upadhEsa raththina mAlai – 4

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (AzhvArgaL vAzhi) pAsuram 4 poigaiyAr bhUthaththAr pEyAr pugazh mazhisai ayyan aruL mAran sEralarkOn – thuyya patta nAthan anbar thAL thULi naRpANan naRkaliyan eedhivar thORRaththu adaivAm ingu                         4 pAsuram 4 Word by word meaning poigaiyAr – poigai AzhvAr bhUthaththAr – bhUthaththAzhvAr pEyAr … Read more