upadhESa raththina mAlai – 40

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (piLLAn nanjeeyar …) pAsuram 40 mundhuRavE piLLAn mudhalAnOr seydhu aruLum andha viyAkkiyaigaL anRAgil – andhO thiruvAimozhip poruLai thErndhu uraikka valla guruvAr ikkAlam nenjE kUru.                                                   40 pAsuram 40 Word by word meaning mundhuRavE – Before itself piLLAn mudhalAnOr – thirukkurugaip pirAn piLLan … Read more

upadhESa raththina mAlai – 39

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (emperumAnAr tharisanam) pAsuram 39 piLLAn nanjIyar periyavAchchAn piLLai theLLAr vadakkuth thiruveedhip piLLai maNavALa yOgi thiruvAimozhiyaik kAththa guNavALar enRu nenjE kURu.                                39 pAsuram 39 Word by word meaning nenjE – Oh mind, kURu – you shall say, thatn piLLAn – thirukkurugaip pirAn … Read more