Category Archives: thiruvAimozhi 3rd centum

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – 3.3 – ఒళివిల్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 2-10 కిళరొళి

srinivasan -ahzwar

“పావనమైన నీ పవిత్ర కైంకర్యంలో విరోధమయ్యే ఈ శరీరాన్ని తొలగించు” అని భగవంతుడిని నమ్మాళ్వార్ ప్రార్థిస్తున్నారు. “నీ ఈ శరీరంతో  కైంకార్యాన్ని స్వీకరించడానికి నేను ఉత్తర తిరుమల (తిరువేంగడం) లో వేంచేసి ఉన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చి పరమానందాన్ని పొందు” అని భగవాన్ స్పందిచగా ఆళ్వార్ సంతోషించి తనకు నిత్య కైంకార్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటున్నారు.

మొదటి పాశురము:  అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన తిరువెంకటముడయానుడికి అన్ని రకాల సేవలలో పాలుపంచుకోవాలని, ఆళ్వారు తనతో పాటు తన సంబంధం ఉన్న వారందరినీ  కోరుతున్నారు.

ఒళివిల్‌ కాలం ఎల్లాం ఉడనాయ్‌ మన్ని
వళువిలా అడిమై శెయ్య వేండునాం
తెళి కురల్‌ అరువి త్తిరువేంగడత్తు
ఎళిల్‌ కొళ్‌ శోది ఎందై తందై తందైక్కే

మనం ఏ సేవలూ వదలకుండా, అన్ని వేళలా ఏ ఆటంకములు లేకుండా, మన పూర్వాచర్యుల వంశ నాయకుని వీడకుండా అతనితో కలిసి ఉండాలి; అంటే దివ్య తేజోమయ రూపములో ఉన్న తిరువెంకట శ్రీనివాసునితో ఉండాలి. జలపాతాల సవ్వడులతో ద్వనిస్తున్న తిరుమల తిరువేంగడంలో ఉన్నందున అతడు అతి సుందరుడైనాడు అని తెలుపుతున్నారు.

రెండవ పాశురము:  అత్యున్నతుడు అయిన ఈ స్వామి యొక్క విశిష్ట గుణాలను మరియు రూపాలను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఎందై తందై తందై తందై తందైక్కుం
ముందై వానవర్ వానవర్‌ కోనొడుం
శిందు పూ మగిళుం తిరువేంగడత్తు
అందమిల్‌ పుగళ్ కారెళిల్‌ అణ్ణలే

మన పూర్వీకుల అవిఛిన్నమైన పరంపరలో ఎంబెరుమాన్ ప్రథముడు; పుష్పమండము అని పిలువబడే తిరుమలలో వికసించిన ఆ పుష్పాలతో విశ్వక్సేనునితో పాటు అతడిని నిత్యసూరులందరూ నిత్యమూ సేవిస్తారు; అంతులేని కల్యాణ గుణాలతో నల్లని అతిసుందర స్వరూపముతో తిరుమలలో నివాసుడై ఉన్నాడు ఆ సర్వాధికారుడు.

మూడవ పాశురము: అటువంటి శ్రేష్ట స్వరూప గుణాలతో ఉన్న ఎంబెరుమానుడిని నిత్యసూరులు సేవించెదరు” అని ఆళ్వారు తెలుపుచున్నారు.

అణ్ణల్‌ మాయన్ అణి కొళ్‌ శెందామరై
కణ్ణన్ శెంగని వాయ్ క్కరుమాణిక్కం
తెణ్ణిఱై చ్చువైనీర్ త్తిరువేంగడత్తు
ఎణ్ణిల్‌ తొల్‌ పుగళ్ వానవర్‌ ఈశనే

ఎర్రటి దొండపండు వంటి పెదవులతో, ఆకర్షనీయమైన నల్లని నీల రత్నములా మెరిసే దివ్య సౌందర్యముతో, అద్భుత లక్షణాలతో, పుణ్డరీకాక్షునిగా ఎంబెరుమాన్ తన ఆధిపత్య గుణాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తేటనైన  తెల్లని జలాలతో నిండిన కొలనులు ఉన్న తిరుమలలో కొలువై ఉండుటచేత ఈ భగవాన్ అనంత కోటి మంగళ గుణాలకు అధిపతి అయినాడు, నిత్యసూరులకు ప్రభువువైనాడు.

నాలుగవ పాశురము:  “అతి అల్పుడనైన నాలో ఐక్యమైన ఎంబెరుమాన్, పరమ జ్ఞానులైన నిత్యసూరుల‌కు తనను తాను అర్పించాడని అనడంలో ఆశ్చర్యముందా?” అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఈశన్ వానవర్‌క్కు ఎన్బన్ ఎన్ఱాల్‌ అదు
తేశమో తిరువేంగడ త్తానుక్కు
నీశనేన్ నిఱై  ఒన్ఱుం ఇలేన్ ఎన్‌ కణ్
పాశం వైత్త పరంజుడర్‌ చ్చోదిక్కే

“నిత్యసూరులను నియంత్రించువాడు భగవాన్” అని నేనంటాను. నేనలా అనడంలో ఏమైన గొప్పదనం ఉందా? లేదు. ఎందుకంటే, అసంపూర్ణుడు అతి అల్పుడైన నాతో, పరిపూర్ణుడు అనంతకోటి మంగళ గుణాలున్న తాను నిత్య సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు. తిరుమలలో స్థిరనివాసుడై ఉన్న (అతని సరళత తెలుస్తుంది) కారణంగా అతడు పరిపూర్ణమైన, ప్రకాశవంతమైన రూపాన్ని పొందాడు.

ఐదవ పాశురము: “అతను కేవలం ‘శీలవన్’ ఏనా (సులభుడు, శుభ లక్షణాలతో ఉన్నవాడు)? అటువంటి ఎంబెరుమానుడిని, సరళుడే కాకుండా అనుభవించదగినవాడు కాబట్టి, సర్వేశ్వరుడు అని కీర్తిస్తారు” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

శోదియాగి ఎల్లా ఉలగుం తొళ్లుం
ఆది మూర్తి ఎన్ఱాల్ అళవాగుమో
వేదియర్‌ ముళు వేదత్తముదత్తై
తీదిల్‌ శీర్‌  త్తిరువేంగడ త్తానైయే

ఒకవేళ తైత్తిరియ ఉపనిషత్తు‌లో “ఆనందో బ్రహ్మ” (సర్వోన్నత బ్రహ్మయే బ్రహ్మానందము) “రసో వై సః” (అతడు అన్ని రుచులతో నిండి ఉన్నావాడు) అని తిరువేంగడవాసుడిని వేదము కీర్తిస్తుంది. ఏ అమంగళములు లేకుండా కేవలము శుద్ద మంగళ గుణాలతో నిండిన అతడిని మంగళ స్వరూపుడైన ‘సర్వేశ్వరుడు’ అని స్తుతించారు. సర్వమూ వ్యాపించి సర్వ కారకుడిగా పక్షపాత రహితుడిగా విచక్షణ లేకుండా ఆరాధింపబడుతున్నడు, అందులో గొప్పతనం ఏముంది? అనగా – సర్వకారకుడిగా, సర్వవ్యాపిగా, అందరికీ ఆశ్రితుడిగా, అతడి ఆధిపత్య గుణానికి, అతడి సరళతకి, మాధుర్య గుణానికి మధ్య  సామ్యము లేదు అని అర్థమౌతుంది.

ఆరవ పాశురము: మనలో ప్రతికూలమైన అంశాలు తొలగిన పిదప, ఎంబెరుమాన్ యొక్క ఆశ్రయం సులువుగా పొంది, పరమానందాన్ని అనిభవించడంలో దోహదపడుతుందని ఆళ్వారు కృపతో వివరిస్తున్నారు.

వేంగడంగళ్‌ మెయ్‌మ్మేల్‌ వివై ముఱ్ఱవుం
తాంగళ్‌ తంగట్కు నల్లనవే శెయ్వార్
వేంగడత్తుఱై వార్‌క్కు నమవెన్న
లాం కడమై అదుశుమందార్ కట్కే

తిరుమలలో నిత్యనివాసుడై ఉన్న స్వామి పట్ల “నమః” అనే పదాన్ని వారి మనస్సులో తలంచి, అనుసరించే వారికి, వాళ్ళు ఆర్జించిన గత పాపాలు, ఉత్తరాగములు (శరణాగతి తరువాత పోగుచేసుకున్న పాపాలు) కాలి బూడిద అవుతాయి; ఇది నిజం. ప్రతికూల అంశాలు అవంతకవే మాయమౌతాయి కాబట్టి, వారు భగవత్ అనుభవంలో మాత్రమే పాల్గొని వారి స్వభావానికి అనుగుణంగా పరమానందాన్ని పొందుతారు.

ఏడవ పాశురము: “మన శరణాగతి ఫలితముగా, అతడి నివాసమైన తిరుమల మనకి  అత్యున్నత సామ్యపత్తిని [ఎనిమిది గుణాలతో ఉన్న భగవానుడికి సమానమైన] అనుగ్రహిస్తుంది” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

శుమందు మామలర్ నీర్‌ శుడర్ దూబం కొణ్డు
అమర్‌ందు వానవర్‌ వానవర్‌ కోనొడుం
నమన్ఱెళుం తిరువేంగడం నంగట్కు
శమన్ కొళ్‌ వీడు తరుం తడంగున్ఱమే

లౌకిక సుఖాలలో అణుమాత్రం ఆసక్తి లేని అనన్య ప్రయోజనులుగా కీర్తించబడుతున్న నిత్యసూరులు, వారి నాయకుడైన విశ్వక్సేనుడు భక్తి , అనురాగములతో, ఉత్తమమైన పుష్పాలు, శుద్ద జలము, విశిష్ట ధూప దీపాలు తీసుకెళ్ళి ఆ విశాల తిరుమల దివ్య కొండకు సమర్పించి, నమస్కరించి పరిపూర్ణులైనారు. అటువంటి తిరుమల, మనకు మోక్షాన్ని అనుగ్రహించి పరమ సామ్యపత్తిని (ఎనిమిది గుణాలలో భగవానుడికి సమానముగా) పొందేలా చేస్తుంది.

ఎనిమిదవ పాశురము: “అటువంటి తిరుమలను దర్శించి అనుభవించడం ద్వారా మన లక్ష్య సాధనలో అడ్డంకులు అవంతకు అవే అదృశ్యమవుతాయి” అని ఆళ్వారు చెబుతున్నారు.

కున్ఱం ఏంది క్కుళిర్‌ మళై కాత్తవన్
అన్ఱు జ్ఞాలం అళంద పిరాన్ పరన్‌
శెన్ఱుశేర్ తిరువేంగడ మామలై
ఒన్ఱుమే తొళ నం వినై ఒయుమే

గోవర్ధన గిరిని తన చిటికెన వ్రేలుతో ఎత్తి రేపల్లె వాసులను మరియు గోవులను  రక్షించిన ఆ దేవాది దేవుడు, సర్వరక్షకుడిగా తన పాదముతో భూమిని కొలిచి మహాబలి నుండి రక్షించిన ఆ దేవాది దేవుడు వెళ్లి దివ్య కొండ అయిన తిరుమలకి చేరుకున్నాడు. మనము ఆ తిరుమలకి చేరుకొని వేంకటనాథుని దర్శించడం చేతనే మన అవరోధాల రూపములో ఉన్న మన పాపాలు మాయమౌతాయి.

తొమ్మిదవ పాశురము: “దేశికుడు (నాయకుడు) అయిన తిరువేంగడముడైయాన్ మన అడ్డంకులను తొలగించగల సామర్థ్యం అతడికి తిరుమలతో ఉన్న సంబంధం కారణంగా లభించినది” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

ఓయుం మూప్పు ప్పిఱప్పిఱప్పుప్పిణి
వీయుమాఱు శెయ్వాన్  తిరువేంగడత్తు
అయన్ నాళ్‌ మలరాం అడి త్తామరై
వాయుళ్ళుం మనత్తుళ్ళుం వైప్పార్గట్కే

తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఆ కృష్ణుడి లేత తామర పాద పద్మాలను తమ మనస్సులో వాక్కులో ఎవరైతే నిలుపుకుంటారో, వారి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధుల బాధలను ఆ ఏడు కొండలవాడు నాశనము చేస్తాడు.

పదవ పాశురము: “పరమానందనీయమైన తిరుమలని తమ అత్యున్నత లక్ష్యంగా స్వీకరించండి” అని ఆళ్వారు తన సొంత జనులకు చెబుతున్నారు.

వైత్త నాళ్‌ వరై ఎల్లి కుఱుగిచ్చెన్ఱు
ఎయ్‌త్తిళైప్పదన్ మున్నం అడైమినో
పైత్త పామ్బణైయాన్  తిరువేంగడం
మొయ్‌త్త శోలై మొయ్‌ పూం‌ తడం తాళ్వరే

తిరుమల లోని ఏడు కొండలు, విప్పిన పడగలతో సర్వేశ్వరుడికి మెత్తని శయ్యగా ఉన్న ఆదిశేషుని పోలి ఉన్న కారణంగా తిరుమల కీర్తింపబడుతూ వస్తుంది; అటువంటి విశాలమైన దివ్య తిరుమల కొండలు, అందమైన పువ్వులతో, తోటలతో సుసంపన్నమై  ఉంది; మీ ఇంద్రియాలు మరియు హృదయం క్షీణించకముందే,  మీ జీవితంలోని అంతిమ దశ ప్రారంభమైయ్యెలోగా వెళ్లి తిరుమల  కొండకు చేరుకోండి.

పదకొండవ పాశురము:  ఈ పదిగం ఫలితంగా కైంకార్య సంపదను సంపాదించ గలమని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తాళ్‌ పరప్పి మణ్‌ తావియ ఈశనై
నీళ్‌ పొళిల్ కురుగూర్ చ్చడగోపన్ శొల్
కేళిల్‌ ఆయిరత్తు ఇప్పత్తుం వల్లవర్
వాళ్వర్  వాళ్వెయ్ది జ్ఞాలం పుగళవే

ఈ వెయ్యి పాసురములలో ఆళ్వార్తిరునగరికి నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్లు, తన దివ్య పాదాలతో ముల్లోకాలను కొలిచిన సర్వేశ్వరుని వర్ణిస్తున్నారు; ఈ పదిగాన్ని పఠించగలిగే వాళ్ళు (అర్థాలను ధ్యానించడంతో పాటు), అద్భుతమైన కైంకార్య సంపదను పొందుతారు, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రశంసింపబడుతూ అద్భుతంగా జీవిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-3-3-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – Simple Explanation – 3.3 – ozhivil

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kOyil thiruvAymozhi

<< 2.10

srinivasan -ahzwar

AzhwAr prays to emperumAn “Kindly eradicate this body which is a hindrance to engage in the kainkaryam to your holiness”. emperumAn responds to AzhwAr “We are present in Northern thirumalai (thiruvEngadam hill) to accept your kainkaryam through your present body. Hence you can come here and enjoy”. AzhwAr becomes joyful and requests emperumAn to grant him eternal kainkaryam.

First pAsuram. AzhwAr longs along with those who are related to him to engage in all types of services to thiruvEngadamudaiyAn who is the lord and greater than all.

ozhivil kAlam ellAm udanAy manni
vazhuvilA adimai seyya vENdunAm
thezhikural aruvith thiruvEngadaththu
ezhilkoL sOdhi endhai thandhai thandhaikkE

We should perform all types of services without leaving anything, at all times without break/rest, being together (in all places), being inseparable (in all forms) to the leader of our clan of successive ancestors, that is, thiruvEngadamudaiyAn (SrInivAsan) who is having a fully radiant form and is beautiful due to being present in thirumalA thiruvEngadam which is having waterfalls that are making great noise.

Second pAsuram. AzhwAr mercifully explains the distinguished qualities and forms of such master who is greater than all.

endhai thandhai thandhai thandhai thandhaikkum
mundhai vAnavar vAnavar kOnodum
sindhupU magizhum thiruvEngadaththu
andhamil pugazhk kAr ezhil aNNalE

emperumAn is the primary relative in our ancestral chain; he is worshipped by the nithyasUris along with (their leader) sEnai mudhaliyAr (vishvaksEnar) by spreading flowers that blossom (due to the connection with the hill); due to sarvAdhika (greater than all) residing in thirumalA, he has endless auspicious qualities and dark beautiful form.

Third pAsuram. AzhwAr says “Such emperumAn who has distinguished forms, qualities etc is served by nithyasUris (eternally free souls of paramapadham)”.

aNNal mAyan aNi koL sendhAmaraik 
kaNNan sengani vAyk karumANikkam
theNNiRaich chunai nIrth thiruvEngadaththu
eNNil thol pugazh vAnavar IsanE

emperumAn is manifesting his supremacy in his divine form, having amazing qualities (matching such supremacy) and the beauty (which reveals such wealth/control), being puNdarikAksha, having reddish fruit like lips (to comfort those who are won over by such sight), having a radiant form which shines like blackish blue gem stone (to bestow experience for those who are caught by these beautiful divine limbs). Due to standing in thirumalai that is having water with pristine shine (like his own complexion) in the ponds, such emperumAn is having countless naturally auspicious qualities and is the lord (having greatness of giving joy to nithyasUris) of the nithyasUris (who came there to enjoy such qualities).

Fourth pAsuram. AzhwAr asks “For emperumAn who has united with me who is very downtrodden, is there anything great in saying ‘he gave himself to nithyasUris who have pristine knowledge’?”

Isan vAnavarkku enban enRAl adhu
thEsamO thiruvEngadaththAnukku
nIsanEn niRai onRum ilEn en kaN 
pAsam vaiththa paranjudarch chOdhikkE

I will say “emperumAn is the controller/leader of nithyasUris”. If I say so, is that anything great? [No. Because ] He has placed his infinite attachment towards me (who is directly opposite to him who  is the abode of auspicious qualities only and being the opposite of all blemishes) who is downtrodden (being filled with inauspicious qualities)  and having no completeness (acquired through auspicious qualities). (Due to that) one who is firmly staying in thirumalai (where his simplicity is revealed) acquired perfect radiance and is having fully radiant form.

Fifth pAsuram. AzhwAr says “Is he just SeelavAn (simple, one with good qualities)? For such emperumAn, who is also perfectly enjoyable in addition to being simple, is praising him as sarvESvaran (lord of all) adding to his glories?”

sOdhiyAgi ellA ulagum thozhum
Adhi mUrththi enRAl aLavAgumO
vEdhiyar muzhu vEdhaththamudhaththaith
thIdhil sIrth thiruvEngadaththAnaiyE

If thiruvEngadamudaiyAn who is (as revealed in thaiththiriya upanishath as “AnandhO brahma” (supreme brahmam is bliss), “rasO vai sa:” (he is filled with all tastes)) having greatly enjoyable aspects as highlighted in vaidhika’s all of vEdhams, not having the defect (of bestowing the sweetness based on the qualification of the enjoyer) and having auspicious qualities (of giving joy to lowly forest, monkeys, hunters etc), is hailed as sarvESvaran with a radiant form, being the cause of everything and presents himself to be worshipped by everyone (without any discrimination in greatness etc), is there any greatness in that? Implies that – his supremacy and being the shelter for everyone is no match for his simplicity and sweetness.

Sixth pAsuram. AzhwAr mercifully explains the easy nature of taking refuge of emperumAn which is helpful in blissful experience of bhagavAn which is acquired after the unfavourable aspects are eliminated.

vEngadangaL meym mEl vinai muRRavum
thAngaL thangatku nallanavE seyvAr
vEngadaththuRaivArkku namavennal
Am kadamai adhu sumandhArgatkE

For those who performed the activity of carrying the word “nama:” in their heads (to highlight their qualification) towards the lord who resides eternally in thirumalai, their previously accumulated sins in the form of debts and uththarAgams (sins that are accumulated after surrendering) will be burnt into ashes; this is truth. Since the unfavourable aspects disappear themselves, they would only engage in experience of bhagavAn which leads to bliss for their true nature.

Seventh pAsuram. AzhwAr says “the thirumalai where he resides will itself bestow the ultimate sAmyApaththi [equivalence to bhagavAn himself in eight qualities], as the result of surrender since it came up [in previous pAsuram]”.

sumandhu mA malar nIr sudar dhUbam koNdu
amarndhu vAnavar vAnavar kOnodum
namanRezhum thiruvEngadam nangatkuch
chaman koL vIdu tharum thadam kunRamE

nithyasUris along with their leader sEnai mudhaliyAr, with attachment, carrying the best flowers, good water, distinguished lamp and incense, being seated as ananyaprayOjana (one who is focussed exclusively in serving bhagavAn without any interest in worldly favours) bowed (which highlights their total dependence) towards very vast (the hill that causes emotional changes in sarvESvaran who is with SrI mahAlakshmi) thirumalai (divine hill) which is named thiruvEngadam and felt accomplished (having realised their true nature). Such thirumalai would bestow us  (who have taste in attaining the goal) the bliss of liberation which leads to parama sAmyApaththi (equivalence to bhagavAn in eight qualities).

Eighth pAsuram. AzhwAr says “By experiencing such thirumalai, the hurdles for the goal will naturally disappear”.

kunRam Endhik kuLir mazhai kAththavan
anRu gyAlam aLandha pirAn – paran
senRu sEr thiruvEngada mA malai
onRumE thozha nam vinai OyumE

emperumAn, the supreme lord, who lifted up a hill to protect from hailstorm (which troubled the cows and cowherd clan) and who is the saviour (by entirely owning the earth) back then (when the world was mischievously taken by mahAbali) by measuring the earth, went and reached thiruvEngadam which is a huge divine hill. On experiencing  (not having to follow any regulation such as reaching up to the dhESika (leader/lord)) that (divine hill) alone, our hurdles that are sins (that stop experiencing the leader), will naturally disappear.

Ninth pAsuram. AzhwAr says “the ability to remove the hurdles by thiruvEngadamudaiyAn who is dhESikan (leader), is due to his relationship with the dhESam (divine abode), thirumalai”.

Oyum mUppup piRappiRappup piNi
vIyumARu seyvAn thiruvEngadaththu
Ayan nALmalarAm adith thAmarai
vAyuLLum manaththuLLum vaippArgatkE

krishNa who is residing in thiruvEngadam is the one who destroys old age  that would cause disturbance in attaining the result, birth (basis for the body),  destruction (of such body) and diseases (which come along with the old age), to those who place his very tender (like a flower that has just blossomed then) lotus feet in their speech and mind.

Tenth pAsuram. AzhwAr tells his own people “Accept thirumalai which is perfectly enjoyable, as the ultimate goal”.

vaiththa nAL varai ellai kuRugich chenRu
eyththiLaippadhan munnam adaiminO
paiththa pAmbaNaiyAn thiruvEngadam
moyththa sOlai moy pUm thadam thAzhvarE

thirumalai is glorified due to its similarity in its form to ananthan (AdhiSEshan) who is having expanded hoods and is the bed of sarvESvaran; the spacious divine foot hills of such thirumalai is having enriched garden with beautiful flowers; before your senses wane and your heart dies (due to that) when the beginning of the end of your determined life span approaches you, go and reach such divine foot hills of thirumalai.

Eleventh pAsuram. AzhwAr explains acquiring the wealth of kainkaryam as the result of this decad.

thAL parappi maN thAviya Isanai
nIL pozhil kurugUrch chatakOpan sol
kEzhil Ayiraththu ippaththum vallavar
vAzhvar vAzhveydhi gyAlam pugazhavE

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari which is having high (well-grown) gardens, mercifully spoke about sarvESvaran who spread his divine feet and measured the earth, in these thousand pAsurams; one who can recite (along with meditating upon the meanings) this decad also, will attain the glorious wealth of kainkaryam (which AzhwAr prayed for) and will live gloriously (in such servitude) being praised by the whole world.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-3-3-tamil-simple/

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

திருவாய்மொழி – எளிய விளக்கவுரை – 3.3 – ஒழிவில்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 2.10

srinivasan -ahzwar

“தேவரீருக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதற்குத் தடையாக இருக்கும் சரீரத்தைப் போக்கியருள வேண்டும்” என்று ஆழ்வார் எம்பெருமானிடம் வேண்ட, எம்பெருமானும் “உம்முடைய இந்த சரீரத்துடன் கைங்கர்யம் பெற்றுக் கொள்ளத்தான் வடக்குத் திருமலையில் வந்த சேவை சாதிக்கிறோம். ஆகையால் இங்கே வந்து நீர் நம்மை அனுபவிக்கலாம்” என்று சொல்ல, ஆழ்வார் மிகவும் மகிழ்ந்து, எம்பெருமானிடம் தனக்கு நிரந்தரமான கைங்கர்யத்தைத் தந்தருளுமாறு ப்ரார்த்திக்கிறார்.

முதல் பாசுரம். எல்லோருக்கும் தலைவனான திருவேங்கடமுடையானுக்கு எல்லா விதமான கைங்கர்யத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று தன் பந்துக்களுடன் சேர்ந்து ஆசைப்படுகிறார்.

ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி
வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டுநாம்
தெழிகுரல் அருவித் திருவேங்கடத்து
எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே

பெரிய ஆரவாரத்தை எழுப்பும் அருவியையுடைய திருவேங்கடமாகிற திருமலையில் இருப்பதாலே அழகையுடைத்தான ஒளிமயமான திருமேனியையுடைய நம்முடைய குலநாதனுக்கு நாம் ஒழிவில்லாத காலமெல்லாம் எல்லாவிடத்திலும் உடனிருந்து, எல்லா நிலைகளிலும் பிரியாமல் நின்று, ஒன்றும் நழுவாதபடி எல்லாக் கைங்கர்யங்களையும் செய்ய வேண்டும்.

இரண்டாம் பாசுரம். இப்படிப்பட்ட எல்லோரையும் விட உயர்ந்த தலைவனின் குணங்கள், திருமேனி ஆகியவற்றின் பெருமையை அருளிச்செய்கிறார்.

எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தந்தைக்கும்
முந்தை வானவர் வானவர் கோனொடும்
சிந்துபூ மகிழும் திருவேங்கடத்து
அந்தமில் புகழ்க் கார் எழில் அண்ணலே

நமது பரம்பரபரையில் முதல்வனாகத் திகழும் எம்பெருமான், பரமபதத்திலே வசிப்பவர்கள் தங்கள் தலைவரான சேனை முதலியாருடன், நிலத்தில் தூவின புஷ்பங்கள் மலரும்படியான திருமலையில் வாழ்வதாலே, முடிவில்லாத புகழை உடையவனாய் கறுத்த வடிவழகையுடைய தலைவனாக விளங்குகிறான்.

மூன்றாம் பாசுரம். இப்படி அழகிய திருமேனியை உடையவன் நித்யஸூரிகளால் வணங்கப்படுபவன் என்கிறார்.

அண்ணல் மாயன் அணி கொள் செந்தாமரைக் 
கண்ணன் செங்கனி வாய்க் கருமாணிக்கம்
தெண்ணிறைச் சுனை நீர்த் திருவேங்கடத்து
எண்ணில் தொல் புகழ் வானவர் ஈசனே

திருமேனியைப் பார்த்தாலே ஸ்வாமி என்று தோற்றும்படியாய், ஆச்சர்யமான குணங்கள் மற்றும் சொத்துக்களை உடையவனாய், அழகை உடைய புண்டரீகாக்ஷனாய், சிவந்த கனி போன்ற திருப்பவளத்தை உடையவனாய் நீல ரத்னம் போலே ஒளிவிடும் திருமேனியை உடையவன். தெளிந்து ப்ரகாசமான நிறத்தையுடைய சுனைநீரைக் கொண்ட திருமலையிலே நிற்பதாலே கணக்கற்ற இயற்கையான குணத்தை உடையவனாய் பரமபதத்திலே வசிப்பவர்களுக்கு ஸ்வாமியானவன்.

நான்காம் பாசுரம். என்னைப் போன்ற தாழ்ந்தவனை ஏற்றுக்கொண்ட எம்பெருமானின் எளிமைக்கு முன்பு நித்யஸூரிகளால் வணங்கப்படுவது ஒரு பெருமையோ என்கிறார்.

ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றால் அது
தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு
நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் என் கண் 
பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச் சோதிக்கே

நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவன் என்று சொல்லுவேன். இப்படிச் சொன்னால், மிகவும் தாழ்ந்தவனாய், நல்ல குண பூர்த்தி இல்லாமல் இருக்கும் என்னிடத்தில் அன்பைவைத்து அதனாலே மிகவும் ஒளிபடைத்த திருமேனியையுடையவனான திருவேங்கடத்தானுக்கு அது ஒரு பெருமையோ?

ஐந்தாம் பாசுரம். எளிமையை உடையவன் என்று மட்டுமோ அவன் பெருமை? எளிமையுடன் மிகவும் இனிமையானவனுக்கு ஸர்வேச்வரன் என்பதனால் ஒரு பெருமையோ என்கிறார்.

சோதியாகி எல்லா உலகும் தொழும்
ஆதி மூர்த்தி என்றால் அளவாகுமோ
வேதியர் முழு வேதத்தமுதத்தைத்
தீதில் சீர்த் திருவேங்கடத்தானையே

வைதிகர்களுடைய எல்லா வேதங்களிலும் கொண்டாடப்பட்டபடி மிகவும் இனிமையை உடையவனாய் ஆள்பார்த்து அனுபவம் கொடுக்கும் தீமை இல்லாத எல்லாருக்கும் அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் குணத்தை உடையவனான  ஒளிவிடும் திருவேங்கடமுடையானைக் கொண்டு எல்லாரும் தொழும்படி எல்லாருக்கும் காரணனான ஸர்வேச்வரன் என்றால் அது ஒரு பெருமையோ?

ஆறாம் பாசுரம். விரோதிகள் நீங்கி பகவானை அனுபவிப்பதற்குக் காரணமான எளிமையாக அடையும்படி இருப்பதை அருளிச்செய்கிறார்

வேங்கடங்கள் மெய்ம் மேல் வினை முற்றவும்
தாங்கள் தங்கட்கு நல்லனவே செய்வார்
வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமவென்னல்
ஆம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே

திருமலையிலே நிரந்தரமாக வாழும் ஸ்வாமிக்கு “நம:” என்று சொல்வதை தங்கள் தலையிலே சுமப்பவர்களுக்கு முற்காலத்தில் சேர்த்துவைத்த பாபங்கள் மற்றும் வருங்காலத்தில் வரும் பாபங்கள் ஆகிய இரண்டும் முழுவதுமாக எரிந்துபோய்விடும். இது ஸத்யம். அப்படி எம்பெருமானை அடைபவர்கள் தங்கள் ஸ்வரூபத்துக்கு இனிமையைக் கொடுக்கும் பகவானை அனுபவிப்பது போன்றவைகளையே செய்வார்கள்.

ஏழாம் பாசுரம். எம்பெருமானை அடைவதின் எல்லை நிலமாக அவன் நின்றருளின திருமலை தானே பரம ஸாம்யாபத்தியைத் தரும் என்று அருளிச்செய்கிறார்

சுமந்து மா மலர் நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு
அமர்ந்து வானவர் வானவர் கோனொடும்
நமன்றெழும் திருவேங்கடம் நங்கட்குச்
சமன் கொள் வீடு தரும் தடம் குன்றமே

உயர்ந்ததான புஷ்பங்களையும் நல்ல நீரையும் சிறந்ததான தீபத்தையும் நல்ல தூபத்தையும் கையிலே ஆசையுடன் வைத்துக்கொண்டு வேறு ப்ரயோஜனங்களில் ஆசை இல்லாமல் நன்றாக அமர்ந்து, நித்யஸூரிகள், தங்கள் தலைவரான சேனைமுதலியாருடன் வணங்கி எழும்படி, திருவேங்கடம் என்ற திருநாமத்தை உடைய மிகவும் பரந்த திருமலை, நமக்கு பரம ஸாம்யாபத்தி மோக்ஷத்தைத் தானே தரும்.

எட்டாம் பாசுரம். இப்படிப்பட்ட திருமலையை அனுபவிக்க, ப்ராப்திக்குத் தடையாக இருப்பவை தானே அழிந்துவிடும் என்கிறார்.

குன்றம் ஏந்திக் குளிர் மழை காத்தவன்
அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன்
சென்று சேர் திருவேங்கட மா மலை
ஒன்றுமே தொழ நம் வினை ஓயுமே

கல் மாரியாலே திருவாய்ப்பாடியில் இருந்தவர்கள் துன்பப்பட, கோவர்த்தன மலையை ஏந்தி அவர்களைக் காத்தவனாய், அன்று பூமியை அளந்து தனக்காகக் கொண்ட உபகாரகனான உயர்ந்த தலைவன் சென்று சேர்ந்த திருவேங்கடமாகிற பெரிய திருமலை ஒன்றை மட்டும் தொழ, நம்முடைய விரோதிகள் தானே ஒழிந்துவிடும்.

ஒன்பதாம் பாசுரம். நல்ல கதியைக் காட்டக்கூடிய திருவேங்கடமுடையானுக்கும் விரோதியைப் போக்கும் தன்மை இந்த தேசத்துடன் இருக்கும் ஸம்பந்தத்தாலே என்கிறார்.

ஓயும் மூப்புப் பிறப்பிறப்புப் பிணி
வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து
ஆயன் நாள்மலராம் அடித் தாமரை
வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே

அப்பொழுது அலர்ந்த திருவடித்தாமரைகளை வாக்குள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பவர்களுக்கு பலவீனத்தைக் கொடுக்கும் வயோதிகம், பிறப்பு, இறப்பு, நோய்கள் ஆகியவை அழியும்படிச் செய்பவன் திருமலையிலே வாழும் கண்ணன் எம்பெருமான்.

பத்தாம் பாசுரம். மிகவும் இனிமையான திருவேங்கடத்தைப் பற்றுங்கள் என்று தன் பந்துக்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்.

வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று
எய்த்திளைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ
பைத்த பாம்பணையான் திருவேங்கடம்
மொய்த்த சோலை மொய் பூம் தடம் தாழ்வரே

உங்களுக்கு நிர்ணயித்து வைத்த நாளினுடைய எல்லையானது உங்களருகில் வந்து பலவீனத்தைத் தந்து அதன் காரணமாக இளைப்பதற்கு முன்னே, விரிகிற பணங்களையுடைய அநந்தனை படுக்கையாக உடைய ஸர்வேச்வரனின் திருமலையில், செறிந்த சோலையினுடைய அழகிய புஷ்பங்களையுடைய பரந்த திருத்தாழ்வரையைச் சென்று அடையுங்கள்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இத்திருவாய்மொழிக்குப் பலமாக கைங்கர்யஸ்ரீ கிடைக்கும் என்பதை அருளிச்செய்கிறார்.

தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசனை
நீள் பொழில் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
கேழில் ஆயிரத்து இப்பத்தும் வல்லவர்
வாழ்வர் வாழ்வெய்தி ஞாலம் புகழவே

திருவடிகளைப் பரப்பி பூமியை அளந்துகொண்ட ஸர்வேச்வரனை, உயர்ந்த சோலையையுடைய ஆழ்வார்திருநகரிக்குத் தலைவரான நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த ஒப்பில்லாத ஆயிரம் பாசுரங்களுள் இந்தப் பத்து பாசுரங்களையும் அர்த்தத்துடன் சொல்ல வல்லவர்கள் கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யத்தைப் பெற்று உலகம் புகழும்படி அடிமை செய்து வாழப்பெறுவார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.11 – kEdil vizhuppugazh

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

Nammazhwar-kanchi-2

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end – AzhwAr says “Those who practice this decad, emperumAn would conduct them with great fame with vaishNavaSrI (the wealth of being a vaishNava) in this material realm, bring them along to thirunAdu (paramapadham – spiritual realm) and will present all his wealth at their disposal”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr explains the attainment of self-rule as result of this decad.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

kEdil vizhuppugazhk kEsavanaik kurugUrch chatakOpan sonna
pAdal Or AyiraththuL ivaiyum oru paththum payiRRa vallArgatku avan
nAdum nagaramum nagudan kANa nalanidai Urdhi paNNi
vIdum peRuththith than mUvulagukkum tharum oru nAyagamE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kEdu il – (since opposite to all defects) being imperishable
vizhu – excellent (since auspicious)
pugazh – having qualities
kEsavanai – krishNa who is the destroyer of kESi (the demoniac horse)
kurugUr – leader of AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr
sonna – mercifully spoke
pAdal – in the form of song
Or – unparalleled
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
oru – the one which bestows experience of bhagavAn
ivai paththum – this decad
payiRRa vallArgatku – those who can recite to reflect the richness of the words and the meanings
avan – such krishNa
nAdum – the country side (which has more illiterate people)
nagaramum – the cities (which have more knowledgeable people)
nangudan – with fame
kANa – to see
nalanidai – with the wealth of servitude towards bhagavAn and bhAgavathas
Urdhi paNNi – conduct
vIdum – mOkshAnandham (bliss of liberation)
peRuththi – bestow
than mUvulagukkum – due to the relationship with him, to independently enjoy the three types of chEthana and achEthana, like he would do

(avaRRukku – for them)
oru nAyagam – being the unparalleled leader
tharum – will bestow

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari, mercifully spoke in the form of a song this decad which bestows experience of bhagavAn among the unparalleled thousand pAsurams about krishNa who is the destroyer of kESi (the demoniac horse) and is having imperishable excellent qualities; such krishNa would conduct those who can recite to reflect the richness of the words and the meanings, with great fame to be seen by the people of country side and cities, with them having the wealth of servitude towards bhagavAn and bhAgavathas, bestow them mOkshAnandham (bliss of liberation) and let them independently enjoy the three types of chEthana and achEthana, like he would do and would bestow them unparalleled leadership.

payiRRavallAr can also mean “those who can teach/train others”.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kEdu il – Without any defect and having excellence.
 • pugazhAzhwAr glorified the kESihanthA (destroyer of kESi), krishNa, who is having eternally present auspicious qualities.
 • kurugUrch chatakOpan sonna – As said in SrI rAmAyaNam bAla kANdam “raghuvara charitham muni praNItham” (History of SrI rAghava (SrI rAma) spoken by the sage vAlmIkI bhagavAn [who only speaks about SrI rAma]), this is spoken by nammAzhwAr who is fixated on [krishNa] avathAram.
 • pAdal Or Ayiram – As said in SrI rAmAyaNam bAla kANdam 4.8 “pAtyE gEyE cha madhuram” (both words and music are sweet), the pAsurams were born (sung) with music.
 • ivaiyum oru paththum – Like an expert in pearl makes a string of pearls, AzhwAr says “this unparalleled decad”.
 • payiRRa vallArgatku – those who can recite. payiRRa = payila which means those who can practice. “avan tharum” (he will bestow) is to be added here to frame the sentence properly.
 • nAdu – aviSEshagyar (non-experts, simple-minded people)
 • nagaramum – those who are experts in principles
 • nangudan kANa – to see them with goodness. To glorify him saying “what a great person!”.
 • nalanidai Urdhi paNNi – to make him conduct in goodness. goodness is SrIvaishNavaSrI (wealth of being a SrIvaishNava).
 • vIdum peRuththi – bestow him parama purushArtha mOksham (the ultimate liberation of engage in uninterrupted pure kainkaryam).
 • than mUvulagukkum tharum oru nAyagamemperumAn will make this AthmA as the unparalleled leader of the three types of jIvAthmAs (nithya – eternally free souls in paramapadham, muktha – liberated souls in paramapadham and badhdha – bound souls in samsAram) who are subservient to emperumAn himself. emperumAn will present his wealth/control to the AthmA to make him think that it is his (AthmA’s) own wealth. That is – when emperumAn presents his wealth to this AthmA, instead of staying aloof from it, the AthmA will also clearly think that he is also part of that wealth of emperumAn.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next centum.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.10 – thaLarvinRiyE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

githacharya-3

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In tenth pAsuram – AzhwAr says “There is no disaster for me who worshipped krishNa who is having the entire creation as his body, who has pervaded as the antharyAmi in every entity and still cannot be perceived by their senses”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Tenth pAsuram. AzhwAr says “There is no disaster for me who is surrendered to emperumAn who is the antharAthmA of entire creation, who sustains everyone and who protects those who are friendly towards him by incarnating with distinguished form”.

pAsuram

thaLarvinRiyE enRum engum parandha thani mudhal gyAnam onRAy
aLavudai aim pulangaL aRiyA vagaiyAl aruvAgi niRkum
vaLaroLi Isanai mUrththiyaip pUdhangaL aindhai iru sudaraik
kiLaroLi mAyanaik kaNNanaith thAL paRRi yAn onRum kEdilanE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

enRum – at all times
engum – in all places
thaLarvu inRiyE – being complete without relaxing (from his ability to control)
parandha – being all pervading
thani – unparalleled
mudhal – the cause for everything
gyAnam onRAy – identified exclusively by knowledge
aLavudai – limited in capacity
aim pulangaL – for the five senses
aRiyA vagai – being imperceptible
aruvAgi – being without any avayava (parts/limbs)
niRkum – present [as antharyAmi (in-dwelling super soul]
vaLar – grown (due to having control by pervading)
oLi – having radiance
Isanai – being the lord
mUrththiyai – with distinguished divine form
pUdhangaL aindhai – pancha bhUthas (five great elements), in samashti srushti stage (initial creation)
iru sudarai – chandhra (moon) and Adhithya (sun), in vyashti srushti stage (subsequent variegated creation) (since having them as SarIra (body), they can be said as him)
kiLar – grown due to incarnating
oLi – greatly radiant
mAyanai – having amazing qualities
kaNNanai – krishNa
thAL paRRi – being surrendered to the divine feet
yAn – I
enRum – always
kEdu ilan – am free from destruction/disaster.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is all pervading being complete without relaxing (from his ability to control) at all times in all places; he is identified exclusively by unparalleled knowledge which is the cause for everything; he is present [as antharyAmi] without any avayava (parts/limbs) being imperceptible for the five senses which are limited in capacity; he is the lord with well grown radiance and with distinguished form; he is pancha bhUthas, chandhra and Adhithya (since having them as SarIra (body), they can be said as him);krishNa who has greatly grown radiance due to incarnating, who is having amazing qualities; I am always free from destruction/disaster, having surrendered to the divine feet of such emperumAn.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thaLarvu inRiyE … – Two explanations.
  • Without any loss while being present everywhere at all times, and while engaging in srushti (creation), having unparalleled knowledge in the form of sankalpa (will).
  • Pervading at all places without skipping any place at all times in a singular form, being the thrividha kAraNa (three types of causes upAdhAna kAraNa (material cause), sahAkArika kAraNa (ancillary cause) and nimiththa kAraNa (instrumental cause)) while creating everything, being an embodiment of distinguished knowledge.
 • aLavudai … – Just as it is not possible to measure an ocean with a measuring can, sensory organs which only perceive matter (which is perceivable), cannot perceive the imperceptible bhagavAn.
 • aruvAgi niRkum – bhagavAn will remain imperceptible by those sensory organs.
 • vaLar oLi Isanai – When he remains the antharAthmA of chEthana (sentient entity) and achEthana (insentient entity) in this manner, would their defects not contaminate him? No. As said in rig vEdham “dhvA suparNA sayujA sakhAyA samAnam vruksham parishasvajAthE | thayOranya: pippalam svAdhvaththi anaSnannanyO abichAkasIthi ||” (There are two related (servant and master) birds (jIvAthmA and paramAthmA) residing in a tree (body). One bird (jIvAthmA) enjoys the fruits of its actions (karma) and the other one (paramAthmA) being detached is radiantly witnessing that), being untouched by their defects, he would have the radiance acquired by his niyanthruthva (controlling ability).
 • mUrththiyai – While being jagath SarIri (having entire creation as his body), he is also present with spiritual divine form in nithya vibhUthi (paramapadham – spiritual realm).
 • pUthangaL aindhai iru sudaraiAzhwAr enjoys emperumAn‘s both aspects – that is, being with divine form and being with the entire creation as his body. To indicate that, AzhwAr said “pUthangaL aindhai iru sudarai” – his being the controller of leelA vibhUthi (material realm) is explained by highlighting pancha bhUtha (five great elements) which are part of kAraNa (intermediary cause) and chandhra/sUrya (moon/sun) which are part of the final effect.
 • kiLar oLi mAyanaik kaNNanai – emperumAn who descended as krishNa into this material realm bringing along his spiritual divine paraphernalia/form.
 • kaNNanaith thAL paRRi – Holding on to the divine feet of emperumAn who said as in SrI bhagavath gIthA 18.66 “mAm Ekam SaraNam vraja” (surrender unto me only).
 • yAn enRum kEdilanE – There is no disaster for me who properly held on to the divine feet of emperumAn who sustains due to the eternal relationship with the AthmA, even when the AthmA is shying away from him and when that AthmA becomes friendly towards him, he appears in front and protects the AthmA.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.9 – dhukkamil

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

krishna-on-leaf

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In ninth pAsuram – AzhwAr says “I who enjoyed the ultimately amazing vatathaLaSAyi (emperumAn lying in banyan tree leaf during total deluge), have no weakness”. It can also be said that AzhwAr is meditating upon total deluge.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr says “I who am surrendered to emperumAn who is the protector in all manner and who is the companion when in danger,  have not weakness”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

dhukkamil gyAnach chudaroLi mUrththi thuzhAy alangal perumAn
mikka pal mA mAyangaLAl vigirudham seydhu vENdumuruvu koNdu
nakka pirAnOdu ayan mudhalAga ellArum evaiyum thannuL
okka odunga vizhunga vallAnaip peRRu onRum thaLarvilanE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

dhukkam il – without trace of sorrow
gyAnam – one who is having knowledge
sudar oLi – very radiant
mUrththi – having form
thuzhAy alangal – decorated with thiruththuzhAy (thuLasi) garland
perumAn – sarvAdhika (greater than all)
mikka – (as said in SvEthASvathara upanishath as “… parAsya sakthir vividhaiva srUyathE …” (that supreme bhagavAn who has full ability)) greatly excellent
pal mAyangaLAl – multifarious amazing abilities
vENdum uruvu – forms (as desired by him) that are dear to him
koNdu – accepting
vikirutham seydhu – performs [wondrous] activities (to make others think of him to be one among those species he is born in)

(not only that)
nakka pirAnOdu – rudhra who has directions as cloth (naked) and who considers himself to be supreme
ayan – brahmA who is popularly known as aja (who is creator of such rudhra)
mudhalAga – starting with
ellArum – every chEthana (sentient being)
evaiyum – achEthana (insentient objects)
okka – without any difference
thannuL odunga – to have them rest in a small portion inside him
vizhunga vallAnai – one who has the power to protect them by swallowing them
peRRu – having attained
onRum thaLarvu – any weakness (loss of strength)
ilan – do not have.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is having knowledge without any trace of sorrow; he is having a very radiant divine form; he is greater than all, decorated with thiruththuzhAy (thuLasi) garland, with  greatly excellent multifarious amazing abilities, accepts forms that are dear to him and performs [wondrous] activities. Not only that, he has the power to protect by swallowing all sentient beings starting with rudhra who has directions as cloth (naked) and who considers himself to be supreme, brahmA who is popularly known as aja and insentient beings without any difference to have them rest in a small portion inside him. Having attained such emperumAn, I do not have any weakness (loss of strength).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • dhukkam il … – sarvESvara who is having knowledge which is opposite to all defects, infinitely radiant form and decorated with thiruththuzhAy (thuLasi) garland which matches such beautiful form. alangal – garland.
 • mikka … – with unlimited multifarious amazing abilities
 • vENdum uruvu koNdu vikirutham seydhu – Accepting the forms that he desires and engaging in wondrous activities. That is – explaining the agatitha gatanA sAmarthyam (making the impossible happen) such as accepting a small form, swallowing the big worlds and resting in a banyan leaf.
 • nakka pirAn … – emperumAn who is sarva rakshaka (protector of all) who has the ability to place all chEthana and achEthana to save them from praLaya (total deluge). chEthanas include rudhra who is popularly known as a favourer for his devotees, brahmA who has the fame of being the father of such rudhra. “odunga vizhungugai” means – as said in periya thirumozhi 11.5.3 “EzhulaguNdum idam udaiththu” (there is lot of space in his stomach even after consuming all the worlds), the worlds settling down nicely instead of appearing like cluster fig strung in a stick (without any sequence/match). Such emperumAn …
 • peRRu onRum thaLarvilanE – Do I have any sorrow after taking shelter of sarvaSakthi (omnipotent lord) without any expectation? During naimiththika praLayam (partial deluge), since emperumAn protects the 3 worlds which are to be protected by the dhEvathAs, he is the real protector of all (including those dhEvathAs).

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.8 – allalil inbam

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

vishnu-lakshmi

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In eighth pAsuram – AzhwAr enjoys speaking about emperumAn‘s experience in nithya vibhUthi (paramapadham – spiritual realm).

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr says “I who have taken refuge at the divine feet of emperumAn who is greater than all, divine master of SrI mahAlakshmi and who controls everything just by his divine will, have no sorrow”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction. Also explained as AzhwAr saying “I who have taken refuge of krishNa who said ‘mAmEkam‘ (me only) with pirAtti’s purushakAram (recommendation), have no sorrow”.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Eighth pAsuram. AzhwAr says “I who enjoyed emperumAn‘s quality (simplicity) of protecting everyone in the world even after having the supremacy of enjoying the nithya vibhUthi (paramapadham), have no sorrow”.

pAsuram

allalil inbam aLaviRan(dhu) engum azhagamar sUzhoLiyan
alli malar magaL bOga mayakkukkaLAgiyum  niRkum ammAn
ellaiyil gyAnaththan gyAnamahdhE koN(du) ellAk karumangaLum sey
ellaiyil mAyanaik kaaNNanaith thAL paRRi yAnOr dhukkam ilanE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

allal – without any sorrow
inbam – quality of bliss
aLavu iRandhu – without end
engum amar – pervaded everywhere
azhagu – with beauty in all parts [of his divine body]
sUzh – with
oLiyan – being with overall beauty

(with this bliss and beauty)
alli malar magaL – with SrI mahAlakshmi, the best among women, who is infinitely enjoyable due to having lotus flower as her abode
bOgam – due to the union
mayakkukkaLAgiyum – (unable to distinguish between the two) being with blissful joyful form
niRkum – standing
ammAn – greater than all
ellai il – (like previously explained bliss, beauty and joy) boundless
gyAnaththan – having great knowledge
ahdhu – that (which does not expect anything else)
gyAnamE – knowledge
koNdu – having
ellAk karumangaLum – all worlds which are part of the effect
sey – (just with his divine will) being the controller
ellai il – boundless
mAyanai – having amazing activities
kaNNanai – krishNa
thAL paRRi – holding on to his divine feet tightly
yAn – I
Or dhukkam – any sorrow
ilan – not having.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is with the overall physical beauty with the quality of bliss without a trace of sorrow and endless beauty which is pervaded in all his [divine body] parts; he is greater than all, standing with blissful joyful form due to union with SrI mahAlakshmi, the best among women,  who is infinitely enjoyable due to having lotus flower as her abode; he is having boundless great knowledge with which he controls all of the worlds (which are part of effect); for me who is holding on tightly to the divine feet of krishNa who is having boundless amazing activities, there is no sorrow.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • allal … – Unlike svarga where there is joy mixed with sorrow and there is a limit to the enjoyment, emperumAn has sorrow-less joy, complete happiness and unlimited bliss.
 • engum azhagamar – his lustre spreads all over the thripAdh vibhUthi (paramapadham  – spiritual realm).
 • sUzhoLiyan – azhagu explains avayava SObhA (individual part-by-part beauty) and sUzhoLi explains samudhAya SObhA (collective beauty).

Alternative explanation,

 • engum azhagamar – If we analyse from his divine feet to head individually, each part will be without any defect as one would say “Oh this part is nice! Oh this other part is nice!” and so on.
 • sUzhoLiyan – the whole of thripAdh vibhUthi is flooded with his lustre. lAvaNyam means pervading everywhere and visible everywhere.
 • alli malar magaL … – Instead of this beauty being wasted like moon shining in forest, AzhwAr explains how his beauty is deeply enjoyed by SrI mahAlakshmi who remains right in his chest. sarvESvaran who is having amazing bliss due to union with infinitely enjoyable SrI mahAlakshmi, like flower and its fragrance together. mayakku – Anandham – bliss. mayakku also means union.
 • Agiyum niRkum – On top of the self-evident bliss, he would also have the bliss that is acquired due to being SrIya:pathi (the master of SrI mahAlakshmi).
 • ammAn – sarvESvaran is embodiment of bliss and the master of SrI mahAlakshmi.
 • ellaiyil gyAnaththan – As said in SrI rAmAyaNam bAla kANdam “manasvI” (One who has his heart on her), in romantic aspects, his knowledge is much greater than her knowledge as a horse is much faster when compared to an elephant.
 • gyAnam ahdhE koNdu …emperumAn will create these worlds in the material realm having gyAnam (knowledge) that arises out of the union with SrI mahAlakshmi as the only means without expecting anything else. kUraththAzhwAn too explained this in SrI sthavam 1 “yasyA vIkshya mukham thadhingitha parAdhInO vidhaththE’kilam” (emperumAn who looks at the facial reactions of SrI mahAlakshmi and engages in creation based on such reactions). It is by this, thaiththirIya upanishath’s “bahu syAm” (let me be many) happens. For everyone else, union with worldly matters will lead to loss of knowledge, strength and form. But the union of emperumAn and pirAtti leads to the opposite [i.e., leads to the well-being of entire creation].
 • ellaiyil mAyanai – The amazing person who can perform srushti (creation) etc just by his knowledge in the form of divine will.

Who is such person?

 • kaNNanai – krishNa. mahAbhAratham rAjasUya parvam “krishNa Evahi lOkAnAm” (krishNa is the cause for creation etc).
 • kaNNanaith thAL paRRi yAn Or dhukkam ilanE – With pirAtti’s presence, emperumAn who would take care off our requirements with her recommendation and without assistance of anyone else, one who is filled with bliss as said in thaiththirIya upanishath “Esha hyEvAnandhayAthi” (this paramAthmA bestows bliss) – for me who is surrendered to such emperumAn, there is no sorrow.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.7 – thunbamum inbamum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

githai-karappangadu-wrapper

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In seventh pAsuram – AzhwAr says “I enjoyed the joy acquired for emperumAn through leelA upakaraNam [the tool for his sport – material realm] and became free from sorrow”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Seventh pAsuram. AzhwAr says “Since ISwara is akarma vaSya (not bound by karma [virtues/vices]) and since everything in this leelA vibhUthi (material realm) is only for his sport, for me who meditated upon that, there is no binding in karma; I also don’t have to be involved in this material realm”.

pAsuram

thunbamum inbamum Agiya sey vinaiyAy ulagangaLumAy
inbam il vennaragAgi iniya nal vAn suvarggangaLumAy
man pal uyirgaLumAgip pala pala mAya mayakkukkaLAl
inbuRum iv viLaiyAttudaiyAnaip peR(Ru) Edhum allal ilanE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thunbamum – sorrow (in the form of dislikes)
inbamum – joy (in the form of likes)
Agiya – to occur
sey – done by (chEthanas – sentient beings)
vinai – karma (in the form of puNya and pApa)
Ay – being the controller
ulagangaLum – for the worlds (where these can be performed)
Ay – being the controller

(as result of such karma)
inbam il vem naragu – for hell where there is no trace of joy
Agi – being the controller
iniya – with pleasing enjoyable aspects
nal – nice
vAn – best
suvarggangaLum – regions of heaven
Ay – being the controller
man – eternal (due to being present at all times such as the time when the karma is performed, the time when the results are reaped)
pal uyirgaLum – countless beings
Agi – being the controller
pala pala – countless (in different qualities, different intellectual levels, different tastes)
mAyam mayakkukkaLAl – chEthanas who are bewildered due to effects of prakruthi (material nature)
inbuRum – causing enjoyment
iv viLaiyAttudaiyAnai – one who has leelAs (sports) in this material realm
peRRu – attaining truly
Edhum – even a little bit
allal – suffering (in this material realm which is bound by karma)
ilan – I don’t have.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is the controller of puNya/pApa karma which leads to sorrow and joy; he is the controller for the worlds where these puNya/pApa are performed; he is the controller for hell where there is no trace of joy and regions of heaven which have nice best pleasing enjoyable aspects (which are the result of such puNya/pApa); he is the controller of countless eternal beings; he is the one who is having countless chEthanas who are bewildered due to effects of prakruthi and thus having enjoyable leelAs (sports) in this material realm; after attaining such emperumAn truly, I don’t have even a little bit of suffering in this material realm.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thunbam … – being the controller of puNya/pApa karma (virtues and vices) which cause happiness/joy
 • ulagangaLumAy – Explains the world where such puNya/pApa are earned. Also explains the abode of enjoyment.
 • inbam il vem naragAgi – being the controller of hell where there is not even a trace of joy
 • iniya nal vAn suvarggangaLumAy – being the controller of heaven which has a little bit of joy when compared to hell. When “ulagangaLumAy” is explained as the abode where puNya/pApa is earned, this is explained as the abode of enjoying those effects of puNya/pApa; alternatively – if that was explained as enjoyable abodes, here, they simply speak about the joy and sorrow.
 • man pal uyirgaLum Agi – being the controller of the unlimited group of AthmAs who are the karthA (performer) for the karma (action) and the bhOkthA (enjoyer) of the result. Being the controller of the eternal countless AthmAs.
 • pala pala … – Having sports that are caused by the various intellects due to unlimited changes in material nature. How is this suffering of jIvAthmAs in separation from him, enjoyable [as a sport] for sarvESvaran who is well wisher of everyone and most merciful? When he tries to protect them out of compassion, and if that [protection] is undesirable for them, that becomes amusing for him, and thus becomes part of his sport; this is the direct essence of why such suffering of chEthanas becomes part of his sport. When the knowledge/consciousness that was given by him gets misused and causes disaster, he looks at SrI mahAlakshmi thinking “I gave them knowledge/consciousness with a particular purpose, but they have used it for other reasons” and smiles, naturally it becomes part of sport.
 • Edhum allal ilanE – For me who meditated upon his akarma vaSyathA (not being bound by karma), there is no karma vaSyathA (binding by karma); for me who meditated upon his creation etc as part of his sport, there is no sorrow of being involved in this material realm. SrI bhagavath gIthA 4.14na mAm karmANi limpanthi na mE karmapalE spruhA | ithi mAm yO ’bhijAnAthi karmabhir na sa badhyathE ||” (Activities such as creation etc do not bind me (who is sarvESvara); There is no desire for me in the fruits of the activities such as creation etc; Whosoever knows me well in this manner, he is not bound by the sins). SrI bhagavath gIthA 7.14 “… mama mAyA dhurathyayA | mAmEvayE prapadhyanthE mAyAmEthAm tharanthi thE ||” (My material nature is difficult to crossover; those who surrender unto me, will cross over this material realm). As said by bhagavAn himself “one who knows me thus, will not be bound by karma” and “Only those who surrender unto me to remove the bindings, are the ones who can cross over the material realm”, for me who fully depend on him to be relieved, there is no suffering.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.6 – thuyaril sudaroLi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

krishna-leela

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In sixth pAsuram – AzhwAr says “I who have enjoyed krishNa‘s infinite beauty, have no trace of sorrow”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Sixth pAsuram. AzhwAr says “I who have enjoyed the qualities of krishNa who presented his spiritual form in a human form to be seen by samsAris (materialistic people), have no trace of sorrow”.

pAsuram

thuyaril sudar oLi thannudaich chOdhi ninRa vaNNam niRkavE
thuyarin maliyum manisar piRaviyil thOnRik kaN kANa vandhu
thuyarangaL seydhu than dheyva nilai ulagil puga uykkum ammAn
thuyaramil sIrk kaNNan mAyan pugazh thuRRa yAn Or thunbam ilanE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thuyar il – (since it is spiritual) being opposite to sorrow etc
sudar oLi – (since it is sudhdha sathvam (pure goodness)) very radiant resplendent form
thannudaich chOdhi – his distinguished form which is termed as param jyOthi (supreme light)
ninRa vaNNamE – in the same original state
niRka – retaining

(Like a lamp lit from another lamp, assuming his spiritual form in the human form)
thuyaril – in sorrow
maliyum – subsisted
manisar piRaviyil – in human birth
thOnRi – appear/incarnate
kaN kANa vandhu – presenting (his spiritual form which is imperceptible) to the human eyes
thuyarangaL seydhu – engage (devotees and others in his qualities (physical, magnanimity, bravery etc))

(staying lowly while performing the duties as messenger, charioteer etc)
than – his distinguished
dheyvam nilai – divine supreme state

(through viSvarUpa dharSanam etc)
ulagil – in this world (which does not understand his greatness)
puga uykkum – place firmly
ammAn – one who is greater than all
thuyaram il sIr – one who is opposite to all bad aspects and the abode of all auspicious qualities
kaNNan – krishNa
mAyan – amazing person’s
pugazh – qualities and activities
thuRRa – closely enjoyed
yAn – I
Or thunbam – an undesirable aspect
ilan – not having

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn retaining his distinguished form which is termed as param jyOthi (supreme light) and is opposite to sorrow etc and is very radiant resplendent form, appeared in human birth which is subsisted with sorrow, presenting (his spiritual form which is imperceptible) to the human eyes and engaged in his qualities; he is placing firmly his distinguished divine supreme state in this world; he is greater than all and is opposite to all bad aspects and the abode of all auspicious qualities; after closely enjoying such amazing personality krishNa‘s qualities and activities, I am not having any undesirable aspect.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thuyaril … – Being opposite of all defects, being infinitely radiant due to being fully in the mode of pure goodness, his divine form which is exclusive for him unlike that of anyone else.
 • ninRa vaNNam niRkavE – Without losing anything from the form in paramapadham, like a lamp lit from another lamp, presenting himself here [in samsAram] as found there [in paramapadham]. Explained in SrI bhagavath gIthA 4.6 “svAm prakruthim adhishtAya” (I am situated in my own divine nature).
 • thuyaril … – Appearing in the human births which are immersed in ocean of sorrow. SrIvishNu purANam 5.3.2 “dhEvakI pUrvasandhyAyAm AvirbhUtham” (krishNa, the sun, appeared in dhEvaki, the eastern direction).
 • kaN kANa vandhu – He, who is always seen by nithyasUris and not qualified to be seen by material eyes, makes himself visible for these material eyes.
 • thuyarangaL seydhu – Hurt the favourable ones with his beauty and the unfavourable ones with his weapons. mahAbhAratham “kruthvA pArAvatharaNam pruthivyA: pruthulOchana: | mOhayithvA jagath sarvam gathas svam sthAnamuththamam ||” (The beautiful eyed krishNa relieved the burden of earth, bewildered the people of all worlds and ascended to his supreme abode) – emperumAn hurt his enemies with thorn-edged stick and favourable ones with his beautiful eyes. As said by AzhwAr himself in thiruvAimozhi 7.7.1 “iNaik kURRam kolO” (pair of death-personified), emperumAn’s eyes hurt his devotees with their beauty.
 • than dheyva nilai – his divine nature.
 • ulagil – samsAram (material realm) which is undeserving
 • puga uykkum – making the entry [of his form into this world]
 • ammAn – Here emperumAn‘s prApthi (aptness) of revealing his nature without any expectation to the samsAris (materialistic people) is explained. He revealed his divine form/nature to samsAris because both the residents of paramapadham and the residents of samsAram have equal right to enjoy bhagavAn. Also explained as – emperumAn winning over the materialistic people by performing acts of going as messenger, being the charioteer etc.
 • thuyarm il sIrk kaNNankrishNa who is devoid of bad aspects and abode of auspicious qualities.
 • mAyan – one who is having amazing qualities and activities.
 • pugazh thuRRa yAn – I who enjoyed his auspicious qualities at close proximity.
 • Or thunbam ilanE – If he blesses me to embrace and enjoy his spiritual divine auspicious form when I am in this material body, when I shed this body and go to paramapadham seeking the same thing, would he make that difficult to attain? [So, I have no such sorrows].

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.10.5 – idar inRiyE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Tenth decad

Previous pAsuram

krishna-arjuna-chariot

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In fifth pAsuram – AzhwAr meditates upon the great incident of krishNa rescuing vaidhika puthra (son of a brAhmaNa) and becomes satisfied.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

In fifth pAsuram – AzhwAr meditates upon the great incident of krishNa rescuing vaidhika puthra (son of a brAhmaNa) and says “For me who has taken refuge of such emperumAn, there is no sorrow”.

pAsuram

idar inRiyE oru nAL oru pOzhdhil ellA ulagum kazhiyap
padar pugazhp pArththanum vaidhikanum udan ERath thiN thEr kadavich
chudar oLiyAy ninRa thannudaich chOdhiyil vaidhikan piLLaigaLai
udalodum koNdu koduththavanaip paRRi onRum thuyar ilanE.

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

idar inRiyE – without difficulty
oru nAL – one day
oru pOzhdhil – at a time (which is in between the completion of one karma (task) and the beginning of the next karma)
ellA ulagum – for all worlds
kazhiya – to go away from
padar pugazh – very famous (due to being surrendered to krishNa)
pArththanum – arjuna
vaidhikanum – and the brAhmaNa
udan ERa – climb along and go with
thiN thEr – the firm chariot (which does not go through any change even while reaching the causal region [paramapadham])
kadavi – ride
sudar oLiyAy ninRa – standing, greatly radiant, changeless
thannudaich chOdhiyil – his own abode which is indicated by the term “param jyOthi” (supremely radiant abode)
vaidhikan piLLaigaLai – the four sons of that brAhmaNa
udalodum – with their unchanged bodies (since paramapadham does not get affected by change in time)
koNdu koduththavanai – brought back and gave them to him [brAhmhaNa]
paRRi – approached and enjoyed

(as a result of that)
onRum – in any manner
thuyar ilan – remain free from worldly sorrows

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn, one day at a particular time (which was in between the completion of one karma (task) and the beginning of the next karma), to go away from all [material] worlds, having the greatly famous arjuna and the brAhmaNa climbing along in the firm chariot, rode it without any difficulty, reached his own greatly radiant abode which is indicated by the term “param jyOthi” (supremely radiant abode), brought back the four sons of that brAhmaNa with their unchanged bodies (since paramapadham does not get affected by change in time) and gave them to him [brAhmaNa]; I approached and enjoyed such emperumAn and (as a result of that) remain free from worldly sorrows in any manner.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • idar inRiyE – without any difficulty
 • oru nAL – On a day when the brAhmaNa had taken a vow in a yagya which lasts just one day
 • oru pOzhdhil – After completing the morning rituals and before starting the noon rituals
 • ellA ulagum kazhiya – to go beyond the AvaraNa sapthaka (the seven layers which surround the material realm)
 • padar pugazhp pArththanum – arjuna who is greatly famous for accepting krishNa as all types of relatives as said in mahAbhAratham rAjasUya parvam “yasya manthrI cha gOpthA cha suhruthchaiva janArdhana:” (janArdhana who is the lord of all the worlds and is the minister, protector and friend of arjuna).
 • vaidhikanum – A brAhmaNa who has endless attachments towards the divine feet of krishNa
 • udan ERa – climb along with him
 • thiN thEr kadavi – Having them in the chariot, without disturbing the kAryAkAram (state of being the effect), riding the chariot up to mUla prakruthi (ultimate layer of primordial matter) by giving strength; like even when soil is in the state of a block, the structure of a pot is subtly present [this is an example to explain how bhagavAn managed to bring through the chariot (which is the state of effect) up to mUla prakruthi (which is the state of cause) – an impossible task which is only possible by bhagavAn].
 • sudar oLiyAy ninRa – oLi means beauty. the abode which remained infinitely radiant and changeless.
 • thannudaich chOdhiyil – His distinguished abode, where his radiance is well spread out. The abode cannot be seen by arjuna and brAhmaNa due to it being the embodiment of the radiance of many millions of sun and moon as said in mahAbhAratham AraNya parvam “athyarkkAnaladhIptham thath sthAnam vishNOr mahAthmana:” (the divine abode of the great vishNu which shines like many millions of sun/moon lit together). So, emperumAn stops them at thamas (mUla prakruthi – at the edge of the material realm), and since it is his own abode, he entered there alone; this abode is such that only dhESika (qualified visionary persons) can enter as fish swims in water.
 • vaidhikan piLLaigaLai – the sons of the brAhmaNa.
 • udalodum … – He brought back the children without any change from the time they left the material realm, since time does not alter anything in the spiritual realm [the children remained the same way].
 • udalodum … – Also explained as – He brought them back with the turmeric which was applied on them, the silk garment they wore, waist string and yagyOpavItham (sacred thread), decorations in their ears etc. nanjIyar asked bhattar “If they were taken away as they were born, would these decorations have been applied?” and bhattar replied “since they are rishiputhrar (children of a sage [the brAhmaNa is explained as a sage who has special powers]), they can be born with these decorations”.
 • paRRi … – It is difficult to bring water from ocean to a higher place, but is easy to bring water from a higher place to ocean. Similarly, to bring back any one from paramapadham  (spiritual realm) to samsAram (material realm) is not acceptable for emperumAn‘s divine heart. His desire is to bring those in this material realm to the spiritual realm. Unlike the brAhmaNa who forced emperumAn to act against his will, for me who desired to go to paramapadham which is natural for me and pleasing to him – is there any sorrow? The children had to return since their karma (virtues/vices) were not exhausted yet. How did these children enter paramapadham where those who have exhausted their karma can only enter? This is because, the divine consorts wanted to manifest their independence [to see krishNa] and thus brought them over there. Unlike them [he is desiring with full heart to go to paramapadham unlike the children who were forcefully taken there], AzhwAr says “I started in thiruviruththam 1 ‘inninRa nIrmai iniyAm uRAmai‘ (I cannot tolerate this lowly samsAram any more) and concluded in thiruvAimozhi 10.7.10 ‘mangavottu’ (Please agree to remove all my material attachments) – manifesting my detachment in samsAram; my devotion towards bhagavAn has grown as in thiruvAimozhi 7.3.6 ‘kAdhal kadalin migap peridhAl‘ (my love is greater than the ocean), thiruvAimozhi 7.3.8 ‘maN thiNi gyAlamum Ezh kadalum nIL visumbum kazhiyap peridhAl‘ (my love is greater than the world, seven oceans and great sky) and thiruvAimozhi 10.10.10 ‘adhanil periya ennavA‘ (my love which is greater than chith (sentient beings), achith (insentient beings) and ISwara (supreme lord)). As I desire to go to paramapahdam with great love, I have no sorrow”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org