Category Archives: thiruvAimozhi 6th centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 6.10 – ఉలగముణ్డ

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 5.8 – ఆరావముదే

srinivasan -ahzwar

శరణాగతి చేయునపుడు, భగవానుడికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వారి దివ్య మంగళ గుణాలను కీర్తిస్తూ నొక్కిచెప్పాలి, ఉపాయాంతరములను ఎంచుకోక మరే ఇతర ఆశ్రయం లేక తమ నిస్సహాయతని నొక్కి చూపిస్తూ  పిరాట్టి యొక్క పురుషాకారము (శిఫార్సు) తో భగవానుడి దివ్య చరణాల యందు శరణాగతి చేయాలి. అటువంటి పరిపూర్ణమైన శరణాగతి  తిరువేంగడముడైయానుడి యందు ఆళ్వారు ఈ పదిగములో చేశారు.

మొదటి పాశురము: “అన్ని లోకాలను రక్షించగలిగే లక్షణము ఉన్న నీవు తిరుమలలో వెలసి ఉన్నావు. నీవు కృపతో, నీ దాసుడినైన నాకు నిన్ను పొందే మార్గాన్ని చూపించుము”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఉలగం ఉండ పెరువాయా ఉలప్పిల్‌ కీర్తి అమ్మానే
నిలవుం శుడర్‌ శూళ్‌ ఒళి మూర్తి నెడియాయ్‌ అడియేన్‌ ఆరుయిరే!
తిలదం ఉలగుక్కాయ్‌ నిన్ఱ తిరువేంగడత్తు ఎమ్పెరుమానే!
కుల తొల్‌ అడియేన్‌ ఉన పాదం కూడుమాఱు కూఱాయే

ప్రళయకాలములో గొప్ప ఆత్రుతతో సమస్థ లోకాలను తనలో దాచుకునేందు సాధనముగా వాడిన దివ్య అదరములు / నోరు కలిగి ఉన్న ఓ భగవానుడా!  అంతులేని కీర్తిప్రతిష్ఠ, సహజ స్వామిత్వము ఉన్న ఓ భగవానుడా!  దివ్య శోభతో నిండిన దివ్య స్వరూపము ఉన్నవాడా!  సౌందర్యము మొదలైన వాటితో నిత్యము ప్రకాశిస్తూ అపరిమితమైన కీర్తి ఉన్నవాడా! నాకు సంపూర్ణ ప్రాణాధారమైన ప్రాణ వాయువా!  నుదిటిపైన  తిలక రూపములో మొత్తము ప్రపంచానికే ఉర్ద్వాపుండ్రముల రూపంగా నీ స్వామిత్వాన్ని నాకు వెల్లడిచేస్తూ తిరుమలలో నిలుచొని ఉన్న ఓ నా భగవానుడా! అతి ప్రాచీన పరంపర నుండి వస్తున్న ఈ దాసుడికి నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునే మార్గాన్ని అనుగ్రహించుము.

రెండవ పాశురము: “ఏమైనా అడ్డంకులు ఉంటే వాటిని నీవు తొలగించి, ని దివ్య పాదాల యందు నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

కూఱాయ్‌ నీఱాయ్‌ నిలనాగి, కొడువల్‌ అశుర ర్కులం ఎల్లాం
శీఱా ఎరియుం తిరునేమి వలవా తెయ్వ క్కోమానే
శేఱార్‌ శునై త్తామరై శెందీ మలరుం తిరువేంగడత్తానే!
ఆఱా అన్బిల్ అడియేన్‌ ఉన్‌ అడిశేర్‌ వణ్ణం అరుళాయే

అతి బలమైన క్రూర రాక్షసులను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మట్టిలో కలిపి, ఇంత చేసిన తరువాత కూడా తన కోపము చల్లారని శౌర్య సంపద ఉన్న దివ్య తేజోమయమైన చక్రాయుధాన్ని నియంత్రించు చున్న సర్వశక్తి సంపన్నుడవైన ఓ భగవానుడా! ఓ నిత్యసూరులకు ప్రభువా! ఎర్రటి జ్వాల వర్ణముతో వికసించిన తామర పువ్వుల మడుగులు  ఉన్న తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఓ భగవానుడా! నీ దివ్య పాదాలను చేరుకోవాలని తపించిపోతూ నీపై అంతులేని ప్రేమను పెంచుకున్న ఈ దాసుడిని దయగా అనుగ్రహించుము.

మూడవ పాశురము: “నీవు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయనప్పుడు, నీవు అడిగినదల్లా నేను ఎలా ఇవ్వగలను?” అని ఎంబెరుమాన్లు పలుకగా, ఆళ్వారు సమాధానమిస్తూ ఇలా అన్నారు, “ఎంతో మంది విశిష్ట వ్యక్తులు నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఆనందిస్తుండగా,   నీవు నన్ను ఎంచుకున్నావు; అదేవిధంగా, దయతో నీవు నా కోరికను తీర్చాలి”, అని వేడుకుంటున్నారు.

వణ్ణ మరుళ్‌ కొళణి మేగ వణ్జా! మాయ వమ్మానే!
ఎణ్జం పుగుందు తిత్తిక్కుం అముదే! ఇమైయోర్‌ అదిపదియే!
తెణ్ణల్‌ అరువి మణి పొన్‌ ముత్తలైక్కుం  తిరువేంగడత్తానే !
అణ్ఞలే! ఉన్‌ అడిశేర అడియేఱ్కు ఆవావెన్నాయే!

సర్వోన్నతుడైన భగవానుడు అత్యద్భుత గుణాలకు నిలయుడు, మేఘ వర్ణముతో చూసేవారిని మైమరిపించే స్వరూపము కలిగి ఉంటాడు; ఆతడు హృదయాలలోకి ప్రవేశించే తీపి తేనె లాంటివాడు; నిత్యసూరులను తన స్వరూపంతో ఆనందింపజేయువాడు; స్పష్టమైన మణి మాణిక్యాలు, రత్నాలు, ముత్యాలు, బంగారము పొంగి పొరలుతున్న ఆకర్షణీయమైన జలపాతాలు ఉన్న తిరుమాలలో  సర్వోన్నత భగవానిడిగా వెలసి ఉన్నాడు; నీ స్వామిత్వాన్ని అతి సునాయాసముగా తిరుమలలో వ్యక్తపరుస్తున్న ఓ భగవానుడా! మాపై జాలిపడి, మాకు తగిన గమ్యమైన నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునేలా దయతో మమ్మల్ని అనుగ్రహించుము!

నాలుగవ పాశురము:  “నిన్ను చేరుకునే సాధనములు నాలో లేవు; కావున నీవొక సాధనాన్ని ఇచ్చి నన్ను దయతో అనుగ్రహించాలి”. “ఎటువంటి భేదము చూపకుండా ప్రతి ఒక్కరి అడ్డంకులను తొలగించే నీవు కృపతో,

నేను నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునేలా చూడాలి” అని కూడా ఆళ్వారు ప్రార్థించినట్లు వివరించబడింది.

ఆవా! ఎన్నాదులగత్తె అలైక్కుం అశురర్‌ వాణాళ్మేల్‌
తీవాయ్‌ వాళి మళై పొళింద శిలైయా! తిరుమా మగళ్‌ కేళ్వా
తేవా! శురర్గళ్‌ ముని క్కణంగళ్‌ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే !
పూవార్‌ కళల్గళ్  అరువినైయేన్‌  పొరుందుమాఱు పుణరాయే

ప్రపంచాన్ని దగదగలాడించిన కౄర రాక్షసులపై అగ్ని ధరించిన బాణాల వర్షం కురిపించే శ్రీ సారఙ్గము ధరించిన ఓ భగవానుడా! పరాక్రమవంతుడు, అతిలోక సుందరుడు తనకు తగిన భర్తగా పొందినది శ్రీమహాలక్ష్మి, అలాంటి శత్రువులను వధించిన తరువాత సంతృప్తిపడుతూ దివ్య ముఖ కాంతిని వెదజల్లువాడా! సకల దేవతలు, ఋషులు కోరుకునేవాడు తిరుమాలలో కొలువై ఉన్నాడు. జయించలేని నా పాపాలెన్నో,  పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంరించి ఉన్న నీ దివ్య పాదాలను చేరకుండా నన్ను ఆపుతున్నాయి; దయతో నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునే మార్గాలను నాకు నేర్పుము.

ఐదవ పాశురము: “భక్తుల రక్షణ సునాయాసముగా నిర్వర్తించే నీ దివ్య పాదాలను నేను ఎప్పుడు చేరుకుంటాను?”, అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

పుణరా నిన్ఱ మరమేళ్ అన్ఱెయ్ద ఒరువిల్‌ వలవావో!
పుణరేయ్‌ నిన్ఱ మరమిరండిన్ నడువే పోన ముదల్వావో!
తిణరార్‌ మేగమెన క్కళిఱు శేరుం తిరువేంగడత్తానే!
తిణరార్‌ శార్ఙ్గత్తున పాదం శేర్వదడియేన్‌ ఎన్నాళే?

సర్వ శ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అయిన భగవానుడు ఆ రోజు ఏడు మారామరములను వధించాడు; విశ్వ కారకుడైన అతడు చిన్న పసివాడిగా రెండు మహావృక్షముల మధ్యనుండి ప్రాకి వెళ్ళాడు;  దట్టమైన మేఘాల మాదిరిగా ఏనుగుల సమూహాలున్న తిరుమలలో విరాజిల్లి ఉన్న ఓ భగవానుడా! దివ్య శ్రీ సారఙ్గము ధనుస్సుని ధరించి ఉన్న నిన్ను నీ దివ్య పాదాలను ఈ సేవకుడు ఎప్పుడు చేరుకుంటాడో?

ఆరవ పాశురము:  “శ్రీవైకుంఠములో నాకు కైంకర్యము చేయాలనుకోవడం అందరికీ లక్ష్యమే, కాదా?” అని భగవానుడు అడుగుతున్నారు. దానికి ఆళ్వారు స్పందిస్తూ “ఎంతో కోరికతో కొందరు శ్రీవైకుంఠము నుండి తిరుమలకు దిగి వచ్చి నీకు సేవలందిస్తున్నారు కదా? తిరుమలలో నిన్ను సేవించే భాగ్యము నాకెప్పుడు కలుగుతుంది?” అని అభ్యర్థిస్తున్నారు. “నీపై భక్తిలేని దేవతలు కూడా సేవించాలనుకునే ఆకర్షణీయమైన నీ దివ్య చరణాలను నేను ఎప్పుడు పొందుతాను?”, అని కూడా ఆళ్వారు ప్రార్థించినట్లు వివరించబడింది.

ఎన్నాళే నాం మణ్ణళంద  ఇణై త్తామరైగళ్‌ కాణ్బదఱ్కెన్ఱు
ఎన్నాళుం నిన్టిమైయోర్గళ్‌ ఏత్తి ఇఱైంజి ఇనమినమాయ్
మెయ్న్నా మనత్తాల్‌ వళిపాడు శెయ్యుం తిరువేంగడత్తానే!
మెయ్ న్నా ఎయ్ది ఎన్నాళ్ ఉన్‌ అడిక్కణ్‌ అడియేన్‌ మేవువదే?

“అతి సులభుడివి, సమస్థ లోకాలను కొలిచిన నీ దివ్య పాదయుగళిని మేము ఎప్పుడు చూస్తామో? అని నిత్యాసూరుల సమూహాలు నిత్యమూ భక్తితో నిలబడి భగవానుడిని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. తిరుమలలో ఉండి  వారిచే ఈ విధిగా ఆరాధించబడుతూ  సేవించబడుతున్న ఓ భగవానుడా! నీ విశేష సేవకుడినైన నేను నీ దివ్య పాదాలను ఎప్పుడు చేరుకుంటానో?

ఏడవ పాశురము: “నిన్ను చేరడానికి ఏ విధమైన ఇతర మార్గాలను అనుసరించలేదు, నీ పరమానందాన్ని అనుభవించకుండా నేను ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను” అని ఆళ్వారు అంటున్నారు.

అడియేన్‌ మేవి అమర్గిన్ఱ అముదే! ఇమైయోర్‌ అదిబదియే!
కొడియా అడు పుళ్‌ ఉడైయానే !కోల క్కనివాయ్‌ ప్పెరుమానే!
శెడియార్‌ వినైగళ్‌ తీర్‌ మరుందే ! తిరువేంగడత్తు ఎమ్పెరుమానే!
నొడియార్‌ పొళుదుం ఉన పాదం కాణ నోలాదాఱ్ఱేనే

భగవానుడిని చేరి అనుభవించడం నాకు నిత్యము పరమానందకరమైనది; అతను నిత్యసూరులను నియంత్రించే ఆధిపత్యాన్ని కలవాడు; గరుడాళ్వాన్ నిత్యము భగవానుడి వద్ద ఉండి, ధ్వజ రూపముగా భక్తుల శత్రువులను పారద్రోలుతాడు; ఎర్రగా పండిన పండువలే అందమైన అధరములతో నిత్యానందాన్ని కలిగించే గొప్పతనము కలిగి ఉన్నవాడు అతడు;  దట్టమైన పొదలలా పెరిగిన నా పాపాలను తొలగించగల ఉత్తమ ఔషధములా తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఓ భగవానుడా! నన్ను దాసునిగా స్వీకరించగల వాడవు నీవొక్కడివే. నీ దివ్య చరణాలను దర్శించుకోవాలని నేను ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోయినా, వాటిని చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఉండలేకపోతున్నాను.

ఎనిమిదవ పాశురము: “నీవు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయనప్పుడు, ‘నేను ఇక భరించలేను’” అని చెబితే ఫలితం దొరుకునా?” అని భగవానుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు.  ఆళ్వారు స్పందిస్తూ “మిత సామర్థ్యములు ఉన్న బ్రహ్మ మరియు ఇతరులు వారి అకించన్యం (వారిలో ఏమీ లేకపోవడం) ను ఉదహరించి వారి వారి కోరికలు నెరవేర్చుకోవట్లేదా? దయచేసి వచ్చి నా బాధలను తొలగింపుము”.

నోలాదాఱ్ఱేన్‌ ఉన పాదం కాణవెన్ఱు నుణ్ణుణర్విన్
నీలార్‌ కండత్తమ్మానుం నిఱై నాన్ముగనుం ఇందిరనుం
శేలేయ్‌ కణ్ఞార్‌ పలర్‌ శూళ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే!
మాలాయ్ మయక్కి అడియేన్‌ పాల్, వందాయ్‌ పోలే వారాయే

సర్వజ్ఞుడు, సూక్ష్మమైన విషయాలను కూడా గమనించగలిగేవాడు కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ప్రాముఖ్యత పొంది నీలకంఠుడు అయ్యాడు, సృష్టించగల పరిజ్ఞానము ఉన్న చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వీరికి తండ్రి, ముల్లోకాల ఐశ్వర్యము తన యందు ఉన్న ఇంద్రుడు, వీరందరూ ఆ భగవానుడిని “నీ దివ్య చరణాలను దర్శించుకోవాలని మేము ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోయినా, వాటిని చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేకపోతున్నాము” అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇటువంటి దేవతలు మీనము వంటి నేత్రము ఉన్న వారి పత్నులు (పార్వతి, సరస్వతి, సచి మొదలైన) లతో పాటు వారు అర్పిస్తున్న శరణాగతిని, ప్రార్థనలను అందుకుంటున్న ఓ తిరుమలవాసా! నల్లని కృష్ణుడిగా వచ్చి నీ లీలలతో ప్రతి ఒక్కరినీ మంత్రముగ్దులను చేసినట్లే, నీకే అంకితమై నీవు లేకుండా ఉండలేని నా వైపు నీవు ఒక చూపు చూడాలి!

తొమ్మిదవ పాశురము: “అతి సుందరమైన ఆకర్షణ కలిగి ఉన్న నీ దివ్య పాదాలను నేనెప్పటికీ వదిలిపెట్టను” అని ఆళ్వారు చెబుతున్నారు.

వందాయ్‌ పోలే వారాదాయ్‌ వారాదాయ్‌ పోల్‌ వరువానే
శెన్‌ తామరై క్కణ్‌ శెంగని వాయ్‌ నాఱ్ఱోళముదే ఎనదుయిరే
శిందామణిగళ్‌ పగరల్లెప్పగల్‌ శెయ్‌  తిరువేంగడత్తానే
అందో అడియేన్‌ ఉన పాదం అగలగిల్లేన్‌ ఇఱైయుమే

నీవు దగ్గరకు వచ్చినట్టే వచ్చి మాయమౌతావు, నా అకించన్యం (ఏ సామర్థ్యం లేకుండుట) తో “నీవు ఇక రావు, సాధ్యం కాదు” అని భావించిన వెంటనే వచ్చి వినయంగా ముందు నిలుచుంటావు. నీ దివ్య ఆకర్షణతో ఎర్రటి దివ్య కమల నేత్రాలతో, నిండుగా పండిన ఎర్రటి పండులా ఆనందపరచే నీ పెదవులతో “మామేకం శరణం వ్రజ” అని పలుకుతున్న నీ దివ్య అదరములు, “సుగాడం పరిషస్వజే” అని నీ భక్తులను ఆలింగనం చేసుకునే నీ దివ్య చతుర్భుజములతో నాకిప్పుడు స్పష్టముగా వ్యక్తమగుతున్నావు, నిరంతరము నాకు శక్తినిచ్చి నన్ను నిలబెట్టావు. కోరికలను ఫలింపజేసి తమ మెరుపుతో రాత్రిని పగలుగా మార్చే మణి మాణిక్య రాసులతో సుసంప్పన్నముగా వెలుగుతున్న తిరుమలలో నివాసుడై ఉన్న ఓ నా భగవానుడా!  అయ్యో! వేరే ఏ ఆశ్రయాన్ని అశించని నేను, నీకు సంపూర్ణ శరణాగతి చేసి, నీ దివ్య పాదాలను ఒక్క క్షణం కూడా వదలలేకపోతున్నాను. ‘అంధో’ అనగా ఆళ్వారు ఆశ్చర్యపోతున్నట్లు సూచన “విరహ వేదనలో ఇంత తపిస్తున్నా కానీ, నా కోరికను నీకు ఇంత విడమరచి చెప్పాల్సి వస్తుంది!”

పదవ పాశురము: “వేరే ఎక్కడ శరణు వేడకుండా, పురుషాకరము (పిరాట్టి) మరియు తగిన గుణాలున్న నీ దివ్య పాదాలకు నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను”, అని ఆళ్వారు తిరువేంగడముడైయానుడికి సంపూర్ణముగా శరణాగతులైనారు.

అగలగిల్లేన్‌ ఇఱైయుం ఎన్ఱు అలర్మేల్‌ మంగై ఉఱై మార్బా!
నిగరిల్‌ పుగళాయ్‌ ! ఉలగం మూన్ఱుడైయాయ్‌ ! ఎన్నై ఆళ్వానే!
నిగరిల్‌ అమరర్‌ ముని క్కణంగళ్‌ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే!
పుగల్‌ ఒన్ఱిల్లా అడియేన్ ఉన్‌ అడిక్కీళ్‌ అమర్ న్దు పుగుందేనే

పద్మము నుండి జన్మించుటచే అతి కోమలమైన నీ దివ్య పట్ట మనిషి శ్రీమహాలక్ష్మి నీ దివ్య వక్ష స్థలములో నివాసమై ఉన్న ఓ భగవానుడా! లక్ష్మి  ఒక్క క్షణం కూడా నీ వక్ష స్థలముని విడిచి ఉండని ఓ భగవానుడా!  సాటిలేని వత్సల్యం కలవాడా! మూడు రకాల చేతనములు, అచేతనములకు స్వామిత్వం కలవాడా! ఎన్నో లోపాలున్న నన్ను కూడా స్వీకరించగల సౌశీల్యము ఉన్నవాడా! సాటిలేని ఋషులు మరియు అమరులు గొప్ప కోరికతో ఆరాధించే  తిరుమలలో పరిపూర్ణ సౌలాభ్యముతో కొలువై ఉన్నవాడా! ఉపాయాంతరములు, ఏ ఇతర రక్షణ లేకుండా అనన్యశరణుడిగా ఉన్న నేను, నీ దివ్య పాదాల యందు శరణాగతి చేసి, కేవలము కైంకార్య సంకల్పముతో వాటి క్రింద కూర్చున్నాను.

పదకొండవ పాశురము: “ఈ పదిగాన్ని నేర్చుకొని పఠించిన వారందరూ పరమపదానికి చేరుకొని, కైంకర్యముతో పట్టాభిషేకితులై నిత్య సేవలో పాల్గొంటారు” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

అడిక్కీళ్‌ అమర్ న్దు పుగుందు అడియీర్‌ ! వాళ్మిన్‌ ఎన్ఱెన్ఱరుళ్‌ కొడుక్కుం
పడిక్కేళ్‌ ఇల్లా ప్పెరుమానై  ప్పళన క్కురుగూర్‌ చ్చడగోపన్‌
ముడిప్పాన్‌ శొన్న ఆయిరత్తు తిరువేంగడత్తుక్కివై పత్తుం
పిడిత్తార్‌ పిడిత్తార్‌ వీఱ్ఱిరుందు పెరియ వానుళ్‌ నిలావువరే

సర్వోన్నతుడైన భగవానుడు  సాటిలేని రీతిలో, “భక్తులారా! నా దివ్య చరణాల క్రింద చేరండి, అనన్యసాదనులు మరియు అనన్య ప్రయోజనులై నిత్యానందాన్ని పొందండి” అని ఎంతో కృపను అనుగ్రహిస్తున్నారు; సుసంపన్నమైన నీటి వనరులతో అలరాడే ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వర్లు, తాను పాడిన వెయ్యి పాశురములలో,  తన కోరికలన్నిటినీ నెరవేర్చమని కోరుతూ ఆ తిరుమలవాసుడి గురించి ఈ పది పాసురములలో పాడారు; ఈ పాశురములను వాటి అర్ధాలతో సహా అనుసంధానము చేసినవారు, “పరమవ్యోమ” అనే పదాన్ని సూచిస్తూ అనంతమైన పరమపదమును పొంది పరమానందాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్పబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-6-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 6.10 – ಉಲಗಮುಣ್ಡ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 5.8 ಆರಾವಮುದೇ

srinivasan -ahzwar


ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ತಮಗೆ ಯಾರ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು – ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ(ಪುರುಷಕಾರಮ್) . ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈಯಾನರ ಹತ್ತಿರ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ , ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀನು , ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. “

ಉಲಗಮ್ ಉಣ್ಡ ಪೆರುವಾಯಾ ಉಲಪ್ಪಿಲ್ ಕೀರ್ತ್ತಿ ಅಮ್ಮಾನೇ,
ನಿಲವುಮ್ ಶುಡರ್ ಶೂೞ್ ಒಳಿ ಮೂರ್ತ್ತಿ ನೆಡಿಯಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಆರುಯಿರೇ,
ತಿಲದಮುಲಗುಕ್ಕಾಯ್ ನಿನ್‍ಱ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತೆಮ್ಬೆರುಮಾನೇ,
ಕುಲತೊಲ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಉನ ಪಾದಮ್ ಕೂಡು ಮಾಱು ಕೂಱಾಯೇ ।।

ಓಹ್! ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾತುರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ/ ತುಟಿಗಳು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನುಂಗಿ (ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ) ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಾದಿವೆ. ಓಹ್! ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಓಹ್! ದಿವ್ಯರೂಪದೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನೇ! ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ, ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವವನೇ! ಓಹ್! ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಾದವನೇ (ಜೀವವಾಗಿರುವವನೇ) ಓಹ್! ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಮ್ (ನೇರವಾಗಿರುವ ತಿಲಕ ) ಧರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವನೇ! ನನಗೆ ವಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸೇವಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು “ ಎಂದು.
ಕೂಱಾಯ್ ನೀಱಾಯ್ ನಿಲನಾಗಿ ಕ್ಕೊಡುವಲ್ ಅಶುರರ್ ಕುಲಮೆಲ್ಲಾಮ್,
ಶೀಱಾ ಎರಿಯುಮ್ ತಿರುನೇಮಿ ವಲವಾ ತೆಯ್‍ವಕ್ಕೋಮಾನೇ,
ಶೇಱಾರ್ ಶುನೈ ತ್ತಾಮರೈ ಶೆನ್ದೀ ಮಲರುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಆಱಾ ಅನ್ಬಿಲ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಉನ್ನಡಿ ಶೇರ್ ವಣ್ಣಮ್ ಅರುಳಾಯೇ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ದಿವ್ಯ ಹೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರೂರಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಅತೀ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವರು. ಅವರನ್ನು ಧೂಳೀಪಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಆ ಚಕ್ರವು ಅವರನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿ, ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಓಹ್! ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ! ಓಹ್! ಕೆಸರಾದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹರಸು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೋ. ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ,”ನೀನು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೂ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು. ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಿನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನೀನೇ ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಣ್ಣಮರುಳ್ ಕೊಳ್ ಅಣಿ ಮೇಗವಣ್ಣಾ ಮಾಯವಮ್ಮಾನೇ,
ಎಣ್ಣಮ್ ಪುಗುನ್ದು ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮ್ ಅಮುದೇ ಇಮೈಯೋರ್ ಅದಿಪತಿಯೇ,
ತೆಣ್ಣಲರುವಿ ಮಣಿಪೊನ್ ಮುತ್ತಲೈಕ್ಕುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಅಣ್ಣಲ್ ಉನ್ ಅಡಿಶೇರ ಅಡಿಯೇಱ್‍ಕ್ಕು ಆವಾಎನ್ನಾಯೇ॥

ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಘನಮೇಘದ ರೂಪವನ್ನೂ, ಬಣ್ಣವನ್ನೂ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುಭವಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಿಳಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಲಪಾತಗಳು , ಮುತ್ತುಗಳ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಗೊಂಡು ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಪಾದವನ್ನು ಸೇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ದಾರಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಯಾವುದಾದರೂ ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ , ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಬೇಕು.” ಮತ್ತೂ ಆಳ್ವಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನೀನು ಎಲ್ಲರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೂ ಇಲ್ಲದೇ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಪಾದವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”
ಆವಾವೆನ್ನಾದುಲಗತ್ತೈ ಅಲೈಕ್ಕುಮ್ ಅಶುರರ್ ವಾಣಾಳ್‍ಮೇಲ್,
ತೀವಾಯ್ ವಾಳಿ ಮೞೈ ಪೊೞಿನ್ದ ಶಿಲೈಯಾ ತಿರುಮಾಮಗಳ್ ಕೇಳ್ವಾ ತೇವಾ,
ಸುರರ್ಗಳ್ ಮುನಿಕ್ಕಣಙ್ಗಳ್ ವಿರುಮ್ಬಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಪೂವಾರ್ ಕೞಲ್‍ಗಳ್ ಆರು ವಿನೈಯೇನ್ ಪೊಱುನ್ದುಮಾಱು ಪುಣರಾಯೇ॥

ಓಹ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ಶ್ರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಅದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿರುವ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಪಡದೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. ಓಹ್! ನೀನು ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ , ಅವಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸುಂದರತೆಯನ್ನೂ, ವೀರವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಓಹ್! ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ , ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವೆ. ನಾನು ಅನಂತಕೋಟಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ ಅವು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸು.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೇನೆ? “
ಪುಣರಾ ನಿನ್‍ಱ ಮರಮೇೞ್ ಅನ್‍ಱೆಯ್‍ದ ಒರುವಿಲ್ ವಲವಾವೋ,
ಪುಣರ್ ಏಯ್ ನಿನ್‍ಱ ಮರಮಿರಣ್ಡಿನ್ ನಡುವೇ ಪೋನ ಮುದಲ್ವಾವೋ,
ತಿಣರಾರ್ ಮೇಗಮೆನ ಕ್ಕಳಿಱು ಶೇರುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ತಿಣರಾರ್ ಶಾರ್ಙ್ಗತ್ತುನಪಾದಮ್ ಶೇರ್ವದು ಅಡಿಯೇನ್ ಎನ್ನಾಳೇ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅಪ್ರತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಮರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎರಡು ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ಆ ಎರಡು ಮರಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಕಪ್ಪಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಇರುವ ಆನೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸವಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರುವ ನಾನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತಲುಪುವೆನು?

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್‍ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಪರಮ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೇ?” ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳು ಬಹು ಆಸೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು? ನನಗೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? “ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, “ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನಿನ್ನ (ದಿವ್ಯಪಾದಗಳು) ತಿರುವಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನನಗೆ ಎಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ? ನಾನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರುವೆ?” ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎನ್ನಾಳೇ ನಾಮ್ ಮಣ್ ಅಳನ್ದ ಇಣೈ ತ್ತಾಮರೈಗಳ್ ಕಾಣ್ಬದಱ್ಕೆನ್‍ಱು,
ಎನ್ನಾಳುಮ್ ನಿನ್‍ಱು ಇಮೈಯೋರ್ಗಳ್ ಏತ್ತಿ ಇಱೈಞ್ಜಿ ಇನಮಿನಮಾಯ್,
ಮೆಯ್ ನಾ ಮನತ್ತಾಲ್ ವೞಿಪಾಡು ಶೆಯ್ಯುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಮೆಯ್ ನಾ ಎಯ್‍ದಿ ಎನ್ನಾಳ್ ಉನ್ ಅಡಿಕ್ಕಳ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಮೇವುವದೇ॥

ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ “ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡುವುದು? “ ಓಹ್! ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾದಿರುವರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದು ನಂಬಿರುವ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಸೇರುವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವೆ?” ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡಾ ಇರಲಾರೆ”
ಅಡಿಯೇನ್ ಮೇವಿ ಅಮರ್ಗಿನ್‍ಱ ಅಮುದೇ ಇಮೈಯೋರ್ ಅದಿಪತಿಯೇ,
ಕೊಡಿಯಾ ಅಡು ಪುಳ್ ಉಡೈಯಾನೇ ಕೋಲಕ್ಕನಿವಾಯ್ ಪ್ಪೆರುಮಾನೇ,
ಶೆಡಿ ಆರ್ ವಿನೈಗಳ್ ತೀರ್ ಮರುನ್ದೇ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತೆಮ್ಬೆರುಮಾನೇ,
ನೊಡಿಯಾರ್ ಪೊೞುದುಮ್ ಉನಪಾದಮ್ ಕಾಣ ನೋಲಾದಾಟ್ರೇನೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆನಂದಮಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಪತಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತರ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗರುಡಾಳ್ವಾನ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಜವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪಾದ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಇದ್ದು, ಆ ಸುಂದರತೆಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸೌಕರ್‍ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ನನ್ನ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಔಷಧಿಯಾಗಿರುವ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರಲಾರೆ. [ನೋಡದೇ ಇರಲಾರೆ] ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ , ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ?” ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದವರು ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಆಕಿಂಚನ್ಯಮ್ ನನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು”.
ನೋಲಾದಾಟ್ರೇನ್ ಉನಪಾದಮ್ ಕಾಣ ಎನ್‍ಱು ನುಣ್ ಉಣರ್ವಿನ್ ,
ನೀಲಾರ್‍‌ಕಣ್ಡತ್ತಮ್ಮಾನುಮ್ ನಿಱೈನಾನ್ಮುಗನುಮ್ ಇನ್ದಿರನುಮ್,
ಶೇಲೇಯ್ ಕಣ್ಡಾರ್ ಪಲರ್ ಶೂೞ ವಿರುಮ್ಬುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಮಾಲಾಯ್ ಮಯಕ್ಕಿ ಅಡಿಯೇನ್ ಪಾಲ್ ವನ್ದಾಯ್ ಪೋಲೇ ವಾರಾಯೇ॥

ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ(ಎಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವನಾದ) ರುದ್ರನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವನಾಗಿ , ತನ್ನ ಕಂಠವನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇಂತಹ ರುದ್ರನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು , ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೂರೂ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ “ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಿನಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳಿಂದ (ಪಾರ್ವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ , ಶಚಿ ಮುಂತಾದವರಿಂದ) ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವೆ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಪ್ಪಾದ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶರಣು ಹೋಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆನೆಂಬ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೂ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಾರೆ.”
ವನ್ದಾಯ್ ಪೋಲೇ ವಾರಾದಾಯ್ ವಾರಾದಾಯ್ ಪೋಲ್ ವರುವಾನೇ,
ಶೆನ್ದಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಶೆಙ್ಗನಿವಾಯ್ ನಾಲ್ ತೋಳ್ ಅಮುದೇ ಎನದುಯಿರೇ,
ಶಿನ್ದಾಮಣಿಗಳ್ ಪಗರ್ ಅಲ್ಲೈ ಪ್ಪಗಲ್‍ಶೆಯ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಅನ್ದೋ ಅಡಿಯೇನ್ ಉನಪಾದಮ್ ಅಗಲ ಕಿಲ್ಲೇನ್ ಇಱೈಯುಮೇ ॥

ನೀನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯಮ್ ನಿಂದ (ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ) , ‘ಅವನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ‘ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ನೀನು ಬರುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧೀನನಾಗುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲದ ಹೂಗಳ ಹಾಗಿರುವ ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ,ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾದ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೇಳುವೆ “ ಮಾಮೇಕಮ್ ಶರಣಮ್ ವ್ರಜ” . ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ “ಸುಗಾಧಮ್ ಪರಿಷಸ್ವಜೇ” ಅವುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜೀವಾಂಶವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ , ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದ ಹರಳುಗಳು ತುಂಬಿರುವ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ಅಯ್ಯೋ! ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಕನಾಗಿರುವ , ಬೇರೆ ಯಾರ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅಗಲಿರಲಾರೆನು.
ಅನ್ದೋ => ಇದರ ಅರ್ಥ , ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ದುಃಖವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೋಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆ ಎಂದು.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈಯಾನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪುರುಷಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ.”
ಅಗಲಕಿಲ್ಲೇನ್ ಇಱೈಯುಮ್ ಎನ್‍ಱು ಅಲರ್‌ಮೇಲ್ ಮಙ್ಗೈ ಉಱೈ ಮಾರ್ಬಾ,
ನಿಗರಿಲ್ ಪುಗೞಾಯ್ ಉಲಗಮ್ ಮೂನ್‍ಱುಡೈಯಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ್ವಾನೇ,
ನಿಗರಿಲ್ ಅಮರರ್ ಮುನಿಕ್ಕಣಙ್ಗಳ್ ವಿರುಮ್ಬುಮ್ ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತಾನೇ,
ಪುಗಳ್ ಒನ್‍ಱಿಲ್ಲಾ ಅಡಿಯೇನ್ ಉನ್ ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ ಅಮರ್ನ್ದು ಪುಗುನ್ದೇನೇ ॥

ಓಹ್! ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ! ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಎಂದೂ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು , ಮೃದುವಾದ ಮಧುರವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ದೂರವಾಗಿರಲಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಓಹ್! ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ, ಶೇಷ್ಠ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಚೇತನಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅಮರರು ಪೂಜಿಸಲು ಅತಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ, ಮುನಿಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನೇ! ಅನನ್ಯಶರಣನಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಉಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಯಾಂತರಮ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್‍ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ. ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳುಳ್ಳ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಹಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್‍ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಸ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ ಅಮರ್ನ್ದು ಪುಗುನ್ದು ಅಡಿಯೀರ್ ವಾೞ್‍ಮಿನ್ ಎನ್‍ಱೆನ್‍ಱು ಅರುಳ್‍ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್,
ಪಡಿ ಕ್ಕೇೞ್ ಇಲ್ಲಾ ಪ್ಪೆರುಮಾನೈ ಪ್ಪೞನಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್,
ಮುಡಿಪ್ಪಾನ್ ಶೊನ್ನ ಆಯಿರತ್ತು ತ್ತಿರುವೇಙ್ಗಡತ್ತುಕ್ಕಿವೈಪತ್ತುಮ್,
ಪಿಡಿತ್ತಾರ್ ಪಿಡಿತ್ತಾರ್ ವೀಟ್ರಿರುನ್ದು ಪೆರಿಯ ವಾನುಳ್ ನಿಲಾವುವರೇ ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಓಹ್! ನನ್ನ ಸೇವಕರೇ, ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಸಾಧನರಾಗಿ , ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರಿ.” ಉತ್ತೇಜಕವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳೊಡನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಮಪದವೆಂಬ ಪರಮವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-6-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org


திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 6.10 – உலகமுண்ட

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 5.8

srinivasan -ahzwar

சரணாகதி செய்யும் காலத்தில் எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண குணங்களைச் சொல்லிக்கொண்டும் நமக்கு வேறு புகலில்லை என்பதையும் வேறு உபாயங்களில் அந்வயம் இல்லை என்பதையும் சொல்லி பிராட்டி புருஷகாரமாக எம்பெருமான் திருவடிகளை அணுகவேண்டும். இதை ஆழ்வார் இந்தப் பதிகத்தில் திருவேங்கடமுடையான் விஷயத்தில் மிகவும் அழகாகச் செய்து காட்டுகிறார்.

முதல் பாசுரம். எல்லோரையும் ரக்ஷிக்கும் தன்மைகளைக் கொண்டு திருமலையிலே இருக்கும் உன்னை அடிமையான நான் கிட்டும் வழியை அருளிச்செய்ய வேணும் என்கிறார்.

உலகம் உண்ட பெரு வாயா உலப்பில் கீர்த்தி அம்மானே!
நிலவும் சுடர் சூழொளி மூர்த்தி நெடியாய் அடியேன் ஆருயிரே!
திலதம் உலகுக்காய் நின்ற திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே!
குல தொல் அடியேன் உன பாதம் கூடுமாறு கூறாயே

ப்ரளய காலத்திலே உலகத்தை அமுதுசெய்தபோது, காப்பதற்கு உபகரணமான பெரிய பாரிப்பையுடைய திருவாயையுடையவனாய் முடிவில்லாத கீர்த்தியை உடைய இயற்கையான ஸ்வாமியே! இயற்கையான அழகு முதலிய குணங்களால் ஜ்வலிக்கும் பூர்ணமாய் ஒளிமயமான திருமேனியையுடையவனாய் அளவற்ற பெருமையுடையவனாய் எனக்கு ப்ராணனானவனே! எல்லா உலகுக்கும் திலகமாய் நின்ற திருமலையிலே எனக்கு உன்னுடைய ஸ்வாமித்வத்தைக் காட்டிக்கொண்டு நின்றவனே! பரம்பரையாகப் பழைய அடியவனான நான் உன் திருவடிகளைச் சேரும் வழியை நீ அருளிச்செய்யவேண்டும்.

இரண்டாம் பாசுரம். எல்லா விரோதிகளையும் போக்கும் ஆய்தங்களையுடைய நீ, உன்னிடத்திலே மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள நான் உன் திருவடிகளைச் சேரும்படி க்ருபை பண்ணியருள வேண்டும் என்கிறார்.

கூறாய் நீறாய் நிலனாகிக் கொடு வல் அசுரர் குலம் எல்லாம்
சீறா எரியும் திருநேமி வலவா! தெய்வக் கோமானே!
சேறார் சுனைத் தாமரை செந்தீ மலரும் திருவேங்கடத்தானே!
ஆறா அன்பில் அடியேன் உன் அடி சேர் வண்ணம் அருளாயே

க்ரூரராய் மிகவும் வலிமை படைத்த அசுரர்களுடைய கூட்டம் எல்லாம் சிதறி தூளியாம்படித் தரைப்பட்டிருக்கும்போது மேலும் சீறி ஜ்வலிக்கும் வீரஸ்ரீயையுடைய திருவாழியை அடக்கி ஆளவல்லவனாய் நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவனே! சேற்றாலே பூர்ணமான சுனையிலே சிவந்த தாமரையானது சிவந்த தீயைப்போன்ற நிறத்தைக் கொண்டு மலரும்படியிருக்கும் திருமலையிலே வாழ்பவனே! அளவற்ற அன்பை உடையவனான அடியேன் உன் திருவடிகளைச் சேரும்படி க்ருபை பண்ணியருள வேண்டும்.

மூன்றாம் பாசுரம். உன்னுடைய ரூபத்தாலும் குணத்தாலும் இனிமையாலும் மிகவும் உய்ரந்தவிதத்தில் அனுபவிக்கப்படுபவனான நீ, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் திருமலையிலே புகலிடமாய் வந்ததைப்போலே அடியோங்களுக்கு இரங்கி அருளவேண்டும் என்கிறார்.

வண்ணம் அருள் கொள் அணி மேக வண்ணா! மாயவம்மானே!
எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே! இமையோர் அதிபதியே!
தெண்ணல் அருவி மணி பொன் முத்தலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே!
அண்ணலே! உன் அடி சேர அடியேற்கு ஆவாவென்னாயே

நிறத்தில் பிச்சேறும்படியான அழகையுடைய மேகம்போன்ற திருமேனியையுடையவனே! ஆச்சர்யமான குணங்களால் எல்லோரையும் விடப் பெரியவனாய் இருப்பவனே! நெஞ்சில் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே! நித்யஸூரிகளுக்கு இந்த அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் பெருமையையுடையவனே! தெளிந்த அழகான அருவிகள் மணியையும் பொன்னையும் முத்தையும் அலைக்கும் திருமலையிலே இருப்பவனாய் தனித்துவம் வாய்ந்த தலைவனாய் இருப்பவனே! உன்னுடைய திருவடிகளைச் சேரும்படி அடியோங்களுக்கு ஐயோ! ஐயோ! என்று இரங்கி அருளவேண்டும்.

நான்காம் பாசுரம். உலகத்துக்கு விரோதிகளை அழையச்செய்யும் செல்வத்தையுடைய நீ, உன்னுடைய மிகவும் இனிமையான திருவடிகளை நான் கிட்டும்படி பண்ணியருள வேண்டும் என்கிறார்.

ஆவா! என்னாது உலகத்தை அலைக்கும் அசுரர் வாணாள் மேல்
தீவாய் வாளி மழை பொழிந்த சிலையா! திருமா மகள் கேள்வா
தேவா! சுரர்கள் முனிக் கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே!
பூவார் கழல்கள் அருவினையேன் பொருந்துமாறு புணராயே

உலகத்தை ஐயோ! ஐயோ! என்று இரங்காதே துன்புறுத்தும் அசுரர்கள் ப்ராணன் விஷயமாக அக்னிமுகமான அம்புகளை மழைபோலே பொழிந்த ஸ்ரீ சார்ங்கம் என்னும் வில்லையுடையவனே! வீரபத்னியான லக்ஷ்மிக்கு தகுந்த நாயகனாய் அதனாலே உஜ்ஜ்வலரூபனாய், தேவர்களும், ரிஷிகளும் கூட்டமாக ஆதரிக்கும்படியான திருமலையில் வாழ்பவனே! பூவாலே நிறைந்த உன் திருவடிகளை இழக்கும்படி மிக அரிதான பாபத்தையுடைய நான் உன்னைக் கிட்டும் வழியைச் சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டும்.

ஐந்தாம் பாசுரம். அடியார்களைக் காப்பதற்காக அநாயாஸமான செயல்களையுடைய உன் திருவடிகளைச் சேர்வது எந்நாள் என்கிறார்.

புணரா நின்ற மரம் ஏழ் அன்றெய்த ஒரு வில் வலவாவோ!
புணரேய் நின்ற மரம் இரண்டின் நடுவே போன முதல்வாவோ!
திணரார் மேகம் எனக் களிறு சேரும் திருவேங்கடத்தானே!
திணரார் சார்ங்கத்துன பாதம் சேர்வது அடியேன் எந்நாளே?

கூட்டமாக நின்ற ஏழு மராமரங்களையும் ஸுக்ரீவ மஹாராஜருக்கு எம்பெருமான் சக்தியிலே தேவையில்லாத ஸந்தேஹம் வந்த அக்காலத்திலே அவருக்கு நம்பிக்கை பிறக்கும்படியாக எய்த ஒரு வில்லை உடையவனே! பொருந்தி நின்ற இரண்டு மரங்களின் நடுவே போன ஜகத்துக்குக் காரணனானவனே! கதிப்பு விஞ்சின மேகங்கள் என்று சொல்லும்படி யானைகள் சேர்ந்து வாழும் திருமலையிலே வாழ்பவனே! பெருமையையுடைய ஸ்ரீசார்ங்கத்தையுடையவனான உன் திருவடிகளை அடியேன் சேருவது எந்நாள்? ஓ என்று வருத்தத்தின் மிகுதியை ஒவ்வொரு வரியிலும் வெளியிடுகிறார்.

ஆறாம் பாசுரம். மிகுந்த ஞானத்தையுடைய ஸூரிகளும் அடிமை செய்யும் திருமலையிலே உன் திருவடிகளைக்கிட்டி நான் அடிமை செய்வது எந்நாள் என்கிறார்.

எந்நாளே நாம் மண் அளந்த இணைத் தாமரைகள் காண்பதற்கென்று
எந்நாளும் நின்று இமையோர்கள் ஏத்தி இறைஞ்சி இனம் இனமாய்
மெய்ந்நாமனத்தால் வழிபாடு செய்யும் திருவேங்கடத்தானே!
மெய்ந்நான் எய்தி எந்நாள் உன் அடிக்கண் அடியேன் மேவுவதே?

எல்லா லோகங்களையும் அளந்த திருவடித்தாமரைகள் இரண்டையும் நாம் காண்பதற்கு எந்த நாளை உடையோம் என்று ஸூரிகள் எல்லாக்காலத்திலும் நின்று இப்படிச் சொல்லி துதித்து வணங்கி கூட்டம் கூட்டமாக சரீரம், வாக்கு மற்றும் மனதாலே அடிமை செய்யும்படியான திருவேங்கமுடையானே! உனக்கே ஆட்பட்டவனான நான் உண்மையாகக் கிட்டி, உன் திருவடிகளிலே பொருந்துவது எந்நாள்?

ஏழாம் பாசுரம். எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தைக் கொடுக்கும் உன்னை அனுபவிக்கு எந்த ஸாதனத்தையும் அனுஷ்டிக்காமல் இருந்தும் அனுஷ்டித்துப் பலம் காலம் தாழ்த்திக் கிடைப்பதைப்போலே என்னால் பொறுக்கமுடியவில்லை என்கிறார்.

அடியேன் மேவி அமர்கின்ற அமுதே! இமையோர் அதிபதியே!
கொடியா அடு புள் உடையானே! கோலக் கனி வாய்ப் பெருமானே!
செடியா வினைகள் தீர் மருந்தே! திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே!
நொடியார் பொழுதும் உன பாதம் காண நோலாதாற்றேனே

இயற்கையான அடிமைத்தனத்தையுடைய நான், உன்னைக் கிட்டி நிரந்தர அனுபவம் பண்ணும்படியான அமுதமே! நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவனே!
அடியார்களின் விரோதிகளை அழிப்பவனான பெரியதிருவடியைக் கொடியாக உடையவனே! அழகிய கனிந்த பழத்தைப்போன்ற சிவந்த திருவதரத்தை உடையவனே! செடிபோலே செறிந்த பாபங்களை தீர்க்கும் மருந்தே! திருவேங்கடத்தில் இருக்கும் என் ஸ்வாமியே! எந்த நோன்பையும் நோற்காமல் இருந்தும், உன்னை அடையாமல் இருக்கும் ஒரு நொடிப்பொழுதைக்கூட என்னால் தாங்கமுடியவில்லை.

எட்டாம் பாசுரம். தங்களை ஈச்வரர்களாக நினைப்பவர்களும் நன்றாக வணங்கும்படி ஸுலபனாய் நிற்கிற நீ, க்ருஷ்ணனாய் வந்ததைப்போலே என்பக்கல் வரவேண்டும் என்கிறார்.

நோலாதாற்றேன் உன பாதம் காணவென்று நுண்ணுணர்வின்
நீலார் கண்டத்தம்மானும் நிறை நான்முகனும் இந்திரனும்
சேலேய் கண்ணார் பலர் சூழ விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே!
மாலாய் மயக்கி அடியேன்பால் வந்தாய் போலே வாராயே

உன் திருவடிகளைக் காண்பதற்கு எந்த ஸாதனத்தையும் அனுஷ்டியாதிருந்தாலும், பொறுக்கமுடியவில்லை என்று சொல்லி எல்லாமறிந்த நுணுக்கமான ஞானமுடைய கறுத்திருக்கும் கழுத்தையுடையவனான ஜகத்துக்குத் தலைவனான ருத்ரனும், அவனுக்கும் தந்தையாய் நிறைந்த ஞாபத்தையுடைய ப்ரஹ்மாவும் மூன்றுலோகங்களுக்குத் தலைவனான இந்த்ரனும், இளம் மீன்களைப்போன்ற கண்களையுடைய பார்வதி, ஸரஸ்வதி, இந்த்ராணி போன்ற பெண்களும் சூழ, ஆசையுடன் வந்து வணங்கும் திருவேங்கடத்தானே! கரிய நிறத்தையுடைய க்ருஷ்ணனாய் எல்லோரையும் மயக்கி வந்தாற்போலே அடியேன்பக்கல் நீ வரவேண்டும்.

ஒன்பதாம் பாசுரம். மிகவும் இனிமையான மற்றும் அழகான உன் திருவடிகளை ஒரு க்ஷணமும் பிரிய மாட்டேன் என்கிறார்.

வந்தாய் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவானே
செந்தாமரைக் கண் செங்கனி வாய் நாற்றோளமுதே எனதுயிரே
சிந்தாமணிகள் பகரல்லைப் பகல் செய் திருவேங்கடத்தானே
அந்தோ அடியேன் உன பாதம் அகலகில்லேன் இறையுமே

உன்னை விரும்பாதவர்கள் விஷயத்தில் வருவதைப்போலே இருந்து வாராமல் இருப்பாய். அடியார்கள் விஷயத்தில் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று நினைத்திருக்கும்போது அவர்கள் ஆசைப்படி அனுபவத்தைக்கொடுக்க வருவாய். சிவந்த தாமரைபோலே அழகாய் இருக்கும் திருக்கண்களையும், சிவந்த கனி போலே இனிமையாய் இருக்கும் திருவதரங்களையும், அடியார்களை எடுத்தணைக்கும் நான்கு திருத்தோள்களையும் உடையவனே! அடியார்களுக்கு அமுதம்போன்று இருக்கும் நிலையை எனக்குக் காட்டிக்கொடுத்து எனக்கு உயிராய் இருப்பவனே! நினைத்ததெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய விலையுயர்ந்த ரத்னங்களினுடைய ஒளியானது இரவைப் பகலாக ஆக்கும் திருமலையில் வாழ்பவனே! ஐயோ! உன் திருவடிகளை அடியேன் சிறிதும் அகல முடியாதவனாக இருக்கிறேன்.

பத்தாம் பாசுரம். புருஷகாரமான பிராட்டியையும், குணங்களையுமுடைய உன் திருவடிகளை வேறுபுகலில்லாதவனாக அடைந்தேன் என்று முறையாக சரணாகதியைப் பண்ணுகிறார்.

அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பா!
நிகரில் புகழாய்! உலகம் மூன்றுடையாய்! என்னை ஆள்வானே!
நிகரில் அமரர் முனிக் கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே!
புகல் ஒன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே

“நொடிப்பொழுதும் அகல மாட்டேன்” என்று அலர்மேல்மங்கைத் தாயார் நிரந்தரமாக வாழும் திருமார்பையுடையவனே! ஒப்பில்லாத எல்லையில்லாத வாத்ஸல்யத்தை உடையவனே! மூன்று விதமான சேதனர்கள் மற்றும் அசேதனப் பொருள்களையும் சொத்தாகக் கொண்டிருக்கும் ஸ்வாமித்வத்தை உடையவனே! என்னையும் அடிமைகொள்ளும் ஸௌசீல்யத்தை உடையவனே! ஒப்பில்லாத கைங்கர்ய நிஷ்டரான அமரரும் குணானுபவ நிஷ்டரான முனிவர்களுமான கூட்டங்கள் விரும்பி வாழும் திருமலையிலே இருக்கும் ஸௌலப்யத்தை உடையவனே! வேறு புகல் ஒன்றும் இல்லாத அடியேன் உன்னுடைய திருவடிகளின் கீழே ஸ்திரமாக அமர்ந்துவிட்டேன்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழியைப் பற்றியவர்கள் பரமபதத்திலே பெருமையுடன் நிரந்தரமாக விளஙுவார்கள் என்று பலனை அருளிச்செய்கிறார்.

அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர்! வாழ்மின் என்றென்றருள் கொடுக்கும்
படிக்கேழ் இல்லாப் பெருமானைப் பழனக் குருகூர்ச் சடகோபன்
முடிப்பான் சொன்ன ஆயிரத்துத் திருவேங்கடத்துக்கிவை பத்தும்
பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்றிருந்து பெரிய வானுள் நிலாவுவரே

“அடியார்களே! நம்முடைய திருவடிகளின் கீழே ஸ்திரமாகப் புகுந்து நிரந்தரமான அனுபவத்தைப் பண்ணுங்கள்!” என்றென்று தன் க்ருபையைக் கொடுக்கும் நிலைக்கு ஒப்பில்லாத ஸர்வேச்வரனைக் குறித்து, குளிர்ச்சியான நீர்நிலங்களையுடைய திருநகரிக்குத் தலைவரான நம்மாழ்வார் தம்முடைய கார்யங்களை முடித்துக்கொள்வதற்காக அருளிச்செய்த ஆயிரம் பாசுரங்களிலும் வைத்துக்கொண்டு திருமலைக்கு என்று ஏற்பட்ட இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களை அர்த்தத்துடன் பிடித்துக்கொண்டவர்கள் மிகவும் பெருமை வாய்ந்த பரமபதத்தில் பெருமையுடன் வீற்றிருந்து நிரந்தர அனுபவத்துடன் வாழ்வார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 6.10 – ulagamuNda

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 5.8

srinivasan -ahzwar

While performing surrender, one should highlight emperumAn’s divine auspicious qualities, one’s own lack of any other refuge and lack of engagement in other upAyams, and should surrender at the divine feet of emperumAn with the purushakAram (recommendation) of pirAtti. Such perfect surrender is beautifully performed by AzhwAr in this decad towards thiruvEngadamudaiyAn.

First pAsuram. AzhwAr says “You who are having the qualities to protect all the world and are present in thirumalA, should mercifully show the way to attain you, to me who is having natural servitude towards you”.

ulagam uNda peru vAyA ulappil kIrththi ammAnE!
nilavum sudar sUzhoLi mUrththi nediyAy adiyEn AruyirE!
thiladham ulkagukkAy ninRa thiruvEngdaththu emperumAnE!
kula thol adiyEn una pAdham kUdumARu kURAyE

Oh emperumAn who is having divine lips/mouth which is the tool to protect the world with great eagerness [during deluge] by consuming it! Oh the one with endless glory and natural lordship! Oh one who is having divine form filled with divine splendour, revealing the complete radiance of natural beauty etc and having unbounded glory! Oh one who is being my perfectly complete vital air (life)! Oh one who stood revealing your lordship to me on thirumalA like a thilak which is applied on the forehead in the form of UrdhvapuNdram [vertical identification mark] for the whole world! For me, the servitor who is coming in an ancient lineage, mercifully tell the means to attaining your divine feet!

Second pAsuram. AzhwAr says “If there are any hurdles, you should yourself eliminate them and accept me at your divine feet”.

kURAy nIRAy nilanAgik kodu val asurar kulam ellAm
sIRA eriyum thirunEmi valavA! dheyvak kOmAnE! 
sERAr sunaith thAmarai sendhI malarum thiruvEngadaththAnE!
ARA anbil adiyEn un adi sEr vaNNam aruLAyE

Oh omnipotent emperumAn who can control the shining chakra which cuts the cruel, very strong demons into pieces, to turn them into dust, and which shows its anger even after flattening them and which is having the wealth of valour! Oh lord of nithyasUris! Oh one who is residing in thirumalA which is having muddy ponds with reddish lotus flowers which have the complexion of reddish fire and which are blossoming! Kindly bless me who is a servitor, having ever endless love for you, to reach your divine feet.

Third pAsuram. emperumAn says “While you have not put in any effort, how can I do whatever you ask for?” AzhwAr replies “While you already have many distinguished personalities who enjoy you, you pursued me; similarly, purely out of your mercy, you should fulfil my desires”.

vaNNam aruL koL aNi mEga vaNNA! mAyavammAnE!
eNNam pugundhu thiththikkum amudhE! imaiyOr adhipadhiyE!
theNNal aruvi maNi pon muththalaikkum thiruvEngadaththAnE!
aNNalE! un adi sEra adiyERku AvAvennAyE

emperumAn who is greater than all, is having cloud like form with amazing qualities and a complexion which causes madness; he has entered the heart and is sweet nectar; he is letting nithyasUris enjoy [such form]; he is having supremacy and is present in thirumalA which has clear, attractive waterfalls which toss around gemstones, gold and pearls; Oh one who effortlessly manifests your lordship in such thirumalA! Taking pity on us, you should manifest your mercy for us to reach your divine feet which are apt for us!

Fourth pAsuram. AzhwAr says “I don’t have any means in me which will lead to you; hence you should find out a means and mercifully bestow that to me”. Also explained as AzhwAr saying “You who eliminate everyone’s hurdles and protect them without any restriction, should mercifully ensure that I reach your divine feet”.

AvA! ennAdhu ulagaththai alaikkum asurar vANAL mEl
thIvAy vALi mazhai pozhindha silaiyA! thirumA magaL kELvA
dhEvA! surargaL munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pUvAr kazhalgaL aruvinaiyEn porundhumARu puNarAyE

Oh emperumAn who is having SrI SArnga bow which is shooting fire-faced arrows like rain targeting the lives of demons who torment the world instead of showing mercy, taking pity on it! Oh one who is the aptly beautiful consort for lakshmi who is being the valorous consort and who is pleased after his eliminating such enemies, and is shining due to that! Oh one who resides in thirumalA to be desired by groups of dhEvas and rishis! I am having unconquerable sins which stop me from reaching your divine feet filled with flowers; mercifully teach me the means to reach them.

Fifth pAsuram. AzhwAr says “When will I reach your divine feet which carry out effortless functions for the protection of the devotees?”

puNarA ninRa maram Ezh anReydha oru vil valavAvO!
puNarEy ninRa maram iraNdin naduvE pOna mudhalvAvO!
thiNarAr mEgam enak kaLiRu sErum thiruvEngadaththAnE!
thiNarAr sArngaththuna pAdham sErvadhu adiyEn ennALE?

emperumAn being the unique archer, shot the seven marAmarams on that day; being the primary cause for the universe, he crawled between the two trees which were standing together, fitting well; Oh one who is present in thirumalA where the elephants, which are said to be like dense clouds, reside together! When will I, a servitor, reach the divine feet of you who are having the great SrI sArnga bow!?

Sixth pAsuram. emperumAn asks “Isn’t performing kainkaryam to me in SrIvaikuNtam the goal for all?” and AzhwAr responds “Aren’t those from SrIvaikuNtam descending to thirumalA with great desire and serving you? When will I get to serve you in thirumalA completely?” Also explained as AzhwAr asking “When will I truly attain your divine feet which are attractive to be served even by dhEvas who are not exclusively devoted to you?”

en nALE nAm maN aLandha iNaith thAmaraigaL kANbadhaRkenRu
en nALum ninRu imaiyOrgaL Eththi iRainji inam inamAy
mey nA manaththAl vazhipAdu seyyum thiruvEngadaththAnE!
mey nAn eydhi en nAL un adikkaN adiyEn mEvuvadhE?

Groups of nithyasUris are always standing and praising emperumAn saying “When will we get to see both of your divine feet which measured all worlds indicated by earth and mingled with everyone,  and are having overwhelming simplicity?” Oh one who is present in thirumalA to be worshipped in this manner and to be served by them! When will I, being an exclusive servitor, attain your divine feet like seeing [clearly] in a dream, and fit there properly.

Seventh pAsuram. AzhwAr says “While I have not pursued any means to attain you, I cannot sustain even for a moment without experiencing your enjoyability”.

adiyEn mEvi amarginRa amudhE! imaiyOr adhipadhiyE!
kodiyA adu puL udaiyAnE! kOlak kani vAyp perumAnE!
sediyAr vinaigaL thIr marundhE! thiruvEngadaththu emperumAnE!
nodiyAr pozhudhum una pAdham kANa nOlAdhARREnE.

emperumAn is eternally enjoyable for me to approach and experience him; he is having the supremacy to control the nithyasUris; he is having garudAzhwAn who eliminates the enemies of devotees, as his flag; he is having beautiful lips which are like reddish ripened fruit with beauty etc which increase such enjoyability and is having greatness of such unlimited enjoyability; oh one who is residing on thirumalA, being the best medicine to eliminate the dense bush like sins of mine, and who accepted me as your servitor! While I have not put in any effort to see your divine feet, I cannot bear even a fraction of a moment [without seeing them].

Eighth pAsuram. emperumAn asks “When you have not put in any effort and say ‘I cannot bear’, would you get the result?” and AzhwAr responds “Didn’t brahmA et al who are with limited ability, get their desires fulfilled by citing their Akinchanyam (lack of anything in them)? So, kindly come and eliminate my sorrow”.

nOlAdhARREn una pAdham kANavenRu nuNNuNarvin
neelAr kaNdaththammAnum niRai nAnmuganum indhiranum
sElEy kaNNAr palar sUzha virumbum thiruvEngadaththAnE!
mAlAy mayakki adiyEnpAl vandhAy pOlE vArAyE

rudhra who is omniscient, being able to see subtle things and hence became the important one in the universe and is having throat that is fully having black colour, four-headed brahmA who is the father of such rudhra, and having complete knowledge to create etc and indhra who has the wealth of three worlds say [to emperumAn] “Even without pursuing any means to see your divine feet, I am unable to bear”.  Oh one who is residing in thirumalA and who is offered such prayers and surrendered to, with desire by such dhEvas along with their women folk such as umA (pArvathi), sarasvathI, Sachi et al who have fish like eyes, in their proximity! Just as you came [as krishNa] with dark complexion, mesmerising everyone with the qualities and activities, you should come towards me who is exclusively devoted to you and cannot sustain without you!

Ninth pAsuram. AzhwAr says “I will never leave your divine feet which are having most enjoyable beauty”.

vandhAy pOlE vArAdhAy vArAdhAy pOl varuvAnE
sendhAmaraik kaN sengani vAy nARROLamudhE enadhuyirE
sindhAmaNigaL pagarallaip pagal sey thiruvEngadaththAnE
andhO adiyEn una pAdham agalagillEn iRaiyumE

You are unreachable while appearing to have arrived and being within reach; due to Akinchanyam (lack of anything) in self, while thinking “there is no possibility of his arrival”, you will arrive and be fully subservient. You are manifesting to me your beautiful form with reddish, attractive, lotus-like divine eyes, divine lips which are enjoyable like reddish fruit and which say “mAmEkam SaraNam vraja“, four divine shoulders which embrace devotees saying “sugAdam parishasvajE” and are eternally enjoyable for the devotees, and have become my sustaining force. Oh one who is residing on thirumalA where the radiance of valuable, wish fulfilling gemstones make night to be like day! Alas! I, who am totally subservient to you, without any other refuge, am unable to leave your divine feet even for a moment. andhO implies AzhwAr wondering “Even after having so much sorrow in separation, I have to even manifest my desire separately!”

Tenth pAsuram. AzhwAr properly surrenders to thiruvEngadamudaiyAn saying “Without any other refuge, I am surrendering unto your divine feet which has purushakAram [of pirAtti] and the apt qualities”.

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Oh emperumAn who is having the greatly enjoyable, divine chest (due to the eternal presence of lakshmi) which is occupied by lakshmi who is very dear to you due to her adolescent age and who is having softness, enjoyability etc due to being born in the flower and who is saying “I am not ready to separate even for a moment”!  Oh one who is having matchless, great vAthsalyam, having svAmithvam of owning the three types of chEthanas and achEthana which are well known from pramANams, having sauSeelyam which makes you acknowledge/accept me too who has many faults and one who is present in thirumalA with perfect saulabhyam of residing with great desire to be worshipped by matchless amaras who are focussed on service and sages who meditate! I who am an ananyaSaraNan who has no other refuge such as upAyAntharam and other saviours, have surrendered unto your divine feet and have become seated beneath them, with exclusive focus on kainkaryam and no other expectation.

Eleventh pAsuram. AzhwAr says “All those who learn this decad will reach paramapadham, be crowned for servitude and will get to engage in service”.

adik kIzh amarndhu pugundhu adiyIr! vAzhmin enRenRaruL kodukkum
padikkEzh illAp perumAnaip pazhanak kurugUrch chatakOpan
mudippAn sonna Ayiraththuth thiruvEngadaththukkivai paththum
pidiththAr pidiththAr vIRRirundhu periya vAnuL nilAvuvarE

emperumAn, who is greater than all, is bestowing his mercy in a matchless manner saying “Oh servitors! Enter under my divine feet and eternally enjoy being ananya sAdhanar and ananya prayOjanar”; nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which is having invigorating water bodies, mercifully spoke about such emperumAn to fulfil all his desires in these ten pAsurams among the thousand pAsurams; those who hold on to these pAsurams and their meanings, will be present in the infinitely great paramapadham which is indicated by the term “parmavyOma”, in a distinguished manner and live there with eternal enjoyment.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-6-10-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.11 – adikkIzh amarndhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “All those who learn this decad will reach paramapadham, be crowned for servitude and will get to engage in service”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

adik kIzh amarndhu pugundhu adiyIr! vAzhmin enRenRaruL kodukkum
padikkEzh illAp perumAnaip pazhanak kurugUrch chatakOpan
mudippAn sonna Ayiraththuth thiruvEngadaththukkivai paththum
pidiththAr pidiththAr vIRRirundhu periya vAnuL nilAvuvarE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

adiyIr – Oh servitors!
adik kIzh – under my divine feet
amarndhu – being ananya sAdhanar (not pursuing any means other than emperumAn) and ananya prayOjanar (not desiring for anything other than kainkaryam)
pugundhu – enter
vAzhmin – eternally enjoy!
enRu enRu – saying so

(both in the means and goal)
aruL – his mercy
kodukkum – bestowing
padi – the manner in which
kEzh – match
illA – not having
perumAnai – towards emperumAn who is greater than all
pazhanam – having invigorating water bodies
kurugUr – leader of AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr
mudippAn – to fulfil all his desires
sonna – mercifully spoke
Ayiraththu – among the thousand pAsurams
thiruvEngadaththukku – focussed on thirumalA
ivai – these
paththum – ten pAsurams
pidiththAr – those who hold on to the pAsurams
pidiththAr – those who hold on to the meanings of the pAsurams (all of them)
periya – having infinite greatness
vAnuL – paramapadham which is indicated by the term “parmavyOma” (great sky)
vIRRirundhu – being present in a distinguished manner (to highlight their connection with this decad)
nilAvuvar – live there with eternal enjoyment.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn who is greater than all is bestowing his mercy in a matchless manner saying “Oh servitors! Enter under my divine feet and eternally enjoy being ananya sAdhanar and ananya prayOjanar”; nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which is having invigorating water bodies, mercifully spoke about such emperumAn to fulfil all his desires in these ten pAsurams among the thousand pAsurams; those who hold on to these pAsurams and their meanings, will be present in the infinitely great paramapadham which is indicated by the term “parmavyOma”, in a distinguished manner and live there with eternal enjoyment.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • adik kIzh … –  Saying “Isn’t this what you desire for? Hold on to this, be fully immersed and remain as one who accomplished everything that needs to be done”.
 • aruL kodukkum padik kEzh illAp perumAnai – sarvESvara who has no match in bestowing his mercy towards his devotees. Even krishNa who said in SrI bhagavath gIthA 18.66mA Sucha:” (do not worry) is not a match for thiruvEngadamudaiyAn’s mercy.
 • pazhanak kurugUrch chatakOpannammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which has fine water bodies.
 • mudippAn … – This decad for thirumalA among the thousand pAsurams which were mercifully spoken with great enthusiasm in his divine heart to eliminate the hurdles of this samsAram (material) which were explained in thiruvAimozhi 6.9.9pala nItti kattip paduppAyO” (are you planning to finish me by revealing varieties of pleasures?). As said in “rathnahArIcha pArthiva:” (one who owns the most precious gemstone is the king).
 • pidiththAr pidiththAr – Those who hold on to the ones who hold on to emperumAn; those who surrendered to the devotees of emperumAn.
 • vIRRirundhu – Attaining the throne is not the same for both (jIvAthmA and paramAthmA) as said in chAndhOgya upanishath 7.25 “sasvarAt bhavathi” (mukthAthmA becomes independent). The liberated soul acquires bliss by being the servitor of emperumAn who has everyone other than himself as his servitors. The AthmA who becomes blissful by the mercy of emperumAn as said in thaiththirIya upanishath Anandhavalli 7 “EshahyEvAnandhayAthi” (he – emperumAn – himself makes jIvAthmA ecstatic).
 • periya vAnuL nilAvuvarE – They will get to reside in paramapadham which is known as “mahAgam” (great) and “paramAkASam” (supreme sky). This is not the heavenly sky which is inhabited by indhra et al [part of the materialistic realm]. They will enter the abode where one need not perform surrender to attain the goal and one simply will enjoy there eternally. His surrender is sufficient for all of us; we need not surrender separately; just by reciting this pAsuram, one can attain the goal. Just as a cow will provide milk on seeing a made-up calf in place of the real calf, ISvara will be delighted seeing those who learn this decad, thinking about AzhwAr. SrI vIbhIshaNAzhwAn’s surrender was sufficient for the four soldiers who accompanied him [when he went to SrI rAma to surrender]. All that is needed is to make emperumAn believe that we belong to such AzhwAr [AzhwArs, AchAryas].

In the next article we will enjoy the next centum.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.10 – agalagillEn – Part 5

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

<< Part 4

pAsuram

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Listen

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai (Continuation)

[We will continue to see the third explanation for this pAsuram here.]

 • pugal onRu illA adiyEn – The nature of the person who surrenders, i.e. the one identified in prapadhyE [implicitly],  is explained here. ananya gathithvam (lack of any other refuge) and ananyArha SEshathvam (exclusive servitude) which highlight the true nature are explained here. Should both “pugal onRu illA” (lack of any other refuge) and “adiyEn” (servitude) be individually highlighted? AzhwAr is doing so due to the striking reality in the material realm and due to the greatness in acquiring knowledge/devotion through bhagavAn‘s mercy.
 • un adik kIzh – The divine form which is highlighted by “charaNau” is explained here. The divine form is the auspicious abode, which instills the inclination towards him after eliminating the inclination towards worldly pleasures, which nurtures that inclination, which eliminates the hurdles for the attainment of the goal, which accepts the eternal service after reaching paramapadham, and which is the target of sadhA paSyanthi (constant vision of the residents of paramapadham). It is amazing that AzhwAr started saying to his own divine heart in thiruvAimozhi 1.1.1thuyaraRu sudaradi thozhudhezhu en mananE” and while pursuing  emperumAn, he held on to emperumAn’s divine feet as seen in thiruvAimozhi 6.10.1una pAdham kUdumARu kURAy” (tell me the means to reach your divine feet), thiruvAimozhi 6.10.2un adi sEr vaNNam aruLAy” (Bless me to reach your divine feet), thiruvAimozhi 6.10.3un adi sEra adiyERku AvA ennAyE” (Take pity upon me to reach your divine feet), thiruvAimozhi 6.10.4pUvAr kazhalgaL porundhumARu puNarAyE” (ensure that I reach your divine feet which are covered with flowers), thiruvAimozhi 6.10.5una pAdham adiyEn sErvadhu ennAL” (when will I reach your divine feet), thiruvAimozhi 6.10.6maN aLandha iNaith thAmaraigaL kANbadhaRku” (to see the divine feet which measured the world), thiruvAimozhi 6.10.6 “ennAL un adikkaN adiyEn mEvuvadhE” (when will I fully fit in your divine feet), thiruvAimozhi 6.10.7nodiyAr pozhudhum una pAdham kANa nOlAdhERRenE” (Though I have not put in any effort to see your divine feet, I cannot bear without seeing them even for a moment), thiruvAimozhi 6.10.8nOlAdhARREn una pAdham kANa” (Though I have not put in any effort to see you divine feet, I cannot bear without seeing them), thiruvAimozhi 6.10.9adiyEn una pAdham agalagillEn iRaiyum” (I cannot leave your divine feet even for a moment) and finally in thiruvAimozhi 6.10.10 “un adik kIzh amarndhu pugundhEn” (I surrendered unto your divine feet).
 • amarndhu – Does “being seated” indicate the aversion towards other goals as manifested towards other means? Since that is not relevant in this context, that is not what is said here. The meaning is – Just as “sarvadharmAn parithyajya” (give up all means) and “SaraNam vraja” (accept [me] as the means) were used, “Eka” was also spoken [indicating emperumAn only as the means, eliminating any doubt in the actual surrender being the means], this indicates how thiruvEngadamudaiyAn’s divine feet and AzhwAr‘s head were closely fitting with each other as in the case of a fastened hook and the eye (where the hook is connected) of an ornament.
 • pugundhEnE – AzhwAr who knows that emperumAn remains inseparable from him as antharyAmi (in-dwelling super soul) and having AzhwAr as his body, is saying “pugundhEn” , not considering a physical travel and entry; it is highlighting the knowledge with full faith of his being the cause for the whole universe, his being the antharyAmi of all and his being the protector of all. gathyarthA budhyarthA: – words indicating travel actually means focussing the mind.
 • pugundhEnE – The present tense in “prapadhyE” is not important; as said in “adaindhEn” (reached), [the past tense in] “pugundhEn” (entered) is the key [while SaraNAgathi must be done only once, the present tense in dhvayam is to emphasise that one repeats dhvayam due to its enjoyability].

[To highlight the greatness of pirAtti, nampiLLai quotes SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 116.44 and elaborates it beautifully]

 • pApAnAm vA –  This is pirAtti‘s abhaya pradhAnam [Just as SrI rama offers protection to those who surrender unto him, sIthAp pirAtti also does the same]. thiruvadi (hanuman) informed the joyful news to pirAtti saying “rAvaNa was killed and perumAL became victorious”. pirAtti being overjoyed, remained speechless with hiccups and sobbing. hanuman asked her “why is your highness not replying me who informed the most joyful news?” as in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 116.15 “kimnu chinthayasE dhEvi kim thvam mAm nAbibhAshasE“. pirAtti said “as I cannot pay you back in a fitting manner [for the favour you have done], I remain speechless”. hanuman, thinking “let me request my desire to be fulfilled” said “these rAkshasis (demoniac ladies) are so cruel to have tortured you previously; they should have been killed before rAvaNa; even he is not as bad as they; now they remain humble as a snake which has its hoods contracted. I want to torture them fully. I want to do as said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 116.33 ‘mushti:pANibiSchaiva’, punching them with my fists, kicking them with my feet, tearing them with my nails, biting them with my teeth and as said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 94.22 ‘chinnam binnam Sarair dhagdham’ (cut, blown away, burnt and destroyed by the arrows of SrI rAma)). I am desiring to punish them as those who commit offences towards bhagavAn and bhagavathas are punished; when I was here previously, since the opportunity was no there, I let them go. If you let me do these, you would have shown me complete gratitude; so kindly give your divine order to do this”. Hearing this she mercifully said “pApAnAm vA“.
 • pApAnAm vA SubhAnAm vA – sIthAp pirAtti said “Let them be sinners in your view or noble persons in my view, that [being sinner] itself will be desirable; as said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 18.3 ‘dhOshO yadhyapi thasya syAth’ (Even if faults are there in him, let them be). Only the one who is dirty deserves to bathe; only when they are sinners, my acceptance is needed for them. If they are already virtuous, would they need your tail [they would already have the option to hold on to the tail of the cow which will help the virtuous soul to cross over the river of urine, stool, dirt etc after death]; their pious deeds will help them; only for those who are helpless, our help is required”.
 • vadhArhANAm – hanuman asked “Is your highness suggesting to discard the dharma SAsthram (the portion of SAsthram which highlights our conduct) which suggests that the offenders should be punished and others should be let off?”, and pirAtti responded “Are you suggesting the viSEsha SAsthram (special case) which suggests that those who are surrendered must be protected?”. She further asked “Are the words spoken by SrI rAma’s on the seashore saying in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 8.3 ‘nathyajEyam‘ (I will not abandon even if he has faults) to SrI vibhIshaNAzhwAn who surrendered, like the noise of the sea [i.e incohesive and insignificant]”.
 • plavangama – Since hanuman was still not convinced, she says “hari! hari!” (hari means monkey). She is saying plavangama to indicate hanuman having the nature of monkey’s mind which keeps changing desires. You are not born in the ikshvAku dynasty which consults with vaSishta et al; you are not born in janaka dynasty which has many yOgis; aren’t you born in the clan of monkeys which jump from branch to branch! She is saying that the greatness of SaraNAgathi is not known for such persons. [Is calling hanuman as plavangama an insult?] The same pirAtti who previously called him “vAnarOththama!” (best among monkeys) is now calling him “hari! hari!” and plavangama. Even SrI rAma who is among the great kings and is supremely independent, dare not manifest such anger in front of us; yet, can you being born in monkey clan, be so angry?
 • kAryam karuNam AryENa – Leave aside their puNya (virtues) and pApa (sins); see their helpless state now. See how frightened they are thinking “what are we going to suffer in hanuman’s hands?”. They have no other saviour. We should now show compassion!
 • AryENa – Why am I placed in this difficult situation to teach you all these! [i.e. You know these already]
 • AryENa – Is it false that you are aindhra vyAkaraNa paNditha [most scholarly person]? While you have studied and heard all of these, it is your involvement in SrI rAma’s entourage which made you speak you like this. She implies that, after her departure from there, they have become devoid of compassion.
 • na kaSchin nAparAdhyathi – Who does not have faults in this material realm! Can anyone wait for the waves to stop, before bathing in the sea? Is SrI the matchless [and prideful] perumAL (SrI rAma) faultless? Am I faultless? Are you faultless?
  • What is the fault of perumAL? He decided to go to the forest; iLaiyaperumAL (lakshmaNa) followed him like those who engage in madal; I too followed him to be in seclusion with him with great eagerness; [but] he remained separated from me for ten months; even if he did not come, he could have sent his arrow towards lankA [to destroy it]; the fault lies in him to be able to remain separated for such a long period.
  • My fault lies in speaking like this to you, instead of remaining totally at his disposal.
  • Your fault – When you try to punish those servants who simply obeyed the orders of their master, you should be punished first for following divine orders of perumAL, before punishing these rAkshasis who obeyed the orders of rAvaNa; so, you too are at fault! I thought that when perumAL remains steadfast to punish someone, I am there to pacify him; when I am forced to follow him, you [in the position of an AchArya] are there to pacify [both of us]. But even if you act like this, who will save those who committed mistakes?

We will see the next pAsuram in the next article.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.10 – agalagillEn – Part 4

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

<< Part 3

pAsuram

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Listen

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai (Continuation)

[SaraNAgathi’s greatness was highlighted. Now, we move on to the third explanation which is based on SaraNAgathi’s greatness]

With this pAsuram starting with “agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA“, AzhwAr surrenders to thiruvEngadamudaiyAn by falling at his divine feet, manifesting his own Akinchanyam (lack of anything in self) and with the purushakAram of periya pirAttiyAr.

 • agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA – This upAyam [emperumAn as the means] is both nirapEksha (without expectation) and sApEksha (with expectation), due to the different states. How is it nirapEksha? emperumAn himself, without any expectation, will instill the inclination [in the AthmA], nurture that inclination, eliminate the hurdles, carry the AthmA to paramapadham and accept the kainkaryam [from the AthmA] which is apt; he does not need any assistance. (Why is it said sApEksha? It is because, he expects a qualified person who surrenders and purushakAram). As this means is for a qualified person, it is adhikAri sApEksham; (just as it is expecting a qualified person, it also expects purushakAram) How is that? When the qualified person, retracts [from surrendering] seeing his own previous offences, and emperumAn’s independent attitude, omniscience etc, pirAtti who says “don’t fear” is required. (Hence) emperumAn expects both a qualified person to surrender and pirAtti who facilitates the process of surrender.
 • agalagillEn iRaiyum – I cannot separate from you even for a moment. Who is speaking like this? She is the one who is the lord of three types of chEthanas (nithya, muktha, badhdha AthmAs), and the controller of the lord of both spiritual and material realms! The proof for her being the lord of three types of chEthanas is in SrI sUktham “ISvarIm sarva bhUthAnAm” (the lord of all creatures). The proof for her being the controller of the lord of both realms is in “pum pradhAna ISvara ISvarIm” which means emperumAn is the ISvara for pradhAna (achith) and pum/purusha (chith); she is the lord of such emperumAn. Thus, she is explained as the controller for everyone. How does she control? She controls the three types of chEthanas as the mother; she controls ISvara as the beloved person with love. While mAthruthvam (motherhood) is natural for her, can the praNayithvam (being the beloved person of emperumAn) which occurs occasionally, be incidental? No. Since her distinguished beauty is the base for emperumAn’s love towards her, that loving relationship is also eternal. Even his activities such as creation etc are under her control as said in SrI sthavam “yasyA vIkshya mukham thadhingitha parAdhInO vidhaththEkilam“, he would perform creation etc being captivated by her [adolescent] age and her divine glance. Why should that be the case? Isn’t it said that he engages in creation out of his own mercy in SrIrangarAja sthavam “karaNa kaLEbarai gatayithum dhayamAna manA:“? Only when he creates looking at the helpless state of the chEthanas, his mercy would trigger the creation; but it is his own helpless state [of being mesmerised by her beauty], as she glances at him, he realises his own self, and as his mercy is being triggered by her, he performs creation due to that mercy. When she controls emperumAn, she does that without affecting her own nature which is explained in neeLA sUktham “asyESAnA jagathO vishNu pathnI” (the lord of the universe and the beloved wife of vishNu) and in SrIvishNu purANam 1.8.17 “vishNO: SrIranapAyinI” (lakshmi who is inseparable from vishNu); How is that possible? Just as rays of the sun which remain at the disposal of the sun, yet will add splendour to the sun, and just as the fragrance is subservient to the flower, yet it makes the flower precious. Just as ISvara remains svathanthra (independent) yet be totally existing for pirAtti, pirAtti too remains exclusive subservient to emperumAn yet adds splendour to him. Generally, separation [sorrow] is due to karma [past deeds]; while she is untouched by karma, can she say “agalagillEn“? Just as [worldly people would speak based on] karma, pirAtti is saying this based on his distinguished greatness. But shouldn’t one just enjoy the distinguished greatness [instead of fearing if one will lose that enjoyment]? Just as one who acquired a priceless gemstone will fear “will this stay with me?”, she is needlessly fearing “what if I have to leave his divine chest?”.
 • iRaiyum agalagillEn – I will not even bear the separation which leads to union [that which enhances the experience]. Just as emperuAn will not tolerate any other assistance when he is the means, she is too tender to even bear the separation which leads to union. Staying in his divine chest, she is informing his own distinguished nature by saying “I am unable to bear your separation”. As he is omniscient wouldn’t he already know his distinguished nature? Isn’t it a defect in his knowledge if he comes to know about it when she tells him? If he does not know based on her telling him, it will be a defect for his love towards her! It is also said in thiruvAimozhi 8-4-6 “thanakkum than thanmai aRivariyAnai ” (he cannot know about his qualities himself). Creation of the universe etc are subject to his knowledge; it is said in thiruvAimozhi 3.10.8gyAnamahdhE koN(du) ellAk karumangaLum sey” (he is being the controller for all the worlds, with his knowledge). His state is such that he cannot even say “agalagillEn iRaiyum“. Only when we see his words during separation, we can understand his greatness compared to that of pirAtti who has seen his greatness. She said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 40.10 “mAsAdhUrdhvam na jIvishyE” (I will not be able to survive for more than a month if I don’t see SrI rAma). But he said in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 66.10 “najIvEyam kshaNamapi” (I will not survive even for a moment if I don’t see sIthA). For one who is dependent, one needs to be patient until the owner arrives; but for an independent person, there is no such restriction. So, is there any shortcoming for mumukshus (those who desire for liberation) when such distinguished couple is present [as their refuge]? For those who pursued them individually, total destruction is certain for them. But for those who remain “the divine couple is our goal”, they will certainly be uplifted. We can see this in the case of rAvaNa et al [rAvaNa desired for sIthA alone, he got killed. sUrpaNakA desired for SrI rAma alone, she lost her nose and ears. vibhIshaNAzhwAn desired for sIthA and SrI rAma, he was rewarded aptly].
 • alar mEl mangaipirAtti who is having most tender like the soft fragrance of a flower which is filtered out from buds and dust and aptly enjoyable age. She who has the features which would make him tell “agalagillEn” is now saying that herself.
 • uRai mArbA – After relishing the joy in his divine chest, the flower in which she was born, appears to be a thorn.  Just as the divine daughter of SrI janaka never thought about SrI mithilA and just as liberated souls would never think about the material realm as said in chAndhOgya upanishath 8.12.3 “nOpajanam smaran idham SarIram” (AthmA will not contemplate about the material body after reaching the spiritual realm), after relishing the most enjoyable divine chest of emperumAn, she never thinks about the flower. When her knowledge is fully expanded, it is not a fault of her knowledge if she does not know about and see material realm; but it is emperumAn’s most enjoyable nature [which makes her not see the material realm]; so, she too is not seeing the material realm due to his enjoyable nature.
 • uRai mArbA – Just as she is not seeing the flower, she is also not seeing any other limbs of emperumAn beyond his divine chest. The other limbs will remain unused/unseen. Until here, “SrI” and “math” are explained. SrI is said to explain the purushakAram which is required [for SaraNAgathi]. What is the purpose of “math”, the eternal togetherness? That indicates the eternal presence with emperumAn, which ensures that the one who surrenders need not look for a specific time to surrender.
 • nigaril pugazhAy … – Now, this explains the word, nArAyaNa. While nArAyaNa means ownership of both spiritual and material realms, and being the cause of the universe as said in padhma purANam “narAjjAthAnithathvAni” (all entities originate from nara), our AchAryas highlighted the four qualities namely saulabhyam, sauSeelyam, vAthsalyam and svAmithvam which are required in emperumAn to be a refuge; AzhwAr is explaining the proper sequence of those qualities. While talking about those qualities, why is vAthsalyam listed in the beginning? Since the one who surrenders has offences, when purushakAram is done by pirAtti, subsequently, for emperumAn to enjoy such offences as qualities, he needs vAthsalyam – that is why it is highlighted as the first quality [vAthsalyam is the motherly forbearance where a mother will treat her child’s defects as enjoyable aspects]. Would “nigaril pugazhAy” mean vAthsalyam? This is explained in [SaraNAgathi] gadhyam, while emperumAnAr explained certain qualities including vAthsalyam in chUrNikai 5apAra kAruNya sauSeelya vAthsalya …” (boundless mercy, simplicity and motherly forbearance), he also separately highlights in chUrNikai 5ASritha vAthsalyaika jaladhE” (having overflowing motherly forbearance towards devotees). This explains why vAthsalyam is the most celebrated and primary quality of emperumAn.
 • ulagam mUnRudaiyAy – The reason for the previously explained vAthsalyam, which is the motherly relationship [svAmithvam – being the lord/creator of all] is highlighted here. One becomes vathsalA (one with motherly care), due to giving birth to  a child.
 • ennai ALvAnE” indicates sauSeelyam. Would AzhwAr who surrenders manifesting his Akinchanyam, say this in the context of gratitude at the time of performing kainkaryam [for engaging him in service]? (He is highlighting this so that emperumAn engages him in service without abandoning him.) In the first word (SrI – agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA), he spoke seeing pirAtti‘s purushakAram; then, (nArAyaNa – nigaril pugazhAy) he spoke seeing emperumAn‘s upAyathvam (being the means); now – he is speaking this (ennai ALvAnE) seeing the world (since he is one among the residents of the world). Here, he is talking about the favour done by emperumAn to self, that is, emperumAn transforming AzhwAr who was one among the worldly people who consider the gain/loss of worldly pleasures as the ultimate gain/loss, into one who knows “other means such as karma yOga etc are hurldes”, having pirAtti as purushakAram and emperumAn himself being the upAyam (means) and upEyam (goal). How is this referred to as sauSeelyam? As said in “Seelam nAma – mahathOmandhaissaha nIrandhrENa samSlEsha:” (sauSeelyam means a great personality mingling with lowly person without any difference similar to water mixing with water), AzhwAr is saying “emperumAn mingled with me without seeing his own greatness and my lowliness”.
 • nigaril amarar munik kaNangaL indicates saulabhyam. The categorisation of servitors indicated in “amarar munik kaNangaL” is the same as said in thiruvAimozhi 10.9.9 “vaigundhaththamararum munivarum” (the amaras (who are focussed on kainkaryam without break) and munivars (who are focussed on meditating upon emperumAn‘s qualities) and in linga purANam “bhakthai: bhAgavathaissaha(devotees and followers). nigaril means there is none comparable to them [amara – nithyasUris, muni is explained as mukthAthmAs]. samsAris (worldly people) are not a match due to their bondage. mukthAthmAs are not a match due to their having bondage previously. As ISvara has responsibilities such as creating the universe etc, he is also not a match for them. [Do they not have responsibilities such as creation etc?] It is said in brahma sUthram 4.4.17 “jagath vyApAra varjam” (they (nithyas, mukthas) have all capabilities except engaging in activities related to material realm) and brahma sUthram 4.4.21 “bhOga mAthra sAmya lingAthcha” (Having similar identity in enjoyment only) – so they have enjoyment in bhagavAn related matters only.
 • virumbum thiruvEngadaththAnE – This is their desire. Similar to the presence of a  lamp in a dark room, more than in paramapadham, as said in nAnmugan thiruvandhAdhi 47 “kAnamum vAnaramum” (forests, monkeys), as he has all the beautiful qualities such as simplicity etc here to accept even the most lowly ones, and since they see what is not present even in paramapadham, they like it more here; saulabhyam is archaka parAdhInathvam (being at the disposal of the one who worships him), the quality of accepting everyone irrespective of their being superior or inferior.

We will see the remaining portion of this pAsuram in the next part of this article.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.10 – agalagillEn – Part 3

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

<< Part 2

pAsuram

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Listen

 

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai (Continuation)

[nampiLLai explains the greatness of prapaththi (SaraNAgathi) in great detail to instill the taste for it in everyone, in this third explanation]

AzhwAr mercifully explains through this pAsuram that which is discussed in all SAsthrams, essence of the vEdhAntham which is the root for all of these SAsthrams, and the special principle which is supported by all our AchAryas in unison. There is special greatness due to the pursuit of this upAyam (SaraNAgathi) by nammAzhwAr, who is the first/foremost AchArya, who is having the great knowledge which was bestowed by bhagavAn himself as said in thiruvAimozhi 1.1.1mayarvaRa madhinalam aruLinan” (emperumAn mercifully bestowed unblemished knowledge and devotion). There are others who use this means to get other benefits and use other means to get emperumAn himself; unlike them, AzhwAr has the special greatness of pursuing emperumAn as both the means and goal.

When he is the goal, what is wrong in pursuing different means? That is because, they are sAdhyam (involving self effort), many, difficult to perform and contrary to the nature of the self. There are many such sAdhanams (upAyams, means).  What are they? karma yOga, gyAna yOga and bhakthi yOga.

karma yOga

With the knowledge about the understanding of the true self, as one performs the karmas (deeds) which match the varNa and ASrama of the self without expecting the result and with detachment in the doership and ownership of the karma, and as a worship of bhagavAn, the sins which are the hurdles will be eliminated and mind will be purified; further true realisation of self will occur, knowledge about bhagavAn and love towards him will occur, and finally that [love] will lead to the ultimate result [liberation] through parabhakthi (true knowledge), paragyAna (unable to bear separation from bhagavAn) and paramabhakthi (final stage before liberation).

gyAna yOga

Restraining the senses, realising the self, acquiring knowledge about bhagavAn, developing love towards him; finally that will lead to the ultimate result [liberation] through parabhakthi (true knowledge), paragyAna (unable to bear separation from bhagavAn) and paramabhakthi (final stage before liberation).

bhakthi yOga

Engaging karma and gyAna directly in matters related to bhagavAn [i.e. performing activities as worship to bhagavAn and having the thoughts fully focussed on bhagavAn], as said in SrI bhagavath gIthA 18.65manmanA bhava madhbhakthO madhyAjI mAm namaskuru” (Have your heart focussed on me constantly; (moreover) have deep love for me; (that too) become my worshipper; (moreover) become my worshipper; offer obeisances to me (with all your three faculties viz mind, speech and body)); ; finally that will lead to the ultimate result [liberation] through parabhakthi (true knowledge), paragyAna (unable to bear separation from bhagavAn) and paramabhakthi (final stage before liberation).

nAma sankIrthanam

Further, unlike these three, thirunAmam [nAma sankIrthanam] is explained as an easier means. Where? As bhIshma was explaining many different means to dharmaputhra, dharamputhra asked him as in mahAbhAratham sahasranAma adhyAyam “kO dharamas sarvadharmANAm bhavatha:paramOmatha:” (Among all the means, which one do you consider as the best?); he explained thirunAmam as his most favourite starting with “EshamE sarvadharmANAm“. Isn’t thirunAmam an ancillary aspect of other means [such as karma, gyAna, bhakthi yOgas]? Can it be an independent means? Since it performs both elimination of hurdles and bestowing the result as explained in “janma samsAra bandhanAth … muchyathE” (will liberate from the bondage in material realm) and “yAthi brahma sanAthanam”  (attains eternal, supreme lord), it is considered as an independent means too.

dhivyadhESa vAsam

As said in garuda purANam “dhESOyam sarva kAma dhuk” (this divine abode will fulfil all desires), living in dhivyadhESam [and other holy shrines] itself is explained as a means to attain all goals.

bhAgavatha sEvA

As said in “ArAdhAnAm sarvEshAm vishNO: ArAdhanam param | thasmAtha paratharam prOktham thadhIyArAdhanam param ||” (worshipping vishnu is the best among all types of worship; even better than that is worshipping his devotees), it is understood that all desires will be fulfilled by worshipping bhagavAn‘s devotees.

But all these means are difficult to pursue, and due to their being tinged with ahankAra (individual’s doership, ego), they are explained to be given up. prapaththi which is singular [unique], ready to deliver, easy to perform, apt and matchless as said in thaiththirIya upanishath “thasmAth nyAsam EshAm thapasAm athiriktham Ahu:” (Among the aforementioned means, surrender is explained as the best), is explained in this pAsuram.

In the previous nine pAsurams, the nature of SaraNya (emperumAn who is the refuge) and that of adhikAri (one who surrenders) were explained; in this pAsuram, the SaraNAgathi prakAram (method of surrender) is explained.

The nature of SaraNya is infinitely enjoyable, apt, one which eliminates the hurdles and easy to approach for all. Unlike other qualities, for one to surrender, his saulabhyam is a unique requirement.

 • parathvam (emperumAn‘s form in paramapadham) is in a different realm which cannot be pursued [immediately] by a chEthana [sentient entity] when he acquires the inclination towards emperumAn.
 • vyUham (emperumAn’s form in kshIrAbdhi (milky ocean)) is specifically meant for the celestial beings such as brahmA et al, it is also similar to parathvam only.
 • avathArams (emperumAn’s incarnations such as varAha, narasimha, vAmana, SrI rAma, krishNa et al) helped those fortunate ones who were present back then but cannot help those from subsequent times.

thiruvEngadamudaiyAn’s divine feet is the only abode where without both these limitations [difficulty to reach due to place/time factors], at all times, everyone can approach as said in thiruvAimozhi 3.3.2vAnavar vAnavar kOnodum” (nithyasUris, along with (their leader) sEnai mudhaliyAr (vishvaksEnar)), brahmA et al who are in this material realm, the human beings in this world, and even the animals who are considered inferior as said in nAnmugan thiruvandhAdhi 47 “kAnamum vAnaramum” (forests, monkeys). As he is ajahathsvabhAvan (one who never gives up his nature), and as he has all the eight qualities such as gyAna, Sakthi etc (vAthsalya (motherly forbearance), svAmithva (lordship), sauSeelya (simplicity), saulabhya (easy approachability), gyAna (knowledge), Sakthi (power), prApthi (being the apt goal), pUrthi (perfection)), thiruvEngdamudaiyAn who is complete in all qualities, is the apt SaraNya.

The nature of the adhikAri (qualified person who surrenders) is to have ananyagathithvam (having no other refuge), prApya ruchi (inclination towards the goal) and svarUpa prakASam (self realisation). Would animals surrender [with such qualities]? We have read and heard from the scriptures [purANams which are recited in the evening times in choultries] that SrI gajEndhAzhwAn surrendered to bhagavAn; this is also explained in few other places by AzhwArs as in:

 • nAnmugan thiruvandhAdhi 46 – vaippan maNiviLakkA mAmadhiyai mAlukku enRu eppOdhum kainIttum yAnaiyai – The elephant which always stretches its trunk thinking “I will place this great moon as the lamp for emperumAn“.
 • mUnRAm thiruvandhAdhi 70pugumadhaththAl vAy pUsik kIzh thAzhndhu aruvi ugumadhaththAl kAl kazhuvik kaiyAl migumadhaththEn viNda malar koNdu viRal vEngadavanaiyE kaNdu vaNangum kaLiRu – the elephant gargling its mouth with the exulting liquid which is coming from its forehead and cheeks and carrying out purification process for its mouth, washing its feet with the exulting liquid which is flowing like a river from its head towards the ground, will worship the extremely strong lord at thirumalai with its trunk, which is having blossomed flower with honey which creates exultation.
 • periyAzhwAr thirumozhi 5.3.3 – punaththinaik kiLLip pudhvavikkAtti un ponnadi vAzhga enRu inak kuRavar pudhiyadhu uNNum ezhil mAlirunjOlai endhAy – my lord in thirumAlirunjOlai where the groups of nomads would pick up grains of millet from the fields, offer them as havis [ritual offering made to emperumAn], hailing “long live emperumAn!”, and eat them.

Now, should we [who have faith in AzhwArs‘ pAsurams] not have as much faith as these [animals, nomads etc]?

Now, it is explained that, as a surrender performed towards SaraNya (emperumAn, who is complete in gyAnam etc) will lead to the expected result, only when a qualified person who is with Anukalyasya sankalpam (vowing to act favourably) etc [prAthikUlyasya varjanam (restraining from unfavourable acts), rakshishyathi ithi visvASam (faith in his protection), gOpthruthva varaNam (accepting him as the means), kArpaNyam (humility) and Athma nikshEpaNam (total submission)] surrenders, it will lead to the expected result.

With this explanation on the greatness of prapaththi/SaraNAgathi, nampiLLai’s third explanation is set to commence. We will see that in the next part of this article.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.10 – agalagillEn – Part 2

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

<< Part 1

pAsuram

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Listen

 

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai (Continuation)

[nampiLLai explains the pAsuram in greater detail, in this second explanation]

agalagillEn … – While this pAsuram explains the upAyam (means – SaraNAgathi), it also reveals the upEyam (goal – bhagavAn). This is explained further.

One [i.e. a qualified person] desires to perform kainkaryam to both emperumAn and pirAtti; he pursues both of them together as the means too. With this, their being the eternal goal is explained. Only that which is eternally fresh/new, can be the eternal goal.

 • agalagillEn iRaiyum enRu – This is not spoken in separation. While there is no reason for her to be separated from him, considering the enjoyability there [divine chest of emperumAn], she declares that she does not have the strength to remain separated from him. This is spoken while she is being called inseparable as in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 21.15 “ananyA rAghavENAham” (I am inseparable from SrI rAma) and in SrIvishNu purANam “vishNor SrIranapAyinIm” (lakshmi is inseparable from vishNu)! She is saying that she cannot be separated from him even for a moment.
 • alar mEl mangai – When we see who is speaking like this – it is lakshmi who is the desirable entity even for emperumAn due to her beauty and age; she who makes him say in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 66.10 “na jIvEyam kshaNamapi” (SrI rAma says – I will not survive even for a moment without seeing sIthA). This is not the same emotion as that of  worldly people; because their separation [from their beloved ones] is based on karma [bondage]; but there is no such karma for her and he goes head-over-heels towards her; hence, there is no separation either due to him or her; so, what is the reason for her saying like this? It came up because her interest is on emperumAn [who is distinguished]. The desires of worldly people are based on the bondage, but her desire is caused by emperumAn himself.
 • uRai mArbAnithya yOgam (eternal togetherness) which is highlighted in the “math” in the first phrase in dhvayam is explained here; that is, her purushakAram is always there. The purpose of their togetherness is that we don’t need to retract [from surrendering] considering his svAthanthriyam (independent attitude) and one’s own samsArithvam (bondage in this material realm). One need not fear considering his sarvagyathvam (omniscience) and one’s sAparAdhathvam (having faults). That is – emperumAn does not have the scope to see the AthmA‘s faults and act accordingly, due to her presence. While their offence towards pirAtti was similar for both the crow and rAvaNa, the crow’s head was saved due to her presence and rAvaNa lost his head due to her absence. Such is the difference between her presence and absence. Even if father himself has become an enemy for a son, the father will not kill his son in his mother’s presence. While he first shot the brahmAsthram for the offence he committed, and as it chased him around and finally he fell at the divine feet of SrI rAma due to not having any other refuge, seeing her, he let him go, giving an alternate reason for the brahmAsthram. Both of their dispositions [crow’s and rAvaNa’s] towards SrI rAma such as in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 38.33 “thamEva SaraNamgatha:” (the crow surrendered to SrI rAma) and SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 36-11 “na namEyam” (I will not worship him) are irrelevant. Why so? Even the crow had the same thoughts in its heart, otherwise he would not have returned home saying as in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 38.38 “svakamAlayam jagAma” (Let me return home [after worshipping SrI rAma]); he only fell down at the divine feet due to his helpless state. rAvaNa too had the same helpless state, but it did not work in his favour, due to her absence. All these principles explained here relate to the first word of dhvayam [SrIman].

Subsequently, next word “nArAyaNa” is explained, starting from “nigaril” to “thiruvEngadaththAnE“.

 • nigaril pugazhAy – His great quality [vAthsalyam – motherly forbearance] which makes him argue in favour of the devotee when such pirAtti [who unites them in first place] herself finds fault in the devotee. That is, as said in periyAzhwAr thirumozhi 4.9.2 “thAmaraiyALAgilum sidhaguraikkumEl en adiyAr adhu seyyAr seydhArEl nanRu seydhAr enbar” (even if SrI mahAlakshmi complains about followers to emperumAn, he will deny that), he would deny any faults in his devotee. Even if she pinpoints saying “No, now I am finding this fault in him”, he would say “So what? Are they rejecting virtues and saying that there is no paramapadham? They remain confident that I will take care off their accidental mistakes”. When we can highlight a cause for her greatness, we can relate that to him; but there is no other cause for his greatness. This is how the truth is [When it comes to their loving relationship, it is the reverse though]! With this, it is explained that – she would consider his svAthanthriyam and think “what would happen to these souls?” and would consider her tenderness and adolescent age and think “how caring is she for them?” Hence, they both doubt each other to protect others and both the realms (spiritual and material) depend upon their [comfortable] shadow.
 • ulagam mUnRu udaiyAy – His aptness which forces one to not leave him even if he is devoid of any good qualities. While saying “sidhagurikkumEl“, it is to be understood that only when she lacks the qualities which match her nature [such as compassion towards others, total dependence towards emperumAn etc], would she say something like that; similarly, even if he is devoid of any good qualities, he has natural relationship with everyone which makes one not to leave him. The relationship between bhagavAn and AthmA is such that even when bhagavAn discards someone, the AthmA is of the nature that one can wear kAshAya vasthram (saffron coloured cloth indicating a mendicant’s state) and request/pray to him; this also indicates bhagavAn’s right to imprison someone who worships him rarely and yet moves away from him.
 • ennai ALvAnE – One who practically engages me in service. To be not content in saying “if you [referring to nammAzhwAr] are talking about normal servitude [of everyone’s towards me], you also have that”; you [emperumAn] bestowed me [nammAzhwAr] unblemished knowledge and devotion; can you abandon me now?
 • nigaril amarar … – Even those who reside there in paramapadham, are eagerly serving you here in thirumalA only. As said in thiruvAimozhi 10.9.9 “vaigundhaththamararum munivarum“, in paramapadham, there are two types of devotees – kainkarya nishtar [amarar – who constantly engage in service] and guNa nishtar [munivar – who constantly meditate upon his qualities].
 • thiruvEngadaththAnE – The ultimate meaning of the word “nArAyaNa” is his saulabhyam (simplicity); for the word nArAyaNa, many meanings such as being with qualities, lordship, special mercy and simplicity are all applicable. “nArAyaNa” implies that he would reside as the antharyAmi (in-dwelling super soul) to bestow all benefits to him; since that simplicity is eternally manifested here [in thirumalA] in thiruvEngamudaiyAn.  How does this saulabhyam become the means? When he said in SrI bhagavath gIthA 18.66mAmEkam“, he specifically pointed to his form of the charioteer. Here it is much greater than that; that simplicity (as charioteer) was neither manifested previously nor subsequently [by krishNa]; this [thirumalA] is where such simplicity is eternally manifested. There he placed a pre-requisite in SrI bhagavath gIthA 7.1mayyAsakthamanA: pArtha” (Oh son of kunthI! having a very attached mind in me …); even that is not here.

Now, AzhwAr starts speaking about his own nature.

 • pugal onRu illA adiyEn – Previously he repeatedly said “adiyEn” and “aruvinaiyEn“, identifying his SEshathvam (servitude) and Akinchanyam (lack of anything in self) respectively; now, these two are the qualities required for surrender; he is highlighting them here too. Why should he highlight it [surrender] here? Just as being the means is emperumAn‘s nature, being surrendered is AthmA‘s nature. When this (such surrender) is absent, that will lead to sarvamukthi prasangam (i.e. Why did emperumAn not liberate everyone if he is the natural means for liberation?).
 • adiyEn – The only difference [between dhvayam and this pAsuram] is, “aham” (I) which is understood implicitly there [from the word prapadhyE], is spelt out explicitly as adiyEn.
 • un adik kIzh – This explains “charaNau” (the two divine feet). It should be expressed as in SrI rAmayaNam ayOdhyA kANdam 31.2 “sa:bhrAthu:charaNau” (my elder brother’s divine feet);
 • amarndhu pugundhEnE – Only if he needs some assistance or if I consider my surrender as the means, is there scope for hurdle or delay.
 • pugundhEnE – we can only enter if he left somewhere; forever emperumAn is with us as the antharyAmi. The AthmA was only misunderstanding his true nature; the removal of such misunderstanding is the only aspect which is required. [So] AzhwAr says “I now have the firm faith [that you are the means]” [i.e. it is not a physical act of surrender, but conviction in the mind]; the present tense in dhvayam [i.e. prapadhyE – I am surrendering] does not mean the same as in bhakthi yOgam where the practice must be carried on forever; but as it is derived based on the enjoyability of the act [surrender], it is performed until the goal is attained [Here, pugundhEnE is in past tense to indicate that the surrender must be performed only once].

nampiLLai’s second explanation is complete. We will see the final explanation in the next article.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 6.10.10 – agalagillEn – Part 1

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Sixth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the tenth pAsuram, AzhwAr surrenders to thiruvEngadamudaiyAn with periya pirAttiyAr as purushakAram to have his desire fulfilled quickly.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr properly surrenders to thiruvEngadamudaiyAn saying “Without any other refuge, I am surrendering unto your divine feet which has purushakAram [of pirAtti] and the apt qualities”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction. Thus, in the first nine pAsurams, he explained the nature of the SaraNyan (refuge). Here – AzhwAr is surrendering, explaining his own nature. Previously [too], he said “adiyEn“, “aruvinaiyEn” to highlight his own Akinchanyam and SEShathvam (servitude) as part of emperumAn being the refuge; here, he is using the same words as means to attain the result, and surrenders. This pAsuram should be analysed and studied in context of the words in dhvayam. The “aham” (I, the one who surrenders) which is implied through the meaning in dhvayam is explicitly said as “adiyEn” in this pAsuram.

pAsuram

agalagillEn iRaiyum enRu alar mEl mangai uRai mArbA!
nigaril pugazhAy! ulagam mUnRudaiyAy! ennai ALvAnE!
nigaril amarar munik kaNangaL virumbum thiruvEngadaththAnE!
pugal onRillA adiyEn un adik kIzh amarndhu pugundhEnE.

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

(Due to the relationship as in Sun and his rays, and the great enjoyability in emperumAn)
iRaiyum – not even a moment
agala – to separate
killEn – not ready to
enRu – saying
alarmEl – one who is having softness, enjoyability etc due to being born in the flower,
mangai – lakshmi who is very dear to emperumAn due to her adolescent age
uRai – (in a special portion of emperumAn’s divine form, while her high family lineage, qualities of self and beautiful form are there) being greatly enjoyable due to eternally residing in
mArbA – one who is having the divine chest

(caused by his togetherness with her)
nigar il – matchless (the quality which cannot be simply counted along with the other qualities, due to ignoring the faults of the devotees)
pugazhAy – having great vAthsalyam (motherly forbearance)

(being the cause for that)
mUnRu ulagam – the three types of chEthanas (souls) and achEthana (matter) which are well known from pramANams (authentic scriptures)
udaiyAy – having svAmithvam (lordship) of owning

(not just that supremacy)
ennai – me too who has many faults
ALvAnE – having sauSeelyam (superior person mingling freely with inferior persons) which makes you acknowledge/accept me

(further to that Seelam, having greatness in knowledge and love, to be seen and worshipped by everyone)
nigar – match
il – not having
amarar – amaras (nithyasUris) who are focussed on service
muni – (being engaged in meditating upon his qualities) sages who meditate
kaNangaL – groups
virumbum – residing with great desire (due to his vAthsalyam etc)
thiruvEngadaththAnE – one who is present in thirumalA with perfect saulabhyam (simplicity)!
pugal – refuges such as upAyAntharam (other means such as karma yOga etc) and other saviours (such as other dhEvathAs, self et al)
onRu – any
illA – I who am an ananyaSaraNan (not having any other refuge)
adiyEn – I (who have pArathanthriyam (total dependence))
un – your (who are with purushakAram (of pirAtti) and the qualities)
adi – divine feet
kIzh – beneath

(becoming part of the lines at the bottom of your divine feet)
amarndhu – being seated with exclusive focus on kainkaryam and no other expectation
pugundhEn – I have surrendered.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh emperumAn who is having the greatly enjoyable, divine chest (due to the eternal presence of lakshmi) which is occupied by lakshmi who is very dear to you due to her adolescent age and who is having softness, enjoyability etc due to being born in the flower and who is saying “I am not ready to separate even for a moment”!  Oh one who is having matchless, great vAthsalyam, having svAmithvam of owning the three types of chEthanas and achEthana which are well known from pramANams, having sauSeelyam which makes you acknowledge/accept me too who has many faults and one who is present in thirumalA with perfect saulabhyam of residing with great desire to be worshipped by matchless amaras who are focussed on service and sages who meditate! I who am an ananyaSaraNan who has no other refuges such as upAyAntharam and other saviours, have surrendered unto your divine feet and have become seated beneath them, with exclusive focus on kainkaryam and no other expectation.

[dhvaya mahA manthram is correlated with the words/phrases in this pAsuram]

 • agalagillEn iRaiyum” indicates the meaning of the word “SrI” which means “she is constantly serving him”, which leads to her inseparability from emperumAn
 • alarmEl” indicates her tenderness etc which facilitates her constant engagement with him
 • mangai” indicates her being very dear to him which is the reason for their constant engagement
 • uRai mArbA” indicates the meaning of “math” which means their eternal togetherness
 • From “nigaril pugazhAy” to “thiruvEngadaththAnE“, the meaning of “nArAyaNa” is explained in the same manner Sruthi explained it in “mAthA pithA brAthA nivAsa …“, through the four qualities namely vAthsalya, svAmithva, sauSeelya and saulabhya.
 • pugal onRu illA” indicates Akinchanyam (lack of anything in self) and ananya gathithvam (lack of any other refuge) which are the qualities expected in the qualified person who is surrendering
 • adiyEn” indicates [the meaning of “prapadhyE” which is] the nature of the qualified person who is surrendering based on the action of self [this “adiyEn” is implicit in dhvayam]
 • un” indicates AzhwAr calling out to emperumAn and surrendering unto him saying “your divine feet”
 • adik kIzh” indicates “charaNau” (divine feet)
 • amarndhu” indicates unflinching faith in the divine feet being the means and goal [relates to “pra” in “prapadhyE“]
 • pugundhEn” indicates the act of surrender, i.e. “prapadhyE
 • pugundhEn” being in past tense indicates that the surrender need to be done only once and there is no need for repeated surrenders.
 • The second sentence of dhvayam is also part of this pAsuram along with the first sentence which indicates the acceptance of bhagavAn as means, since this is perfect surrender,
  • as emperumAn‘s relationship with lakshmi, his having auspicious qualities are part of the goal,
  • as the presence of ananya bhOgyathvam (enjoyed only by emperumAn) is revealed through the qualification of the one who is surrendering, i.e. “adiyEn“, similar to ananyArhathvam (existing only for emperumAn) and ananya SaraNathvam (having emperumAn as the only refuge),
  • as “nama:” is explained through “amarndhEn“, which eliminates the doubt of AzhwAr having any desire for other results [such as aiSvaryam and kaivalyam]
  • as “pugundhEn” also indicates the goal

Thus, as this pAsuram reveals the two sentences of dhvaya mahA manthram precisely, it can be hailed as “pUrNa SaraNAgathi” (perfect surrender). In this manner, in this centum, AzhwAr perfectly pursued emperumAn who was highlighted as the means in the previous centum.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

First Explanation

 • agalagillEn iRaiyum enRupirAtti is not speaking this in separation; while she is enjoying the eternal togetherness, she is repeatedly saying “iRaiyum agalagillEn” (I won’t leave even for a moment). This would be the words of those who eternally enjoy him. This is not the same emotion as that of worldly people; because their emotions [towards others] is based on karma; but this is based on the greatness of emperumAn.
 • alar mEl mangai – She has the enjoyability and age which make emperumAn say as in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 66.10 “na jIvEyam kshaNamapi” (SrI rAma says – I will not survive even for a moment without seeing sIthA). She looks an embodiment of fragrance.
 • uRai mArbA – With this, their eternal togetherness is explained. Do I have to look for a specific time to surrender unto him? We don’t have to hesitate looking at our own faults and his independent attitude [pirAtti will make him ignore our faults, give up his independent attitude and accept us]. Once, bhattar was going to instruct the meaning of dhvayam to piLLai azhagiya maNavALa aRaiyar. So he asked everyone else to leave the room. nanjIyar too stood up and walked out, being upset and thinking “Why didn’t he ask me to stay?”. In the meantime, bhattar looked around for nanjIyar and did not find him and hence asked “where is nanjIyar?”, and called him in and explained the meaning of dhvayam to both of them – nanjIyar used to relate to this incident and explain that bhattar explained this particular meaning that time. When nanjIyar asked “If this AthmA is a servitor and bhagavAn is the lord, what is the purpose of pirAtti‘s relationship here?” bhattar mercifully explained to him “Listen to the nature of her role! While rAvaNa and crow [jayantha, son of indhra, who assumed the form of a crow and abused sIthAp pirAtti] have the same relationship and conducted in the same manner [both being offensive towards pirAtti], due to the curse upon rAvaNa, he did not touch pirAtti, but the crow offended pirAtti, who is the mother of all [including the crow]. Yet, due to her presence, the crow’s head was saved and since she was away from SrI rAma, rAvaNa lost his life”. Even rAvaNa became helpless in the end like the crow; still, he was not saved, due to the absence of pirAtti. Now, with respect to mother and father, they don’t deal with the children in the same manner; the mother, will not only ignore the faults of the children, she would also hide from the eyes of the father. That is why, [in dhvaya mahAmanthram], she is explained as an equal partner in the second sentence, but in the first sentence – she is hailed for her simplicity due to her role of purushakAram (recommendation, mediation). When she could instruct hanuman (who was connected directly to SrI rAma) in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 116-44 “na kaSchinnAparAdhyathi” (There is none who has not committed a sin), why wouldn’t she fulfil the desires of emperumAn who is waiting to accept her instruction?. When she instructs even to those who don’t listen to her as in SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 21-19 “mithramaupayikam karthum rAma: sthAnam parIpsathA, vadham cha anichchathA ghOram thvayA asau purusharshabha: ” (SrI rAma  who is the best among all purushas (souls) is the apt person to make friends for you who would like to remain in this world and who would not like to die a horrible death), she would not give up on emperumAn who looks at her face waiting for orders. She said in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 113-41 “dhAsInAm rAvaNasyAham marshayAmIha dhurbala” (I do not have the wherewithal to see the sufferings of rAvANa’s servant-maids). thiruvadi (hanuman) asked pirAtti to handover the rAkshasis (rAvaNa’s servant-maids) to him, and she said “I am so weak that I cannot bear the suffering of others). There is no weakness in rAvaNa getting killed, SrI rAma being victorious and thiruvadi appearing in front of her – the only weakness relates to her intolerance in seeing others suffer.
 • nigaril … – “nArAyaNa” is explained now. His great qualities which make him say as in periyAzhwAr thirumozhi 4-9-2 “thAmaraiyALAgilum sidhaguraikkumEl en adiyAr adhu seyyAr seydhArEl nanRu seydhAr enbar” (even if SrI mahAlakshmi complains about followers to emperumAn, he will deny that).
 • ulagam mUnRudaiyAy – Even if he is devoid of good qualities, his aptness which will never let us leave him, is explained [i.e. svAmithvam – his being the lord of all].
 • ennai ALvAnE – This is how the aptness is practically implemented. ALugai (ruling) means leading one to mOksham and fulfilling the desires in the due course.
 • nigaril … – The ultimate saulabhyam (simplicity) is explained.
 • pugal onRu illA adiiyEn – Akinchanyam and ananya gathithvam are the qualities in a person who is surrendering.
 • un adik kIzh – SaraNau (the two divine feet).
 • amarndhu – without any gap/hurdle.
 • pugundhEnE – as this unflinching faith does not become part of the means, as it is in the form of upakAra smruthi (gratitude for the favour done by emperumAn) and it is an expression of being a sentient being, it is merely an attribute of the one who surrenders [instead of being the means]. All of these as aspects are explained in the last word of the first sentence of dhvayam [i.e. prapadhyE].

nampiLLai’s first explanation is complete. We will see further explanations in the next article.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org