స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

స్తోత్ర రత్నము

alavandhar
ఆళవందార్లు – కాట్టుమన్నార్ కోయిల్

ఈ గ్రంథం తనియన్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

స్వాదయన్నిహ సర్వేషాం త్రయ్యంతార్థం సుదుర్గ్రహం |
స్తోత్రయామాస యోగీంద్రః తం వందే యామునాహ్వయం ||

గ్రాహ్యమునకు దుర్గమైన వేదాంత రహస్యములను సులభముగా గ్రాహ్యమగునట్లు తమ స్తోత్రరత్నమున విశదీకరించిన,  యోగులలో శ్రేష్ఠులైన యామునాచార్యులకు వందనం.

యత్ పదాం భోరుహ ధ్యాన విధ్వస్తాశేషకల్మషః |
వస్తుతాముపయాతోऽహం యామునేయం నమామితం ||

ఎవరి దివ్య కృపతో నా కల్మషములన్నీ నాశనము చెందినవో, ఒక వస్తువుగా గుర్తించబడ్డానో, పూర్వము అసత్ (అచేతనము) గా ఉండి యామునాచార్యుల తిరువడి ధ్యానముతో ప్రస్తుతం సత్ (ఆత్మ / చేతనము) గా భావిస్తున్నానో ఆ శ్రీ యామునాచార్యులనకు నమస్కరిస్తున్నాను.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam-invocation/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment