upadhEsa raththina mAlai – 13

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thaiyil magam inRu) pAsuram 13 mAsip punarpUsam kANmin inRu maNNulagIr thEsu iththivasaththukku Edhennil – pEuginREn kolli nagark kOn kulasEkaran piRappAl nallavargaL koNdAdum nAL                                           13 Listen Word by word meaning maNNulagIr – Oh residents of this earth! kANmin – Realize that inRu … Read more