Category Archives: telugu

ఆర్తి ప్రబంధం – 35

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 34

పాశురము 35

అరుళాలే అడియేనై అబిమానిత్తరుళి
అనవరదం అడిమై కొళ్ళ నినైత్తు నీ ఇరుక్క
మరుళాలే పులన్ పోగ వాంజై శెయ్యుం ఎన్ఱన్
వల్వినైయై మాఱ్ఱి  ఉన్ పాల్ మనం వైక్క ప్పణ్ణాయ్
తెరుళారుం కూరత్తాళ్వానుం అవర్ శెల్వ
త్తిరుమగనార్ తాముం అరుళి చ్చెయ్ద తీమై
త్తిరళాన అత్తనైయుం శేర ఉళ్ళ ఎన్నై
తిరుత్తి ఉయ్య క్కొళ్ళుం వగై తేఱుం ఎదిరాశా!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు

అనవరదం –  (ఓ శ్రీ రామానుజ!!) ఎప్పుడూ
నినైత్తు నీ ఇరుక్క – నీవు అనుకుంటున్నావు
అరుళాలే – నీ పరిపూర్ణ కరుణతో
అడియేనై అబిమానిత్తరుళి – నేను పరమపదంలో ఉండేందుకు సరైనవాడినిగానీ ఈ లౌకిక ప్రపంచములో కాదు.
అడిమై కొళ్ళ – నీ నిత్య కైంకర్యులలో నన్ను చేర్చే విషయము గురించి ఆలోచిస్తున్నావా.
పులన్  – ఇన్ద్రియాలు
ఎన్ఱన్ – నా కారణంగా
వల్ – ప్రసిద్దమైన
వినైయై – కర్మలు
వాంజై శెయ్యుం – చాలా కోరుతున్నాయి
పోగ – భౌతిక విషయాలను అనుసరిస్తూ
మరుళాలే – నీ ఈ ఉద్దేశాన్ని కప్పి ఉంచే అజ్ఞానాన్ని
పణ్ణై  – దయచేసి ఆశీర్వదించుము
మాఱ్ఱి  – దృష్థిమల్లించి
మనం వైక్క – హృదయాన్ని మార్చి
ఇన్పాల్  – నీవైపు
తెరుళారుం – తన పేరుకి తగినట్లు జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న
కూరత్తాళ్వానుం – శ్రీ కూరేశ
అవర్ శెల్వ త్తిరుమగనార్ తాముం – కూరత్తాళ్వానుల ప్రథమ పుత్రునిగా పుట్టే భాగ్యము కలిగిన పెరియ భట్టర్
అరుళి చ్చెయ్ద – తమను తాము తక్కువగా భావించి
తీమై త్తిరళాన  – అనేకానేక పాప క్రమం
అత్తనయుం – అన్నీ
సేరవుళ్ళ  – ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరినీ మినహాయించకుండా
ఎన్నైత్ – నా విషయంలో
ఎతిరాశా!!! – యతిరాజ!
తేఱుం – దయచేసి ఆలోచించండి
వగై  – దారి గురించి
తిరుత్తి – సరిదిద్దే మార్గము గురించి
ఉయ్యకొళ్ళుం – నన్ను విముక్తుడిని చేయి

సరళ అనువాదము:

శ్రీ కూరేశులు మరియు వారి పేరుగాంచిన పుత్రుని వినమ్ర రచనలలో,  అనేకానేక పాప పుట్టల క్రమణిక తమ వద్ద ఉందని తెలుపుతున్నారు. ఆ పాపపు మూటలన్నీ తన వద్ద కూడా ఉన్నాయని మామునులు ఈ పాశురములో చెబుతున్నారు. తనను విముక్తులను చేయాలని నిరంతరం ప్రయాసపడుతున్న శ్రీ రామానుజుల నిర్మల ఉద్ద్యేశ్యాన్ని నా పాప కర్మలు గ్రహించనీయకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలచే నియంత్రించబడుతున్న తన మనస్సుని తమ వైపు మళ్ళించమని మామునులు శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తున్నారు.

వివరణ:

“హే! శ్రీ రామానుజా !!! “కూరనాతభట్టాక్య దెశికవరోక్త సమస్తనైచ్యం అధ్యాస్తి అసంకుచితమేవ (యతిరాజ వింశతి 15)” – శ్రీ కూరేశులు వారి కుమారునిగా పుట్టే మహద్భాగ్యాన్ని పొందిన పెరియ భట్టర్ల గొప్ప జ్ఞానాన్ని కీర్తించే వాఖ్యమని మణవాళ మామునులు తెలుపుతున్నారు. వారు శ్రీ కూరేశులకు జన్మించిన కారణంగా, అతన్ని “శ్రీరంగరాజ కమలాపదలాలీ తత్వం” అని పిలుస్తారు. శ్రీ కూరేశులు వారి పుత్రుడు భట్టర్లిద్దరూ అసీమిత వినమ్ర స్వభాము కలవారు. అటువంటి వారే అసంఖ్యాక పాపాలు చేశామని “పుత్వాచనోచ అధిక్రామంగ్యాం (వరదరాజ స్థవం)” లో పేర్కొన్నారు. వారు పేర్కొన్న ఆ  పాపాలన్నీ నాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. నాలో లేని అవగుణం అంటూ లేదు”. “సెయల్ నన్ఱాగ తిరుతిప్పణికొళ్వాన్” అని కాణ్ణినుణ్ శిఱుతాంబు 10 లో చెప్పినట్లుగా, “హే శ్రీ రామానుజా !!  నీవు అందరినీ సరిదిద్ది వారికి మొక్షాన్ని ప్రసాదించే మార్గాల గురించి చింతన చేస్తుంటావు. నీకు నాపై  ఉన్న దయ కారణంగా, నేను పరమపదానికి సరితూగుతానని నీవు భావించి, నిరంతరమూ ఈ ప్రాపంచిక బంధనముల నుండి నన్ను విడిపించే మార్గల గురించి ఆలోచిస్తుంటావు. పైగా, నన్ను నీ నిత్య కైంకర్యములో ఉపయోగించుకోగలిగే మార్గాల గురించి కూడా నీవు ఆలోచిస్తావు. అయితే, నా క్రూరమైన కర్మలు, నా ఇంద్రియములు నీ ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని కప్పివేస్తున్నాయి. “శబ్ధాది భోగ రుచిరన్వహమేదదేహ (యతిరాజ వింశతి 16)” అనే వాక్యము ప్రకారం, నా పాపాలు ఎంత బలమైన వంటే, అవి నన్ను నీ నుండి దూరం చేసి ఈ భౌతిక విషయాలలో నన్ను మరింత చిక్కుకునేలా చేస్తున్నాయి. “తన్పాల్ మనమ్వైక్కత్ తిరుత్తి (తిరువాయ్మొళి 1.5.10)” అని చెప్పినట్లు నీవు దయతో నాకు మార్గనిర్దేశకత్వం చేసి నా ఆలోచనలను మీ వైపు మళ్లించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. నా స్వామీ, మీ గురించే చింతన చేసేలా నన్నాశీర్వదించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. దయచేసి నా అభ్యర్థనను స్వీకరించండి”.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-35/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 34

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 33

paramapadhanathan

పరిచయము

ఈ పాశురముకు అవతారిక రూపంగా మామునులు మానసికంగా శ్రీరామానుజులకు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. శ్రీరామానుజులు  సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ పాశురములో. ప్రశ్న ఈ విధంగా ఉంది. “హే! మాముని !!! నేను ఎంతో దయగల వాడినని అనుకుందాం. కానీ,  నీకు ఉన్న అడ్డంకులు అతి బలమైనవి, అవి అత్యున్నత వ్యక్తి యొక్క దయను కూడా దూరంగా తోసేసే శక్తి ఉన్నవి. కావున, ఇక ఈ విషయంలో నేనేమి చేయగలను?” అని శ్రీ రామానుజులు మామునులను అడుగుతున్నారు.  “సర్వ పాపేభ్యో మొక్షయిష్యామి మాసుచః” (నేను నీ పాపాల నుండి నిన్ను విముక్తుడిని చేస్తాను, చింతించకు)”, అని స్వయంగా శ్రీరంగ పెరియ పెరుమాళ్ శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో ఉపదేశించిన వచనములు ఇవి కదా. అంతటి పెరియ పెరుమాళ్ కూడా మీ మాటకి కట్టుబడి ఉండి నీవు చెప్పినదే చేస్తారని విన్నాను. అందువల్ల, నా స్వామీ! శ్రీ రామానుజ !!! నీ పాద పద్మాలు తప్పా వేరే గతి లేని నన్ను విముక్తుడిని చేయుము. నా కర్మ ప్రభావాము నాకు అంటకుండా చేసి దయచేసి నన్ను బంధముక్తుడిని కావించి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించండి” అని మామునులు సమాధానమిస్తున్నారు.

పాశురము 34

మున్నై వినై పినై వినై ఆరత్తం ఎన్నుం
మూన్ఱు వగైయాన వినై త్తొగై అనైత్తుం యానే
ఎన్నై అడైందోర్ తమక్కు క్కళిప్పన్ ఎన్నుం అరంగర్
ఎదిరాశా! నీ ఇట్ట వళక్కన్ఱో శొల్లాయ్
ఉన్నై అల్లదఱియాద యాన్ ఇంద ఉడమ్బోడు
ఉళన్ఱు వినై ప్పయన్ పుశిక్క వేండువదొన్ఱుండో
ఎన్నుడైయ ఇరువినైయై ఇఱైప్పొళుదిల్ మాఱ్ఱి
ఏరారుం వైగుందత్తేఱ్ఱి విడాయ్ నీయే

ప్రతి పద్ధార్ధములు

అరంగర్ – పెరియ పెరుమాళ్
ఎన్నుం – చెప్పిన వాడు
అడైందోర్ తమక్కు – చేరే వాళ్ళ పట్ల
ఎన్నై –  వాత్సల్యం మొదలైన పవిత్ర గుణాలతో ఉన్న నేను.
యానే – సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడనైన నేను,
క్కళిప్పన్ – వినాశనం
అనైత్తుం – అవన్నీ
వినై త్తొగై – కర్మలు
మూన్ఱు వగైయాన – అవి మూడు రకాలు
ఎన్నుం – సమూహములు
మున్నై వినై – పూర్వాగం (గతంలో చేసిన పాపాలు)
పినై వినై – ఉత్తరాగం (భవిష్యత్తులోని పాపాలు)
ఆరత్తం – ప్రారబ్ద కర్మ
ఎదిరాశా –ఓ! యతులకు రాజా!!!
ని ఇట్ట వళక్కన్ఱో? – అలాంటి అరంగర్ (పెరియ పెరుమాళ్) కూడా నీకు కట్టుబడి ఉంటాడు.
శొల్లాయ్ – దయచేసి దాని గురించి చెప్పండి. దయచేసి ఇది వాస్తవమని చెప్పండి.
యాన్ – నేను
అఱియాద – తెలియదు
ఉన్నై అల్లదు –  మీరు తప్పా మరెవరైనా (రక్షించువాడిగా)
వినై ప్పయన్ పుశిక్క వేండువదొన్ఱుండో? – నేను ఆర్జించిన కర్మలన్నింటి ఫలితాన్ని అనుభవించాలా?
ఇంద ఉడమ్బోడు – ఈ శరీరములో
ఉళన్ఱు – ఈ ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ కొనసాగిస్తూనే ఉండాలా?
నీయే– మీరు మాత్రమే (మీరు చేయగలవు)
ఇఱైప్పొళుదిల్ – కను రెప్పపాటులో
మాఱ్ఱి – అణువు మాత్రము కూడా ఆణవాలు లేకుండా
ఎన్నుడైయ – నా
ఇరువినైయై –  బలమైన కర్మలు
యేఱ్ఱి విడాయ్ – (అలా చేసి), దయచేసి నేను అధీష్థించేలా చేయి
ఏరారుం –  అందమైన
వైగుందత్తు – పరమపదం

సరళ అనువాదము:

తాను జన్మ జన్మలుగా ఆర్జించిన అనేకానేక పాపాలను తొలగించి మోక్షాన్ని అనుగ్రహించ సామర్థ్యము గలిగినవారు కేవలం తమరు మాత్రమేనని శ్రీ రామానుజులకు మణవాల మామునులు విన్నపించుకుంటున్నారు. సర్వాధికారి పైగా శక్తివంతుడైన పెరియ పెరుమాళ్ కూడా తన అధీనుడై ఉన్న శ్రీ రామానుజుల పాద పద్మాలు తప్పా వేరే ఆశ్రయం తనకు లేదని మణవాల మామునులు ఇక్కడ పునరుద్ఘటిస్తున్నారు.

వివరణ:

పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క వాక్కులను మణవాల మామునులు ఇక్కడ పునఃప్రకటిస్తున్నారు. “పూర్వాగముత్తరాగారంచ సమారబ్ధమకంతతా” అనే వాఖ్యములో – “పూర్వాగం”, “ఉత్తరాగం” మరియు “ప్రారబ్దం” అనే మూడు రకాల కర్మలు ఉన్నాయని చెప్పబడింది.  వాటిని త్యజించి, నన్ను మాత్రమే ఆశ్రయంగా స్వీకరించి నా దగ్గరకు వచ్చేవారికి, సర్వశక్తిమంతుడు సర్వజ్ఞుడిని వాత్సల్యం మొదలైనవి  శుభ లక్షణాలతో నిండి ఉన్న నేను వారి కర్మలన్నింటినీ ఎటువంటి జాడ లేకుండా నాశనం చేస్తాను” అని వివరించబడింది.  మణవాల మామునులు శ్రీ రామానుజులను “హే యతిరాజా !!! యతుల రాజా !!!! అని సంభోదిస్తూ, “వస్యస్సతా భవతితే” అన్న వాఖ్యములో వివరించినాట్లుగా  ఇంత గొప్ప పెరియ పెరుమాళ్ కూడా నీ మాటకి కట్టుబడి ఉంటాడని, నీవు చెప్పినట్లు వారు చేస్తారన్నది నిజం కాదా? నీ మాటలు నిజమని నోరువిప్పి నాకు చెప్పరా? ప్రేమతో పెరియ పెరుమాళ్ని కూడా నియంత్రించగలిగే శ్రీ రామానుజా మీరు తప్పా నేను వేరే ఆశ్రయాన్ని ఎరుగను. నేను ఈ శరీరానుబంధముతో, ఒక శరీరంలో తరువాత మరొక శరీరానికి ప్రయాణం చేస్తూనే వస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఈ శరీర సంబంధముతో కలిగే కర్మప్రభావాలను నేను అనుభవిస్తూనే ఉండాలా? ఏది ఏమయినప్పటికీ, అనాది కాలంగా అనేకానేక కర్మలను ఆర్జించాను. “కడివార్ తీయ వినైగళ్ నోడియారుం అళవైకణ్ (తిరువాయ్మొళి 1.6.10) ”లో వివరించినట్లుగా, ఓ శ్రీ రామానుజా! నీవు మాత్రమే ఈ కర్మలన్నింటినీ అణువు మాత్రం కూడా లేకుండా నశింపజేయగల సామర్థ్యం కలిగిన వాడవు. ఆ తరువాత నేను అందమైన పరమపదానికి అధిరోహించేలా చేయగలిగే వాడినవి కూడా నీవే”.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/01/arththi-prabandham-34/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 33

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 32

ramanuja-showing-paramapadham

పాశురము 33

ఇన్నం ఎత్తనై కాలం ఇంద ఉడమ్బుడన్ యాన్ ఇరుప్పన్
ఇన్న పొళుదు ఉడుమ్బు విడుం ఇన్నబడి అదుదాన్
ఇన్న విడత్తే అదువుం అన్నుం ఇవై ఎల్లాం
ఎదిరాశా! నీ అఱిది యాన్ ఇవై ఒన్ఱఱియేన్
ఎన్నై ఇని ఇవ్వుడమ్బై విడువిత్తు ఉన్ అరుళాల్
ఏరారుం వైగుందత్తేఱ్ఱ నినైవుండేల్
పిన్నై విరైయామాల్ మఱందిరుక్కిఱదెన్ పేశాయ్
పేదైమై తీర్ అందు ఎన్నై అడిమై కోండ పెరుమానే !

ప్రతి పద్ధార్ధములు

ఎత్తనై కాలం – ఎంత కాలం
ఇన్నం – ఇప్పడి నుండి
యాన్ ఇరుప్పన్ – నేను ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఉంటానో
ఇంద ఉడుమ్బన్ – ఈ దూషితమైన శరీరములో?
ఎదిరాశా! – ఎంబెరుమానారే !!!
నీ అఱిది – నీకు తెలుసా
ఇన్న పొళుదు ఉడుమ్బు విడుం  – ఎప్పుడు ఏ సమయంలో శరీరము పడిపోతుందో
ఇన్నబడి అదుదాన్ – ఏ రీతిలో మరియు
ఇన్న విడత్తే అదువుం –  ఏ చోట
ఎన్నుం ఇవై ఎల్లాం – (ఈ విషయాలన్నీ) ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నీకు తెలుసు.
యాన్ – అజ్ఞానినైన నేను
ఇవై ఒన్ఱఱియేన్ –  అణువు మాత్రము కూడా తెలియదు.
పేదైమై తీర్ అందు – కాబట్టి, దయచేసి నా అజ్ఞానాన్ని తొలగించండి !!!
అడిమై కోండ పెరుమానే!!! – పాలించినవాడు
ఎన్నై –  ఈ శరీరముతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా నివసిస్తున్న నేను
ఇని ఉన్ అరుళాల్ – ఇప్పడి నుండీ, నన్ననుగ్రహించు
ఇవ్వుడమ్బై విడువిత్తు – శరీరము వదిలివేయుట
వైగుందత్తేఱ్ఱ – పరమపదాన్ని అధిష్ఠించునపుడు
ఏరారుం – అద్భుతంగా అలంకరించబడి సకల సౌందర్యాలతోనిండిన ప్రదేశం.
నినైవుండేల్ – (ఎంబెరుమానారే!!!) నీకు అలా చేయాలనే కోరిక ఉంటే
పిన్నై – అప్పుడు
పేసాయ్ – దయచేసి చెప్పండి
మఱందిరుక్కిఱదెన్? – మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు,  ఆలస్యం ఎందుకు?
విరైయామాల్ – నీవు త్వరగా ఎందుకు చేయడం లేదు?

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో,  తన ఆత్మని విముక్తి  పరచి పరమపదాన్ని అధిరోహించేలా చేయడంలో ఆలస్యానికి కారణం ఏమిటి అని మణవాల మామునులు ఎంబెరుమానార్లను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానార్ల తరపున కరుణకు కొరత లేదు, ఇటుపక్క ఎప్పుడైనా తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మణవాల మామునులు. కానీ ఇంకా అలా జరగనందుకు మణవాల మామునులకు జిజ్ఞాస  పెరిగిపోతున్నది. ఆ ఉత్సుకతను ఈ పాశురములో ప్రశ్న రూపంగా ప్రతిబింబింపజేశారు.

వివరణ:

మణవాల మామునులు “ఎంబెరుమానారే! నా స్వామి! ముందు నేను మీ సంబంధ జ్ఞానము  తెలియకుండా ఉంటిని. మీరు నాలో ఆ శూన్యతను తొలగించి, నా నిజ స్వరూపాన్ని గ్రహించేలా చేశావు. “వినైయేన్ ఉనక్కడిమైయఱక్కోండాయ్ (తిరువాయ్మొళి 4.9.6)” లో వివరించినట్టుగా నేను సేవకుడనని నేను గ్రహించేలా చేశావు. మీ పట్ల నా దాసత్వాన్ని గ్రహింపజేయడమే కాకుండా, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించేలా కూడా చేశావు. ఓ నా స్వామి! నాదొక ప్రశ్న. ఈ కలుషితమైన శరీరంలో ఈ ఆత్మని ఇంకా ఎంత కాలం ఉంచాలనుకుంటున్నావు స్వామీ? సంబంధం లేని ఈ శరీరంలో ఇంకా ఎంత కాలం ఉండాలి? ఈ శరీరం ఎప్పుడు, ఎలా, ఎక్కడ పడిపోతుందో మీకు తెలుసు. మీకంతా తెలుసు. ఈ విషయములో అణువు మాత్రము కూడా జ్ఞానములేనివాడిని నేను”. 

“నా స్వామి! నేను (ఈ ఆత్మ) ఈ దేహముతో ఎటువంటి శరీరానుబంధం లేకుండా ఉన్నాను అని మణవాల మామునులు వివరిస్తున్నారు.  ఈ శరీరం నుండి ఈ ఆత్మను విముక్తి చేసి, ఆ ఆత్మను అందమైన పరమపదం అధిరోహించాలని నీవు కోరుకుంటే, అలా చేయడంలో ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? “విణ్ణులగం తరువానాయ్ విరైగిన్ఱాన్ (తిరువాయ్మొళి 10.6.3)” లో చెప్పినట్లు మీరు ఎందుకు త్వరపడడంలేదు? దయచేసి ఈ ఆలస్యానికి కారణం నాకు తెలియజేయండి. మీ అనంతమైన దయ గురించి నాకెటువంటి సంశయం లేదు. నేను కూడా ముక్తి నిరోధకంగా లేను. మరి మిమ్ము ఏమి ఆడ్డుకుంటున్నది?”. చివరి పంక్తి విషయానికి వస్తే, “మఱంద ఇరుక్కిరదెన్? పేసాయ్” అని పఠిస్తారు. “అమర్ – న్దిరుక్కిరదెన్ పేసాయ్” అని కూడా పఠిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/01/arththi-prabandham-33/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 32

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 31

పరిచయము: 

మునుపటి పాశురములో,  “అఱమిగు నఱ్పెరుంబుదూర్ అవదరిత్తాన్ వాళియే” అనే వాక్యము ప్రకారము శ్రీరామానుజులు “శ్రీపెరుంబూదూర్” అనబడే క్షేత్రంలో అవతరించారు. ఆ వాక్యము నెపముగ భావించి,  శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన మన కోసం అవతరించిన ఆ దివ్యమైన రోజుని మణవాల మాముణులు కీర్తిస్తున్నారు.

పాశురము 32

శంగర భాఱ్కర యాదవ బాట్ట ప్రభాకరర్ తంగళ్ మదం
శాయ్వుఱ వాదియర్ మాయ్గువర్ ఎన్ఱు శదుమఱై వాళ్ందిడు నాళ్
వేంగలి ఇంగిని వీఱు నమక్కిలై  ఎన్ఱు మిగ త్తళర్ నాళ్
మేదిని నంజుమై ఆఱుం ఎన త్తుయర్ విట్టు విళంగియ నాళ్
మంగయరాళి పరాంగుశ మున్నవర్ వాళ్వు ముళైత్తిడు నాళ్
మన్నియ తెన్నరంగాబురి మామలై మఱ్ఱుం ఉవందిడు నాళ్
శెంగయల్ వావిగళ్ శూళ్ వయల్ నాళుళ్ శిఱంద పెరుమ్బూదూర్
చ్చీమాన్ ఇళైయాళ్వార్ వందరుళియ నాళ్ తిరువాదిరై నాళే

ప్రతి పద్ధార్ధములు

శంగర – శంకరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
భాఱ్కర – భాస్కరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
యాదవ – యాదవప్రకాశులు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
బాట్ట – భాట్టల సిద్దాంతము
ప్రభాకరర్ తంగళ్ మదం – ప్రభాకరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము, అటువంటి తత్వశాస్త్రములు
శాయ్వుఱ – నాశనం చేయబడ్డాయి (శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజు అవతరించిన తరువాత)
వాళ్ందిడు నాళ్ శదుమఱై – నాలుగు వేదాలు ఆరోగ్యంగా జీవించిన రోజు (వేదములు యొక్క అర్థం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోబడిన రోజున)
వాదియర్ –  వాదించే శంకరుని వంటివారు
మాయ్గువర్ ఎన్ఱు – కానీ చివరికి ఖచ్చితంగా విఫలమవుతారు.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
వేంగలి – అమానుషమైన కలి
ఇంగిని వీఱు నమక్కిలై  ఎన్ఱు –  ఇక ఈ భూమిపైన ఉండేలా లేని
మిగత్తళర్ – భయంకరంగా కంపించి చివరికి క్షీణిస్తుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
మేదిని – భూమి కూడా
విళంగియ – తేజస్సుతో ప్రకాశించు
నంజుమై ఆఱుం ఎన త్తుయర్ విట్టు –  భారం తొలగించబడుతుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
వాళ్వు – యొక్క స్తుతి
మున్నవర్ – మన పూర్వీకులు మొత్తం
మంగైయరాళి – తిరుమంగై ఆళ్వార్
పరాంకుస – నమ్మాళ్వార్
ముళైత్తిడు – తిరిగి పుడుతుంది, వికసిస్తుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
మన్నియ – పెరియ పెరుమాళ్ నిత్య నివాసమున్న
తెన్నరంగాపురి – పైగా దీనిని అందమైన శ్రీరంగం అని కూడా పిలుస్తారు
మామలై  – “పెరియ తిరుమలై” అని పిలువబడే తిరువెంగడం
మఱ్ఱుం – ఇతర దివ్య దేశములు
ఉవందిడు –  సంతోషంగా ఉంటుంది.
నాళే – ఆ రూజున
వందరుళియనాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించారు
సీమానిలయాళ్వార్ – శ్రీమాన్ గా “ఇళైయాళ్వార్” అనే పేరుతో
పెరుంబుదూర్  – శ్రీపెరుంబుదూర్
సూళ్ – దాని చుట్టి ఉంది
వావిగళ్ – (1)  చెరువులు, సరస్సులు నిండి ఉన్నాయి
సెంకయల్ – ఎర్రని చేప
వయల్ –  (2) వరి పొలాలు
నాళుం – శ్రీపెరుంబుదూర్ అని పిలువబడే ఈ దేశము, నిత్యము వర్ధిల్లుతుంది
శిఱంద – అందమైన, గొప్ప నగరం.
తిరువాదిరై – (శ్రీ రామానుజులు శ్రీపెరుంబుదూర్లో అవతరించిన తిరునక్షత్రం ఆర్ద్రా. ఇది దినమంటే. ఎంతటి సుదినము. “శ్రీమాన్ ఆవిరభూత్ భూమౌ రామానుజ దివాకరః” అని మనం తెలుకోవలసినది.

సరళ అనువాదము:

ఈ ప్రపంచంలో శ్రీరామానుజులు అవతరించిన అద్భుతమైన శ్రీ ఆర్ద్రా నక్షత్రాన్ని మణవాల మాముణులు కీర్తిస్తున్నారు. భూమిపైన వారు జన్మించినప్పుడు,  అనేక మంచి విషయాలు జరిగాయి. అంత వరకు ఉన్న వేదాల యొక్క అపార్థములు చెప్పిన తత్వాలన్ని నాశనం చేయబడ్డాయి. కలి వణకడం ప్రారంభించి, శ్రీరామానుజులు ఉన్నంత కాలం తాను ఇక్కడ ఉండలేనని భయపడింది. ఈ భూమి, అందులోని దివ్య దేశాలు, ఆ దివ్య దేశ వాసులందరూ శ్రీరామానుజుల అవతారముతో వారి భారం తగ్గుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ సంతోష పడ్డారు. ఎర్రని చేపల సమృద్ధితో నిండిన అందమైన చెరువులు కలిగి అందంగా నిర్మించబడిన నగరం శ్రీపెరుంబుదూర్లో దివ్య శ్రీరామానుజులు జన్మించారు. నిజంగా ఎంత అద్భుతమైన రోజు.

వివరణ:

విషయాలను సరిగ్గా చూడగలిగే దృష్టి లేని “కుదృష్థులు” అని కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు వేదాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా చూడకుండా, వాటిలో వివరించబడిన అర్థాలను నిస్సారంగా తప్పుదోవ పట్టించే రీతిలో వివరిస్తారు. సాధారణంగా వాళ్ళు రెండు విషయాలను నిరాకరిస్తారు (1) సర్వోన్నత భగవాన్ శ్రీమన్ నారాయణుని (విశేషణము) (2) వారి గుణాలు (వైశేష్యం). శంకర, భస్కర మొదలైన మతస్థులను కుదృష్థులుగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా వైధిక ధర్మం నిస్సహాయమైన స్థితిలో  ఉండేది. శ్రీరామానుజులు ఈ ప్రపంచంలో అవతరించిన రోజున, కుదృష్థుల వాదనలు నాశనమై తిరిగి వేదాలు దృఢంగా వర్ధిల్లుతాయని, తాను కోల్పోయిన కీర్తిని తిరిగి పొందబోతుందని తెలుసుకొని సంతోషపడింది వేదం.

శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజున, ఘోరమైన ‘కలి’ ఈ భూమిపైన ఇక ఎప్పటికీ హాయిగా జీవించలేదని భావించి వణకడం ప్రారంభించిన రోజది. ‘కలి’ ప్రభావితులైన కుదృష్థులు ఉక్కిరి బిక్కిరై అటూ ఇటూ పరిగెత్తారు, భూమి ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని ప్రకాశించింది అని, “తవం తారణి పెఱ్ఱదు” ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 65లో వివరించబడింది. ఆళ్వారులు పాడిన ప్రదేశాలను దివ్య దేశాలంటారు, వాళ్ళల్లో తిరుమంగై ఆళ్వారులు అత్యధిక దేశాలలో పాడారు. అందువల్ల, శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజున,  ఆళ్వారుల కీర్తి మళ్లీ వృద్ధి చెందడం ప్రారంభించిందని చెప్పవచ్చు. దివ్య దేశములు కూడా ఈ రోజు చాలా ఆనందించాయి. ఈ దివ్య దేశాలలో పెరియ పెరుమాళ్ నిత్యనివాసమున్న శ్రీ రంగము, తిరుమల “అరువిసెయ్య నిర్ క్కుం మామలై” (తిరువిరుత్తం 50లో చెప్పినటుల) మొదలైన మరెన్నో దివ్య దేశాలున్నాయి. ఈ భూమిపైన, తిపువాదిరై (తిరు ఆర్ద్రా) నక్షత్రమున శ్రీపెరుంబూదూర్లో శ్రీ రామనుజులు అవతరించారు.  ఈ ప్రదేశం ఎర్రటి చేపలు ఉన్న సరస్సులతో చుట్టుముట్టి ఉండి నిత్యము ఆ నగరం యొక్క అందాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. శ్రీ రామానుజులకు “ఇళైయాళ్వార్” అన్న నామము ఇవ్వబడింది. ఆ నామమే చాలా విషయాలను తెలుపుచున్నట్లు తోచును.

మణవాల మాముణులు  ఆనందపడుతూ,  “దినము అంటే ఈ దినము!” ఎంతటి సుదినము! శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన అవతరించిన ఈ రోజుకి మరేరోజైనా సరితూగుతుందా? అని ఆశ్చర్యపోరున్నారు. ఈ సమయంలో, “శ్రీమాన్ రామానుజ దివాకరః” అనే వచనాలను మనం గుర్తుచేసుకోవాలి. “తెన్నరంగాపురి మామలై మఱ్ఱుమువన్దిదు నాళ్” అన్న ఈ వాఖ్యము, తిరుమల శ్రీరంగ ఇత్యాది దివ్య దేశ వాసులందరూ శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన అవతరించిన ఈ రోజున సంతోషించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు దివ్య దేశాలు మిగితా దివ్య దేశాలన్నింటికీ  ప్రతినిధిత్వం వహిస్తాయి. “ఉన్ నామమెల్లాం ఎన్ఱాన్ నావినుళ్ళే అల్లుంపగలుం అమరుంపడి నల్గు” అని ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది తనియన్లో వెల్లడించినట్లుగా,  ఎంబెరుమానార్, ఇరామానుశ, ఎతిరాశా అన్న వివిధ నమములను ఇక్కడ మణవాల మాముణులు ఉపయోగించారు. ఈ పాశురములో “ఇళైయాళ్వార్” అన్న నామము ఉపయోగించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/arththi-prabandham-32/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.10 – మునియే

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<<10.9 – శూళ్విశుంబు

తన మనస్సులో పరమపదాన్ని అనుభవించిన ఆళ్వారు తమ దివ్య నేత్రములను తెరిచి, అతను ఇంకా సంసారం లోనే ఉన్నానని గ్రహించి వేదన చెందుతారు. వారు ఇక భరించలేనని అర్థం చేసుకొని, పిరాట్టిని ప్రార్థిస్తూ భగవానుడిని తనకు పరమపదాన్ని ప్రసాదించమని ఆర్తితో వేడుకుంటారు. కానీ ఆళ్వారు కంటే ఎక్కువ విరహ బాధను భగవానుడు అనుభవిస్తూ వెంటనే పిరాట్టితో పాటు గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి పరమపదము నుండి బయలుదేరారు. ఆళ్వారు ఉన్న చోటికి వచ్చి, స్వయంగా ఆళ్వారుని ఎక్కించుకొని పరమపదానికి తీసుకువెళ్ళాడు. ఆళ్వారు ఆనందంతో “అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్ చ్చడకోపన్” అని ప్రకటించి ఈ ప్రబంధాన్ని పూర్తి చేశారు.

మొదటి పాశురము: సౌందర్యము మొదలైన నీ గుణాలను అనుభవించిన తరువాత, నీవు లేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను; నీ గుణాలను నాకు అనుభవింపజేస్తూ భరించలేని ఈ సంసారములో నన్నుంచి, నీ నుండి దూరముగా ఇక నన్ను ఉంచకుము”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

మునియే నాన్ముగనే!  ముక్కణ్ఞప్పా! ఎన్‌ పొల్లా
క్కనివాయ్‌ తామరై క్కణ్‌ కరు మాణిక్కమే! ఎన్‌ కళ్యా!
తనియేన్‌ ఆరుయిరే ! ఎన్‌ తలై మిశైయాయ్‌ వందిట్టు
ఇని నాన్‌ పోగలొట్టేన్‌ ఒన్ఱుం మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నైయే

సృష్టిపై ధ్యానించే ఓ భగవానుడా! చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! త్రినేత్రుడు నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! మచ్చలేని నల్లని మణిని పోలి ఉన్న స్వరూపము ఉన్నవాడా! పండిన పండు వంటి అదరములు, ఆకర్షణీయమైన తామర పుష్పముల వంటి నేత్రములు ఉన్నవాడా! మోసం చేసి నన్ను దొంగిలించినవాడా! ఒంటరిగా ఉన్న నాకు,  ప్రాణముగా ఉన్నవాడా! నీవు దిగి వచ్చి నీ దివ్య పాదాలను నా శిరస్సుపై మోపావు. ఇప్పుడు, ఇంత జరిగిన తరువాత, ముందులా  నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి నేను అనుమతించను; ఇకపై నీవు కొంచెం కూడా నన్ను యేమార్చలేవు.

రెండవ పాశురము: భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా ఉండలేడని ఆళ్వారు పెరియ పిరాట్టిపై ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.

మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నై ఉన్‌ తిరుమార్వత్తు మాలై నంగై
వాశంశెయ్‌ పూంగుళలాళ్‌ తిరువాణై నిన్నాణై కండాయ్‌
నేశంశెయ్దు ఉన్నోడు ఎన్నై ఉయిర్‌ వేఱిన్ఱి ఒన్ఱాగవే
కూశంశెయ్యాదు కొండాయ్‌ ఎన్నైక్కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో

నన్ను ఇంకా యేమార్చ వద్దు; శ్రీమహాలక్ష్మి నీకు సహజ సంపదగా, నీ అత్యుత్తమ స్వభావానికి గుర్తింపుగా ఉన్న ఆ తల్లి, నీ వర్ణానికి భిన్నమైన వర్ణముతో నీ దివ్య వక్షలో మేలిమి బంగారపు దండలా ఉండి, ఆ తల్లి ఉన్న కారణంగా నీ గూణాలు మరింత ప్రకాశాన్ని పొందుతున్నాయి, గొప్ప దివ్య సువాసనలు విరజిమ్మే శిరోజాలు కలిగి ఉన్న ఆ తల్లి యొక్క సంకల్పమే నీ సంకల్పము కావలెను; నన్ను నిరాశపరచకుండా మీ ఇద్దరు మరియు నా మధ్య ఎటువంటి బేధము లేనట్లు స్నేహపూర్వకముగా దయతో నన్ను స్వీకరించారు; ఇక్కడకు దిగి వచ్చి, దయతో నన్ను ఆహ్వానించారు.

మూడవ పాశురము:  “గర్వముతో నిండి ఉన్న బ్రహ్మ, ఈశాన తదితరులను  నియంత్రించువాడవైన నీవు, వేరే ఏ ఇతర సంరక్షణ లేని నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో ఎన్‌ పొల్లా క్కరుమాణిక్కమే!
ఆవిక్కోర్‌ పఱ్ఱుక్కొంబు నిన్నలాల్‌ అఱిగిన్ఱిలేన్‌ నాన్‌
మేవి త్తొళుం పిరమన్‌ శివన్‌ ఇందిరనాదిక్కెల్లాం
నావి కమల ముదఱ్కిళంగే ఉంబరందదువే

మచ్చలేని విలువైన మణి వంటి శ్రేష్థమైన రూపాముతో, నీకు దాసోహాలు అందజేయు బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇంద్ర మొదలగువారికి మూలమైన దివ్య కమలము యొక్క ములమైన దివ్య నాభి ఉన్న నీవు, ప్రకృతికి మూల పురుషునివైన నీవు, నిత్యసూరుల నియామకునివిగా ఉన్న నీవు, నాకు సంపూర్ణ ఆనందదాయకంగా ఉండి అనుభవింపజేస్తున్నావు!  నిన్ను మించిన మరొక ఉత్తమమైన నివాసము నా ఆత్మకు మరొకటి లేదు; ఇక్కడకు వచ్చి నన్ను ఆహ్వానించి ఎంతో దయతో నన్ను స్వీకరించండి. అయ్యో! నీకు నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది!

నాలుగవ పాశురము: అందరినీ నియంత్రించే నీవు, నా స్థితిని నేను నియంత్రించడం చూచినట్లైతే నన్ను నీవు విడిచి పెట్టినట్లు అవుతుందా?”, అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఉంబరందణ్‌ పాళేయో! అదనుళ్‌ మిశైై నీయేయో!
అంబర నఱ్చోది!  అదనుళ్‌ పిరమన్ అరన్‌ నీ
ఉంబరుం యాదవరుం పడైత్త మునివన్‌ అవన్‌ నీ
ఎంబరంజాదిక్కలుఱ్ఱు ఎన్నై ప్పోర విట్టిట్టాయే

నీవు ఆది మూల తత్వాన్ని నియంత్రించి, ఈ సృష్థి క్రీడను రచించు గొప్పతనము మరియు విశిష్టత ఉన్నవాడవు. చేతనులకు నివాసమైన ఆ మూల తత్వము వారికి భోగము మరియు మోక్షాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ తరువాత క్రమేణా ఆకాశము, అగ్ని మొదలైనవి సృష్టించి వాటిని నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; వాటినుండి అండాకారపు విశ్వాన్ని ఉత్పత్తిచేసి, ఆ విశ్వములో బ్రహ్మ, రుద్ర మొదలైన వారిని సృష్థించి నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; దేవలోక వాసులు, మానవులు మొదలైన అన్ని రకాల జీవుల గురించి ధ్యానము చేసి వారిని సృష్టించావు; తరువాత నా దేహ నియంత్రణ బాధ్యతను స్వీకరించి నీవు నన్ను ఇక్కడ ఉంచావు. ఆళ్వారు యొక్క బాధను సూచిస్తూ “నీ” ఉన్న అన్ని చోట్లా “ఓ” ని జోడించాలి.  “నా రక్షణ భారము నీపై ఉన్నప్పటికీ నన్ను నీవు విడిచిపెట్టావు” అని ఆళ్వారు దుఃఖిస్తున్నారు.

ఐదవ పాశురము: “నా స్వంత ప్రయత్నంతో నేను నిన్ను సాధించగలనని భావించి నీవు నన్ను విడిచిపెడితే ఎలా? ‘నేను’, ‘నాది’ అన్నది ఏమైనా ఉందా? నేను పతనమై పోతాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

పోర విట్టిట్టు ఎన్నై నీ పుఱం పోక్కల్ ఉఱ్ఱాల్‌ పిన్నై యాన్‌
ఆరై క్కొండెత్తె అందో  ఎనదెన్బదెన్‌? యానెన్బదెన్?
తీర ఇరుంబుండ నీరదు పోల ఎన్నారుయిరై
ఆర ప్పరుగ ఎనక్కు ఆరావముదానాయే

ఇనుము తన వేడిని తగ్గించుకోడానికి నీటిని త్రాగినట్లుగా, నా ఆత్మ యొక్క అలసటను తీర్చి తృప్తిపరచడానికి నీవు తేనెలా మారి వచ్చావు; నన్ను విస్మరించి విడిచిపెట్టి, నీ వెలుపల ఉన్న ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలలో నన్ను నిమగ్న పరచాలని నీవు భావిస్తే, ఇక నేను ఏమి సాధిస్తాను? ఎవరితో సాధిస్తాను; అయ్యో! నాది అన్న స్వాతంత్య్రము మరియు నాది అని నేను చెప్పుకోదగినది నా వద్ద ఏమీ లేదు. “ఆరైక్కొండు ఎత్తై“ అనే విరుద్ధమైన పదాలను ప్రయోగించి బాధ పడుతున్నారు.  “ఇరుంబుండ నీర్పోల్ ఎన్ ఆత్మావై  ముఱ్ఱ పరుగినాన్” – నన్ను సంపూర్ణంగా త్రాగి నీ ఆనందాన్ని వెల్లడి చేశారని ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా సూచిస్తుంది.

ఆరవ పాశురము: “నీ నిష్ఠ పెరియ పిరాట్టిపై ఉన్నట్లు నాపై కూడా చూపి, నాతో పాటు నా దేహము/స్వరూపము పట్ల అనురాగము చూపిస్తూ నన్ను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దయతో త్వరగా నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఎనక్కు ఆరావముదాయ్‌ ఎనదావియై ఇన్నుయిరై
మనక్కారామై మన్ని ఉండిట్టాయ్‌ ఇని ఉండొళియాయ్‌
పున క్కాయా నిఱిత్త పుండరీగ క్కణ్‌ శెంగనివాయ్‌
ఉనక్కేఱ్కు కోల మలర్‌ ప్పావైక్కన్బా ! ఎన్‌ అన్బేయో

పద్మమును పోలిన దివ్య నేత్రములు, ఎర్రటి దివ్య అదరములు, కాయాంపూ (అల్లి) రంగులో దివ్య స్వరూపముతో ఉన్న నీవు,  నీకు సరితూగే స్వరూపముతో పద్మములో నుండి జన్మించిన లక్ష్మికి ప్రియమైనవాడవు; నా ప్రేమకి స్వరూపానివి నీవు! నా దేహాన్ని/రూపాన్ని మరియు నా ఆత్మని నిత్యము అనుభవించావు. అంతటి సంపూర్ణత ఉన్న నిన్ను నా హృదయము ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలని ఆశిస్తుంది; ఇకపై, నిన్ను నేను మరింత ఆనందించేందుకు అనుమతించాలి.

ఏడవ పాశురము: “ప్రళయ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న శ్రీ భూమి పిరాట్టిని పైకి ఎత్తినట్లు, సాగర మథనము చేసి పెరియ పిరాట్టిని బయటకు తీసుకువచ్చి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నట్లే, పెరియ పిరాట్టి సేవకుడనైన నన్ను ఈ సంసారపు మహాసముద్రములో నుండి వెలికి తీసి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నావు; నా పట్ల ఇంత గొప్ప ప్రేమ చూపిన నిన్ను పొందిన తరువాత నిన్ను నేను ఎలా వదులుతాను?”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కోల మలర్‌ ప్పావైక్కు అన్బాగియ యెన్‌ అన్బేయో
నీల వరై ఇరండు పిఱై కవ్వి నిమిర్ందదొప్ప
కోల వరాగం ఒన్ఱాయ్‌  నిలం కోట్టిడై క్కొండ ఎందాయ్‌!
నీల క్కడల్‌ కడైందాయ్‌! ఉన్నై ప్పెఱ్ఱు ఇనై ప్పోక్కువనో

ఆనందించ యోగ్యమైనది, ముగ్ధమనోహరమైన పిరాట్టి పట్ల నీకున్న ప్రేమ వల్ల నీవు నా పట్ల కూడా గొప్ప ప్రేమతో ఉన్నావు. మహావరాహ రూపములో, నీల పర్వతము రెండు అర్ధచంద్రాకార చంద్రులను పట్టుకొని పైకి ఎత్తుతున్నట్లు, భూమిని నీ రెండు కోరలతోపైకి ఎత్తిన సౌందర్య స్వరూపుడిగా అవతరించిన ఓ భగవానుడా! నీ భక్తుల రక్షణ కోసము నీలి మహాసముద్రాన్ని చిలికి పరిశ్రమించిన ఓ భగవానుడా!   నిన్ను సాధించిన తరువాత, నిన్ను పూర్తిగా నా చేతిలో పెట్టుకున్న తరువాత, నిన్ను ఎలా  వదులుతాను? “నీలక్ కడల్” అంటే నీలిరంగులో ఉన్న విలువైన మణులతో నిండి ఉన్న సముద్రం అని అర్ధము.

ఎనిమిదవ పాశురము: “గ్రహణకి అందని నిన్ను పొందిన తర్వాత విడిచే ప్రసక్తేలేదు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

పెఱ్ఱిని ప్పోక్కువనో? ఉన్నై ఎన్‌ తని ప్పేరుయిరై
ఉఱ్ఱ ఇరువినైయాయ్‌ ఉయిరాయ్ పయనాయ అవైయాయ్‌
ముఱ్ఱ ఇమ్మూవులగుం పెరుంతూఱూయ్ త్తూఱ్ఱిల్‌ పుక్కు
ముఱ్ఱ క్కరందొళిత్తాయ్‌ ! ఎన్‌ ముదల్‌ తని విత్తేయో!

పాప పుణ్యములనే రెండు రకాల కర్మలను నియంత్రించేవాడవు నీవు;  ఆత్మని నియంత్రించేవాడవు నీవు; సుఖ దుఃఖాలకు దారితీసే కర్మల పోషకుడవు నీవు; ఈ ముల్లోకాల మూల తత్వములు మహా పొదలా ‘ప్రకారం’ రూపముగా ఉన్న వాడవు నీవు; నీవు ఆ మహా పొదలో ప్రవేశించి ఎవ్వరూ గమనించని విధముగా దాగి  ఉన్నావు; నీ దివ్య సంకల్పమే నాకు ఉత్తమ ధర్మము, నిన్ను సాధించిన తరువాత, విరహ వేదనని సహించలేని స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, నిన్ను విడిచే ప్రసక్తి ఉందా?  “ఓ” అన్న శబ్దానికి విరహ బాధ అని అర్థము చెప్పుకోవచ్చు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  “సమస్థ విశ్వము నా స్వరూపంగా ఉన్న నన్ను చూసిన తరువాత, ఇక ఏమి కోరుకోవాలనుకుంటున్నావు?” అని భగవానుడు అడుగగా, “ఇంతటితో నేను తృప్తి చెందలేను; శ్రేష్టమైనది మరియు సంపూర్ణమైనది అయిన తిరునాడు (పరమపదము)లో ఉండగా నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ముదల్‌ తని విత్తేయో!  ముళు మూవులగాదిక్కెల్లాం
ముదల్‌ తని ఉన్నై ఉన్నై ఎనై నాళ్‌ వందు కూడువన్‌ నాన్‌
ముదల్‌ తని అంగుం ఇంగుం ముళు ముఱ్ఱుఱు వళ్ పాళాయ్
ముదల్‌ తని శూళ్ందగన్ఱాళ్ందుయర్ంద ముడివిలీయో!

ముల్లోకాలు మొదలైనవాటికి సర్వకారకుడవైన ఓ భగవానుడా!  భౌతిక కారణ హేతువుగా, అండాకారంలో ఉన్న ఈ విశ్వము లోపల మరియు వెలుపల ఉన్న అన్ని తత్వాలలో సంపూర్ణముగా వ్యాపించి ఉన్న ఓ భగవానుడా! సకల శ్రేయస్సు  సంపదకై సారవంతమైన పంటలు పండేలా ములా ప్రకృతిని నియంత్రించువాడా! అణువణువునా దశ దిక్కులలో వ్యాపించి అన్నింటినీ అసమానమైన రీతిలో నియంత్రించువాడా! నేను ఎప్పుడు అక్కడకు చేరుకుంటానో?  అన్ని కోణాలలో సాటిలేని అసామాన్యుడవైన నీతో ఎప్పుడు ఐక్యమౌతానో?

పదవ పాశురము:  భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా తృప్తిగా ఉండవద్దని పెరియ పిరాట్టిపై ఆన చేశారు ఆళ్వారు; ఆళ్వారు ప్రార్థనను మన్నించి భగవానుడు వచ్చి ఎంతో దయతో ఆళ్వారుతో ఐక్యమైనాడు; అది చూసి ఆళ్వారు “అపరిమితమైన ప్రకృతి, ఆత్మలు మరియు జ్ఞాన రూపములో ఉన్న నీ సంకల్పము కంటే గొప్పదైన నా కోరికను తీర్చడానికి వచ్చి నాతో ఐక్యమయ్యారు” అని ఆళ్వారు చెబుతూ, “నా కోరిక ఇప్పుడు నెరవేరింది”, అని ఆళ్వారు సంతృప్తి చెందుతున్నారు.

శూళ్ందగన్ఱళ్ందుయర్ంద ముడివిల్‌ పెరుం పాళేయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ పర నన్మలర్‌ చ్చోదీయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ శుడర్‌ జ్ఞాన ఇన్బమేయో
శూళ్ందదనిల్‌ పెరియ ఎన ఆవాఱ చ్చూళ్ందాయే

ఓ భగవానుడా! అపరిమితమైన నీ ప్రకృతి, ఈ క్రింది లోకాలలో మరియు ఆ పై లోకాలలో అన్ని దిశలలో విస్తరించి, ‘ప్రకార’ రూపములో భోగమునకు మరియు మొక్షమునకు క్రీడ స్థలముగా నీ యందు ఉన్నది! ప్రకృతి కంటే గొప్పదైనది, ఉన్నతమైనది,  స్వయం ప్రకాశాత్వము వంటి గుణము, జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న లెక్కించలేని ఆత్మలు నీ యందు ఉన్న ఓ భగవానుడా! సమస్థ తత్వములు మరియు ఆత్మలలో వ్యాపించి,  జ్ఞానము మరియు ఆనందములతో గుర్తించే మంగళ గుణములు ఉన్న ఓ సర్వజ్ఞుడా! ఈ మూడు తత్వములతో చుట్టు ముట్టబడిన నా అగాఢ ప్రేమను సంతృప్తి పరచడానికి నీ అసలు స్వరూపము, గుణాలు, స్వభావము, ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, దివ్య పత్నులు, సేవకులు మరియు నివాసములతో నీలో సంపూర్ణముగా మరియు పరమానందంగా స్థిరమైపోయే సాయుజ్య భోగాన్ని నాకు ప్రసాదించావు. ప్రతి పంక్తిలో “ఓ” అని చెప్పడంలో, “ఓహ్! ఎంత అద్భుతంగా ఉంది!” అని ఆళ్వారు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచుచున్నారు.

పదకొండవ పాశురము: భగవానుడిని తాను సాధించిన విధానాన్ని నొక్కి చూపిస్తూ, ఆళ్వారు ఈ తిరువాయ్మొళి గొప్పతనాన్ని, ఈ పదిగము యొక్క పరిజ్ఞానం ఉన్నవారి పుట్టుక యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్నారు.

అవావఱచ్చూళ్ అరియై అయనై అరనై అలఱ్ఱి
అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొన్న
అవావిల్‌ అందాదిగళాల్‌ ఇవైయాయిరముం  ముడింద
అవావిల్‌ అందాది ఇప్పత్తఱిందార్‌ పిఱందార్‌ ఉయర్ందే

ఆళ్వార్తిరునగరికి చెందిన నమ్మాళ్వార్లు తన అగాధ ప్రేమ, భక్తులను ఆర్తితో అందించి, బ్రహ్మ రుద్రుల అంతరాత్మ అయిన ఆ హరితో శాశ్వత ఐక్యతను పొందారు; వారి కోరిక నెరవేరి ముక్తి పొందారు; వారు కృపతో ఈ వెయ్యి పాశురములను అందాది రూపంలో పాడారు; ఆ వెయ్యి పాశురములలో, తన కోరిక నెరవేరబడాలని ఈ  పదిగాన్ని ధ్యానం చేసిన వారు, గొప్ప జన్మ పొందినవారౌతారు. “అవావఱచ్చూళ్ అరి” – “తన గుణాలతో తన భక్తులను వశము చేసుకొని వారిని స్వీకరించి, వాళ్ళ కోరికను నెరవేర్చువాడు” అని వివరించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.9 – శూళ్విశుంబు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

ఆళ్వారు త్వరగా పరమపదము చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు, భగవానుడు  ఆళ్వారుని అంతకంటే త్వరగా పరమపదానికి తీసుకు వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాడు. కానీ దీనికి ముందు, పరమపదము చేరుకోవాలనే ఆళ్వారు కోరికను మరింత పెంచాలని భగవానుడు వారికి వేదాంతములో వివరించబడిన అర్చరాది గతిని (పరమపదానికి వెళ్ళే దారి) చూపిస్తారు. అర్చరాది మార్గాన్ని ఆళ్వారు దర్శించి తృప్తి చెంది, శ్రీవైష్ణవాలందరూ ఈ గొప్ప ఘనతను పొందుతారు అన్న విశ్వాసము కలిగించడానికి,  శ్రీవైష్ణవులు ఈ అర్చరాది మార్గములో ప్రయాణించి ఎలా  నిత్యసూరులతో (పరమపద నిత్య నివాసితులు) ఏకం అవుతారో ఈ పదిగములో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మొదటి పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను చూసి చరాచర తత్వాలు పొందే సంతోషాన్ని ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

శూళ్ విశుంబణి ముగిల్‌ తూరియం ముళక్కిన
ఆళ్ కడల్‌ అలై తిరై కై ఎడుత్తాదిన
ఏళ్ పొళిళుం వాళమేందియ ఎన్నప్పన్‌
వాళ్ పుగళ్ నారణన్‌ తమరై క్కండుగందే

పరమానందాన్నికలిగించే విశేష గుణములు ఉన్న నా నిత్య బంధువు నారాయణుడు, ఆతడి విశేష బంధువులైన వారి భక్తులను చూసి సంతోషిస్తున్నారు. ఆకాశంలో అన్ని దిక్కులను కమ్మివేసిన మేఘాలు భయంకరమైన ఉరుములతో సంగీత ధ్వనులు చేశాయి; మహాసముద్రాలు ఎత్తైన అలలను తమ చేతులుగా చేసుకొని నాట్యము చేశాయి;  అద్భుతమైన వస్తువులను బహుమతుల రూపంలో ఏడు ద్వీపాలు అందించాయి.

రెండవ పాశురము: పై లోకాలు అందించిన స్వాగత సత్కారాలను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

నారణన్‌ తమరై క్కండుగందు నల్నీర్‌ ముగిల్‌
పూరణ పొఱ్కుడం పూరిత్తదు ఉయర్‌ విణ్ణిల్‌
నీరణి కడల్గళ్‌ నిన్ఱార్తన  నెడువరై
తోరణం నిరైత్తు ఎంగుం తొళుదనర్‌ ఉలగే

నారాయణుని భక్తులను చూసి సంతోషించి, స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన మేఘాలు, పై లోకాల గగనాలను బంగారు కలశములలా నింపి వేశాయి; మహాసముద్రాలు తమ నీటితో కర్ణభేరీ ధ్వనులను మ్రోగించాయి; ఎత్తైన పర్వతాలు ప్రపంచాన్ని స్వాగత తోరణాలులా అలంకరించాయి, సమస్థ లోకాల వాసులు ప్రతి చోటా వారికి పూజలు చేశారు. ఈ మొదటి రెండు పాశురములలో,  భూలోకము నుండి ఆకాశం వరకు వారికి అందించిన స్వాగత సత్కారాలను  ఆళ్వారు చూపించారు. ‘ఉలగం’ ప్రపంచ నాయకులు అని అర్థము.

మూడవ పాశురము: ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారి నివాసం) లోక వాసులు పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ఎదురు వచ్చి వారిపై పువ్వులు కురిపించి వారిని ఎలా కీర్తిస్తారో ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

తొళుదనర్‌ ఉలగర్గళ్‌ తూబనల్‌ మలర్‌ మళై
పొళివనర్‌ బూమి అన్ఱళందవన్‌ తమర్‌ మున్నే
ఎళుమిన్‌ ఎన్ఱు ఇరు మరుంగిశైత్తనర్‌ మునివర్గళ్‌
వళియిదు వైగుందఱ్కు ఎన్ఱు  వందెదిరే

ఈ భూలోకాన్ని మహాబలి “నాది” అని చెప్పిన్నప్పుడు, ఈ భూమిని కొలిచిన ఆ భగవానుడి మహా భక్తుల సమక్షములో మునివరులందరూ మౌనముగా నిలుచొని పుష్ప వర్షాన్ని కురిపించి, ధూప దీపాలు చూపించి, వారి దాస్య స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చేతులు జోడించి అంజలి ఘటించారు; పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి మార్గము ఇరువైపులా నిలుచొని “ఇది శ్రీవైకుంఠ మార్గము” అని చెప్పి, వారు ఆసక్తిగా “దయతో మీరు వస్తారా?” అని ఆహ్వానిస్తారు.

నాలుగవ పాశురము: శ్రీవైష్ణవులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి పైలోక దేవతలు అన్ని చోట్లా ఉద్యానవనములను ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారో,  సంగీత వాయిద్యాల సహాయముతో వారు మంగళ ధ్వనుల చేస్తూ శ్రీవైష్ణవులను ఎలా ప్రశంసిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఎదిర్‌ ఎదిర్‌ ఇమైయవర్‌ ఇరుప్పిడం వగుత్తనర్‌
కదిరవర్ అవర్‌ అవర్‌ కైన్నిరై కాట్టినర్‌
అదిర్‌ కురల్‌ మురశంగళ్‌ అలై కడల్‌ ముళక్కొత్త
మదు విరి తుళాయ్‌ ముడి మాదవన్‌ తమర్కే

కళ్ళ రెప్ప వార్చని దేవతలు, తేనెలు కార్చే తులసి ఉన్న దివ్య కిరీటాన్ని ధరించిన శ్రియఃపతి సేవకులు విశ్రాంతి తీసుకునే ప్రదేశాలుగా భవంతులను తయారు చేశారు: పన్నెండు ఆదిత్యులు వారి వారి సామర్థ్యం మేరకు దారిగుండా వారి కిరణాలను వరుసలుగా వెదజల్లుతూ అలంకరించారు; వారు తుమ్బుర వాయిధ్యాలతో మ్రోగిస్తున్న కర్ణభేరీల ధ్వనులు, మహాకెరటాలతో మహాసాగరాలు చేస్తున్న మహా ధ్వనులను పోలి ఉంది.

ఐదవ పాశురము:  శ్రీవైష్ణవులకు వరుణ, ఇంద్ర మొదలైన దేవతలు ఇచ్చిన స్వాగత సత్కారములను ఆళ్వారు దయతో వివస్తున్నారు. వీరంతా ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారు) యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తారు.

మాదవన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు  వాశలిల్‌ వానవర్‌
పోదుమిన్‌ ఎమదిడం పుగుదుగ ఎన్ఱలుం
గీదంగళ్‌ పాడినర్‌ కిన్నరర్‌ కెరుడర్గళ్‌
వేదనల్‌ వాయవర్ వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తే

వరుణుడు, ఇంద్రుడు, ప్రజాపతి మొదలైన ఆదివాహిక దేవతలు వారి వారి నివాస ప్రవేశద్వారముల వద్ద నిలబడి వస్తున్న శ్రియఃపతి సేవకులకు దండాలు పెడుతూ తమ భక్తి చూపించి, “కృపతో ఇలా రండి, దయచేసి మీ అధీనములో ఉన్నఈ నివాసములోకి ప్రవేశించండి” అని ఆహ్వానిస్తారు; ఈ గౌరవ పలుకులు పలుకుతూ వాళ్ళని బహుమతులతో సత్కరిస్తూ, వేద పఠనముతో, యజ్ఞ కర్మలు మొదలైనవి శ్రీవైష్ణవుల పాద పద్మముల యందు గౌరవముతో అర్పించి “మా పఠనము ఈ నాటికి ధన్యమైంది” అని గొప్పగా భావిస్తారు; కిన్నరులు గంధర్వులు కీర్తనలు పాడుతారు.

ఆరవ పాశురము: “దేవస్త్రీలు శ్రీవైష్ణవులను ఆనందంగా స్వాగతించి ఆశీర్వదిస్తారు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తలుం విరై కమళ్ నఱుం పుగై
కాళంగళ్‌ వలంబురి కలందెంగుం ఇశైైత్తనర్‌
ఆణ్మింగళ్ వానగం ఆళియాన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు
వాళొణ్‌ కణ్‌ మడందైయర్‌ వాళ్ త్తినర్‌ మగిళ్ న్దే

వైధికులు తమ ధర్మాలను అర్పించిన తరువాత, మంచి ధూప సుగంధములు అన్ని చోట్లా వ్యాపింప జేస్తారు. శంఖాలు మొదలైన వాయు వాయిద్యాలు ఊద బడ్డాయి; అందమైన మెరిసే కళ్ళు ఉన్న ఆ దేవ స్త్రీలు ఆనందముతో  “మీరు స్వర్గాలను ఏలాలి” అని తిరువాళి ఉన్న సర్వేశ్వరుని దాసులను ఆశీర్వదిస్తారు.

ఏడవ పాశురము: “మరుతులు మరియు వసువులు సమూహాలుగా తమ సరిహద్దులను దాటి తమకు సాధ్యమైనంత దూరము వరకు వెళ్లి, శ్రీవైష్ణవులను ప్రశంసించారు”,  అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మడందైయర్‌ వాళ్ త్తలుం మరుదరుం వశుక్కళుం
తొడర్ందు ఎంగుం తోత్తిరం శొల్లినర్‌ తొడుగడల్‌
కిడంద ఎంకేశవన్‌ కిళర్‌ ఒళి మణిముడి
కుడందై ఎంకోవలన్‌ కుడియడి యార్కే

అగాధమైన మహాసముద్రంలో దయతో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, కేశవునిగా బ్రహ్మతో ప్రారంభించి, నా వంటి వారిని నుండి, నిత్యసూరుల వరకు సృష్టించి, అమూల్యమైన రత్నాల కిరీటాన్ని ధరించి కృపతో తిరుక్కుడందైలో కృష్ణుడిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు; తరతరాలుగా అటువంటి భగానుడికి సేవ చేస్తున్న సేవకులను మరుతులు మరియు అష్ట వసువుల పత్నులు ప్రశంసించారు; వారు ప్రశంసిస్తుండగా, మరుతులు మరియు అష్ట వసువులు ప్రతి చోటా శ్రీవైష్ణవులను  అనుసరించి వారికి ప్రశంసలు పలికారు. తొడుదల్ – తొణ్డుదల్ (త్రవ్వడం) – లోతుని సూచిస్తుంది.

ఎనిమిదవ పాశురము: లీలావిభూతిని దాటి పరమపద సరిహద్దులో నిత్యసూరులు ఎలా ముందుకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కుడియడియార్‌ ఇవర్‌ కోవిందన్‌ తనక్కెన్ఱు
ముడియుడై వానవర్‌ ముఱై ముఱై ఎదిర్‌ కొళ్ళ
కొడియణి నెడు మదిళ్‌ కోపురం కుఱుగినర్
వడి వుడై మాదవన్‌ వైగుందం పుగవే

ఈశ్వరుని పోలిన సమాన రూపముతో కిరీటము, పీతాంబరములు మొదలైనవి ధరించిన నిత్యసూరులు ముందుకు వచ్చి, తన భక్తుల కోసమే అవతరించిన కృష్ణుడి  కోసమే ఉన్న గొప్ప కోవకు చెందిన భక్తులని భావించి వారిని స్వాగతిస్తారు. వాళ్ళు సర్వేశ్వరునికి చెందిన ఎత్తైన కోట, ధ్వజముతో అలంకరించి ఉన్న శ్రీవైకుంఠము ప్రధాన ద్వారం వద్దకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను లోపలికి ప్రవేశింపజేస్తారు.

తొమ్మిదవ పాశురము: “శ్రీవైకుంఠము యొక్క ప్రవేశ ద్వారం వద్దకు చేరుకుని, పెద్దలచే స్వాగతింపబడిన తరువాత, అక్కడ ఉన్న నిత్యాసూరులు దిగ్బ్రాంతులై, ‘సంసారులు (అంతకు ముందు సంసారంలో ఉన్నవారు) శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్నారు! ఎంతటి అద్భుతమిది! ఎంత అదృష్ఠము! అని ఆశ్చర్యపోతారు” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

వైగుందం పుగుదలుం వాశలిల్‌ వానవర్‌
వైగుందన్‌ తమర్‌ ఎమర్‌ ఎమదిడం పుగుదెన్ఱు
వైగుందత్తు అమరరుం మునివరుం వియందనర్‌
వైగుందం పుగువదు మణ్ణవర్‌ విదియే

శ్రీవైకుంఠములోకి శ్రీవైష్ణవులు ప్రవేశించినప్పుడు, దివ్య ద్వారపాలకులు “శ్రీవైకుంఠాన్ని సాధించిన ఈ శ్రీవైష్ణవులు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు” అని భావించారు; “వారు మన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలి” అని తలచి ఆతృతతో సంతోషించారు; “భూమిపై లౌకిక విషయాలలో మునిగి ఉన్న ఈ శ్రీవైష్ణవులు పరమపదములోకి ప్రవేశిస్తున్నారు, ఎంత అదృష్టం!” అని అమరులు (కైంకర్యములో పాల్గొనేవారు) మరియు మునివర్లు (భగవత్గుణాలను ధ్యానించేవారు) భావించారు.

పదవ పాశురము: ఈ సంసారం నుండి శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్న శ్రీవైష్ణవులను నిత్యసూరులు ప్రశంసించిన తీరును దయతో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

విదివగై పుగుందనర్‌ ఎన్ఱు నల్‌ వేదియర్‌
పదియినిల్‌ పాంగినిల్‌ పాదంగళ్‌ కళువినర్‌
నిదియుం నఱ్చుణ్ణముం నిఱై కుడ విళక్కముం
మది ముగ మడందైయర్‌ ఏందినర్‌ వందే

ఏనాటి అదృష్టమో  ఈశ్వర సంకల్పముతో శ్రీవైష్ణవులు పరమపదాన్ని చేరుకొని లోనికి  ప్రవేశించారు; వేద ప్రావీణ్యం ఉన్న నిత్యసూరులు సంతోషించి గౌరవప్రదంగా శ్రీవైష్ణవుల దివ్య పాదాలను కడుగుతారు;  స్తోత్ర రత్నంలో “ధనం ​​మదీయం” – భగవానుడి పాదుకలు భక్తులకు గొప్ప సంపద అని చెప్పబడినట్లుగా, భగవానుడి పాదుకలతో, తిరుచూర్ణము, పూర్ణ కుంబములు మరియు మంగళ దీపములతో దివ్య ముఖ తేజముతో మెరుస్తున్న దివ్య అప్సరసలు అతి వినయ గౌరవాలతో శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ముందుకు వస్తారు.

పదకొండవ పాశురము: ఈ దశాబ్దంలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారిని వైకుంఠపు మునివర్లతో (పరమపదంలో ఎల్లప్పుడూ భగవానుడిని ధ్యానించే నిత్యసూరులు) పోల్చారు.

వందవర్‌ ఎదిర్‌ కొళ్ళ మామణి మండబత్తు
అందమిల్‌ పేరిన్బత్తు  అడియరోడిరుందమై
కొందలర్‌ పొళిల్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొల్‌
శందంగళ్‌ ఆయిరత్తు  ఇవై వల్లార్‌ మునివరే

ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు దయతో ఈ పదిగములో, భగవానుడు స్వయంగా ముందుకు వచ్చి తిరుమామణి మండపములో శ్రీవైష్ణవులను స్వీకరించే విధానాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఆళ్వారు పాడిన వేయి పాశురములలో  అంతులేని నిత్య పరమానందమయులైన సూరులతో ఉన్న శ్రీవైష్ణవులను అ పదిగములో వివరిస్తున్నారు. ఈ పదిగాన్ని సాధన చేయగలిగిన వారు, భగవానుడి యొక్క నిత్య మంగళ గుణాలను ధ్యానించేవారు అవుతారు. ‘వందవర్ ఎదిర్కొళ్ళ’ భగవానుడి ప్రథమ సేవకుడైన విశ్వక్సేనులు మొదలైన ఇతరులు అని అర్థము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-9-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.7 – సెంజోల్

ఆళ్వారుని పరమపదానికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎంతో కృపతో భగవానుడు తన గరుడ వాహనంలో వచ్చాడు. ప్రారంభము నుండి భగవానుడు తనకు చేసిన ఉపకారాలను ఆళ్వారు తలంచుకుంటూ, “నేను భగవానుడికి ఏమీ చేయనప్పటికీ, భగవానుడు నన్ను స్వీకరించాడు” అని తనలో తాను మననము చేసుకుంటున్నారు. “నేను అంతగా ఏమీ చేయకపోయినా, భగవానుడి దయా దృష్టి నాపై ఎలా ఫలించింది?” అని అనుకుంటూ, అదే భగవానుడిని అడిగారు. భగవానుడు ఒక కచ్చితమైన సమాధానం అంటూ ఇవ్వలేకపోకపోయారు. భగవానుడి నిర్హేతుక కృపను, వారి చల్లని దయా దృష్టిని  అర్థము చేసుకొని దాని గురించి ధ్యానిస్తూ ఆనందపడ్డారు.

మొడటి పాశురము: “ఏదో యాదృచ్ఛికంగా నేను తిరుమాలిరుంజోలై అని అన్నాను; అణుమాత్రము కూడా అపేక్ష లేని భగవానుడు పిరాట్టితో పాటు దయతో వచ్చి నాలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలై మలై ఎన్ఱేన్‌ ఎన్న
తిరుమాల్‌ వందు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ పుగుందాన్‌
కురుమా మణియుందు పునల్‌ పొన్ని త్తెన్పాల్‌
తిరుమాల్‌ శెన్ఱు శేర్విడం తెన్‌ తిరుప్పేరే

తిరుమాలిరుంజోలై అని పలికిన వెంటనే, శ్రియఃపతి అయిన భగవానుడు వచ్చి నా హృదయంలోకి పూర్ణముగా ప్రవేశించాడు. “శ్రియాసార్ధం జగత్పతిః” అని చెప్పినట్లుగా, దివ్య దామమైన పరమపదంలో పిరాట్టితో పాటు ఉంటున్న భగవానుడు, అతి విలువైన, ఉత్తమమైన రత్నాలను తన ప్రవాహముతో కొట్టుకు తీసుకొని వెళ్ళే ‘పొన్ని’ నది యొక్క దక్షిణ ఒడ్డున ఉన్న అందమైన తిరుప్పేర్ లోకి దయతో దిగివచ్చి నివాసముంటున్నాడు.

రెండవ పాశురము: “ఆతడు మునుపు కూడా సర్వేశ్వరుడే, అయినప్పటికీ, నాతో సమైక్యము కానంత వరకు, ఆతడిలో లోపం ఉండింది. ఏ కారణం లేకుండా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించిన తరువాత, ఆతడు సంపూర్ణుడు అయ్యాడు”. అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

పేరే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌ ఇన్ఱు వందు
పేరేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిజైయ ప్పుగుందాన్‌
కారేళ్ కడలేళ్ మలై ఏళులగుండుం
ఆరా వయిఱ్ఱానై అడంగ ప్పిడిత్తేనే

తిరుప్పేర్లో నిత్య నివాసముంటున్న సర్వేశ్వరుడు, “నిన్ను నేను వదలను” అని చెప్పి నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి ఈ రోజు నాకు సంపూర్ణత చేకూర్చారు; ఏడు రకాల మేఘాలు, ఏడు మహా సముద్రాలు మరియు ఏడు పర్వతాలను కలిగి ఉన్న సమస్థ  ప్రపంచాలన్నింటినీ మ్రింగిన పిదప కూడా, ఆతడి కడుపు నిండలేదు; నాలో ప్రవేశించి అన్ని విధాలుగా సంపూర్ణత చేకూర్చుకున్న ఆతడిని నేను ఆస్వాదించాలి, అనుభవించాలి.

మూడవ పాశురము: భగవానుడి నిర్హేతుక సంశ్లేషాన్ని (కారణం లేకుండా సంబంధము) ధ్యానిస్తూ ఆళ్వారు, “ఇటువంటి భగవానుడి దివ్య పాదాలు నాకు ఎంత సులభంగా ప్రాప్తించాయి!” అని ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

పీడిత్తేన్‌ పిఱవి కెడుత్తేన్‌ పిణి శారేన్‌
మడిత్తేన్ మనై వాళ్కైయుళ్ నిఱ్పదోర్ మాయైయై
కొడి క్కోబుర మాడంగలళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
అడిచ్చేర్వదు ఎనక్కు ఎళిదాయినవాఱే

సౌలభ్య గుణము ఉన్న భగావానుడి దివ్య పాదాలను నేను అతి సులభముగా చేరుకోగల మార్గాన్ని చూసిన తరువాత, ఎత్తైన భవనాలు, ఎత్తైన ధ్వజములు ఉన్న తిరుప్పేర్ ని అతడి నివాసంగా చేసుకున్న భగవానుడిని నేను చేరుకోవాలి; పుట్టుకతో; నా జన్మతో సంబంధాన్ని నేను తొలగించుకున్నాను; ఇక ఎలాంటి బాధలు నాకు ఉండవు; ఈ సంసారంలో ఉండాలన్న అజ్ఞానాన్ని, ఆసక్తిని నేను మానుకున్నాను.

నాలుగవ పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న భగవానుడి స్వభావాన్ని గురించి ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ, “ఎంత సులభమిది!”, “నా ఇంద్రియాలతో పాటు అనుభవించిన నా మనస్సుతో నేను ఆనందిస్తున్నాను”, ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

ఎళిదాయినవాఱెన్ఱు ఎన్‌ కణ్గళ్‌ కళిప్ప
కళిదాగియ శిందైయనాయ్‌ కళిక్కిన్ఱేన్‌
కిళి తావియ శోలైగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తెళిదాగియ శేణ్‌ విశుంబు తరువానే

ఆనందభరిత హృదయము కలిగి ఉన్న వారితో ఉంటూ,  “ఎంతో కష్ట సాధ్యమైన లక్ష్యము నా పట్ల ఇంత తేలికగా మారింది!” అని దాహముతో ఉన్న నా కళ్ళు ఆనందిస్తున్నాయి; చిలుకలు విహరిస్తున్న దట్టమైన తోటలతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తిరుప్పెర్లో తన సౌలభ్యాన్ని వ్యక్త పరుస్తూ, శ్రేష్టత్వముతో నిండిన ‘పరమ వ్యోమ’ ని నాకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా అక్కడ నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఐదవ పాశురము:  “తిరుప్పేర్ నగర్లో ఉన్న భగవానుడు నన్ను బాధపెట్టే అడ్డంకులను తొలగించి నాకు తిరునాడు (పరమపదం) ని ప్రసాదించాలని నిర్ణయించుకున్నారని నాకు మాట ఇచ్చాడు.

వానే తరువాన్‌ ఎనక్కా ఎన్నోడొట్టి
ఊనేయ్‌ కురంబై ఇదనుళ్‌ పుగుందు ఇన్ఱు
తానే తడుమాఱ్ఱ వినైగళ్‌ తవిర్తాన్‌
తేనేయ్‌ పొళిల్‌ తెన్‌ తిరుప్పేర్‌ నగరానే

తుమ్మెదలు సమృద్దిగా విహరిస్తున్న తోటలతో చుట్టుముట్టి ఉన్న తిరుప్పేర్  అనే అందమైన నగరంలో నివసిస్తున్న భగవానుడు నాకు పరమపదాన్ని అనుగ్రహిస్తానని మాట ఇచ్చారు. మాంసము యముకలతో కూడిన ఈ  నా శరీరంలోకి స్వయంగా వచ్చి ప్రవేశించి, నా కష్టాలకు కారమైన పాప పుణ్యాలను తొలగించారు. ‘తేన్’ అనగా తేనె అని అర్థము.

ఆరవ పాశురము: “భగవానుడు తాను ఉండటానికి ఎన్నో  నివాసాలు ఉన్నవాడు.  ఉండటానికి ఎక్కడా స్థలం లేనివాడిలా అతడు ‘నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు’ అని విన్నపముతో వచ్చి అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ సంతోషిస్తున్నారు.

తిరుప్పేర్‌ నగరాన్‌ తిరుమాలిరుంజోలై
పొరుప్పే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌  ఇన్ఱు వందు
ఇరుప్పేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ ప్పుగుందాన్‌
విరుప్పే పెఱ్ఱు అముదం ఉండు కళిత్తేనే

తిరుప్పేర్ నగరములో మరియు తిరుమాలిరుంజోలై అనే దివ్య కొండలో నిత్య నివాసముంటున్న గొప్ప మహోపకారి అయిన భగవానుడు, “నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు” అని అభ్యర్థనతో వచ్చి ఈ రోజు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి సంపూర్ణతను ప్రసాదించారు; ఈ బహుమతిని అందుకుని ఆ అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తున్నాను.

ఏడవ పాశురము: తాను పొందిన అనుగ్రహము గురించి ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఉండు కళిత్తేఱ్కు ఉంబర్‌ ఎన్‌ కుఱై? మేలై
త్తొండు ఉగళిత్తు అంది తొళుం శొల్లు ప్పెఱ్ఱేన్‌
వండు కళిక్కుం పొళిల్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
కండు కళిప్ప కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱు అగలానే

ప్రసన్నమైన తుమ్మెదలు విహరించే ఉద్యానవనములు చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న తిరుప్పేర్ నగర్లో కొలువై ఉన్న భగవానుడు, నాకు ఆనందాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశ్యముతో నిరంతరం నన్ను చూస్తూ నా దృష్టి యొక్క కేంద్ర బిందువుగా మారి  నన్ను విడిచి వెళ్ళడం లేదు. పరమపదాన్ని అధిరోహించాలనే కోరికతో అతడిని నిత్యమూ అనుభవిస్తూ  ఆస్వాదించే నాకు ఏ భయం లేదు. ఈ గొప్ప సేవ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందిన తరువాత ఆఖరిలో, ఆరాధన/శరణాగతిని సూచిస్తున్న “నమః” అని నేను పలకాలి. ఉగళిత్తల్ – సమృద్ధిగా ఉండటం.

ఎనిమిదవ పాశురము: “మన మనస్సుకి  మాటలకి అంతుచిక్కని గుణము ఉన్న తిరుప్పేర్ నగరములోని భగవానుడు, ఆనందమయుడు. ప్రేమను కురిపిస్తూ ఎన్నడూ వీడనని నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి నిత్యమూ నా కళ్ళు అనుభవించేలా స్థిరమై ఉన్నాడు. అతడు నిరంతరము నా స్థాయికి మించి అనుగ్రహాన్ని నాకు ప్రసాదిస్తూనే ఉన్నాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱగలాన్‌ కరుత్తిన్గణ్‌ పెరియన్‌
ఎణ్జిల్‌ నుణ్‌ పొరుళ్‌ ఏళిశైయిన్‌ శువై తానే
వణ్ణ నన్‌ మణి మాడంగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తిణ్ణం ఎన్‌ మనత్తు పుగుందాన్‌ శెఱిందిన్ఱే

తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉంటున్న భగవానుడు, నన్ను వదిలి వెళ్ళకుండా నిత్యమూ నా బాహ్య నేత్రాలు ఆనందించేవిగా స్థిరమై ఉన్నాడు; నా హృదయంలో స్థిరమై ఉన్నాడు; అతని గురించి ధ్యానించునపుడు – అతడు అతి సూక్ష్మ గుణాలతో ఉంటాడు, సప్త స్వరాల మాధుర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. చుట్టూ అనేక రంగుల ఉత్తమమైన రత్నాలతో కట్టబడిన భవనాలు ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడు ఈ రోజు అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి స్థిరముగా నిలిచిపోయాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  ‘”ఈ రోజు తనను తాను నాతో సంబంధపరచుకొని, నాలో స్థిరముగా ఐక్యమైన భగవానుడిని “ఇంతకాలము నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోలేదు?” అని ప్రశ్నిచాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇన్ఱెన్నై ప్పొరుళాక్కి  తన్నై ఎన్నుళ్‌ వైత్తాన్‌
అన్ఱు ఎన్నై ప్పుఱంబోగ పుణర్తదెన్‌ శెయ్యాన్‌
కున్ఱెన్న త్తిగళ్ మాడంగళ్‌ శూళ్‌ తిరుప్పేరాన్‌
ఒన్ఱు నక్కరుళ్‌ శెయ్య ఉణర్ త్తల్‌ ఉఱ్ఱేనే

ఇప్పుడు, భగవానుడు నన్ను ఒక అస్తిత్వంగా మార్చి, తన హృదయంలో పదిలపరచుకున్నాడు; కాని ఇంతకుముందు, నన్ను తనకు దూరంగా ఉండమని లౌకిక సుఖాలలో ఎందుకు ఉంచాడు? ఎత్తైన పర్వతాలలా మెరిసే భవనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడిని నుండి ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు ఆశిస్తున్నాను. ఈ దృష్టాంతములలో ఏదో ఒకదానికి వివరణ ఇస్తే అది మరొక దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. నిర్హేతుక విశయీకారాన్ని (ఎటువంటి కారణం లేని అన్వేషణ) ప్రశ్నించినప్పుడు, సర్వజ్ఞుడైన భగవానుడు కూడా సమాధానము ఇవ్వలేడు.

పదవ పాశురము: ఆళ్వారు ప్రశ్నకు భగవానుడి వద్ద సమాధానం లేదు, అతనితో “నీ కోరిక ఏమిటీ చెప్పు” అని భగవానుడు దయతో  అడుగగా;  “నేను నిన్ను ప్రేమతో సేవించి నీ దివ్య పాదాలను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను” అని ఆళ్వారు కోరుకుంటారు;  “సరే! తదాస్తు” అని భగవానుడు అభయమిస్తారు. ఆళ్వారు  సంతోషించి, “తిరుప్పేర్ నగరములో భగవానుడికి శరణాగతి చేసినవారికి, దుఃఖము ఉండదు”, అని ఆళ్వారు హామీ ఇస్తున్నారు.

ఉఱ్ఱేన్‌ ఉగందు పణి శెయ్దు ఉన పాదం
పెఱ్ఱేన్‌  ఈదే ఇన్నం వేండువదు ఎందాయ్‌
కఱ్ఱార్‌ మఱై వాణర్గళ్‌ వాళ్ తిరుప్పేరాఱ్కు
అఱ్ఱార్‌ అడియార్‌ తమకు అల్లల్‌ నిల్లావే

ఎటువంటి కారణం లేకుండా (నా ప్రయత్నం లేకుండానే), నీ దివ్య పాదాలను చేరుకున్నాను; భక్తితో కీర్తనలు పాడి నిన్ను సేవించి నేను అత్యున్నత లక్ష్యం అయిన నీ దివ్య చరణాలను పొందాను. నాకు సహజం బంధువైన ఓ భగవానుడా! ఈ సేవ నాకు ఎప్పటికీ కావాలి! ఆ ఆనందానికి అడ్డంకులైన దుఃఖాలు తిరుప్పేర్లో నివసిస్తున్న నీ ప్రియ భక్తులకు సహజంగానే ఉండవు. వేద పండితులు, వేద శ్రవణము చేయువారు, ఆ విధులను నైపుణ్యముతో అనుసరించువారు ఇక్కడ భగవత్ అనుభవములో జీవిస్తున్నారు. ‘అఱ్ఱారుక్కు అడియార్’ (కేవలము భగవానుడి కోసమే ఉన్న వారి భక్తులు) అని కూడా చెప్పబడింది.

పదకొండవ పాశురము: “గొప్పదైన తిరునాడు (పరమపదము) ఈ పదిగములో నిపుణులైన వారి అధీనములో ఉంటుంది” అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

నిల్లా అల్లల్‌ నీళ్ వయల్‌ శూళ్ తిరుప్పేర్మేల్‌
నల్లార్‌ పలర్‌ వాళ్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌
శొల్లార్‌ తమిళ్ ఆయిరత్తుళ్‌ ఇవైపత్తుం
వల్లార్‌ తొండర్‌ ఆళ్వదు శూళ్ పొన్‌ విశుంబే

అనేక ప్రముఖ వ్యక్తులు తిరువాయ్మొళిని  శ్రవణము చేస్తూ నివసిస్తున్న ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు, దుఃఖములు లేని, విశాలమైన పంట చేనుల మధ్య ఉన్న తిరుప్పేర్ పైన ఈ పదిగాన్ని పాడారు. వారు పాడిన వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని నిష్ఠగా అభ్యసించిన భక్తులు నాయకులై పరమవ్యోమ అని పిలువబడు నిత్యమూ ప్రకాశించే పరమపదముని ముందుండి నడిపిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము:http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-8-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.7 – సెంజోల్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.1 – తాళతామరై

ఆళ్వారు త్వరగా పరమపదానికి చేరుకోవాలనుకున్నారు. భగవానుడు కూడా దానికి అంగీకరించారు. కానీ ఆళ్వారు యొక్క దివ్య తిరుమేనితో పాటు వారిని పరమపదానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ కూడా ఆనందించాలని అనుకున్నాడు భగవానుడు. అది గమనించిన ఆళ్వారు భగవానుడికి అలా చేయవద్దని సలహా ఇవ్వగా చివరకు ఆతడు దానికి అంగీకరించారు. భగవానుడి శీల గుణాన్ని (సరళత) చూసి ఎంతో సంతృప్తి పడి, ఆ భావాన్ని ఈ పదిగములో ఆళ్వారు వెల్లడి చేస్తున్నారు.

మొదటి పాశురము: “భగవానుడు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి ‘నేను నీతో తిరువాయ్మొళిని పాడిస్తాను’ అని అన్నారు. నా పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను చూడండి.  అతడిని సేవించే వాళ్ళారా! అతడి గుణాల సాగరములో మునిగిపోకండి”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

శెంజొఱ్కవిగాళ్‌! ఉయిర్కాత్తాట్చెయ్మిన్ తిరుమాలిరుంజోలై
వంజ క్కళ్వన్‌ మామాయన్‌  మాయక్కవియాయ్‌ వందు ఎన్‌
నెంజుం ఉయిరుం ఉళ్‌ కలందు  నిన్ఱార్‌ అఱియ వణ్ణం ఎన్‌
నెంజుం ఉయిరుం అవైయుండు తానేయాగి నిఱైందానే

తిరుమలలో ఉన్న భగవానుడికి అద్భుతమైన సుందర స్వరూపము, గుణాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. అతడు ఎవరినైతే  దోచుకోవాలనుకుంటాడో, వారికి తెలియకుండానే సమస్థం దోచేస్తాడు. నాతో పాశురాలు పాడించాలని, తన చిలిపి చేష్ఠలతో నా యందు ఉండి, నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి లక్ష్మికి కూడా తెలియకుండ నాలోనే ఉండి నన్ను నా హృదయాన్ని ఆవహించివేస్తూ  ఆనందించి అవాప్త సమాస్థ కాముడు అయ్యాడు. కపటము లేని శుద్దమైన పదాలతో పాటలు పాడగల మీరందరూ! మిమ్ములను మరియు మీ వస్తువుల అపహరణ కాకుండా కాపాడుకొని మీ వాక్కు సేవని అతడికి అందించే ప్రయత్నము చేయండి. భగవానుడిలో అనన్యప్రయోజనులుగా (కైంకర్యం తప్ప వేరే కోరిక లేనివారు) మునిగి ఉన్నవారు, తమను, తమ వస్తువులను అతడి అపహరణ నుండి తప్పించలేము అని సూచిస్తుంది.

రెండవ పాశురము:  తనతో కలిసిన తరువాత భగవానుడికి కలిగిన భాగ్యాన్ని గురించి తలచుకొని ఆళ్వారు ఆనందపడుతున్నారు.

తానేయాగి నిఱైందు ఎల్లా ఉలగుం ఉయిరుం తానేయాయ్‌
తానే యాన్‌ ఎన్నాన్‌ ఆగి తన్నై త్తానే తుదిత్తు ఎనక్కు
త్తేనే పాలే కన్నలే అముదే తిరుమాలిరుంజోలై
క్కోనే యాగి నిన్ఱొళిందాన్‌ ఎన్నై ముఱ్ఱుం ఉయిరుండే

అతడు అన్ని విధాలుగా నన్ను సంపూర్ణముగా ఆనందిస్తున్నాడు; అతడే ఆది మరియు అతడే అంతము; అతడే సమస్థ లోకాలు మరియు అతడే ఆ లోకాలలోని జీవులు కూడా [ప్రతిదీ అతని శరీరములోని భాగము]; అతడు ‘నేను’ అన్న జ్ఞానము యొక్క ఉనికి తెలియజేసే ఆది తత్వము; అతడు స్తుతించేవాడు, స్తుతించబడేవాడు; తేనె, పాలు, తీపి, మధువు మరియు అనేక వస్తువులలో ‘రుచి’ గా ఉండి, ఇవాన్నీ నాకు వెల్లడి చేస్తూ, ఎక్కడికీ వెళ్ళకుండా అతడు తిరుమాలిరుంజోలైలో దయతో నివాసుడై ఉన్నాడు. అంటే అతడు ఆనందించేవాడు మరియు ఆనందింపజేసేవాడు అని సూచిస్తుంది.

మూడవ పాశురము: ప్రతి నిమిషము తన పట్ల పెరుగుతున్న అంతులేని భగవానుడి ఆప్యాయతను ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఎన్నై ముఱ్ఱుం ఉయిరుండు ఎన్‌ మాయ ఆక్కై ఇదనుళ్‌ పుక్కు
ఎన్నై ముఱ్ఱుం  తానేయాయ్‌ నిన్ఱ మాయ అమ్మాన్‌ శేర్‌
తెన్నన్‌ తిరుమాలిరుంజోలై తిశై కై కూప్పి చ్చేర్ న్ద యాన్
ఇన్నుం పోవేనేకొలో? ఎన్గొల్‌ అమ్మాన్‌ తిరువరుళే

అన్ని విధాలుగా నా ఆత్మను ఆస్వాదిస్తూ, అజ్ఞానము మొదలైన వాటికి కారణమైన నా శరీరంలోకి భగవానుడు ప్రవేశించి, నన్ను మరియు నా శరీరాన్నినియంత్రిస్తూ,  అద్భుతమైన గుణాలు మరియు అద్భుతమైన లీలలు చేయు నిరహేతుక భగవానుడిగా దక్షిణ దిశలో ఉన్న ప్రశంసనీయమైన తిరుమలపై నివాసుడై ఉన్నాడు; దాసుడిగా నేను ఆ దివ్యదేశానికి చేరుకున్నాను; ఆ స్థితిని పొందిన తరువాత, సముచితమైన ప్రదేశము ఇంకేదో ఉందని ఇంకెక్కడికైన వెళతామా? నిరపేక్షుడైన నా భగవానుడి ప్రేమ ఎంత గొప్పది? ఎన్నో అనుగ్రహాలున్నట్లు, తాను అనుగ్రహిస్తున్నట్లు నిలబడి ఉన్నాడని సూచిస్తుంది. ‘తెన్నన్’ –  ఆ ప్రాంతపు రాజు అని అర్థము.

నాలుగవ పాశురము: ఆళ్వారుతో ఆనందించగల తన నివాసమైన తిరుమల పట్ల, తన శరీరము పట్ల భగవానుడికి ఉన్న ప్రేమను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఎన్గొల్‌ అమ్మాన్‌ తిరువరుళ్గళ్‌? ఉలగుం ఉయిరుం తానేయాయ్‌
నంగెన్నుడలం కైవిడాన్ ఞాలత్తూడే నడందుళక్కి
తెంకోళ్‌ తిశైక్కు త్తిలదమాయ్‌ నిన్ఱ తిరుమాలిరుంజోలై
నంగళ్‌ కున్ఱం కైవిడాన్‌ నణ్ఞా అశురర్‌ నలియవే

సమస్థ లోకాలకు, సమస్థ జీవరాశులకు సర్వకారకుడిగా ఉన్న భగవానుడు, అతడి పట్ల ఆసక్తి లేని అసుర ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళని నాశనం చేసి, ఈ భూమిపైన తన పాదము మోపి నడయాడాడు; మనలాంటి వారు ఆనందించేలా, దక్షిణ దిశలో శిఖామణి అయిన తిరుమాలిరుంజోలై అనే దివ్య మలైను (కొండను) అతను విడువడు; ఖచ్చితంగా అతడు నా ఈ దేహాన్ని విడువడు. భగవానుడు సౌశీల్యతతో మనకు అన్ని అనుగ్రహాలు ప్రసాదిస్తారు.

ఐదవ పాశురము: “భగవానుడు నాతో ఐక్యమై, నా నోటి నుండి తిరువాయ్మొళి విన్నాడు. తిరువాయ్మొళిని విన్నప్పుడు పొంగిపొరలుతూ అంతులేని పరమానందముతో నిత్యసూరులలా మరియు ముక్తాత్మలులా పాడుతూ ఆతడు తల ఊపుతున్నారు” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

నణ్ణా అశురర్‌ నలివెయ్ద నల్ల అమరర్‌ పొలివెయ్ద
ఎణ్ణాదనగళ్‌ ఎణ్ణుం నన్మునివర్‌ ఇన్నం తలైశిఱప్ప
పణ్ణార్‌ పాడల్‌ ఇంకవిగళ్‌ యానాయ్‌ త్తన్నై త్తాన్‌ పాడి
తెన్నావెన్నుం ఎన్నమ్మాన్‌ తిరుమాలిరుంజోలైయానే

భగవానుడిని పొందాలని ఆశించి భక్తి మార్గములో నడిచే గొప్ప వ్యక్తులకు ఐశ్వర్యము, భక్తి, పరమానందము పొందాలి.  అవాప్త సమస్థ కాముడైన భగవానుడి గుణాలను ధ్యానించే గొప్ప భక్తులకు అడ్డంకులుగా ఉన్న రాక్షసులు (భగవానుడిని చేరుకోవాలని ఆశించనివారు) నశించాలి. అటువంటి భగవానుడు, తిరుమారుంజోలైలో నిలబడి ఉన్న ఆ స్వామి, ఈ మధురమైన పద్యాలకు సంగీతాన్ని కూర్చి నా ద్వారా పాడించారు; తన తలను ఊపుతూ ఈ పాశురములను పాడారు.

ఆరవ పాశురము:  “శ్రియః పతి అయిన భగవానుడు నన్ను ఏలాలన్న ఆతృతతో  ఎంతో దయతో తిరుమలలో కొలువై ఉన్నాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలైయానే ఆగి చ్చెళుమూమూవులగుం తన్‌
ఒరుమా వయిఱ్ఱినుళ్ళే వైత్తు ఊళి ఊళి తలైయళిక్కుం
తిరుమాల్‌ ఎన్నై ఆళుమాల్‌ శివనుం పిరమనుం కాణాదు
అరుమాల్‌ ఎయ్ది అడి పరవ అరుళై ఈంద అమ్మానే

బ్రహ్మ రుద్రులు  భగవానుడుని చూడలేక, సాధించడనికి కష్టమైన అతడి దివ్య పాదాలను ఎంతో గొప్ప భక్తితో స్తుతించారు, వారి కోరికను దయతో భగవానుడు నెరవేర్చాడు; సర్వోత్తముడైన అటువంటి భగవానుడు ప్రతి కల్పంలో, విరుద్ధమైన అంశాలను ఏకం చేసే ప్రత్యేకమైన నైపుణ్య సామర్థ్యం తో, ముల్లోకాలను తన దివ్య అదరములో ఒక ప్రత్యేక రీతిలో పదిలపరచుకొని రక్షిస్తాడు. శ్రియః పతిత్వం కలవాడు నా సేవను స్వీకరించాలన్న మొహతో తిరుమాలిరుంజోలైలో కొలువై ఉన్నాడు. ‘ఒరుమా’ చాలా తక్కువ, స్వల్పమైన (అతడి అదరములో) అని సూచిస్తుంది.

ఏడవ పాశురము: ఆళ్వారు తనకి కలిగిన ఫలితాలకు కారణమైన తిరుమలని  కీర్తిస్తున్నారు.

అరుళై ఈ ఎనమ్మానే ! ఎన్నుం ముక్కణ్‌ అమ్మానుం
తెరుళ్‌కొళ్‌ పిరమన్‌ అమ్మానుం  తేవర్కోనుం తేవరుం
ఇరుళ్గళ్‌ కడియుం మునివరుం ఏత్తుం అమ్మాన్‌ తిరుమలై
మరుళ్గళ్‌ కడియుం మణిమలై తిరుమాలిరుంజోలై మలైయే

జ్ఞానము మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉండి సృష్టికర్త అని పేరుగాంచిన బ్రహ్మ, దేవతలను నియంత్రించు ఇంద్రుడు, పూరాణాల రూపంలో ఉపదేశాలను ఇస్తూ చీకటిని తొలగించగల దేవతలు మరియు మహా ఋషులు, జ్ఞానము మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న త్రినేత్రుడు కూడా,” ఓ స్వామీ! మీ దయ చూపించుము” అని భగవానుడిని ప్రార్థించారు. అటువంటి భగవానుడి దివ్య నివాసమైన  ఆ దివ్య కొండ, మన లక్ష్యానికి అడ్డంకులైన అవిధ్య, అజ్ఞానములను, మన భ్రమలను, తికమకలను తొలగించగలదు. అత్యుత్తమ ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేదిగా కీర్తిగాంచినది ఆ తిరుమాలిరుంజోలై.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “తిరుమలతో మొదలు పెట్టి మిగిలిన దేవాలయాల పట్ల ఉన్న కోరికలన్నీ నా అవయవాల వైపు భగవానుడిచే చూపించబడుతున్నాయి, ఒక్క క్షణం కూడా నా నుండి వేరు కావడం లేదు; ఎంతటి అద్భుతమైన స్థితి ఇది!”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలై మలైయే తిరుప్పాఱ్కడలే ఎన్‌ తలైయే
తిరుమాల్‌ వైగుందమే  తణ్‌ తిరువేంగడమే ఎనదుడలే
అరుమా మాయత్తెనదుయిరే మనమే వాక్కే కరుమమే
ఒరుమా నొడియుం పిరియాన్‌ ఎన్‌ ఊళి ముదల్వన్‌ ఒరువనే

కాలముచేత నియంత్రించబడే అన్ని తత్వాలకు కారణభూతుడైన భగవానుడు, నన్ను పొందాలనే కారణంతో, తిరుమాలిరుంజోలై కొండ, క్షీరసాగరము, నా శిరస్సు,   “శ్రియాసార్ధం” అని చెప్పినట్లుగా శ్రియః పతిగా నివసిస్తున్న పరమపదము,   ఉత్తేజింపజేసే పెరియ తిరుమల, నా దేహము, నా ఆత్మ, అద్భుతమైన ప్రకృతి, నా మనస్సు, వాక్కు, క్రియలను ఒక్క అణు క్షణము కూడా విడువడంలేదు. ఎంతటి వైశిస్ట్యం కలవాడు అతడు!  ‘ఏ కారములు’ (చివరికి ‘ఏ’ ఉన్న పొడవైన అక్షరాలు), గణనను సూచిస్తాయి. లేదా ప్రతి దానినీ అతడు ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నాడో సూచిస్తుంది.

తొమ్మిదవ పాశురము: “తిరుమల ద్వారా మనకి ఈ సంపద అంతా ఫలించినది; అందువల్ల, ఈ తిరుమలని వదలకూడదు” అని ఆళ్వారు తమ దివ్య హృదయంతో చెప్పుకుంటున్నారు; ఆళ్వారిని తన దేహముతో సహా పరమపదానికి తీసుకెళ్లాలనే భగవానుడి కోరికను చూసిన ఆళ్వారు “త్యజించ బడవలసిన ఈ శరీరాన్ని తొలగించి నన్ను పరమపదానికి నీవు తీసుకు వెళ్లాలి”, అని ఆళ్వారు భగవానుడి ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఊళి ముదల్వన్‌ ఒరువనే ఎన్నుం ఒరువన్‌ ఉలగెల్లాం
ఊళి దోఱుం తన్నుళ్ళే పడైత్తు  కాత్తు క్కెడుత్తుళలుం
ఆళి వణ్ణన్‌ ఎన్‌ అమ్మాన్‌  అందణ్‌ తిరుమాలిరుంజోలై
వాళి మనమే! కై విడేల్‌ ఉడలుం ఉయిరుం మంగవొట్టే

ఓ హృదయమా! మనము ఒకనాడు వదలివేసే మన ఈ శరీరము, ప్రాణాధార వాయువు నశ్వరమైయ్యే లోపల, శక్తిని కలుగజేయు. అందమైన తిరుమాలిరుంజోలైలో నివాసుడై ఉంటున్న మన నిత్య సంబంధి అయిన భగవానుడికి దగ్గరగా వెళ్లి శరణాగతులై పోవాలి.  “ఎకమేవా” అన్న కారణ వాక్యములలో చెప్పినట్లుగా, సమయ నియంత్రణలో ఉన్న అన్ని తత్వాలకు అశిష్థ ఏకైక కారణభూతుడు అతడు; అనంతుడైన అతడు తన నిత్యకృత్యముగా తన దివ్య సంకల్పముతో  అన్ని కాలాలలో సమస్థ లోకాల సృష్టి, లయ, స్థితులను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. మన కార్యము సంపూర్ణమైయ్యే వరకు ఆతడిని వదిపెట్టవద్దు. మీరు ఈ దివ్య కొండకు శరణాగతి చేయుట ద్వారా దీర్ఘ కాలం జీవించాలి. “‘ఆళి వణ్ణన్’ కూడా  అనంతమైన పరమానందాన్ని కలుగజేయునది అతడి దివ్య స్వరూపము” అని సూచిస్తుంది.

పదవ పాశురము: భగవానుడిని ఆళ్వారు ప్రార్థించిన తరువాత కూడా, ఆళ్వారు యొక్క శరీరంపై ఉన్న ప్రీతి కారణంగా భగవానుడు ఆళ్వారు ప్రార్థనలను స్వీకరించలేదు; అందువల్ల ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో తయారైన ప్రకృతి గురించి ఆళ్వారు భగవానుడికి తెలియజేసి, వాటి పట్ల ఎటువంటి కోరిక లేకుండా వాటిని వదులుకోవాలి, దయతో వాటిని తొలగించమని భగవానుడిని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

మంగవొట్టు ఉన్ మామాయై తిరుమాలిరుంజోలై మేయ
నంగళ్‌ కోనే! యానే నీ ఆగి ఎన్నై అళిత్తానే!
పొంగైం పులనుం పొఱియైందుం  కరుమేందిరియం ఐంబూదం
ఇంగు ఇవ్వుయిరేయ్ పిరకిరుది మానాంగార మనంగళే

నా లాంటి వారికి స్వామిగా ఉండటం, మన మధ్య ఎటువంటి భేదము చూపకుండ ఉండి నన్ను రక్షిస్తూ తిరుమాలిరుంజోలైలో నిత్య నివాసమై ఉంటున్న ఓ భగవానుడా!  స్పర్శ ధ్వనులు, రూప  గంధములు, రుచులను వశము చేసుకునే కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం వంటి  ఐదు కర్మేంద్రియాలు, ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు, భూమి, నీరు, ఆకాశము,  వాయువు, అగ్ని వంటి శబ్దానికి నిలయమైన పంచ భూతములు, ఇంద్రియాలతో కూడి ఉన్న మన శరీరానికి కారణములు మరియు మన ఆత్మని ఈ సంసారంలో  బంధింపజేయడనికి మూల కారణములు, సృష్టిని ప్రోత్సహించే ‘మహాన్’, ‘అహంకారము’ని ప్రోత్సహించే అహం / బుద్ధి మరియు మనస్సుని ప్రోత్సహించే మన సంకల్ప కారణములు వంటి నీ ప్రకృతిని మరియు వాటి ప్రభావాలను నశ్వరం చేయడానికి నన్ను దయతో అనుమతింపుము.

పదకొండవ పాశురము: “ఈ పదిగము తిరుమల యొక్క ‘మహత్’ మరియు ‘అహంకారము’ విషయములను వివరించును”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మానాంగార మనం కెడ ఐవర్‌ వంకైయర్‌ మంగ
తానాంగారమాయ్బుక్కు త్తానే తానే ఆనానై
తేనాంగార ప్పొళిల్‌ కురుగూర్‌ శడగోబన్‌ శొల్లాయిరత్తుళ్‌
మానాంగారత్తివై పత్తుం తిరుమాలిరుంజోలై మలైక్కే

మహన్, అహంకారము మరియు మనస్సు ద్వారా శరీరంతో సంబంధం కలిగి ఉన్న ఐదు ఇంద్రియాలు నాలో ప్రవేశించి నాలో భాగములైన వాటిని, ఎంతో కృపతో భగవానుడు నాశనం చేశారు; తుమ్మెదలు స్వేచ్ఛగా విహరించే  తోటలతో గర్వించదగిన ఆళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్లు పాడిన వెయ్యి పాశురములలో, దయతో తిరుమాలిరుంజోలై కొండపై విశేషముగా ఈ పదిగాన్ని పాడారు; ఈ పదిగము ‘మహత్’ మరియు ‘అహంకారము’ అని సూచించబడే అవరోధాలపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ పదిగాన్ని నేర్చుకున్నవారిని ‘మహత్’, ‘అహంకారము’ మొదలైన అడ్డంకులు సులువుగా విడిచి వెళ్ళిపోతాయని సూచిస్తుంది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-7-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.1 – తాళతామరై

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 9.10 – మాలైనణ్ణి

ఆళ్వారు భగవానుడికి నిత్య కైంకర్యాన్ని చేయాలనుకున్నారు. కానీ వారు ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడ చేయలేనని గ్రహించి, పరమపదానికి అధిరోహించి అక్కడ శాశ్వత కైంకార్యం చేయాలనుకున్నారు. తిరుమోగూర్లోని కలామేగ ఎంబెరుమానుడు తన అడ్డంకులను తొలగించి పరమపదము వైపు నడిపించగలడని భావించారు. పరమప

ద మార్గములో తనకు తోడుగా ఉండాలని కోరుతూ ఆ భగవానుడికి శరణాగతి చేశారు.

మొదటి పాశురము:  “అడ్డంకులను నాశనం చేసే స్వభావం ఉన్న కాలమేగ భగవానుడు తప్పా ఇంకేక్కడా మనకి ఆశ్రయము లేదు”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తాళ తామరై తడమణి వయల్‌ తిరుమోగూర్‌
నాళుం మేవి నన్గమర్ న్దు నిన్ఱు అశురరై త్తగర్కుం
తోళుం నాన్గుడై శురి కుళల్‌ కమల క్కణ్‌ కనివాయ్‌
కాళ మేగత్తె అన్ఱి మఱ్ఱొన్ఱిలం కదియే

దుష్ట శిక్షణకై కాలమేఘ పెరుమాళ్ళు పరమానందముతో ఎంతో తృప్తితో  బలమైన కాండం కలిగి ఉన్న తామర పువ్వుల సరస్సుల తో  ఉన్న తిరుమోగూర్లో నిత్య నివాసుడై  ఉన్నాడు. అతడు చతుర్భుజాలతో దట్టమైన ఉంగరాల శిరోజాలతో, కమలము వంటి నేత్రములతో, పగడము వంటి దివ్య అధర సౌందర్యముతో ఉన్నాడు. నల్లని మేఘము వంటి గొప్ప స్వరూపాన్ని కలిగి ఉన్న అతడు తప్పా మనకు ఇతర ఆశ్రయము, గమ్యము లేదు.

రెండవ పాశురము:  “పునరుజ్జీవింప చేసే భగవానుడి దివ్య పాదాలు తప్పా ఎప్పటికీ మనకు వేరే ఆశ్రయం లేదు. భగవానుడి దివ్య నామములు, భక్తులను ఆనందింపజేసి వారి అలసటను తీర్చి వారిని ఉద్ధరిస్తాయి, “, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇలంగది మఱ్ఱొన్ఱు ఎమ్మైక్కుం ఈన్‌ తణ్‌ తుళాయిన్‌
అలంగలంగణ్ణి ఆయిరం పేరుడై అమ్మాన్‌
నలంగొళ్‌ నాన్మఱై  వాణర్గళ్‌ వాళ్ తిరుమోగూర్‌
నలంగళల్ అవనడి నిళల్‌ తడమన్ఱి యామే

కాలమేఘ పెరుమాళ్ళకు అందమైన తిరుత్తుళాయ్ (తులసి) హారంతో దివ్యాలంకరణ చేయబడి ఉన్నది. వీస్తున్న గాలితో ఆ తులసీ హారము అటూ ఇటూ ఊగుతూ ఉన్నది. స్థిరంగా ఉన్న పుష్పాలు వాటి చల్లదనముతో మరింత అనుభవవించేలా ఉన్నవి; నిరపేక్షుడైన ఆ భగవానుడికి లెక్కలేనన్ని దివ్య నామములు ఉన్నాయి; దయ మరియు అనేక సుగుణాలు కలిగి ఉన్న చతుర్వేద పండితులు, నిత్యము ఆ భగవానుడి సేవలో ఉండి ఆతడి విశిష్ట గుణాలను అనుభవిస్తూ సుసంపన్నముగా జీవిస్తున్న  తిరుమోగూర్లో తానూ నివాసుడై ఉన్నాడు; అన్ని జన్మలలో, ఆతడి తిరువడి  తప్పా వేరే గమ్యం మనకు లేదు; మరో మాటలో చెప్పాలంటే, విలువైన పాద అందెలతో, దివ్య ఆభరణాలతో అలంకరింపబడిన అతడి దివ్య పాదాలను, అతడు  పక్షపాతము లేకుండా భక్తుల మధ్య చేరుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

మూడవ పాశురము:  “మన దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయేలా, అన్ని శుభ లక్షణాలున్న సర్వేశ్వరుడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్కి మనందరమూ చేరుకుందాం; ఇదే ఉత్తమము”, అని ఆళ్వారు అంటున్నారు.

అన్ఱియాం ఒరు పుగలిడం ఇలం ఎన్ఱెన్ఱలఱ్ఱి
నిన్ఱు నాన్ముగన్‌ అరనొడు  తేవర్గళ్‌ నాడ
వెన్ఱు మూవులగళిత్తు ఉళల్వాన్‌ తిరుమోగూర్‌
నన్ఱు నాం ఇని నణుగుదుం నమదిడర్‌ కెడవే

“నీవు తప్పా మాకు వేరే ఆశ్రయం లేదు” అని పదే పదే ఆర్తితో ప్రార్థిస్తూ బలహీనులైన దేవలోక వాసులు, బ్రహ్మ మరియు రుద్రునితో చేరి నిలబడి భగవానుడిని ఆశ్రయించినట్లే, ఈ ముల్లోకాల శత్రువులపై గెలుపు పొందిన వాడు, సర్వరక్షకుడు అయిన వాడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్కి మనం అనన్యప్రయోజనులుగా చేరుకుందాం. మన మానసిక ఒత్తిడిని తొలగించుకుందాం.

నాలుగవ పాశురము:  “రండి, మన దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయేలా తిరుమోగూర్లో కొలువై ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేద్దాం”,  అని ఆళ్వారు శ్రీ వైష్ణవులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.

ఇడర్‌ కెడ ఎమ్మై ప్పోందళియాయ్‌ ఎన్ఱెన్ఱేత్తి
శుడర్‌ కొళ్‌ శోదియై తేవరుం మునివరుం తొడర
పడర్‌ కొళ్‌ పాంబణై పళ్ళి కొళ్వాన్‌ తిరుమోగూర్‌
ఇడర్‌ కెడ అడి పరవుదుం తొండీర్‌! వమ్మినే

భగవానుడి స్పర్శ సంబంధం ఉన్నందున ఆ సర్పము మరింత విశాలముగా విస్తరించి, దివ్య సర్ప జాతికి చెందిన వాటిలా దివ్య సువాసనలు వెదజల్లుతూ, శీతలమైన, మృదువైన  దివ్య సర్ప శయ్యపై కృపతో శయనించి ఉన్న భగవానుడు, ప్రకాశవంతమైన స్వరూపము, దివ్య తేజస్సుని కలిగి ఉన్నాడు.  తమను తాము దేవతలము అని పొగుడుకుంటూ ఉన్న దేవతలు మరియు ఋషులు ఈ దివ్య స్వరూపాన్ని అనుసరిస్తూ, “శత్రు బాధలను తొలగించమని నిన్ను ఆశ్రయించిన మమ్మల్ని రక్షించుము” అని పదే పదే శరణాగతి చేశారు. ఆటువంటి భగవానుడు ఇప్పుడు తిరుమోగూర్ నివాసుడు. అతడికి శరణాగతి చేయాలని కోరుకునేవాళ్ళారా! దయచేసి రండి! ఆతడి దివ్య చరణాలను స్తుతిద్దాం.

ఐదవ పాశురము: “మనందరి పైన దయతో దిగివచ్చి తిరుమోగూర్లో నిలబడి ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేయడానికి రండి”  అని ఆళ్వారు పిలుస్తున్నారు.

తొండీర్‌! వమ్మిన్‌ నం శుడరొళి ఒరు తని ముదల్వన్‌
అండ మూవులగళందవన్‌  అణి తిరుమోగూర్‌
ఎణ్‌ దిశైయుం ఈన్‌ కరుంబొడు పొరుంజెన్నెల్‌ విళైయ
కొండ కోయిలై వలంజెయ్దు ఇంగాడుదుం కూత్తే

కోరిక ఉన్న వాళ్ళారా! రండి!  నిమిత్త కారణం, ఉపాదాన కారణం మరియు సహాయక కారణాలైన మూడు రకాల కారణాలకు మూల భూతుడు, అండాకారపు విశ్వాము యొక్క మూడు పొరలను కొలిచి స్వీకరించినవాడు,  అనంతంగా ప్రకాశించే ప్రకాశవంతమైన దివ్య స్వరూపముతో మనకి ఆనందింపజేసేవాడు, తీపి చెరకు పొలాలు మరియు పొడవైన ఎర్రటి వరి చేనులు అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి ఉన్న తిరుమోగూర్లోని ఆలయాన్ని తన నివాసంగా స్వీకరించాడు. ఇక్కడే ఈ భూమిపైనే, అలాంటి ఆలయానికి మనము ప్రదక్షిణలు చేసి, భక్తిలో మునిగి నాట్యము చేద్దాం, రండి!

ఆరవ పాశురము:  “మనము నమ్మ దగిన వాడు భగవానుడు. అతడి దివ్య పాదాలు తప్ప మనకు రక్షణ లేదు, ఆతడు మనపై కృపతో తిరుమోగూర్లో నిలబడి ఉన్నాడు”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

కూత్తన్‌ కోవలన్‌ కుదఱ్ఱు వల్లశురర్గళ్‌ కూఱ్ఱం
ఏత్తుం నంగట్కుం అమరర్కుం మునివర్కుం ఇన్బన్
వాయ్ త్త తణ్‌ పణై వళ వయల్‌ శూళ్ తిరుమోగూర్‌
ఆత్తన్‌ తామరై అడియన్ఱి మఱ్ఱిలం అరణే

పరమాత్మ ఒక నిపుణ నర్తకిలా అందంగా నడుస్తారు; రక్షణ అవసరమైన వారిని రక్షిస్తారు; మానవాళిని హింహపెట్టే కేశి, ధేనుకాసురుల వంటి శక్తి ఉన్న రాక్షసులకు మరణము వంటివాడు; కైంకర్యము తప్ప వేరే ఇతర ఇచ్ఛ లేకుండా అతడినే స్తుతించే మనకు, ఆయనను నిత్యమూ ఆస్వాదించే నిత్యసూరులకు మరియు ఋషులకు ఆతడు ఆనందదాయకుడు. అత్యంత విశ్వసనీయుడు అయిన ఆ భగవానుడి కమలము వంటి ఆ దివ్య పాదాలు తప్పా మనకు వేరే రక్షణ లేదు. ఆ భగవానుడే, చుట్టూ చల్లటి నీటి వనరులు మరియు అందమైన పొలాలు ఉన్న తిరుమోగూర్లో భక్తులు శరణాగతి చేయుటకై కొలువై ఉన్నాడు.

ఏడవ పాశురము:  “సర్వకారకుడైన సర్వేశ్వరుడు కొలువై ఉన్న తిరుమోగూర్ని చేరుకున్న తరువాత,  ఆతడు మమ్మల్ని రక్షించకుండా ఉండలేడు, మన బాధలన్నీ వెంటనే తొలగించబడతాయి”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

మఱ్ఱిలం అరణ్‌ వాన్‌ పెరుం పాళ్తని ముదలా
శుఱ్ఱుమ్ నీర్‌ పడైత్తు అదన్‌ వళి త్తొల్‌ ముని ముదలా
ముఱ్ఱుమ్ దేవరోడు ఉలగు శెయ్వాన్ తిరుమోగూర్‌
శుఱ్ఱి నాం వలంశెయ్య నం తుయర్‌ కెడుం కడిదే

భగవానుడికి అత్యున్నత గొప్పతనము, ప్రత్యేకత ఉంది. అతడు భౌతిక జగత్తులో సమస్థ ప్రభావాలను సృష్టించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు. ఆది తత్వముతో ప్రారంభమయ్యే ప్రతిదాన్ని, అన్నింటికీ కారణమైన నీరు, ఇతర దేవతలతో సహా సృష్టి ప్రక్రియ గురించి యోచించు బ్రహ్మను సృష్టించగల ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు అతడు; అతడికి తిరుమోగూర్లో ప్రదక్షిణలు వంటివి చేస్తే, ఒంటరితనము కారణంగా ఏర్పడిన మన బాధలు వెంటనే పోతాయి. అందువల్ల, మనకి వేరే రక్షణ లేదు.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “తిరుమోగూర్లో దయతో నిలబడి ఉన్న దశరథుని వీర పుత్రుడికి మనము శరణాగతులైనప్పుడు, మన బాధలన్నీ మటుమాయమై పోతాయి”. అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

తుయర్‌ కెడుం కడిదడైందు వందు అడియవర్‌ తొళుమిన్‌
ఉయర్‌ కొళ్‌ శోలై ఒణ్‌ తడమణి యొళి తిరుమోగూర్‌
పెయర్గళ్‌ ఆయిరం ఉడైయ వల్లరక్కర్‌ పుక్కళుంద
దయరదన్‌ పెఱ్ఱ మరదగ మణి త్తడత్తినైయే

ఎత్తైన తోటలు, అరుదైన విశేష సరస్సులు అలంకరణగా కలిగి, వాటి వల్ల ప్రకాశిస్తున్న తిరుమోగూగుర్లో ఉన్న భగవానుడు, దశరథుని చేత గౌరవింపబడ్డాడు, పచ్చ (రత్నము) రత్న వర్ణము కలిగిన చెరువు లా ఉన్నాడు, లెక్కలేనన్ని బిరుదులు కలిగి ఉన్న అతి బలశాలులైన రాక్షసులను ముంచగల సామర్థ్యము ఉన్నవాడు; శ్రీ రామాయణం కిష్కింద కాండం 4.12లో  “గుణైర్దాస్యం ఉపాగతః” అని చెప్పినట్లు మీరందరూ ఇక్కడకు చేరుకుని ఆయనను ఆరాధించండి. మీ దుఃఖాలు మీ ప్రయత్నం లేకుండా సునాయాసంగా వెంటనే నాశనం అవుతాయి. ఉదాహరణకి,  ఆభరణంగా అలంకరించు కోగలిగిన మరదగ రత్నాన్ని విషాన్ని తొలగించేదుకు కూడా వాడతారు. అలాగే శత్రు నాశనము చేయగల భగవానుడు భక్తులకు ఆశ్రయం కూడా అనుగ్రహిస్తాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము: తన రక్షణ కొరకై తిరుమోగూర్కి చేరుకున్న తరువాత తనకి కలిగిన ప్రయోజనం గురించి ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

మణిత్తడ త్తడి మలర్కణ్గళ్‌ పవళ చ్చెవ్వాయ్
అణిక్కొళ్‌ నాల్‌ తడందోళ్‌ తెయ్వం అశురరై ఎన్ఱుం
తుణిక్కుం వల్లరట్టన్‌ ఉఱై పొళిల్‌ తిరుమోగూర్‌
నణిత్తు నమ్ముడై నల్లరణ్‌ నాం అడైందనమే

పరిశుద్దమైన సరస్సు వంటి దివ్య పాదాలు, వికసించిన తామర పుష్పముల వంటి దివ్య నేత్రాలు, ఎర్రటి పగడము వంటి దివ్య అధరములు, సమస్థ ఆభరణాలతో అలంకరించబడటానికి అర్హతగల చతుర్భుజాలు కలిగి ఉన్నవాడు కాళమేఘ ఎంబెరుమానుడు. ఎల్లప్పుడూ రాక్షసులను చీల్చి ఛేదింగల  అతి బలవంతుడు, గర్వించదగినవాడు, ఆహ్లాదకరమైన తిరుమోగూర్లో నిత్య నివాసుడై ఉన్నాడు. అటువంటి విశిష్ట రక్షణ నివాసమైన తిరుమోగూర్ అతి దగ్గర్లో ఉంది; మనము అక్కడికి చేరుకున్నాము.

పదవ పాశురము:  “ఓ నా బందువులారా! సర్వరక్షకుడు అయిన భగవానుడు నివాసుడై ఉన్న తిరుమోగూర్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోడి, దాని గురించి ధ్యానించండి, కీర్తిచండి”, అని ఆళ్వారు సమస్థ జనావళి కి తెలియజేస్తున్నారు.

నాం అడైంద నల్లరణ్‌ నమక్కెన్ఱు నల్లమరర్‌
తీమై శెయ్యుం వల్లశురరై  అంజి చ్చెన్ఱడైందాల్‌
కామ రూపం కొండు ఎళుదళిప్పాన్‌ తిరుమోగూర్‌
నామమే నవిన్ఱు ఎణ్ణుమిన్‌  ఏత్తుమిన్‌ నమర్గాళ్‌

గొప్ప గొప్ప విషయాలు తెలిసిన దేవతలు కూడా అతి బలశాలులైన అసురులకు భయపడి, “అతడు ఆశ్రిత వత్సలుడు, సర్వ రక్షకుడు” అని భావించి భగవానుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు, అతడు ఆయా సమయ కాలముల బట్టి సముచిత స్వరూపాన్ని దాల్చి మనలను రక్షిస్తాడు. మనతో సంబంధం ఉన్న మీరందరూ! అటువంటి భగవానుడి నివాసమైన తిరుమోగూర్ యొక్క అద్భుతమైన కీర్తి గురించి ధ్యానించండి మరియు స్తుతించండి; ప్రేమతో ప్రశంసించండి. ‘కామ రూపము’ అనగా దేవతలకి అమృతాన్ని ఇవ్వడానికి మోహిని అవతారాంలో వచ్చిన భగవానుడి యొక్క స్త్రీ స్వరూపాన్ని సూచిస్తుంది.

పదకొండవ పాశురము:  “తిరుమోగూర్కి సమర్పించబడిన ఈ పదిగాన్ని ఇష్టపడేవారికి, వారి బాధలన్నీ తొలగింపబడతాయి”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఏత్తుమిన్‌ నమర్గాళ్‌ ఎన్ఱు తాన్‌ కుడమాడు
కూత్తనై కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ కుఱ్ఱేవల్గళ్‌
వాయ్ త్త ఆయిరత్తుళ్‌ ఇవై వణ్‌ తిరుమోగూర్ క్కు
ఈత్త పత్తివై ఏత్త వల్లార్కు ఇడర్ కెడుమే

ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు, ఈ వెయ్యి పాశురములను రహస్య కైంకర్యముగా “నాకు సంబంధించిన వారందరు! నన్ను స్తుతించండి” అంటూ కుండలతో నాట్యమాడే ఆ నర్తకికి అందజేశారు; వాటిలో, ఈ పదిగము విశిష్టమైన తిరుమోగూర్కి సమర్పించబడింది. ప్రేమతో ఈ పదిగాన్ని సేవించగలిగిన వారి దుఃఖాలు తొలగుతాయి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-1-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 9.10 – మాలైనణ్ణి

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 8.10 – నెడుమాఱ్కు

భగవానుడి నుండి విరహముతో ఎంతో వేదనను అనుభవిస్తున్న ఆళ్వారుకి తిరుక్కణ్ణపురంలో దివ్య అర్చా మూర్తి రూపములో భగవానుడు దర్శనమిస్తారు. అక్కడ తన దర్శనము అందరూ సులభంగా పొంది అనుభవించుటకు నిలచి ఉన్నాడని, ఈ జీవిత అనంతరములోనే ఆళ్వారు తనకు చేరుకుంటాడని హామీ ఇస్తాడు. ఈ పదిగములో ఆళ్వారు దీని గురించి ధ్యానిస్తూ పరమానందపడుతున్నారు.

మొదటి పాశురము: ఈ పదిగములో వివరించిన శరణాగతి తత్వాన్ని ఈ పాశురములో ఆళ్వారు క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నారు. “మీ దుఃఖాలన్నింటినీ తొలగించుకోవడానికి దయతో తిరుక్కణ్ణపురంలో నిలుచొని ఉన్న భగవానుడికి శరణాగతి చేయండి”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మాలై నణ్ణి తొళుదెళుమినో వినై కెడ
కాలై మాలై కమల మలరిట్టు నీర్
వేలై మోదుం మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఆలిన్మేలాల్‌ అమర్ న్ద‌ అడి ఇణైగళే

సమస్థ విశ్వాలను సంరక్షిస్తూ, వటతళశాయిగా తన అగడితఘటనా సామర్త్యమును ప్రదర్శిస్తూ, సముద్రపు ఎత్తైన అలలు తాకుతున్న కోటలతో చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు.  అటువంటి భగవానుని దివ్య పాదాల యందు ప్రేమ ప్రపత్తులు సంపాదించుకొని, రాత్రింబగళ్ళు తేడా లేకుండా అరుదైన తామర పుష్పాలను అర్పించి, మీ ఆనందాన్ని అడ్డుకుంటున్న దుఃఖములను నుండి విముక్తి పొంది మీ దాస్య స్వరూపానికి సరితూగే చర్యలలో నిమగ్నలై  “బద్ధాంజలిపుటః” అని చెప్పినట్టుగా ఉన్నత గతిని పొందండి. ‘మేలాల్’ అంటే ఆకు పైన అని అర్థం. ఇక్కడ ‘ఆల్’ అంటే ధ్వని కోసం అని అర్థము.

రెండవ పాశురము: “ఎంతో కోరికతో శరణాగతి చేస్తున్నవారు ఉండగా ఆ దివ్య చరణాలకి ఏ ఆపద సంభవిస్తుంది? భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు” అని బాగా సంరక్షితముగా ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురం గురించి తలచి సంతృప్తి పడాలి, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

కళ విళుం మలరిట్టు  నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
నళ్ళి శేరుం వయల్‌ శూళ్ కిడంగిన్పుడై
వెళ్ళియేయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
ఉళ్ళి నాళుం తొళుదెళుమినో తొండరే!

విముక్తి పొంది ఆనందించాలనే కోరిక ఉన్న మీరు! తేనె కారుతున్న పుష్పాలతో ఆ భగవానుడిని ఆరాధించండి; చుట్టూ వేండితో కట్టబడిన కోటలు, ఆ కోటలు కందకంతో చుట్టుముట్టబడి ఉండగా, తిరిగి ఆ కందకము ఆడ పీతలు ఉండే పంట పొలాలతో  చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురం గురించి నిత్యము ధ్యానించండి. అతడి అనుభవాన్ని పొందడం ద్వారా కలిగిన ప్రేమతో అతన్ని ఆరాధించండి, ఎడతెగకుండా ప్రార్థించండి.  ‘ఇఱైంజుమిన్’ ని  మునుపటి పాశురములో “అడి ఇణై”గా పఠించిన ఈ పదానికి ‘నివాసము’ అని అర్థము చెప్పుకోవచ్చు. ‘వెళ్ళి ఏయ్ న్ద’ అనగా సుక్రుడిని (గ్రహము) చేరుకోవడం అని చెప్పుకోవచ్చు. వెండి రంగులో ఉన్న కోట అని అర్ధము చెప్పుకోవచ్చు.

మూడవ పాశురము:  “ఓ కోరిక ఉన్న వాళ్ళారా!  మీ దుఃఖాలను తొలగించడానికి  తిరుక్కణ్ణపురంలో నిలబడి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తులకు అధిపతి అయిన ఆ భగవానుడికి అనన్యప్రయోజనులై (కైంకార్యం తప్ప వేరే అపేక్ష లేకుండా) శరణాగతి చేయండి”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

తొండర్‌ నుందం తుయర్‌ పోగ నీరేకమాయ్
విండు వాడా మలరిట్టు నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
వండు పాడుం పొళిల్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురత్తు
అండ వాణన్ అమరర్‌ పెరుమానైయే

నిత్య సూరులచే ఆనందించి అనుభవింపబడే పరమపద నివాసి అయిన భగవానుడు, ఇప్పుడ చుట్టూ తోటలతో తుమ్మెదలు ఆహ్లాదముగా విహరించే తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. కైంకర్యాలను కోరే వాళ్ళారా! అతడిని అనుభవించలేకపోతున్నామే అన్న బాధని తొలగించుకోడానికి, ఏక దృష్టితో మీరందరూ మీ స్వభావానికి సరితూగే శేషత్వముతో అప్పుడే విచ్చుకున్న లేతనైన పుష్పాలతో అతడిని ఆరాధించండి.

నాలుగవ పాశురము: “నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క పురుషాకారము (సిఫార్సు) తో తిరుక్కణ్ణపురంలో ఉన్న భగవానుడిని ఆశ్రయించండి” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

మానై నోక్కి మడప్పిన్నై తన్‌ కేళ్వనై
తేనై వాడా మలరిట్టు నీర్‌ ఇఱైంజుమిన్
వానై ఉందుం మదిళ్‌ శూళ్‌ తిరుక్కణ్ణపురం
తాన్‌ నయంద పెరుమాన్ శరణాగుమే

సమస్థ గుణ సంపూర్ణుడు, జింకలకి ఈర్ష్య కలిగించే అందమైన మృగ నేత్రాలు ఉన్నవాడు, నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క ప్రియుడు అయిన భగవానుడిని మీరందరూ తాజా పూలతో ఆరాధించండి. ఆశ్రిత వత్సలుని రూపములో సర్వేశ్వరుడు, ఆకాశాన్ని అంటుకునేటంత ఎత్తైన కోటలున్న  తిరుక్కణ్ణపురంలో తన ప్రీతితో కొలువై ఉండి మన సేవలను స్వీకరిస్తున్నారు. “తేనై వాడా మలర్” అనగా నిత్యము తేనెలు కారుస్తున్న పుష్పాలు అని అర్థము.

ఐదవ పాశురము: భక్తి యోగాన్ని పాఠించలేకున్నా, తన దివ్య పాదాలనే సాధనంగా దృఢంగా పట్టుకొని ఉన్నవారిని దయతో భగవానుడు ఎలా కటాక్షిస్తారో ఆళ్వారు కృపతో వివరించారు.

శరణమాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
మరణమానాల్ వైగుందం కొడుక్కుం పిరాన్‌
అరణమైంద మదిళ్‌ శూళ్‌  తిరుక్కణ్ణపుర
త్తరణియాళన్‌  తనదన్బర్ క్కు అన్బాగుమే

తన దివ్య పాదాలకు ప్రపత్తి (శరణాగతి) చేసిన వారందరికీ, వారి చివరి క్షణాలలో, అతడు మహా ఉపకారిగా మనకి మళ్లీ తిరిగి రాని స్థానాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అటువంటి భగవానుడు ఈ భూమి సంరక్షణ కొరకైన, పటిష్టపరచబడిన అతి సురక్షిత తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. తన దివ్య పాదాల పట్ల ప్రేమ ఉన్నవారికి, అతడు ప్రేమ స్వరూపుడు. “శరణమ్ ఆగుమ్ తాళ్” అనగా మోక్ష సాధనములైన వారి దివ్య పాదాలు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. “తరణియాళన్” అనగా  శ్రీ భూమి పిరాట్టి యొక్క ప్రియుడు అని కూడా అర్ధము చెప్పుకోవచ్చు.

ఆరవ పాశురము: “తిరుక్కణ్ణపురంలోని భగవానుడు తనకు శరణాగతులైన వారి అడ్డంకులను తొలగిస్తారు మరియు వారి పట్ల ఆప్యాయతతో ఉంటారు”,  అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

అన్బనాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
శెంపొనాగత్తు అవుణనుడల్‌ కీండవన్
నన్‌ పొనేయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపుర
త్తన్బన్ నాళుం తన మెయ్యర్కు మెయ్యనే

ఎర్రటి బంగారపు వర్ణముతో ఉన్న ‘హిరణ్య’ రాక్షసుడి దేహాన్ని సునాయాసముగా చీల్చిన భగవానుడు, తన దివ్య పాదాలకు శరణాగతి చేసినవారి పట్ల గొప్ప వాత్సల్యముతో, మేలిమి బంగారముతో కట్టబడ్డ కోటలతో చుట్టుముట్టబడిన ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో ఎంతో ప్రీతితో నివాసుడై ఉన్నాడు. భగవానుడే మన అంతిమ లక్ష్యంగా భావించేవారికి, నిత్యమూ అతడు వారిని తన అంతిమ లక్ష్యంగా భావిస్తారు.

ఏడవ పాశురము: “అనన్యప్రయోజనులకు (కైంకార్యం తప్ప వేరే అపేక్ష లేనివారు) అతడి  ప్రాప్తి సులభ తరము చేస్తాడు, అదే విధముగా ప్రయోజనాన్తరపరులకు (ఇతర లాభాలు కోరుకునేవారు) అతడు వారి కోరికలను నెరవేరుస్తాడు కానీ వారికి దూరంగా ఉంటాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిసున్నారు.

మెయ్యనాగుం విరుంబి త్తొళువార్కెల్లాం
పొయ్యనాగుం పుఱమే తొళువార్కెల్లాం
శెయ్యిల్‌ వాళై యుగళుం  తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఐయన్ ఆగత్తణైప్పార్గట్కు అణియనే

అతడినే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇష్టపూర్వకంగా శరణాగతులైన వారికి, అతడు తన అత్యున్నత స్వరూపాన్ని లక్ష్యంగా చూపిస్తాడు. ఇతర ప్రయోజనాలను కోరుతూ తనను ఆశ్రయించిన వారికి, వారి ఆ కోరికలను అనుగ్రహించిన తరువాత వారి యెడల తనను తాను దాచుకుంటాడు; ఈ రెండు వర్గాల వారికి తాను, వారి సహజ బంధువుగా, చేపలు ఎగిరి గెంతి ఆటలాడు చేనులు ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో తేలికగా చేరుకునేటట్టు నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఎనిమిదవ పాశురము: “సర్వేశ్వరునికి శరణాగతులు కాండి; అతడు మీ దుఃఖాలను తొలగిస్తాడు, పైగా మీ దుఃఖాలకు మూల కారణమైన ఈ సంసార బంధాలను తెంచి వేస్తాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిసున్నారు.

అణియనాగుం తన తాళ్‌ అడైందార్కెల్లాం
పిణియుం శారా పిఱవి కెడుత్తాళుం
మణి పొనేయ్ న్ద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
పణిమిన్ నాళుం పరమేట్టి తన్‌ పాదమే

భగవానుడి దివ్య తిరువడికి శరణాగతులైన వారికి వారి దగ్గర అతడు ఉండి  ఆనందించి వారిని అనుభవిస్తాడు; ఇతర కోరికల రూపంలో ఉన్న మన వ్యాధిని మటుమాయము చేస్తాడు. చావుపుట్టుకలతో మన సంబంధాన్ని అతడు తొలగిస్తాడు, ఆపై మళ్ళీ ఇంకొక జన్మనెత్తే అవసరం లేకుండా అతడి శాశ్వత సేవతో మనల్ని స్వీకరిస్తారు. విలువైన రత్నాలు మరియు బంగారముతో కట్టబడిన కోటలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో, అచ్చం పరమపదములో ఉన్నట్లే ఉన్న భగవానుడి దివ్య పాదాలను మీరు నిత్యమూ ఆరాధించేలా చూడండి. ఆరాధించి తరించండి.

తొమ్మిదవ పాశురము: “ఎవరు నిర్దేషించకుండానే, నేను ఆ భగవానుడికి శరణాగతుడైనాను, ఆనందంగా ఉన్నాను” అని ఆళ్వారు సంతోషపడుతున్నారు.

పాదం నాళుం పణియ త్తణియుం పిణి
ఏదం శారా ఎనక్కేలినియెన్‌ కుఱై?
వేద నావర్‌ విరుంబుం  తిరుక్కణ్ణపురత్తు
ఆదియానై అడైన్దార్కు అల్లల్‌ ఇల్లైయే

అతడి దివ్య పాదాలు ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాయి, మునుపటి మన దుఃఖాలను తొలగిస్తాయి; ఆపై మళ్ళీ  దుఃఖాలు కలుగకుండా చేస్తాయి; అందువల్ల, నాకు ఏ చింతా లేదు? కేవలము వేదము ద్వారా మాత్రమే తెలియగల ఆది మూలమైన భగవానుడు తిరుక్కణ్ణపురంలో నివాసుడై ఉన్నాడు. అటువంటి భగవానుడిని నిత్యము వేద ఉపాసనము చేయువారు కోరుకుంటారు, వారికి ఎటువంటి దుఃఖము కలుగదు. ‘పిణి’, ‘ఏదమ్’ పూర్వాగం (శరాణాగతికి ముందు చేసిన పాపాలు) మరియు ఉత్తరాగం (శరాణాగతికి తరువాత చేసిన పాపాలు) అన్న అర్థములను సూచిస్తాయి.

పదవ పాశురము:  “భక్తి ప్రపత్తులు చేయలేకపోయినా, మన బాధలు తొలగించుకోవడానికి తిరుక్కణ్ణపురం అని చెప్పితే చాలు”, అని ఆళ్వారు తాను పొందిన ప్రయోజనాన్ని మరలా గొప్ప ఆనందంతో వివరిస్తున్నారు.

ఇల్లై అల్లల్ ఎనక్కేలినియెన్‌ కుఱై?
అల్లి మాదర్‌ అమరుం తిరుమార్బినన్‌
కల్లిల్ ఏయ్‌ంద మదిళ్‌ శూళ్ తిరుక్కణ్ణపురం
శొల్ల నాళుం తుయర్‌ పాడు శారావే

స్త్రీలలో ఉత్తమురాలు, పద్మ నివాసి అయిన లక్ష్మి, రాతి బండలతో నిర్మిచబడిన కోటలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న తిరుక్కణ్ణపురంలో కొలువై ఉన్న భగవానుడి దివ్య వక్ష స్థలములో నిత్యనివాసి అయ్యి ఉంది; “తిరుక్కణ్ణపురం” అని ఒక్క సారి పలికితే చాలు దుఃఖాలు ఎప్పటికీ దగ్గరకు రావు. ‘ఆనందం లేదు’ అనే దుఃఖం నాకు కలుగదు; ఇక చింత దేనికి?

పదకొండవ పాశురము: “మీ అవరోధాలన్నింటినీ తొలగించుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వారు, ఈ పదిగాన్ని ప్రేమతో పఠించి అతడికి శరణాగతి చేయండి” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

పాడు శారా వినై పఱ్ఱఱ వేండువీర్‌!
మాడనీడు  కురుగూర్ చ్చడగోబన్‌  శొల్‌
పాడలాన తమిళ్ ఆయిరత్తుళ్‌ ఇప్పత్తుం
పాడియాడి పణిమిన్‌ అవన్‌ తాళ్గళే

ఎత్తైన భవనాలతో నున్న ఆళ్వార్తిరునగరికి ప్రభువైన నమ్మాళ్వార్లు ఎంతో కృపతో వెయ్యి పాశురములను పాడారు; మీరు ఈ సంసార దుఃఖాలను వదిలించుకొని, అవి తమ దగ్గరకు కూడా రాకుండా ఆనందంగా ఉండాలని ఆశిస్తే, ద్రవిడ భాషలో సంగీత రూపములో ఉన్న ఆ వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని కూడా సేవించండి. పరమానందముతో నాట్యము చేయండి, అతి సులభుడు సులువుగా చేరుకోగల సర్వేశ్వరుని దివ్య పాదాలను పూజించడానికి ప్రయత్నించండి, వాటిని అనుభవించండి. ఈ పదిగము ద్వారా భగవానుడిని అనుభవించిన వారికి దుఃఖాలు జాడ లేకుండా తొలగించబడతాయి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-9-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org