నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – పదినాంగాం తిరుమొళి – పట్టి మెయ్ందోర్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

<< పదిన్మూన్ఱాం తిరుమొళి – కణ్ణన్ ఎన్నుం

తిరుప్పావైలో, ఆండాళ్ ప్రాప్యం (అంతిమ ప్రయోజనం) మరియు ప్రాపకం (దానిని పొందుటకు సాధనము అని అర్థం) స్థాపితము చేసింది. ఆమె ఫలితాన్ని పొందలేదు కాబట్టి, ఆమె ఆందోళనతో నాచ్చియార్ తిరుమొళిలో, మొదట్లో కాముని (మన్మధుడు) పాదాలను ఆశ్రయించింది. ఆ తర్వాత, ఆమె తెల్లవారుజామున స్నానము (పనినీరాట్టం) ఆచరించింది; ఆమె కోరిక నెరవేరుతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి వలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించింది; కోకిల పలుకులు వినింది; ఎంబెరుమానుని ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకోవాలనుకుంది, కానీ అది కూడా ఫలించకపోవడంతో, తన కలలలో అతడిని అనుభవించి తనను తాను కాస్త నిలపుకుంది; ఎంబెరుమానుని దివ్య నోటి అమృతాన్ని గురించి శ్రీ పాంచజన్య ఆళ్వాన్ని అడిగి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించింది; ఎంబెరుమానుని గురించి మేఘాలను అడిగి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించింది, ఆ మేఘాలను అతని వద్దకి దూతగా పంపించి; నిండుగా వికసించిన పుష్పాలు ఎంబెరుమానుని గుర్తుచేస్తున్నాయని దుఃఖించింది; అవి ఆమెను ఎలా హింసించాయో వర్ణించింది; ఆమె ఆడపిల్లగా ఎలా పుట్టిందో గుర్తు చేసుకుంది, ఇంకా  ఎంబెరుమానుని చూడలేకపోయేసరికి ఆతడు పెరియాళ్వార్ల కోసం తప్పక వస్తాడని తనను తాను ఓదార్చుకుంది, అయినా రాకపోయేసరికి ఎలాగైనా సరే ఆతడి నివాస ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లమని చుట్టు పక్కల ఉన్న వారిని ప్రార్థించింది; తనను తాను నిలబెట్టుకోడానికి ఆతడు ధరించిన పీతాంబరము, మాల మొదలైన వస్తువులను తీసుకురమ్మని వారిని కోరింది;  అప్పుడు కూడా ఎంబెరుమానుడు రాలేదు.

ఆమె ప్రపన్న కులంలో జన్మించినప్పటికీ, ఎంబెరుమానుడు పట్ల ఆమెకున్న అమితమైన ప్రేమయే ఆమె ఈ స్థితికి కారణము. ఎంబెరుమానుడు కూడా ఆమె పరమభక్తి స్థితిని చేరుకోవాలని వేచి ఉన్నాడు (భగవానుడితో కలిసి ఉంటేనే జీవించగలరు, భగవానుడి నుంది విడిపోతే జీవించలేని స్థితి). నమ్మాళ్వార్లలాగా, అతన్ని బలవంత పెట్టినా సరే, భగవానుని చేరుకోవాలని ఆండాళ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విరహ వేదన పొంగి ప్రవహించుటచే, ఆమె దయతో ఈ పదిగంలో “కండీరే” (ఎవరో ప్రశ్న అడుగుతున్నట్లు) మరియు “కండోమే” (ఆ వ్యక్తి ప్రతిస్పందిస్తున్నట్లు) తెలుపుతుంది.

ఆమె ప్రయత్నాలను చూస్తుంటే, ఆమె అతడిని పొందడానికి భగవానుడు తప్పా ఇతరోపాయాలని ప్రయత్నిస్తోందని మనం చెప్పగలమా? లేదు, అలా చెప్పలేము. ఆమె ఈ పరిస్థితికి కారణం ఎంబెరుమానునిపైన ఆమెకున్న అత్యధిక ప్రేమ, ఎంబెరుమానుని ఔన్నత్యము, అతని విరహం భరించలేకపోవడం వల్ల మాత్రమే; ఆమె ఇతరోపాయములను అనుసరించి ఈ చర్యలను చేయలేదు. అవి ఆమె స్వరూపానికి తగినవి కావు. భగవానుడే సాధనము అని భావించేవారు ఇతర మార్గాల గురించి ఆలోచించరు.

మొదటి పాశురము: తన పరమపద అనుభవాన్ని పక్కన బెట్టి,  శ్రీగోకులంలోని వెన్నని అనుభవించాలని, నప్పిన్నై పిరాట్టితో వివాహమాడాలన్న కోరికతో ఇక్కడ అవతరించాడు. తన కోరిక ప్రకారం వృందావనం (బృందావనం) లో స్వేచ్ఛగా విహరించి గొప్పతనాన్ని పొందాడు.

పట్టి మేయ్ందోర్ కారేఱు బలదేవఱ్కు ఓర్ కీళ్ క్కన్ఱాయ్
ఇట్టీరిట్టు విళైయాడి ఇంగే పోదక్కండీరే?
ఇట్టమాన పశుక్కళై ఇనిదు మఱిత్తు నీరూట్టి
విట్టుక్కొండు విళైయాడ విరుందావనత్తే కండోమే

నల్లని వృషభములా (ఎద్దు) ఉండే కృష్ణుడు, తనకి సాటిలేని వాడిలా  ఎలాంటి నిర్బంధం లేకుండా స్వేచ్ఛగా వృందావనంలో విహరించేవాడు. ఆతడు బలదేవుడి (బలరాముడు) విధేయుడైన విశేష సోదరుడు. ఆతడి సంతోషం కోసం అన్నో ఆటలాడి అతనిని మెప్పించేవాడు. మీరు అవన్నీ చూశారా? వృందావనంలో, తనకి ఇష్టమైన పేర్లతో కృష్ణుడు ఆవులను పిలవడం, వాటిని నీళ్లు తాగడానికి తీసుకెళ్లడం, వాటిని మేపడానికి తీసుకెళ్లడం, ఆడుకోవడం మేము చూశాము అని అంటున్నారు.

రెండవ పాశురము: ఆతడు వనమాల వైజయంతిని (దివ్య మాల) ధరించి వృందావనంలో తన సఖులతో ఆడుకోవడం వాళ్ళు చూశారని ఆమె తెలుపుతుంది.

అనుంగ ఎన్నైప్పిరివు శెయ్దు ఆయర్పాడి కవర్ందుణ్ణుం
కుణుంగు నాఱిక్కుట్టేఱ్ఱై గోవర్థనైక్కండీరే?
కణంగళోడు మిన్మేగం కలందార్పోల్ వనమాలై
మినుంగ నిన్ఱు విళైయాడ విరుందావనత్తే కండోమే

నా నుండి దూరమై నన్ను దుఃఖ సాగరంలో ముంచి, శ్రీగోకులాన్ని చేజిక్కించుకొని, ఆవులను మేపుతూ, ఆనందిస్తూ, వెన్న వాసనతో ఉన్ననల్లని ఎద్దులా కనిపించే కృష్ణుడిని మీరు చూశారా? నల్లని మేఘం మరియు మెరుపులు ఒకేసారి కనిపిస్తున్నట్లుగా, తన నల్లటి దివ్య స్వరూపంపై తెల్లటి వనమాలతో వృందావనంలో ఆతడి మిత్రులతో ఆడుకోవడం మేము చూశాము.

మూడవ పాశురము: వృందావనం ఆకాశంలో గరుడాళ్వాన్ తన రెక్కలను కృష్ణుడిపై గొడుగులా చాచి కైంకర్యం చేస్తుండటం వాళ్ళు చూశారని ఆమె తెలుపుతుంది.

మాలాయ్ ప్పిఱంద నంబియై మాలే శెయ్యుం మణళానై
ఏలా ప్పొయ్గళ్ ఉరైప్పానై ఇంగే పోదక్కండీరే?
మేలాల్ పరంద వెయిల్ కాప్పాన్ వినదై శిఱువన్ శిఱగెన్నుం
మేలాప్పిన్ కీళ్ వరువానై విరుందావనత్తే కండోమే

అన్నీ అబద్ధాలు చెప్పేవాడు, అందరికీ ప్రియ వరుడైనవాడు, గోపికలకై దివ్య అవతారము ఎత్తిన ఆ కృష్ణుడిని ఇక్కడెక్కడైనా చూశారా? దహించే సూర్య కిరణాలు ఎంబెరుమానుడి నల్లని దివ్య తిరుమేనిపైన పడకూడదని, ఆకాశంలో గరుడాళ్వాన్ తన రెక్కలను గొడుగులా చాచి ఉండటం మేము వృందావనంలో చూశామని అంటున్నారు.

నాలుగవ పాశురము: నల్లని ఏనుగు పిల్లలా కనిపించే అద్భుతమైన ఎమ్పెరుమానుని చూచి ఆమె ఆనందిస్తుంది.

కార్ త్తణ్ కమలక్కణ్ ఎన్నుం నెడుంగయిఱు పడుత్తి ఎన్నై
ఈర్ త్తుక్కొండు విళైయాడుం ఈశన్ తన్నైక్కండీరే?
పోర్ త్తముత్తిన్ కుప్పాయ ప్పుగర్మాల్ యానై క్కన్ఱే పోల్
వేర్ త్తు నిన్ఱు విళైయాడ విరుందావనత్తే కండోమే

నల్లని మేఘములపై వికసించిన చల్లని తామరపువ్వుల వంటి దివ్య నేత్రాలు కలిగి ఉన్నవాడు ఎమ్పెరుమానుడు. ఆ దివ్య నేత్రాలు ఒక తాడులా నన్ను కట్టివేసుకుని, నా హృదయాన్ని తన వైపుకి లాక్కుని ఆడుకుంటున్న సర్వేశ్వర భగవానునుని మీరు చూశారా? తన వొల్లంతా ముత్యాలలా మెరిసే చెమట బిందువులతో ఆడుకుంటూ ఒక ఏనుగు పిల్లలా ఉన్న అతడిని వృందావనంలో మేము చూశాము అని వారు అంటున్నారు.

ఐదవ పాశురము: నల్లని మేఘాల మద్య మెరుపులు మెరుస్తున్నట్లుగా ఎమ్పెరుమానుడు తన దివ్య పితాంబరాన్ని ధరించి వీధిలో తిరుగుతున్నాడని ఆమె వివరిస్తుంది.

మాదవన్ ఎన్ మణియినై వలైయిల్ పిళైత్త పన్ఱి పోల్
ఏదుం ఒన్ఱుం కొళత్తారా ఈశన్ తన్నైక్కండీరే?
పీదగ ఆడై ఉడై తాళప్పెరుంగార్ మేగక్కన్ఱే పోల్
వీదియార వరువనై విరుందావనత్తే కండోమే

నీలిమణిలా నాకు అతి మధురమైనవాడు, వల నుండి తప్పించుకున్న వరాహంలా గర్వంగా ఉన్నవాడు, తన వద్ద ఉన్న వాటిని ఎవ్వరికీ ఇవ్వనివాడు, శ్రీమహాలక్ష్మికి పతి అయిన గొప్ప సర్వేశ్వరుని మీరు చూశారా? నల్లని మెఘవర్ణంతో ఉన్న ఎమ్పెరుమానుడు క్రిందకు వ్రేలాడుతూ తన దివ్య పీతాంబరాన్ని ధరించి వృందావనం వీధులలో స్వేచ్ఛగా విహరిస్తుండగా మేము చూశాము.

ఆరవ పాశురము: ఉదయగిరి (సూర్యుడు ఉదయించే పర్వతం) నుండి ఉదయించే సూర్యుని మాదిరిగానే ఎర్రటి తేజస్సుతో తన నల్లని దివ్య స్వరూపంతో వాళ్ళు ఆతడిని చూశారని ఆమె వివరిస్తుంది.

దరుమం అఱియక్కుఱుంబనై త్తన్ కైచ్చార్ంగం అదువే పోల్
పురువ వట్టం అళగియ పొరుత్త మిలియై క్కండీరే?
ఉరువు కరిదాయ్ ముగం శెయ్ధాయ్ ఉదయప్పరుప్పదత్తిన్ మేల్
విరియుం కదిరే పోల్వానై విరుందావనత్తే కండోమే

నిత్యం అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు, తాను చేత పట్టిన ‘సార్న్గ’ విల్లువంటి దివ్య కనుబొమ్మలతో అందంగా అలంకరించబడినవాడు, దయ అనే మాటకి అర్థం తెలియనివాడు, తన అనుచరులతో పొందిక లేని ఎంబెరుమానుడిని మీరు చూశారా? వృందావన పర్వతం నుండి ఉదయించే సూర్యుని వలె ఎర్రటి తేజస్సును కలిగి దివ్య స్వరూపముతో ఉన్న ఆతడిని మేము చూశాము.

ఏడవ పాశురము: ఆకాశంలో తారలలాగా వృందావనంలో ఎంబెరుమానుడు తన స్నేహితులతో కలిసి రావడం వాళ్ళు చూశారని ఆమె తెలిపింది.

పొరుత్తం ఉడైయ నంబియై ప్పుఱం పోల్ ఉళ్ళుం కరియానై
కరుత్తై పిళైత్తు నిన్ఱ అక్కరుమా ముగిలై క్కండీరే?
అరుత్తి త్తారా కణంగళాల్ ఆరప్పెరుగు వానం పోల్
విరుత్తం పెరిదాయ్ వరువానై విరుందావనత్తే కండోమే

తన దివ్య స్వరూపం వలె నల్లని హృదయం కూడా కలవాడు [ఎటువంటి దయ లేని], నా భావనలకు భిన్నమైన ఆ నల్లని మేఘవర్ణుడు, అందరికీ స్వామి అయిన కృష్ణుడిని మీరు చూశారా? నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశంలా, అనేక మంది తన స్నేహితుల మధ్య ఉన్న ఎంబెరుమానుడిని  వృందావనంలో మేము చూశాము.

ఎనిమిదవ పాశురము: తన దివ్య భుజాల వరకు మెరుస్తున్న అందమైన శిరోజాలతో ఎమ్పెరుమాన్ ఆడుకోవడం వాళ్ళు చూశారని ఆమె వివరిస్తుంది.

వెళియ శంగు ఒన్ఱు ఉడైయానై ప్పీదగ ఆడై ఉడైయానై
ఆళి నంగుడైయ తిరుమాలై ఆళియానై క్కండీరే?
కళి వండు ఎంగుం కలందాఱ్పోళ్ కమళ్ పూంగుళల్గళ్ తడందోళ్ మేల్
మిళిర నిన్ఱు విళైయాడ విరుందావనత్తే  కండోమే

సాటిలేని తెల్లటి శ్రీ పాంచజన్యం (దివ్య శంఖం), దివ్య పట్టు పీతాంబరములు ధరించినవాడు, కరుణామయుడు, దివ్య చక్రాన్ని ధరించిన శ్రీమహాలక్ష్మికి పతి అయిన ఆ కృష్ణుడిని మీరు చూశారా? తేనేను త్రాగిన భ్రమరాలు ఆనందంతో విహరిస్తున్నట్లు సుగంధభరితమైన ఆతడి దివ్య శిరోజములు తన దివ్య భుజాలపై శోభాయమానంగా వేలాడుతుండగా ఆయన మాకు వృందావనంలో దర్శనమిచ్చాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము: వృందావన అడవుల్లో రాక్షసులను వేటాడే ఎంబెరుమానుడిని వాళ్ళు చూశారని ఆమె వివరిస్తుంది.

నాట్టై పడై ఎన్ఱు అయన్ ముదళాత్తండ నళిర్ మామలర్ ఉంది
వీట్టై పణ్ణి విళైయాడుం విమలన్ తన్నై క్కండీరే?
కాట్టై నాడి త్తేనుగనుం కళిఱుం పుళ్ళుం ఉడన్ మడియ
వేట్టై ఆడి వరువానై విరుందావనత్తే  కండోమే

బ్రహ్మ మరియు అతను ఉండుటకు నివాసాన్ని తన నాభీ కమలములో సృష్థించినవాడు. ఆపై ప్రజాపతులకు (సృష్థి చేయువారు) సృష్థి కార్యము చెయ్యమని ఆదేశించి తాను ఆడే రసాన్ని ఆనందించిన ఆ ఎంబెరుమానుని మీరు చూశారా? ధేనుకాసురుడిని, కువలయాపీడమ్ ఏనుగుని, బకాసురుడిని వధించిన కృష్ణుడిని మేము చూశాము.

పదవ పాశురము: ఈ పది పాశురాలని నిత్యం ధ్యానించేవారు ఎంబెరుమానునితో విడదీయరాని విధంగా ఉంటారని, ఆయనకు కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తారని చెబుతూ ఆమె ఈ పదిగాన్ని పూర్తి చేస్తుంది.

పరుందాల్ కళిఱ్ఱుక్కు అరుళ్ శెయ్ద పరమన్ తన్నై పారిన్ మేల్
విరుందావనత్తే కండమై విట్టుచిత్తన్ కోదై శొల్
మరుందాం ఎన్ఱు తం మనత్తే వైత్తుక్కొండు వాళ్వార్గళ్
పెరుందాళ్ ఉడైయ పిరాన్ అడిక్కీళ్ పిరియాదెన్ఱుం ఇరుప్పారే

బలిష్టమైన కాళ్లు ఉన్న శ్రీ గజేంద్రాళ్వాన్ (ఏనుగు)పై తన కృపను కురిపించిన సర్వేశ్వరుని ఆరాధిస్తూ ఈ పాశురములను పెరియాళ్వార్ల దివ్య కుమార్తె అయిన ఆండాళ్ దయతో పాడింది. పుట్టుక అనే వ్యాధికి విరుగుడుగా ఈ పాశురాలను మనస్సులో ధ్యానించేవారు, ఎన్నడూ విడిపోకుండా ఎంబెరుమానుని దివ్య పాదాల వద్ద శాశ్వత కైంకర్యము పొందుతారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-14-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment