Glossary/Dictionary by pAsuram – thiruviruththam

Sorted by word

pAsuramWordMeaning
thiruviruththam – thaniyankaruwomb
thiruviruththam – thaniyanviruththamfaulty
thiruviruththam – thaniyankuzhifrom the pit
thiruviruththam – thaniyannIththapinafter slipping out of
thiruviruththam – thaniyankAmamtermed as lust
thiruviruththam – thaniyankadumcruel
thiruviruththam – thaniyankuzhipit
thiruviruththam – thaniyanvIzhndhufalling into
thiruviruththam – thaniyan(later)
thiruviruththam – thaniyanoru viruththamold age which is unfit for any activity
thiruviruththam – thaniyanpukkuattaining
thiruviruththam – thaniyanuzhal uRuvIrOh those who are roaming!
thiruviruththam – thaniyanuyirinfor the jIvAthmA (soul)
thiruviruththam – thaniyanporuLgatkufor the entities
thiruviruththam – thaniyanoru viruththamany bad conduct
thiruviruththam – thaniyanpugudhAmalwithout attaining
thiruviruththam – thaniyankurugaiyar kOnthe lord of thirunagari, swAmy nammAzhwAr
thiruviruththam – thaniyanuraiththamercifully composed
thiruviruththam – thaniyanthiruviruththaththuof thiruviruththam
thiruviruththam – thaniyanOradione line
thiruviruththam – thaniyankaRRulearning well
thiruviruththam – thaniyanthirunAttagaththuat SrIvaikuNtam
thiruviruththam – thaniyanirIrstay (without any worry)
thiruviruththam – 1 – poy ninRauyirall the created entities
thiruviruththam – 1 – poy ninRaaLippAnto protect
thiruviruththam – 1 – poy ninRaenninRamany different types
thiruviruththam – 1 – poy ninRayOniyumAybirths
thiruviruththam – 1 – poy ninRapiRandhAyOh one who incarnated!
thiruviruththam – 1 – poy ninRaimaiyOrfor nithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 1 – poy ninRathalaivAOh one who is the Lord!
thiruviruththam – 1 – poy ninRapoynninRanot being truthful
thiruviruththam – 1 – poy ninRa(considering body as the soul)
thiruviruththam – 1 – poy ninRagyAnamumknowledge
thiruviruththam – 1 – poy ninRapollA ozhukkumbad conduct
thiruviruththam – 1 – poy ninRaazhukkudeficient
thiruviruththam – 1 – poy ninRaudambumbody
thiruviruththam – 1 – poy ninRa (being like this)
thiruviruththam – 1 – poy ninRainninRaof this nature
thiruviruththam – 1 – poy ninRanIrmaiquality
thiruviruththam – 1 – poy ninRainifrom now onwards
thiruviruththam – 1 – poy ninRayAmwe
thiruviruththam – 1 – poy ninRauRAmaisuch that we do not attain
thiruviruththam – 1 – poy ninRaadiyEnI, who am your servitor
thiruviruththam – 1 – poy ninRaseyyummake
thiruviruththam – 1 – poy ninRameyreality
thiruviruththam – 1 – poy ninRaviNNappamappeal
thiruviruththam – 1 – poy ninRaninRuremaining firm
thiruviruththam – 1 – poy ninRakEttaruLAyplease listen to, mercifully
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrmuzhureplete
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrnIrhaving imbibed water
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrmugillike a cloud
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrvaNNanone who has the complexion
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrkaNNankrishNa, who is obedient (to his followers)
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrmUdhuvarAmbeing ahead of all others in terms of time
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrviNNAttavarnithyasUris who dwell in paramapadham
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrthozhumapt to be attained [and worshipped]
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrnIrhaving it as the basic nature
thiruviruththam – 2 – sezhu nIriNaibeing together
thiruviruththam – 2 – sezhu nIradikkEat the divine feet
thiruviruththam – 2 – sezhu nIranbugarland of love
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrsUttiyaone who offered
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrsUzhbeing curled
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrkuzhaRkushe, who has locks
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrsezhumbeautiful
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrnIrhaving water
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrthadaththuin the pond
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrkayalfish
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrmiLirndhAl oppalike rolling
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrsEreddish
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrarihaving lines
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrkaNthe eyes
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrazhucrying
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrnIrtears
thiruviruththam – 2 – sezhu nIrthuLumbato be agitated
thiruviruththam – 2 – sezhu nIralamaruginRanato be be wildered
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthaNbeing cool
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarambeing beautiful
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarazhal pOllike hot
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalaradumroasting
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarchakkaramhaving sudharSana disc in his hand
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalaraNNalsarvESvaran, who is the lord
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarviNNOrnithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthozhato be worshipped
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarkadavumconducting
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthazhal pOllike fire
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarsinaththahaving anger
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarappuLLinbehind that garuthmAn (garuda)
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarpinfollowing
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarpOnaone who followed
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthaniwithout any support
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarnenjammind
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarkuzhalhaving locks
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarkOvalarborn in cow-herd clan
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarmadambeing obedient
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarpAvaiyumnappinnai pirAtti (neeLA dhEvi)
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarmaNmagaLumSrI bhUmi pirAtti
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthiruvumand periya pirAtti (SrI mahAlakshmi)
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarnizhal pOlvanarbeing like shadow (to followers) (and invigorating)
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarthese three pirAttimArs,
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarkaNduafter seeing them
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarniRkungolwill it stay there itself?
thiruviruththam – 3 – kuzhaRkOvalarmeeLungolwill it return?
thiruviruththam – 4 – thani nenjamthanidistinguished
thiruviruththam – 4 – thani nenjamnenjamheart
thiruviruththam – 4 – thani nenjammunalready
thiruviruththam – 4 – thani nenjamavarthat sarvESvaran’s
thiruviruththam – 4 – thani nenjampuLLEthe bird garuda himself (emperumAn’s vehicle)
thiruviruththam – 4 – thani nenjamkavarndhadhuhad stolen
thiruviruththam – 4 – thani nenjaminifurther
thiruviruththam – 4 – thani nenjamyAmwe
thiruviruththam – 4 – thani nenjaminguin thi s place
thiruviruththam – 4 – thani nenjamthaNbeing cool
thiruviruththam – 4 – thani nenjamambeautiful
thiruviruththam – 4 – thani nenjamthuzhAykkufor the divine thuLasi
thiruviruththam – 4 – thani nenjamkavarvadhufor stealing
thiruviruththam – 4 – thani nenjamnenjamheart
thiruviruththam – 4 – thani nenjamilamdo not have
thiruviruththam – 4 – thani nenjammunihaving anger
thiruviruththam – 4 – thani nenjamvanjamhaving deceit
thiruviruththam – 4 – thani nenjampEychchithe demon pUthanA
thiruviruththam – 4 – thani nenjammulaibosom
thiruviruththam – 4 – thani nenjamsuvaiththAnkrishNa who drank
thiruviruththam – 4 – thani nenjammudiin his crown
thiruviruththam – 4 – thani nenjamsUdumproffered
thiruviruththam – 4 – thani nenjamthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 4 – thani nenjampanihaving coolness
thiruviruththam – 4 – thani nenjamnanjambeing poisonous
thiruviruththam – 4 – thani nenjam(being hurtful)
thiruviruththam – 4 – thani nenjammArudhamEOh wind!
thiruviruththam – 4 – thani nenjamnIyou
thiruviruththam – 4 – thani nenjamnaduvEamidst these
thiruviruththam – 4 – thani nenjamemmadhuour
thiruviruththam – 4 – thani nenjamAviprANan (life)
thiruviruththam – 4 – thani nenjampanippushivering
thiruviruththam – 4 – thani nenjamiyalvEis it its nature? (is it correct?)
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgapanippucreating chillness
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaiyalvAga udaiyahaving as its nature
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathaNbeing cool
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgavAdainortherly wind
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaikkAlamat the present time
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaivvUrilin this place
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgapanippumaking it cold
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaiyalvellAmall its basic nature
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathavirndhuleaving aside
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaeri vIsumstarted to emit fire
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaambeautiful
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathaNNamhaving coolness
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathuzhAyfor the sake of divine thuLasi
thiruviruththam – 5 – p anippiyalvAgapanicold
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgapuyaltears, like a rainfall
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgasOrumshedding
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathadamexpansive
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgakaNNithis girl with eyes
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgamAmai thiRaththukkolAmfor the sake of beauty
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgapanicool
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgapuyallike a cloud
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgavaNNansarvESvaran, who has such a complexion
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgasengOlorder
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgaoru nAnRutoday
thiruviruththam – 5 – panippiyalvAgathadAviyadhubecame bent
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumkadAyinabeing apt
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumthadAviyabeing expansive
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumambum(eyes which are like) arrows
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambummurindhacurved
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumsilaigaLum(eyebrows which are like) bows
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumpOgavittukkoNducontrolling (inside)
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumolgumhiding
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumvalliyidhEnumeven if she were like a creeper
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumasurardemonic entities
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambummangato be annihilated
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumkadAviyaone who is conducted
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumvEgamhaving agility
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumpaRavaito garuthmAn (garuda)
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambuminbeing sweet
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumpAganone who controls, the sarvESvaran
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambum(his son)
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambummadhananmanmatha’s
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumsengOlorder
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumnadAviyaone who conducts
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumkURRam kaNdIrbeware, the death
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumgyAlaththuLin the bhUlOkam (samsAram)
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambum(if you wish to remain here)
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumUyiryour vital airs
thiruviruththam – 6 – thadAviya ambumkAmingaLprotect
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaidhuthis
thiruviruththam – 7 – gyAla m panippaneelamdarkening
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippavalvery strong
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaERubulls
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippagyAlamearth
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippapanippato tremble
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaseRuththubecoming angry
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippanal nIrthe exulting water
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaittucopiously increasing
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakAl sidhaindhuclawing with their feet
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippapoRA ninRafighting
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippavAnamsky
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippa(had it not been there)
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippavinaiyAttiyEnI, with lot of sins
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakANginRaseeing
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaidhuthis
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippathirumALconsort of SrI (mahAlakshmi)
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakOlamdecoration
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippasumandhuto bear
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippapirindhArthose who separated
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakodumaithe cruelty (of their sorrow)
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakuzhaRumsaying incoherently
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippathaNcool
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippapUbeautiful
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippakAlangolOis it the (rainy) season
thiruviruththam – 7 – gyAlam panippaaRiyEnI am not sure
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLuminnALat the present moment
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkANginRanagaLumactivities (of yours) which are seen
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkEtkinRanagaLumwords spoken (by you) which are heard
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkANilif one were to analyse
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumpANhaving the songs (of beetles)
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkunRamthe hills of thiruvEngadam
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumnAdaryou, who are having that hill as your dwelling place
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumpayilginRanacarried out in sequence
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumidhellAmall these
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLummANbeautiful
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkunRamgOvardhana hill
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumEndhiholding it aloft
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumthaNbeing cool
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLummAmalaithe huge mountain
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumvEngadaththuof thiruvEngadam
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumumbarnithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumnambumapt to be liked
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkunRamhill
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumsenRuattaining it
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumporuLthiruvEngadamudaiyAn, the wealth
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumpadaippAnto attain
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumkaRRataking efforts
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumthiNNanavudeceitful
thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLumaRindhOmwe have come to know
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarthiNbeing firm
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarpUbeing beautiful
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarsudarbeing splendorous
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarnudhibeing sharp
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarnEmiwith the divine disc
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudaram selvarSrIya: pathi (consort of SrI mahAlakshmi), who has beauty and wealth
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarviNNAdanaiyaenjoyable, similar to SrIvaikuNtam
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarvaNmagnanimous
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarmaNirenowned like a gemstone
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarvalliOh leading lady, who is like a creeper plant!
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarpUbeing beautiful
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarkamalamlotus
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarvaNmagnanimous
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarpUbeing beautiful
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarkuvaLaiblue coloured Indian water-lily
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarkarum sudara bluish effulgence
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarAdihaving
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarveN muththuhaving tears of white pearls
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudararumbishedding them like buds
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarmA idhazhhaving lip similar to tender mango leaves
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarmadamAnyou, who are like an obedient doe
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarvizhikkinRalooking, by opening your eyes
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarivaiare these
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarkaNNOeyes!
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarArEwho
thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudarpiribavardhAmwill separate (from you who are like this)?
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadammAyOnbelonging to thiruvEngadamudaiyAn (lord of thiruvEngadam), the one with amazing activities
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamvadathiruvEngadanAdathose who are dwellers of thirumalai which is on the northern side
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamvallilike a creeper plant
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamkodigALoh women!
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamnOy(my) disease
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamuraikkilumeven if mentioned
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamkEtkinRileeryou are not listening
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamOalas!
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamnumadhuyour
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamvAyOmouth?
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamadhu anRior else
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamval vinaiyEnumme, who has the sins (to say these words)
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamkiLiyumeven the parrot
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadameLgumto quiver (after hearing)
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamAyOis it the sound “AyO”?
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamthoNdaiyOis it the lips which are like the reddish fruit
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamadumaffected (like this)
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamuraiyIrplease tell the reason for this disease
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamaRivaridhuunable to ascertain
thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadamThe term aRaiyO refers to a battle cry.
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmkaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmviN aNaiyAyOh one who is most enjoyable like paramapadham (SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmporutkufor wealth
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmpirivuseparation
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmenaeven as this was being mentioned
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmperiyanabeing huge
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmkAdhambeing afar
thiruviruththam – 11 – ariyana yAm(appears like having been separated)
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmOhow amazing!
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmgyAlamdistinguished people with supreme knowledge
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmeydhaRkuto experience
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmuriyanabeing apt
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmoNbeautiful
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmmuththumpearls of tears
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmpaifresh (new)
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmponnumgold with distinguished colour
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmEndhiholding
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmOrO kudangaieach one being as much as the palm of the hand
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmperiyanalarge
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmkeNdaiof fish
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmkulamschools of
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmivaithese eyes
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmvandhucoming
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmpErginRanaare flipping
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmOhow amazing!
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmyAmwe
thiruviruththam – 11 – ariyana yAminRunow
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmkANginRanawhat we see
thiruviruththam – 11 – ariyana yAmariyanaare rare
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiIrginRasplitting (me) with (his) beauty
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaichakkaraththuhaving the divine disc
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiemperumAnone who is my swAmy (lord)
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaikaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaithaNbeing cool
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiambeautiful
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaithuzhAyin divine thuLasi
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaisArignRabeing engaged with
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmainaldistinguished
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmainenjinArmind
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaithandhu pOnagiven
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaithaniunique
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaivaLamwealth
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiWhat is it?
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaimaNipraiseworthy
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaimAmaibeauty
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaipErginRadhuis leaving
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaipiRangiabundant
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiaLLalbeing close
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaipayalaisickness due to love
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiUrginRadhuis spreading
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaikangulnight
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiUzhigaLEgrew like unending time
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiidhellAmall these sickness etc
thiruviruththam – 12 – pErginRadhu maNimAmaiinavEbecame hindrance
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthaniunique
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvaLargrowing
thiruviruththam – 13 – thani vaLarsengOlhaving order
thiruviruththam – 13 – thani vaLarnadAvuconducting
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthazhalfor the heat
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvAybeing the origin
thiruviruththam – 13 – thani vaLararasusUriyan, the king
thiruviruththam – 13 – thani vaLaraviyato disappear (to set)
thiruviruththam – 13 – thani vaLarpanicold
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvaLargrowing
thiruviruththam – 13 – thani vaLarsengoLhaving order
thiruviruththam – 13 – thani vaLariruLdarkness
thiruviruththam – 13 – thani vaLarpAr muzhudhumthroughout the world
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvIRRirundhadhuhad pervaded
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthunisorrow
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvaLarone which enables to grow
thiruviruththam – 13 – thani vaLarkAdhalbeing the matter for love
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthuzhAyaidivine thuLasi
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthuzhAvumingling
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthaNcool
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvAdainortherly breeze
thiruviruththam – 13 – thani vaLarthadindhusplitting
thiruviruththam – 13 – thani vaLarinihereafter
thiruviruththam – 13 – thani vaLarvaLaibangles
thiruviruththam – 13 – thani vaLarkAppavarone who protects
thiruviruththam – 13 – thani vaLarArwho
thiruviruththam – 13 – thani vaLarenaime
thiruviruththam – 13 – thani vaLarUzhigaL(these nights) like eons
thiruviruththam – 13 – thani vaLarIrvanavEare splitting
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumIrvanasplitting
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumvElumas the weapon spear
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumambeautiful
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumsElumas the fish
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumivaithese
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumuyir mE lon the life
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElummiLirndhuattacking
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumpErvanavO allathey will not go away
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumdheyvamas the lord
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumnalbeing distinguished
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumvELmanmatha’s (cupid‘s)
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumkaNaiarrow of red lotus
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumpErhuge
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumoLilustre
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumsOrvanaletting out
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumneelamdark
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumsudarsplendorous
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumvidumemitting
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElummEnidivine form
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumammAnsarvESvaran, the Lord’s
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumvisumbuSrIvaikuNtam
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumUrnithyasUris who are present in that place
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumthErvanaare searching
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumdheyvamdifferent from prAkrutham (primordial)
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumannIradistinguished like that
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumithis
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumsezhumwell rounded
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumkayalfish
thiruviruththam – 14 – IrvanavElum anjElumkaNNOeyes?
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLnumayour
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkaNgaLeyes
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkayalOare they fish?
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLenRuasking this way
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaL(later)
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkaLiRuelephant
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLvinaviquerying
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLniRRIryou stood
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLayalOroutsiders
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLaRiyilumif they know of this
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLIdhuthis
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLenna vArththaiwhat sort of words
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkadalocean
th iruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkavarndhacleaning it up completely
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLpuyalodualong with the water
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLulAmroaming
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkoNdallike a cloud
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLvaNNanthiruvEngadamudaiyAn who has the complexion, his
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLpunamhaving fields
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLvEngadamat thiruvEngadam
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkollaifields
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLpalapala nALumfor a long time
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLkAkkinRathose who are protecting
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLemmodumwith us
thiruviruththam – 15 – kayalO numa kaNgaLpayalO ileeryou have not become familiar
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumkaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumviNNaNaiyAyone who is enjoyable like paramapadham
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumanbarthe leading man who is affectionate
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapala nALmany kalpams (kalpam is one day of brahmA, running to millions of years)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumkUdilumwhether united
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidum(during that time)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumOr nAzhigaiyaione nAzhigai (24 minutes)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapala kURittabroken down many times over
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumkURAyidumwill become infinitesimal
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidum(time will fly like a fleeting moment)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumanRiotherwise
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumnIngilumeven (if the leading man) separates (for a moment)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumOr nAzhigaiyaione nAzhigai
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapala kURitta kURuan infinitesimal moment by breaking down the nAzhigai
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapala UzhigaLAyidumwill become many kalpams
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidum(it will grow like that over a very long period)
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumyAmwe
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapalalong time
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidummelidhumare suffering
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumammaOh mother!
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpAyexpansive
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumi iruLthis darkness
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumpalapalamany types
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumsUzhaldeceitful acts
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumudaiththuhas
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidumvAzhilet it live long
thiruviruththam – 16 – papapala UzhigaLAyidum(this is termed as nindhAsthuthiabusing, as if being praising)
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannairuLdarkness
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannavirispread out
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannaneelamdark
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannasudarradiance
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannakAlvadhusetting out
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannakarublack
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannanAyiRu pOllike the sun
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannairuL virispread out like darkness
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannasOdhione who has radiance
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannaperumAnsarvESvaran
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannaaravaNai mElon thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan)
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannauRaiyumdwelling for ever
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannaeRithrowing out (waves)
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannakadalEOh ocean!
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannaanbarthe beloved leading man
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannairuLin the darkness
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannapirindhArseparated (from me)
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannathEr vazhimarks of (his) chariot
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannairuLdarkness
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannavirindhalannaspread out
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannamAdark
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannanIrhaving water
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannathirai koNduwith waves
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannathUraldo not destroy
thiruviruththam – 17 – iruL virindhAlannavAzhiyarOmay you be happy
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukadalocean
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukoNdadefeating
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukaNfrom the eyes
thiruviruththam – 18 – kadal koNdunIrtears
thiruviruththam – 18 – kadal koNduaruvi seyyA niRkummaking it as a flood
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukArigaiyEOh lady!
thiruviruththam – 18 – kadal koNduvAnamthe sky
thiruviruththam – 18 – kadal k oNdukadalocean
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukoNduswallowing
thiruviruththam – 18 – kadal koNduezhundhadhurose
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukadalthe ocean
thiruviruththam – 18 – kadal koNduavvAnaththaithat sky
thiruviruththam – 18 – kadal koNduanRigetting angry
thiruviruththam – 18 – kadal koNdusenRufollowing it
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukoNduretrieving (the water taken by cloud)
thiruviruththam – 18 – kadal koNduozhindha adhanAldue to the water which stayed (in it)
thiruviruththam – 18 – kadal koNduidhuthese drops of rain
thiruviruththam – 18 – kadal koNdu(are pouring)
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 18 – kadal koNdumaNNumbhUlOkam (earth)
thiruviruththam – 18 – kadal koNduviNNumthe upper lOkam (svarga etc)
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukadalocean
thiruviruththam – 18 – kadal koNdukoNduswallowed
thiruviruththam – 18 – kadal koNduezhundhadeveloped
thiruviruththam – 18 – kadal koNduakkAlam kolOis it that time of deluge?
thiruviruththam – 18 – kadal koNdupuyaRkAlam kolOor is it the monsoon time
thiruviruththam – 18 – kadal koNdu(I am unable to determine)
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikArigaiyArof the women
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRainiRaimodesty
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikAppavarone who protects
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiyArwho?
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaienRusaying so
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikAr koNdubecoming dark
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiinnElike this
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaimArirain
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikaiyERigathering in groups
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiaRai idum kAlaththumduring the time when they announce victoriously like a war cry
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaisArigaiflying in circles
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaipuLLarSrIya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi), who has garuda as his vehicle
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiambeautiful
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaithaNbeing cool
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaithuzhAydivine thuLasi garland
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiiRaieven a little bit
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikUy aruLAris not offering mercifully, after calling out
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaienmy
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaichinmozhikkufor her who talks in feeble (gibberish) words
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaichErithose who reside in the neighbourhood
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaikai ERumlifting their hands
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaipazhiyAyas an accusation
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaiviLaindhadhuhappened
thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRaivAzhiyarOlet this sorrow get eliminated
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOchinmozhishe, who speaks (illegible) small words , her
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOnOyillness
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOkazhivery much
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOperumhuge
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOdheyvamhappened due to such supreme entity
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOinnOythis illness
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOinadhu enRuresulted due to lowly Gods
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOinmozhinon-existent (false) words
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOkEtkumfeeling happy on hearing
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOiLam dheyvama lowly God
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOidhuthis illness
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOanRudid not result
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOvElaOh vEla (subrahmaNya)!
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOnIyou
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOnilstand at a distance
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOen ammanaimIrOh my mothers!
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOen mozhimy words
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOkENmindo listen to
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOulagu Ezhumthe seven worlds
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOuNdAnone who ate
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOmozhidivine names
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOsolrecite
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOambeautiful
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOthaNcool
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOthuzhAystrung with divine thuLasi
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOmAlaigarland
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOkoNdubring
thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyOsUttuminadorn
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLanguin that nithya vibhUthi (spiritual realm)
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLthUyanabein g sacred
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLsUttuapt to be adorned as an ornament on the divine crown
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLnaldistinguished
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLmAlaigaLgarlands
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLEndhiholding them
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLviNNOrgaLnithyasUris (permanent dwellers of nithyavibhUthi)
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLnalsacred
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLnIrwith water
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLAttigiving a divine bath
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLambeautiful
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLdhUbamfragrant smoke
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLtharAniRkavEeven as they were offering
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLOrunique
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLmAyaiyinAlwith his solemn vow
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLIttiyagathered
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLveNNeybutter
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLthodustealing
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLuNNato eat
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLpOndhumercifully reached
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLimilvery strong
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLERubulls’
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLvalpowerful
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLkUncurved
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLkOduhorns’
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLidaiin-between
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLadalstrong
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLAyar thamthe cowherd boys’
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLkombinukkufor nappinnai pirAtti
thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaLkUththAdinaiyou had danced
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikombustick
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiArfull of
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaithazhaifoliage
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikaiwas in the hand
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaisiRusmall
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikainANbow’s
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaieRivuscar
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiilamwe are not seeing
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiaiyara respecta ble person such as you
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikoNdAttucelebrating
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivEttaihunting
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivinavuvadhuasking
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiambuwith arrow
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiArbeing complete
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikaLiRuelephant
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaipuLgaruda
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiUrumone who conducts
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikaLvar thamsarvESvaran who is deceptive, his
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaipAragaththuleelAvibhUthi (our world)
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaienRumat any time
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiAdAdhana(these activities) did not happen
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaithammilamongst them
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaikUdAdhanawill not gel
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiithis
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivAnexpansive
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaipunaththEfields
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaiemmaius
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivaiththadhuappointed
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivambArcomplete with oddities
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaivinAquery
thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikaisollavOis it to answer?
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEambeautiful
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEkEzhhaving complexion
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEpuNadarIkamlotus flower’s
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEOrbeing distinguished
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEvanamwith forest
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEanaiyabeing similar
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEkaNNAnhaving eyes
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEkaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEvAnbeing enjoyable
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEnAduin paramapadham
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEamarumdwelling
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEdheyvaththunithyasUris’
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEinamwith their clan
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEOr anayIrgaLAybeing similar in a way
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEmagaLirOh girls!
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEnum kAvalto be kept under your protection
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEpunamOare they, the fields?
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEpunaththufields’
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEayalnear
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEvazhiin the path
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEpOgumone who is going
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEaruvinaiyEnone who has cruel sins, my
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEmanamOis it the mind?
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEsolleerplease tell me
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEnum iyalvuyour nature
thiruviruththam – 23 – punamO punaththayalEivaiyOis it this?
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyiyalvAyinabeing of one’s nature
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyvanjamcaused by (emperumAn’s) deception
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOynOydisease
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykoNduhaving
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyulAvummoving about
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyperunIrin huge water body
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOypAyvanathose which dart
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykayalbeing like fish
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyOrO kudangaisize of one’s palm
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykaNgaL thammodumbeing with such eyes
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyoru kunRAlwith a (gOvardhana) hill
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOypuyalvAyin rains
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyinaniraiclan of herds
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykAththaone who protected
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOypuLgaruda
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyUrdhithe rider, that is, SrIya:pathi, consort of SrI mahAlakshmi
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykaLhoney
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyUrumgenerating abundantly
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykoyalvAyround in shape
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOythuzhAy malar mElon the garland strung with thuLasi
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOymanaththoduwith (desirous) mind
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyemas our daughter
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOykOlone who is beautiful
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyvaLaikkufor her who is having bangles
thiruviruththam – 24 – iyalvAyina vanjanOyennAngolwhat will happen?
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAthiRralsErbeing strong
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAamarar thangOnudaiyabrahmA who is the lord of dhEvas (indhra et al), his
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAthangOnbeing the distinguished lord
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAumbarbeing great
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAellAyavarkkumother nithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAthangOnbeing the distinguished lord
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAnam kOnbeing our lord, sarvESvaran
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAugakkumpleased with
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAkaNNankaNNan’s
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAmaNNumbhUmi (earth)
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAviNNumupper worlds
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAaLikkumprotecting
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAsengOlfor the order
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAemour girl
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAkOlbeing beautiful
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAvaLai mudhalAfor her bangles
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAvaLaivusalutations
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAviLaivikkumdid not offer
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAinihereafter
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAnAnilaththuon the earth, which is of four types [of lands]
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAenseyyAdhuwhat will it not do?
thiruviruththam – 25 – engOlvaLai mudhalAAlhow amazing!
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduponnEoh one who looks like lustrous gold!
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduvEnilhaving hot rays
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduambeautiful
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduselvansUriyan (sUrya)
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdunAl nilamearth, which is classified into four types [of lands]
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduvAykkoNdutaking in his mouth well
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdunalthe essence
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdunIrwater
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduaRato be removed
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdumenRuchewing
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdukOdhuresidual matter
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdu koNdataking it (again), in the mouth
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdusuvaiththusucking on it fully
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduumizhspitting it out
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdupAlaidesert land
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdukadandhahas been crossed
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduviNNOrcelestial entities
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdunilamon the earth
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdukAl thOyndhustanding on their feet firmly
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduthozhumworshipping
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdukaNNanthe noble place where kaNNan has mercifully taken residence
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduvehkAthiruvehkA (a noble place in present day kAnchIpuram)
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduudhuis nearby
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduappAladhuwhat is seen after that
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduambeautiful
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdupUhaving flowers
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNduthEnwith honey dripping
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdunalambeautiful
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdusOlaiorchard
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdueppAlaikkumin all states
thiruviruththam – 26 – nAnilam vAykkoNdusEmaththadhuwill be good
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnpaNdu ellAmbefore (this)
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnaRai kUymaking war cry (like a soldier)
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnyAmangaL dhORuduring every jAmam (a time-period of three hours)
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnerifire
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnvIsum­throwing up
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnavvAdaithat northerly wind
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnnamour
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnkaNNanmercifully donned by krishNa
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnthaNcool
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnthuzhAystrung with divine thuLasi
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnthAmamgarland
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnpunaiyasince he donned
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnIdhOhere
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnvandhucoming
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnthaN enRadhuis very cool
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnsembeautiful (and ordained)
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnkOnSrIya: pathi (consort of SrI mahAlakshmi), who is the lord, hi s
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnaruLEmercy alone
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnsEmamprotection
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnseruvArumeven enemies
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnnatpAguvarwill become friends
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnenRusaying
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnEmam peRasuch that protection occurs
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnvaiyampeople of the world
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnsollumwords
thiruviruththam – 27 – sEmam sengOnmeyyEare true
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAythaNbeing cool
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyambeing beautiful
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAythuzhAythe divine thuLasi
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyvaLaibangles
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAykoLvadhustealing (is apt)
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyyAmwe
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyizhappOmlosing is also apt
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAynaduvEin between
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyOrunique
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyvAdainortherly wind
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyvaNNamthe body
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAythuzhAvistealing it
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyulAvumwill wander
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAypuLbird
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyvalcurved
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyvAy alagAlwith its beak
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAynandhuconch [here, this term refers to snail which carries the protective shell, conch, on its back]
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyuzhAmEwithout troubling
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyporufighting
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAynIrhaving water
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAythiruvarangAoh one who is the lord of SrIrangam!
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyaruLAyyou should show mercy
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyeNNammind
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAythuzhAvumidaththuduring the time of being troubled
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyinnannathe nature of not showing mercy
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAypaNdumearlier too
thiruviruththam – 28 – thaNNandhuzhAyuLavOwas it there?
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhukudiarising out of being born in a clan
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhusIrmaiquality
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuilnot having
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuannangaLEOh swans!
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuivaLthis girl
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuALaRRappattubeing without any other person
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuemmaius
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuinnannaof this type
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuthUdhuneed as messenger
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuirandhALbeseeched
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuenRuthinking this way
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuannannawords like those
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhusollAnot saying
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhupedaiyodumwith your female swans
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhupOy varumyou are going
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuneelambluish cloud
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuuNdaone who swallowed
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuminnannasimilar to lightning
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhumEnihaving divine form
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuperumAnsarvESvaran’s
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuulagilhis world of paramapadham
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhupeN thUdhumessenger sent by a girl
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhusellAwill not fructify
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhu(saying so)
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhuannannalike that
thiruviruththam – 29 – innanna thUdhunIrmai kolOdo you have such a nature?
thiruviruththam – 30 – annam selveerumannam selveerumthose who are going [as my messengers] as swans
thiruviruththam – 30 – annam selveerumvaNdAnam selveerumthose who are going as storks
thiruviruththam – 30 – annam selveerumthozhudhuseeking refuge
thiruviruththam – 30 – annam selveerumirandhEnI beseeched
thiruviruththam – 30 – annam selveerummunnamahead
thiruviruththam – 30 – annam selveerumselveergaLthose who are going
thiruviruththam – 30 – annam selveerummaRavElminOkeep (in your mind) without forgetting
thiruviruththam – 30 – annam selveerumkaNNanbeing simple
thiruviruththam – 30 – annam selveerumvaigundhanOduwith sarvESvaran who is residing in paramapadham (SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 30 – annam selveerum(going around with him)
thiruviruththam – 30 – annam selveerumen nenjinAraimy mind
thiruviruththam – 30 – annam selveerumkaNdAlif you see
thiruviruththam – 30 – annam selveerumennaime (who has reached this state)
thiruviruththam – 30 – annam selveerumsolliinform about
thiruviruththam – 30 – annam selveerumavaridaiwith that mind
thiruviruththam – 30 – annam selveeruminnnamfurther
thiruviruththam – 30 – annam selveerumselleerOwill you not go?
thiruviruththam – 30 – annam selveerumidhuvO thagavuis this (your) nature?
thiruviruththam – 30 – annam selveerumenRu isaimingaLplease say
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuambeautiful
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhupongold
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhumAexcellent
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhumaNigaLgems
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuthisaiin the directions
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuminlike lightning
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhumiLirumshining
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuthiruvEngadamknown as thiruvEngadam
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuvanbeing strong
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuthALhaving foothills
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhusimayam misaiwith the mountain as motive
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuminlightning
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhumiLiriyamaking it glow
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhupOvAnto go
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuvazhikkoNdaattempting
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhumEgangaLEOh clouds!
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuthUdhumessage of errand
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuisaimingaL enRuplease state
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuisaiththAlif I say
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuisaiyilamyou went without stating
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuen thalai mElatop my head
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuasaimingaLroam
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuenRAlif requested
thiruviruththam – 31 – isaimingaL thUdhuasaiyum kolAmcould you not?
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrO mEgangaLOh clouds!
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrthirumAlthe consort of SrI mahAlakshmi
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrthirumEniwith his divine form
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrungaLukkufor you
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiy Irokkumto attain equality
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIr(reason for that)
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIryOgangaLthe means
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrevvARuwith which means
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrpeRRIrdid you attain?
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIruraiyIrinform
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIraruL peRRadhugetting (sarvESvaran’s) mercy
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIruyirall living creatures
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIraLippAnto protect
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrmAgangaL ellAmthroughout the sky
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrthirindhuroaming
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrnal neergaLgood water
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrsumandhubearing them
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrnum thamyour
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrAgangaLforms
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrnOvato be painful
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrvaruththumtroubling
thiruviruththam – 32 – mEgangaLO uraiyIrthavamAmwould be due to penance
thiruviruththam – 33 – aruLAraruLmercy
thiruviruththam – 33 – aruLArArto the brim
thiruviruththam – 33 – aruLArthiruchchakaraththAlwith the divine chakkaram (chakram disc)
thiruviruththam – 33 – aruLAragalexpansive
thiruviruththam – 33 – aruLArvisumbumsky
thiruviruththam – 33 – aruLArnilanumand the earth
thiruviruththam – 33 – aruLAriruLArfull of darkness (made of ignorance)
thiruviruththam – 33 – aruLArvinaisins
thiruviruththam – 33 – aruLArkedato be annihilated
thiruviruththam – 33 – aruLArsengOlorder
thiruviruththam – 33 – aruLArnadAvudhiryou are employing
thiruviruththam – 33 – aruLAraravuAdhiSEshan
thiruviruththam – 33 – aruLAraNaiyIrOh the lord who has him as your mattress!
thiruviruththam – 33 – aruLArivaL mAmaiher complexion
thiruviruththam – 33 – aruLArsidhaikkinRadhuis being destroyed
thiruviruththam – 33 – aruLArInguin this leelAvibhUthi (materialistic realm)
thiruviruththam – 33 – aruLArOrone
thiruviruththam – 33 – aruLArpeNpAlmatter relating to a girl
thiruviruththam – 33 – aruLAr(protection)
thiruviruththam – 33 – aruLArporuLOis it the end goal?
thiruviruththam – 33 – aruLArenumsaying so
thiruviruththam – 33 – aruLArigazhvOis it contemptuousness?
thiruviruththam – 33 – aruLArivaRRinall these entities to be protected
thiruviruththam – 33 – aruLArpuRaththALoutside these
thiruviruththam – 33 – aruLArenRusaying so
thiruviruththam – 33 – aruLAreNNOis it your divine opinion?
thiruviruththam – 33 – aruLArtheruLOmwe do not know
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhimAlEOh swAmy (lord)!
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiAzhiocean
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiAzhiyaikUdal (drawing of circles on sand)
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhisidhaikkinRadhudestroying
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhienRusaying so
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhisIRibecoming angry
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu Azhithanher
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhisIrbeautiful
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiadiyAlwith foot
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiAzhiyaiocean
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiudahikkinRakicking
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhinAyagam thannoduwith pride
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhithaNcool
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhithArwith flower
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhithadhaikkinRabeing complete
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhithaNcool
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu Azhiambeautiful
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu Azhiunadhuyour
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhithuzhAygarland of divine thuLasi
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiaNivAnto don
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiadhuvEin that
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhimanamAykeeping her mind
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhipadhaikkinRahaving urge
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhimAdhin thiRaththuin the matter of the girl
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiseyaRpAladhu­what you intend doing
thiruviruththam – 34 – sidhaikkinRadhu AzhiaRiyEnI do not know
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipAlvAyhaving milk in its mouth
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipiRaicrescent of moon
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipiLLaichild
thiruviruththam – 35 – pAl vAyp piRaippiLLaiokkalaion the hip
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaikoNducarrying
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipagalday time, the master
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaiizhandhaone who lost
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaimEl pAlbeing on the western side
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaidhisaias the direction
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipeNwho could be considered as a lady
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipulambuRumcrying
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaimAlaievening time
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaiulaguworlds
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaiaLandhaone who occupied
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaimAl pAlwith sarvESvaran
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaithuzhAykkufond of thuLasi
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaimanamudaiyArkkuthose who have their minds [on such thuLasi]
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLainalgiRRaiyellAmall those (including existence) which were given
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaisOlvAnto steal
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipugundhuentering
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaiidhuthis
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaiOrunique
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaipanicold
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaivAdainortherly wind
thiruviruththam – 35 – pAlvAyp piRaippiLLaithuzhAginRadhugently hugging
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumthanbelonging to self
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumthaNcool
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumthAr adhudesire towards the divine thuLasi
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumpeyarAas the reason
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumthuzhAtouching gently
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumnedumcompletely
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumsUzhpervading
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumiruL enRucalled as darkness
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumezhAwithout enervation
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumneduunending
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumUzhikalpam (a day of brahmA)
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumezhundhastarted
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumikkAlaththumduring this time too
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumInguhere
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumivaLthis nAyaki
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumvazhAwithout missing
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumnedum thunbaththaL enReNNithinking that she is suffering from great sorrow
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumirangArhe is not showing mercy
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumilangaiin lankA
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumkuzhAmgathered in abundance
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumnedu mAdamhuge mansions
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumidiththaone who destroyed
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumpirAnArthe benefactor
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumkodumaigaLcruel acts
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedum(were like this)
thiruviruththam – 36 – thuzhA nedumammanOhow terrible
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyararuvinaiyEnI, having cruel sins
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarnedungAlamumfor a long time
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarnILbeing long
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarmalarlike a flower
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarpAdhamdivine feet
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarparavi­after praying
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarpeRRagot as a daughter
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarthodungAlmerely on touching
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarosiyumquivering
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyaridaihaving a waist
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyariLamAnthis girl who is like a youthful deer
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarsenRathe place that she went to
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarsUzhsurrounded (by heat)
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkadamthe path
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkodumcurved
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkAlhaving leg
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarsilaiyarhaving bow
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarniraicows
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkOLthose who steal
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyaruzhavarfarmers
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkolaiyilin harming
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarveyyabeing cruel
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkadungAlhaving legs which will move fast
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyariLaigyaryouthful hunters
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyar< /td>thudismall drum (tambourine)
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarpadumcreated from
thiruviruththam – 37 – kodungAl silaiyarkavvaiththuhad a sound
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLneelangaLblue Indian water lilies
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLimmaNNumthis earth
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLviNNumupper worlds
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLkulungato move in amazement
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLkudamAdidancing with pots (in krishNAvathAram)
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLulaguworlds
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLaLandhameasured (in thrivikrmAvathAram)
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLnadamAdiyaone who roamed
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLperumAnsarvESvaran’s
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLuruwith divine form
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLoththanaare equivalent
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLidhuthe reason for this
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLkadamAyinagaLthree debts owed to celestial entities, forefathers and sages
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLkazhiththufulfilling them
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLthanone’s
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLkAlvanmaiyAlstrength of legs
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLpalanALfor a long time
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLthadamAyinaknown as ponds
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLpukkuentering
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLnIrin water
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLnilai ninRaresiding for a long time
thiruviruththam – 38 – kadamAyinagaLthavangolcould be the penance
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElponguagitating
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElmunnIrcomposed of water from three sources, viz from river, from spring and from rain
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElgyAlamfor earth
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpirAnbeing the benefactor
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElvisumbukkumfor the people in the upper worlds too
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpirAnbeing the benefactor
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElmaRRumfurther
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElnallOrfor mukthAthmAs and nithyasUris, who enjoy sarvESvaran’s guNas (auspicious qualities)
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpirAnbeing the benefactor
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElkariyahaving a dark bluish complexion
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElkOlamhaving a divine form
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpirAnbeing the benefactor
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElempirAnbeing the benefactor for me, his
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElthadamhuge
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElkaNNineyes’
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElkOlangaLbeauty
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElneelamlike a bluish gem
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElvarai mElon top of the mountain
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpuNdarIgamof lotus
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElnedumexpansive
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElthadangaL pOlalike ponds
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElpolindhufull of beauty
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElemakkufor us
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimElellAvidaththavumat all places
thiruviruththam – 39 – neelath thadavaraimEl(were gleaming)
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukOlambeing beautiful
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirupagalsUriyan (sUrya sun)
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruonRu kaLiRuan elephant
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukalin the mountain of sunset
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirupuyyaas it entered
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukuzhAmas a herd
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruvirindhaexpansive
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruneelamblue coloured
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukangulcalled as night
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukaLiRu ellAmall the elephants
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruniRaindhanaabounded
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirunErbeing apt
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruizhaiyIrthose who have ornaments
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirugyAlamfor bhUdhEvi
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruponmAdhuand for SrIdhEvi
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirumaNALanSriya:pathi, consort’s
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirunangaLour
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirusUzhdense
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirukuzhaRkElocks
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruElaahead
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirupunaindhustringing
thiruviruththam – 40 – kOlappagal k aLiruennaimArour mothers
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruemmaius
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLirunOkkuvadhuprotect
thiruviruththam – 40 – kOlappagal kaLiruenRu kolwhen will it be
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaienRumalways
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiidhuthis
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaipunvAdaigentle breeze
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaikaNdaRidhumwe have experienced
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiivvARulike this
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaivemmaihaving cruelty
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiuruvumform
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaisuvadumnature
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaionRumany entity
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaitheriyilamwe are not aware of
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiOngugrown well
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiasurardemons
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiponRum vagaito be annihilated
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaipuLLaigaruda
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiUrvAnemperumAn who conducts
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiaruL aruLAdhanot showing mercy
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiinnALthis day
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaimanRilin the open
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdainiRaibeing complete
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaipazhislander
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaithURRito pervade
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaininRuwithout feeling tired
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaivancruel
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaikARRubreeze
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiemmaius
thiruviruththam – 41 – enRum punvAdaiadumis harming
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyamaNNumthe earth
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaviNNumthe upper worlds
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaenkARkufor my divine feet
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaaLavinmaiare not apt
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyakANminplease see
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaenbAn oththuas if saying so
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyavAnin the sky
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyanimirndhagrowing
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyathanpAltowards him
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyapaNindhaworshipped
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaen pAl(caused) towards me
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaempirAnasarvESvaran’s
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyathadamexpansive
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyakaNgaLdivine eyes
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyavanbring cruel
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyakARRuwind
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaaRaiyato blow
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaorungEtowards one side
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyamaRindhu kidandhuhaving fallen
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyaalarndhablossoming
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyamensoft
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyakAlhaving a creeper
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyakamalamlotus flowers’
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyathadam pOllike ponds
thiruviruththam – 42 – van kARRaRaiyapolindhanawere full of beauty
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraikaNNumdivine eyes too
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraisendhAmaraiare like reddish coloured lotus flower
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraikaiyumdivine hands too
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiavaiare like that lotus
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiadidivine feet too
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiavaiare like that lotus
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraivaNNamdivine form
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraikariyadhubeing black
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiOrunique
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraimAlhuge
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraivarai pOnRulike a mountain
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiempirAnadhusarvESvaran, our benefactor, his
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiezhilbeautiful
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmarainiRamcomplexion
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraimadhi vigaRpAldue to differences in intellect
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiviNNumdwellers of svargam (heaven)
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraikadandhugoing past
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiumbarbrahmA et al, who live beyond these people
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiappAlgoing further
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraimikkugoing wondrous ly
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraimaRRufurther
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraieppAlpervading everywhere (through their knowledge)
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiyavarkkumfor nithyasUris too
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraieNNumfor thinking
thiruviruththam – 43 – kaNNum sendhAmaraiidaththadhuvOis it a matter?
thiruviruththam – 44 – niRam uyarniRamdue to the beauty (of the divine form)
thiruviruththam – 44 – niRam uyaruyarwondrous
thiruviruththam – 44 – niRam uyarkOlamumdecorations
thiruviruththam – 44 – niRam uyarpErumdivine names
thiruviruththam – 44 – niRam uyaruruvumauspicious divine forms
thiruviruththam – 44 – niRam uyarivai ivai enRusaying that these are of such and such type
thiruviruththam – 44 – niRam uyaraRamrighteously
thiruviruththam – 44 – niRam uyarmuyalattempting
thiruviruththam – 44 – niRam uyargyAnamhaving devotion
thiruviruththam – 44 – niRam uyarsamayigaLthose who are firmly engaged in the philosophy of paths of vEdhams (sacred texts)
thiruviruththam – 44 – niRam uyarpEsilumeven if they instruct
thiruviruththam – 44 – niRam uyarangangellAmin all those entities of beauty etc
thiruviruththam – 44 – niRam uyaruRato attain
thiruviruththam – 44 – niRam uyaruyardistinguished
thiruviruththam – 44 – niRam uyargyAnamrelated to knowledge
thiruviruththam – 44 – niRam uyarsudarsplendorous
thiruviruththam – 44 – niRam uyarviLakkAyhaving intelligence
thiruviruththam – 44 – niRam uyar(as people of wisdom)
thiruviruththam – 44 – niRam uyarninRadhanRiapart from being that way
thiruviruththam – 44 – niRam uyarempirAnaemperumAn’s
thiruviruththam – 44 – niRam uyarperumaiyaigreatness
thiruviruththam – 44 – niRam uyaronRumin any way
thiruviruththam – 44 – niRam uyarpeRato attain
thiruviruththam – 44 – niRam uyarmuyanRArillaithey did not attempt
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArperum kEzhalArvarAhapperumAL (divine wild boar) who has a huge form
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArthamhis
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArmalarblossomed
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArpuNdarIgamlike a lotus flower
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArperumexpansive
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArkaNdivine eyes
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArnam mElupon us
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArorungEcompletely
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArpiRazhato join
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArvaiththArkept
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArivva kAlamduring this time
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalAroruvaranyone
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArnam pOllike us
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArvarumthat which happened
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArkEzhbavarhaving the benefit
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalAruLarEis there?
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArthollaifor a very long time
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArAzhicannot be crossed like the ocean
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArAmbeautiful (being cruel)
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArsUzhsurrounding
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArpiRappumbirth
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArmarungEnearby (with those connected to me)
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArvarappeRumEwill it occur?
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArmadambeing obedient
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArnenjamEoh heart!
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArsollutell
thiruviruththam – 45 – perum kEzhalArvAzhimay you live long
thiruviruththam – 46 – madanenjam enRumappon peyarOnthat hiraNyakaSipu’s
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuvadamArudhamnortherly wind
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthiriginRadhuis blowing
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthingaLmoon
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuvemcruel
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthIfire
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhumugandhuscooping a lot
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhusoriginRadhuis showering
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuadhuvumsimilarly, other harmful entities such as the evil cuckoo
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuadhustarted harming like that moon.
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhukaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuviNin paramapadham
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuUrSrIvaikuNtam, his dwelling place
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthozhato attain (thinking of worshipping)
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhusangambangle
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhusariginRadhuis slipping
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthaNcool
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuambeautiful
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuthuzhAykkuin the divine thuLasi (due to desire)
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuvaNNamnatural colour
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhupayalaibecoming pale
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhumuzhu meyyumthroughout the physical form
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuviriginRadhupervaded
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuen melliyaRkufor my soft-natured daughter
thiruviruththam – 47 – thiriginRadhuen Angolwill anything harmful happen (later)?
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaimelliyalbeing soft
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaiAkkaihaving a form
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaikuruvilin a wound (i.e. in samsAram)
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaimiLirdhandhubeing born
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaiAngEin that place
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaiselliyawhat is to happen
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaiselgaiththuhaving that activity
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaikirumia worm
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaiulagaimatters relating to the world
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaien kANumwhat will it know?
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaiennAlumthrough me, who has no intelligence
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaithannaiabout him who is unlimited
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaisolliyaexplaining
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaisUzhalamazing entity
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaithirumALavanmatter concerning Sriya:pathi (consort of SrImahAlakshmi)
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaikavisthOthrams (verses of praise)
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaiAdhuall of them
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaikaRREnI learnt (from him)
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaipaNdu paNdufrom time immemorial
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaipalliyinlizard’s
thiruviruththam – 48 – melliyal Akkaisollumwhatever it says
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaisollAk koLvadhurecognising as true (whether it is favourable or unfavourable)
thiruviruththam – 48 – melliyal AkkaiuNduhas been in vogue
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalakALamdark
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalavaNNamhaving colour
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalavaNdubeetles
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalauNdrinking (honey)
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalathuzhAyhaving divine thuLasi
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaperumAnbeing a benefactor
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalamadhusUdhananhaving annihilated the demon, madhu
thiruviruththam – 49 – paNdum palapaladhAmOdharansarvESvaran who has the (scar of) the rope tied around his stomach (by yaSOdhA pirAtti)
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalauNdumswallowed (during deluge)
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaumizhndhumspat out (during creation)
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalakadAyacarried out (protected)
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalamaNbhUmi (earth)’s
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalanErfor the beauty
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaannamatching
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaoNbeautiful
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalanudhalEOh one who has forehead!
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalapaNdumearlier too
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalapala paladifferent types
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalavIngugrowing
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalairuLdarkness
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalakANdumwe have seen
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaithis
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalapAyspreading
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalairuL pOllike darkness
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalayAmwe
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalakaNdumseen
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalaaRindhum ilamhave not known
thiruviruththam – 49 – paNdum palapalakEtpadhum ilamhave not heard of
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaivalavaOh charioteer, who is strong!
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaioNbeautiful
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainudhalnAyaki who has a forehead, her
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimAmaicomplexion’s
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaioLiradiance
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaipayavAmaibefore it gets discoloured
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaithEnlike honey
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainavinRareferred to as
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaiviN mudhalfor vibhUthis such as paramapadham
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainAyakanone who is the lord, his
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainILlong
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimudion top of the crown
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaiveNwhite
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimuththampearls’
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaivAsigaiththAyarrangement
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimaN mudhalearth which is primary (for him)
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaisErvuRRuto reach
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaiaruvihaving rivers
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaiseyyA niRkumflowing in abundance
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimAhuge
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaimalaikkufor the thirumalai hill
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaiviraindhuquickly
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainam thErour chariot
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmaikadAginRuconducting
thiruviruththam – 50 – oNNudhal mAmainaNNudhal vENdumwe should reach
thiruviruththam – 51 – malai koNdukadalocean
thiruviruththam – 51 – malai koNdumalaimanthara hill
thiruviruththam – 51 – malai koNdumaththAas the churning shaft
thiruviruththam – 51 – malai koNdukoNdumaking it
thiruviruththam – 51 – malai koNduaravAlthrough vAsuki, the snake
thiruviruththam – 51 – malai koNdusuzhaRRiyaone who churned
thiruviruththam – 51 – malai koNdumAyamone with amazing activity
thiruviruththam – 51 – malai koNdupirAnsarvESvaran, the benefactor
thiruviruththam – 51 – malai koNdualai kaNdumaking the waves to rise up
thiruviruththam – 51 – malai koNdukoNdataken (from the ocean)
thiruviruththam – 51 – malai koNduamudhamnectar
thiruviruththam – 51 – malai koNdukoLLadhuwithout accepting
thiruviruththam – 51 – malai koNdubaradharpearl traders
thiruviruththam – 51 – malai koNduvilai koNdutaking money
thiruviruththam – 51 – malai koNduthandhaoffered
thiruviruththam – 51 – malai koNduivai sangamthese bangles
thiruviruththam – 51 – malai koNduvErifragrant
thiruviruththam – 51 – malai koNduthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 51 – malai koNduthuNaiyAas support
thiruviruththam – 51 – malai koNduthulai koNdusearching a way for destroying
thiruviruththam – 51 – malai koNduthAyamshare of relatives
thiruviruththam – 51 – malai koNdukoLvAn oththuas if taking
thiruviruththam – 51 – malai koNdukiLarndhuagitatingly
thiruviruththam – 51 – malai koNduazhaikkinRadhumakes a noise
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumalarvAyhaving been born in a lotus flower
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummazhaikkaNhaving a cool glance, just like rain [in terms of coolness]
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummadandhaiperiya pirAtti [SrI mahAlakshmi]
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumazahikkumcalling out loudly
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumkarubluish coloured
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumkadalin the ocean
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumveNwhitish
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumthiraikkEthrough the waves
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumkoNdu pOyinviting (the nAyakan)
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumaravaNaion the mattress of thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan)
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumERaon climbing
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummaNmAdharbhUmippirAtti
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumthirumAlSriya: pathi (consort of SrI mahAlakshmi)
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumkodiyAncruel entity
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumenRusaying so
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumviN vAythrough the mouth of sky
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumazhaiththuloudly calling
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumpulambiwailing
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummalaimountains
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummulai mEl ninRumstanding atop the bosoms
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karummazhaik kaNNIrtears like rainfall
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumARugaLAylike rivers
thiruviruththam – 52 – azhaikkum karumvArginRadhucreated copiously
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALivaLthis nAyaki
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALvAr Ayinaapt bodice with which to tie
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALmulayALhaving bosom
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALidhuthis disease
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALvAnOrfor nithyasUris
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthalaimaganAmbeing the lord
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALsIr Ayinahaving auspicious qualities
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALdheyvamcaused due to the deity
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALnaldistinguished
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALnOyresulted as disease
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyAL(Hence)
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALdheyvambeing related to that deity, SrIman nArAyaNan
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthaNbeing cool
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALambeing beautiful
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthuzhAydivine thuLasi’s
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthAr Ayinumwhether it is a bunch of flowers
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthazhaiyAyinumwhether it is the petals
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALthaNcool
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALkombadhAyinumwhether it is the stem
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALkIzhseen below it
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALvEr Ayinumwhether it is the root
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALninRafrom which that divine thuLasi plant sprouted
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALmaNNAyiumwhether it is the soil
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALkoNdubringing that
thiruviruththam – 53 – vArAyina mulaiyALvIsuminblow it such that the wind from that [object] falls on her
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlviNNOrfor nithyasUris
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlpirAnArbeing their lord
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlneyghee
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlthodustealing
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAluNdueating it
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlEsumbadisuch that (enemies) ridicule
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlannaactivities like that
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlseyyumone who carries out
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlem Isarbeing our swAmy, his
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlmAsu ilwithout any fault
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlmalarlike a soft flower
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAladikkIzhunder [his] divine feet
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlemmaius
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlsErvikkumhaving the ability to take us [there]
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlvaNdugaLEOh beetles!
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlvIsumspread out
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlsiRagAlwith wings
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlpaRaththIryou are flying
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlnungatkufor you
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlviNNAduparamapadham which is in paramAkASam
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAleLidhuwill be easy (and natural)
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlpEsumbadiwhatever is to be spoken (there)
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlannathose words
thiruviruththam – 54 – vIsum siRagAlpEsiyum pOvadhushould speak (in our presence)
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminvaNdugaLOOh beetles!
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminnIrppUamong th e flowers in water
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminnilappUamong the flowers on land
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminmaraththilon trees
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminoNbeautiful
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminpU­flowers
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminuNdudrinking (honey)
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminkaLiththubecoming happy
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminuzhalvIrkkuyou, who are roaming
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminonRua word
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminuraikkiyamI will say
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminvamminplease come
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminoruunique
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminEnamAyas a varAham (wild boar)
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminmaNearth’s
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminthugaLdust
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminAdione who took it throughout his divine form
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminvaigundhamannALon this nAyaki who is like paramapadham (being very much enjoyable), her
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminkuzhal vAyon her locks
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminvirai pOlbeing very fragrant
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminviNduspread well
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminkaLhoney
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminvArumflowing copiously
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminmalarflower
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminnumyour
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminviyalamazing
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminidaththuplaces
thiruviruththam – 55 – vandugaLO vamminuLadhOis it there?
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaambeautiful
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathOzhiOh friend!
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaviyalamazing
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaidamearth
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdauNdaone who ate
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdapirAnArsarvESvaran, the benefactor
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaviduththagave
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathirupraiseworthy
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaaruLAldue to mercy
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdauyalfor being uplifted
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaidam peRRu getting an opportunity
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdauyndhamwe got our lives back
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaanjaldo not fear
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaOrbeing unique
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathaNcool
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathenRalsouthern wind
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdavandhucoming and blowing gently
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaambeautiful
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdapUhaving flowers
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathuzhAyinavailable in divine thuLasi
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdainenjoyable
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathEnhoney
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdapuyaludaicloud’s
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdanIrmaiyinAldue to its nature
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaenmy
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdapulansenses
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdakalanornaments
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdathadaviRRutouched
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaayalidai yArumnone in the vicinity
thiruviruththam – 56 – viyalidam uNdaaRindhilarknew (it)
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalapulamvisible
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakuNdalamhaving ear-rings
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalapuNdarIgaththaon the face which is like a lotus flower
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalapOrengaged in a war
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakeNdaieyes which are like fish
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalavalli onRAlwith the nose which looks like a creeper
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalavilakkuNdubeing separated
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalaulAginRuare roaming
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalavElcruel, like the weapon spear
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalavizhikkinRanaare looking
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalaavaRRAlthrough such activities
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakaNNankrishNa’s
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakaiyAlwith divine hands
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalamalakkuNdubeing agitated
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalaamudhamnectar
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalasurandhasecreted
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalamaRithrowing up waves
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakadal pOnRulike an ocean
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakalakkuNdaagitated
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalanAnRuduring that time
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakaNdArthose who saw
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalayArumwhosoever
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalaennaime
thiruviruththam – 57 – pulakkuNdalakazhaRalarwill not admonish
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREonRubeing single
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREkazhal thalamEdivine foot itself
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREnilam muzhudhuentire earth
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREAyiRRupervaded
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREoru kazhalthe other divine foot
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREpOygrowing
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREnizhal tharaas it gave shade
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREellA visumbumentire sky
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREniRaindhadhupervaded completely
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREnINdaexpansive
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREaNdaththuin the oval shaped universe
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREuzhaRuroaming fully
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREalarblossomed
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREgyAnamknowledge
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREsudarhaving radiance
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREviLakkAybeing self illuminating like a lamp
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREuyarndhOrai illAnot having anyone superior
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREazhaRuin mud
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREalarblossomed
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREthAmarailike a lotus
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREkaNNansarvESvaran who has divine eyes
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREinguat this place
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREaLakkinRadhumeasuring
thiruviruththam – 58 – kazhaRalam onREennOwhat is it?
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaivalbeing cruel
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaivinaiyEnas my daughter, who has sins
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaithaLamlike jasmine buds
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiperuhaving greatness
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmainILwithout limit (being enjoyable)
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaimuRuvalhaving soft smile
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiseyyareddish
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaivAyhaving lips
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaithadamexpansive
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaimulaishe, who is having bosoms
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiaLappato measure
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiarumdifficult
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaithanmaihaving nature
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiavvUzhimore than that kalpam (a day of brahmA)
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiambeautiful
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaithaNNambeing cool
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaithuzhAykkufor divine thuLasi
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiuLaformed in (my) heart
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiperuhuge
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaikAdhalilmore than desire
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmainILiyavAybeing bigger
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiuLais present
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmai(ennumshe will say so)
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiOngubeing well grown
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaimunnIrmade of three types of water
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaivaLamhaving richness
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiperubeing expansive
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmainAdanone who has land
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaimadhusUdhanandestroyer of demon madhu
thiruviruththam – 59 – aLapparum thanmaiennumshe will say so
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummulaiyOif one considers her bosom
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummuzhumuRRumeven a little bit
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumpOndhilahave not sprouted
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummoybeing dense
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumpUbeing beautiful
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkuzhallocks
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkuRiyaare short
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkalaiyOif one considers her dress
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumaraiyillaihas not been properly tied on the waist
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumnAvOif one considers her tongue
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkuzhaRumwill not be clear
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkadalsurrounded by the ocean
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummaN ellAm this entire earth
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumvilaiyO enawill it be the price (for the eyes)
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkaNthe eye
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummiLirumhuge
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumperumAnsarvESvaran’s
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRummalaiyOif one considers thirumalai
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumthiruvEngadamit happens to be thiruvEngadam
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumenRusaying so
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumkaRkinRalearning
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumvAsagamspoken word
thiruviruththam – 60 – mulaiyO muzhumuRRumivaL paramEis it apt for her in her state?
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuthollai vAnavar thamfor nithyasUris who have been present from time immemorial
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhunAyaganas the lord
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhunAyagar ellAmall entities such as brahmA et al
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuthozhumavanbeing worshipped
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhugyAlam muRRumentire world
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuvEy agam Ayinumsufficient space for planting bamboo pole
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhusOrA vagainot leaving [even that]
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuiraNdE adiyAlwith only two steps
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuthAyavanone who measured
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhunam iRaiSriya:pathim (consort of SrI mahAlakshmi), being our lord
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuAykkulamAyin the clan of herdsfolk
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuvandhu thOnRiRRuthat he came and incarnated
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhuvAsagam seyvadhuto narrate it
thiruviruththam – 61 – vAsagam seyvadhunam paramEis it possible for us?
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumkarum kadalocean which has a dark complexion
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumirakkinumeven if beseeched
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumOrwithout any support
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumpeNpAl enavumeven if the person happens to be a lady
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumInguin her matters
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumiRaieven a little bit
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumirangAdhuis not taking pity
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumaRaiyO enalike those who make a huge noise
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumninRuremaining firmly
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumadhirumit is making a noise
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumOOh, how cruel!
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumaravaNai mElon top of the mattress, AdhiSEshan
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumpaLLikoNdaone who has reclined
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinummugil vaNNanEOh lord, who has the complexion of cloud!
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumInguat this place
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumivaL thanher
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumniRaiyOmodesty
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinuminihenceforth
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumun thiruvaruLAl anRiother than by your mercy (with any other entity)
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinumkAppu aridhudifficult to protect
thiruviruththam – 62 – iRaiyO irakkinummuRaiyO(is this) apt?
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLavaNNamdue to colour
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLasivandhuLabecoming red
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLavAn nAdunithyasUris who are in paramAkASam (SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLaamarumto sustain
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLakuLirrefreshing
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLavizhiyahaving glance
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLathaNbeing cool
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLamelbeing soft
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLakamalamlotus flowers which have blossomed
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLathadam pOlalike a pond
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLapolindhanabeing splendorous
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLaivaidhamthese divine eyes
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLathirumALbeing SrIya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi)
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLakaNNanpurushOththaman (best among all chEthanas), who is obedient to his followers
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLathirumugam thannOduwith the divine face
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLa(in that matter)
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLakAdhal seydhERkuone who is desirous, my
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLaeNNamwith that intention
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLapugundhuentered [on their own]
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLaadiyEnoduwith me, the servitor
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLaikkAlamduring the present time
thiruviruththam – 63 – vaNNam sivandhuLairukkinRavEare present
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlirukkubeing mentioned in rig vEdham (one of the four parts of sacred texts)
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlArcompletely (explaining the true nature of supreme entity)
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlmozhiyAlwith purusha sUktham
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlneRithe supreme path of worshipping supreme entity
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlizhukkAmaiwithout mistake
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlnilaththEvarSrIvaishNavas, who are referred to as the dhEvathAs (celestial entities) of earth
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlulaguworld
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlaLandhaone which measured
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlthiruththALiNaidivine feet
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlvaNanguvarwill worship [and attain]
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlyAmumwe too
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlavAdesire
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlorukkAnot allowing to reach
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlvinaiyodumwith sins
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlemmodumand with us
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAl(looking at these two true natures)
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlnondhugrieving
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlkani inmaiyildue to absence of fruit
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlkarukkAyunripened fruit
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlkadippavar pOlthose who eat
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlthirunAmachcholdivine names without following the meanings
thiruviruththam – 64 – irukkAr mozhiyAlkaRRanamElearnt
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaikanRubeing youthful
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaipiNaidoe’s [female deer’s]
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaimalarndhablossomed
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaikaNNineyes’
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaikulamgathering
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaivenRubeing victorious
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiOrO karumamone task
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiuRRudetermining
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaipayinRuattempting (to do that)
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiseviyoduwith ears
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiusAvidiscussing (that task)
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiulagamellAmall the worlds
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaimuRRumcompletely
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaivizhungiswallowing (during the time of deluge)
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiumizhndhuspitting out (during the time of creation)
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaipirAnArbenefactor, sarvESvaran’s
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaithiruvadikkIzhunder his divine feet
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiuRRumfitting (with me)
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiuRAdhumnot fitting
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaimiLirndhalooking radiantly
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaikaNNAyhaving the name ‘eyes’
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiemmaius
thiruviruththam – 65 – kaRRuppiNaiuNginRa(two entities) are harming me
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuerifor fire
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhunIrfor water
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuvaLifor air
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuvAnfor sky
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhumaNfor earth
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuAgiyaas indwelling soul
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuemperumAn thanadhufor emperumAn who is my benefactor, his wealth
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuvaigundham annALshe, who is like SrIvaikuNtam (having enjoyability)
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhukaNNAybeing called as eyes
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuarucruel
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuvinaiyEnI, having sins
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuuyirAyinalife-giving airs
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhukAvigaLred water lily
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuuNNadhuforegoing food
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuuRangAdhuforegoing sleep
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuuNarvuknowledge (about true nature of AthmA)
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuuRumthose who have attained
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhueththanai yOgiyarkkumfor even the distinguished people who carry out meditation
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhueNNAyto think about
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhumiLirumbeing radiant
thiruviruththam – 66 – uNNAdhu uRangAdhuiyalvinavAmthey have that nature
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumasuraidemons
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumseRRaone who annihilated
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamummAhaving greatness
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumviyamhaving amazing activities
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumpuLgaruda
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumvallacapable of conducting (as his vehicle)
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamummAdhavanSriya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi)
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumgOvindhansarvESvaran, who tends to cows, his
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumvEngadamin his divine abode of thiruvEngadam
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumsErliving permanently
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumambeautiful
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumthUvihaving wings
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumpEdai annALnAyaki who is like a female swan
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumkaNgaLAyacalled as eyes
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumthuNaitogether
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamummalarlike flowers (these)
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumpArippuspread
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumkAviyumred lily
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumneelamumblue lily
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumvElumspear
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumkayalumfish
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumpalapalaand various other entities
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumvenRuemerging victorious
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumAviyinAthmA’s
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumthanmaisvabhAvam (true nature)
thiruviruththam – 67 – kAviyum neelamumaLavallacannot be contained (it will go beyond)
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilaporuagitating
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilakadalocean
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilasUzhsurrounded by
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilanilambhUmi (earth)
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilathAviyaone who measured
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilaemperumAn thanadhusarvESvaran’s
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilavaigundham annAyone who is (enjoyable) like SrIvaikuNtam!
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilavanbeing cruel
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilakonRaigaLkonRai trees
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilakalandhArsarvESvaran who united (with you)
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilavaravuarrival
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilaedhir koNduexpecting
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilakArththanaare forming buds
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilamAlaiyumas garlands (string)
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilamAlaimade as garland
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilapon vAsigaiyumgolden strings
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilapulamon the earth
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilathOyfalling
thiruviru ththam – 68 – malarndhE ozhindhilathazhaiwell grown
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilapandhalas a bower
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilathaNduin the branches
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilauRafitting
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilanARRimaking it to hang
thiruviruththam – 68 – malarndhE ozhindhilamalarndhEyozhindhilahave not blossomed fully
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLiruLdarkness
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLkArblack
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLERubull
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLsegilreddish
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLERRinbull (refers to sUriyan (sUrya))
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLsudarukkueffulgence
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLuLaindhulosing out
thiruviruththam – 69 – kArERRiruL(hiding all along, now)
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLvelvAnto win (against that bull)
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLpOrbattle
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLERRuaccepting that
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLpulnegligible
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLthalaiduration
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLmAlaiin the evening time (dusk)
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLedhirndhadhufought
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLbhuvaniyellAmthroughout the earth
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLnIr ERRuaccepting water (given as sign of giving alms, from mahAbali)
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLaLandhaone who seized
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLnediyaone who had unlimited friendliness
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLpirAnsarvESvaran, the benefactor
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLaruLAvidumEwill he not shower his mercy?
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLvArwith bodice
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLERRubeing held
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLiLa mulaiyAyOh one who has youthful bosoms!
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLun vaLaiththiRamregarding your bangles
thiruviruththam – 69 – kArERRiruLvarundhEldo not grieve
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyvaLaibeing bent
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyvAyhaving mouth
thiruviruththam – 70 – vaLai vAythiruchchakaraththuhaving the divine disc
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyengaLbeing our swAmy
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyvAnavanArsarvESvaran, who is the controller of paramapadham, his
thiruviruththam – 70 – vaLai vAymudimEldonned atop his divine crown
thiruviruththam – 70 – vaLai vAythaLaivAyhaving the opportunity
thiruviruththam – 70 – vaLai vAynaRuhaving fragrance
thiruviruththam – 70 – vaLai vAythaNbeing cool
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyambeing beautiful
thiruviruththam – 70 – vaLai vAykaNNIstrung as a garland
thiruviruththam – 70 – vaLai vAythuzhAykkufor the divine thuLasi
thiruviruththam – 70 – vaLai vAy(desired by me, but feeling sad since it is not available)
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyvaNNamcolour
thiruviruththam – 70 – vaLai vAypayalai viLaivAnto make it become pale (losing colour)
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyidhuthis
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyOrone
thiruviruththam – 70 – vaLai vAykangulnight
thiruviruththam – 70 – vaLai vAynALas a day
thiruviruththam – 70 – vaLai vAythingaLas a month
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyANduas a year
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyUzhi niRkaas a kalpam (life time of brahmA), apart from transforming
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyemmaius
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyuLaivANto trouble
thiruviruththam – 70 – vaLai vAymigavandhuincreasing repeatedly
thiruviruththam – 70 – vaLai vAypugundhuentering
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyAyirammany
thiruviruththam – 70 – vaLai vAyUzhigaLincreased as kalpams
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyUzhigaLAybeing the controller of all the worlds ruled by time
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyEzhu ulagum(during deluge) all the seven worlds
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyuNdAnate (to keep them in his stomach and protect them)
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyenRilamwe did not say that
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAypazham kaNdulooking at the fruit
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAykaLAppazha vaNNamthe colour of berry fruit
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyAzhilike the colour of ocean
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyenRERkuto me who said so
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyahdhE koNdupresuming another meaning for that word
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyannai(my) mother
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyivaLthis girl
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAynAzhis clever
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyenRumsaying so
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAygyAlamearth
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyuNdAnone who swallowed
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyvaNNamcomplexion
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAysolliRRusaid
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyenRumsaying so
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAythOzhigaLOOh my friends!
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyemmairegarding me
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyammanaimother
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAysUzhginRasaying it repeatedly
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAy(remedy for this)
thiruviruththam – 71 – UzhigaLAyuraiyIrplease tell
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulsUzhginRapervading everywhere
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulkangulcaused by the night
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulsurungAnot contracted (huge)
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulkarubeing black
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kanguliruLdarkness’
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulthiNimbaistrength
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulpOzhginRasplitting
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulambeing beautiful
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulpiLLaifavourable like a son
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulthingaLumchandhiran too
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulpOzhgalet him split
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangul(only for that)
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulvAliyadhustrong
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulvandhu thOnRiRRuit rose up (in the sky)
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulthuzhAy malarkkEonly for the divine garland of thuLasi (worn by sarvESvaran)
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulthAzhginRalanguishing
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulnenjaththuhaving heart
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kanguloru thamiyAttiyEnI, who am lonely, without anyone to assist; my
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulmAmaikkunatural complexion
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulinRuduring this time
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulvAzhginRa ARuthe way I live
thiruviruththam – 72 – sUzhginRa kangulidhuvOis it like this?
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuveN thingaL enRumbeing referred to as the whitish moon
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuviNmoving in the sky
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavusuravicow
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuvAl veNbeing very whitish
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavunilavumoon
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavupAlmilk
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuulaguworld, considered as the (receptor) vessel
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuArato be full
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavusurakkumsecreting
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavusurasecretion
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavumudhirmatured
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavumAlainight time
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuthamiyAttithis girl, without any support
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuthaLarndhadhuhas crumbled
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuparaidhivattam pOlumlooking like the sun’s halo
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavusudarhaving radiance
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuadalbattle-ready
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuAzhione who has the divine disc
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavupirAnsarvESvaran, who is the benefactor
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuEzh pozhilthe seven worlds
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuaLikkumprotection
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavusAlbinthe eminence of protection
thiruviruththam – 73 – vAl veNNilavuthagaimai kolAmis it the true nature?
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumthaLarndhumcrumbling down
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhummuRindhumbreaking down
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvarucoming
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumthiraihaving waves
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumpAyilin the mat of milky ocean [thiruppARkadal]
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumthirudue to beauty
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumnedumwithout limit
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumkaNdivine eyes
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvaLarndhumclosing
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumaRivuthinking of protecting the worlds
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumuRRumengaged in
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvaiyamworlds
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvizhungiyum(during deluge) eating them
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhummAlhuge
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvaraiyaigOvardhanam
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumkINdu(from the earth) uprooting
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumkiLarndhuraising
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhummaRidharaupside down
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumeduththAnone who lifted, his
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhummudiin the divine crown
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumsUdudonned
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumthuzhAyin divine thuLasi
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumaLaindhupervading
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumuNhaving stayed with it
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumpasumwithout contact with any other entity
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumsiRu thenRalgentle breeze
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumvandhureaching
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumulAginRadhuis blowing
thiruviruththam – 74 – thaLarndhum muRindhumThe word andhO is an indication of the happiness felt on seeing the gentle breeze
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiulAginRaroaming
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaikeNdaiinnocent, like fish
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaioLihaving a radiance
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiambueyes which are like arrows
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiem Aviyaimy prANan (life)
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiUduruvacrumbling it by piercing
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaikulAginRabent
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaivemcruel
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaisilaihaving eye brows which are like bow
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaivALhaving a radiance
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaimugaththIroh those who have faces!
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdainumfor you
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdainilaidwelling
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiidamplace
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaikunibeing bent (to the right side)
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaisanguconches
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiidaRipushing (to the shore)
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaipulAginRabeing a matter for sensory perceptions
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaivElaihaving waves
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaipuNariocean
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiambeautiful
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaipaLLihaving as mattress
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiammAnlord’s
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaiadiyArnithyasUris, his devotees
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdainilAginRaplace of dwelling
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaivaikundhamOis it SrIvaikuNtam?
thiruviruththam – 75 – ulAginRa keNdaivaiyamOor, is it leelAvibhUthi (materialistic realm)?
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuidamat various places
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhupOygoing
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuvirindhupervading
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuivvulaguthis world
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuaLandhAnone who measured
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuezhilby [his] beauty
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuArbeing full
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuthaNcool
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuvadamin the garland
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhupOdhilin its beauty
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhu(desiring it and since not attaining it)
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhunaiyumcrumbling
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhumadamhaving stubbornness
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhunenjamEOh mind!
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuviyanamazing
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuthAmaraiyinlotus’
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuthadambroad
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhupOdhu­flower
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuodungato contract
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhu(one who does)
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhumelsmall
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuAmballily flower
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhualarvikkumone who makes it to blossom
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuveNwhite
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuthingaLchandhiran (moon)
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhunangaLour
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuveLpale
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuvaLaikkEon the bangles
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuvidam pOllike poison
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuviridhalspreading its rays
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuidhuthis [activity]
thiruviruththam – 76 – idam pOy virindhuviyappEis it of any surprise?
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithingaLchandhiran (moon)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaiambeautiful
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipiLLaison
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipulambaweeping (due to the sounds of birds)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaisengOlone who was ruling with his sceptre
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithan arasuhis king sUriyan (sun)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipattafell down (sun set)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaisemreddish
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaikaLambattle field
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLai(reddish sky)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipaRRiattaining
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaininRuremaining
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaieLgumengaging with
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipunmAlaishort duration of dusk
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithenpAlin the southern direction
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaiilangailankA
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaivengaLam seydhamade it into a cremation ground
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaiviNNOrby celestial entities such as brahmA et al
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaipirAnArlord, who is apt to be worshipped
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLainamworn by our chakravarthy thirumagan (son of emperor dhaSaratha)
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithuzhAydesire which was created in the divine thuLasi
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithuNaiyAas helping hand
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLainangaLaius
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaimAmai koLvAnto destroy the natural complexion
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaivandhureaching
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLaithOnRirising
thiruviruththam – 77 – thingaLam piLLainaliginRadhuis tormenting
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganainaliyumtroubling
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganainaraganaithe demon narakAsuran
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaivIttiRRumdestroying
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaivANanthe demon bANAsuran’s
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaithiNstrong
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaithOLshoulders
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaithuNiththasevered
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaivaliyumstrength
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaiperumaiyumeminence (which followed it)
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaiyAn sollumto be informed by me
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganainIrththallado not have that nature
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaimaivarai pOllike a black mountain
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaipoliyumshining (beauty)
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaiuruvilhaving divine form
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaipirAnArkrishNan, the lord
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaipunaidonning
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaipUbeing beautiful
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaithuzhAy malarkkEfor the divine thuLasi flower
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaimeliyumwithering
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaimadambeing stubborn
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganainenjinArmind
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaithandhu pOnagiven
thiruviruththam – 78 – naliyum naraganaivEdhanai(this) agony
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurivEdhanaione who is described by vEdhas (sacred texts)
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuriveNwhitish
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuripurihaving strands
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurinUlanaihaving divine sacred thread
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuriviNNOrnithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuriparava ninRabeing worshipped by
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurinAdhanaibeing the lord
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurigyAlamleelAvibhUthi (materialistic realm) including earth
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurivizhungumone who swallows
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurianAdhanaione who does not have a lord for him
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurigyAlamearth
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurithaththumone who brought under
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuripAdhanaihaving divine feet
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuripARkadalin thiruppARkadal (divine milky ocean)
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuripAmbu aNai mElon top of the divine bed of divine AdhiSEshan
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuripaLLi koNdu aruLumone who is reclining mercifully
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurisIdhanaiyEsarvESvaran who has coolness as his natural quality
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurithozhuvArthose who worship
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpuriviNNuLArilummore than nithyasUris
thiruviruththam – 79 – vEdhanai veNpurisIriyarEare eminent
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdusIrvery well
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduarasukingdom
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduANdugoverning
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdu thanhis
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdusengOlrule
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdusila nALsome time
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduseleeiconducting
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdukazhindhaafter spending
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdupAron the earth
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduarasEwith the kings
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduoththubeing equal [to them]
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdunAyiRusUriyan (sun)
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdumaRaindhadhuset
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduiruLAy vandhudarkness, with its true form, came
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduuRuginRadhuis contacting
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdupArearth
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduaLandhaone who seized
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdupErhaving a great quality
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduarasEoh lord!
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduembeing in close proximity to us
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduvisumbufor paramapadham (SrIvaikuNtam)
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduarasEoh one who is the lord!
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduemmaius
thiruviruththam – 80 – sIrarasANdunIththuleaving
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduvanjiththuthrough deceit
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduOrbeing unique
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduarasEoh one who became the king!
thiruviruththam – 80 – sIrarasANduaruLAyshow your mercy
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLmelbeing soft
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLAvi(her) vital air
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLerithe fire of separation
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLkoLLais swallowing her
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLivaLthis nAyaki’s
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLAgamform
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLiRuginRadhuis perishing
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLmElanawhat is going to happen
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLuRuginRaapproaching closely
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLkanmangaLdeeds to be carried out
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLOrppilarAywithout enquiring about them
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLthuzhAydivine thuLasi
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLkuzhal vAyon her locks
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLthuRuginRinarthey are not applying
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLthollaibeing ancient
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLvEngadamin the pond of thiruvEngadam
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLAttavumgiving her a bath
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLsUzhginRilarthey are not attempting
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLivaLaithis distinguished nAyaki
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLpeRuginRathose who begot
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLthAyarmothers
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLmey nondhuwith the body in pain
thiruviruththam – 81 – uRuginRa kanmangaLpeRAr koldid they not give birth to?
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuemperumAnsarvESvaran, who is my lord
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRukaNgaLdivine eyes
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuerikoLhaving fire
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuudhayam malaivAyin the mountains where it rises from
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuudanEsimultaneously
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuviriginRaspreading
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRusemhaving reddish rays
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuiraNdu nAyiRutwin sUriyans’
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuvaNNanththahaving the true nature
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuerikoLhaving flame
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRusemreddish
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuthIlike fire
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuavaRRuLin the splendour of the sUriyan
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRumINduagain
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuvIzhfalling
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuasuraraippOlalike demons (known as mandhEhar)
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuempOliyarkkumlike us who are affectionate (in matters related to bhagavAn)
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuvirivaappeared before us
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuvaiyam muRRumthroughout the world
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuviLariyadhucalling out
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRuidhuvOwas it for this?
thiruviruththam – 82 – erikoL sennAyiRusolleerplease tell
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmelhaving a soft nature
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilpedaiwith female bird
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmEginRabeing united together
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilviLariin a high pitch
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilkuralvoice
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilanRilnightingale bird’s
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmunRilin the frontyard
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilpeNNaion top of the palm tree
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmuLarimade of lotus flower
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilkurambainest
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilidhu idhuvAgatormenting permanently
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmugillike cloud
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilvaNNansarvESvaran who has a form like that
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilpErdivine name
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilkiLarik kiLaritaking it repatedly
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilpidhaRRumbabbling
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilmelsoft
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilAviyumvital air
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilnaivum(body) crumbling
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilellAmsince all these happened
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRiliththaiyalukkufor this girl
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRiluyyalAvadhuto be alive
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilthaLaril kolOis it possible
thiruviruththam – 83 – viLarikkural anRilariyEnI am not sure
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLthaiyal naLLArgaLgems of women
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkuzhAngaLassociation
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkuzhiyahuge
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkuzhuvinuLLumin gatherings
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLaiyanallArgaLwise men
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkuzhiyahuge
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLvizhavinumin celebrations
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLangangellAmat all those places
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLmaiyalike black pigment
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLvaNNAone who has a form (such that the eyes of the beholder would feel cool)
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLmaNiyEone who is easily approachable
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLmuththamEone who is cool like a pearl
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLen thanas a lord for me
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLmANikkamEone who is eminent like a carbuncle
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkaiyain the divine hands
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLponradiant
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLAzhiwith divine disc
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLveNwhitish
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLsangodumwith SrI pAnchajanyam (divine conch)
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLnAnI
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLkANbAnto worship (you)
thiruviruththam – 84 – thaiyanallArgaLavAvuvandesired
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdukurangumonkey
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumANikkamgem [carbuncle]
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdukoNdutaking it
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdueRivu oththuequivalent to throwing
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduiruLOduwith darkness
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdu(coming)
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumuttigetting close
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduANipon annalike a distinguished gold
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdusudarradiant sUriyan ([sun]
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdupadumsuffering
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumAlaidusk (appeared)
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduulaguworlds
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduaLandhaone who seized
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumANikkamEOh one who is virtuous!
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduenbeing my lord
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumaradhagamEone who is invigorating like an emerald gem!
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNdumaRRuover and above
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduoppAraithose who are equal
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduillAohe who does not have
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduANipponnEOh one who is like distinguished gold!
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduadiyEnthis servitor, my
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduadibeing your servitor
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduAvivital air
thiruviruththam – 85 – mANikkangoNduadaikkalamis to be protected (by you)
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguadaikkalaththuas an entity to be protected
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguOngugrown well
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngukamalaththu(having been born in the divine navel) lotus’
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngualarborn in a flower
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguayanbrahmA’s
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngusenni ennumknown as head
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguudaihaving an unpleasant smell
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngukalaththuin the vessel
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguUNfood
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngumunin earlier time
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguaranukkufor rudhra
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngunIkkiyaione who removed
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguAzhisangamdivine disc and divine conch
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngupadaidivine weapons
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngukalanas ornaments
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguEndhiyaione who donned
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguanRuduring the time of krishNAvathAram (incarnation as krishNa)
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguveNNeyfor butter
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguAychhiyaSodhAp pirAtti
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguvanstrong
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguthAmbugaLAlropes
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngupudaikkato hit
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngualandhAnaione who had trouble
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguemmAnaione who is my lord
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOnguen solliby speaking about what deficiencies
thiruviruththam – 86 – adaikkalaththOngupulambuvancould I call?
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralthirumAlOh the consort of SrI mahAlakshmi!
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralninas your vehicle
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralvalamhaving strength
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpuLLadhuperiya thiruvadi’s (garudan’s)
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralnalamauspicious qualities
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpAdum idhuthis singing
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralkuRRamAgaas a wrongful act (using this as a reason)
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuraliththiruvinaithis lakshmi
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralkanai kuralwith an illegible sound
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpulambumcrying
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpOzhsplitting (affecting girls in separation)
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralvAyhaving mouth
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralanRilnightingale bird
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpUbeing beautiful
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralkazhiin the salt pan
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralpA yndhuflowing copiously
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralalambumsplashing
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralkanamheavy
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralkuralhaving sound
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralsUzhexpansive
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralthiraihaving waves
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralAzhiyumocean too
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralAngu avaiwith such harmful entities
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kural(tormenting this girl)
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralvaiyamthe world
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralsilambumbadito cry out
thiruviruththam – 87 – pulambum kanai kuralseyvadhEyou are making!
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkummEruthe mountain mEru
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthirumAlthe consort of SrI mahAlakshmi
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumuruvuwith his divine form
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumokkumwill be equivalent
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumammEruvilon the peak of that mEru mountain
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumsemreddish
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumsudarOnsUriyan (sun) with his rays
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthirumAlthe consort of SrI mahAlakshmi, his
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthirukkaion his divine hand
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthiruchchakkaramwith divine sudharSana chakram (divine disc)
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumokkumwill be equivalent
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumanna kaNdumdespite seeing entities which are equivalent to sarvESvaran’s divine form and divine weapon
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthirumAlthe consort of SrI mahAlakshmi, his
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumuruvOduwith the divine form
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumavanhis
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumchinnamEonly divine weapons
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkum(desiring to see)
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumpidhaRRA niRpadhucalling out
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumOrdistinguished
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthirueminent
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkummAlbewilderment
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthalaikkoNadeveloped (firmly)
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumnangatkufor us
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumthIvinaicruel sins
thiruviruththam – 88 – thirumAl uruvokkumengE varumhow will it happen?
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaithIcruel
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaivinaikku(followers’) sins
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiarubeing rare
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjainanjaibeing like poison [as an antidote]
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjainalvinaikkufor good deeds
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiinsweet
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiamudhaththinaibeing like nectar
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaipUvinailotus flower
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaimEviyadwelling aptly
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaidhEvifor periya pirAtti (SrI mahAlakshmi)
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaimaNALanaias her consort
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaipumnailowly act
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaieLgAdhuwithout despising
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiAvinaicows
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaimEykkumone who tends to
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaivalbeing eminent
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiAyanaias krishNa, the cowherd
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaianRuduring the time of mahAbali
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiulaguworlds
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiIradiyAlwith two steps
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaithAvinaone who seized
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiERRaibeing eminent
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiemmAnaisarvESvaran, who is my lord
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaiegyAnRuwhen
thiruviruththam – 89 – thIvinaikkaru nanjaithalaippeyvanwill I approach?
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnasurardemons’
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnkuzhAmfor their clan
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAntholaidestruction
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnpeydhaone who made
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnnEmione who has the divine disc
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnendhAyOh my swAmy (lord)!
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnyAnI
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnthalaippeydhuattaining
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnun thiruvadiyour divine feet
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnsUdumdonning on my head
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnthagaimaiyinAldue to the nature
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnnilaippu eydhahaving firmness
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnAkkaikkuto get the form
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnnORRacarrying out good deeds (for many thousands of births)
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnithis
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnmAyamumamazement
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnmAyamamazing form
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnsevvEvery well (uniform)
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnnilaippeydhu ilAdhanot having firmness
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnnilaimaiyumposition
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnkAN dhORuwhenever I think of
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnthollaibeing ancient
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnUzhikalpam (brahmA’s lifetime)
thiruviruththam – 90 – thalaippeydhu yAnsurungaladhuis not shrinking
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeysurungucontracted (with the aid of deceptive ropes)
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyuRihoop like structure, hung from ceiling to keep pots etc
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyveNNeybutter [kept in a pot inside that hoop like structure]
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeythodu uNdaone who stole and ate
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeykaLvanaione who incarnated as krishNa having the quality of stealing
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyvaiyam muRRumentire world
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyorunguin a small corner
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyuRafitting well
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyuNdaswallowed
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyperuhuge
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyvayiRRALanaihaving stomach
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeymAvalimAttuto mAvali
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyiruhuge (small)
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeykuRaLAgias vAmana [dwarf]
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNey(went)
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyisaiyamaking (him to) accept
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyOrunique
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeymUvadithree steps
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyvENdiseeking
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeysenRaone who went with a beautiful gait
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyperum kiRiyAnai allAlother than the one who is a great means
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNey(another)
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeyadiyEna servitor only for him
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeynenjammind
thiruviruththam – 91 – surunguRi veNNeypeNaladhuwill not like
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarmunnIrasurrounded by ocean
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarperumexpansive
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarpadhivibhUthi (materialistic realm)
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarpENprotecting
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnalam illAnot having the benefit
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkararakaarinhabited by demons
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnILhaving the greatness of not being able to be destroyed by anyone
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnagarin lankA
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnILnot being burnt by any other entity
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarerifire
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarvaiththumaking use of
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkararuLAyprotect (us)
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarenRubeseeching
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarninnaiyou
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarviNNOrcelestial entities
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnilamon earth
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarkAl thOyndhukeeping their legs firmly
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarvaigalevery day
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarkAlaiyum mAlaiyumduring dawn and dusk
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarthozhuvarwill worship
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarnin mUrthyin the beauty of your divine form
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarpal kURRilamong the many forms
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkaronRuat the least one form
thiruviruththam – 92 – pENalamillA arakkarkANulAmAngol enREis to see (that they worship)? (No)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkAlaiduring dawn
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munveyyORkufor sUriyan (sun)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku mun(being fearful)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munmunearlier itself
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munOttukkoduththaone who ran away
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkangulcalled as night
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkuRumbarmischievous person
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munmAlaiduring dusk
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munveyyOns Uriyan
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munpadaas he sets
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munvaiyagamon earth
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munparavuvarwill spread
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munannaat that type of change in time
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkaNdumeven after seeing
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkAlaiduring sunrise
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munnal(related to bhagavAn) being distinguished
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku mungyAnamknowledge
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munthuRaion the banks
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munpadindhufitting well
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munAditaking a bath
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkaN(sensory organs such as) eye
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munpOdhu seydhublossoming well (such that they do not engage with worldly matters)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munmAlaisarvESvaran who is bewildered (with his followers)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munnaleminent (in being devoted to praising sarvESvaran)
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munnAviltongue
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munkoLLArthose who do not accept
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munavanthat sarvESvaran’s
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munmaibeing black like pigment
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munpadidivine form
thiruviruththam – 93 – kAlai veyyORku munninaiyArwill not keep in their hearts
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumvaidhikarEthose devotees who know your true nature as mentioned in vEdhas (sacred texts)
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyummaiblack pigment
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumpadihaving its nature
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyummEniyumdivine form
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumsemreddish
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumthAmarailike lotus flower
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumkaNNumhaving eyes
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumunyour
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumthiruvadidivine feet
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumsUdumto be donned on their heads
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumthagaimiyinArhave the nature
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumUrapproaching the town
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumAcows
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumeppadihow
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyummilaikkamoo (sound made by cows; also called as ‘low’)
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyum(hearing that)
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumkuruttu Ablind cow
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyummilaikkumwill also moo (like the former)
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumennum appadijust like the idiom used in the world
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumyAnumI too
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumsonnEnsaid (about you)
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumadiyEnI, in a devotional trance
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyummaRRubeyond that
thiruviruththam – 94 – maippadi mEniyumyAdhenbanwhat will I say?
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyiluyirjIvAthmA (soul)
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilmunnamEfrom time immemorial
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilyAdhAnum Orin something or other
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilAkkaiyilphysical form
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyilpukkuentering
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyilanguin that form
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilAppu uNdumgetting tied down to it (due to prArabdha karma (past deed which has started yielding result))
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilAppu avizhndhumgetting liberated from it (due to destruction of prArabdha karma)
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilmUdhubeing ancient
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilAviyilin the subtle form
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyil(staying in svargam and naragam (heaven and hell))
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilthadumARumwill keep fluctuating
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyiladhanAldue to that repeated act
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilyAdhAnumsome matter (related to prAkrutham, the causative matter)
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilpaRRiholding on to
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilnIngummoving away (from matter related to sarvESvaran)
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyilviradhaththai(my) vow
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyilnal vIdu seyyumone who liberated me
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilmAthAvinaibeing affectionate like mother
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or Akkaiyilpithuvaibeing well-intentioned like father
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilthirumAlaithe consort of SrI mahAlakshmi
thiruviruththam – 95 – yAdhAnum Or AkkaiyilvaNanguvanI will attain
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLvaNangumto attain (other deities)
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLpala palamany
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLthuRaigaLvarious deities who instruct
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLAkkicreated
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLmadhi vigaRpAldue to difference in intellect
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLpiNangumdisagreeing
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLpalapalaof many types
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLsamayamphilosophies
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLAkkicreated
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLavaiyavaidhORuamong all those philosophies
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLninmUrththias your forms
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLpalapalaof many types
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLaNangumdeities
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLAkkicreated as being apt to be attained
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLparappi vaiththAyyou created expansively
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLiNangu(with those deities) appearing to be a match
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLninnOraithose who are an equal to you
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLillAyOh, one who doesn’t have!
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLninkaNtowards you
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLvEtkaidesire
thiruviruththam – 96 – vaNangum thuRaigaLezhuvippanEI will create
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEezhuvadhumthe way of creating
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEmINdEthe same way
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdE(immediately)
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEpaduvadhumthe way of perishing
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEpattubeing born
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEenai UzhigaLfor a very long time
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEpOypassing all these
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkazhivadhum(later) perishing
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkaNdu kaNduseeing repeatedly
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEeLgalallAlother than despising
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEimaiyOrgaLnithyasUris’
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkuzhAmtheir gathering
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEthozhuvadhumworshipping
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEsUzhvadhumgoing in circumambulation
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEseycarrying out
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEthollaiancient
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEmAlaisarvESvaran
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkaN Arasuch that eyes get sat isfied
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkaNduworship
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkazhivadhusuch that time passes
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEOrbeing unique
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkAdhaldue to desire
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEuRRArkkumthose who are fitting aptly
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEkaNgaLtheir eyes
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEthunjudhalclosing (sleeping)
thiruviruththam – 97 – ezhuvadhum mINdEuNdOcould it happen?
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumenjAwithout contraction
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumpiRavihappened in samsAram
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumidarsorrow
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumkadivAnto remove
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumthunjAnot having contraction
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarum(having great knowledge)
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarummunivarumeminent sages such as sanaka et al
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumallAdhavarumothers such as brahmA et al
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumthudarato follow
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumninRaone who remained mercifully
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumthanfor himself
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumsArvu ilAdhaone who does not have (another entity) as protection
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumthanibeing unique
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumperuwithout any limitation
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarummUrththi thansarvESvaran, who has such a nature, his
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumveNNeybutter
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumUNate (by stealing)
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumennum solword such as this
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarummAyamonly amazement
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumimaiyOr thamakkumeven for nithyasUris who do not have any contraction in their knowledge
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumsevvEvery well
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumnenjAlthrough mind
thiruviruththam – 98 – thunjA munivarumninaippu aridhuwill be impossible to think of
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaInachchol(my) word is without any benefit
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaAyinumeven if it is
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaAgalet it be
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAga(I would still say)
thiruviruththam – 9 9 – Inach chollAyinumAgaeRithrowing up
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgathiraihaving waves
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAga(during deluge)
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgavaiyam muRRumall the worlds
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaEnaththu uruvAywith the form of a wild boar
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaidandhaone who pierced and removed (from nether world)
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgapirAnas benefactor
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgagyAnamhaving complete knowledge
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgapirAnai allAlother than SrIman nArAyaNa, the lord
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgairumhaving the greatness (of fulfilling wishes made under it)
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgakaRpagamthe [celestial] wish-fulfilling tree, kaRpagam
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgasErdesirous of reaching it
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgavAnaththavarkkumfor celestial entities
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaallAdavarkkumnithyasUris, who are distinct from the celestial entities
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgamaRRu ellAyavarkkumother entities such as manushya (human) et al
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgaillaithere is no other means to uplift
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAganAnI
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAgakaNdaascertained
thiruviruththam – 99 – Inach chollAyinumAganalladhubenefit (is only this)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilnallArdistinguished people\
thiruviruththam – 100 – nallAr navilnavilspeaking (permanently repeating what AzhwAr said)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilkurugUrknown as thirukkurugUr
thiruviruththam – 100 – nallAr navilnagarAnlord of thirukkurugUr
thiruviruththam – 100 – nallAr navilthirumAlSriya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi), his
thiruviruththam – 100 – nallAr navilthiruppErdivine names
thiruviruththam – 100 – nallAr navilvallArSrIvaishNavas who are qualified to recite, their
thiruviruththam – 100 – nallAr naviladidivine feet
thiruviruththam – 100 – nallAr navilkaNNigarland
thiruviruththam – 100 – nallAr navilsUdiyaone who donned on his head
thiruviruththam – 100 – nallAr navilmARannammAzhwAr
thiruviruththam – 100 – nallAr navilviNNappam seydhamercifully sung
thiruviruththam – 100 – nallAr navilsolthrough divine words
thiruviruththam – 100 – nallAr navilArcomplete
thiruviruththam – 100 – nallAr navilthodaiyalgarland
thiruviruththam – 100 – nallAr navilinnURumthese hundred pAsurams
thiruviruththam – 100 – nallAr navilvallArthose who can recite
thiruviruththam – 100 – nallAr navilpiRappAmknown as birth
thiruviruththam – 100 – nallAr navilpollAcruel (capable of destroying AthmA)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilarudifficult (to cross over)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilvinaibeing the cause for good and bad deeds
thiruviruththam – 100 – nallAr navilmAyambeing deceitful (by creating taste)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilvanbeing strong
thiruviruththam – 100 – nallAr navilaLLal sERupressing like a quagmire
thiruviruththam – 100 – nallAr navilpoybeing temporary
thiruviruththam – 100 – nallAr navilnilaththilin this prakruthi (primordial matter)
thiruviruththam – 100 – nallAr navilazhundhArwill not be caught

Leave a Comment