Daily Archives: December 30, 2020

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೩೧ ರಿಂದ ೩೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೧

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಕುಲಶೇಖರ  ಆೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್ ತೋನ್ಱಿಯ ಊರ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸೇರ್

ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ ಎನ್ಬರ್ ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್ – ಎನ್ ದಿಶೈಯುಂ

ಏತ್ತುಂ ಕುಲಶೇಖರನ್  ಊರ್ ಎನ ಉರೈಪ್ಪಾರ್

ವಾಯ್ತ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ    

ತಿರುಪ್ಪುಳ್ಳಂಭೂದಂಗುಡಿ  ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ಪೌರಾಣಿಕ ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ  ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್  ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು  ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿವಂತರಾದ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಸುವ   ಕುಲಶೇಖರ ಆೞ್ವಾರ್ಗೆ ಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ  ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು.

ಪಾಸುರ ೩೨

ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು  ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಮನ್ನು ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಮಾಡತ್ ತಿರುಕುರುಗೂರ್

ಮಿನ್ನು ಪುಗೞ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ – ನನ್ನೆಱಿಯೋರ್

ಏಯ್ನ್ದ ಬತ್ತಿಸಾರರ್ ಎೞಿಲ್   ಮಾಱನ್ ಬಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್

ವಾಯ್ನ್ದು  ಉದಿತ್ತ  ಊರ್ಗಳ್ ವಗೈ  

ಭಕ್ತಿಸಾರರ್ ಎಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು  ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ . ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು  ಮಾಱನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು; ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಭಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಮೂವರು ಆೞ್ವಾರರುಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹೀಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ , ಉಜ್ವಲವಾದ ದಿವ್ಯ ಭವನಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ  ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಎಂಬ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ.

ಪಾಸುರಂ  ೩೩   

ಆಂಡಾಳ್ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸೀರಾರುಮ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಸೆಲ್ವತ್  ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್

ಏರಾರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್   ಎನ್ನುಂ ಇವೈ – ಪಾರಿಲ್

ಮದಿಯಾರುಮ್   ಆಂಡಾಳ್  ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್

ಎದಿರಾಸರ್ ತೊನ್ರಿಯ ಊರ್ ಇಂಗು

ಖ್ಯಾತಿಭರಿತ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್, ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್  ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ( ಎಂಪೆರುಮಾನರ  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ) ಪಡೆದ  ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಆಂಡಾಳ್ ,  

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಪರಮದೈವವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಎತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-31-33-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

తనియన్ – 1

అల్లుమ్ పగలుమ్ అనుభవిప్పార్ తఙ్గలుక్కు 

 చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ తొగుత్తురైత్తాన్ – నల్ల 

మాణవాళ మామునివన్ మారన్ మఱైక్కు                                                               

తణవా నూఱ్ఱందాది తాన్ !

 

ప్రతిపదార్థము :

అల్లుమ్ పగలుమ్ = రేయింబవళ్ళు

చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ = తిరువాయ్మొళిలోని శబ్దార్థములను

అనుభవిప్పార్ తఙ్గలుక్కు = తిరువాయ్మొళిని అనుభవించేవారికి  

నల్ల = లోక క్షేమాన్ని కోరే మంచి

మానవాళ మామునివన్ త్తాన్= పరమ విలక్షణులైన మణవాళమామునులు

మారన్ = కృపా సముద్రులైన నమ్మాళ్వార్ల

మరైక్కు = సామవేద సారమైన నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయ్మొళికి

తణవాగ = పొందికగా

నూఱ్ఱందాది త్తాన్ = తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది

తొగుత్తు = గ్రహించి, కూర్చి

ఉరైత్తాన్ = అనుగ్రహించారు

సంక్షిప్త వివరణ:

తిరువాయ్మొళి ని రాత్రింపగలు వదలకుండా విని దానిలోని అమృతాన్ని పానంచేసి ఆనందించాలన్న కోరిక అందరికి వుంటుంది. అందుకనే పరమ విలక్షణులైన మనవాళ మామునులు ఎంతో కృపతో తిరువాయ్మొళికి  సంగ్రహంగా ‘తిరువాయ్మొళి నూత్తందాది’  అనే గ్రంధాన్ని నూరు పాశురాలతో మనకు అనుగ్రహించారు. 

 

తనియన్ – 2

మన్ను పుగళ్ శేర్ మాణవాళ మామునివన్

తన్ అరుళాల్ ఉట్పోరుళ్గళ్  తన్నుడనే సొన్న

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాదియామ్ తేనై

ఒరువా తరుందు నెంజే ఉఱ్ఱు !

ప్రతిపదార్థము :

నెంజే = ఓ మనసా

మన్ను పుగర్ శేర్ = ఈ లోకంలో స్థిరమైన కీర్తిని కలిగి ఉన్న

మానవాళ మామునివన్ = మానవాళ మామునులు

తన్నరుళాల్ = అపారమైన కృపతో

ఉట్పోరుళ్ గళ్ తన్నుడనే, = గంభీరమైన అర్థాలను

శొన్న = అనుగ్రహించిన

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది యామ్ తేనై = తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది అనే తేనెను

 ఉఱ్ఱుమ్ = పొంది

ఒరువాద = అవిచ్ఛిన్నంగా

అరున్దు = అనుభవించు  

 సంక్షిప్త వివరణ:

               ఓ మనసా ! ఈ భూలోకంలో గొప్ప పేరుగాంచిన మానవాళ మామునులు చేత ఉజ్జీవనం కోసం ఎంతో కృపతో ఘనమైన తిరువాయ్మొళి నూత్తందాదిని అనుగ్రహించారు. తిరువాయ్మొళిలోని సారమనే తేనెలను నిరంతరం పానం చేసి తరించు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-thaniyans-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org