ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 31 ರಿಂದ 40ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನರಳುತ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಆಂಡುಗಳ್ ನಾಳ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ ನಿಗೞ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ ಮನಮೇ

ಈನ್ಡು ಪಲ್ ಯೋನಿಗಳ್ ತೋರು ಉೞಲ್ವೋಮ್ ಇನ್ಱು ಓರ್ ಎನ್ ಇನ್ಱಿಯೇ 

ಕಾಣ್ ತಗು ತೊಲ್ ಅಣ್ಣಳ್ ತೆನ್ ಅತ್ತಿಯೂರಾರ್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಕೀೞ್

ಪೂಣ್ಡ ಅಣ್ಬಾಳನ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಪರುದಿನಮೇ

ಓ ಮನಸ್ಸೇ! ನಾವು ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಂದು, ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಿರು ಅತ್ತಿಯೂರ್ [ಇಂದಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ] ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಧೇವರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ , ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ  ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ,   ನೋಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದೈವಿಕ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ  ಪಾಸುರಮ್ : ಅಮುಧನಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು (ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು) ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ”. ಅವರು “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಪೊರುಂದಿಯ ದೇಸುಮ್ ಪೊಱೈಯುಂ ತಿಱಲುಮ್ ಪುಗೞುಂ ನಲ್ಲ

ತಿರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾನಮುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ಸೇರುಮ್ ಸೆಱು ಕಲಿಯಾಲ್

ವರುಂದಿಯ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ವಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತು ಅಳಿತ್ತ

ಅರುಂದವನ್ ಎಂಗಳ್ ರಾಮಾನುಶನೈ ಅಡೈಬವರ್ಕೇ    

ಕಲಿಯ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ   ಕೊನೆಯದು) ಭೂಮಿಯು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಮಾನುಜನು ತನ್ನ ಉದಾರ  ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. [ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ] ಶರಣಾದವರ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಆತನು ಶರಣಾಗತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗೌರವ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ತಾಳ್ಮೆ,  ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ,  ತತ್ವಂ , ಹಿತಮ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥದ (ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ , ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ  ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇವುಗಳ )ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್: ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರ  ಮೇರೆಗೆ  ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಐದು ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಡೈ ಆರ್ ಕಮಲತ್ತು ಅಲರ್ ಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವನ್ ಕೈ ಆೞಿ ಎನ್ನುಂ

ಪಡೈಯೋಡು ನಾಂದಗಮುಂ ಪಡರ್ ತಂಡುಂ ಒಣ್ ಶಾರ್ಙ ವಿಲ್ಲುಂ

ಪುಡೈಯಾರ್ ಪುರಿ ಸಂಗಮುಂ ಇಂದ ಪೂದಲಂ ಕಾಪ್ಪದರ್ಕು  ಎನ್ಱು

ಇಡೈಯೇ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಆಯಿನ ಇನ್ನಿಲತ್ತೇ  

ಪಿರಾಟ್ಟಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವು  ಕಮಲದ ಹೂವಿನ  ದಟ್ಟವಾದ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದೈವಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ  ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ , ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತಿ ನಾಂಧಕಂ, ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ  ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಗದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ  ಬಿಲ್ಲು ಶಾರ್ಙಂ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚಜನ್ಯವು  ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಾಗಿ  ಬಂದಿವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:  ಕಲಿಯ  ದೋಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾಮಾನುಜರ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.

ನಿಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಣ್ಣುಮ್ ನೀಶ ಕ್ಕಲಿಯೈ ನಿನೈಪ್ಪರಿಯ

ಪಲತ್ತೈ ಚೆಱುತ್ತುಂ ಪಿಱಂಗಿಯದಿಲ್ಲೈ ಎನ್ ಪೆಯ್ ವಿನೈ ತೆನ್

ಪುಲತ್ತಿಲ್ ಪೊಱಿತ್ತವ ಪ್ಪುತ್ತಗ ಚ್ಚುಮ್ಮೈ ಪೊಱುಕ್ಕಿಯ್  ಪಿನ್

ನಲತ್ತೈ ಪೊಱುತ್ತದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ನಯ ಪ್ಪುಗೞೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ,  ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ  ಗುಂಪು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಲಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ  ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿಲ್ಲ.   . ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನನ್ನ ಪಾಪದ  ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲರಾದರು. 

ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ . ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪಾಪಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಯವೇನ್ ಒರು ದೈವಂ ನಾನಿಲತ್ತೇ  ಶಿಲ ಮಾನಿಡತ್ತೈ

ಪ್ಪುಯಲೇ ಎನ್ ಕವಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಸೈಯ್ಯೇನ್  ಪೊನ್ ಅರಂಗಂ ಎನ್ನಿಲ್

ಮಯಲೇ ಪೆರುಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಅಯರೇನ್ ಅರುವಿನೈ ಎವ್ವಾರು ಇನ್ಱು ಅಡರ್ಪ್ಪದುವೇ

ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜನರನ್ನು ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಂಗಂ (ಕೊಯಿಲ್) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾನುಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ್ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊರಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು  “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ “. ಅವನು ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ನೇಮಿಯನ್ ಆರುಯಿರ್ ನಾದನ್ ಅನ್ಱು ಆರಣಚ್ ಚೊಲ್

ಕಡಲ್ ಕೊಣ್ಡ ಒಣ್ಪೊರುಳ್  ಕಣ್ಡು ಅಳಿಪ್ಪ ಪಿನ್ನುಂ ಕಾಶಿನಿಯೋರ್

ಇಡರಿನ್ ಕಣ್ ವೀೞ್ನ್ದಿಡತ್ ತಾನುಂ ಅವ್ವೊಣ್ ಪೊರುಳ್ ಕೊಂಡು ಅವರ್

ಪಿನ್ ಪಡರುಂ ಗುಣನ್  ಎಮ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಪಡಿ ಇದುವೇ

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು,  ಸರ್ವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ  ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರಾಯುಧ  ಹೊಂದಿದ್ದು,  ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ನಾಯಕ, ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿದ ಶ್ರೀ [ಭಗವದ್] ಗೀತೆಯ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು .

ಅದರ ನಂತರವೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ [ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ] ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಸ್ವಭಾವವು .      

ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್.  ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು  ಬಯಸುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೀರ್ತೀ ಇರಾಮಾಯಣಂ ಎನ್ನುಂ ಭಕ್ತಿ ವೆಳ್ಳಂ

ಕುಡಿ ಕೊಣ್ಡ ಕೋಯಿಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಗುಣಂ ಕೂಱುಂ ಅನ್ಬರ್

ಕಡಿ  ಕೊಣ್ಡ ಮಾಮಲರ್ತ್ ತಾಲ್ ಕಲಂದು ಉಳ್ಳಂ ಕನಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಅಡಿ ಕಣ್ಡು ಕೊಣ್ಡು ಉಗನ್ದು ಎನ್ನೈಯುಂ ಆಳ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿನರೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರವಾದ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ  ದೈವಿಕ ಭಂಡಾರ. ರಾಮನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆತನ ಶುಭ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾನುಭಾವರು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಆತ್ಮ [ಅಮುಧನಾರ್] ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು [ಅಮುಧನಾರ್] ಅವರನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ [ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ].

ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು  ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆಕ್ಕಿ ಅಡಿಮೈ ನಿಲೈಪ್ಪಿತ್ತನ್ನೈ ಎನ್ನೇ ಇನ್ಱು ಅವಮೇ

ಪೋಕ್ಕಿ ಪುಱತ್ತಿಟ್ಟದು ಎನ್ ಪೊರುಳಾ ಮುನ್ಬು ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ತಂ

ವಾಕ್ಕಿಲ್ ಪಿರಿಯ ಇರಾಮಾನುಶ ನಿಂ ಅರುಳಿನ್ ವಣ್ಣಮ್

ನೋಕ್ಕಿಲ್ ತೆರಿವರಿದಾಲ್ ಉರೈಯಾಯ್ ಇಂದ ನುಣ್ ಪೊರುಳೇ  

 “ನಾನು ಈಶ್ವರನ್ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಘಟಕ)” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅದೃಷ್ಟವಂತರು [ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವವರು] ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

ಪೊರುಳುಮ್ ಪುದಲ್ವರುಂ ಭೂಮಿಯುಂ ಪೂಂಗುೞರಾರುಂ ಎನ್ಱೇ

ಮರುಳ್ ಕೊಣ್ದು ಇಳೈಕ್ಕುಂ ನಮಕ್ಕು ನೆಂಜೇ ಮಱ್ಱು ಉಳಾರ್ ತರಮೋ

ಇರುಳ್ ಕೊಣ್ಡ ವೆಂ ತುಯರ್ ಮಾಱ್ಱಿ ತನ್ ಈಱು ಇಲ್  ಪೆರುಂ ಪುಗೞೇ 

ತೆರುಳುಂ ತೆರುಳ್ ತಂದು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶೆಯ್ಯುಂ ಶೇಮಂಗಳೇ  

ನಾವು ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಣ್ಡು  ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ,ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರೂರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮನಸೇ ! ಅವನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ?

ನಲ್ವತ್ತನೇ ಪಾಸುರಮ್: ಅಮುಧನಾರ್ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ , ರಾಮನುಜನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್  ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೇಮ ನಲ್ ವೀಡುಂ ಪೊರುಳುಂ ಧರ್ಮಮುಂ ಸೀರಿಯ ನಲ್

ಕಾಮಮುಂ ಎನ್ಱು ಇವೈ ನಾನ್ಗು ಎಂಬರ್ ನಾಂಗಿನುಂ ಕಣ್ಣನುಕ್ಕೇ   

ಆಮ್ ಅದು ಕಾಮಂ ಅಱಂ ಪೊಱುಳ್ ವೀಡು ಇದರ್ಕು ಎನ್ಱು ಉರೈತ್ತಾನ್

ವಾಮನನ್ ಶೀಲನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಇಂದ ಮಣ್ಮಿಸೆಯೇ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಮನನಂತೆಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರೂ ಸಹ . (ಜ್ಞಾನಿಗಳು ) ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು ಮೋಕ್ಷ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ) ಆರಾಮದಾಯಕ , ಧರ್ಮಂ (ಸದಾಚಾರ ), ಅರ್ಥಮ್ (ಧನ ) ಮತ್ತು ಕಾಮಂ (ಪ್ರೀತಿ)ನೇರವಾಗಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ,  ಇವುಗಳು  ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ತೋರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ.

ಈ  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಆ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊರೆವುದು,ಅರ್ಥಮ್ ದಾನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು , ಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕಾಮಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-31-40-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org                                             

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *