ఆర్తి ప్రబంధం – 36

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 35

పరిచయము

మునుపటి పాశురములో, మాముణులు  “మరుళాలే పులన్ పోగ వాంజై సెయ్యుం ఎందన్” అని అంటూ, తాము (మాముణులు) చేసిన ఘోర పాపాల వలన బలపడి ఉన్న తమ ఇంద్రియాలు, వాటి నియంత్రణలో ఉన్న తమ మనస్సుని తిరిగి సన్మార్గములోకి తీసుకురమ్మని శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తున్నారు. కానీ ఆ తరువాత కూడా, తమ పాప ప్రభావం కొనసాగుతూనే ఉంది. మాముణులు  తన మనస్సు ఈ లౌకిక భూసంబంధమైన, అల్పమైన, అసహ్యకరమైన మరియు “భోగ్యకరమైన” విషయాలపైనే ఆసక్తి చూపుతుంది అని వివరిస్తున్నారు. ఈ విషయాలు తన మనస్సు బుద్దిని గతి తప్పి నడిపిస్తున్నాయని, వాటికి మూల కారణమేమిటోనని ఆశ్చర్యపోయి, ఆ పాపాలు, వాటి ప్రభావాల మూలమేమిటో అంతు చిక్కక మాముణులు చివరకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తన వద్ద లేదని తెలుపుతున్నారు.

పాశురము 36

వాశనైయిల్ ఊఱ్ఱమో మాళాద వల్వినైయో
యేదెన్ఱఱియేన్ ఎదిరాశా!!! తీదాగుం
ఐమ్బులనిలాశై అడియేన్ మనమ్ తన్నై
వన్బుడనే తాన్ అడరుం వందు

ప్రతి పద్ధార్ధములు

ఎదిరాశా – ఓ ఎంబెరుమానారే!!!
తీదాగుం –  ఆత్మకు “హానికరం” గా భావించబడేవి
ఐమ్బులనిల్ – మనల్ని నిరంతరము ప్రభావితము చేసే ఇంద్రియములు
అడియేన్ – నేను
మనమ్ తన్నై– మనస్సు యొక్క
ఆశై – ఆశిస్తుంది (లౌకిన సుఖము).
వన్బుడనే – (ఈ ఇంద్రియములు) బలవంతముగా
తాన్ వందు– స్వేచ్ఛతో తన ఇష్టానుసారంగా, ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా
అడరుం – శాశ్వతముగా నాలో ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకొని

(ఈ రుచికి / కోరికకు కారణం ఏమిటో మాముణులు అడుగుతున్నారు)
ఊఱ్ఱమో – అది పాతుకొని ఉన్న అనుబంధమా
వాశనైయిల్ – అనాది నుండి ఉన్న అసంఖ్యాక పాపకర్మలా?
అల్వినైయో – నా ప్రసిద్ధ పాప కర్మలా?
మాళాద – అవి సమాధానానికి మించినవి (ఎన్నొ తపస్సులతో కూడా తొలగించబడని)
యేదెన్ఱు – ఏమిటది?
అఱియేన్ – దాని గురించి నాకు తెలియదు. (శ్రీ రామానుజులను దీనికి కారణాన్ని కనిపెట్టి, వాటి జాడ లేకుండా తొలగించాలని మాముణులు కోరుకుంటున్నారని అర్థము).

సరళ అనువాదము:

ప్రాపంచిన సుఖాసక్తి తన ఆత్మకి “హానికారకము” అని శాస్త్రము తెలుపుతున్నా తన మనస్సు మరియు బుద్ది పాపాల నియంత్రణలో ఉన్న ఆ లౌకిక సుఖాసక్తి పట్ల ఆకర్షణకి కారణమేమిటి అని రామనుజులను మాముణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలు మరియు పాపాలు అతన్ని నిరంతరము హింసించే కారణాన్ని తెలుసుకోలేక, వారు శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తూ కారణము అడుగుతున్నారు. అనంతరం, వాటిని నిర్మూలించి తమ శరణులోకి తీసుకోమని మాముణులు కోరుతున్నారు.

వివరణ:  

ఆత్మకి హితముకానివి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. వారు “ఐంకరువి కణ్డవిన్బం (తిరువాయ్మొళి 4.9.10)” అని చెప్పినట్లుగా, ఇంద్రియాలచే ప్రేరేపితమైన ఆత్మ ఈ భౌతిక సుఖాలను వెదుకుతూ వెళుతుంది. అంతటితో ఆగకుండా, ఆత్మ ఆ సుఖానుభవము ఇంకా ఇంకా కవాలని కోరుకుంటుంది. ఈ సుఖాలు  ఆత్మకు “హానికరం” అని మన గ్రంథాలలో చెప్పబడ్డాయి. “హరందిప్రసపం మనః” అన్న వాఖ్యములో చెప్పినట్లుగా, “ఈ ఇంద్రియాలు నన్ను అణగద్రొక్కి వాటి ఇష్టానుసారంగా అన్ని వైపుల నుండి నన్ను లాగేస్తున్నాయి. మీ పాద పద్మాల యందు నేను శరణాగతి చేసి మిమ్ములనే శరణుగా స్వీకరిస్తున్నాను”.  మాముణులు దీనికి కారణం ఏమిటో ఊహించి శ్రీ రామానుజులను అడుగుతున్నారు. కూరతాళ్వాన్లు చెప్పినట్లుగా, “దుర్వాసనాత్రది మత స్సుఖమిందిర్యోత్తం హతుం నమే మదిరలం వరదాదిరాజః”, అనాదిగా అనేక జన్మలలో ఆర్జించిన పాపాల వలలో నేను చిక్కుకున్నానా? లేదా,  “మదియిలేన్ వల్వినైయే మాళాదో (తిరువాయ్మొళి 1.4.3)” నమ్మాళ్వార్లు పలికినట్లుగా, తపస్సుతో కానీ లేదా దుఃఖాలు అనుభవించినా కానీ కరగని నా కర్మ ప్రభావాలు అంత బలమైనవా? కారణం ఏమిటో నాకు తెలియదు. దీనికి కారణం ఏమిటో తెలుకుకొని వాటిని తొలగించమని శ్రీ రామానుజులను నేను కోరుతున్నాను”. ఈ పాశురము మరియు మునుపటి పాశురములో, “ఐంపులన్ల” అనగా ఇంద్రియాల ద్వారా పొందిన ప్రాపంచిక సుఖము అని మనము అర్థము చెప్పుకోవచ్చు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-36/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment