Daily Archives: October 28, 2020

ತಿರುವಾಯ್‌ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ತನಿಯನ್‌ಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Nammalwar-emperumanar

ಭಕ್ತಾಮೃತಮ್ ವಿಶ್ವಜನಾನುಮೋದನಮ್
ಸರ್ವಾರ್ಥದಮ್ ಶ್ರೀ ಶಠಕೋಪ ವಾಙ್ಮಯಮ್
ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಗಮಮ್
ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ ಸಾಗರಮ್


ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳಾದ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದದ ಸಾವಿರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಶ್ರೀಮನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೇನಾಗಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಿರುವೞುದಿ ನಾಡೆಂಡ್ರುಮ್ ತೆನ್ ಕುರುಗೂರ್ ಎನ್ರುಮ್
ಮರುವಿನಿಯ ವಣ್ಪೊರುನಲ್ ಎನ್ರುಮ್
ಅರುಮರೈಗಳ್ ಅಂದಾದಿ ಸೈದಾನ್ ಅಡಿಯಿಣೈಯೇ
ಎಪ್ಪೊೞುದುಮ್ ಸಿಂದಿಯಾಯ್ ನೆಞ್ಜೇ ತೆಳಿಂದು!


ಓ ಮನವೇ! ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ತಾಮಿರ ಭರಣಿ ನದಿ ಹರಿಯುವ ತರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ , ತಿರುವೞುದಿ ನಾಡು ಎನ್ನುವ ಅೞ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಅಪರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ( ಒಂದು ಪಾಸುರದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರದ ಮೊದಲನೇ ಪದವಾಗಿರುವುದು) ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸು!

ಮನತ್ತಾಲುಮ್ ವಾಯಾಲುಮ್ ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ಪೇಣುಮ್
ಇನತ್ತಾರೈ ಅಲ್ಲಾದು ಇರೈಂಜೇನ್ ತನತ್ತಾಲುಮ್
ಏದುಮ್ ಕುರೈವಿಲೇನ್ ಎನ್ದೈ ಶಠಕೋಪನ್
ಪಾದಂಗಳ್ ಯಾಮ್ ಉಡೈಯ ಪಟ್ರು!

ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವವರನ್ನು ನಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ವಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾದಕಮಲವೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ!

ಏಯ್‌ನ್ದ ಪೆರುಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಸ ಮುನಿ ತನ್
ವಾಯ್ನ್ದ ಮಲರ್ ಪಾದಮ್ ವಣಂಗುಗಿನ್ರೇನ್
ಆಯ್ನ್ದ ಪೆರುಮ್ ಸೀರಾರ್ ಶಠಕೋಪನ್ ಸೆನ್ದಮಿೞ್ ವೇದಮ್ ಧರಿಕ್ಕುಮ್
ಪೇರಾದ ಉಳ್ಳಮ್ ಪೆರ

ದೋಷರಹಿತರಾದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ತಮಿೞ್ ವೇದವನ್ನು, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನುಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ವಿಷಯಗಳಲಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ , ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ , ಎಲ್ಲಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ!

ವಾನ್ ತಿಗೞುಮ್ ಸೋಲೈ ಮದಿಳ್ ಅರಂಗರ್ ವಣ್ ಪುಗೞ್ ಮೇಲ್
ಆನ್ರ ತಮಿೞ್ ಮರೈಗಳ್ ಆಯಿರಮುಮ್
ಈನ್ರ ಮುದಲ್ ತಾಯ್ ಶಠಕೋಪನ್ ಮೊಯ್ಮಬಾಲ್ ವಳರ್ತ್ತ
ಇದತ್ತಾಯ್ ಇರಾಮಾನುಸನ್

ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಪದರಗಳ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು (೧೦೦೦ ಪಾಸುರಗಳು) ಗರ್ಭಧರಿಸಿ, ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್. ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ, ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಸಾಕು ತಾಯಿ.

ಮಿಕ್ಕ ಇರೈ ನಿಲಯುಮ್ ಮೈಯ್ಯಾಮ್ ಉಯಿರ್ ನಿಲಯುಮ್
ತಕ್ಕ ನೆರಿಯುಮ್ ತಡೆಯಾಗಿ ತೊಕ್ಕಿಯಲುಮ್
ಊೞ್ ವಿನೈಯುಮ್ ವಾೞ್ ವಿನೈಯುಮ್ ಓದುಮ್ ಕುರುಗಯರ್ ಕೋನ್
ಯಾೞಿನ್ ಇಸೈ ವೇದತ್ತಿಯಲ್

ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಾಯಕ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್.
ಅವರು ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ವೀಣೆಯ ಅತಿ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇದೆ.
ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐದು ತತ್ವಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪ(ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ)ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ,ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲು ಪಾರಂಗತವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ವರೂಪ(ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪ) ,ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲು ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ(ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪ) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ (ಫಲ ಸ್ವರೂಪ).

ಅಡಿಯೇನ್ ರೂಪ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-thaniyans-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.orgsthOthra rathnam – SlOkams 61 to 65 – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

SlOkam 61 emperumAn asks “Are you not born in a great family? Why are you talking like a helpless person?”, ALavandhAr says “Though I am born in this great family, due to my overwhelming sins, I am drowning in this samsAram (material realm); kindly uplift me”.

janithvA’ham vamSE mahathi jagathi khyAthayaSasAm
SuchInAm yukthAnAm guNa purusha thathvasthi thividhAm |
nisargA dhEva thvachcharaNa kamalaikAntha manasAm
adhO’dha: pApAthmA SaraNadha! nimajjAmi thamasi ||

Oh my lord who bestows refuge! Though I am born in a great family lineage with great personalities who are well known to be famous in this world, who are pure, who desire to be together with you, who are well aware of the nature and characteristics of achith (insentient entities) and chith (sentient entities), who are great personalities whose minds are naturally and exclusively engaged in your divine feet, since I am sins personified, I am drowning deep down in the material nature.

SlOkam 62 emperumAn asks “What sins do you have which make your birth in this great family lineage also worthless?” and ALavandhAr elaborates further “pApAthmA” [which he said in previous pAsuram].

amaryAdha: kshudhraS chalamathirasUyAprasavabhU:
kruthagnO dhurmAnI smaraparavaSO vanchanapara: |
nruSamsa: pApishta: kathamahamithO dhu:khajaladhE:
apArAdhuththIrNas thava paricharEyam charaNayO: ||

I am the one who crossed the boundaries of vEdham,  desirous of lowly matters, having a wavering mind, the origin of jealousy, doing bad to even the one who does good to me, having pride/ego which must be given up, addicted to lust, deceiving,  engaged in cruel acts and engrossed in sins. How am I going to reach the shore of this endless ocean of sorrows and serve at your divine feet?

SlOkam 63 emperumAn asks “Can I eliminate the mistakes committed by you intentionally?” and ALavandhAr replies “Can your highness who forgave the offense committed by kAkAsura (indhra’s son jayantha, who appeared as a crow) and sisupAla, not forgive my offenses too?”.

raghuvara! yadhabhUsthvam thAdhruSO vAyasasya
praNatha ithi dhayALUr yachcha chaidhyasya krishNa! |
prathibhavam aparAdhdhur mugdha! sAyujyadhO’bhU:
vadha kimapadhamAgasthasya thE’sthi kshamAyA: ||

Oh one who appeared as SrI rAma, the best among the raghu kula kings! With respect to kAkAsura who committed such (big) offense, considering him to be a SaraNAgatha (one who surrendered), did you not show him your mercy? Oh krishNa who doesn’t know [care for] any defects! Did you not bless with liberation sisupAla who belongs to chEdhi kula (clan) and who committed offenses birth after birth? What sin is not deserving to be the target of the patience of your highness? Please explain

SlOkam 64 emperumAn asks “If I who am independent, uplift some persons [as special cases], can that be considered as my standard conduct?” and ALavAndhAr replies “At the seashore, when you vowed [to protect all who surrender unto you] in the assembly of your devotees, did that vow exclude me?”.

nanu prapannas sakrudhEva nAtha!
thavAhasmIthi cha yAchamAna: |
thavAnakampya: smaratha: prathigyAm
madhEkavarjam kimitham vratham thE ||

Oh my lord! I who am saying “I have surrendered unto you once” and “I should exclusively serve you” and praying to you, who am thinking about the vow (you declared to vibhIshaNa at the seashore [before the rAma – rAvaNa battle]), deserve to receive your mercy; does this vow of your highness’ exclude just me?

SlOkam 65 ALavandhAr says “Even if you give up on your vow which is highlighted in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 18.30 ‘rAmO dhvir nAbhibhAshathE‘ (SrI rAma will not speak in two different ways), mercifully seeing my relationship with periya mudhaliyAr (SrIman nAthamunigaL) in context with acquiring knowledge and birth [being born as his grandson], and disregarding my own virtues and vices, you should accept me” ISvara replies “Since there is no shortcoming in that approach, I oblige to do that” and bestows that boon to ALavandhAr. Being satisfied, ALavandhAr concludes the sthOthram [prabandham].

akruthrima thvachcharaNAravindha
prEma prakarshAvadhim Athmavantham |
pithAmaham nAthamunim vilOkya
prasIdha mathvruththam achinthayithvA ||

[Oh emperumAn!] Without considering my conduct, you should mercifully pardon me seeing nAthamunigaL who is the epitome of natural love towards your divine lotus feet, who is self realised and who is my grandfather.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org