తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి

తొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) కృపచేసిన తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి దివ్యప్రబంధమునకు ఉద్దేశ్యం/లక్ష్యం  శ్రీరంగనాథుడు

periyaperumal  పెరియపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు)శ్రీరంగం

thondaradipodi-azhwar-mandangudiతొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) – తిరుమణ్ణంగుడి

ఆచార్యహృదయమునందు విశేషంగా  85వ చూర్ణికలో అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్,  సుప్రభాతం(తమ దివ్యగానంతో మేల్కొలుపుట) తో ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలుపు  మహాత్ములని వర్ణించారు.ఎంపెరుమాన్ కు కీర్తనా కైంకర్యము చేయడంలో  నంపాడువాన్(తిరుక్కురుంగుడి మలైమేల్ నంబికి పరమభక్తుడు ) యొక్క వైభవమును కీర్తిస్తు వీరిని విశ్వామిత్రునితో , పెరియాళ్వార్ తో మరియు తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ తో పోల్చారు (ఎంపెరుమాన్ కు తులసి కైంకర్యము చేయడానికి తులసి వనాలను ఏర్పాటు చేయువాడు).నాయనార్ యొక్క  విలువైన పదాలను మామునులు వెలికి తీశారు.

విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముణ్ణి ‘కౌసల్యా సుప్రజారామా’ (శ్రీరామాయణం, బాలకాండ 23.2)అనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్లోకముతో మేల్కొలిపారు.ఇది అందరికి విదితమే.

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే|
ఉత్తిష్ఠ నర శార్దూల కర్తవ్యమ్ దైవమాహ్నికమ్||

కౌసల్యకు ప్రియపుత్రుడవైన ఓ శ్రీరామ! తెల్లవారినది . ఓ నరశార్దూల! మేల్కొనుము, పవిత్రమైన ఉదయ సంధ్యా కార్యక్రమములో నిమగ్నుడవు కమ్ము.

పెరియాళ్వార్ తమ పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి2.2.1లో కణ్ణన్ ఎంపెరుమాన్ ను ఇలా మేల్కొలుపుచున్నారు.

ఆదిశేషునిపై పవళించిఉండే ఈ గోపాల బాలుడా! లెమ్ము, ఆరగించుటకు సిద్ధముకమ్ము

అరవణైయాయ్ ఆయర్ ఏరే ! అమ్మం ఉణ్ణత్తుయిల్ ఎళాయే…

తొండరడిపొడి ఆళ్వార్  చే కృపచేయబడి శ్రీరంగనాథుణ్ణి మేల్కొలుపు ఈ ప్రబంధమునకు తిరుపళ్ళి యెళ్ళిచ్చి అని పేరు.

తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ శ్రీరంగనాథునిపైనే తమ దృష్ఠిని కేంద్రీకరించి వనమును ఏర్పరచి పూమాలలను సమర్పించేవారు.తిరుపళ్ళి యెళ్ళిచ్చి పై రెండు వ్యాఖ్యానాలు ఉపలబ్దమగుచున్నవి.

మొదటిది నంజీయర్ చే కృపచేయబడింది, తరువాతది పిళ్ళైలోకాచార్యులచే కృపచేయబడింది.

 

nanjeeyar నంజీయర్

periyavachan-pillai పిళ్ళైలోకాచార్యులు – తిరుశఙ్గనల్లూరు

తనియన్ల కు పిళ్ళైలోకం జీయర్ వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు.

pillailokam-jeeyarపిళ్ళైలోకం జీయర్

పుత్తూర్ కృష్ణస్వామి అయ్యంగార్  ఉపలబ్దమగుచున్న వ్యాఖ్యానాలకు విస్తృతమైన వివరణను తమ దివ్యప్రబంధ  వ్యాఖ్యానమున ప్రకటించారు.  ఎంపెరుమాన్, ఆళ్వార్లుల, ఆచార్యుల మరియు అస్మదాచార్యుల కృపా కటాక్షముచే ఈ ఈ వ్యాఖ్యానాలను మనం అనుభవిద్దాం.

 

Puttur-Swami

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2014/12/thiruppalliyezhuchchi/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయం (లక్ష్యం) – http://koyil.org
ప్రమాణం(scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ప్రమాతpramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment