Daily Archives: May 14, 2020

கோயில் திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திருவாய்மொழி

paramapadhanathan

ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைகாசி விசாகம், நம்மாழ்வார், திருவாய்மொழி மற்று திருக்குருகூரின் (ஆழ்வார்திருநகரி) பெருமையை உபதேச ரத்தின மாலை 15ஆம் பாசுரத்தில் அழகாக வெளியிடுகிறார்.

ஸர்வேச்வரனான ஸ்ரீமந் நாராயணனும் அவன் விபூதிகளும் ஓங்கும்படி மங்களாசாஸனம் செய்த நம்மாழ்வார் அவதரித்த இந்த திருவைகாசித் திருநாளுக்கு ஒப்பாக ஒரு நாளுண்டோ? (கிடையாது) நம் சடகோபரான நம்மாழ்வாருக்கு ஒப்பாக ஒருவர் உண்டோ? (ஸர்வேச்வரனும், நித்யர்களும், முக்தர்களும், இவ்வுலகத்தவர்களும் ஒருவரும் ஆழ்வாருக்கு ஒப்பாக மாட்டார்கள்) வேதத்தின் ஸாரத்தை விரிவாக உரைக்கும் திருவாய்மொழிக்கு ஒப்பான ஒரு ப்ரபந்தம் தான் உண்டோ?  (கிடையாது) இப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரை நமக்குப் பெற்றுத் தந்த திருக்குருகூருக்கு ஒப்பான ஒரு ஊர் உண்டோ? (ஆதிநாதப் பெருமாளுக்கும் நம்மாழ்வாருக்கும் ஸமமான பெருமையைக் கொடுக்கும் ஊர். எம்பெருமானின் பரத்வம் அர்ச்சாவதாரத்திலே பொலிந்து தோன்றும் திவ்யதேசம். நம்மாழ்வாரின் திருவவதார ஸ்தலம். நம்மாழ்வார் அருளாலே, எம்பெருமானார் காலத்துக்கு நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவரின் பவிஷ்யதாசார்ய விக்ரஹம் அவதரித்த ஊர். எம்பெருமானாரின் புனரவதாரமான மணவாள மாமுனிகளின் திருவவதார ஸ்தலம். இப்படிப் பட்ட ஏற்றம் வேறு எங்கும் நாம் காண முடியாது). இப்படி எம்பெருமான், ஆழ்வார் மற்றும் ஆசார்யர்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் ஸ்தலமாக இருப்பதால் முப்புரியூட்டினதாகக் (மூன்று மடங்கு ஏற்றம் பெற்றதாக) கொண்டாடப்படுகிறது.

ஸ்ரீமந்நாராயணனால் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்ற ஆழ்வார்களுக்குள் தலைவர் நம்மாழ்வார். இவர் அருளிய நான்கு ப்ரபந்தங்கள் முறையே திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி மற்றும் திருவாய்மொழி. இவற்றுள் திருவாய்மொழிக்குத் தனி ஏற்றம் நம் பூர்வாசார்யர்களால் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஸாம வேதத்துக்குச் சமமாகக் கொண்டாடப்படும் இத்திருவாய்மொழி என்னும் ப்ரபந்தம் நம் பூர்வாசார்யர்களால் மிகவும் விரும்பி அனுபவிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். மந்த்ர ரத்னம் என்று கொண்டாடப்படும் த்வய மஹா மந்த்ரத்தின் விளக்கமாகவே இது அமைந்துள்ளது.

இதற்குப் பல வ்யாக்யானங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றை மாமுனிகள் உபதேச ரத்தின மாலையில் 39ஆம் பாசுரத்தில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார்.

பிள்ளான் நஞ்சீயர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை
தெள்ளார் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை
மணவாள யோகி திருவாய்மொழியைக் காத்த
குணவாளர் என்று நெஞ்சே கூறு 

நெஞ்சே! எம்பெருமானாரின் அபிமான புத்ரரான திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான், பட்டர் சிஷ்யரான வேதாந்தி நஞ்சீயர், வ்யாக்யான சக்ரவர்த்தியான பெரியவாச்சான் பிள்ளை, நம்பிள்ளையின் ப்ரிய சிஷ்யரும் தெள்ளிய ஞானத்தைப் பெற்றவருமான வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை, பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் கருணைக்கு இலக்கான வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயர் ஆகியோர் நம்மாழ்வார் தன் சோதி வாய் மலர்ந்து அருளிய, நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் ஆணிவேரான த்வய மஹாமந்த்ரத்தின் விவரணமான திருவாய்மொழியைக் காத்து வளர்த்த குணவாளர்கள் என்று கொண்டாடு.

மேலும் நம்மாழ்வார் மற்றும் திருவாய்மொழியின் தனிப்பெருமைகளை விளக்கும் ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார், 37ஆம் சூர்ணிகையில் “சந்தங்கள் ஆயிரமும் அறியக் கற்று வல்லாரானால் வைஷ்ணவத்வ ஸித்தி” என்று, இத்திருவாய்மொழி முழுவதையும் அர்த்தத்துடன் தெரிந்து கொண்டு அதன் வழி நடப்பவர்களே ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள் என்று காட்டுகிறார்.

ஆக, இதை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களான நாம் ஒவ்வொருவரும் அவச்யம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தெரிகிறது. நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் அனைத்துமே ஒரு ஆசார்யன் மூலமாகவே தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதும் நினைவில் கொள்ளத்தக்கது.

திருவாய்மொழி முழுவதும் தினமும் சேவிக்கமுடியவில்லை என்றால், அதற்குப் பதிலாகத் தற்காலத்தில் கோயில் திருவாய்மொழி என்று ப்ரஸித்தமாக முக்யமான பதிகங்களைச் சேர்த்து, இதையாவது நாள்தோறும் நாம் சேவிக்கும்படிக்குப் பெரியோர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இதில் பொதுவாகப் பல பதிகங்கள் இருந்தாலும், ப்ராந்தியம்தோறும் சில சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ஓரளுவுக்கு, பல ப்ராந்தியங்களில் சேவிக்கப் படும் பதிகங்களுக்கு, இங்கே நாம் எளிய முறையில் அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்களைத் துணையாகக் கொண்டு, இந்த எளிய விளக்கவுரை எழுதப் படுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – mUnRAm thirumozhi – kOzhi azhaippadhan

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< iraNdAm thirumozhi

In the previous decad, ANdAL and other herdgirls were together [in a happy frame of mind]. Looking at this, the parents of the girls thought “If we allow them to continue like this, they will go overboard in their happiness due to their union and may even die”. Hence they separated the girls from kaNNan and locked them up in cellars. In this state, both kaNNan and the girls started languishing separately [unable to see each other]. Looking at this, the parents and relatives thought “If we continue to separate them, they will die. If we allow the girls to be with kaNNan, that too will become disastrous. Hence we will allow them to engage in the ritual called as pani nIrAttam (taking bath in the river very early in the morning) so that they will get good husbands. During that time we will allow them to be with kaNNan for a short time and will not bother about that”. They told the girls to have bath in the river before dawn. Since kaNNan was keeping a constant watch on them, he came to know of this, and followed them to the river early in the morning. However cautious the girls were, kaNNan followed them to the same river where they had gone for their bath. Being herdgirls, ther disrobed at the bank of the river and entered the river for their bath. kaNNan who came there, took away all the robes and climbed on to a kurundham tree nearby. Once the girls came out of the river after their bath, finding that their robes were not available where they had left them, became perplexed and thought “Did the sky take them away? Did the directions take them away? Did the river take them away or did kaNNan take them away?” They then saw kaNNan atop the kurundham tree and guessed what had happened. They decided that just as he had followed them and stolen the robes from them without their knowledge, they too should get them back from him somehow or the other. They requested him in various ways and in the end, told him of their troubles. He then returned their robes and was with them happily.

First pAsuram. Stating the troubles that they are suffering from, the girls worship with folded hands and seek the robes.

kOzhi azhaippadhan munnam kudaindhu nIrAduvOn pOndhOm
Azhiyam selvan ezhundhAn aravaNai mEl paLLi koNdAy!
Ezhaimai ARRavum pattOm ini enRum poygaikku vArOm
thOzhiyum nAnum thozhudhOm thugilaip paNiththaruLAyE

Oh one who is lying on the mattress of thiruvandhAzhwAn (AdhiSEshan)! In order to bathe by immersing well in the river, we came here before the rooster called [before dawn]. Now, the opulent sun has also risen. We are suffering a great deal here. Hereafter, we will not come to this river. Friends and I are worshipping you with folded hands. Please give us our robes, mercifully.

Second pAsuram. kaNNan thought that they are asking for robes instead of being united with him. Hence, he took a few robes which were still lying on the river bank and climbed on to the tree. Seeing that, the girls are sorrowfully asking him to give them back their robes.

idhuven pugundhadhu! ingandhO! ippoygaikku evvARu vandhAy?
madhuvin thuzhAy mudi mAlE! mAyanE! engaL amudhE!
vidhiyinmaiyAl adhu mAttOm viththagap piLLAy! viraiyEl
kudhi koNdu aravil nadiththAy! kurundhidaik kURai paNiyAy

Whatever happened here! Alas! Through which way did you come to the river? Oh the great person who has donned a thuLasi garland on the crown with honey dripping! Oh one who has amazing activities! Oh one who is sweet like nectar to us! Since we are not fortunate, we cannot agree to be with you. Oh one who has wondrous activities! Don’t be hasty. Oh one who jumped on to [the poisonous] snake kAliyan and danced! You should mercifully give us the robes which you have kept on the kurundham tree.

Third pAsuram. Believing  him when he said that he will return the robes to them, a few girls came out of the river. When he started speaking dear words to them, they said that they will leave the place if he gave them back their robes.

ellE! Idhenna iLamai? emmanimAr kANil ottAr
pollAngu IdhenRu karudhAy pUngurundhu ERi iruththi
villAl ilangai azhiththAy! nI vENdiyadhellAm tharuvOm
pallArum kANAmE pOvOm pattaip paNiththaruLAyE

Oh one who destroyed lankA with the bow! Alas! What sort of sport is this! If our mothers come to know of what happened here, they will not let us into the house. You are not even thinking that it is improper on our part to be like this without our robes. You have climbed on to the kurundham tree which has blossomed flowers. We will give you whatever you desire. We will walk to our houses in such a way that no one sees us. Mercifully give us our silken robes.

Fouth pAsuram. As they were talking like this, he indulged in some activities which made them fearful. Seeing that, they tell him their sorrows and pray for his mercy.

parakka vizhiththu engum nOkkip palar kudaindhAdum sunaiyil
arakka nillA kaNNa nIrgaL alamuruginRana vA pArAy
irakkamEl onRum ilAdhAy! ilangai azhiththa pirAnE!
kurakkarasu AvadhaRindhOm kurundhidaik kURai paNiyAy

Oh one who destroyed lankA! Many people are having their bath in this lake. Look in all the directions around the banks of this place and see the tears rolling down our faces, even as we try to control them. Oh one who has no sympathy! We have realised that you are the leader of monkeys which climb trees. Mercifully give the robes which are on top of the kurundham trees.

Fifth pAsuram. Since ANdAL was born in the clan of mumukshus (clan of AzhwArs, who desired to be liberated), she knows the divine mind of emperumAn. When gajEndhrAzhwAn (elephant troubled by crocodile) called, he came immediately without looking at his greatness. Keeping this in mind, she says that they are suffering more than the trouble which gajEndhrAzhwAn suffered and hence he should give their robes.

kAlaik kadhuviduginRa kayalodu vALai viravi
vElaip pidiththu ennaimArgaLOttil enna viLaiyAtto?
kOlach chiRRAdai palavum koNdu nI ERi irAdhE
kOlam kariya pirAnE! kurundhidaik kURai paNiyAy

Oh emperumAn who has a dark divine form! Carp fish and scabbard fish are biting our legs, together. If our brothers come to know that you are troubling us like this, they will come running with their spears to drive you away; will that not end in another type of game? Instead of dressing up with beautiful short dresses and sitting on the kurundham tree, you should mercifully give us our robes.

Sixth pAsuram. Here, they mention about how they are troubled by the lotus stalks and pray to him.

thadhaththavizh thAmaraip poygaith thALgaL em kAlaik kadhuva
vidaththEL eRindhAlE pOla vEdhanai ARRavum pattOm
kudaththai eduththu ERavittuk kUththAda valla em kOvE!
padiRRai ellAm thavirndhu engaL pattaip paNindharuLAyE

The stalks of the lotus plants in the pond, which is expansive and has lotus flowers, are biting our legs. We are suffering as if we had been stung by poisonous scorpions. Oh our leader who is capable of throwing up pots and dancing! You should stop the mischief that you are doing and mercifully give us our silken robes.

Seventh pAsuram. They tell him not to trouble girls like them and do unjustful acts.

nIrilE ninRu ayarkkinROm nIdhi allAdhana seydhAy
Uragam sAlavum sEyththAl Uzhi ellAm uNarvAnE
Arvam unakkE udaiyOm ammanaimAr kANil ottAr
pOra vidAy engaL pattaip pUngurundhu ERi irAdhE

Oh one who is thinking of protecting everyone even during the time of deluge, when none is present! We are suffering, standing in water. You are doing unjustful acts. Our houses and the village are far from here, even if we want to escape from you. Alas! Even if you trouble us like this, we are very affectionate towards you. If our mothers see us together with you, they will not allow us [to come here again]. Mercifully give us our silken robes. Do not sit on top of the kurundha tree which has well blossomed flowers.

Eighth pAsuram. Relatives in whose presence you will feel ashamed have come here. Do not carry out mischiefs in their presence and feel ashamed.

mAmimAr makkaLE allOm maRRu ingu ellArum pOndhAr
thUmalark kaNgaL vaLarath thollai irAth thuyilvAnE
sEmamEl anRidhu sAlach chikkena nAm idhu sonnOm
kOmaLa Ayar kozhundhE! kurundhidaik kURai paNiyAy

Oh one who is lying with eyes, which are like very pure flowers to sleep, after carrying out mischievous acts in earlier times (during daytime)! Among those present here are not only the daughters of your aunts, but there are other relatives too such as your aunts and their mothers. These mischievous acts of yours are not appropriate. We have spoken these words truthfully. Oh one who is like a tender sprout for the clan of herdsmen! You should mercifully give us our robes.

Ninth pAsuram. emperumAn will be in two states – he will carry out tasks for those who celebrate [worship] him; he will also carry out tasks for those who abuse him. Since they did not get any benefit by praising him, they now decide that they will abuse him and see if that gives them benefit.

kanjan valai vaiththa anRu kAriruL ellil pizhaiththu
nenju thukkam seyyap pOndhAy ninRa ik kanniyarOmai
anja urappAL asOdhai ANAda vittittirukkum
vanjagap pEychchi pAl uNda masimaiyilee! kURai thArAy

During the time when kamsan [kaNNan’s maternal uncle] wanted to kill you, you escaped in a night of utter darkness and came here to give sorrow to the youthful girls who are standing in this lake. yaSOdhAp pirAtti will not scold you to make you fearful. She allows you to the extent that you carry out mischiefs. Oh the shameless one who drank the milk and life of pUthanA [demon]! Give us our robes.

Tenth pAsuram. ANdAL completes the decad by stating the benefit for those who learn this decad.

kanniyarOdu engaL nambi kariya pirAn viLaiyAttai
ponniyal mAdangaL sUzhndha pudhuvaiyar kOn battan kOdhai
innisaiyAl sonna mAlai Iraindhum vallavar thAm pOy
manniya mAdhavanOdu vaigundham pukku iruppArE

kaNNapirAn (SrI krishNa) who is our lord and who has a dark complexion, indulged in divinely playful acts  with us, the cowherd girls. ANdAL (I) , the daughter of periyAzhwAr, who is the leader of those who live in SrIvillipuththUr which is surrounded by beautiful golden mansions, mercifully composed those acts  as pAsurams with sweet music. Those who are capable of learning these ten pAsurams will go through the archirAdhi mArgam (the path of brightness), reach SrIvaikuNtam  and live with great experience together with SrIman nArAyaNan who lives permanently there.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-3-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org