Daily Archives: November 16, 2020

periya thirumozhi – 1.1 – vAdinEn

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> First Centum

AzhwAr only had two qualities – adhvEsham (non-hatred) and understanding of worldly pleasures to be lowly. Also, emperumAn considered AzhwAr’s rasikathvam (being one who relishes enjoyable aspects) as the reason, thought “Let me make all his sins since time immemorial, to be a target of my mercy”. To make AzhwAr understand emperumAn’s greatness in comparison to the lowly nature of the worldly pleasures, just as some generous ones will grant wealth along with the silk cloth which contains the wealth, emperumAn fully manifested his svarUpa (true nature), rUpa (forms), guNa (qualities) and vibhUthi (wealth), by first bestowing the thirumanthram (SrI ashtAksharam). AzhwAr enjoyed the same and became grateful thinking “emperumAn accepted me who is unqualified considering such disqualification as the reason” and hence repeated the divine name “nArAyaNa” (which is the anchor of thirumanthram) which was shown to him once, nine times and called out emperumAn. One cannot do anything in return for bhagavAn’s help and need not do as well [as bhagavAn does not expect anything from the AthmAs]; one should simply remain grateful for the favour bestowed upon the self, to distinguish oneself from achith (matter).

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – First centum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi

thirumangai AzhwAr with kumudhavalli nAchchiyAr

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 4.1 ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 3.3 ಒೞಿವಿಲ್

ಮೂರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ (ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು), ಕೈವಲ್ಯ (ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಾನುಭವ, ಆತ್ಮಾನಂದ)ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ( ನಿರಂತರ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಎರಡೂ ಕೀಳಾದದು ಹಾಗು ಆತ್ಮಾವಿನ ನಿಜಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರುಣಾಮಯನಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿ( ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ) ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಈ ಪದಿಗವನ್ನು( ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್) ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರದ ತಿರುನಾರಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.


೧.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್ ಓಡ ಉಲಗುಡನ್ ಆನ್ಡವರ್
ಕರು ನಾಯ್ ಕವರ್ನ್ದದ ಕಾಲರ್ ಸಿದೈಗಿಯ ಪಾನಯರ್
ಪೆರು ನಾಡು ಕಾಣ ಇಮ್ಮಯಿಲೇ ಪಿಚ್ಚೈ ತಾಮ್ ಕೊಳ್ವರ್
ತಿರುನಾರಣನ್ ತಾಳ್ ಕಾಲಮ್ ಪೆರಚ್ ಚಿಂದಿತ್ತುಯ್ಮಿನೋ||


ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಆಳುತ್ತಾ ,ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ನಾಯಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು.ಆಗ ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದುಹೋದಾಗ,ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು! ಐಶ್ವರ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರಿ!

೨.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ “ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಯಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರೀ! ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದೈವಿಕ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಗೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಮಿನ್ ತಿಱೈ ಕೊಣರ್ನದು ಎನ್ರುಲಗಾಂಡವರ್
ಇಮ್ಮಯೇ ತಮ್ ಇನ್ ಸುವೈ ಮಡವಾರೈಪ್ ಪಿಱರ್ ಕೊಳ್ಳ ತಾಮ್ ವಿಟ್ಟು
ವೆಮ್ಮಿನ್ ಒಳಿ ವೆಯಿಲ್ ಕಾನಗಮ್ ಪೋಯ್ಕ್ ಕುಮೈ ತಿನ್ಬರ್ಗಳ್
ಸೆಮ್ಮಿನ್ ಮುಡಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ ವಿರೈನ್ದಡಿ ಸೇರ್ಮಿನೋ||

ಗೌರವ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ( ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ)ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನುೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೆ, ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜರಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

೩.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ತಮಗೆ ಶರಣರಾದ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೌರವ ಪಡೆಯದೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಹುದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಸೇರ್ ಮುಡಿಯಿನರಾಗಿ ಅರಸರ್ಗಳ್ ತಾಮ್ ತೊೞ
ಇಡಿಸೇರ್ ಮುರಸಂಗಳ್ ಮುತ್ತತ್ತಿಯಂಬ ಇರುನ್ದವರ್
ಪೊಡಿಸೇರ್ ತುಗಳಾಯ್ಪ್ ಪೋವರ್ಗಳ್ ಆದಲಿಲ್ ನೊಕ್ಕೆನಕ್ಕ್
ಕಡಿಸೇರ್ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಕಣ್ಣನ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ನಿನೈಮಿನೋ||

ಹೊರಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ , ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು (drums) ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳುವ, ತನಗೆ ಶರಣರಾದ ರಾಜರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ.
ಆದುದರಿಂದ, ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ !

೪.ಪಾಸುರಮ್:ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೀ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿನೈಪ್ಪಾನ್ ಪುಗಿನ್ ಕಡಲ್ ಎಕ್ಕಲಿನ್ ನುಣ್ ಮಣಲಿಲ್ ಪಲರ್
ಎನೈತ್ತೋರುಗನ್ಗಳುನ್ ಇವ್ವುಲಗಾಂಡು ಕೞನ್ದವರ್
ಮನೈಪ್ಪಾಲ್ ಮರುಂಗರ ಮಾಯ್ದಲ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಮಟ್ಟ್ರು ಕಂಡಿಲಮ್
ಪನೈತ್ತಾಳ್ ಮದ ಕಳಿಱಟ್ಟವನ್ ಪಾದಮ್ ಪಣಿಮಿನೋ||

(ಭಗವದನುಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ )ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ! ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶವಾದರೆಂದರೆ, ಅವರ ಗೃಹಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿರುವ ಭೂಮಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ ( ಎಲ್ಲವೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಹಾಗೆ) ಆದರು. ನಾವು ಅವರ ಯಾವ ಉಳಿಕೆಯನ್ನುೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ತಾಳೆ ಮರದಂತೆ ದುಂಡಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ( ಕುವಲಯಾಪೀಡಮ್) ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಆನೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ!

೫.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಐಶ್ವರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣಿಮಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಎನ್ನುಮ್ ಅಮ್ ಸೀದ ಪೈಮ್ ಪೂಮ್ ಪಳ್ಳಿ
ಅಣಿ ಮೆನ್ ಕುೞಲಾರ್ ಇನ್ಬಕ್ ಕಲವಿ ಅಮುದುಣ್ಡಾರ್
ತುಣಿ ಮುನ್ಬು ನಾಲಪ್ ಪಲ್ ಏೞಯರ್ ತಾಮಿೞಿಪ್ಪಚ್ ಚೆಲ್ವರ್
ಮಣಿ ಮಿನ್ನು ಮೇನಿ ನಮ್ ಮಾಯವನ್ ಪೇರ್ ಸೊಲ್ಲಿ ವಾೞ್ಮಿನೋ||

ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೇತಾಡುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಂದರವಾದ, ಬೃಹತ್ತಾದ, ತಂಪಾದ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ,ಉದ್ದವಾದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರನ್ನು (ರಾಜರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು) ಆ ಯುವತಿಯರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಕೂಡ, ಆ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪುನಃ ಅದೇ ಯುವತಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದುದರಿಂದ, ನೀಲಿ ರತ್ನದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಭಕ್ತರು ತನ್ನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ, ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿರಿ.

೬.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯ ನಾಥನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ನ್ದಾರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ನ್ದದು ಮಾ ಮೞೈ ಮೊಕ್ಕುಳಿನ್ ಮಾಯ್ನದು ಮಾಯ್ನದು
ಆೞ್ನದಾರ್ ಎನ್ರಲ್ಲಾಲ್ ಅನ್ರು ಮುದಲ್ ಇನ್ರರುದಿಯ
ವಾೞ್ನ್ದಾರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ನದೇ ನಿರ್ಪರ್ ಎನ್ಬದಿಲ್ಲೈ ನಿರ್ಕುರಿಲ್
ಆೞ್ನದಾರ್ ಕಡರ್ ಪಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣಲ್ ಅಡಿಯವರಾಮಿನೋ||

ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ನಾಶವಾಗುವ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ! ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ಎನ್ನುವ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರುವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಆಳವಾದ, ಹೇರಳವಾದ ಸಾಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರಿ !

೭.ಪಾಸುರಮ್:ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಭೋಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಮಿನ್ ಸುವೈ ಅವೈ ಆರೋಡು ಅಡಿಸಿಲ್ ಉಣ್ಡಾರ್ನದ ಪಿನ್
ತೂ ಮೆನ್ ಮೋೞಿ ಮಡವಾರ್ ಇರಕ್ಕಪ್ ಪಿನ್ನುಮ್ ತುಟ್ಟ್ರುವಾರ್
ಈಮಿನ್ ಎನಕ್ಕೊರು ತುಟ್ಟ್ರೆನ್ರು ಇಡರುವರ್ ಆದಲಿನ್
ಕೋಮಿನ್ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಆದಿ ಅಮ್ ಸೋದಿ ಗುಣಙ್ಗಳೇ||

ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆವರು ಆರು ತರಹ ರುಚಿ ಪಡೆದಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಯುವತಿಯರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಪುನಃ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಯುವತಿಯರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ದೈವಿಕ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ, ಪ್ರಕಾಶವಾದ ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರಿ.

೮.ಪಾಸುರಮ್: “ನೀವು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದಲ್ಲ! ಅನಂತಸಾಯಿಯ ( ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ದೈವಿಕ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗುಣಮ್ ಕೊಳ್ ನಿರೈ ಪುಗೞ್ ಮನ್ನರ್ ಕೊಡೈಕ್ ಕಡನ್ ಪೂಂಡಿರುನ್ದು
ಇಣಙ್ಗಿ ಉಲಗುಡನ್ ಆಕ್ಕಿಲುಮ್ ಆಙ್ಗವನೈ ಇಲ್ಲಾರ್
ಮಣಂ ಕೊಂಡ ಭೋಗತ್ತು ಮನ್ನಿಯುಮ್ ಮೀಳ್ವರ್ಗಳ್ ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ
ಪಣಂ ಕೊಳ್ ಅರವಣೈಯಾಯ್ ತಿರುನಾಮಮ್ ಪಡಿಮಿನೋ||

ಶೀಲಮ್(ಸರಳತೆ) ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ( ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಕಂತಿರುವ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾದವನು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿಲ್ಲದೆ,ಅಧೀನನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದಿವಾಳಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೆಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕೂಡಿರುಲು ಆಶಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದೈವಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುನಃ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ!

೯.ಪಾಸುರಮ್: ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಡಿ ಮನ್ನು ಪಲ್ಕಲನ್ ಪಟ್ಟ್ರೋಡರುತ್ತು ಐಮ್ಪುಲನ್ ವೆನ್ರು
ಸೆಡಿ ಮನ್ನು ಕಾಯಮ್ ಸೆಟ್ಟ್ರಾರ್ಗಳುಮ್ ಆಂಗವನೈ ಇಲ್ಲಾರ್
ಕುಡಿ ಮನ್ನುಮ್ ಇನ್ ಸುವರ್ಗಮ್ ಏಯ್ದಿಯುಮ್ ಮೀಳ್ವರ್ಗಳ್ ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ
ಕೊಡಿ ಮನ್ನು ಪುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ಕುರುಗುಮಿನೋ ||

ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕುಳಿತು ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಸ್ವತ್ತು, ಸದಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ( ಸ್ವರ್ಗದ ಜೀವನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ)ಆನಂದಮಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಜೀವನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು,’ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ’ಯನ್ನು(ಗರುಡನನ್ನು) ಸದಾ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗಿ. ‘ಪಡಿ ಮನ್ನು’ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಒಡವೆಗಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೧೦.ಪಾಸುರಮ್: ಕೈವಲ್ಯ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆ, ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಂತೆ( ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕುರುಗ ಮಿಗ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ನೋಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾಮ್ ವಿಟ್ಟ
ಇರುಗಲ್ ಇರಪ್ಪೆನ್ನುಮ್ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕುಮ್ ಅಪ್ಪಯನ್ ಇಲ್ಲಯೇಲ್
ಸಿರುಗ ನಿನೈವದೋರ್ ಪಾಸಮ್ ಉಣ್ಡಾಮ್ ಪಿನ್ನುಮ್ ವೀಡಿಲ್ಲೈ
ಮರುಗಲಿಲ್ ಈಸನೈಪ್ ಪಟ್ಟ್ರಿ ವಿಡಾ ವಿಡಿಲ್ ವೀಡಃದೇ ||

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅತಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಕೂಡ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾಯಕನಾದ , ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನಾದ, ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗುವುದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ(ಅಂತಿಮ ಗುರಿ)

೧೧.ಪಾಸುರಮ್: ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ತರುವುದೇ ಈ ಪದಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಃದೇ ಉಯ್ಯಪ್ ಪುಗುಮಾರೆನ್ರು ಕಣ್ಣನ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ಮೇಲ್
ಕೊಯ್ ಪೂಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಸೂೞ್ ಕುರುಗೂರ್ಚ ಚಟಕೊಪನ್ ಕುಟ್ಟ್ರೇವಲ್
ಸೈ ಕೋಲತ್ತು ಆಯಿರಮ್ ಸೀರ್ತ್ ತೊಡೈಪ್ ಪಾಡಲ್ ಇವೈ ಪತ್ತುಮ್
ಅಹ್ಕ್ಕಾಮಲ್ ಕರ್ಪವರ್ ಆೞ್ ತುಯರ್ ಪೋಯ್ ಉಯ್ಯರ್ಪಾಲರೇ||

ಸೀರ್ ಮತ್ತು ತೊಡೈಯೊಂದಿಗೆ ( ಪದ್ಯ ರಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಹೂವಿನ ವನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆೞ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ,ಆತ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದಿಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಪಠಿಸುವರು ಸಂಸಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಂತೋಷದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-1-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురములు 11 – 20

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< పాశురములు 1-10

పదకొండవ పాశురము: తిరుప్పాణాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను తమ శిరస్సుపై ఆభరణము వలే ధరించిన రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గొప్పతనము గురించి తాను ఎక్కువగా మాట్లాడలేరని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శీరియ నాన్మఱై  చ్చెం పొరుళ్‌ । శెందమిళాల్‌ అళిత్త
పార్‌ ఇయలుం పుగళ్ ।‌ పాణ్‌ పెరుమాళ్  చరణాం పదుమ
త్తార్‌ ఇయల్‌ శెన్ని ఇరామానుశన్ తన్నై చార్‌ందవర్‌ తమ్।
కారియ వణ్మై । ఎన్నాల్‌ శొల్లొణాదు ఇక్కడల్‌ ఇడత్తే ॥ (11)

ఎంబెరుమాన్ యొక్క విషయములను తెలియజెప్పే  నాలుగు వేదముల విశిష్ట అర్థములను అందమైన తమిళ పూమాల తో మనకు కృప చేసినవారు తిరుప్పాణాళ్వార్.కమలాల వలె ఉన్న వారి యొక్క దివ్య  చరణములను తమ దివ్య శిరస్సున అలంకరించుకున్నవారు రామానుజులు. ఈ ప్రపంచములో  అటువంటి రామానుజులను ఆశ్రయించిన వారి గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను.

పన్నెండవ పాశురము: తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క దివ్య పాదములు నివాసముగా ఉన్న రామానుజులను ఆరాధించు వారిపై కాక ఇంకెవరిపై నైనా అనురాగము తనకు ఉండగలదా అని అముదనార్ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఇడం గొండ కీర్‌త్తి । మళిశైక్కిఱైవన్ । ఇణై అడిప్పోదు ‌
అడంగుం ఇదయత్తి రామానుశన్ * అం పొర్పాదం ఎన్ఱుం
కడం కొణ్డు ఇరైంజుం తిరు మునివర్ క్కు అన్ఱి క్కాదల్‌ శెయ్యా
త్తిడంగొండ ఞ్ఙానియర్‌క్కే । అడియేన్ అన్బు శెయ్వదువే॥ (12)

తన గుణాల కీర్తి ఈ భూమంతటా నలు మూలలు వ్యాపించి ఉన్న వారు తిరుమళిశై ఆళ్వార్. అప్పుడే వికసించిన పుష్పాల వలె లేతగ ఉన్న తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తన దివ్య తిరుమేనిలో ఉంచుకున్న వారు ఎంబెరుమానార్.  అటువంటి ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందములను నిరంతరము ధ్యానించే వారు ఉన్నారు, వారి స్వరూపానికి అనుగుణమైనదని భావించి వారి దివ్య చరణములను ఆరాధించే సంపద కలిగినవారూ ఉన్నారు. ఎంబెరుమానార్ యొక్క చరణారవిందముల పట్ల భక్తి లేని కఠోర హృదయము గల వారి పట్ల ప్రేమ చూపించగలనా?

పదమూడవ పాశురము: తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల దివ్య చరణములు తప్పా ఇంకేదీ ఆశించని రామానుజుల దివ్య చరణములే మనకు లక్ష్యము.

శెయ్యుం పశుం తుళవ త్తొళిల్‌ మాలైయుం । శెందమిళిల్‌
పెయ్యుం । మఱైత్ తమిళ్‌ మాలైయు౦ * పేరాద శీర్‌ అరంగత్తు
ఐయన్ కళర్కు అణియుం పరన్ తాతమిళ్‌ అన్ఱి । ఆదరియా
మెయ్యన్ । ఇరామానుశన్ చరణే గది వేఱు ఎనక్కే॥ (13)

దాస్య భావానికి  పరాకాష్ట అయిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్, నిగూఢ వేదార్థముల గురించి తెలిపే తమిళ వేదపూమాలలతో, తుళసి మాలలతో శ్రీరంగములో శాశ్వతంగా శయనించి ఉన్న ఎంబెరుమాన్ యొక్క చరణాలను అలంకరించేవారు. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ యొక్క చరణాలు తప్పా ఇంకొకటి ఆశించని సత్యపూరితులైన రామానుజుల దివ్య చరణములే నాకు అంతిమ లక్ష్యము.

పద్నాలుగవ  పాశురము: కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను పఠించు వారిని ప్రశంసించే రామానుజులను విడ నందుకు, ఇతరోపాయముల సహాయముతో  లాభాలను పొందే స్వభావమును విడిచానని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

కదిక్కుప్పదఱి । వెమ్ కానముం కల్లుం కడలుం ఎల్లాం ।
కొదిక్క త్తవం శెయ్యుం । కళ్గైయత్తేన్ * కొల్లి కావలన్ శొల్
పదిక్కుం కలై క్కవి పాడుం పెరియవర్‌ పాదంగళే ।
తుదిక్కుం పరమన్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నై చ్చోర్విలనే॥ (14)

శాస్త్రములను రత్నాలుగా అలంకరించిన కుళశేఖర ఆళ్వారుల పాసురములను నిష్థగా పఠించు వారిని ప్రశంసించే ప్రముఖులైన రామానుజుల నుండి నేను వేరు కాలేను. కావున కోరుకున్న లాభాలు పొందాలని  కొండలలో, అరణ్యాలలో తొందరపాటుతో కఠోర తపస్యలు చేయాలనే స్వభావాన్ని మానుకున్నాను.

పదిహేనవ పాశురము:  పెరియాళ్వార్ దివ్య చరణముల వద్ద తన మనస్సునుంచిన ఎంబెరుమానార్ యొక్క దివ్య గుణాలను ధ్యానించని వారితో తాను కలవనని, తనకు ఇంక ఏ లోపమూ లేదని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

శోరాద కాదల్‌ పెరుంజుళిప్పాల్ ।‌  తొల్లై మాలై ఒన్ఱుం ।
పారాదవనై । ప్పల్లాండెన్ఱు కాప్పిడుం * పాన్మైయన్ తాళ్‌
పేరాద ఉళ్ళత్తు ఇరామానుశన్ తన్ పిఱంగియ శీర్।
శారా మనిశరై చ్చేరేన్ । ఎనక్కెన్న తాళ్వివినియే ॥ (15)

ఎంబెరుమాన్ నిత్యము స్థిరంగా ఉండి దృఢమైన విశ్వాసముగల వారిని, సుడికుండములో చిక్కుకున్న వారినీ అందరికీ రక్షణ ఇస్తారు. అటువంటి భగవాన్ కి పెరియాళ్వార్ మామూలు మనిషికి చేసినట్టుగా ఏ భేదము లేకుండా  మంగళాశాసనములు చేస్తారు. పెరియాళ్వార్ యొక్క దివ్య చరణములను వీడని దివ్య మనస్సు గల వారు ఎంబెరుమానార్. ఎంబెరుమానార్ అసీమితమైన గుణాలను ఆశ్రయముగా పరిగణించని వారితో  నేను కలవను. ఈ ఆలోచన కలిగిన పిమ్మట , నాలో ఏ లోపము ఉండును?(ఏ లోపము లేదు). 

పదహారవ పాశురము: తనకు అతి ప్రియమైన ఆండాళ్ కృపకు పాత్రులైన ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచానికి చేసిన ఉపకారము గురించి అముదనార్ దయతో వ్రాస్తున్నారు.

తాళ్వొన్ఱల్లా । మఱై తాళ్ న్దు। తలముళుదుం కలియే
ఆళ్గిన్ఱ నాళ్ వన్దు। అళిత్తవన్ కాణ్మిన్* అరంగర్‌ మౌళి
శూళ్గిన్ఱ మాలైయై చ్చూడి క్కొడుత్తవళ్‌ తొల్‌ అరుళాల్
వాళ్గిన్ఱ వళ్ళల్ । ఇరామానుశన్ ఎన్నుం మా మునియే ॥ (16)

ఆండాళ్ పూష్ప మాలలను ముందు తాను అలంకరించుకొని చూసి ఆపై పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క దివ్య కిరీటాలంకరణకి ఇచ్చేది. ఆండాళ్ కృప చేత  ఎంబెరుమానార్ ఎంతో గొప్పగా యతులకు రాజుగా  ఉద్ధరింపబడ్డాడు. సమస్థ భూమండలము చీకటిలో కలుముకొని ఉన్న కలి కాలములో, ఏ కల్మశములేని వేదములను ఇతర తత్వవేక్తలు దూషింస్తున్న సమయములో ఎవరూ అడగకుండానే ఎంబెరుమానార్ వేదోద్ధారణ గావించారని మనము గమనించాలి.

పదియేడవ పాశురము: తిరుమంగై ఆళ్వార్లకు అంకితులైన ఎంబెరుమానార్ ని చేరుకున్న వారు, ఎటువంటి కష్టము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనుదురు.

మునియార్‌ తుయరంగళ్।‌ ముందిలుం । ఇన్బంగళ్‌ మొయ్‌ త్తిడినుం
కనియార్‌ మనం । కణ్ణమంగై నిన్ఱానై * కలై పరవుం
తనియానై యై త్తణ్‌ తమిళ శెయ్ద నీల తనక్కు ఉలగిల్‌
ఇనియానై। ఎంగళ్‌ ఇరామానుశనై వందు ఎయ్దినరే॥ (17)

అన్ని శాస్త్రములు భగవాన్ ని గొప్పగా కీర్తించాయి, తిరుక్కణ్ణమంగైలో గర్వముగా నిలుచొని ఉన్న ఎంబెరుమాన్ ని ‘సర్వ స్వతంత్ర గజము’ అని  తిరుమంగై ఆళ్వార్ ప్రశంసించారు. మనందరి స్వామి అయిన రామానుజులు తిరుమంగై ఆళ్వార్ పట్ల అమితమైన భక్తి  గలవారు. అటువంటి రామానుజులను చేరుకున్నవారు ఎటువంటి దుఃఖము వచ్చినా ధైర్యముగా ఎదుర్కొనగలరు, సంతోషము వచ్చినా స్థిరముగా ఉండగలరు.

పద్దెనిమిదవ పాశురము: మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకున్నారు. సమస్థ ఆత్మలు ఉద్దరింపబడాలని ఎంతో కృపతో మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క గుణాలను ఎంబెరుమానార్ మనకు వివరిస్తున్నారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఎయ్దర్కు అరియ మఱైగళై। ఆయిరం ఇన్ తమిళాల్‌
శెయ్దర్కు ఉలగిల్‌ వరుం శడగోబనై * చ్చిందైయుళ్ళే
పెయ్దర్కు ఇశైయుమ్। పెరియవర్‌ శీరై ఉయిర్గళ్‌ ఎల్లాం
ఉయర్కుదవుం। ఇరామానుశన్ ఎం ఉఱుతుణైయే॥ (18)

వేదార్థాలను స్థ్రీలు పిల్లలు కూడా సులువుగా అర్థము చేసుకునేందుకు తిరువాయ్మొళి వేయి పాశురముల రూపములో నమ్మాళ్వార్ ఈ భూమిపైన అవతరించి మనకు కృపచేశారు. వేదములను ధిక్కరించి తప్పుగా అర్థము చేసుకునేవారికి శత్రువుగా వారిని ‘శఠకోపుడు’ అని కూడా పిలిచేవారు. మధురకవి ఆళ్వార్ తమ హృదయములో నమ్మాళ్వార్ ని నివాస పరచుకునేంత గొప్పతనము కలిగినవారు. అటువంటి మధురకవి ఆళ్వార్ యొక్క జ్ఞానము మొదలైన ఉన్నత గుణాలను అర్థమైయ్యేలా చేసి ఆత్మలన్నీ ఉద్దరింపబడేందుకు సహాయము చేసిన ఎంబెరుమానార్ తన సహచరుడు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

పంతొమ్మిదవ పాశురము: “నమ్మాళ్వార్ తన సర్వస్వము” అని దయతో చెప్పిన ఎంబెరుమానార్ తనకు ప్రీతిపాత్రులు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఉఱు పెరుం శెల్వముం। తందైయుం తాయుం। ఉయర్‌ గురువుం
వెఱి తరు పూమగళ్‌ నాదనుం * మాఱన్ విళంగియ శీర్ ‌
నెఱి తరుం శెందమిళ్‌ ఆరణమే । ఇన్ఱిన్నీర్ నిలత్తోర్।
అఱిదర నిన్ఱ। ఇరామానుశన్ ఎనక్కారముదే॥ (19)

మన అంతిమ లక్ష్యాలు, అంతులేని సంపద, తల్లి, తండ్రి, గురువు, పద్మములో నుండి ఉద్భవించిన పెరియ పిరాట్టి అన్నింటిలోకీ సర్వేశ్వరుడు (భగవాన్) గొప్పవాడు. ఈ వృత్తాంతమంతా భగవాన్ అనుగ్రహపూరితముగా నమ్మాళ్వార్ కి వ్యక్త పరచిన వేంటనే, ఆళ్వార్ ద్రావిడ వేదముగా (తమిళ వేదము) కీర్తించబడే తిరువాయ్మొళిని పాడారు. ఈ ప్రపంచములో అందరూ అర్థము చేసుకునేలా తిరువాయ్మొళిని వివరించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు మధువు (తేనె) లాంటివారు.

ఇరవైయవ పాశురము:  నాథమునిని  కోరికతో ఆనందించిన ఎంబెరుమానార్ నాకు నిధి లాంటివారు అని అముదనార్ తెలియజేస్తున్నారు.

ఆర ప్పొళిల్‌ తెన్ కురురై ప్పిరాన్।  అముద త్తిరువాయ్‌
ఈర త్తమిళిన్ । ఇశై ఉణర్‌ందోర్గట్కు * ఇనియవర్‌ తం
శీరై ప్పయిన్ఱుయ్యుం। శీలం కొళ్‌ నాదమునియై నెఞ్ఙాల్ ‌
వారి ప్పరుగుం। ఇరామానుశన్ ఎందన్ మానిదియే॥ (20)

చందనపు తోటలతో చుట్టి ముట్టి ఉన్న అందమైన తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్, కృపతో వారి దివ్య అధరముల గుండా తిరువాయ్మొళి ని పాడారు. ఆ దివ్య పాశురములకు సంగీత శైలిని జోడించిన వారిని నాథమునులు పొగిడారు. అటువంటి నాథమునిని తన హృదయములో నివాసపరచుకున్న ఎంబెరుమానార్ నాకు మహా నిధి.

తదుపరి శీర్శికలో, ఈ  ప్రబంధము యొక్క పై పాశురములను  అనుభవిద్దాము. 

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – pravESam (Introduction)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi

This AzhwAr had previously placed the AthmA (self) in sunshine and the body in shade. Placing AthmA in sunshine means “not engaging in bhagavath vishayam to start with”; placing the body in shade means “since time immemorial, being attached to worldly pleasures, and always being engaged in this”. bhagavath vishayam is the real shade as said in garuda purANa “vAsudhEva tharuchchAyA …” (The tree’s shade of vAsudhEva is neither too cool nor hot. It can eliminate the heat of hell. Still, many are not desiring it). [This SlOkam is explained here in detail]

  • vAsudhEva tharuchchAyA – It is shady everywhere. There is no shade other than bhagavAn who gives shade everywhere in the form of this tree.
  • nAthiSIthA nagarmadhA – It neither causes one to shiver due to cold nor makes one to sweat due to heat.
  • narakAngAra SamanI – [Beyond this world’s heat] It can also extinguish the great fire of naraka (hell) which is caused by self.
  • sA kim artham na sEvyathE – It can neither be said as inapt nor as being unable to eliminate the sorrows; just as those who say “I am not hungry; even if you scold me, I won’t come and eat”, one can only highlight the lack of interest and withdraw oneself. There is no doubt in the shade-giving capability; there is only lack of belief on the part of the AthmAs who refuse to accept it. In reality, everyone is already under his [emperumAn’s] shade and only refuse to accept saying “I am not taking shelter of him” and hence such persons cannot be changed.

emperumAn observes “AzhwAr is not convinced by anything which cannot be perceived by his own eyes and hence if I present myself in front of his eyes just as the worldly pleasures, he cannot reject me” and arrives at ugandharuLina nilangaL (dhivyadhESams [divine abodes] which are dear to bhagavAn), accepted AzhwAr, manifested all his forms/nature to AzhwAr, gave enjoyment to AzhwAr so that AzhwAr can no longer survive in his separation, made AzhwAr to be on a par with the residents of paramapadham while remaining in this world itself and finally facilitated his reaching of paramapadham too – all of these are explained in these prabandhams.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org