upadhESa raththina mAlai – 30

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (enthai ethirAsar) pAsuram 30 eNNarum seerp poigai munnOr ivvulagil thOnRiya Ur vaNmai migu kachchi mallai mAmayilai – maNNiyil neer thEngum kuRaiyalUr seerk kaliyan thOnRiya Ur Ongum uRaiyUr pANan Ur                                                                              30 Listen Word by word meaning seer – greatness eNNa arum – … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 10

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (mARan paNiththa) pAsuram 10 kArththigaiyil rOhiNi nAL kANmin inRu kAsiniyIr vAyththa pugazhp pANar vandhu udhippAl – AththiyargaL anbudanE thAn amalanAdhipirAn kaRRadhar pin nangudanE koNdAdum nAL                                                               10 Listen Word by word meaning pANar –thiruppANAzhvAr vayththa – having apt  (porundhiya) pugazh – glory, … Read more

rAmAnusa nURRanthAdhi – 11

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: Full Series << previous (manniya pEr iruL) pAsuram 11 Introduction (given by maNavALa mAmunigaL) (amudhanAr) says that it is not possible for him to complete talking about the distinguished practicing (of sAsthra and sampradhAya) of those who have surrendered to emperumAnAr who holds in his … Read more