री रामानुज) ने मुझे सदा  निरमल हृदय प्राप्त होने का आशीर्वाद किया

अंदो – हो !

ता – आप को ही देना हैं

एन्नै – मुझे

सदिराग – बुद्धिमान के प्रकार

निन तिरुत्ताळ – ( कैंकर्य के संग) आपके चरण कमलों के प्रति

नलक्कामल – हानि के बिना

नोयगळाल – पीड़ाओं से

सरल अनुवाद

मामुनि एम्पेरुमानार के प्रति कैंकर्य प्रार्थना करतें हैं. पिछले पासुरम के,  “मदुरकवि सोरपडिये निलयाग पेट्रोम” का अगला पग है यह। वे कहतें हैं कि एम्पेरुमानार ने ही उनको सिखाया कि: “ आचार्य के तुम्हारे प्रति विचार क्या हैं और तुम्हारे भलाई के विचार में कितने दिलचस्प हैं , यही सबसे महत्वपूर्ण बात है!” . और यह ज्ञान भी श्री रामानुज के अनुग्रह से ही मुझे हुआ हैं।  इससे मामुनि अपने सारे पीड़ाओं को मिटा कर आश्रय देने केलिए एम्पेरुमानार से प्रार्थना करतें हैं।

 

स्पष्टीकरण

मामुनि कहतें हैं, “हे यतियों के नेता! “आचार्य अभिमानमे उत्तारकम” ( पिळ्ळैलोकाचार्यार के श्रीवचनभूषणं  के ४४७ वे सूत्र ) का अर्थ आप ही ने मुझे दिया। उससे पता चलता हैं की मेरे प्रति आपका प्रेम और भक्ति ही मेरे लिए सर्व श्रेष्ट विषय है। तिरुवाय्मोळि के ७.५.११ वे पासुरम , “तेळिवुट्र सिंदैयर” में चित्रित यह ज्ञान मेरे हृदय में अटल है।  आपके आशीर्वाद से मैं उसी प्रकार अपना जीवन जी रहा हूँ। कृपया इस सँसार में मेरी पीड़ा न बढ़ाए। आपके शरणागति गद्य के “सुखेनेमाम प्रकृतिं स्तूल सूक्ष्म रूपं विसृज्य” के अनुसार, आप कृपया मुझे अपने चरण कमलों में ले और ,” उन पद युगमाम येर कोन्ड वीडु (रामानुस नूट्रन्दादि ८३) के प्रकार  उनके प्रति कैंकर्य दें।

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-56/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

आर्ति प्रबंधं – ५५

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५४

 

srisailesa-thanian-mamunigal-eedu-goshti.jpeg (1600×1176)

उपक्षेप

एक सच्चे शिष्य और अटल सेवक को दो विषयों की ज्ञान होनी चाहिए

१) उस्के लाभार्थ मात्र आचार्य ने कृपा से किये सारे विषय

२) भविष्य में आचार्य से मिलने वाली विषयों में दिलचस्पी

इन दोनों में से पहले विषय कि यह पासुरम विवरण हैं।  मामुनि ,श्री रामानुज से मिले सारे लाभार्थ और उन्के मिलने कि कारण जो श्री रामानुज के कृपा हैं, दोनों का गुण-गान करतें हैं।  

 

पासुरम ५५

तेन्नरंगर सीर अरुळुक्कु इलक्काग पेट्रोम

तिरुवरंगम तिरुपतिये इरूप्पाग पेट्रोम

मंनीय सीर मारनकलै उणवाग पेट्रोम

मदुरकवि सोरपड़िये निलैयाग पेट्रोम

मुन्नवराम नम कुरवर मोळिगळुळ्ळ पेट्रोम

मुळुदुम नमक्कवै पोळुदुपोक्काग पेट्रोम

पिन्नै ओन्ड्रु तनिल नेंजु पेरामरपेट्रोम

पिरर मिनुक्कम पोरामयिला पेरुमैयुम पेट्रोमे!

 

शब्दार्थ

इलक्काग पेट्रोम  – ( हम) लक्ष्य बने

सीर अरुळुक्कु- निर्हेतुक कृपा

तेन्नरंगर – पेरिय पेरुमाळ (के) , जो शयन अवस्था में, दक्षिण दिशा में  स्थित श्रीलंका को देख रहें हैं , कोयिल नामक रम्य जगह में हैं जहाँ वे अपने भक्तों को आशीर्वाद कर आकर्षित कर रहें हैं। ( अरुळ कोडुतिट्टू अडियवरै आठकोळवान अमरुम ऊर, पेरियाळ्वार तिरुमोळि ४.९.३)

इरूप्पाग पेट्रोम  – (हमें) निरंतर निवासी बनने का श्रेयसी अवसर

तिरुवरंगम तिरुपतिये  – “ तेन्नाडुम वडनाडुम तोळ निन्ड्र तिरुवरंगम तिरूप्पति ( पेरियाळवार तिरुमोळि ४.९.११), “आरामम सूळंद अरंगम (सिरिय तिरुमडल ७१)” , “ तलैयरंगम (इरंडाम तिरुवंदादि ७०)” से वर्णन किये गए श्रीरंगम।  यहीं १०८ दिव्यदेशों में प्रधान है।

उणवाग पेट्रोम –  खाने के रूप में (हम )पायें

कलै  – अमृत जैसे पासुरम

मारन –  नम्माळ्वार (के)

मंनीय सीर  – परभक्ति जैसे  शुभ गुणों से भरपूर  

निलैयाग पेट्रोम  – “ यतीन्द्रमेव नीरंद्रम हिशेवे दैवतंबरम” से प्रशंसा किये गए अंतिम स्थिति “चरम पर्व निष्टै” को हम पायें।  “उन्नयोळिय ओरु देयवं मट्ररिया मन्नुपुगळ् सेर वडुगनम्बि तन्निलैयै (आर्ति प्रबंधं ११) जैसे पंक्तियों से हम इसके बारें में बात करने लगें।  

सोरपड़िये  – चरम पर्व निष्टै का यह भाव और उपाय (“आचार्य  हि हैं  सब कुछ ”  जैसे मानना) लिया गया हैं  

मदुरकवि  – मदुरकवि आळ्वार  (के शब्दों से ) जिन्होनें , “तेवु मट्ररियेन” (कण्णिनुन सिरुत्ताम्बु २) गाया था (उन्के नियमों का पालन करने का अवसर हमें मिला)

मुन्नवराम नम कुरवर मोळिगळुळ्ळ पेट्रोम  – हमारें पूर्वजों के दिव्य ग्रंतों के सहारें हम जीतें हैं,  उन्हीं के भल स्वास लेते हैं। आळ्वारों से दिखाए गए मार्ग में अपने जीवन बनाने वाले आचार्यों के ग्रंथ हैं ये।  

मुळुदुम नमक्कवै पोळुदुपोक्काग पेट्रोम –  हमारें पूर्वजों के इन ग्रंथों के सिवाय हमारा ध्यान किसी अन्य विषय में नहीं जाता।  इन्हीं पर हम अपने सारा समय बिताते हैं।

पिन्नै  नेंजु पेरामरपेट्रोम  – इन्हीं विषयों में मग्न, हमारें हृदय और बुद्धि कभी पीछे न गयी

ओन्ड्रु तनिल – अन्य किसी ग्रंथों के

पिरर मिनुक्कम पोरामयिला –  यहाँ कहें गए, श्री रामानुज के कृपा से मिली गुणों  से बड्कर और भी एक हैं। ऐसे गुणों से भरपूर श्रीवैष्णवो के प्रति , “ इप्पडि इरुक्कुम श्रीवैषणवर्गळ येट्रम अरिंदु उगंदु इरुक्कयुम (मुमुक्षुपड़ि द्वय प्रकरणम ११६)” के अनुसार हमें ईर्ष्या नहीं होतीं हैं।  श्री रामानुज के कृपा से हमें मिलने वालि श्रेयस यह हैं।

पेरुमैयुम पेट्रोमे! – यह हमें मिला ! कितनी भाग्य कि विषय है जो श्री रामानुज के निर्हेतुक कृपा के हम पात्र बने।  

 

सरल अनुवाद

इस पासुरम में मामुनि के कृपा का प्रशंसा करतें हैं।  उनका मानना है की श्री रामानुज के निर्हेतुक कृपा के कारण ही उन्हें (मामुनि को)  तोडा भी अच्छे गुण प्राप्त हुए। पहलें उन्हें और उन्के संबंधित जनों को पेरिय पेरुमाळ का आशीर्वाद मिला, और १०८ दिव्यदेशों में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र श्रीरंगम में वास करने का भाग्य मिला, दिन और रात नम्माळ्वार के दिव्य ग्रंथों को ही खाने, पीने और स्वास के समान लेने का अवसर मिला। मदुरकवि के चरम पर्व निष्टै“आचार्य  हि हैं  सब कुछ ”  जैसे मानना) धर्म के अनुसार जीने का भाग्य मिला।  आळ्वारो के मार्ग अपनाने वाले आचार्यों के ग्रंथो के अनुसार जीये। वें श्रीवैष्णव ग्रंथों के अलावा किसी भी ओर नहीं गए और अपना जीवन इनके सहारें बिताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गुणों से भरे श्रीवैष्णव को मिलने पर तोडा सा भी ईर्ष्या नहीं होतीं, बल्कि अत्यंत ख़ुशी होतीं हैं। मामुनि कहतें हैं कि यह परम भाग्य श्री रामानुज के असीमित निर्हेतुक कृपा के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ।   

 

स्पष्टीकरण

मामुनि कहतें हैं कि, “ शयन अवस्ता में दक्षिण दिशा में स्थित लँका के ओर अपने दिव्य मुख दिखाकर, अति रम्यमय कोयिल नामक श्रीरंगम (जहाँ पेरुमाळ अपने अनुग्रह और आशीर्वाद से लोगों को आकर्षक करतें हैं)  के पेरिय पेरुमाळ के निर्हेतुक कृपा के पात्र बने : “अरुळ कोडुत्तिटटु अडियवरै आठकोळवान अमरुम ऊर (पेरियाळ्वार तिरुमोळि ४.९.३) . “तेन्नाडुम वडनाडुम तोळ निंर तिरुवरंगम तिरुप्पति (पेरियाळ्वार तिरुमोळि ४.९.११)” , “आरामम सूळंद अरंगम (सिरिय तिरुमडल ७१)” , “ तलैयरंगम (इरंडाम तिरुवन्दादि ७०)” से चित्रित श्रीरंगम में हमें नित्य वासी बन्ने का अध्बुध अवसर मिला। यहीं १०८ दिव्यदेशों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान् को माला और हमें अमृत समान (परभक्ति इत्यादि कल्याण गुणों से भरपूर) नम्माळ्वार के पासुरम हमारें भोजन हैं।  “यतीन्द्रमेव नीरन्द्रम हिशेवे दैवतम्बरम” से वर्णित “चरम पर्व निष्टै” स्थिति को हम प्राप्त किये। “उन्नैयोळिय ओरु देयवं मट्ररिया मन्नुपुगळ सेर वडुगनम्बि तन्निलैयै (आर्ति प्रबंधं ११)” जैसे विषयों को हम आपस मे बातचीत करने लगें। यह धर्म हमें मदुरकवि के दिव्य शब्दों से ही मिला: “तेवु मट्ररियेन(कण्णिनुन सिरुत्ताम्बु २)” . मदुरकवि के श्रेयस को हम “अवरगळै चिरित्तिरुप्पार ओरुवर उंडिरे” (श्री वचन भूषणम ४०९) से जान सकतें हैं , जिसका अर्थ है : बाकि १० आळ्वारों पर मदुरकवि हॅसते हैं क्योंकि, जहाँ बाकि १० आळ्वार पेरुमाळ को सीधे उन्हीं के द्वारा पहुँचते हैं, मदुरकवि को नम्माळ्वार के अलावा कुछ नहीं पता है) . हमें हमारे पूर्वजों के ग्रंथों और दिव्य अर्थों के भल ही जीना है , साँस लेना है। ये पूर्वज, आळ्वारों से दिखाये गए मार्ग में चलने वाले आचार्य हैं।  इन्हीं ग्रंथों के विचार में हम अपना समय बिताते हैं और इन्से हमारा बुद्धि कहीं और नहीं जाता हैं। हमारे आचार्यों के ही ग्रंथों में मग्न होने के कारण हमारे हृदय और बुद्धि किसी और के सिद्धांतों में नहीं जाता ।

यह सारें नेक गुण एम्पेरुमानार के कृपा से ही हम पायें।  इन्हीं गुणों से भर्पूर बड़ी कठिनाई से कोई और श्रीवैष्णव से मिलने पर भी, उन्के प्रति तोड़ी सी ईर्ष्या भी हम में नहीं होतीं हैं। इसको मुमुक्षपडी के द्वयप्रकरणम (११६ वे सूत्र) में, “ इप्पडि इरुक्कुं श्रीवैष्णवरगळ येट्रम अरिंदु उगंदु इरुक्कयुम ( मुमुक्षपडी द्वयप्रकरणम ११६)” कहा गया हैं। और यह श्रेयस श्री रामानुज के कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। आह! श्री रामानुज के निर्हेतुक कृपा के कारण, यह हमें कैसा सौभाग्य से यह मिला हैं।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-55/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

आर्ति प्रबंधं – ५४

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५३

ramanuja-showing-paramapadham.jpg (626×801)

 

उपक्षेप

पिछले  पासुरम में मामुनि श्री रामानुज से खुद सुधार कर इस सँसार से विमुक्त करने की प्रार्थना को ज़ारी रखें। मामुनि जानते हैं की श्री रामानुज उनकी प्रार्थना को पूरा करेँगे, किंतु “ ओरु पगल आयिरम ऊळियाय” (तिरुवाय्मोळि १०.३.१) के अनुसार, मामुनि को हर पल एक युग के समान है। अत: वे श्री रामानुज से प्रार्थना करतें हैं, “आप मेरे सर्व प्रकार  बंधु होने के कारण, कृपया मुझे शरीर से संबंधित सारें पीड़ाओं को और न बुगतने दें। न जानें आप मुझे यहाँ से कब मुक्ति दिलाकर, नित्यानंद का निवास परमपद ले जाएँगे।

 

पासुरम ५४

 

इन्नम एत्तनै नाळ इव्वुडमबुडन

इरुंदु नोवु पडक्कडवेन अैयो

एन्नै इदिनिनड्रुम विडुवित्तु नीर

एन्ड्रु तान तिरुनाट्टीनुळ येट्रूवीर

अन्नैयुम अत्तनुम अल्लाद सुट्रमुम आगि

एन्नै अळित्तरुळ नादने

एन इदत्तै इरापगल इन्ड्रिये

एगमेण्णुम एतिरासा वळ्ळले!

 

शब्दार्थ

नादने – हे मेरे स्वामि

अळित्तरुळ – ( आप) आशीर्वाद  करतें हैं

एन्नै –  मुझें

आगि – होकर मेरे

अन्नैयुम –  प्रेम बरसने वाली माता

अत्तनुम  – हित करने वाले पिता

अल्लाद सुट्रमुम  – सारें बंधुओं के रूप में होते हुए

एतिरासा वळ्ळले! – यतियों के महानुभाव नेता जो एम्पेरुमानार जाने जातें हैं

इरापगल इन्ड्रिये एगमेण्णुम –  जो दिन और रात पूरे ध्यान के सात सोचतें हैं

एन  – मेरे

इदत्तै  – आशाओं को ( उन्हीं को जो मेरेलिए अच्छे हैं)

(आपके दिव्य चरण कमलों में गिरने के बाद भी )

एत्तनै नाळ  – कितने

इन्नम – देर

नोवु पडक्कडवेन  – मुझें कष्ट झेलना है

इव्वुडमबुडन इरुंदु  – इस शरीर के सात

अैयो – हो !

विडुवित्तु  – कृपया मुक्ति दीजिये

एन्नै – मुझे

इदिनिनड्रुम –  इस शरीर से जो बाधा बनकर  रहता है

एन्ड्रु तान  – कब

नीर – आप

येट्रूवीर  – छड़ायेंगे

तिरुनाट्टीनुळ – परमपदम् ?

 

सरल अनुवाद

इस पासुरम में मामुनि कहतें हैं कि एम्पेरुमानार उन्के माता, पिता और सारे बंधु हैं और हमेशा मामुनि के भलाई कि ही सोचतें हैं। इसलिए मामुनि विनति करतें हैं कि वे कब इस बंधन से छुटकारा पाकर नित्यानंद की जगह परमपद पहुँचेंगे ? और कितने समय तक इस शरीर में इस सँसार में संकट झेलना हैं ?

स्पष्टीकरण

मधुरकवि आळवार के (कँणिनुन सिरुत्ताम्बु ४ ) “अन्नैयाय अत्तनाइ एन्नै आँडिडुम तनमैयान” के भाव को प्रतिबिंब करतें हुए मामुनि कहतें हैं , “हे एम्पेरुमानार! आप ही असीमित प्रेम देने वाली माता हैं और आप ही मेरे लिए  हित के ही आशा करने वाले मेरे पिता भी हैं। सन्मार्ग में पधारने वाले आत्म बंधु भी आप ही हैं। यतियों के नेता हैं आप। (तिरुवाय्मोळि ९.३.७) के “एन मनमेगमेन्नुम इरापगलिनरिये” के प्रकार अविभज्य ध्यान से दिन और रात मेरे हित के विचार में ही आप लगें हैं। (तिरुवाय्मोळि ५. ८.१०)” उनक्काटपट्टुम अडियेन इन्नुम उळलवेनों ?” के अनुसार आपके दिव्य चरण कमलों में शरणागति करने के बाद भी, इस शारीरिक संबंध से और कितने समय तक इस तुच्छ सँसार में रहना है स्वामी? अहो! इस शरीर नामक बाधा से मुक्त कर, नित्यानंद स्थल जो परमपद है , कब मुझे वहाँ भेझेंगे? वह दिन अद्वितीय दिन होगा।  “वळळल” वें कहलातें है जिन्के भले कर्मों के किसी भी प्रकार प्रतिदान न किया जा सकता।

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-54/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

आर्ति प्रबंधं – ५३

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पाशुर ५२

 

periyaperumAL-udayavar.png (790×379)

 

उपक्षेप

पिछले पासुरम में मामुनि अपने अंतिम दिशा को वर्णन करते समय, पेरिय पेरुमाळ के गरुड़ में सवार उन्के (मामुनि को दर्शन देनें) यहाँ आने की बात भी बताया। इससे यह प्रश्न उठता है कि अपने अंतिम दिशा पर पेरिय पेरुमाळ के पधारने तक मामुनि क्या करेँगे ? मामुनि कहतें हैं कि, “उस अंतिम महान क्षण आने केलिए, सारे दुखों और पीड़ाओं की मूल कारण , इस शरीर को गिरना हैं। अत: हे रामानुज ! आप मुझे वह दीजिये जो उचित और आवश्यक है: दर्द और दुःख भरे इस सँसार से मुक्ति दिलाइये।  

 

पासुरम ५३

इदत्ताले तेन्नरंगर सेयगिरदु एन्ड्ररिन्दे

इरुंदालुम तर्काल वेदनैयिन कनत्ताल

पदैत्तु आवो एन्नुम इंद पाव उडंबुडने

पल नोवुं अनुबवित्तु इप्पवत्तु इरुक्कपोमो?

मदत्ताले वलविनैयिन वळी उळन्ड्रु तिरिंद

वलविनैयेन तन्नै उनक्कु आळाक्कि कोंड

इद तायुम तंदैयुमाम ऐतिरासा! एन्नै

इनि कडुग इप्पवत्तिनिन्ड्रुम एडुत्तरुळे

 

शब्दार्थ

इदत्ताले  – “हित” के कारण ( हमेशा अच्छाई केलिए सोचना और करना )

तेन्नरंगर- पेरिय पेरुमाळ (श्री रंगनाथ)

सेयगिरदुएन्ड्ररिन्दे इरुंदालुम – मेरे कर्मों के फल बुगतने दे रहें हैं , पर मुझे पता हैं कि यह भी मेरे हित में हैं।  

तर्काल वेदनैयिन कनत्ताल – उस समय के पीड़ाओं से मैं

पदैत्तु –  दर्द में तड़पा

आवो एन्नुम – दर्द और संकट में ले जाने वाली “हा” तथा “ओह” जैसे आवाज़ों को किया

इरुक्कपोमो?-  क्या मैं जी पाऊँगा ?

इप्पवत्तु –  इस तुच्छ सँसार में ?

इंद पाव उडंबुडने – इस शरीर के संग जो खुद पाप हैं

पल नोवुं अनुबवित्तु – और बहुत सारें दुःख एवं संकट झेलकर ?

मदत्ताले – इस शरीर के संबंध से

वलविनैयिन वळीउळन्ड्रु तिरिंद – मेरे कर्मों से निर्धारित मार्ग में भटकता गया और उसी यात्रा में था

वलविनैयेन तन्नै  – मैं जो सबसे क्रूर पापी हूँ

आळाक्कि कोंड – आप (एम्पेरुमानार) के कृपा से आपका सेवक बना

उनक्कु – आप जो इन जीवात्माओं के आधार हैं

इद तायुम – हित करने वाली माता के रूप में किया , और मेरे

तंदैयुमाम – पिता

ऐतिरासा! – हे एम्पेरुमानारे

इनि – इसके बाद

कडुग – शीग्र

एडुत्तरुळे – सुधारों और मुक्ति दो

एन्नै – मुझे

इप्पवत्तिनिन्ड्रुम – इस सँसार से

 

सरल अनुवाद

मामुनि मुक्ति केलिए श्री रामानुज से प्रार्थना ज़ारी रख्ते हैं। उनको यह ज्ञान होता हैं कि उन्की कर्मों को शीग्र मिटाने के लिए ही दयाळु पेरिय पेरुमाळ उन्को इतने पीड़ा दिए। यह जानते हुए भी कर्मों के फलों के तीव्रता असहनीय है। शरीर के संबंध से ही निरंतर बने इस काँटो से भरे मार्ग से मुक्ति कि प्रार्थना, मामुनि पिता और माता समान श्री रामानुज से करतें हैं।  

 

स्पष्टीकरण

इस विषय में अपना ज्ञान और परिपक्वता को प्रकट करतें हुए मामुनि कहतें हैं , “अरपेरुंतुयरे सेयदिडिनुम (ज्ञान सारम २१) तथा इस्के तुल्य अन्य पासुरमों से समझ में आता हैं कि उन्के “हित” गुण (जिस्से दूसरों के अच्छाई सोचना और उन्के बलाई केलिए कार्य करना) और उन्के आशीर्वाद के कारण ही मैं इतना दुःख और संकट झेल रहा हूँ। अर्थात, कर्म  मिटाने केलिए पीड़ाओं झेलना ही रास्ता है। यह समझते हुए भी पीड़ा अन्यभाव करते समय, अत्यंत दुःख पहुँचता है और इतना असहनीय है की मैं “हा”, “ ओह” चिल्लाता हूँ। जो शरीर इन पीड़ाओं का मूल कारण है मैं उस्से ही ये बेबसी का आवाज़ निकालता हूँ। इसी स्थिति मैं अनादि काल से हूँ , मेरा ऐसे रहना उचित है क्या ? मैं पाप के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा हूँ।  इसी विषय को तिरुमंगैयाळवार भी कहतें हैं: “पावमे सेयदु पावि आनेन” (पेरिय तिरुमोळि १.९.९). शरीर के खींच में मग्न मैं उन दिशाओं में जाता हूँ और पाप करता जाता हूँ। लगातार किये जाने वाले इन पापों से मेरे दुःख और पीड़ा भी अधिक होतीं जा रहीं हैं। किंतु हे एम्पेरुमानार! मेरे माता और पिता होने के कारण और आपके “हितं” गुण के कारण आप ने मुझे स्वीकार कर आशीर्वाद भी किया हैं। अत: आपसे विनम्र प्रार्थना हैं कि मेरी निरंतर पीड़ाओं को मिटाकर इस सँसार के बंधनों से विमुक्त करें।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासि

आधार : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-53/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org