Daily Archives: July 24, 2018

ప్రమేయసారము – తనియన్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

arulalaperumalemperumanar-svptrఅరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్

mamunigal-vanamamalai-closeupమణవాళ మామునులు – వానమామలై

నీంగామల్ ఎన్ఱుం నినైత్తుత్ తొళుమింగళ్ నీళ్ నిలత్తీర్

పాంగాగ నల్ల ప్రమేయ సారం పరిందళిక్కుం

పూంగావళం పొళిల్ సూళ్ పుడై వాళుం పుదుప్పుళి మన్

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని అంపదమే!

ప్రతిపదార్థము:

నీళ్ నిలత్తీర్ = ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా!

పూంగా  వళం పొళిల్ =  అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు

సూళ్ పుడై = నాలుగు దిక్కుల విస్తారముగా వున్న

పుదు ప్పుళి = పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో

మన్ వాళుం = పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న

ఆంగారం అఱ్ఱ = గర్వము లేని

అరుళాళ మాముని = అరుళాళ మాముననుల

పాంగాగ = అనుకూలమైన , ఉపయోగకరమైన

నల్ల ప్రమేయ సారం = ఆత్మోజ్జీవనానికి ఉపకరించే ఉన్నతమైన తిరుమంత్ర సారమును

పరిందళిక్కుం = దయతో కృపచేసే

అంపదమే = శ్రీపాదములను

ఎన్ఱుం నీంగామల్ = ఎన్నటికీ వదలక

నినైత్తు తొళుమిన్ గళ్ = స్మరించి నమస్కరింతురు గాక!

వ్యాఖ్యానము:

ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! అరుళాళ మాముననుల శ్రీపాదములను  ఎన్నటికీ మరవక స్మరించి నమస్కరింతురు గాక! ‘ ఎన్ఱుం ‘  (  ఎన్నటికీ ) అన్న ప్రయోగం ‘ నీంగామల్ ‘  (వదలక) , ‘ నినైత్తు  ‘ ( స్మరించి) అనే రెంటికీ వర్తిస్తుంది. విషయ సాంద్రతను కొలవడానికి ఉపకరణము ప్రమాణము . చెప్పబడిన విషయము ప్రమేయము . దాని సంగ్రహ రూపము ‘ సారము ‘ , అదిఏ ‘ ప్రమేయ సారము ‘అని పిలవబడుతుంది.

ప్రమాణము – కొలమానము

ప్రమేయము  – కొలవబడిన విషయము

సారము – సంగ్రహము

మానము, మేయము – సారము

అర్థాత్ ప్రమాణము తిరుమంత్రము . దాని అర్థము ప్రమేయము . ఆ అర్థము యొక్క సంగ్రహ రూపము ప్రమేయ సారము అని చెప్పబడింది . ‘ నల్ల ప్రమేయ సారం ‘ అనగా దోష రహితమైన గ్రంధము అని చెప్పటము .

పాంగాగ …..అభ్యాసకుల శక్తికి తగినట్టుగా….సులభముగా , పది పాశురములలో సులభముగా అర్థమయ్యే రీతిలో ,తిరుమంత్రము యొక్క సారాన్ని వివరించారు. అందువల్లనే ఈ ప్రబంధానికి ప్రమేయ సారమని పేరు పెట్టారు .

పరిందళిక్కుం…....సమస్త జీవుల క్షేమాన్ని కోరి కారుణ్యముతో ఈ ప్రబంధాన్ని ‘ఓరాణ్వళి ‘ (గురుశిష్య పరంపరగా) అనుగ్రహించారు.

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని …….అరుళాళ మాముని ..అంటే సమస్త జీవులపై కృపగలవారు అని అర్థము. ఇటువంటి ఉన్నతమైన గుణము మునులలో గాని , తపస్వులలో గాని కనపడదు. అందుకే వీరు మామునులు (మహా మునులు).’ ఆంగారం అఱ్ఱ ‘ అహంకార రహితుడైన….. ఇంతటి గొప్పగుణము నాలోనే ఉంది కదా అన్న అహంకారము లేశమైనా లేని వారు .అందుకే ‘  మామునులు ‘.అంతటి ఆచార్యుల శ్రీపాదాలను కొలవండి అంటున్నారు . కొలిచేటప్పుడు ఆ శ్రీపాదాలను మనసులో నిలుపుకోవాలి .అంతే కాదు రూపము- నీడ లాగా ఎప్పుడు వదలక వుండాలి.

అంపదత్తై……..‘ అం ‘ ‘ పదత్తై ‘..అందమైన పాదములు  …. అనగా అందమైన ఉన్నత పాదములు ఏవి  అంటే, తమ శిష్యులను ఎప్పుడు వదలక కాపాడు తత్వము గల పాదములు. ఆ అందమైఅన పాదమునే కొలవండి ….అంటున్నారు . ఆ పాదములను కొలిస్తే చాలు . ఇతర దైవములను  ఆశ్రయించనవసరము  లేదు అని నొక్కి చెప్పటము అవుతుంది .

పుదుప్పుళి మన్ …..వేద శాస్త్రములను వడపోసిన పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న వారు అని అర్థము .దట్టంగా తోటలు,తోపులతో నిండి వున్న’ పుదుప్పుళి ‘ అనే ప్రాంతము….అని , జ్ఞాన సంపదకు ఆలవాలమైన ప్రాంతము అని సంకేతముగా చెపుతున్నారు .

పుడై ……నాలుగు దిక్కులు. ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! ఉన్నతమైన స్థానము, పేరు పొందడానికి హేతువైన తిరు మంత్రసారమును మహా కారుణ్యముతో సులభ శైలిలో తమిళములో చెప్పబడిన ” ప్రమేయ సారము ” అనే ఈ ప్రబంధమును అనుగ్రహించిన వారు గర్వము లేని అరుళాళ మాముననులు . వారు అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు , అన్నివైపుల విస్తారముగా వున్న పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్నరు .వారి శ్రీపాదములను వదలక , నిరంతరము స్మరించి ధన్యులవుదురు  గాక! అని అర్థము.

ఆడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-thaniyan/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ప్రమేయసారము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HegXtxR2BsjRa9KEg-

arulalaperumalemperumanar-svptrఅరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్

mamunigal-vanamamalai-closeupమణవాళ మామునులు – వానమామలై

వ్యాఖ్యాన మూలము –   శ్రీమద్ మణవాళ మామునులు యొక్క వ్యాఖ్యానము ఆధారంగా శ్రీ అరుళాళ మామునిగళ్ రచించిన  జ్ఞాన-ప్రమేయ సారమునకు ,శ్రీ అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ల వంశములో అవతరించిన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులచే తమిళములో  సులభ శైలిలో రచింపబడినది ఈ గ్రంథము.

vk-srinivasacharyar కీర్తి శేషులు శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులు (31వ పట్టము) శ్రీమత్ ఉభయవేదాంత విద్వాంసులు తిరుమలై వింజిమూర్ కుప్పన్ అయ్యంగార్ (కుప్పుస్వామి తాతాచార్యులు)స్వామి కుమారులు.

ఈ   తమిళ వ్యాఖ్యానము శ్రీ.ఉ.వే. కుప్పుస్వామి తాతాచార్యుల 100వ తిరునక్షత్ర సందర్బముగా 2003, మీనమాసము ఉత్తరాషాడ నాడు ప్రచురించబడినది.

శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యుల కుమారులు శ్రీ.ఉ.వే. వి.యస్. వేంకటాచారి స్వామివారు ప్రస్తుతము శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ తిరుమాళిగలో 33వ పట్టమును అలంకరించియున్నారు. వీరు తిరుమలలో శ్రీకుప్పన్ అయ్యంగార్ మంటపమని ప్రసిధ్ది గాంచిన అరుళాళ మామునుల సన్నిధిలో అనేక కైంకర్యములను చేస్తున్నారు. వీరి మంగళాశాసనములతో ఈగ్రంథము వెలువరించబడినది.

అడియేన్ ఇందుమతి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 7.2.4 – itta kAl

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Seventh Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fourth pAsuram, parAnguSa nAyaki’s mother requests periya perumAL “What are you mercifully thinking to do for this girl?”

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

itta kAl itta kaiyaLAy irukkum ezhundhulAy mayangum kai kUppum
kattamE kAdhal enRu mUrchchikkum kadal vaNNA! kadiyai kANennum
vatta vAy nEmi valangaiyA ennum vandhidAy enRenRE mayangum
sittanE! sezhu nIrth thiruvarangaththAy! ivaL thiRaththen sindhiththAyE?

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(due to great urge, being fully subdued)
itta itta – wherever placed
kAl – leg
kaiyaL – and hand
Ay – having
irukkum – remains;

(due to having matured urge, like one who regained composure)
ezhundhu – stands up, after regaining consciousness
ulAy – walks around;
mayangum – subsequently becomes unconscious;

(after regaining composure again, thinking “he may come”)
kai kUppum – performs anjali (joined palms);

(as he is not arriving)
kAdhal – love
kattamE – is difficult to handle
enRu – becoming upset
mUrchchikkum – loses conscious;
kadalvaNNA – oh one who is like immeasurable ocean which secures everything inside it!
kadiyai kAN – You are being cruel towards me!
ennum – says;

(in protecting devotees)
vatta vAy – wholesome
nEmi – divine chakra
valam kaiyA – oh one who is having in your right hand!
ennum – says;

(taking a break, in between)
vandhidAy – come here with the divine chakra in your hand
enRu enRE – repeatedly requesting
mayangum – loses her mind thinking “I lost my nature due to repeatedly calling him, and lost the desire/goal as he did not come”;

(tormenting her in this manner)
sittanE – pretending to be a reputed person
sezhu nIrth thiruvarangaththAy – oh one who is reclining on the beautiful banks of the river [kAvEri]!
ivaL thiRaththu – in her case (where she is bewildered in separation)
en – what
sindhiththAy – are you thinking?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

My daughter’s leg and hand remain [unmoved] wherever they were placed; after regaining consciousness, she stands up, walks around and subsequently becomes unconscious; she performs anjali; becoming upset saying “love is difficult to handle”, she loses consciousness; she says “Oh one who is like immeasurable ocean which secures everything inside it! You are being cruel towards me!” She says “oh one who is having the wholesome divine chakra in your right hand!”; She is repeatedly requesting him saying “come here with the divine chakra in your hand” and loses her mind thinking “I lost my nature due to repeatedly calling him, and lost the desire/goal as he did not come”; oh one who is reclining on the beautiful banks of the river, pretending to be a reputed person! What are you thinking in her case? Implies, “Are you thinking to only keep her bewildered? Or are you planning enlighten her?”

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • itta kAl itta kaigaLAy irukkum – You need not present your form to her, it is sufficient if you can make her limbs obey her command. She will remain where her friends placed her as said in “sakIbhi: nyastha prakIrNa parathanthra vipANdurAngI” (One who has pale limbs which were spread by her friends, who is unconscious). As she is unconscious, she would remain the way her friends placed her legs and hands.
 • ezhundhulAy mayangum – Like a lamp which will shine brightly before going off, she is having baseless rising and roaming around; just as the lamp will be off as it starts shining brightly, she too fell unconscious.
 • kai kUppum – She does not perform anjali (worshipping with joined palms) only while awakening and does remain without worshipping while unconscious, since does not do the worship as a means; but she cannot avoid worshipping when in distress.
 • kattamE kAdhal enRu … – If she is performing anjali as a means, she would not say that it is difficult. Since the love is the cause for torment in separation, she is saying it is difficult.
 • kadal vaNNA kadiyai kAN ennum – The ocean will contain everything in it, and will ensure that one creature does not trouble another creature; she says “such you (emperumAn) have become cruel”. Alternative explanation – she says “you who have a form without which those who are separated cannot sustain themselves, have now become cruel like a murderer”.
 • vatta vAy nEmi – She has crossed the stage of saying “sangu chakkarangaL“. Though invisible now, the thought of the chakra causes hatred; wherever touched one can feel its mouth (opening). You are not without the tools to eliminate the hurdles.
 • vandhidAy enRenRE mayangum – She is unable to remain if it is said that you will be coming soon. A thirsty person would cry out repeatedly saying “water” until his thirst is quenched;  similarly, parAnguSa nAyaki says “vandhidAy! vandhidAy!”; she does not know anything else.
 • mayangum – she will recite it repeatedly having her inclination as the teacher [who makes her repeat it].
 • enRenRE – Just as the sound of bell metal will keep echoing.
 • sittanE – [condemning his act] Here SrIman nArAyaNa is said to be the Sishta (reputed). Saying that he has great love towards pirAtti; also explained as one who drives pirAtti crazy on him and torments her; your conduct is very nice [sarcastic]. Helpless women will be finished if there were a few reputed persons like you. You are nicely showering your mercy [sarcastic]. Your act resembles that of those who do abominable acts such as killing brAhmaNas, but walking around wearing bright yagyOpavIdham (sacred thread), having pavithram (a sacred ornament made out of dharbha grass) and reciting vEdhams.
 • sezhu nIrth thiruvarangaththAy – kOyil (SrIrangam) which has invigorating water bodies. Your reclining here is like the presence of a murderer in a water booth [which is placed during summer time to distribute water].
 • ivaL thiRaththu en sindhiththAyE – The mother thinks that even emperumAn who is sarvagya (omniscient) has to ponder on a remedy for her daughter’s state; this is the clarity of the divine mother of parAnguSa nAyaki. She is praying at his divine feet thinking “emperumAn’s thoughts can only lead to solution”. He is the one who thinks for the favourable ones as said in “SrEyO dhyAyathi kESava:” (kESava looks out for the well-being of the favourable ones). Will you just keep thinking like this, and will you not give a firm solution?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAnmugan thiruvandhAdhi – 38 – agaippil manisarai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

avathArikai

AzhwAr was asked “You say that it is only because everything is dependent on sarvESvaran’s sankalpa (vow of emperumAn) that he is the causative factor for all. But in vEdhas prevalent in samsAram, it is very well known that brahmA is the creator, rudhra is the destroyer and various other deities are carrying out very important tasks. Will they not be causative entities?” to which he says in this pAsuram “if emperumAn is not their antharyAmi (indwelling soul) all their greatness will disappear without a trace”. Let us go through the pAsuram and its meanings:

agaippil manisarai ARu samayam
pugaiththAn porukadal neervaNNan ugaikkumEl
eththEvar vAlAttum evvARu seygaiyum
appOdhu ozhiyum azhaippu

Word for Word Meanings

porukadalneer vaNNan – sarvESvaran who has the complexion of ocean water with waves lapping
agaippu il manisarai – people who do not have distinction of being knowledgeable
ARu samayam – in the (lowly) six philosophies
pugaiththAn – made them get caught
ugaikkum El – if he remains indifferent (towards them)
appOdhu – at that time itself
eththEvar vAlAttum – the ego of whichever deity
evvARu seygaiyum – the various deeds carried out towards them as worship (such  as rituals etc)
azhaippu – the invocations of these deities (in such rituals)
ozhiyum – will disappear

vyAkyAnam

agaippil manisarai – jIvAthmAs (sentient entities) like you, with low level of knowledge, who do not understand how much ever is instructed. agaippurising; greatness in knowledge.

agaippil manisarai – jIvAthmAs who have no distinction about their knowledge – those who do not have any high level of intelligence about them.

ARu samayam pugaiththAnemperumAn ensured that they were trapped in the six different philosophies. ARu samayambhaudhdha, naiyAyika, vaiSEshika, jaina, sAnkya, yOga philosophies established by sAkya, ulUkya, akshapAdha, kshapaNa, kapila and pathanjali respectively. Instead of naiyAyika and yOga philosophies, chArvAka and pAsupatha philosophies are included by some.

pugaiththAn – just as hunters, in forests, while trying to get animals which have hidden themselves in dense bushes, will set fire to trash so that the frightened animals will come out of bush and be caught by the hunters, emperumAn sets up the smokescreen of other philosophies and traps jIvAthmAs in samsAram.

agaippil pugaiththAn – For those caught in smoke, will the path be visible? AzhwAr says that it is because of this reason that samsAris are still holding on to other deities despite being told repeatedly about emperumAn.

porukadal neervaNNan ugaikkumEl – if emperumAn, who has a complexion which will comfort the eyes of those who see him, turns out to be indifferent… it is well nigh impossible for someone who, like the ocean, keeps giving away whatever is asked for by the needy. However, if water were to turn into fire; if emperumAn becomes indifferent…

eththEvar vAlAttum ozhiyum – the vanity of all those dhEvas (celestial entities) who roam around with the pride of a group of monkeys will disappear. Dogs wag their tail (vAlAttum) when they feel proud about themselves; thus, the term wagging the tail implies pride. Don’t these dhEvathas also feel proud saying ISvarOham (I am ISvaran, the controller of everyone else)?

evvARu azhaippuchcheygaiyum ozhiyum – the invitations extended to these deities when a ritual is performed, such as indhramAvahayAmi, sOmamAvahayAmi (I invoke the presence of indhra, I invoke the presence of sOma) etc and the offerings made to them such as indhrAyasvAhA, varunAyasvAhA etc will disappear. Alternatively…

evvARu seygaiyum ozhiyum – the rituals which the jIvAthmAs carry out to worship these dhEvathAs will themselves disappear.

azhaippu ozhiyum – The invitations extended to the dhEvas during rituals to partake the offerings made with the words svAhA will disappear.

eththEvar vAlAttum evvARu seygaiyum azhaippum ozhiyum – the pride of these dhEvathAs, the activities indulged in by these dhEvathAs such as thripuradhahanam (burning of the three towns) etc and the invitations extended to them by jIvAthmAs in their rituals will disappear.

appOdhu ozhiyum – instead of waiting for some time, all these will disappear the moment emperumAn becomes indifferent to these deities.

We will take up the 39th pAsuram next.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org