வாழிதிருநாமங்கள் – முதலாழ்வார்கள் – எளிய விளக்கவுரை

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

பொய்கை ஆழ்வார் பெருமை

பொய்கை ஆழ்வார் அவதார ஸ்தலம் திருவெஃகா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக் கூடிய திவ்யதேசம். ஒரு பொய்கையிலே ஆழ்வார் அவதரித்தார்.  அயோநிஜராக அவதரித்தார். புஷ்பத்திலிருந்து அவதரித்தார்.  முதல் மூன்று ஆழ்வார்களுமே அயோநிஜர்களாக அவதரித்தவர்கள்.  அதாவது ஒரு தாயின் வயிற்றில் இருந்து அவர்கள் பிறக்கவில்லை. புஷ்பத்தில் இருந்து தோன்றியவர்கள். இவருடைய திருநக்ஷத்ரம் ஐப்பசி மாதம் திருவோணம். இவர் அருளிச்செய்த பிரபந்தம் முதல் திருவந்தாதி. நூறு பாசுரங்கள் அந்தாதி கிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவை.  இவர் எம்பெருமானுடைய பரத்வத்திலே, மேன்மையிலே ஊறியவர்.  இவருடைய வாழி திருநாமத்தின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளலாம்.

பொய்கை ஆழ்வார் வாழி திருநாமம்

செய்யதுலாவோணத்திற் செகத்துதித்தான் வாழியே
திருக்கச்சி மாநகரஞ் செழிக்கவந்தோன் வாழியே
வையந்தகளி நூறும் வகுத்துரைத்தான் வாழியே
வனசமலர்க் கருவதனில் வந்தமைந்தான் வாழியே
வெய்யகதிரோன் தன்னை விளக்கிட்டான் வாழியே
வேங்கடவர் திருமலையை விரும்புமவன் வாழியே
பொய்கைமுனி வடிவழகும் பொற்பதமும் வாழியே
பொன்முடியுந் திருமுகமும் பூதலத்தில் வாழியே

பொய்கை ஆழ்வார் வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

சிறந்ததான ஐப்பசி மாதம் திருவோண நக்ஷத்ரத்தில் இந்த ஜகத்தில் வந்து அவதரித்தார் பொய்கை ஆழ்வார். அவர் பல்லாண்டு வாழட்டும் அவருக்கு மங்களாசாசனம். வாழியே என்று சொல்வது மங்களாசாசனம் செய்வது.

இவருடைய திருவவதார ஸ்தலம் திருவெஃகா, காஞ்சிபுரம் திவ்யதேசத்திலேயே இருக்கக்கூடியது, காஞ்சிபுரம் என்பது பெரிய மாநகரம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதி திருவெஃகா. இவர் அவதரித்ததால் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரிய செழிப்பு / பெருமை ஏற்பட்டது. பகவத் விஷயம் நன்றாக இந்த உலகத்திலே பரவத் தொடங்கியது. முதல் ஆழ்வார் அவதரித்தது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருவெஃகாவில். இவரைக் கொண்டுதான் முதல் பிரபந்தம் எம்பெருமான் ஏற்படுத்தினான். வைணவ சம்பிரதாயம்  வளர்வதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த திருக்கச்சி மாநகரம். அதனால் திருக்கச்சி மாநகரத்திற்கு  ஒரு சிறப்பு ஏற்பட்டது. திருக்கச்சியில் அவதரித்த பொய்கை ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டு.

வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக என்று தொடங்கி அந்தாதி க்ரமத்தில் ஆழ்வார் முதல் திருவந்தாதியில் நூறு பாசுரங்கள் அருளிச்செய்தார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் வாழ்க.

ஒரு தாமரைப் புஷ்பத்தில் ஆழ்வார் அவதரித்தார். தாமரைப் புஷ்பமே ஒரு கருவாக இருந்து அந்த கருவில் பிறந்தார்.  அப்படி வந்த ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டு.  இன்றளவும் திருவெஃகாவில் பொய்கை ஆழ்வார் அவதரித்த பொய்கை உள்ளது.   அந்த பொய்கையில் தோன்றிய புஷ்பத்தில் தான் ஆழ்வார் அவதரித்தார் என்று நாம் அறியலாம்.

கதிரவன்  என்று அழைக்கப்படும் சூரியனையே ஒரு விளக்காக ஆழ்வார் இட்டார்.   வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக என்று ஆழ்வார் காட்டக்கூடிய க்ரமத்திலே சூரியனையே ஒரு விளக்காக உருவகித்தவர் பொய்கை ஆழ்வார். அவருக்குப் பல்லாண்டு

திருவேங்கடமுடையானிடத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவராக பொய்கை ஆழ்வார் இருந்தார்.  திருவேங்கடமுடையான் விஷயமாக பல பாசுரங்களையும் முதல் திருவந்தாதியில் அருளிச்  செய்திருக்கிறார் பொய்கை ஆழ்வார்.  அவருக்குப் பல்லாண்டு.

பொய்கை ஆழ்வார் ஒரு முனிவர் என்றே சொல்லப்படுகிறார்.   முனிவர் என்றால் மனன சீலர், எப்பொழுதும் தியானம் செய்து கொண்டே இருப்பவர்,  எப்போதுமே மனதில் நினைத்துக் கொண்டே இருப்பவர் என்று அர்த்தம். பொய்கையாழ்வார் வடிவழகும் (திருமேனி அழகு) பொன் போன்று விரும்பத்தக்கதாக இருக்கக் கூடிய திருவடிகள் வாழியே. அவைகளுக்குப் பல்லாண்டு.

இந்த பூலோகத்தில் பல்லாண்டு காலம் பொய்கை ஆழ்வாருடைய பொன்முடியில்  (அதாவது அவருடைய திருமுடி) இருக்கக்கூடிய கிரீடமானது பல்லாண்டு பல்லாண்டு இருக்க வேண்டும். அவருடைய திருமுக மண்டலம் இந்த பூமியிலே எப்பொழுதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

பூதத்தாழ்வார் பெருமை

பூதத்தாழ்வார் அவதார ஸ்தலம் திருக்கடல் மல்லை (மகாபலிபுரம் என்று இன்று அறியப்படுவது). திருக்கடல் மல்லையில் உள்ள திருக்குளத்தில் உள்ள புஷ்பத்தில் அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார்.  இவருடைய திருநக்ஷத்ரம் ஐப்பசி மாதம் அவிட்ட நட்சத்திரம். இவர் அருளிச்செய்த பிரபந்தம் இரண்டாம் திருவந்தாதி. நூறு பாசுரங்கள் அந்தாதி க்ரமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள். இவரும் எம்பெருமானுடைய மேன்மையில்/பரத்வத்தில் ஊறியவர். முதலாழ்வார்கள் மூவருமே எம்பெருமானுடைய திருவிக்கிரம அவதாரத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். எம்பெருமான் மிகப்பெரிய வடிவு கொண்டு இந்த உலகம் அனைத்தையும் தன் சொத்து என்று காட்டிக் கொடுத்த திருவிக்கிரம அவதாரத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் முதலாழ்வார்கள். அதனால் இவர்கள் மூவருமே எம்பெருமானின் பரத்வத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் என்று அறியலாம்.

பூதத்தாழ்வார் வாழி திருநாமம் 

அன்பே தகளி நூறும் அருளினான் வாழியே
ஐப்பசியில் அவிட்டத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
நன்புகழ்சேர் குருக்கத்தி நாண்மலரோன் வாழியே
நல்ல திருக்கடன்மல்லை நாதனார் வாழியே
இன்புருகு சிந்தை திரியிட்ட பிரான் வாழியே
எழின்ஞானச் சுடர் விளக்கையேற்றினான் வாழியே
பொன்புரையுந் திருவரங்கர் புகழுரைப்போன் வாழியே
பூதத்தார் தாளிணையிப் பூதலத்தில் வாழியே

பூதத்தாழ்வார் வாழி திருநாமத்தின் விளக்கம்

அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக என்று தொடங்கி பூதத்தாழ்வார் அருளிச்செய்த நூறு பாசுரங்கள் கொண்டது இரண்டாம் திருவந்தாதி.   அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும்.

ஐப்பசியில் அவிட்ட நக்ஷத்திரத்தில் அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார் அவர் வாழ்க என்று சொல்கிறார் அப்பிள்ளை.

குருக்கத்தி என்பது மாதவிக் கொடி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு கொடி.  நல்ல புகழை உடையதான அந்தக் கொடியிலே ஒரு புஷ்பத்திலே அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார். இவரும் புஷ்பத்திலிருந்து அவதரித்ததால் அயோநிஜராவார்.  அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் வாழ்க,

திருக்கடல்மல்லை என்ற நகரத்துக்குத் தலைவராக இருக்கக் கூடியவர் இவர் வாழ்க. திருக்கடல்மல்லை தேசத்தில் எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள் பலரையும் வழி நடத்தியவர் என்று பூதத்தாழ்வார் அறியப்படுகிறார்.

தன்னுடைய அன்பையே திரியாக இட்டு விளக்கேற்றிய பூதத்தாழ்வார் வாழ்க.

தனக்கு பகவத் விஷயத்திலே இருக்கக்கூடிய ஞானத்தையே கொண்டு விளக்கை ஏற்றிய பூதத்தாழ்வார்  வாழ்க.

பொன்னைப் போன்று இருக்கக்கூடிய திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டுள்ள ஸ்ரீ ரங்கநாதர்.  அவரிடத்தலே  மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டு அவருடைய புகழை தன்னுடைய பாசுரங்களில் அழகாக வெளியிட்டவர் பூதத்தாழ்வார்.  அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் வாழியே

இந்த பூமியிலே பூதத்தாழ்வாருடைய இரண்டு திருவடிகளும் பல காலம் வாழவேண்டும் என்று அப்பிள்ளை அருளிச் செய்துள்ளார்.

பேயாழ்வாரின் பெருமை

பேயாழ்வார் திருமயிலையில் அவதரித்தவர்.  ஐப்பசி மாதம் சதய நக்ஷத்திரத்தில் அவதரித்தார்.  இவர் அந்தாதி க்ரமத்தில் இருக்கக் கூடிய மூன்றாம் திருவந்தாதி (நூறு பாசுரங்கள்) அருளிச் செய்துள்ளார்.  இவரும் ஏனைய இரு ஆழ்வார்களைப் போல் எம்பெருமானின் பரத்வத்தில் ஈடுபட்டவர்

பேயாழ்வாரின் வாழி திருநாமம் 

திருக்கண்டேனென நூறுஞ் செப்பினான் வாழியே
சிறந்த ஐப்பசியில் சதயம் செனித்தவள்ளல் வாழியே
மருக்கமழும் மயிலைநகர் வாழவந்தோன் வாழியே
மலர்கரிய நெய்தல்தனில் வந்துதித்தான் வாழியே
நெருக்கிடவேயிடைகழியில் நின்ற செல்வன் வாழியே
நேமிசங்கன் வடிவழகை நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
பெருக்கமுடன் திருமழிசைப் பிரான் தொழுவோன் வாழியே
பேயாழ்வார் தாளிணையிப் பெருநிலத்தில் வாழியே

பேயாழ்வாரின் வாழி திருநாமம் விளக்கவுரை

பொய்கை ஆழ்வாரும், பூதத்தாழ்வாரும் ஏற்றிய விளக்கின் வெளிச்சத்தில்  பிராட்டியுடன் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானின் திருமேனியை முதலில்  பார்த்து அனுபவித்தவர் பேயாழ்வார்.  அப்படிப் பார்த்த மகிழ்ச்சியில் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன் என்று ஆழ்வார் நூறு பாசுரங்களை மூன்றாம் திருவந்தாதியில் அருளிச் செய்கிறார். அவர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று அப்பிள்ளை முதல்வரியில் காட்டுகிறார்,

சிறந்ததான ஐப்பசி மாதம் சதய நக்ஷத்ரத்தில் அவதாரம் செய்த வள்ளல் வாழ்க.  வள்ளல் என்று இவ்வாழ்வாரை அழைக்கக் காரணம் எம்பெருமானைக் கண்ட பெருமையை தான் அனுபவித்தது மட்டுமல்லாமல் அனைவரும் அறியும் வண்ணம் பாசுரங்களாக அருளிச் செய்த உதார குணம் கொண்டவர். அப்படிப்பட்ட பேயாழ்வார் வாழ்க.

மரிக்கொழுந்து என்று வாசனை உடைய மலரின் மணம் கமழ்கின்ற மயிலை நகரில் வாழ வந்த பேயாழ்வார் வாழ்க.

இவர் கரிய நிறத்தில் இருக்கக் கூடிய நெய்தல் மலரில் அவதரித்தவர்.  இவரும் அயோநிஜர்.  அப்படிப்பட்ட பேயாழ்வார் வாழ்க.

மூன்று ஆழ்வார்களும் திருக்கோவலூரில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் இடைகழியில் நின்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவர்களை யாரோ நெருக்குவது போன்று தோன்றுகிறது.  எம்பெருமான் தன் பிராட்டியுடன் கூட இந்த பக்தர்களுடன் (மூன்று ஆழ்வார்கள்) சேர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறான். ஆனால் முதலாழ்வார்களுக்கு இருட்டில் அது தெரியாததால் மற்ற இரு ஆழ்வார்களும் (பொய்கையாழ்வார் மற்றும் பூதத்தாழ்வார்) விளக்கேற்ற எம்பெருமானை மூன்று ஆழ்வார்களும் தரிசிக்கிறார்கள்.  முதலில் திருக்கண்டேன் என்று பேயாழ்வார் பார்த்துச் சொல்ல மற்ற இருவரும். அவருடன் கூடி அனுபவிக்கிறார்கள்.  எம்பெருமானும் பிராட்டியுமாக அந்த இடைகழியிலே வந்து முதலாழ்வார்களை நெருக்க அந்த இடத்தில் நின்ற செல்வனான (பக்தி என்ற செல்வத்தை உடையவரான) பேயாழ்வார் வாழ்க.

சுதர்சன சக்கரம் (நேமி) மற்றும் பாஞ்சஜன்யம் (சங்கம்)  இரண்டையும் கையில் வைத்திருக்க கூடிய எம்பெருமானுடைய திருமேனி அழகை நன்றாகத் தன்னுடைய நெஞ்சிலே வாங்கி முதலிலே அனுபவித்தவரான பேயாழ்வாருக்குப் பல்லாண்டு.

மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் திருமழிசை ஆழ்வார் தொழக் கூடியவர் பேயாழ்வார்.   திருமழிசை ஆழ்வார் பல மதங்களை ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு மதத்திலும் உள்ளே புகுந்து அந்தந்த மதத்தில் இருந்த விஷயங்களை தெரிந்துகொண்டு அதை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து, கடைசியில் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் உயர்ந்தவன் என்று தெளிவு பெற்றவர். அவருக்குத் தெளிவு பிறப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் பேயாழ்வார். பேயாழ்வார் வாழ்ந்த காலத்திலேயே திருமழிசை ஆழ்வாரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்.   திருமழிசை ஆழ்வார் தம்முடைய யோக சக்தியினாலே ஏறக்குறைய 4700 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலேயே இருந்திருக்கிறார் என்று சரித்திரம் காட்டுகிறது. பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்த திருமழிசை ஆழ்வாரை தம்முடைய ஞானத்தாலே பேயாழ்வார் நல்ல உபதேசங்கள்  செய்து திருத்துகிறார்.  அதிலிருந்து திருமழிசையாழ்வார் பேயாழ்வாரிடத்தில் மிகவும் பக்தியுடன் இருந்திருக்கிறார்.  திருமழிசை ஆழ்வார் தொழும் பேயாழ்வார் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும்.

அந்தப் பேயாழ்வாரின் இரு திருவடிகளும் இந்தப் பரந்த பூவுலகில்  வாழ்க.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

About Sarathy Thothathri

Disciple of SrImath paramahamsa ithyAdhi pattarpirAn vAnamAmalai jIyar (29th pattam of thOthAdhri mutt). Descendant of komANdUr iLaiyavilli AchchAn (bAladhanvi swamy, a cousin of SrI ramAnuja). Born in AzhwArthirungari, grew up in thiruvallikkENi (chennai), presently living under the shade of the lotus feet of jagathAchArya SrI rAmAnuja, SrIperumbUthUr. Learned sampradhAyam principles from (varthamAna) vAdhi kEsari azhagiyamaNavALa sampathkumAra jIyar swamy, vELukkudi krishNan swamy, gOmatam sampathkumArAchArya swamy and many others. Full time sEvaka/servitor of SrIvaishNava sampradhAyam. Engaged in translating our AzhwArs/AchAryas works in Simple thamizh and English, and coordinating the translation effort in many other languages. Also engaged in teaching dhivyaprabandham, sthOthrams, bhagavath gIthA etc and giving lectures on various SrIvaishNava sampradhAyam related topics in thamizh and English regularly. Taking care of koyil.org portal, which is a humble offering to our pUrvAchAryas. koyil.org is part of SrI varavaramuni sambandhi Trust (varavaramuni.com) initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *