Author Archives: chudamani chakravarthy

జ్ఞానసారము

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

arulalaperumalemperumanar-svptraruLALa perumAL emperumAnArsrIvillipuththUr

mamunigal-vanamamalai-closeupmaNavALa mAmunigaLvAnamAmalai

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwyhhf1kZ2AgZd_T-F6

వ్యాఖ్యాన మూలము –   శ్రీమద్ మణవాళ మామునులు యొక్క వ్యాఖ్యానము ఆధారంగా శ్రీ అరుళాళ మామునిగళ్ రచించిన  జ్ఞాన-ప్రమేయ సారమునకు ,శ్రీ అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ల వంశములో అవతరించిన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులచే తమిళములో  సులభ శైలిలో రచింపబడినది ఈ గ్రంథము.

vk-srinivasacharyar కీర్తి శేషులు శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులు (31వ పట్టము) శ్రీమత్ ఉభయవేదాంత విద్వాంసులు తిరుమలై వింజిమూర్ కుప్పన్ అయ్యంగార్ (కుప్పుస్వామి తాతాచార్యులు)స్వామి కుమారులు.

ఈ   తమిళ వ్యాఖ్యానము శ్రీ.ఉ.వే. కుప్పుస్వామి తాతాచార్యుల 100వ తిరునక్షత్ర సందర్బముగా 2003, మీనమాసము ఉత్తరాషాడ నాడు ప్రచురించబడినది.

శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యుల కుమారులు శ్రీ.ఉ.వే. వి.యస్. వేంకటాచారి స్వామివారు ప్రస్తుతము శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ తిరుమాళిగలో 33వ పట్టమును అలంకరించియున్నారు. వీరు తిరుమలలో శ్రీకుప్పన్ అయ్యంగార్ మంటపమని ప్రసిధ్ది గాంచిన అరుళాళ మామునుల సన్నిధిలో అనేక కైంకర్యములను చేస్తున్నారు. వీరి మంగళాశాసనములతో ఈగ్రంథము వెలువరించబడినది.

అడియేన్ ఇందుమతి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2014/11/gyana-saram-english/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 2 – అధ గోష్టీం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< స్లోకం 1

శ్లోకం 2

అధ గోష్టీం గరిష్టానాం అధిష్టాయ సుమేధసాం |
వాక్యాలంకృతివాక్యానం వ్యాఖ్యాతారం నమామి తం || 2

ప్రతి పదార్థం

అధ = యతిరాజ వింశతి రచించిన తరువాత
గరిష్టానాం = ఆచార్య స్థానమును పొందదగిన గొప్పదనము కలవారై
సుమేధసాం! = మంచి మేధస్సు  గలవారి
గోష్టీం = గోష్టిలో
అధిష్టాయ = చేరి
వాక్యాలంకృతివాక్యాని = శ్రీవచనభూషణములోని వాక్యములను
వ్యాక్యాతారం = వ్యాక్యానము చేయు వారై
తం = మణవాళ మామునులను
నమామి = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము

ఇప్పటిదాకా గ్రంధనిర్మాణము గురించి చెప్పి ఇప్పుడు గ్రంధ స్వాధ్యాయములో మరొక మెట్టైన పూర్వాచార్య గ్రంధవ్యాఖ్యానము గురించి వివరిస్తున్నారు. గరిష్ట- అత్యంతం గురవః గరిష్టాః – ఉత్తమమైన ఆచార్యులు అన్న అర్థము. వీరు సుమేధసః .ఒక్కసారి వినగానే అర్థమును పూర్తిగా గ్రహించగలుగుట, అర్థము చేసుకున్న విషయమును మరవకుండా వుండుటను సుమేధా అంటారు.ఇలాంటి వారిలొ గరిష్టులెవరనగా కొయిల్ కందాడై అణ్ణన్ , వానమామలై జీయర్ మొదలైన అష్టదిగ్గజములనబడువారు.

మామునులు ఇప్పటిదాకా యోగములో పరమాత్మను రహస్యముగా అనుభవించారు.  దానిని విడిచి శిష్య గొష్థిలో చేరి వారికి శ్రీవచనభూషణములొని అర్థాలను వివరిస్తున్నారు . వచనభూషణములో అనేక వెలలేని రత్నములు పొదిగి రచించుట వలన దానికి ఆ పేరు వచ్చినది. పూర్వాచార్యుల వచనములు ఎక్కువగాను తమ వాక్కులు తక్కువగాను ఉంచి, చదువరులలో జ్ఞాన దీప్తిని వెలిగించే   విధముగా పిళ్ళై లోకాచార్యులు ఈ గ్రంధమును కూర్చారు .  అది పరమ గంభీరమైనదున దాని లోతులు అర్థమయ్యే విధముగా మామునులు శిష్యులకు బోధిస్తున్నారు. ఖండాన్వయము, దండాన్వ్యము, పద చ్చేదము, వ్యాకరణాంశములు అంతరార్దములు, అన్వయము మొదలగునవన్నీ బాగుగా చెప్పుటనే వ్యాఖ్యానము అంటారు. ఏదైనా ప్రశ్న ఉదయించినపుడు దానిని సహేతుకముగా జవాబులు చెప్పుట. ” సుమేధసః గరిష్టః ” అని కీర్తింపబడిన కొయిల్ అణ్ణన్ లాంటి వారికే బోధపడని శ్రీవచన భూషణమును మామునులు వివరిస్తున్నారు అనటము వలన ఆ గ్రంధము ఎంత లోతైన అర్థములతో కూడీనదో తెలుస్తున్నది. వారి మేధా విలాసము ఎంతటిదో బోధ పడుతుంది. వేదము, స్మ్రుతి,ఇతిహాసములు, పురాణములు, పాంచరాత్ర ఆగమములు, ద్రావిడవేదము మొదలైన గ్రంధముల సారమంతా శ్రీవచనభూషణములో ఇమిడి వున్నది. ఈ ఒక్క గ్రంధమును వివరిస్తే సకల గ్రంధముల సారామును చెప్పినట్లే అవుతుంది. అందువలన ఈ గ్రంధమును మామునులు శిష్యులకు వివరముగా చెపుతున్నారని అర్థము

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/uththara-dhinacharya-2/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం -1 – ఇతి యతికుల

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

$3B72773B15A9C344

శ్లోకం 1

ఇతి యతికులధుర్యమేధమానైః స్మృతిమధురైరుతితైః ప్రహర్షయంతం |
వరవరముని మేవ చింతయంతీ మతిరియమేతి నిరత్యయం ప్రసాదం ||

ప్రతి పదార్థం:

ఇతి = శ్రీమాధవాంఘ్రి అని ప్రారంభించివిజ్ఞాపనం అన్న దాకా మత్తము
ఏతమానైః = ఇంకా ఇమకా పెరుగుతున్నది
స్మృతిమధురైః  = చెవికింపైన
ఉదితైః = మాటల వలన
యతికులదుర్యం = యతులకు నాయకులైన ఎంబెరుమానార్లను
ప్రహర్షయంతం = మిక్కిలి ఆనందమునునిచ్చునది
వరవరముని మేవ = మణవాళమామునులనే
చింతయంతీ = చింతన చేస్తూ
ఇయమేతి = దాసుడి బుధ్ధి
నిరత్యయం = నిరంతరము
ప్రసాదం = ప్రకాశమును
ఏతి = పొందుతున్నది

భావము:

ఇప్పటి దాకా తగని విషయాలలో సంచరిస్తూ అది దొరకలేదని దుఃఖిస్తూ గడిపిన దాసుడి బుధ్ధి యతిరాజ వింశతిని అనుగ్రహించిన మామునులనే స్మరించే స్థితికి చేరుకున్నది. కావున మునుపు ఉండిన సంచలనము వీడి స్తిమిత పడిందని ఎరుంబియప్ప చెపుతున్నారు.’ వరవరముని మేవ ‘ అనటము వలన తమ మనసు  స్తిమిత పడటానికి కారణము  యతిరాజులు కాక , వారిని కీర్తించిన మామునులని చెపుతున్నారు. భగవంతుడినో,భాగవతులనో, అచార్యులనో స్మరించటము కంటేఅ అచార్య పరతంత్రులైన మామునులను స్మరించటము వలన తేటదనము ఎక్కువ ,అది స్థిరముగా నిలుస్తుంది అని ఎరుంబియప్ప చెపుతున్నారు. కేవలము ఇరవై శ్లోకాలలో’ఏతమానైః ‘అని ఎంతో గొప్పగా కీర్తించటము ఎంబెరుమానార్లను మనసులో నిలుపుకోవటము వలననే సాధ్యమంటున్నారు. మామునులను చెప్పిన ఒకొక్క శ్లోకమును ఎంబెరుమానార్లు వెయ్యిగా భావిస్తారు కదా! ఆవ గింజనే అనంతమైన కొండగా భావించే వారు కదా మహానుభావులు!

‘ ప్రహర్షయంతం ‘ అన్న ప్రయోగములో ‘ హర్షయంతం ‘ అన్న పదమునకు ‘ ప్ర ‘ అనే ఉప సర్గతో కూడిన విశేషణమును చేర్చటము వలన ఎంబెరుమానార్ల విషయములో మామునులు స్వప్రయోజనము కోసమే తప్ప అన్య లాభములకు కాదని స్పష్టమవుతున్నది. ‘చింతయంతిం ‘ అనటము వలన శ్రీ కృష్ణుడినే తలచిన ‘చింతయంతి ‘ అనే గోపిక కంటే, ‘ దీర్గ చింతయంతి ‘అయిన నమ్మళ్వార్ల కంటే, ఈ మామునులు ఎంబెరుమానార్లనే స్మరించు ‘చింతయంతి ‘అని తేలుప పడుతున్నది. ఎంబెరుమాన్లను స్మరించు వారి కంటే  ఎంబెరుమానార్లను స్మరించు వారు ఉన్నతులు.

‘ స్మృతిమధురైరుతితైః ‘ అన్న చోట,- రుతితైః – ధుఃఖమును తెలియజేస్తున్నది.యతిరాజ వింశతిలో ‘ అల్పాపిమే ‘(6) అని ప్రారంభించి చాలా చోట్ల తమ అజ్ఞానమును, భక్తి లోపమును, పాపకర్మలలో మునుగి వుండటము మొదలైన వాటిని ఎత్తి చూపి , హా హంత హంత – ఐయ్యో ,ఐయ్యో, ఐయయ్యో, అని తమ ధుఃఖాతిశయమును తెలిపారు.ఆత్మ స్వరూపమునకు ప్రకాశమునిచ్చు  ధుఃఖము ఔన్నత్య హేతువే అగుట వలన రుతితైః – అన్న పదమునకు ధుఃఖము అను అర్థమును స్వీకరించుట న్యాయమే అవుతుంది. మొక్షాధికారి అయిన ఎంబెరుమానార్లకు మామునులు చెప్పు సంసార పరమైన ధుఃఖములు వీనుల విందే అవుతుందనటములో సందేహము లేదు.అందు వలన అది స్మృతి మధురైః అని గ్రహించాలి.

(యతిరాజ వింశతిలో సంస్కృతములో ధుఃఖించగా ఆర్తి ప్రబంధములో ద్రావిడములో ధుఃఖించారు. )

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/uththara-dhinacharya-1/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 27 – తత్వం దివ్య

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 26

శ్లోకం 27

తత్వం దివ్యప్రబంధానాం సారం సంసారవైరిణామ్ ।

సరసం సరహస్యానాం వ్యాచక్షాణం నమామి తం ।।

ప్రతి పదార్థం:

సంసారవైరినాం = శరీర బంధ రూపమైన సంసారం నిరసించు

సరహస్యానాం = తిరు మంత్రము, ద్వయము , చరమ శ్లోకలు అర్థ సహితముగా

దివ్యప్రబంధానాం = దివ్యప్రబంధము

సారం = సారం

తత్వం = జీవాత్మ స్వరూపమైన ఆచార్య శేషిత్వము ,ఉపాయము ,ప్రాప్యము మొదలైనవి

సరసం = స్వారస్యముగా

వ్యాచక్షణం = చక్కగా అర్థమవునట్లు వివరించు

తం = ఆ మామునులను

నమామి = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము:

శరీర సంబంధ రూపమైన సంసార క్లేశాలను దివ్యప్రబంధము పోగొడుతుందని ఈ క్రింది ఫల శ్రుతుల వలన తెలుస్తున్నది.

1.’ మాఱన్ విణ్ణప్పం శెయ్ద  శొల్లార్ తొడైయల్ ఇన్ నూఱుమ్ వల్లార్ అళుందార్ పిఱప్పాం పొల్లా అరు వినై మాయవన్   శేఱ్ఱళ్ళల్ పొయ్న్ నిలత్తే ‘(తిరువిరుత్తం 100) (మాఱన్ విన్నప్పము చేసిన ఈ నూరు పాశురములు పాడినవారికి పునర్జన్మ లేదు. ఈ లీలా విభూతిలోను కష్ఠాలుండవు )

2.’ శెయిరిల్ శొల్లిశైమాలై ఆయిరత్తుళిప్పత్తాల్ వయిరం శేర్ పిఱప్పఱుత్తు వైకుందం నణ్ణువరే (తిరువయిమొళి 4-8-11)(ఈ పది పాశురాలను నేర్చిన వారు జన్మ పరంపరను తెంచుకొని వైకుంఠము చేరుదురు).

వెనకటి పాశురాలలో చెప్పిన రహస్యములకు పరమాత్మ శేషి,ఉపాయము,ప్రాప్యము అవుతున్నారని తెలుస్తున్నది.ఇంకా నిఘూఢముగా పరిశీలిస్తే భాగవతులే శేషి,ఉపాయము,ప్రాప్యము అవుతారని బోధ పడుతుంది. ఇంకను నిఘూఢముగా పరిశీలిస్తే రహస్యార్థములకు ముఖ్య ఉద్దేశ్యము మూడవ విషయమైన ఆచార్య ప్రపత్తి అవుతుందని ఆచార్య నిష్ఠలో ఆరితేరిన మధురకవుల లాంటి వారి ఉద్దేశ్యము. మామునులు యతీంద్ర ప్రణవులు ,కావున తమ ఆచార్యులనే శేషిగా, ఉపాయముగా, ప్రాప్యముగా, దివ్యప్రబంధ సారముగా ఉపదేశించారని గ్రహించాలి. ఎందుకంటే ఆచార్య పరంపరలో రామానుజులే ఉన్నతమైనవారని వెనక చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. శేషి అంటే నాయకుడు, ప్రాప్యుడు అంటే  పొందవలసిన వాడు, ఉపాయము అంటే మార్గము. మనము కైoకర్యము చేయ తగ్గ నాయకులు ఆచార్యులైనందున ,వారిని పొందుటకు వేఱొక ఉపాయమును వెతకకుండా వారినే ఉపాయముగా స్వీకరించాలన్నది రహస్య గ్రంథముల సారము.దీనినే మామునులు శిష్యులకుపదేశిస్తున్నరని ఎఱుంబియప్పా ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు. ఇంతటి గొప్ప అర్థములను ఉపదేశించు ఆచార్యులకు చేయతగ్గ ఉపకారమేముంటుంది. అందుకే  ‘ తలై అల్లాల్ కైమారిలేన్ ‘అని ఆండాళ్ చెప్పినట్లుగా శీరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను అన్న అర్థములో ‘ తం నమామి ‘ అన్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-27/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 26 – అథ శ్రీశైలనాథా

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 25

శ్లోకం 26

అథ శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని శ్రీమతి మండపే |

తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్యనివాసినం ||

ప్రతి పదార్థం:

అథ = మఠమునకు వేంచేసిన తరువాత

శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని = శ్రీశైలనాధులన బడే తమ ఆచార్యులైన తిరువాయిమొళి పిళ్ళై తిరునామము గల

శ్రీమతి = మిక్కిలి ప్రకాశము గల

మండపే = మంటపములో

తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్య నివాసినం = చిత్ర రూపములో నున్న తమ ఆచార్యుల శ్రీపాదముల నీడలో మామునులు వేంచేసి వున్నారని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు.

భావము:

తమ మఠములో కాలక్షేప మండపమునకు తమ ఆచార్యులైన తిరువాయిమొళి పిళ్ళై నామకారణము గావించి, వారి పఠమును చిత్ర రూపములో వేంచేపు చేసుకున్నారు మామునులు. ఆ చిత్రము యొక్క శ్రీ పాదముల దగ్గర తాను వేంచేసి వున్నారని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు. శ్రీమతి మండపే మిక్కిలి ప్రకాశము గల మంటపము అన్నారు. ఆ మంటపమునకు అంతటి  ప్రకాశము ఎందుచేత అబ్బిందంటే పిళ్ళై లోకాచార్యులాది పూర్వాచార్యుల తిరుమాళిగల నుండి తీసుకు వచ్చిన మట్టితో ఆ గోడలపై పూయడం చేత ఏర్పడింది. మహానుభావులు వేంచేసి వుండిన స్థలములు , వారి శ్రీపాదములు తగిలిన స్థలములు పవిత్రములు కదా!  అందువలననే ఈ మఠమునకు శుద్ది ఏర్పడినది. ఇక్కడ ‘ తదంఘ్రి పంకజద్వందచ్చాయామధ్యనివాసినం ‘ షష్ఠీ బహువచన ప్రయోగము కనపడుతున్నది. తమ ఆచార్యుల పాద ఛ్ఛాయలో తాము అమరినట్లు తమతో శిష్యులు కూడ అమరి ఉన్నట్లు అర్థము.  పై శ్లోకములో చెప్పినట్ళు ‘దివ్యప్రబంధ సారం వ్యాచక్షాణం నమామి తం ‘ (దివ్య ప్రబంధ సారమును అనుగ్రహించు మామునులను నమస్కరిస్తున్నాను అని ) తో అన్వయము చేసుకోవాలి.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-26/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 25 – మంగళాశాసనం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 24

శ్లోకం 25

మంగళాశాసనం కృత్వా తత్ర తత్ర యథోోచితం ।

ధామ్నస్తస్మాద్వినిష్టక్రమ్య  ప్రవిశ్య స్వం నికేతనం ।।

ప్రతిపదార్థము:

తత్ర తత్ర = ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను

మంగళాశాసనం = (ఉన్న లోపాలన్ని తొలగి)అన్నీ మంగళములే జరగాలని ప్రార్థించుట

యథోోచితం = ఆ విషయాలలో తమ ప్రీతికి తగినట్లుగా

కృత్వా = చేసి

తస్మాద్ధామ్న = ఆయా సన్నిధుల నుండి

వినిష్టక్రమ్య = వెళ్ళ వలసి వచ్చినందులకు చింతిస్తూ బయలుదేరి

స్వం నికేతనం = తమ మఠమునకు

ప్రవిశ్య = వెళ్ళారు.

భావము:

మామునులు ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను మంగళాశాసనము చేసేది వేరొక ప్రయౌజనమునాశించి కాక పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేయడమే పరమ ప్రయోజనముగా భావించారు. అది కూడా రామానుజుల అభీష్ఠము మేరకే వారిని సంతోషింప జేసేందుకే చేసారు. మంగళాశాసనము చేయడములో తేడాలు ఉండవచ్చన్న భావనతో ‘ యథోోచితం ‘అన్నారు .అనగా వారివారి శక్తి మేరకు అని తెలుపుతున్నారు. ” అనగ్నిః అనికేతఃస్యాత్ “(సన్యాసులు అగ్నితో హోమము చేయుట , స్థిరముగా ఒక చోట ఉండుట కూడదు )అనేది శాస్త్రము విధించిన నియమము.  “స్వయం నికేతనం ప్రవిశ్య ” అని చెప్పారు కదా? అంటే శ్రీరంగనాథులే మామునులకు అక్కడ ఒక నివాసము నేర్పాటు చేసి ఉండమని ఆఙ్ఞాపించుట వలన తప్పు లేదని వెలడిస్తున్నారు. ” వినిష్క్రమ్య ”  శ్రీరంగనాథుని వదిలి వెళ్ళుటకు మనసు రావటం లేదు కాని మఠంలో  తిరువారాధన,  గ్రంథ కాలక్షేపము మొదలైన తరువాతి కైంకర్యములు,చేయవలసి వున్నందున బయలు దేరారని  చెపుతున్నారు.

అడియే చుడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-25/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 24 – దేవిగోదా యతిపతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 23

శ్లోకం 24

దేవిగోదా యతిపతిశఠద్వేషిణౌ రంగశృంగం సేనానాథో విహగవృషభః  శ్రీనిధిసింధుకన్యా |

భూమానీళాగురుజనవృతః  పురుష  శ్చేత్యమీషాం అగ్రే నిత్యం వరవర మునే అంఘ్రియుగ్మం ప్రపద్యే ||

ప్రతి పదార్థము:

దేవిగోదా = దైవ స్వరూపమైన గోదా దేవి

యతిపతిశఠద్వేషిణౌ = యతిపతులైన శ్రీమద్రామానుజులు,శఠకోపులైన నమ్మాళ్వార్లు

రంగశృంగం = శ్రీరంగమని పేరు గాంచిన గర్భగృహము యొక్క ఉత్తర దిక్కు విమానము

సేనానాథః = విష్వక్సేనులు

విహగవృషభః = పక్షి రాజైన గరుత్మంతుడు

శ్రీనిధి = శ్రీమహాలక్ష్మికే నిధి అయిన శ్రీరంగనాథుడు

సింధుకన్యా = పాలా సముద్రుడి ముద్దు బిడ్డ

భూమానీళా గురుజనవృతః = భూదేవి,శ్రీదేవి ,నీళాదేవి, నమ్మాళ్వర్లాది పరిజనముచే కూడిఉన్న

పురుషః చ = పరమ పద నాథుడు

ఇతి యమీషాం అగ్రే = మొదలైన అందరి ముందు

వరవరమునేః = వరవరమునులు

అంఘ్రియుగ్మం = శ్రీపాద యుగళములకు

నిత్యం = ప్రతిదినము

ప్రపద్యే = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము:

మణవాళమామునులు శ్రీరంగ క్షేత్రములో బ్రహ్మద్వారము (నాన్ముగన్ కోట్టై)  నుండి లోపలికి ప్రవేశించి ప్రదక్షిణము చేస్తున్న క్రమములో  శ్రీ ఆండాళ్, శ్రీ రామానుజులు,నమ్మాళ్వార్లు, శ్రీరంగవిమానము,విష్వక్సేనులు,గరుత్మంతుడు, శ్రీరంగ నాథుడూ, శ్రీరంగ నాచ్చియార్ మొదలగు వారిని సేవించుకున్నారు. తరవాత పరమపద నాథ సన్నిధిలో వేంచేసి వున్నశ్రీభూనీళా నాయికలతోనూ, నమ్మాళ్వార్లాది ఆళ్వార్లతో కూడి యున్న పరమపద నాథుని సేవించుకొని వస్తున్నప్పుడు…ఒక్కొక్క సన్నిధిలోనూ తాము మాత్రము మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నట్లు ఎఱుంబియప్పా చెపుతున్నారు.దీనికి కారణ మేమిటీ? వారందరిని తన ఆత్మ తృప్తి కోసము కాక తమ ఆచార్యులకు ఇష్ఠమని తాముము సేవింకుంటున్నారని ఇక్కడ ప్రస్తావించుటలేదు. ఎఱుంబియప్పా  ఆచార్య పరతంత్రులు కావున ఆచార్యులే వారికి మనోభీష్ఠము అందువలన వారిని మాత్రమే సేవింకుంటున్నారు. అర్చా రూపములో  శ్రీమన్నారాయణుని సేవించుకునే ముందు వారి పరివారమును ఆళ్వారాదులను.ఆచార్యులను తప్పక సేవించుకోవలని  భరద్వాజసమ్హిత  చెప్పుతున్నది. శ్రీ  ఆండాళ్ ‘అహం శిష్యా చ దాసీ చ భక్తా చ పురుషోత్తమా ‘అని వరాహ మూర్తి వద్ద నివేదించుకొన్నది.తాను శిష్యురాలని, దాసినని, భక్తురాలని నివేదించుకుంటుంది. భూదేవి  అవతారము కావునను , ఆళ్వార్లగోష్ఠిలో ఒకరై,  గురువు గాను సేవించతగినది. శ్రీ భూనీళాదేవి,  పెరియ పిరాట్టియార్ అయిన శ్రీ రంగనాచ్చియార్ శ్రీ రంగనాథుని పత్నుల గోష్ఠిలో చేరుతారు. అలా మామునులు సపరివార సమేతంగా శ్రీరంగనాథునుని మంగళశాసనం చేసి వస్తున్నప్పుడు  ఎఱుంబియప్పా వారందరి ముందు మణవాళమామునులనే సేవించుకున్నారని ఈ శ్లోకములో తెలుపబడినది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-24/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 23 – మహతి శ్రీమతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 22

శ్లోకం 23

మహతి శ్రీమతి ద్వారే గోపురం చతురాననం
ప్రణిపత్య శనైరంతః ప్రవిశంతం భజామి తం !!

ప్రతి పదార్థము:

శ్రీమతి = ఐశ్వర్య సమృద్ది గల

మహతి = మహా ,చాలా పెద్దదైన , విశాలముగా

ద్వారే = కోవెలకు వెళ్ళు దారిలో

చతురాననం = చతుర్ముఖునకుని

గోపురం = గోపురము

ప్రణిపత్య = త్రికరణ శుద్దిగా సేవించి

శనైః = నిదానముగా( ఆ గోపురము అందమును  రెండు కన్నులు విచ్చి చూస్తూ, మనసారా అనుభ విస్తూ…)

అంతః = కోవెల లోపలికి

ప్రవిశంతం = దయచేస్తున్నారు

తం = ఆ మామునులను

భజామి = సేవిస్తున్నాను

భావము:

శ్రీమతి,మహతి అనబడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారమని ప్రసిధ్ధి గాంచిన కోవెల ద్వారము. అరవములో నాన్ముగన్ కొట్టై వాశల్ అని పిలుస్తారు. దేవతలు, భ్రహ్మాదులు వచ్చి ఈ ద్వారము ద్వారా వెంచేస్తే చాలు సకల ఐశ్వర్యములు అబ్బుతాయని భావించేటంత గొప్పది, శ్రీరంగనాథుడు తన దాసులందరితో వేంచేసినా నిండనంత విశాలమైనది.

చతురాననం గోపురం……ఈ గోపురము  చతురాననుని  గోపురమని పిలువబడుతున్నది. ప్రణిపత్య….అనగా నమస్కారము చేయాలని మనసులో తలచి,  నోటితో చెప్పి ,శరీరముతో సాష్టంగ పడి నమస్కరించుట.అర్థాత్…త్రికరణ శుధ్ధిగా నమస్కరించుట.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-23/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 22 – తతస్సార్థం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 21

శ్లోకం 22

తతస్సార్ధం వినిర్గత్య భ్రుత్యైర్నిత్యానపాయినిభిః!
శ్రీరంగమంగళం ద్రష్టుం పురుషం భుజగేశయం!!

ప్రతిపదార్థము:

తతః = ద్వయ మంత్రోపదేశము తరువాత
శ్రీరంగమంగళం = శ్రీరంగమునకు మంగళము చేయువారైన
భుజగేశయం = ఆదిశేషుడిపై పవళించిన వాడై
పురుషం = పురుషోత్తముడైన శ్రీరంగ నాథుడిని
ద్రష్టుం = సేవించుకోవటానికి
నిత్యానపాయినిభిః భ్రుత్యైః స్సార్థం = ఒక్క క్షణమైనా వదలక కూడి వుండే కొయిల్ అణ్ణన్ లాంటి దాసులతో చేరి
వినిర్గత్య = తమ మఠము నుండి బయలుదేరిరి

భావము:

స్వతహాగా మంగళమును సూచించు ‘ శ్రీ ‘ శబ్దము ఇక్కడ రంగ నగరానికి సంకేతముగా మారింది.’ శ్రీ ‘ అయిన రంగము శ్రీరంగముగా మారినట్లయింది. శ్రీరంగనాథుడు ఇక్కద పవళించటము చేత శ్రీరంగమునకు ఔన్నత్యము ఏర్పడ లేదు. మరెందు చేతనంటే అందరికీ ఔన్నత్యమునొసగే రంగనాథుడే తమ ఔన్నత్యమును పెంపు చేసుకోవటానికి సహజముగానే ఔనత్యము ఉండే ఈ రంగ నగరము తనకు ఆస్థానమయింది. ‘ క్షీరాబ్దేర్ మండలాత్పాణోర్ యోగినాం హృదయాదపి,రతిం కతోహరిర్యత్ర తస్మాత్ రంగ మితి స్మృతుం ‘ ( శ్రీమన్నారాయణుడు పాలకడలి, సూర్య మండలము,యోగుల హృదయములు ,మొదలైన వాటి కంటే ఇష్ట పడ్డ స్థలము కావున ఈ చోటు శ్రీరంగమని పిలువ బడుతున్నది) అనే  శ్లోకమును గుర్తుచేసుకోవాలి.  ఈ విషయము శ్రీమన్నారాయణుని హృదయము నుండి చెప్పబడింది. మనవంటి వారికి ‘శ్రీరంగ మంగళం ‘ అనగా శ్రీరంగ నగరమునకు కీర్తిని పెంపొందిస్తున్నారు శ్రీరంగనాథులు , అందువలన ఇది అనుభవించు విషయం. ఈ రెండు భావములు గొప్పవే .
1. పురుషఃపురతి ఇతి పురుషః . అనేది మొదటి ఉత్పత్తి. ‘పురాగ్రగమనే ‘అనే ధాతు నుండి వచ్చినది, అనగా సృష్టి కి పూర్వము ఎమ్పెరుమాన్ ఉన్నారు. జగక్తారణత్వ స్వరూపం చెప్పబడింది.
2.పురీ సేతే ఇతి పురుషః అనే రెండవ ఉత్పత్తి. జీవాత్మల శరీరములో (హృదయ కుహరములో)ఉండు వాడు అని ఉండటము వలన అంతర్యామిత్వము సూచింపబడుచున్నది.
3. పురు సనోతి ఇతి పురుషః అని మూడవ ఉత్పత్తి. అపారముగా ఇచ్చు వాడని దీని అర్థము. అనగా అడిగిన వాడికి అడిగినదే కాక తనకవకాశమున్నత వరకు ఇచ్చు ఔదార్యము కల వాడు అని చెప్పబడింది.
పై మూడు ఉత్పత్తులు అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ కు సరిపోవును. ఆదిశేషుడిపై పవళించి వుండుట పరతత్వము యొక్క లక్షణము అని పెద్దలు చెపుతారు. శ్రీరంగమంగళుడైన,భుజగ శయనుడైన శ్రీరంగనాథుడిని మణవాళ మామునులు సేవించుట కేవలం ఎమ్పెరుమానార్ సంతోషము కోసమే తప్ప వేరొక కారణము లేదు అనేది స్పష్టము. ‘ నిత్యానపాయిభిః బృత్యైః ‘ మనుషులను ఒక్క క్షణమైనా వీడకుండా వుండేది వారి నీడ మాత్రమే అయినా అది కూడా చీకటిలో వీడి పోతుంది.కాని మామునుల శిష్యులు చీకటిలో కూడా వీడి పోరని అణ్ణవప్పంగార్ స్వామి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ శ్లోకము ద్వారా మామునుల విషయములో శిష్యులకున అపారమైన ప్రేమబోధపడుతుంది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-22/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 21 – సాక్షాత్ఫ లై

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 20

శ్లోకం 21

సాక్షాత్ఫలైక లక్ష్యత్వ ప్రతిపత్తి పవిత్రితం  |
మంత్రరత్నం ప్రయచ్ఛంతం వందే వరవరంమునిం ||

ప్రతి పదార్థం:

సాక్షాత్ఫల  =  భగవన్మంగళాశాసనమే ద్వయ మంత్రోపదేశానికి ముఖ్య ప్రయోజనము
ఏక లక్ష్యత్వ ప్రతిపత్తి పవిత్రితం =  (మామునులు) ఆ ఒక్క లక్ష్యమునే (భగవన్మంగళాశాసనమే ఉద్దేశించి ఉపదేశము ) చేయుట ద్వారా ప్రతిపత్తి పవిత్రత ను  పొందుతుంది
మంత్రరత్నం = మంత్రములలో రత్నము వంటి ద్వయ మంత్రము
ప్రయచ్ఛంతం = ఉపదేశిస్తున్న
వరవరమునిం = వరవరమునులకు
వందే = ప్రణామములు సమర్పిస్తున్నాను

భావము:

శిష్యులకు ద్వయ మంత్రోపదేశము చేయుట ద్వారా  , తమ శిష్యులు సరిదిద్దబడి భగవన్మంగళాశాసనము చేస్తారనే భావము తో మామునులు ఉపదేశిస్తారు .అలా వారి తలంపే వారి ఉపదేశమునకు పవిత్రతను కలిగిస్తుంది.మామునులు తమకు అలాగే ఉపదేశించారని ఎఱుంబిఅప్పా తెలియ జేస్తున్నారు.

పైన చెప్పినట్లుగా కాక 1.ధనము,శుశ్రూష మొదలైన కొరకో 2.శిష్యుడు మోక్షమును పొందాలనో,3. తానొక శిష్యుడిని సరిదిద్ది, తద్వారా పెరుమాళ్ కైంకర్యము గావించుటకో, 4.తన ఏకాంతమును పోగొట్టుటకు శిష్యుడు తనతో సహవాసము చేయుటకో, ద్వయ మంత్రమును ఉపదేశిస్తే, అటువంటి ఉపదేశమునకు పవిత్రత తగ్గుతుందని ఈ శ్లోకము ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.
ఆచార్యులకు ఈ లోకములో జీవించి ఉన్న కాలములో ధనమో, శుశ్రూషో అవసరము కాదా!?
శిష్యుడు మొక్షమునుంపొందనవసరము లేదా?!
ఆచార్యులు భగవంతుడికి కైంకర్యము చేయనవసరము లేదా?!
మంచి శిష్యులతో ఆచార్యులకు సహవాసమవసరము లేదా?!
ఇవన్నీ మంచి విషయాలే కదా!చెడు విషయాలు కావే!
ఆచార్యులు చేయు ద్వయోపదేశమునకు ఎందువలన పవిత్రత తగ్గుతుంది,అనే ప్రశ్న తలెత్తడము సహజము.దానికి సమాధానము ఆచార్యుని పట్ల శిష్యునకు ఉండ వలసిన శేషత్వము ద్వారా నెరవేరుతుంది. ఎట్లనగా , శిష్యుడు చేతనైనంత ధనమును సమర్పించి,శుశ్రూష చేస్తే కాని శిష్యునికి ఉన్నత గతులందవని తలంపే మొదటి ప్రయోజనము చేకూర జేస్తుంది.ఎవరైనా తనవద్దకు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ, వారి రాకకై ఒక శిష్యుడిని ఆచార్యుని వద్దకు చేర్చి,ద్వయోపదేశము గావించే పరమాత్మ సంకల్పము వలన రెండవ ప్రయోజనము నెరవేరుతుంది.”వీడు మన శిష్యుడు. మంచి ఉపదేశము చేసి భగవన్మంగళాశాసనము చేయునట్లు సరిదిద్దాలి ” అని భావించుట భగవత్కైంకర్యము కాదా!చాలా కాలముగా ‘అహం,మమ ‘ అనే అహంకార ,మమకారముల వలన సత్తను పోగొట్టుకున్న దాసుడికి మంత్రోపదేశము చేసి భగవన్మంగళాశాసనమునకు పాత్రుడిని చేసి, మహోపకారము చేసిన ఆచార్యును ఒక్క నాటికి విడిచి వుండరాదు అని కృతఙ్ఞత కలిగి వుండే శిష్యుడి వలన, శిష్య సహవాసము అబ్బుతుంది.అందు వలన ఆచార్యుడు శిష్యుడికి చేసే ద్వయోపదేశమునకుపై నాలుగింటిని ప్రతిఫలము ఆశించకుండానే భగవన్మంగాళాశాసనమే పరమ ప్రయోజనముగా భావించి మామునులు తమకుపదేశించారని ఈ శ్లోకము వివరిస్తున్నది.

ఈ మంత్రోపదేశము మామునులు మన ఆచార్య పరంపరలో ఉన్నతులైన శ్రీమద్రామానుజుల శ్రీపాదములను మనసులో నిలుపుకొని చేశారని తెలుసుకోవాలి.గురుపరంపరను అనుసంధానము చేసిన తరవాతే ద్వయానుసంధానము చేయలనే నిర్భంధము ఉన్నందున “యతీంద్ర శరణత్వంత ప్రణవేనైవ చేతసా”(16) అని 16వ శ్లోకములోనే చెప్పబడింది. ఈ ప్రకారము అనుసంధానము చేయటము వలన శ్రీమద్రామానుజుల కంటే ముందున్న,వెనకనున్న ఆచార్యులందరిని స్మరించుట జరుగుతుంది. శ్రీవైష్ణవులు అనుష్ఠించ తగిన అభిగమనము ,ఉపాదానము, ఇజ్జ,స్వాధ్యాయనం ,యోగం మొదలైన ఐదు అంశములు భగవంతుడికి సమర్పించవలసిన ద్రవ్యములను సేకరించ వలసిన ఉపాదానమును మామునులు ఎఱుంబిఅప్పాకు ద్వయోపదేశము చేయటము వలన సాధించారని చెప్పబడుతున్నది.’ఆత్మ లాభాత్ పరం కించిత్ ‘ అని ఈ విషయాన్ని 11వ శ్లోకములో చెప్పటము జరిగింది.

అడియేన్ చూడామణీ రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-21/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org