Category Archives: thiruvAimozhi 4th centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – 4.1 -ఒరునాయగమాయ్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 3.3 – ఒళివిల్

ramanuja-selvapillai-2

ఐశ్వర్యయము (లౌకిక సుఖాలు), కైవల్యము (శాశ్వతంగా తనను తాను ఆనందించుట) మరియు భగవత్ కైంకార్యము (భగవానుడికి నిత్య కైంకార్యము) అనే మూడు పురుషార్థము‌లలో, ఐశ్వర్యయము మరియు కైవల్యం తమ స్వభావానికి సరితూగవని, అల్పమైనవని ఆళ్వారు నొక్కి చెబుతున్నారు. సర్వేశ్వరుడు, శ్రియః పతి, శ్రీమన్నారాయణుని పాద పద్మాల వద్ద కైంకర్యాన్ని కోరుకోవాలని ఆళ్వారు కృపతో వివరిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానార్ ఈ పదిగాన్ని తిరునారాయణపురం తిరునారణ ఎంపెరుమానుడికి  సమర్పించుకున్నారు.

మొదటి పాశురము: “పెద్ద పెద్ద రాజులు, చక్రవర్తులు ఏదో ఒక రోజు తమ రాజ్యాన్ని కోల్పోయి  బిక్షాటన చేసుకుంటూ దీనమైన జీవితాన్ని గడిపిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి, నిత్య ఐశ్వర్య వంతుడైన తిరునారాయణుడి (శ్రీమన్నారాయణ) దివ్య పాదాలను చేరుకోండి మరియు ఉద్ధరింపబడండి” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఒరు నాయగమాయ్‌ ఓడ ఉలగుడన్ ఆణ్డవర్
కరు నాయ్‌ కవర్‌ంద కాలర్ శిదైగియ పానైయర్
పెరు నాడు కాణ ఇమైయిలే పిచ్చై తాం కొళ్వర్‌
తిరునారణన్ తాళ్‌ కాలమ్పెఱ చ్చిందిత్తుయ్ మినో

ఈ భూమిపైన స్వతంత్ర సామ్రాజ్యాలను ఏలుతున్న అత్యున్నతమైన  రారాజులు కుడా వాళ్ళ సంపదను కోల్పోయి, రాత్రుల్లో నల్ల కుక్క కరిచిన కాళ్ళతో, విరిగిన బొచ్చె చేతిలో పట్టుకొని అడుక్కుటుంటారు. ఒకప్పుడు ఆ గొప్ప సామ్రాజ్య ప్రజలను ఏలిన వారు, వారి ముందే భిక్ష ఎత్తుకుంటారు.  ప్రాపంచిక  ఐశ్వర్యము తాత్కాలికము, కాబట్టి సమయం వృధా చేయకుండా వెంటనే నిత్య సంపన్నుడైన నారాయణుని దివ్య పాదాల యందు ధ్యానించండి ఉద్ధరించబడండి.

రెండవ పాశురము:  “మీ సంపదను పోగొట్టుకొనుటతో పాటు, మీరు మీ భార్యను కూడా కోల్పోయే సమయము కూడా రావచ్చు. కాబట్టి, మనందరికీ ప్రభువు అయిన శ్రీలక్ష్మీ పతి శ్రీమన్నారాయణుడిని శరణు వేడుకోవడం అతి అవసరము” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఉయ్ మిన్ తిఱై కొణర్‌ందు ఎన్జులగాండవర్‌  ఇమ్మైయే
తమ్మిన్ శువై మడవారై ప్పిఱర్‌ కొళ్ళు త్తాం విట్టు
వెమ్మినొళి వెయిల్ కానగం పోయ్‌ క్కుమై తిన్బర్గళ్
శెమ్మిన్ ముడి త్తిరుమాలై విరైందడి శేర్మినో

ప్రపంచాన్ని ఏలే రాజులు, “మీ నివాళులతో మనుగడ సాగుతుంది అని సామంత రాజులతో అంటారు”, కానీ అదే జీవితంలో, వారి ప్రియమైన తమ భార్యలను ఇతర రాజులచేత హింసించబడేందుకు వదిలిపెట్టి, వారి రాజ్యంలో ఉండలేక, మండే ఎండలో అడవులలోకి వెళ్లవలసి వస్తుంది. అందుకని, మీరు త్వరగా శ్రీమహాలక్ష్మికి పతి అయిన అనంత కోటి సూర్యుల తేజస్సుగల కిరీటాన్ని ధరించిన భగవానుడి పాదాలకు శరణాగతి చేయండి.

మూడవ పాశురము: “తమకు లొంగిన రాజుల బాగోగులను చూసుకోని రారాజులు తమ సంపదను కోల్పోతారు, ఆపై ఇతరుల గౌరవము పొందకుండా జీవిస్తారు. కాబట్టి పరమానందమయుడైన శ్రీ కృష్ణుని దివ్య పాదాలను ఆశ్రయించండి”. అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

అడిశేర్‌ ముడియినరాగి అరశర్ కళ్‌ తాం తొళ
ఇడిశేర్‌ మురశంగళ్ ముఱ్ఱత్తియంబు ఇరుందవర్
పొడి శేర్‌ తుగళాయ్‌ పోవర్గల్ ఆదలిన్ నొక్కెన
క్కడిశేర్‌ తుళాయ్‌ ముడి క్కణ్ణన్‌ కళల్ గళ్ నినైమినో

చక్రవర్తుల కాళ్ళ యందు ఉండి తమను ఆరాధిస్తున్న ఇతర రాజులను పట్టించుకోకుండా  బయటనుండి వచ్చే తంబురు ధ్వనులను ఆనందిస్తుంటారు. అటువంటి చక్రవర్తులు, గాలిలో ఒక చిన్న అణువులా పనికిరాకుండా అవుతారు. కాబట్టి, సువాసనలు వెదజల్లే తులసితో అలంకరించబడిన కిరీటాన్ని ధరించిన కృష్ణుని దివ్య పాద పద్మాలను ధ్యానించండి.

నాలుగవ పాశురము:  “ఆయుషు కూడా అల్పమైనది కాబట్టి, మీ అడ్డంకులను తొలగించే కృష్ణుడి దివ్య చరణాలను ఆరాధించండి” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

నివైప్పాన్ పుగిల్‌ కడల్‌ ఎక్కలిన్ నుణ్మణలిన్ పలర్‌
ఎనైత్తోర్‌ ఉగంగళుం ఇవ్వులగాండు కళిందవర్
మనైప్పాల్‌ మరుంగఱ మాయ్ తలల్లాల్‌ మఱ్ఱుక్కండిలం
పనై త్తాళ్‌ మద గళిఱట్టవన్  పాదం పణిమినో

‌భగవత్ అనుభవం లేకుండా మరణించిన రాజుల గురించి చెప్పడానికి బయలుదేరినట్లయితే అనేక యుగాలుగా మరణించిన వారి సంఖ్య సముద్రంలో ఇసుక దినుసుల కన్నా పెద్దదౌతుంది; వాళ్ళ కోట భవనాలకు యడారికి మధ్య వ్యత్యాసం లేనంత రీతిలో అవి నాశనమై పోయి, గుర్తుపట్టలేనంత నేలమట్టమై ఉన్నాయి. కాబట్టి, తాటి చెట్టు వలే గుండ్రంగా పాదాలు ఉన్న మత్త గజాన్ని [కువలయాపీడం] వధించిన కృష్ణుని దివ్య పాదాలను మీరందరూ ఆరాధించండి.

ఐదవ పాశురము:  “ఐశ్వర్యము లాగే  స్త్రీ సంయోగము కూడా లోపాలతో కూడినది, తాత్కాలికమైనది” అని ఆళ్వారు చెబుతున్నారు.

పణిమిన్ తిరువరుళ్‌ ఎన్నుం అంజీద ప్పైం పూమ్పళ్ళి
ఆణి మెన్ కుళలార్ ఇన్బ క్కలవి అముదుణ్డార్
తుణి మున్బునాల ప్పల్ ఏళైయర్‌ తామిళిప్ప శెల్వర్‌
మణి మిన్ను మేని నం మాయవన్ పేర్‌ శొల్లి వాళ్మినో

సుఖాన్ని పొందటానికి, సున్నితమైన చల్లని పూల మంచం మీద అలంకరించుకొని పడుకుని ఉన్న సుందరీమణులను ఆనందించిన రాజులు మరియు ధనవంతులు, ఆ సుందరీమణులు తమ పట్ల అవమానకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, ఆ యువతి వద్దకి తిరిగి వెళతారు; అందువల్ల, తనను ఆస్వాదించమని తమ భక్తులకు అనుమతించే నీలమణి వంటి తేజము గల దివ్య స్వరూపమున్న ప్రభువు యొక్క దివ్య నామాలను పఠించడం ద్వారా మీరు సంతోషంగా జీవిస్తారు.

ఆరవ పాశురము:  “సృష్టి కాలం నుండి ఈ రోజు వరకు, నేను ఏ చిరకాలము శ్రీమంతునిగా ఉన్న ఎవరిని చూడలేదు. అందువల్ల క్షీరాబ్ది నాథుడికి దాసునిగా మారండి” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

వాళ్ందార్గళ్ వాళ్ందదు మా మళై మొక్కుళిన్ మాయ్‌ందు మాయ్‌ందు
ఆళ్ందార్  ఎన్ఱల్లల్‌  అన్ఱు ముదల్‌ ఇన్ఱఱుదియా
వాళ్ందార్గళ్‌ వాళ్ందే నిన్ఱర్ ఎన్బదిల్లై నిఱ్కుఱిల్‌
ఆళ్ందార్‌ కడల్ పళ్ళి అణ్ణల్ ‌ అడియవరామినో

తాము జీవిస్తున్నామని భావించే వారు వర్షంలో ఒక బుడగ లాంటి వారు. అది మళ్లీ మళ్లీ పగిలి నాశనం అవుతుంది; ఇది కాకుండా, నిత్యము జీవించిన వారు సృష్టి ఆది నుండి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ లేరు; మీరు నిత్యజీవనము పొందటానికి మహాసముద్రము లాంటి శయ్యపై శయనించి ఉన్న స్వామికి భక్తుడిగా మారండి.

ఏడవ పాశురము: ఆహార పానీయాలు మొదలైన భోగాలు తాత్కాలికమైనవని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఆమిన్ శువైయవై ఆఱోడు అడిశిల్‌ ఉండార్‌ంద పిన్
తూ మెన్ మొళి మడవార్‌ ఇరక్క పిన్నుం తుఱ్ఱువార్‌
ఈమిన్ ఎమక్కొరు తుఱ్ఱెన్ఱు ఇడఱువర్‌ ఆదలిన్
కోమిన్ తుళాయ్‌ ముడి ఆదియంశోది గుణంగళే

ధనవంతులు తమ స్వభావానికి సరితూగే రుచికరమైన, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆరు రకాల రుచులు ఉన్న ఆహారాన్ని తిన్న తరువాత, ఆనందంగా తృప్తిపడిన తరువాత కూడా, వడ్డించే యువతులను, మొహమాటంతో కాదనలేక, అతి కష్టంతో వెళ్ళి మళ్ళీ ఆరగిస్తారు; కానీ తమ సంపదను కోల్పోయిన తరువాత, వారు “మాకు భోజనము పెట్టండి” అని అడుగుతూ ఆ యువతుల దగ్గరకే వెళ్లి వాళ్ళ ద్వారాలను తట్టుతారు; అందుకని, దివ్య తేజోమయ స్వరూపుడు, అతి సుందరుడైన సర్వేశ్వరుని గుణాలను ఆనందించండి, తిరు తులసితో అలంకరించబడిన కిరీటాన్ని ధరించిన ఆ స్వామి అనంతమైన ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు, సర్వకారకుడు కూడా.

ఎనిమిదవ పాశురము:  “గడించి సంపాదించిన ఈ రాజ్యాలు భగవంతుని కృప లేకుండా ఎక్కువ కాలం ఉండవు కాబట్టి, మీరు అనంతశాయి యొక్క దివ్య నామాలను పఠించండి” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

గుణం కొళ్‌ నిఱై పుగళ్‌ మన్నర్‌ కొడైక్కడన్ పూండిరుందు
ఇణైంగి ఉలగుడన్ ఆక్కిలుం ఆంగవనై ఇల్లార్
మణం కొండ బోగత్తు మన్నియుం మీళ్వర్గళ్‌ మీళ్విల్లై
పణం కొెళ్‌ అరవణైయాన్  తిరునామం పడిమినో

సీలం (సరళత) వంటి లక్షణాలున్న రాజులు, రాజ కుమారులుగా పట్టాభిషేకం అయినవారు, ఖ్యాతి గాంచినవారు, ఉదార స్వభావులు (అందరి సంక్షేమం కోసం తమ సంపదను ఖర్చుపెట్టేవారు), సుస్వరముగా శాంతిప్రియులు అని ఈ ప్రపంచంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వారు  ఎవరైనాకానీ, అష్ట ఐశ్వర్యాలలో సుసంప్పన్నుడై ఉన్నప్పటికీ ఆ సంపదకు సంబంధించిన విషయాలలో సర్వేశ్వరుడికి అధీనుడై లేనివారు, దివాళా తీసి ఆ ఐశ్వర్యము కోల్పోతారు; కాబట్టి,  తన భక్తులతో ఐక్యమై ఉండటానికి ఇష్టపడే వాడి దివ్య నామాలను మీరు పఠిస్తే / ఆచరిస్తే, ఆ అనంత శేషుడు తన శయ్యగా ఉన్నవాడు, మళ్ళీ ఈ సంసారానికి తిరిగి రాని చోటకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళతారు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  “ఇతర దివ్య లోకాలతో పాటు స్వర్గ లోక సుఖాలు మొదలైనవి  కూడా  తాత్కాలికమైనవి కాబట్టి, మీకు శాశ్వత లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచే ఆ ఈశ్వరుడిని ఆశ్రయించండి”. అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు..

పడి మన్ను పల్కలన్ పఱ్ఱ ఓడఱుత్తు ఐమ్పులన్ వెన్ఱు
శెడి మన్ను కాయం శెఱ్ఱ ఆర్గళుం ఆంగవనై ఇల్లార్‌
కుడి మన్నుం ఇన్ శువర్గం ఎయ్దియుం మీళ్వర్గళ్ మీళ్విల్లై
కొడి మన్ను పుళ్ళుడై అణ్ణల్‌ కళల్గల్  కుఱుగుమినో

ఎన్నో త్యాగాలు చేసి,  నిత్యము అలంకరించుకునే తమ ఆభరణాలు, ఆస్తులు దానముచేసి, కష్థపడి ఇంద్రియ నియంత్రణలు చేసి, కఠోర తపస్సులు చేసి స్వర్గానికి వేళ్ళినా, అక్కడ ఉన్నప్పుడు భగవానుడిని శరణు వేడుకోకపోతే, వాళ్ళు ఆ స్వర్గ జీవితాన్ని కోల్పోతారు; శాశ్వత ఫలితాన్ని పొందడానికి, పెరియ తిరువడి గరుడను తన ధ్వజలో నిత్యము ఉంచుకునే సర్వేశ్వరుని దివ్య పాదాలను చేరుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. “పడి మన్ను” అనగా శరీరానికి బాగా సరిపోయే ఆభరణాలను సూచిస్తుంది.

పదవ పాశురము:  “కైవల్యము తాత్కాలికమైనది కాకపోయినా, ఇది పరమ పురుషార్థమైన శ్రీమన్నారాయణుని నిత్య సేవ వలె సారవంతమైనది కాదు, సర్వాధిపతి అయిన  భగవానుడిని పొందుటయే పరమ పురుషార్థము (లక్ష్యం)” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కుఱుగ మిగ ఉణర్వత్తొడు నోక్కి  ఎల్లాం విట్ట
ఇఱుగల్‌ ఇఱప్పెన్నుం జ్ఞానిక్కుం అప్పయన్ ఇల్లైయేల్‌
శిఱుగ నినైవదోర్‌ పాశం ఉండాం పిన్నుం వీడిల్లై
మఱుగలిల్‌ ఈశనై ప్పఱ్ఱి విడా విడిల్‌ వీడహ్ దే (10)

ఆత్మ తప్పా మిగిలినవన్నింటినీ త్యాగము చేసిన జ్ఞాని, తన జ్ఞానము కారణంగా ప్రఖ్యాతి గాంచినవారికి, మోక్ష సాధనలో కఠోర ఆత్మ ధ్యానము చేసేవారికి ఆత్మయే లక్ష్యముగా మిగిలిపోతుంది; అటువంటి జ్ఞాని భగవానుడిని సాధనంగా స్వీకరించకపోతే అతనిలో అల్ప లక్ష్యాల అనుబంధం ఏర్పడుతుంది; అతడు మోక్షాన్ని సాధించలేడు. కాబట్టి, అందరినీ నియంత్రించేవాడు, అన్ని పవిత్ర గుణాలకు నివాసుడు, ఏ లోపము లేని నిష్కలంకుడైన భగవానుడికి శరణాగతులై  అతడిని ఎప్పటికీ వదలకుండా ఉండుటయే పరమ పురుషార్థము.

పదకొండవ పాశురము:  దుఃఖాలన్నీ తొలగిన తరువాత ఆత్మోద్దారణయే ఈ పదిగము యొక్క ఫలితమని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు..

అందే ఉయ్య ప్పుగుమాఱెన్ఱు కణ్ణన్ కళల్గళ్ మేల్
కొయ్‌ పూం పొళిల్ శూళ్‌ కురుగూర్ చ్చడగోపన్ కుఱ్ఱేవల్
శెయ్‌ కోలత్తు ఆయిరం శీర్‌ త్తొడై ప్పాడల్‌ ఇవై పత్తుం
అహ్ కామల్‌ కఱ్పవర్ ఆళ్తుయర్‌ పోయ్‌ ఉయ్యఱ్ప ఆలరే

విరపూసిన పూల తోటలు పుష్కలంగా ఉన్న ఆళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వారు, కృష్ణుడి దివ్య పాదాలకు చేసే రహస్య సేవగా సీర్ మరియు తొడై ఉన్న ఈ వెయ్యి పాసురములను పాడారు, అవి ఆత్మ ఉద్ధరణకి ఏకైక సాధనములని నొక్కి చెప్పారు. ఈ వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగమును నేర్చుకొని ఎవరైతే పఠిస్తారో, వారికి ప్రాపంచిక ఐశ్వర్యము మరియు ఆనందంలో మునిగి ఉన్నామన్న దుఃఖము నిర్మూలించబడుతుంది. భగవత్భక్తికి దారితీసే ఆత్మోద్ధారణలో పాల్గొంటారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-1-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್‌ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 4.10 -ಒನ್‌ಱುಮ್

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 4.1 ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್

ಶ್ರೀಃ ಯ ಪತಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ , ಇಲ್ಲಿಗೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅರ್ಚ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು. ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿಯಮಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆೞ್ವಾರರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆೞ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅರ್ಚ್ಚ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವ್ಯದೇಶವು ಆೞ್ವಾರರ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅೞ್ವಾರರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸರಳ, ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ?”

ಒನ್‍ಱುಮ್ ತೇವುಮ್ ಉಲಗುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ಯಾದುಮ್ ಇಲ್ಲಾ
ಅನ್‍ಱು ನಾನ್ಮುಗನ್ ತನ್ನೊಡು ತೇವರ್ ಉಲಗೋಡು ಉಯಿರ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್
ಕುನ್‍ಱುಮ್ ಪೋಲ್ ಮಣಿಮಾಡ ನೀಡು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ನಿನ್‍ಱ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ನಿಱ್ಕ ಮಟ್ಟ್ರೈ ತೆಯ್‍ವಮ್ ನಾಡುದಿರೇ॥


ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ ಅದರ ಜೀವಿಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷನೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಅವರವರ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ, ಪರ್ವತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳು, ವಸತಿಗೃಹಗಳಿವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾದವರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾದವರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಶಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಮತ್ತಿತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾನರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ.

ನಾಡಿ ನೀರ್ ವಣಙ್ಗುಮ್ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಉಮ್ಮೈಯುಮ್ ಮುನ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್
ವೀಡಿಲ್ ಶೀರ್ ಪುಗೞ್ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನವನ್ ಮೇವಿ ಉಱೈಕೋಯಿಲ್
ಮಾಡ ಮಾಳಿಗೈ ಶೂೞ್‍ನ್ದು ಅೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನೈ
ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪ್ಪರವಿ ಚೆನ್ಮಿನ್ಗಳ್ ಪಲ್ ಉಲಗೀರ್ ಪರನ್ದೇ॥


ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಪೋಷಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಈ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ, ನಿನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ , ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅನೇಕ ಅರಮನೆಗಳೂ, ಬಂಗಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಹ್! ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನಗಳೇ! ಇಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಆಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು – ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರನ್ದ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಪಲ್ ಉಲಗುಮ್ ಪಡೈತ್ತು ಅನ್‍ಱುಡನೇ ವಿೞುಙ್ಗಿ
ಕರನ್ದು ಮಿೞ್‍ನ್ದು ಕಡನ್ದಿಡನ್ದು ಕಣ್ಡುಮ್ ತೆಳಿಯಕಿಲ್ಲೀರ್,
ಶಿರಙ್ಗಳಾಲ್ ಅಮರರ್ ವಣಙ್ಗುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಪರನ್ ತಿಱಮನ್‍ಱಿ ಪ್ಪಲ್ ಉಲಗೀರ್ ತೆಯ್‍ವಮ್ ಮಟ್ಟ್ರಿಲ್ಲೈ ಪೇಶುಮಿನೇ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಳಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಉಗುಳಿ, ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅದರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಯೂ ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಓ! ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಜನಗಳೇ! ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. (ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಯು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಸಕಲವೇದಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗೊಂದಲವೇಕೆ? ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಶನಿನ್‍ಱ ಶಿವನುಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಮನ್ ತನಕ್ಕುಮ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕುಮ್
ನಾಯಕನ್ ಅವನೇ, ಕಪಾಲ ನನ್ಮೋಕ್ಕತ್ತು ಕ್ಕಣ್ಡುಕೊಣ್ಮಿನ್
ತೇಶಮಾಮದಿಳ್ ಶೂೞ್‍ನ್ದ ಅೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಈಶನ್ಬಾಲ್ ಓರವಮ್ ಪಱೈದಲ್ ಎನ್ನಾವದು ಇಲಿಙ್ಗಿಯರ್ಕ್ಕೇ॥


ನಾಯಕನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರುದ್ರರಿಗೇ ಇರುವ ಒಂದೇ ದೈವವೆಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು.(ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರು). ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನೇಕ ಬೇರೆಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಏಕೈಕ ದೈವ. ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಲಿಂಗಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಅನುಮಾನಿಕೆಯರಂತೆ ಆಗಬೇಡಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಯಕರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಾಯಕನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೀಳಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವರ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆೞ್ವಾರರು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಿಙ್ಗತ್ತಿಟ್ಟ ಪುರಾಣತ್ತೀರುಮ್ ಶಮಣರುಮ್ ಶಾಕ್ಕಿಯರುಮ್
ವಲಿನ್ದು ವಾದುಶೆಯ್‍ವೀರ್ಗಳುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ನುಮ್ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಆಗಿ ನಿನ್‍ಱಾನ್
ಮಲಿನ್ದು ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕವರಿ ವೀಶುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರದನುಳ್
ಪೊಲಿನ್ದು ನಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಕಣ್ಡೀರ್ ಒನ್‍ರುಮ್ ಪೊಯ್ಯಿಲ್ಲೈ ಪೋಟ್ಟ್ರುಮಿನೇ॥


ನೀವು ತಾಮಸ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ(ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು. ವೈಷೇಶಿಕಗಳೇ, ಜೈನರೇ, ಬೌದ್ಧರೇ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಒಣಗಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದೀರ. ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಲು ಅವರು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹಸಿ ತೆನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಚಾಮರದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೂಗುತ್ತದೆ . ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಾಗೆಯೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದು ಕೊರತೆ , ಸುಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೂ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ.

ಪೋಟ್ಟ್ರಿ ಮಟ್ಟ್ರೋರ್ ದೆಯ್‍ವಮ್ ಪೇಣ ಪ್ಪುಱತ್ತಿಟ್ಟು ಉಮ್ಮೈ ಇನ್ನೇ
ತೇಟ್ಟ್ರಿ ವೈತ್ತದು ಎಲ್ಲೀರುಮ್ ವೀಡು ಪೆಟ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಲಗಿಲ್ಲೈ ಎನ್‍ಱೇ
ಶೇಟ್ಟ್ರಿಲ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕಮಲಮೋಙ್ಗು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಆಟ್ಟ್ರ ವಲ್ಲವನ್ ಮಾಯಮ್ ಕಣ್ಡೀರ್ ಅದಱಿನ್ದಱಿನ್ದು ಓಡುಮಿನೇ॥

ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭತ್ತವು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬೆರುಮಾನರು ಇದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ‘ಮಾಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ದೊರಕಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಸೇವಕನಾಗು”.

ಓಡಿಯೋಡಿ ಪ್ಪಲಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಪಿಱನ್ದು ಮಟ್ಟ್ರೋರ್ ತೆಯ್‍ವಮ್
ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪ್ಪಣಿನ್ದು ಪಲ್ಪಡಿಕಾಲ್ ವೞಿಯೇಱಿ ಕ್ಕಣ್ಡೀರ್
ಕೂಡಿ ವಾನವರ್ ಏತ್ತ ನಿನ್‍ಱ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಆಡು ಪುಳ್ ಕೊಡಿ ಆದಿಮೂರ್ತ್ತಿಕ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಪುಗುವದುವೇ॥


ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ , ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿ , ಓಡಿಯಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಜರುಗಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಗಿರುವವನು ಅವನೇ. ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಅವನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದು. ಅವನನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು. ಅವನು ನೀನು ಪೂಜಿಸುವ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನು.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅವರಿಗೆ , ಅವರನ್ನು ಬೇಡುವವರ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪುಕ್ಕಡಿಮೈಯಿನಾಲ್ ತನ್ನೈ ಕಣ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಕಣ್ಡೇಯನವನೈ
ನಕ್ಕ ಪಿರಾನುಮ್ ಅನ್‍ಱು ಉಯ್ಯಕೊಣ್ಡದು ನಾರಾಯಣನರುಳೇ
ಕೊಕ್ಕಲರ್ ತಡಮ್ ತಾೞೈ ವೇಲಿ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಮಿಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ನಿಱ್ಕ ಮಟ್ಟ್ರು ಎತ್ತೆಯ್‍ವಮ್ ವಿಳಮ್ಬುದಿರೇ॥


ಪೋಷಕರಾದ ರುದ್ರರು ನಗ್ನ, ದಿಗಂಬರ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ರುದ್ರರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸಿದನು. ರುದ್ರರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ನಾರಾಯಣರೇ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು. ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದವರು. ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದವರು. ಅವರು ಬಿಳಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಒಳಿತು ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೈವವನ್ನು ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವೆ?

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದು , ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಬಾಹ್ಯಗಳಿಂದಲೂ (ವೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ) ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ (ವೇದವನ್ನು ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ) ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಮ್ಬುಮ್ ಆಱುಶಮಯಮುಮ್ ಅವೈಯಾಗಿಯುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ತನ್ಬಾಲ್
ಅಳನ್ದು ಕಾಣ್ಡಱ್ಕುರಿಯನಾಗಿಯ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ಅಮರುಮ್
ವಳಙ್ಗೊಳ್ ತಣ್ ಪಣೈ ಶೂೞ್‍ನ್ದೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನೈ
ಉಳಙ್ಗೊಳ್ ಞಾನತ್ತು ವೈಮ್ಮಿನ್ ಉಮ್ಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡು ಪೋಗುಱಿಲೇ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾದವರು. ಆದರೆ ವೇದಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು ಭಗವಂತನು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದೂ ಅವರ ಗುಣವು ಆರು ಗುಂಪುಗಳ ತತ್ತ್ವಾಂಶದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆಯೆಂದೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ (ನಿಜವಾದ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೆ) ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ವೇದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಾಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಆನಂದಹರಿತವಾದ ನೆಲೆಯಾದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝಳಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಶರೀರಿ (ಆತ್ಮ) ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೊತೆ ಸೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು.

ಉಱುವದಾವದು ಎತ್ತೇವುಮ್ ಎವ್ವುಲಗಙ್ಗಳುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ತನ್ಬಾಲ್
ಮಱುವಿಲ್ ಮೂರ್ತಿಯೋಡೊತ್ತು ಇತ್ತನೈಯುಮ್ ನಿನ್‍ಱವಣ್ಣಮ್ ನಿಱ್ಕವೇ
ಶೆಱುವಿಲ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕರುಮ್ಬೊಡೋಱ್ಗು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರದನುಳ್
ಕುಱಿಯ ಮಾಣುರುವಾಗಿಯ ನೀಲ್ ಕುಡಕ್ಕೂತ್ತನುಕ್ಕು ಆಟ್ಚೆಯ್‍ವದೇ ||

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ , ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳೂ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ , ಬೇರೆ ಚಿತ್ (ಜೀವಿಗಳೂ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು) ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅವನ ದಿವ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿವೆ. ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೊಸ ಭತ್ತ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಸ್ಥಳವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ವಾಮನನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡ ಕೂತ್ತು ಆಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೂ ಅವನು ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಮಗೆ ಪರಮವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ‘ಪರಮ ಪದಮ್’ (ಮೋಕ್ಷ ) ನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಟ್ಚೆಯ್‍ದು ಆೞಿಪ್ಪಿರಾನೈ ಚ್ಚೇರ್ನ್ದವನ್ ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಗರಾನ್
ನಾಟ್ ಕಮೞ್ ಮಗಿೞ್‍ಮಾಲೈ ಮಾರ್ಬಿನನ್ ಮಾರನ್ ಶಡಗೋಪನ್
ವೇಟ್ಕೈಯಾಲ್ ಶೊನ್ನ ಪಾಡಲ್ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇಪ್ಪತ್ತುಮ್ ವಲ್ಲಾರ್
ಮೀಟ್ಚಿಯಿನ್‍ಱಿ ವೈಗುನ್ದ ಮಾನಗರ್ ಮಟ್ಟ್ರದು ಕೈಯದುವೇ॥


ಆೞ್ವಾರರಿಗೆ ‘ಶಟಕೋಪ’ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವೂ, ‘ಮಾರನ್’ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ (ಉಪದೇಶ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಗಂಧಿತ ರಂಜಲ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರದ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪಠಣೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-10-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 4.1 ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 3.3 ಒೞಿವಿಲ್

ಮೂರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ (ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು), ಕೈವಲ್ಯ (ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಾನುಭವ, ಆತ್ಮಾನಂದ)ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ( ನಿರಂತರ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಎರಡೂ ಕೀಳಾದದು ಹಾಗು ಆತ್ಮಾವಿನ ನಿಜಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರುಣಾಮಯನಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿ( ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ) ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಈ ಪದಿಗವನ್ನು( ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್) ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರದ ತಿರುನಾರಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.


೧.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್ ಓಡ ಉಲಗುಡನ್ ಆನ್ಡವರ್
ಕರು ನಾಯ್ ಕವರ್ನ್ದದ ಕಾಲರ್ ಸಿದೈಗಿಯ ಪಾನಯರ್
ಪೆರು ನಾಡು ಕಾಣ ಇಮ್ಮಯಿಲೇ ಪಿಚ್ಚೈ ತಾಮ್ ಕೊಳ್ವರ್
ತಿರುನಾರಣನ್ ತಾಳ್ ಕಾಲಮ್ ಪೆರಚ್ ಚಿಂದಿತ್ತುಯ್ಮಿನೋ||


ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಆಳುತ್ತಾ ,ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ನಾಯಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು.ಆಗ ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದುಹೋದಾಗ,ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು! ಐಶ್ವರ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರಿ!

೨.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ “ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಯಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರೀ! ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದೈವಿಕ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಗೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಮಿನ್ ತಿಱೈ ಕೊಣರ್ನದು ಎನ್ರುಲಗಾಂಡವರ್
ಇಮ್ಮಯೇ ತಮ್ ಇನ್ ಸುವೈ ಮಡವಾರೈಪ್ ಪಿಱರ್ ಕೊಳ್ಳ ತಾಮ್ ವಿಟ್ಟು
ವೆಮ್ಮಿನ್ ಒಳಿ ವೆಯಿಲ್ ಕಾನಗಮ್ ಪೋಯ್ಕ್ ಕುಮೈ ತಿನ್ಬರ್ಗಳ್
ಸೆಮ್ಮಿನ್ ಮುಡಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ ವಿರೈನ್ದಡಿ ಸೇರ್ಮಿನೋ||

ಗೌರವ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ( ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ)ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನುೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೆ, ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜರಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

೩.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ತಮಗೆ ಶರಣರಾದ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೌರವ ಪಡೆಯದೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಹುದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಸೇರ್ ಮುಡಿಯಿನರಾಗಿ ಅರಸರ್ಗಳ್ ತಾಮ್ ತೊೞ
ಇಡಿಸೇರ್ ಮುರಸಂಗಳ್ ಮುತ್ತತ್ತಿಯಂಬ ಇರುನ್ದವರ್
ಪೊಡಿಸೇರ್ ತುಗಳಾಯ್ಪ್ ಪೋವರ್ಗಳ್ ಆದಲಿಲ್ ನೊಕ್ಕೆನಕ್ಕ್
ಕಡಿಸೇರ್ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಕಣ್ಣನ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ನಿನೈಮಿನೋ||

ಹೊರಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ , ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು (drums) ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳುವ, ತನಗೆ ಶರಣರಾದ ರಾಜರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ.
ಆದುದರಿಂದ, ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ !

೪.ಪಾಸುರಮ್:ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೀ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿನೈಪ್ಪಾನ್ ಪುಗಿನ್ ಕಡಲ್ ಎಕ್ಕಲಿನ್ ನುಣ್ ಮಣಲಿಲ್ ಪಲರ್
ಎನೈತ್ತೋರುಗನ್ಗಳುನ್ ಇವ್ವುಲಗಾಂಡು ಕೞನ್ದವರ್
ಮನೈಪ್ಪಾಲ್ ಮರುಂಗರ ಮಾಯ್ದಲ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಮಟ್ಟ್ರು ಕಂಡಿಲಮ್
ಪನೈತ್ತಾಳ್ ಮದ ಕಳಿಱಟ್ಟವನ್ ಪಾದಮ್ ಪಣಿಮಿನೋ||

(ಭಗವದನುಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ )ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ! ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶವಾದರೆಂದರೆ, ಅವರ ಗೃಹಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿರುವ ಭೂಮಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ ( ಎಲ್ಲವೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಹಾಗೆ) ಆದರು. ನಾವು ಅವರ ಯಾವ ಉಳಿಕೆಯನ್ನುೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ತಾಳೆ ಮರದಂತೆ ದುಂಡಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ( ಕುವಲಯಾಪೀಡಮ್) ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಆನೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ!

೫.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಐಶ್ವರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣಿಮಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಎನ್ನುಮ್ ಅಮ್ ಸೀದ ಪೈಮ್ ಪೂಮ್ ಪಳ್ಳಿ
ಅಣಿ ಮೆನ್ ಕುೞಲಾರ್ ಇನ್ಬಕ್ ಕಲವಿ ಅಮುದುಣ್ಡಾರ್
ತುಣಿ ಮುನ್ಬು ನಾಲಪ್ ಪಲ್ ಏೞಯರ್ ತಾಮಿೞಿಪ್ಪಚ್ ಚೆಲ್ವರ್
ಮಣಿ ಮಿನ್ನು ಮೇನಿ ನಮ್ ಮಾಯವನ್ ಪೇರ್ ಸೊಲ್ಲಿ ವಾೞ್ಮಿನೋ||

ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೇತಾಡುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಂದರವಾದ, ಬೃಹತ್ತಾದ, ತಂಪಾದ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ,ಉದ್ದವಾದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರನ್ನು (ರಾಜರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು) ಆ ಯುವತಿಯರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಕೂಡ, ಆ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪುನಃ ಅದೇ ಯುವತಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದುದರಿಂದ, ನೀಲಿ ರತ್ನದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಭಕ್ತರು ತನ್ನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ, ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿರಿ.

೬.ಪಾಸುರಮ್: ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯ ನಾಥನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ನ್ದಾರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ನ್ದದು ಮಾ ಮೞೈ ಮೊಕ್ಕುಳಿನ್ ಮಾಯ್ನದು ಮಾಯ್ನದು
ಆೞ್ನದಾರ್ ಎನ್ರಲ್ಲಾಲ್ ಅನ್ರು ಮುದಲ್ ಇನ್ರರುದಿಯ
ವಾೞ್ನ್ದಾರ್ಗಳ್ ವಾೞ್ನದೇ ನಿರ್ಪರ್ ಎನ್ಬದಿಲ್ಲೈ ನಿರ್ಕುರಿಲ್
ಆೞ್ನದಾರ್ ಕಡರ್ ಪಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣಲ್ ಅಡಿಯವರಾಮಿನೋ||

ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ನಾಶವಾಗುವ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ! ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ಎನ್ನುವ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರುವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಆಳವಾದ, ಹೇರಳವಾದ ಸಾಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರಿ !

೭.ಪಾಸುರಮ್:ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಭೋಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಮಿನ್ ಸುವೈ ಅವೈ ಆರೋಡು ಅಡಿಸಿಲ್ ಉಣ್ಡಾರ್ನದ ಪಿನ್
ತೂ ಮೆನ್ ಮೋೞಿ ಮಡವಾರ್ ಇರಕ್ಕಪ್ ಪಿನ್ನುಮ್ ತುಟ್ಟ್ರುವಾರ್
ಈಮಿನ್ ಎನಕ್ಕೊರು ತುಟ್ಟ್ರೆನ್ರು ಇಡರುವರ್ ಆದಲಿನ್
ಕೋಮಿನ್ ತುೞಾಯ್ ಮುಡಿ ಆದಿ ಅಮ್ ಸೋದಿ ಗುಣಙ್ಗಳೇ||

ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆವರು ಆರು ತರಹ ರುಚಿ ಪಡೆದಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಯುವತಿಯರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಪುನಃ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಯುವತಿಯರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ದೈವಿಕ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ, ಪ್ರಕಾಶವಾದ ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರಿ.

೮.ಪಾಸುರಮ್: “ನೀವು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದಲ್ಲ! ಅನಂತಸಾಯಿಯ ( ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ದೈವಿಕ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗುಣಮ್ ಕೊಳ್ ನಿರೈ ಪುಗೞ್ ಮನ್ನರ್ ಕೊಡೈಕ್ ಕಡನ್ ಪೂಂಡಿರುನ್ದು
ಇಣಙ್ಗಿ ಉಲಗುಡನ್ ಆಕ್ಕಿಲುಮ್ ಆಙ್ಗವನೈ ಇಲ್ಲಾರ್
ಮಣಂ ಕೊಂಡ ಭೋಗತ್ತು ಮನ್ನಿಯುಮ್ ಮೀಳ್ವರ್ಗಳ್ ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ
ಪಣಂ ಕೊಳ್ ಅರವಣೈಯಾಯ್ ತಿರುನಾಮಮ್ ಪಡಿಮಿನೋ||

ಶೀಲಮ್(ಸರಳತೆ) ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ( ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಕಂತಿರುವ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾದವನು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿಲ್ಲದೆ,ಅಧೀನನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದಿವಾಳಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೆಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕೂಡಿರುಲು ಆಶಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದೈವಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುನಃ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ!

೯.ಪಾಸುರಮ್: ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಡಿ ಮನ್ನು ಪಲ್ಕಲನ್ ಪಟ್ಟ್ರೋಡರುತ್ತು ಐಮ್ಪುಲನ್ ವೆನ್ರು
ಸೆಡಿ ಮನ್ನು ಕಾಯಮ್ ಸೆಟ್ಟ್ರಾರ್ಗಳುಮ್ ಆಂಗವನೈ ಇಲ್ಲಾರ್
ಕುಡಿ ಮನ್ನುಮ್ ಇನ್ ಸುವರ್ಗಮ್ ಏಯ್ದಿಯುಮ್ ಮೀಳ್ವರ್ಗಳ್ ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ
ಕೊಡಿ ಮನ್ನು ಪುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ಕುರುಗುಮಿನೋ ||

ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕುಳಿತು ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಸ್ವತ್ತು, ಸದಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ( ಸ್ವರ್ಗದ ಜೀವನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ)ಆನಂದಮಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಜೀವನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು,’ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ’ಯನ್ನು(ಗರುಡನನ್ನು) ಸದಾ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗಿ. ‘ಪಡಿ ಮನ್ನು’ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಒಡವೆಗಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೧೦.ಪಾಸುರಮ್: ಕೈವಲ್ಯ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆ, ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಂತೆ( ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರ್ ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕುರುಗ ಮಿಗ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ನೋಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾಮ್ ವಿಟ್ಟ
ಇರುಗಲ್ ಇರಪ್ಪೆನ್ನುಮ್ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕುಮ್ ಅಪ್ಪಯನ್ ಇಲ್ಲಯೇಲ್
ಸಿರುಗ ನಿನೈವದೋರ್ ಪಾಸಮ್ ಉಣ್ಡಾಮ್ ಪಿನ್ನುಮ್ ವೀಡಿಲ್ಲೈ
ಮರುಗಲಿಲ್ ಈಸನೈಪ್ ಪಟ್ಟ್ರಿ ವಿಡಾ ವಿಡಿಲ್ ವೀಡಃದೇ ||

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅತಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಕೂಡ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾಯಕನಾದ , ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನಾದ, ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗುವುದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ(ಅಂತಿಮ ಗುರಿ)

೧೧.ಪಾಸುರಮ್: ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ತರುವುದೇ ಈ ಪದಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಃದೇ ಉಯ್ಯಪ್ ಪುಗುಮಾರೆನ್ರು ಕಣ್ಣನ್ ಕೞಲ್ಗಳ್ ಮೇಲ್
ಕೊಯ್ ಪೂಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಸೂೞ್ ಕುರುಗೂರ್ಚ ಚಟಕೊಪನ್ ಕುಟ್ಟ್ರೇವಲ್
ಸೈ ಕೋಲತ್ತು ಆಯಿರಮ್ ಸೀರ್ತ್ ತೊಡೈಪ್ ಪಾಡಲ್ ಇವೈ ಪತ್ತುಮ್
ಅಹ್ಕ್ಕಾಮಲ್ ಕರ್ಪವರ್ ಆೞ್ ತುಯರ್ ಪೋಯ್ ಉಯ್ಯರ್ಪಾಲರೇ||

ಸೀರ್ ಮತ್ತು ತೊಡೈಯೊಂದಿಗೆ ( ಪದ್ಯ ರಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಹೂವಿನ ವನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆೞ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ,ಆತ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದಿಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಪಠಿಸುವರು ಸಂಸಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಂತೋಷದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-1-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 4.10 – onRum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 4.1

While sarvESvaran who is Sriya:pathi (divine consort of SrImahAlakshmi) out of his great mercy towards the AthmAs, descended in this world in archAvathAra (deity) forms and is waiting for them, these AthmAs were going towards dhEvathAs who were appointed by him. Seeing that, AzhwAr explained his supremacy elaborately to them, reformed them and became joyful. AzhwAr reveals emperumAn’s supremacy in archAvathAram in this decad. As this dhivyadhESam is the birth place of AzhwAr, the special attachment he had over the emperumAn who is present here, is also revealed.

First pAsuram. AzhwAr in line with statements which establish emperumAn’s causal nature, asks [the materialistic people] “while sarvESvaran who is the cause for everything is present here, which other dhEvathA are you searching for?”.

onRum dhEvum ulagum uyirum maRRum yAdhum illA 
anRu nAnmugan thannodu dhEvar ulagOdu uyir padaiththAn
kunRam pOl maNi mAda nIdu thirukkurugUr adhanuL
ninRa Adhip pirAn niRka maRRaith theyvam nAdudhirE

When dhEva species [celestial entities], their world, other species, all entities (in collective form or without name/form) were all annihilated and became subdued [in bhagavAn], emperumAn created brahmA who is the samashti purusha, dhEvathAs, their world and other different species; when such emperumAn is standing well in AzhwAr thirunagari that is having tall mountain like mansions, he being the cause of everything and the great benefactor, you are approaching these dhEvathAs who are [also] affected by creation and annihilation.

Second pAsuram. AzhwAr says to those who are created by emperumAn “You and the dhEvathAs you worship are the same [when it comes to being created by bhagavAn]; hence, you take shelter of thirunagari where sarvESvaran who is eternal wealth, is standing mercifully”.

nAdi nIr vaNangum dheyvamum ummaiyum mun padaiththAn
vIdil sIrp pugazh AdhippirAn avan mEvi uRai kOyil
mAda mALigai sUzhndhazhagAya thirukkurugUradhanaip
pAdi Adip paravich chenmingaL pallulagIr parandhE

sarvESvaran, the first benefactor who created the dhEvathAs you determine [to be worshippable] and surrender unto, and you as well, during the creation, who is having eternal auspicious qualities such as gyAnam (knowledge), Sakthi (ability) etc and greatness, is residing firmly in this divine abode thirunagari which is beautiful due to being surrounded by mansions and palaces; oh those who are residing in different worlds! You engage in singing, dancing and praising him everywhere.

Third pAsuram. AzhwAr says “The protection etc of the universe which is an effect [from the cause], is that which reveals the lord’s supremacy”.

parandha dheyvamum pallulagum padaiththu anRudanE vizhungik
karandhumizhndhu kadandhidandhadhu kaNdum theLiyagilleer
sirangaLAl amarar vaNangum thirukkurugUr adhanuL
paran thiRam anRip pallulagIr! dheyvam maRRillai pEsuminE

Even after seeing clearly emperumAn creating many different dhEvathAs and their many different vast worlds, back then consuming all the worlds immediately (during deluge) concealing them from the deluge, spitting them out (after the deluge), owning them up fully and rescuing them, you are unable to have clarity; there is no independent dhEvathA present that is not a prakAram (form) of the supreme lord who is standing in thirunagari and who is being bowed to and worshipped by all dhEvathAs; oh the residents of different worlds! Tell me if there is any such dhEvathA.

Fourth pAsuram. AzhwAr asks “What is the benefit for those naiyAiyika et al (who determine ISvara by inference) for rejecting the supreme nature of sarvESvaran who is revealed by the faultless vEdham and who is the lord of the dhEvathAntharams (other dhEvathAs) that are confused to be supreme?

pEsa ninRa sivanukkum piraman thanakkum piRarkkum
nAyagan avanE kabAla nan mOkkaththuk kaNdu koNmin
thEsamAmadhiL sUzhndhazhagAya thirukkurugUr adhanuL
Isan pAl Or avam paRaidhal ennAvadhu ilingiyarkkE

sarvESvaran (SrIman nArAyaNan) is the only lord for rudhra who is spoken [as lord in some statements], brahmA and other dhEvathAs; please see for yourself as revealed in mahAbhAratham, how the skull was eliminated from rudhra’s hands; what is the benefit for those AnumAnikas who consider linga puraNam etc as the pramANam, while committing [speaking] any lowly aspects (talks) such as sarvESvaran not being the lord, towards emperumAn who is the natural lord and who is residing inside thirunagari which is beautiful due its radiance and being surrounded by very great fort.

Fifth pAsuram. Rejecting bAhya (those who reject vEdham) and kudhrushtis (those who misinterpret vEdham0, AzhwAr says “emperumAn who resides in thirunagari is superior to all”.

ilingaththitta purANaththIrum samaNarum sAkkiyarum
valindhu vAdhu seyvIrgaLum maRRu num dheyvamum Agi ninRAn
malindhu sen nel kavari vIsum thirukkurugUr adhanuL
polindhu ninRa pirAn kaNdIr onRum poy illai pORRuminE

Oh you who are kudhrushtis due to being faithful to thAmasa (mode of ignorance) purANams! Oh jainas! Oh baudhdhas! Oh you vaiSEshikas, who are debating through dry arguments! emperumAn is promoting those different dhEvathAs, you have considered as goal, to be at his (emperumAn‘s) disposal and standing in thirunagari where fresh paddy is available abundantly and the crops are appearing to be swaying like a chAmara (a fan made with fur) with completeness, as sarvESvaran himself; there is no falsity in this principle and thus you all praise him.

Sixth pAsuram. AzhwAr says “It is emperumAn’s skill which makes you not realise how he manages the material realm based on one’s karma (deeds)”.

pORRi maRROr dheyvam pENap puRaththittu ummai innE
thERRi vaiththadhu elleerum vIdu peRRAl ulagillai enRE
sERRil sennel kamalam Ongu thirukkurugUr adhanuL
ARRa vallavan mAyam kaNdIr adhaRindhaRindhu OduminE

The reason for keeping you all away from him to praise and serve another dhEvathA in this manner and making you remain faithful towards them is that if everyone attained mOksham (liberation) of serving bhagavAn, the injunctions/order of the world will be lost. The reason for this is – emperumAn who is residing in AzhwArthirunagari, where fresh paddy and lotus flowers grow nicely in marshes, who is greatly capable and making others enjoy the results of their deeds – such emperumAn’s relation with prakruthi (material realm) which is said as “mAyA” ; having knowledge about it, try to cross over the material realm.

Seventh pAsuram. AzhwAr says “You will only get whatever you have already got from those dhEvathAs; hence, you become a servitor of emperumAn who is the cause of all and who is having garuda dhvajam (flag)”.

Odi Odip pala piRappum piRandhu maRROr dheyvam
pAdi Adip paNindhu pal padigAl vazhi ERik kaNdIr
kUdi vAnavar Eththa ninRa thirukkurugUr adhanuL
Adu putkodi Adhi mUrththikku adimai puguvadhuvE

Singing on and dancing for another dhEvathA who cannot be named, worshipping him in many different ways, taking shelter of him more and more through the SAsthram, running/moving around taking different births, and seeing all these in front of you. You become the servitor of sarvESvara, who is the cause of all, who is having the swaying garuda as his flag, and is standing in AzhwArthirunagari, to be praised and to be surrendered unto, by all those dhEvathAs together.

Eighth pAsuram. AzhwAr explains “even for other dhEvathAs, emperumAn is the one who gives the ability to fulfll the desires of those who pray to them”, through the example of rudhra fulfilling the desires of mArkaNdEya, through the mercy of ISvara (bhagavAn).

pukkadimaiyinAl thannaik kaNda mArkaNdEyan avanai
nakka pirAnum anRuyyak koNdadhu nArAyaNan aruLE
kokkalar thadam thAzhai vElith thirukkurugUr adhanuL
mikka AdhippirAn niRka maRRaith theyvam viLambudhirE

rudhra, the benefactor, who is known as nagna, due to being dhigambara, during praLaya, rescued mArkaNdEya who is famously known through purANams, who  entered by servitude to rudhra and saw him directly, and made that mArkaNdEya as a  devotee of bhagavAn for his uplift by the mercy of nArAyaNa; thus, while emperumAn who is greater than all, the natural cause and the great benefactor is standing in AzhwArthirunagari which has a protective layer of blossoming flowers with the complexion of a crane [white colour] and vast leaves, which other dhEvathA who is with expectation, are you speaking about?

Ninth pAsuram. AzhwAr says “If you want to be saved, take shelter of AzhwArthirunagari which is mercifully occupied by emperumAn whose wealth cannot be destroyed by the wrong debates of vEdha bAhya (those who reject vEdhas) and kudhrushtis (those who misinterpret vEdhas)”.

viLambum ARu samayamum avai Agiyum maRRum than pAl
aLandhu kANdaRkariyanAgiya Adhip pirAn amarum
vaLam koL thaN paNai sUzhndhazhagAya thirukkurugUr adhanai
uLam koL gyAnaththu vaimmin ummai uyyak koNdu pOguRilE

emperumAn, the great benefactor who is the cause of all, is having the nature where his matters are difficult to be seen and determined by the collective group of six schools of philosophy which reject vEdham and are being essence just by words [no real stuff] and other kudhrushti philosophies. If you want to uplift yourself, place AzhwArthirunagari, the perfectly enjoyable abode of such emperumAn which is surrounded by attractive and invigorating water bodies, in your internal knowledge.

Tenth pAsuram. AzhwAr says “It is both destiny and apt to serve emperumAn who is the SarIri (soul) of all, very easy to mingle with and is having heart captivating activities”.

uRuvadhAvadhu eththEvum evvulagangaLum maRRum thanpAl
maRuvil. mUrththiyOdu oththu iththanaiyum ninRa vaNNam niRkavE
seRuvil sennel karumbodOngu thirukkurugUr adhanuL
kuRiya mANuruvAgiya nIL kudak kUththanukkAtcheyvadhE

emperumAn is standing in such a manner that all categories of dhEvathAs, all worlds, other chith (sentient beings) and achith (insentient entities) and all of these remain in his svarUpam, considering them to be distinguished forms as comparable to his divine/special forms, without losing his identity as well as his characteristics; he is also standing in thirukkurugUr which has fertile lands having well growing fresh paddy, sugarcane etc; to serve such emperumAn who having great enjoyability forever as vAmana, assuming the form of brahmachAri and as krishNa who performed kudak kUththu, is the purushArtham (goal) that is destiny and apt.

Eleventh pAsuram. AzhwAr says “paramapadham is easy to attain for those who learn this decad”.

Atcheydhu Azhip pirAnaich chErndhavan vaN kurugUr nagarAn
nAtkamazh magizh mAlai mArbinan mARan satakOpan
vEtkaiyAl sonna pAdal AyiraththuL ippaththum vallAr
mItchi inRi vaikundha mAnagar maRRadhu kai adhuvE

AzhwAr who is having the divine name “SatakOpa” and the family name “mARan”, who is, having attained emperumAn, the benefactor who has the divine chakra in his hand, by  engaging in service through speech, the leader of the distinguished AzhwArthirunagari and is having divine and very freshly fragrant magizha garland on his chest, out of great desire, mercifully spoke these ten pAsurams among the thousand pAsurams in the form of a song. Those who can recite these ten pAsurams, will have the great abode SrIvaikuNtam which is present on the other side, from where there is no return, in their hands’ reach, on top of the recital itself.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-10-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 4.10 – ஒன்றும்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 4.1

ச்ரிய:பதியான ஸர்வேச்வரன் அர்ச்சாவதார ரூபத்திலே பெருங்கருணையுடன் ஆத்மாக்களுக்கு உதவுவதற்காக இவ்வுலகில் வந்து காத்திருக்க, இங்குள்ளவர்கள் அவனால் நியமிக்கப்பட்ட வேறு தெய்வங்களைத் தேடிப் போவதைக்கண்டு, எல்லோருக்கும் எம்பெருமானுடைய பரத்வத்தை விரிவாக உபதேசம் செய்து அவர்களைத் திருத்தி மகிழ்கிறார். அர்ச்சாவதாரத்திலே எம்பெருமானின் பரத்வத்தை ஆழ்வார் காட்டிய பதிகம் இது. இந்த திவ்யதேசம் ஆழ்வாருடைய திருவவதார ஸ்தலம் ஆகையாலே இங்கிருக்கும் எம்பெருமானிடத்தில் ஆழ்வாருக்குத் தனி ஈடுபாடு என்பதும் வெளிப்படுகிறது.

முதல் பாசுரம். எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான ஸர்வேச்வரன் இங்கே இருக்க வேறு எந்த தேவதையைத் தேடுகிறீர்கள் என்கிறார்.

ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லா 
அன்று நான்முகன் தன்னொடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான்
குன்றம் போல் மணி மாட நீடு திருக்குருகூர் அதனுள்
நின்ற ஆதிப் பிரான் நிற்க மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே

எம்பெருமானிடத்தில் ஒன்றியிருக்கும்படிச் சேர்வதான தேவதைகளும் அவர்களின் உலகங்களும் மனுஷ்யர் தொடக்கமான ப்ராணிகளும் மற்றும் உண்டான எல்லாப் பொருள்களும் எதுவும் இல்லாத அன்று இவர்களை ஸ்ருஷ்டிக்கவேணும் என்னும் கருணை உள்ளத்துடன் ப்ரஹ்மாவுடன் தேவதைகள், உலகம், ப்ராணிகள் ஆகியவற்றைத் தன்னை அடைவதற்கு வழிசெய்யும் வகையில் படைத்தவனாய் மலைகள்போலே மாணிக்கமயமான மாடங்கள் உயர்ந்திருக்கிற திருக்குருகூரில் நிற்கிற எல்லாவற்றுக்கும் காரணனான மஹோபகாரகன் இங்கிருக்க ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரம் ஆகியவற்றுள் கர்மத்தாலே ஈடுபடும் தேவதைகளைத் தேடுகிறீர்களே.

இரண்டாம் பாசுரம். அந்த தேவர்களையும் உங்களையும் படைப்பதற்குத் தேவையான நித்யமங்கள குணங்களை உடைய எம்பெருமான் வாழும் திருநகரியை அடையுங்கள் என்கிறார்.

நாடி நீர் வணங்கும் தெய்வமும் உம்மையும் முன் படைத்தான்
வீடில் சீர்ப் புகழ் ஆதிப்பிரான் அவன் மேவி உறை கோயில்
மாட மாளிகை சூழ்ந்தழகாய திருக்குருகூரதனைப்
பாடி ஆடிப் பரவிச் சென்மின்கள் பல்லுலகீர் பரந்தே

பலவகைப்பட்ட உலகத்தீரே! நீங்கள் உங்கள் குணத்துக்கு ஏற்றதாக வணங்கும் தேவதைகளையும் உங்களையும் ஸ்ருஷ்டி காலத்திலே படைத்தவனான, அதற்குத் தேவையான ஞானம் சக்தி முதலிய குணங்களையுடையவனான, புகழையுடைய ஆதிப்பிரானான எம்பெருமான், பொருந்தி வாழும் ஸ்தானமாய், மாடங்களும், மாளிகைகளும் சூழ்ந்து அதனாலே அழகாக இருக்கும் திருநகரியைப் பாடி ஆடி ஸ்துதித்து எல்லாவிடத்திலும் சென்று சொல்லுங்கள்.

மூன்றாம் பாசுரம். இப்பொழுது படைக்கப்பட்டிருக்கும் ஜகத்தை எம்பெருமான் காப்பாற்றுவதே, அவன் மேன்மையைக் காட்டும் என்கிறார்.

பரந்த தெய்வமும் பல்லுலகும் படைத்து அன்றுடனே விழுங்கிக்
கரந்துமிழ்ந்து கடந்திடந்தது கண்டும் தெளியகில்லீர்
சிரங்களால் அமரர் வணங்கும் திருக்குருகூர் அதனுள்
பரன் திறம் அன்றிப் பல்லுலகீர்! தெய்வம் மற்றில்லை பேசுமினே

பரந்திருக்கும் தேவதைக் கூட்டங்களையும் பல் வித உலகங்களையும் படைத்து, ப்ரளயம் வந்த காலத்தே உடனே விழுங்கி, அதை ஒளித்து வைத்து, ப்ரளயத்துக்குப் பிறகு வெளியே உமிழ்ந்து, பின்பு அளந்து கொண்டு, மீண்டும் இடைப்பட்ட ப்ரளயத்திலே இடந்து எடுத்த இவற்றைக் கண்டும், தெளிவான அறிவில்லாமல் இருக்கிறீர்களே. தேவர்கள் தங்களது தலைகளால் வணங்கும் திருநகரிக்குள்ளே நிற்கிற பரம்பொருளுக்குச் சரீரமாயல்லது வேறு ஸ்வதந்த்ரமான தெய்வம் இல்லை. பல விதமான உலகத்தில் உள்ளவர்களே, அப்படி இருந்தால் சொல்லுங்கள்.

நான்காம் பாசுரம். இவ்வுலகில் ஈச்வரர்கள் என்று கொண்டாடப்படுபவர்களுக்கும் ஈச்வரனான, வேதத்தில் பரதெய்வமாகச் சொல்லப்பட்ட ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் அவன் ஈச்வரன் இல்லை என்றும் அனுமானத்தாலே ஈச்வரனைச் சொல்லும் நையாயிகர்களுக்கு என்ன ப்ரயோஜனம் என்கிறார்.

பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும்
நாயகன் அவனே கபால நன் மோக்கத்துக் கண்டு கொண்மின்
தேசமாமதிள் சூழ்ந்தழகாய திருக்குருகூர் அதனுள்
ஈசன் பால் ஓர் அவம் பறைதல் என்னாவது இலிங்கியர்க்கே

ஈச்வரனாகச் சொல்லப்பட்ட ருத்ரனுக்கும் அவனுக்கும் தந்தையான ப்ரஹ்மாவுக்கும் மற்ற தேவதைகளுக்கும் நாயகனானவன் அந்த ஸர்வேச்வரனே. ப்ரஹ்மாவின் சாபத்தால் ருத்ரன் கையிலே ஒட்டியிருந்த கபாலத்தை நன்றாகப் போக்கின இந்த சரித்ரத்தை ஐந்தாவது வேதமான மஹாபாரத்தில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒளிமயமாய் மிகச்சிறந்ததான மதிள்களாலே சூழப்பட்டு அத்தாலே அழகாக இருக்கும் திருநகரிக்குள்ளே இருக்கும் இயற்கையான ஸர்வேச்வரன் விஷயத்திலே இவன் ஈச்வரன் இல்லை என்ற தாழ்ந்த வார்த்தைகளைச் சொல்லுகிற இத்தால் நையாயிகர்களுக்கு என்ன ப்ரயோஜனம் உண்டு?

ஐந்தாம் பாசுரம். பாஹ்ய (வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளாதவர்கள்) குத்ருஷ்டி (வேதத்துக்குத் தவறான அர்த்தம் சொல்லுபவர்கள்) மதத்தவர்களை ஜயித்து, திருநகரியில் நிற்கிற ஸர்வேச்வரனே எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன் என்கிறார்.

இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும்
வலிந்து வாது செய்வீர்களும் மற்று நும் தெய்வமும் ஆகி நின்றான்
மலிந்து செந்நெல் கவரி வீசும் திருக்குருகூர் அதனுள்
பொலிந்து நின்ற பிரான் கண்டீர் ஒன்றும் பொய் இல்லை போற்றுமினே

லிங்கத்தை வணங்குவதைக் காட்டும் தாமஸ புராணத்தை நம்பும் குத்ருஷ்டிகளான நீங்களும், வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளாத சமணர்கள் மற்றும் பௌத்தர்களும், வீணான தர்க்கங்களில் ஈடுபட்டு வாதம் செய்யும் வைசேஷிகர்கள் முதலியவர்களும் மற்றும் நீங்கள் விரும்பி வணங்கும் தேவதைகளும் தன் அதீனத்திலே இருக்கும்படி அவற்றை வளர்த்துவிட்டவன், செந்நெலானது மிகுந்து கவரிபோலே அசைகிற திருநகரியில் பரிபூர்ணனாய் தன் மேன்மை ஒளிவிடும்படி நிற்கும் ஸர்வேச்வரனே! இதை நீங்களே காணுங்கள். இதில் ஒன்றும் பொய் இல்லை. ஆகையாலே உங்கள் கொள்கைகளை விட்டு அவனையே கொண்டாடுங்கள்.

ஆறாம் பாசுரம். இது உங்களுக்குத் தெரியாமல் இருப்பது அவரவர் கர்மத்துக்கு ஏற்றபடி எம்பெருமான் இந்த ஸம்ஸாரத்தை நடத்துகிற ஸாமர்த்யத்தாலே என்கிறார்.

போற்றி மற்றோர் தெய்வம் பேணப் புறத்திட்டு உம்மை இன்னே
தேற்றி வைத்தது எல்லீரும் வீடு பெற்றால் உலகில்லை என்றே
சேற்றில் செந்நெல் கமலம் ஓங்கு திருக்குருகூர் அதனுள்
ஆற்ற வல்லவன் மாயம் கண்டீர் அதறிந்தறிந்து ஓடுமினே

வேறு ஒரு தேவதையை ஸ்தோத்ரம் பண்ணி ஆதரிக்கும்படி தன்னிடத்திலிருந்து உங்களை விலக்கி, இப்படி அவர்கள் விஷயத்தில் நம்பிக்கையுடன் வைத்திருப்பது, எல்லாரும் பகவானை அடையும் மோக்ஷத்தைப் பெற்றால் சாஸ்த்ரத்தில் காட்டப்பட்ட உலக மர்யாதை குலையும் என்பதற்காக. இதற்குக் காரணம், சேற்று நிலத்தில் செந்நெலும் தாமரையும் போட்டிபோட்டுக் கொண்டு வளரும் திருநகரியிலே வாழும், மிக உயர்ந்த பல விதமான சக்திகளை உடையவனாய்க் கொண்டு எல்லாரையும் கர்மத்தை அனுபவிக்கச்செய்பவனுடைய, ஆச்சர்யமான ப்ரக்ருதியுடன் சேர்ந்த ஸம்பந்தம். அதை நன்றாக அறிந்து இந்த உலகைக் கடக்கப் பாருங்கள்.

ஏழாம் பாசுரம். இப்படியே மற்ற தெய்வங்களை வணங்கி வந்தால் இதற்கு முன்பு பெற்ற பலனையே பெறுவீர்கள். ஆதலால், கருடக்கொடியை உடைய, எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான எம்பெருமானுக்கு அடிமை ஆகுங்கள் என்கிறார்.

ஓடி ஓடிப் பல பிறப்பும் பிறந்து மற்றோர் தெய்வம்
பாடி ஆடிப் பணிந்து பல் படிகால் வழி ஏறிக் கண்டீர்
கூடி வானவர் ஏத்த நின்ற திருக்குருகூர் அதனுள்
ஆடு புட்கொடி ஆதி மூர்த்திக்கு அடிமை புகுவதுவே

வேறு சில பெயர் சொல்லவும் தகுதியில்லாத தேவதையைப் பாடுவது, ஆடுவது என்று கொண்டு வணங்கி, பல விதத்தாலும் சாஸ்த்ர மார்கத்தாலே மேலும் மேலும் வணங்கி, பல பிறவிகளில் ஓடிப் பிறந்து, நேரே அனுபவித்தீர்கள். ஆதலால், நீங்கள் வணங்கும் தேவர்கள் எல்லாரும் கூடி ஸ்தோத்ரம் பண்ணி அடையும்படித் திருநகரியிலே நிற்கும், ஆடிவருகிற பெரியதிருவடியை கொடியாகவுடைய எல்லாருக்கும் காரணனான ஸர்வேச்வரனுக்கு அடிமை ஆகுங்கள்.

எட்டாம் பாசுரம். மார்க்கண்டேயனுக்கு ருத்ரன் உதவியதும் எம்பெருமான் க்ருபையாலே என்று மற்ற தேவதைகளுக்கும் பலன் கொடுக்கும் சக்தி எம்பெருமானே கொடுக்கிறான் என்பத உதாரணத்துடன் அருளிச்செய்கிறார்.

புக்கடிமையினால் தன்னைக் கண்ட மார்க்கண்டேயன் அவனை
நக்க பிரானும் அன்றுய்யக் கொண்டது நாராயணன் அருளே
கொக்கலர் தடம் தாழை வேலித் திருக்குருகூர் அதனுள்
மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்றைத் தெய்வம் விளம்புதிரே

தொண்டு செய்து உள்கலந்து தன்னை நேராகக் கண்ட மார்க்கண்டேயனென்று ப்ரஸித்தமானவனை, நக்கபிரான் என்று திக்கையே ஆடையாகக் கொண்டிருப்பவனும் தன் அடியார்களுக்கு நன்மை செய்பவனுமான ருத்ரனும், ஆபத்துக்காலத்திலே காப்பாற்றி பகவானுக்கு அடிமையாக்கி வாழவைத்தது நாராயணன் அருளாலேயே நடந்தது. ஆதலால், கொக்கின் நிறம்போலே வெளுத்து மலரும் பூவையுடைய பெரிய தாழைகளை வேலியாகவுடைய திருநகரியுள் நிற்கும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனாய், ஆதி காரணனாய், மஹோபகாரனான எம்பெருமான் நிற்க, வேறு எந்த தெய்வத்தைச் சொல்லுகிறீர்கள்?

ஒன்பதாம் பாசுரம். மற்றவர்களாலே புரிந்து கொள்ள முடியாத எம்பெருமான் வாழும் திருநகரியை உங்களுடைய வாழ்ச்சிக்காக நினையுங்கள் என்று அருளிச்செய்கிறார்.

விளம்பும் ஆறு சமயமும் அவை ஆகியும் மற்றும் தன் பால்
அளந்து காண்டற்கரியனாகிய ஆதிப் பிரான் அமரும்
வளம் கொள் தண் பணை சூழ்ந்தழகாய திருக்குருகூர் அதனை
உளம் கொள் ஞானத்து வைம்மின் உம்மை உய்யக் கொண்டு போகுறிலே

வார்த்தைகளால் மட்டும் நிறைந்திருக்கும் ஆறு பாஹ்ய சமயங்களும் (வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளாத சார்வாக, பௌத்த, சமண, வைசேஷிக, ஸாங்க்ய, பாசுபத மதங்கள்) மற்றுமுள்ள குத்ருஷ்டி (வேதத்துக்குத் தவறான அர்த்தம் கூறும்) மதங்களும் எல்லாம் கூடி வந்தாலும், தன்விஷயத்தில் ஆராய்ந்து காண்பதற்கு அரியதான தன்மையை உடைய, எல்லாருக்கும் காரணனான, மஹோபகாரகன் பொருந்தி வாழும் தேசமாய், அழகியதாய், குளிர்ந்ததான நீர்நிலங்களாலே சூழப்பட்டு மிகவும் இனிமையாக இருக்கும் திருநகரியை, நீங்கள் வாழ்ச்சியைப் பெறவேண்டும் என்று நினைத்தீர்களானால் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கும் ஞானத்தில் வையுங்கள்.

பத்தாம் பாசுரம். எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாய், மிகவும் எளியவனாய், எல்லாரையுடைய மனதையும் கவரக்கூடிய சேஷ்டிதங்களையுடைய எம்பெருமானுக்கு அடிமை செய்வதே விரும்பத்தக்கதும் தகுந்ததும் என்று அருளிச்செய்கிறார்.

உறுவதாவது எத்தேவும் எவ்வுலகங்களும் மற்றும் தன்பால்
மறுவின் மூர்த்தியோடு ஒத்து இத்தனையும் நின்ற வண்ணம் நிற்கவே
செறுவில் செந்நெல் கரும்பொடோங்கு திருக்குருகூர் அதனுள்
குறிய மாணுருவாகிய நீள் குடக் கூத்தனுக்கு ஆட்செய்வதே

எல்லா தேவதைகளும் எல்லா உலகங்களும் மற்றுமுண்டான எல்லா சேதனர்களும் அசேதனப் பொருள்களும் இவை எல்லாவற்றையும் தன் ஸ்வரூபத்திலே, குற்றமில்லாத தனித்துவம் வாய்ந்த திருமேனியைப் போலே, பெருமை சேர்க்கும் சரீரமாய்க்கொண்டு, தன்னுடைய ஸ்வரூபம், ஸ்வபாவம் ஆகியவை குலையாதபடி நிற்கும் எம்பெருமான் அம்மேன்மையோடே விளைநிலங்களில் செந்நெலானது கரும்புடன் வளரும்படியான திருநகரிக்குளே நிற்பவனாய், அடியார்கள் எளிதில் அனுபவிக்கும்படி வாமனனாய் ப்ரஹ்மசாரி உருவத்துடன், மிகப்பெரிய பெருமையையுடைய குடக்கூத்தாடிய கண்ணனுக்கே அடிமை செய்வதே சிறந்ததும் தகுந்ததுமாய் இருக்கும் புருஷார்த்தம்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழியை நினைத்துச் சொன்னவர்களுக்குப் பரமபதம் கையிலேயென்று பலத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

ஆட்செய்து ஆழிப் பிரானைச் சேர்ந்தவன் வண் குருகூர் நகரான்
நாட்கமழ் மகிழ் மாலை மார்பினன் மாறன் சடகோபன்
வேட்கையால் சொன்ன பாடல் ஆயிரத்துள் இப்பத்தும் வல்லார்
மீட்சி இன்றி வைகுந்த மாநகர் மற்றது கை அதுவே

வாசிக கைங்கர்யத்தைப் பண்ணி திருவாழியைத் திருக்கையிலேயேந்திய உபகாரகனை அடைந்தவராய் உயர்ந்ததான திருநகரிக்குத் தலைவராய் புதிய பரிமளத்தையுடைய திருமகிழமாலையை திருமார்பிலேயுடையவராய் மாறன் என்கிற குடிப்பெயரையும் சடகோபர் என்கிற விசேஷமான திருநாமத்தையும் உடைய ஆழ்வார், பகவத் விஷயத்தில் கொண்ட மிகுந்த ஆசையால் அருளிச்செய்த ஆயிரம் பாசுரங்களுக்குள் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும் அர்த்தத்துடன் அனுபவிக்க வல்லவர்கள் கையிலே இதை அனுபவிப்பதாகிய பலத்துக்கு மேலே, மிகவும் தூரத்தில் இருக்கும், மீட்சியில்லாத ஸ்ரீவைகுண்டமாகிற மாநகரம் இருக்கும்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 4.1 – orunAyagamAy

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 3.3

ramanuja-selvapillai-2

Among the three purushArththams (goals) namely aiSvaryam (worldly pleasures), kaivalyam (eternal self enjoyment) and bhagavath kainkaryam (eternal service to bhagavAn), AzhwAr highlights that aiSvaryam and kaivalyam do not match the true nature of the self and are also inferior. Out of his great mercy, he instructs the samsAris to pursue kainkaryam at the lotus feet of Sriya:pathi (SrIman nArAyaNa, the divine consort of SrI mahAlakshmi) who is sarvESvaran. emperumAnAr submitted this decad to thirunArAyaNapuram thirunAraNan emperumAn.

First pAsuram. AzhwAr says “Emperors will [one day] lose their kingdom and miserably live by begging. This being the case, approach the divine feet of thirunArAyaNan (SrIman nArAyaNan) who is eternally wealthy, and be uplifted”.

oru nAyagamAy Oda ulagudan ANdavar
karu nAy kavarndha kAlar sidhaigiya pAnaiyar
peru nAdu kANa immaiyilE pichchai thAm koLvar
thirunAraNan thAL kAlam peRach chindhiththuymminO

Those emperors who are conducting supremely independent empire, fitting firmly in the world and protecting their kingdom, (when their wealth gets destroyed, would beg in the night) have their leg bitten by black dog , having a broken and discarded pot (shell/skull) for begging, will accept alms themselves to be seen by the people of this great earth (which was once ruled by them). (Since aiSwaryam (worldly wealth) is temporary,) meditate upon the eternally wealthy lord nArAyaNan’s divine feet immediately, without wasting any time and be uplifted.

Second pAsuram. AzhwAr says “Since you may lose even your wife on top of losing your wealth, you take shelter of emperumAn, the lord of SrI mahAlakshmi, who is the supreme lord of all”.

uymmin thiRai koNarndhu enRulagANdavar immaiyE
thammin suvai madavAraip piRar koLLath thAm vittu
vemmin oLi veyil kAnagam pOyk kumai thinbargaL
semmin mudith thirumAlai viraindhadi sErminO

Those kings who rule over the world saying [to regional kings and others] “you survive by bringing along the tribute”, in the same life, would abandon their exclusive, dear, pleasure giving wives to be grabbed by others; unable to stay in their kingdom, they would go into the forest where there is very hot sunshine, only to be tortured (by other kings, there too). Thus, you quickly with goodness, surrender unto the divine feet of the divine husband of SrImahAlakshmi, who is having unstoppably radiant crown.

Third pAsuram. AzhwAr says “Those emperors who lived without caring for the other kings who surrendered to them, will lose their wealth and live without being respected by others. Thus surrender unto the divine feet of the enjoyable krishNa”.

adi sEr mudiyinarAgi arasargaL thAm thozha
idi sEr murasangaL muRRaththiyamba irundhavar
podi sEr thugaLAyp pOvargaL Adhalil nokkenak
kadi sEr thuzhAy mudik kaNNan kazhalgaL ninaiminO

Those (emperors) who have at their feet the other kings themselves worshipping, will stay (with least bother for those who surrendered) hearing the thunderous noise of drums [being played] outside; such emperors would become worthless to become a piece of dust in a small portion of an object. Thus, meditate upon the divine feet of krishNa who is adorning a crown which is decorated with fragrant thuLasi.

Fourth pAsuram. AzhwAr says “Since the life span is also short (temporary),you worship the divine feet of krishNa who is the eliminator of hurdles”.

ninaippAn pugil kadal ekkalin nuN maNalin palar
enaiththOrugangaLum ivvulagANdu kazhindhavar
manaippAl marungaRa mAydhal allAl maRRuk kaNdilam
panaiththAL madha kaLiRattavan pAdham paNiminO

If we set out to speak (about kings who died giving up bhagavath anubhavam), more than the very many tiny sand particles in the sand dunes in the ocean, there are many who passed away in the many yugas; they will be destroyed in a manner that there would be no distinction between their residence and the surroundings [everything would be flattened] and we have not seen any remainder of them; thus, you all worship the divine feet of the one [krishNa] who destroyed the mad elephant [kuvalayApIdam] which had well rounded palm tree like feet.

Fifth pAsuram. AzhwAr says “Like wealth, the pleasure of union with women also has the defects such as being temporary etc”.

paNimin thiruvaruL ennum am sIdhap paim pUm paLLi
aNi men kuzhalAr inbak kalavi amudhuNdAr
thuNi munbu nAlap pal Ezhaiyar thAmizhippach chelvar
maNi minnu mEni nam mAyavan pEr solli vAzhminO

Those [kings, wealthy folks] who enjoyed the nectar of blissful union of damsels who have tender tresses with decorations, lying in a beautiful cool huge flower bed to receive the divine grace, subsequently with their cloth hanging in the front side, will themselves go back to those damsels who were desirous previously, in spite of those girls speaking insulting words towards them; thus, you live happily by reciting the divine names of the amazing lord who is having a blue-gem like radiant divine form and who lets (us devotees) enjoy him.

Sixth pAsuram. AzhwAr says “From the time of srushti (creation) till date, I have not seen anyone who has survived being a wealthy person. Hence become a servitor of the lord of kshIrAbdhi”.

vAzhndhArgaL vAzhndhadhu mA mazhai mokkuLin mAyndhu mAyndhu
AzhndhAr enRallAl anRu mudhal inRaRudhiyA
vAzhndhArgaL vAzhndhE niRpar enbadhillai niRkuRil
AzhndhAr kadal paLLi aNNal adiyavarAminO

Those who think that they are living, are like a bubble in the heavy rain which gets crushed again and again and gets destroyed; other than this, the principle of any one who had lived in the same manner [forever] is not present from the time of creation until today; to have an eternal life, [you] become a devotee/servitor to the lord who is having the deep, abundant ocean as his bed. Ar also indicates vastness.

Seventh pAsuram. AzhwAr explains the temporary nature of food, beverages and similar pleasures.

Amin suvai avai AROdu adisil uNdArndha pin
thU men mozhi madavAr irakkap pinnum thuRRuvAr
Imin emakkoru thuRRenRu idaRuvar Adhalin
kOmin thuzhAy mudi Adhi am sOdhi guNangaLE

[The rich folks] after eating (distinguished) food which is matching the nature [of oneself], pleasing, world renowned and having six types of tastes, and feeling full, will again eat with difficulty, unable to refuse the desire of pure (due to the affectionate attitude) and soft-spoken, damsels; after losing such wealth, they will go to the places of those damsels asking “you too give us a handful of food” and knock around (their entrances); thus, together you enjoy the qualities of beautiful sarvESvaran who has radiant divine form, who is infinitely enjoyable lord due to having the divine crown which is decorated by thiruththuzhAy (thuLasi) and who is the cause of all.

Eighth pAsuram. AzhwAr says “Since these acquired kingdoms will not be long lasting without the grace of bhagavAn, you recite the divine names of ananthaSAyi (emperumAn reclining on AdhiSEsha)”.

guNam koL niRai pugazh mannar kodaik kadan pUNdirundhu
iNangi ulagudan Akkilum Angavanai illAr
maNam koNda bOgaththu manniyum mILvargaL mILvillai
paNam koL aravaNaiyAn thirunAmam padiminO

Those kings who are the abode of qualities such as seelam (simplicity) etc, who are having complete fame, who are crowned princes, who are well established having assumed the nature of magnanimity (of making their wealth available for the welfare of all); even if they are fitting well together with the world and protecting harmoniously, those who are not subservient to sarvESvara in matters relating to such wealth, though staying firm in this manner having freshness of daily celebrations and joy of wealth, they will become bankrupt; if you recite/practice the divine names of one who is inclined to be united with his devotees, since he is having AdhiSEsha with expanded hoods as bed, you will attain the goal from where there is no return.

Ninth pAsuram. AzhwAr says “Since the other-worldly joy in heaven etc are temporary, you take shelter of ISwara who will establish the goal which is ever-lasting”.

padi mannu palkalan paRROdaRuththu aimpulan venRu
sedi mannu kAyam seRRArgaLum Angavanai illAr
kudi mannum in suvargam eydhiyum mILvargaL mILvillai
kodi mannu puLLudai aNNal kazhalgaL kuRuguminO

Even if they attained the svarga which is having very enjoyable settlements and is [seemingly] permanent (due to its existence for a long time) by giving up lands/properties and the many types of ornaments which are always worn, by winning over the sensory organs and by troubling the bodies [in penance] and having bushes formed around them, if they don’t take shelter of bhagavAn while staying there, they will lose such heavenly life; to acquire ever-lasting result, you should try to reach out to the divine feet of sarvESvaran who has periya thiruvadi [garuda] staying eternally in his dhvaja (flag). “padi mannu” also indicates “Those [ornaments] which are well fitting with the body”.

Tenth pAsuram. AzhwAr says “kaivalyam though is not temporary [as in the case of worldly pleasures which are temporary], since it is not as enriching as parama purushArtham (the ultimate goal of serving bhagavAn eternally), attaining of bhagavAn who is the all controlling supreme lord, is the most wonderful purushArtham (goal)”.

kuRuga miga uNarvaththodu nOkki ellAm vitta
iRugal iRappennum gyAnikkum appayan illaiyEl
siRuga ninaivadhOr pAsam uNdAm pinnum vIdillai
maRugalil Isanaip paRRi vidA vidil vIdahdhE

The gyAni (wise) who has given up all goals (other than AthmA), meditating upon the AthmA intensely being in close proximity of the self who is identified by his gyAnam, is considering mOksha which ends in AthmA exclusively as the goal; for such gyAni, if accepting bhagavAn as the means is not present [in him], attachment to think about lowly goals will exist; further mOksham (in the form of attaining self-enjoyment) will also not be attained. This being the case, surrendering unto bhagavAn who is the opposite of all defects, who is the controller of all and the lord who is the abode of all auspicious qualities and not leaving him ever in itself is parama purushArtham (the ultimate goal).

Eleventh pAsuram. AzhwAr explains uplifting of AthmA after elimination of all sorrows as the result of this decad.

ahdhE uyyap pugumARenRu kaNNan kazhalgaL mEl
koy pUm pozhil sUzh kurugUrch chatakOpan kuRREval
sey kOlaththu Ayiram sIrth thodaip pAdal ivai paththum
ahkAmal kaRpavar Azh thuyar pOy uyyaRpAlarE

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari ,which has gardens having abundance of pluckable flowers, sang thousand pAsurams having sIr and thodai in the form of confidential services performed to krishNa’s divine feet, firmly saying that those are the only means to be approached for AthmA‘s uplift. Those who learn this decad among those thousand pAsurams without losing [any part of them], will have their grief of being immersed in worldly wealth and self-enjoyment, eradicated and will be engaged in uplifting of self (leading to devotion towards bhagavAn).

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-1-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 4.1 – ஒருநாயகமாய்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 3.3

ramanuja-selvapillai-2

ஐச்வர்யம், கைவல்யம், பகவத் கைங்கர்யம் ஆகிய மூன்று விதமான புருஷார்த்தங்களில் ஐச்வர்யமும் கைவல்யமும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராது என்றும் அவை மிகவும் தாழ்ந்தது என்றும் சொல்லி, ச்ரிய:பதியான ஸர்வேச்வரனின் திருவடிகளில் கைங்கர்யம் செய்வதே மிக உயர்ந்த புருஷார்த்தம் என்று தன்னுடைய பெரிய கருணையாலே ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் ஆழ்வார். எம்பெருமானார் இந்தப் பதிகத்தைத் திருநாராயணபுரம் திருநாரணன் எம்பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பித்தார்

முதல் பாசுரம். மிகப் பெரிய சக்கரவர்த்திகளே பிக்ஷை எடுத்து வருந்துவார்கள். ஆதலால் நம்முடன் இயற்கையான ஸம்பந்தமுடைய, எப்பொழுதும் செல்வத்தையுடைய நாராயணன் திருவடிகளை அடையுங்கள் என்கிறார்.

ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர்
கரு நாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர்
பெரு நாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர்
திருநாரணன் தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்துய்ம்மினோ

எல்லாவற்றுக்கும் தலைவராய் நெடுங்காலம் நடக்கும்படி உலகத்துடன் பொருந்தி ராஜ்யம் நடத்தியவர்கள் அந்த ஐச்வர்யம் தீர்ந்தவுடன் பிக்ஷையெடுக்கப்பார்த்து அந்த ஸமயத்தில் கறுத்த நாயாலே கவ்வப்பட்ட காலையுடையவர்களாய் உபயோகமற்ற பானையைப் பாத்ரமாகக் கொண்டு இந்தப் பெரிய பூமியில் எல்லாரும் காணும்படி இந்தப் பிறவியிலேயே பிச்சை எடுப்பார்கள். இப்படி இவ்வுலக ஐச்வர்யம் நிரந்தரமாக இல்லாததால், எப்பொழுதும் செல்வத்துடன் இருக்கும் நாராயணனுடைய திருவடிகளை காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே நினைத்து உஜ்ஜீவனத்தைப் பெறுங்கள்.

இரண்டாம் பாசுரம். ஐச்வர்யத்தை இழப்பது மட்டுமல்லாமல் விரும்பிய விஷயத்தையும் பிரிய நேரிடும் ஆதலால் எல்லாருக்கும் தலைவனான ச்ரிய:பதியை அடையுங்கள் என்கிறார்.

உய்ம்மின் திறை கொணர்ந்து என்று உலகாண்டவர் இம்மையே
தம் இன் சுவை மடவாரைப் பிறர் கொள்ளத் தாம் விட்டு
வெம்மின் ஒளி வெயில் கானகம் போய்க் குமை தின்பர்கள்
செம்மின் முடித் திருமாலை விரைந்தடி சேர்மினோ

திறையைக் கொண்டுவந்து பிழைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று இந்த வார்த்தையைக் கொண்டே உலகத்தை ஆண்டவர்கள் இப்படி வாழ்ந்த பிறவியிலேயே தங்களுக்கு என்று தனித்துவமாய் மிகவும் பிடித்தவர்களாய் இன்பத்தையுடையவர்களாய் இருக்கும் ஸ்த்ரீகளை, மற்றவர்கள் பறித்துக்கொள்ளும்படி, தாங்களே கைவிட்டு, வெப்பம் மிகுந்த, பார்த்தவர் கண்களில் மின்னொளி பரக்கும், வெயிலையுடைய காட்டுக்குள்ளே போய் அங்கும் வேறு ராஜாக்களால் துன்புறுவார்கள். ஆதலால் விரைந்து சென்று தடுக்கப்படாத ஒளிமிகுந்த கிரீடத்தையுடைய திருமாலின் திருவடிகளில் சேருங்கள்.

மூன்றாம் பாசுரம். காலில் விழுந்த ராஜாக்களையும் மதிக்காமல் இருந்தவர்கள் பின்பு ஒரு மதிப்பும் இல்லாமல் ஆவார்கள். ஆதலால் இனியவனான கண்ணன் திருவடிகளை அடையுங்கள் என்கிறார்.

அடி சேர் முடியினராகி அரசர்கள் தாம் தொழ
இடி சேர் முரசங்கள் முற்றத்தியம்ப இருந்தவர்
பொடி சேர் துகளாய்ப் போவர்கள் ஆதலில் நொக்கெனக்
கடி சேர் துழாய் முடிக் கண்ணன் கழல்கள் நினைமினோ

தங்கள் காலில் விழுந்த கிரீடத்தையுடைய ராஜாக்கள் தாங்களே தொழும்பொழுது இடிபோன்ற முரசங்கள் முற்றத்திலே ஓசை செய்யும்படி இருந்தவர்கள் ஒரு பொருளின் துகளுடன் சேர்ந்த மிகச்சிரிய துகளாகும்படி மதிப்பற்றுப் போவார்கள். ஆதலால் உடனே நறுமணம் மிகுந்த திருத்துழாயாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட கிரீடத்தையுடைய கண்ணன் திருவடிகளை நினையுங்கள்.

நான்காம் பாசுரம். அவமானப்படுவது மட்டும் இல்லாமல் ஆயுளும் நிலைநில்லாததாகையால் விரோதிகளைப் போக்கும் கண்ணன் திருவடிகளை வணங்குங்கள் என்கிறார்.

நினைப்பான் புகின் கடல் எக்கலின் நுண் மணலில் பலர்
எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர்
மனைப்பால் மருங்கற மாய்தல் அல்லால் மற்றுக் கண்டிலம்
பனைத்தாள் மதகளிறட்டவன் பாதம் பணிமினோ

ஆராய முயன்றால் பல யுகங்களும் இந்த உலகத்தை ஆண்டு கழிந்துபோனவர்கள் கடலில் உருவாகிய மேடுகளில் இருக்கும் மிக நுண்ணிய மணலைவிட மிகுதியானவர். தங்களின் வீட்டின் பகுதிகளுக்கும் அதன் சுற்றுப்புறங்களுக்கும் வித்யாசம் தெரியாதபடி அழிவதைத் தவிர வேறு நிலையைப் பார்த்ததில்லை. ஆதலால் பனைபோலே பருத்த அடிப்பரப்பையுடைய யானையை அழித்தவனான கண்ணனின் திருவடிகளை வணங்குங்கள்.

ஐந்தாம் பாசுரம். விருப்பத்துக்குரித்தான் பெண்களும் அவர்களுடன் கூடுவதும் நிலையற்றதாகையாலே அழகிய உருவத்தையுடையவனான ஸர்வேச்வரன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வாழப் பாருங்கள் என்கிறார்.

பணிமின் திருவருள் என்னும் அம் சீதப் பைம் பூம் பள்ளி
அணி மென் குழலார் இன்பக் கலவி அமுதுண்டார்
துணி முன்பு நாலப் பல் ஏழையர் தாமிழிப்பச் செல்வர்
மணி மின்னு மேனி நம் மாயவன் பேர் சொல்லி வாழ்மினோ

அழகியதாய் குளிர்ந்ததாய் பரந்த பூப்படுக்கையிலே, திருவருளைப் பண்ணியருளவேணும் என்னும் ஆசையையுடைய, அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகவும் மென்மையான கூந்தலையுடையவர்களின் இன்பமான கலவி என்னும் அமுதத்தை அனுபவித்தவர்கள், தாங்கள் அணிந்திருக்கும் வஸ்த்ரமானது பின்பக்கம் வரை எட்டாமல் இருப்பதால் முன்னே தொங்கும்படி இருக்க, முன்பு ஈடுபட்டிருந்த பல வகைப்பட்ட ஸ்த்ரீகள் தாங்களே பழித்தாலும்கூட, அவர்களை நோக்கி நடப்பார்கள். ஆதலால் நீலரத்னம்போலே ஒளிபடைத்த திருமேனியையுடையவனாய், நமக்கு தன் அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் ஆச்சர்யபூதனின் திருநாமங்களைச் சொல்லி ஆனந்தமாக வாழுங்கள்.

ஆறாம் பாசுரம்.. இவ்வுலகில் நிலைநின்ற வாழ்க்கை இல்லாததால் அப்படி இருக்க ஆசைப்படுபவர்கள் திருப்பாற்கடல்நாதனுக்குத் தொண்டராகுங்கள் என்கிறார்.

வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தது மா மழை மொக்குளின் மாய்ந்து மாய்ந்து
ஆழ்ந்தார் என்றல்லால் அன்று முதல் இன்றறுதியா
வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தே நிற்பர் என்பதில்லை நிற்குறில்
ஆழ்ந்தார் கடல் பள்ளி அண்ணல் அடியவராமினோ

வாழ்ந்தார்களாகத் தங்களை நினைத்திருப்பவர்கள் வாழ்ந்தது பெருமழையில் நீர்க்குமிழிபோலே நசித்து நசித்துக் கீழே போனார்கள் என்பதைத் தவிர, உற்பத்தி முதல் இன்று வரை ஓரே நிலையில் வாழ்ந்தார்கள் என்பது இல்லை. நிலைநின்ற வாழ்வு வேண்டுமாகில் ஆழ்ந்து நிறைந்த கடலைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வஸ்வாமிக்கு அடியார் ஆகுங்கள்.

ஏழாம் பாசுரம். உடம்பை வளர்க்கும் உணவு முதலிய இன்பமும் நிரந்தரமற்றது ஆகையால் எல்லாருக்கும் காரணமான ஸர்வேச்வரன் குணங்களை நினையுங்கள் என்கிறார்.

ஆமின் சுவை அவை ஆறோடடிசில் உண்டார்ந்த பின்
தூ மென் மொழி மடவார் இரக்கப் பின்னும் துற்றுவார்
ஈமின் எமக்கொரு துற்றென்று இடறுவர் ஆதலின்
கோமின் துழாய் முடி ஆதி அம் சோதி குணங்களே

ப்ரக்ருதிக்குச் சேர்ந்ததாய் விரும்பத்தக்கதாய் உலக ப்ரஸித்தமான ஆறு ரஸங்களோடு கூடின உயர்ந்ததான அன்னத்தை உண்டு த்ருப்தியடைந்தபின், சுத்தமாய் மென்மையான பேச்சையுடைய ஸ்த்ரீகள் கேட்பதால் மீண்டும் முயன்று உண்ணுபவர்கள், அந்தச் செல்வம் அழிந்த பிறகு, அந்த ஸ்த்ரீகளிடமே சென்று எங்களுக்கு ஒரு பிடி அன்னம் இடவேணும் என்று கேட்டு அது கிடைக்காததால் ஆங்காங்கே திரிவார்கள். ஆதலால் திருத்துழாயாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட கிரீடத்தையுடைய எல்லாருக்கும் காரணமான, அழகிய ஒளிபடைத்த திருமேனியையுடைய ஸர்வேச்வரனின் குணங்களை, அவனை அடைந்து அனுபவியுங்கள்.

எட்டாம் பாசுரம். பகவானுடைய அருள் இல்லாதபோது கிடைக்கும் ராஜ்யமும் நிலையற்றதாகையாலே ஆதிசேஷனில் சயனித்திருப்பவன் திருநாமங்களைச் சொல்லுங்கள் என்கிறார்.

குணம் கொள் நிறை புகழ் மன்னர் கொடைக் கடன் பூண்டிருந்து
இணங்கி உலகுடன் ஆக்கிலும் ஆங்கவனை இல்லார்
மணம் கொண்ட போகத்து மன்னியும் மீள்வர்கள் மீள்வில்லை
பணம் கொள் அரவணையான் திருநாமம் படிமினோ

சீலம் முதலிய குணங்களுக்கு இருப்பிடமாய் பூர்ணமான புகழையுடையவராய் க்ஷத்ரிய குல புத்ரர்களாய் வள்ளல் தன்மையை ஏறிட்டுக்கொண்டு நிலைபெற்று நின்று இருந்து உலகம் உடன்படும்படி ரக்ஷித்துப் போனாலும் அந்த ஐச்வர்ய விஷயமாக ஸர்வேச்வரனை அடிபணிந்து நில்லாதவர்கள், எப்பொழுதும் புதியதாக இருக்கும் ஐச்வர்ய இன்பத்திலே இப்படி நிலைநின்றார்களாகிலும் அந்த ஐச்வர்யத்தை இழப்பார்கள். விரிகிற பணங்களையுடைய ஆதிசேஷனைப் படுக்கையாக கொண்டுள்ள எம்பெருமான் திருநாமங்களை எப்பொழுதும் சொன்னால் மீண்டும் இவ்வுலகுக்கு வரவேண்டாத மோக்ஷம் கிடைக்கும்.

ஒன்பதாம் பாசுரம். மேலுலகத்தில் இருக்கும் ஸ்வர்க்கானுபவமும் நிலையற்றதாகையாலே நிலைநின்ற கைங்கர்யத்தைக் கொடுக்கும் ஈச்வரனை அடையுங்கள் என்கிறார்.

படி மன்னு பல்கலன் பற்றோடறுத்து ஐம்புலன் வென்று
செடி மன்னு காயம் செற்றார்களும் ஆங்கவனை இல்லார்
குடி மன்னும் இன் சுவர்க்கம் எய்தியும் மீள்வர்கள் மீள்வில்லை
கொடி மன்னு புள்ளுடை அண்ணல் கழல்கள் குறுகுமினோ

நிலத்தையும் எப்பொழுதும் அணிந்திருந்த பலவகைப்பட்ட ஆபரணங்களையும் பற்றோடு அறுத்து, ஐம்புலன்களையும் வென்று, தூறுமண்டிக்கிடக்கிற சரீரத்தை ஜயித்தவர்களும், இந்த தவத்தின் பலனால் பொருந்தி இருக்கும் குடியிருப்பையுடைய உயர்ந்த இனிமையையுடைய ஸ்வர்க்கத்தை பெற்றாலும், அந்த இன்பத்துக்காக, அங்கும் எம்பெருமானை வணங்காதவர்கள் அதை இழந்து திரும்புவார்கள். மீளாத இன்பத்தை அடைய கொடியிலே எப்பொழுதும் இருக்கும் பெரியதிருவடியையுடைய ஸர்வேச்வரனுடைய திருவடிகளை அடையப்பாருங்கள்.

பத்தாம் பாசுரம். இப்படி உலக இன்பங்களைப் போலே நிரந்தரமற்றதாக இல்லாமல் கைவல்யம் நிரந்தரமான ப்ரயோஜனமாக இருந்தாலும் அதில் எம்பெருமானுக்குத் தொண்டு செய்து அனுபவிக்கும் வாய்ப்பில்லாததால் ஸர்வேச்வரனை அடையும் பகவத் ப்ராப்தியே உயர்ந்த ப்ரயோஜனம் என்கிறார்.

குறுக மிக உணர்வத்தொடு நோக்கி எல்லாம் விட்ட
இறுகல் இறப்பென்னும் ஞானிக்கும் அப்பயன் இல்லையேல்
சிறுக நினைவதோர் பாசம் உண்டாம் பின்னும் வீடில்லை
மறுகலில் ஈசனைப் பற்றி விடா விடில் வீடஃதே

உள்நோக்கிய ஞானத்தாலே நிரூபிக்கப்படும் ஆத்மவஸ்துவுடன் ஆழமாக நினைத்து ஆத்மாவைத் தவிர எல்லா விஷயங்களையும் விட்டவனாய் ஆத்மாவில் மட்டும் சென்று முடிந்த மோக்ஷத்தை புருஷார்த்தம் என்றிருக்கும் ஞானிக்கும் எம்பெருமானை உபாயமாகப் பற்றுகை இல்லையாகில் தாழ்ந்த புருஷார்த்தங்களை நினைப்பதற்குக் காரணமான ஓர் பாசம் ஏற்பட்டு அதனால் அந்த கைவல்ய மோக்ஷமும் கிடைக்காது. ஆதலால் எல்லாவிதமான தோஷங்களுக்கும் எதிர்த்தட்டான, எல்லாவிதமான மங்கள குணங்களையும் உடைய ஸ்வாமியை அடைந்து அகலாமல் இருந்தால் அதுவே சிறந்த புருஷார்த்தம்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழிக்குப் பலமாக துக்கம் போய் ஆத்மா உஜ்ஜீவனத்தை அடைவதை அருளிச்செய்கிறார்.

அஃதே உய்யப் புகுமாறென்று கண்ணன் கழல்கள் மேல்
கொய் பூம் பொழில் ஸூழ் குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்
செய் கோலத்தாயிரம் சீர்த் தொடைப் பாடல் இவை பத்தும்
அஃகாமல் கற்பவர் ஆழ் துயர் போய் உய்யற்பாலரே

வாழ்ச்சிக்குக் காரணமாகக் கிட்டும் உபாயம் அதுவே என்று அறுதியிட்டு கண்ணனுடைய திருவடிகளின்மேலே கொய்யப்படும் புஷ்பங்களையுடைய பொழிலையுடைய ஆழ்வார்திருநகரிக்குத் தலைவரான நம்மாழ்வார் அந்தரங்க கைங்கர்யங்களாகச் செய்த சீரும் தொடையும் கொண்ட அழகிய ஆயிரம் பாசுரங்களில் இவை பத்தையும் நழுவாதபடிக் கற்பவர்கள் ஆழ்ந்து வரும் துக்கம் போய் ஆத்ம உஜ்ஜீவனத்தை அடைவார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.10.11 – Atcheydhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “paramapadham is easy to attain for those who learn this decad”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

Atcheydhu Azhip pirAnaich chErndhavan vaN kurugUr nagarAn
nAtkamazh magizh mAlai mArbinan mARan satakOpan
vEtkaiyAl sonna pAdal AyiraththuL ippaththum vallAr
mItchi inRi vaikundha mAnagar maRRadhu kai adhuvE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

AL seydhu – engaging in service through speech (of parOpadhESam (instructing others))
Azhip pirAnai – benefactor who has the divine chakra in his hand (which is enjoyed by his devotees)
sErndhavan – having attained
vaN kurugUr nagarAn – being the leader of the distinguished AzhwArthirunagari
nAL kamazh – having very fresh fragrance
magizh mAlai – divine magizha garland
mArbinan – having on his chest
mARan – having the family name “mARan”
satakOpan – AzhwAr who is having the divine name “SatakOpa” (due to defeating the bAhyas (those who reject vEdham) and kudhrushtis (those who misinterpret vEdham))
vEtkaiyAl – out of great desire (in bhagavath vishayam)
sonna – mercifully spoke
pAdal – in the form of a song
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ippaththum – these 10 pAsurams (which are focussed on instructing others)
vallAr – those who can recite (along with meditating upon the meanings)
kaiyadhu – in their hands’ reach
maRRu – on top of the recital itself [which is a greatly joyful result]
adhu – being present in the other side [of material realm]
mItchi inRi – with no return
vaikundham – SrIvaikuNtam
mAnagar – the great abode.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

AzhwAr who is having the divine name “SatakOpa” and the family name “mARan”, who is having attained emperumAn, the benefactor who has the divine chakra in his hand, by  engaging in service through speech,  is the leader of the distinguished AzhwArthirunagari and is having divine and very freshly fragrant magizha garland on his chest, out of great desire, mercifully spoke these 10 pAsurams among the thousand pAsurams in the form of a song. Those who can recite them, will have the great abode SrIvaikuNtam which is present in the other side, from where there is no return, in their hands’ reach, on top of the recital itself.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • Atcheydhu AzhippirAnaich chErndhavanAzhwAr who attained emperumAn by serving him. He surrendered to sarvESvaran in the proper manner. That is, as said in SrI vishNu dharmam “vichithrA dhEhasampaththir ISwarAya nivEdhithum | pUrvamEva kruthA brahman hasthapAdhAdhisamyuthA ||” (Oh brAhmaNa! To offer oneself and other materials, AthmA previously got connected to the amazing body with hands and legs), instead of misusing the faculties bestowed by emperumAn, engaging them in the apt matter as said in thiruvAimozhi 2.3.4thandha nI koNdAkkinai” (You who created me, accepted me subsequently) and attaining him. The means for accepting the servitude is in emperumAn’s hands [the divine chakra]. As he [sudharSana chakkaraththAzhwAr] is engaged in servitude, he engaged AzhwAr also in servitude.  As the divine chakra is united with emperumAn’s hands, AzhwAr too united with him.
 • sErndha – Like a broken ship reaching the shore. Atcheygai means rendering service. Service can be of 3 types – mAnasa (by mind), vAchika (by speech) and kAyika (by body/actions). Among these, AzhwAr is not the one for mAnasa and kAyika kainkaryams. This is because, his nature is as explained in periya thiruvanthAdhi 34 “kAlAzhum nenjazhiyum kaNsuzhalum” (my feet does not remain stable, my heart is melting and my eyes are spinning). So, his service can only be through speech. [Here is a detailed analysis of the nature of the service done by AzhwAr in this decad/pAsuram] Does it say that AzhwAr served by singing thiruvAimozhi? No. If that is the case, this pAsuram should be in the last decad, that is in “muniyE nAnmuganE“; or it should have been part of the first pAsuram of thiruvAimozhi which is the essence of the whole prabandham; or, it should have been part of “pugazhu nal oruvan” decad (thiruvAimozhi 3.4), where AzhwAr performed kainkaryam by speech. Alright, shall we say that AzhwAr served by speech by mercifully explaining bhagavAn‘s supremacy after eliminating any doubts of supremacy for other dhEvathAs? No. That was already done in first pAsuram itself. Shall we say that AzhwAr is determining who is supreme and instructing the same to others? No. That was already done in thiruvAimozhi 2.2thiNNan vIdu” and thiruvAimozhi 2.8aNaivadhu aravaNai mEl“. Shall we say that this is explaining emperumAn‘s supremacy in archAvathAram? No. That was already done in thiruvAimozhi 3.6seyya thAmaraik kaNNan“. Shall we simply say that AzhwAr is instructing others? No. That was also already done in thiruvAimozhi 1.2vIdu min muRRavum” and many other places. So, what is the scope of this decad “onRum dhEvum“? On hearing AzhwAr mercifully saying “thirukkurugUr adhanuL paran thiRam anRip pallulagIr dheyvam maRRillai pEsuminE” (thiruvAimozhi 4.10.3), that is “polindhu ninRa pirAn” is the supreme lord, and seeing what is shown in “kabAla nan mOkkaththuk kaNdu koNmin” (thiruvAimozhi 4.10.4), everyone in this universe was reformed and became SrIvaishNavas; they became reformed to be performed mangaLASAsanam by AzhwAr. He dedicates a separate decad “poliga poliga” for such mangaLASAsanam. This samsAram which was unable to reform even by sarvESvara through his incarnations, was reformed by AzhwAr’s efforts. So AzhwAr is saying “Atcheydhu Azhip pirAnai chErndhvan” (having attained emperumAn through his servitude) since by his instructions he has reformed the entire universe so that he need not try to establish who is the supreme anymore [since everyone accepted his instructions and became SrIvaishNavas already] as said in thiruvAimozhi 5.2.4 “idam koL samayaththai ellAm eduththuk kaLaivana pOlE thadam kadal paLLip perumAn thannudaip pUdhangaLE” (To eliminate all the wrong philosophies, the devotees of the lord who is reclining in milk ocean, are spread everywhere).
 • vaN kurugUr nagarAn – The cause for all these auspiciousness is the birth in this dhivyadhESam.
 • nAL kamazh magizh mAlai mArbinan – In “naNNAdhAr muRuvalippa” decad, previously AzhwAr’s garland had become dry on seeing the sufferings of the samsAris (worldly people); now – on explaining the supremacy of bhagavAn, and becoming confident that there is no more sufferings for them, the garland became fresh.
 • mARan satakOpan – He is the mruthyu (agent of death) for the hurdles in attaining bhagavAn.
 • vEtkai … – He is not of the nature, where he is advising those who humbly approached him to learn these; it is out of his desire [and compassion], he is mercifully explaining this decad among the thousand pAsurams; for those who are well versed in this decad, the great abode of SrIvaikuNtam is within their hands reach and there is no return from there too.
 • maRRadhu … – Both SrIvaikuNtam and leelA vibhUthi are at their disposal. maRRu is just an avyaya (no meaning, a word to just fulfil the poetic meter), the return-less paramapadham is within their hands. paramapadham is in their hands completely. Another explanation – the ultimate goal is knowledge about bhagavAn; the abode which matches such knowledge is also easy to attain for them. Another explanation – The great abode of SrIvaikuNtam is the other world, which is opposite to this samsAram. That is in their hands.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next decad.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.10.10 – uRuvadhAvadhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In tenth pAsuram, AzhwAr says “It is apt to serve polindhu ninRa pirAn who has mercifully descended without losing any of his aiSvarya (wealth/control) and standing [here in AzhwArthirunagari]”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr says “It is both destiny and apt to serve emperumAn who is the SarIri (soul) of all, very easy to mingle with and is having heart captivating activities”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

uRuvadhAvadhu eththEvum evvulagangaLum maRRum thanpAl
maRuvil mUrththiyOdu oththu iththanaiyum ninRa vaNNam niRkavE
seRuvil sennel karumbodOngu thirukkurugUr adhanuL
kuRiya mANuruvAgiya nIL kudak kUththanukkAtcheyvadhE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

eththEvum – all categories of dhEvathAs
evvulagangaLum – all worlds
maRRum – other chith (sentient beings) and achith (insentient entities)
iththanaiyum – all these
than pAl – in his svarUpam
maRu il – unblamable
mUrththiyOdu oththu – considering them to be distinguished forms as comparable to his divine/special forms
ninRa vaNNam – without losing his identity as well as his characteristics
niRkavE – while standing

(matching that supremacy)
seRuvil – in fertile lands,
sennel – fresh paddy
karumbodu – sugarcane etc
Ongu – growing well
thirukkurugUr adhanuL – standing in thirukkurugUr
kuRiya – being vAmana (who can be well enjoyed by the devotees)
mANuruvE – assuming the form of brahmachAri (celibate student, who is having the identity of being needy)
nIL – having great enjoyability forever (which captivates everyone who hears about him)
kudak kUththanukku – to krishNa who performed kudak kUththu [type of dance with having multiple pots on oneself]
AL seyvadhE – to serve
uRuvadhu Avadhu – the purushArtham (goa) that is destiny and apt.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is standing in such a manner that all categories of dhEvathAs, all worlds, other chith (sentient beings) and achith (insentient entities) and all of these remain in his svarUpam, considering them to be distinguished forms as comparable to his divine/special forms, without losing his identity as well as his characteristics; he is also standing in thirukkurugUr which has fertile lands having well growing fresh paddy, sugarcane etc; to serve such emperumAn who having great enjoyability forever as vAmana, assuming the form of brahmachAri and as krishNa who performed kudak kUththu, is the purushArtham (goal) that is destiny and apt.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • uRuvadhAvadhu … – It is apt to serve the one who performs great kudak kUththu (pot dance). This [servitude] is apt, suitable, best and joyful; it can simply mean “this is apt”.
 • eththEvum … – All the dhEvathAs and the worlds which are their abodes.
 • maRRum – the remaining chEthanas (sentient beings) and achEthanas (insentient entities).
 • than pAl maRuvil mUrththiyOdu oththu – When they arrive at him, they will be considered as his faultless forms. When they become his forms, they will be as good as his divine/spiritual forms, and remain faultless. maRu – fault; maRu il – not having fault. That is not having the possibility of being separable from him and so on. Another explanation – maRu – mole – SrIvathsam; the form of emperumAn which is having the SrIvathsa mole; [these entities when united with emperumAn] will resemble the divine form of emperumAn which is having the SrIvathsa mole. Another explanation – there is a form of empeurmAn which is opposite to all faults; matching such form. How are they comparable to his SarIram (form)?  This is due to them a) being inseparable b) having AdhAra (emperumAn being the support) – AdhEya (other entities being supported) relationship c) having niyanthru (other entities being controlled) – niyAmya (emperumAn being the controller) relationship, having SEsha (other entities being servitors) – SEshi (emperumAn being lord) relationship, all of which are characteristics of SarIra (body/form) and are present in these entities with respect to bhagavAn. When dhEvadhaththa (an imaginary person) stands on a tree, that tree does not become his body – here it is not like that [emperumAn is pervading everything, so everything is his form].
 • iththanaiyum … – While all of these remain in him as they are. emperumAn descending into AzhwArthirunagari having all entities other than himself being servitors in the form of SarIra (body), and without losing any of this wealth/opulence. Since emperumAn is together with ubhaya vibhUthi (nithya vibhUthi (spiritual realm) and leelA vibhUthi (material realm)), he is standing here manifesting all those wealth. A prince, even while wearing a small garment and appears modest, it will manifest his wealth without any shortcoming.
 • seRuvil … – In the fertile fields of thirukkurugUr, the fresh paddy crop grows as high as sugarcane crop. In this town, the entities are equally great and have no shortcomings; just like in paramapadham, everyone will have the same greatness.
 • kuRiya – Just like a huge land is shortened into a small space, he presented himself in a short form which can be fully absorbed and enjoyed by one’s eyes.
 • mANuruvAgiya – He is an expert in begging that he will have the same fresh smiling face whether some one gives alms or not.
 • nIL kudak kUththanukku – Even after performing the kudak kUththu long back, he danced in such a manner that, even those who hear about his dance, will completely be captivated as if they saw it right in front of them and start loving him.
 • AL seyvadhE – That kudak kUththu chEshtitham (leelA, activity) will itself engage you in servitude; you just need to oblige.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org