Category Archives: Arththi prabandham

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை – பாசுரம் 6 – 10

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

<< பாசுரம் 1 – 5

பாசுரம் 6

தேவரீர் விஷயத்தில் அனுகூலமாய் இருப்பவர்களுக்கு தேவரீர் தக்க ஸமயத்தில் நன்மையைச் செய்யலாம். அடியேன் ப்ரதிகூலனாக இருப்பதால் மேலும் மேலும் தவறுகளே செய்வேன். ஆகையால் அதற்கு முன்பு என்னுடைய தேஹத்தைப் போக்கியருள வேண்டும் என்கிறார்.

வேம்பு முற்றக் கைப்பு மிகுவது போல் வெவ்வினையேன்
தீம்பு முற்றும் தேகமுற்றிச் செல்லுங்கால் ஆம்பரிசால்
ஏற்கவே சிந்தித்து எதிராசா! இவ்வுடலைத்
தீர்க்கவே ஆன வழி செய்

எப்படி வேப்ப மரம் முற்ற முற்ற, அதின் கசப்பு அதிகம் ஆகுமோ, அதே போல க்ரூரமான கர்மங்களை உடைய நான், உடம்பு முற்ற முற்ற, மேலும் மேலும் தவறுகளையே செய்வேன். ஆகையால், யதிகளுக்கு நாதரானவரே! அடியேனுடைய ஸ்வரூபம் நிலைத்து இருப்பதற்காக, தேவரீர் முற்பட்டுச் சிந்தித்து அடியேனுடைய இந்த உடலை முடிப்பதற்கான வழியைச் செய்தருள வேண்டும்.

பாசுரம் 7

உம்முடைய கார்யம் நாம் ஏன் பண்ண வேண்டும் என்று எம்பெருமானார் கேட்பதாகக் கொண்டு, மணவாள மாமுனிகள் “பால் குடிக்கும் குழந்தை என்று தன் கார்யத்தைத் தானே செய்து கொள்ளுமோ அன்று தான் தேவரீரையே நம்பி இருக்கும் அடியேனும் அடியேன் கார்யத்தைச் செய்து கொள்வேன்” என்கிறார்.

அன்னை குடி நீர் அருந்தி முலையுண் குழவி
தன்னுடைய நோயைத் தவிராளோ? என்னே
எனக்கா எதிராசா! எல்லாம் நீ செய்தால்
உனக்கது தாழ்வோ? உரை

தன் குழந்தையிடத்திலே மிகவும் அன்பு கொண்ட தாயானவள் அக்குழந்தைக்கு ஏதேனும் நோய் வந்தால் தான் நீர் முதலியவற்றை அந்த நோயை வளர்க்காத விதத்தில் பருகி, தன்னால் ஊட்டப்படும் குழந்தையின் நோயைப் போக்காளோ? என்ன ஆச்சர்யம்! அடியேனிடத்தில் தாயன்பு கொண்டிருக்கும் எதிராசரே! அடியேன் பண்ண வேண்டிய அனுஷ்டானங்களை அடியேனுக்குப் பதிலாக தேவரீர் அனுஷ்டித்தால் அடியேனுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தினால், அது தேவரீருக்குக் கெடுதலோ? இதைத் தேவரீரே அருளிச்செய்யலாமே.

பாசுரம் 8

எம்பெருமானார் “நாம் தாயைப்போலே உம்மை ரக்ஷிக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர். ஆனால் நீரே நல்ல மற்று தீய செயல்களைச் செய்கிறீரே. நாம் எப்படி உம்மை ரக்ஷிப்பது?” என்று கேட்பதாகக் கொண்டு, மணவாள மாமுனிகள் “அடியேனை தேவரீர் ரக்ஷிக்கவில்லை என்றால் அது தேவரீருக்கே அவப்பெயரைக் கொடுக்கும்” என்கிறார்.

தன் குழவி வான் கிணற்றைச் சார்ந்திருக்கக் கண்டிருந்தாள்
என்பதன்றோ அன்னை பழி ஏற்கின்றாள் நன்குணரில்
என்னாலே என்னாசமேலும் எதிராசா!
உன்னாலே ஆமுறவையோர்

தாயானவள், தன்னுடைய குழந்தை பெரிய கிணற்றுக்கு அருகில் சேர்ந்து இருக்க, அதைத் தடுக்காமல் இருந்தாள் என்பதையே தனக்கு அவப்பெயராகப் பெறுகின்றாள். எதிராசரே! நன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் பாபாமாகிற படுகுழியைக் கிட்டின என்னாலே என்னுடைய நாசத்தை விளைத்துக் கொள்ளப்பட்டது என்றாலும் தேவரீரிடத்தில் அடியேனுக்கு இருக்கும் ஸம்பந்தத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கவும்.

பாசுரம் 9

அருகில் இருப்பவர்களுக்கு “நீர் பாபங்களே செய்து இன்னம் பல பிறவிகள் எடுக்கவேண்டும்படி இருந்தால் எம்பெருமானாராலே என்ன செய்ய முடியும்” என்பது கருத்தாகக் கொண்டு “அப்படியானாலும், அடியேனுக்காக அவரும் அவதாரம் செய்து அடியேனை ரக்ஷித்து அருளுவார்” என்கிறார்.

கூபத்தில் வீழும் குழவியுடன் குதித்து அவ்
வாபத்தை நீக்கும் அந்த அன்னை போல் பாபத்தால்
யான் பிறப்பேனேலும் இனி எந்தை எதிராசன்
தான் பிறக்கும் என்னை உய்ப்பதா

கிணற்றில் விழும் குழந்தையோடே குதித்து அவ்வாபத்தை நீக்கும் தாயைப்போலே அடியேன் பண்ணிய பாபத்தாலே அடியேன் இன்னும் சில பிறவிகளை எடுத்தாலும் அடியேனுக்குத் தந்தையாகிய எதிராசர், அடியேனைக் கைதூக்கி விடுவதற்காக தாமும் அவதரித்து அருளுவார்.

பாசுரம் 10

எம்பெருமானார் திருவடிகளை விட்டு விலகி, மனது வேறு விஷயங்களில் ஈடுபடுவதனாலேயே கர்மமும் அதன் மூலம் ஜன்மமும் கிடைக்கிறது. இனி அப்பேச்சுக்கே இடம் இல்லாதபடி அவர் திருவடிகளைப் பொருந்தி வாழ் என்று தன் திருவுள்ளத்தைக் குறித்து அருளுகிறார்.

பூமகள் கோன் தென்னரங்கர் பூங்கழற்குப் பாதுகமாய்
தாம் மகிழும் செல்வச் சடகோபர் தேமலர்த் தாட்கு
ஏய்ந்து இனிய பாதுகமாம் எந்தை இராமாநுசனை
வாய்ந்து எனது நெஞ்சமே! வாழ்

எனக்கு பவ்யமான நெஞ்சே! மலர்மகளான பெரிய பிராட்டியாருக்கு வல்லபனான பெரிய பெருமாளுடைய திருவடித் தாமரைகளுக்குப் பாதுகைகளாய் அத்தாலே தாம் ஆனந்தப்படும் செல்வமான நம்மாழ்வாருடைய தேன் பெருகும் மலர் போன்ற திருவடிகளுக்குப் பொருந்திய, ப்ரியமான திருவடி நிலைகளாய், அடியேனுக்குத் தந்தையாய் இருக்கும் ராமானுஜர் என்னும் எம்பெருமானாரைச் சரணடைந்து வாழ்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை – பாசுரம் 1 – 5

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

<< தனியன்கள்

பாசுரம் 1

எப்படிப் பெரியாழ்வார் பாசுரம் பாடத் தொடங்கும்போதே எம்பெருமான் விஷயத்திலும் அவன் அடியார்கள் விஷயத்திலும் பல்லாண்டு பாடினாரோ, அப்படி மணவாள மாமுனிகளும், எம்பெருமானார் விஷயத்திலும் அவர் அடியார்கள் விஷயத்திலும் பல்லாண்டு பாடுகிறார்.

வாழி எதிராசன் வாழி எதிராசன்
வாழி எதிராசன் என வாழ்த்துவார் வாழியென
வாழ்த்துவார் வாழி என வாழ்த்துவார் தாளிணையில்
தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை

யார் எப்பொழுதும் “வாழி எதிராசன்! வாழி எதிராசன்! வாழி எதிராசன்!” என்று எம்பெருமானாருக்கு மங்களாசாஸனம் பண்ணுகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானார் அடியார்களுக்கு யார் மங்களாசாஸனம் பண்ணுகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட (முன் சொன்ன) அடியார்களுக்கு யார் மங்களாசாஸனம் பண்ணுகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட (முன் சொன்ன) அடியார்களுடைய திருவடிகளில் யார் வணங்கி இருக்கிறார்களோ, அவர்கள், நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவர்களாக விளங்குவார்கள்.

பாசுரம் 2

நம்மாழ்வார் எப்படி திருவாய்மொழியின் முதல் பதிகத்தில் “தொழுதெழு என் மனனே” என்று சொல்லி, தொழுகைக்கு விஷயமான எம்பெருமானைக் காட்டும் மந்த்ரத்தை அடுத்த பதிகத்தில் “வண் புகழ் நாரணன்” என்று காட்டினாரோ, அதே போல, மணவாள மாமுனிகளும், இப்பாட்டில் எம்பெருமானார் விஷயமான மந்த்ரத்தை வெளியிடுகிறார்.

இராமாநுசாய நம என்று சிந்தித்திரா
மாநுசரோடு இறைப் போழ்து இராமாறு
சிந்திப்பார் தாளிணையில் சேர்ந்திருப்பார் தாளிணையை
வந்திப்பார் விண்ணோர்கள் வாழ்வு

யாரெல்லாம் “ராமாநுஜாய நம:” என்று சிந்திக்காமல் உளரோ அவர்களோடு ஒரு க்ஷணப்பொழுதும் பழகாமல் இருக்கப் பார்ப்பவர்களுடைய இரண்டு திருவடிகளில் சேர்ந்திருப்பவர்களுடைய இரண்டு திருவடிகளை வணங்குபவர்கள் நித்யஸூரிகளுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் செல்வமாக இருப்பார்கள்.

பாசுரம் 3

எம்பெருமானாரைப் பார்த்து “அடியேனுக்கு எல்லா உறவும் தேவரீராக இருக்க, அந்த நிலைக்கு தடையாக இருக்கும் என் உடம்பை ஏன் இன்னம் அறுத்து அருளவில்லை?” என்கிறார்.

தந்தை நற்றாய் தாரம் தனயர் பெருஞ்செல்வம்*
என் தனக்கு நீயே எதிராசா!* இந்நிலைக்கு
ஏராத இவ்வுடலை இன்றே அறுத்தருளப்*
பாராதது என்னோ? பகர்

எதிராசரே! தேவரீரே அடியேனைப் போன்றவர்களுக்குத் தந்தை, அன்புடைய தாய், மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் பெரிய செல்வம். இந்த நிலைக்குப் பொருந்தாத என்னுடைய இந்த உடம்பை இப்போதே அறுத்து அருளாதது என்ன காரணத்தினாலேயோ? அதைச் சொல்லி அருள வேண்டும்.

பாசுரம் 4

கீழ்ப் பாசுரத்தில் விரோதியாகச் சொன்ன உடம்பையே தனக்குச் (ஆத்மாவுக்கு) சிறைக் கூடமாக நினைத்து, எம்பெருமானாரே தன்னை இந்தச் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கக் கூடியவர் என்று கொண்டு அதை அவரிடத்தில் ப்ரார்த்திக்கிறார்.

இந்த உடல் சிறை விட்டு எப்பொழுது யானேகி*
அந்தமில் பேரின்பத்துள் ஆகுவேன்* – அந்தோ
இரங்காய் எதிராசா! என்னை இனி உய்க்கை*
பரங்காண் உனக்கு உணர்ந்து பார்

இந்த உடல் என்னும் சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற்று எப்பொழுது அடியேன் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் சென்று முடிவு இல்லாத பேரின்பத்தை உடைய பரமபதத்துக்குள் இருக்கப் பெறுவேன்? யதிகட்கு இறைவரே! கருணையைப் பொழிய வேண்டும். அடியேனை ரக்ஷிப்பது தேவரீருடைய பொறுப்பன்றோ? ஆலோசித்துப் பார்த்தருளவும்.

பாசுரம் 5

எம்பெருமானாராலே தன்னைக் கைவிட முடியாது என்பதை ஒரு உதாரணத்தைக் கொண்டு உணர்த்துகிறார்.

தன் புதல்வன் கூடாமல் தான் புசிக்கும் போகத்தால்*
இன்புறுமோ? தந்தை எதிராசா! * – உன் புதல்வன்
அன்றோ உரையாய் யான் ஆதலால்* உன் போகம்
நன்றோ? எனை ஒழிந்த நாள்

தன்னுடைய பிள்ளை அருகில் இல்லாதபோது தான் அனுபவிக்கும் செல்வம் முதலியவை தந்தைக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்குமோ? யதிகட்குத் தலைவரே! அடியேன் தேவரீரின் புத்ரன் அல்லவோ? தேவரீரே இதைச் சொல்லி அருள வேண்டும். ஆகையாலே, அடியேனைப் பிரிந்து இருக்கும் நிலையில் தேவரீருடைய இன்பம் நன்றாக இருக்குமோ? [“அது இன்பமாக இருக்காது என்பதால் அடியேனையும் தேவரீரிடத்தில் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும்” என்று கருத்து]

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை – தனியன்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

தேன் பயிலும் தாரான் எதிராசன் சேவடி மேல்*
தான் பரமபத்தி தலை எடுத்து* – மாந்தர்க்கு
உணவாக ஆர்த்தியுடன் ஒண் தமிழ்கள் செய்தான்*
மணவாள மாமுனிவன் வந்து

மணவாள மாமுனிகள் யதிராஜரான எம்பெருமானாரின் தேன் பெருகும் திருவடி மேலே பரமபக்தி என்று சொல்லப்படும் அளவிறந்த அன்பால், அந்த எம்பெருமானாரைப் பிரிந்து வாடும் வாட்டத்தை வெளியிட்டுக்கொண்டு, அறிவில் குறைந்தவர்களின் ஆத்மாவுக்கு அந்த எம்பெருமானாரிடத்தில் பக்தியை வளர்க்கும் உணவாக, அழகிய தமிழ் ப்ரபந்தமாக இந்த ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தை அருளிச் செய்துள்ளார்.

வம்பவிழ்தார் வண்மை மணவாள மாமுனிகள்*
அம்புவியில் கால் பொருந்தா ஆர்த்தியினால்* – உம்பர் தொழும்
விண்ணுலகில் செல்ல விரைந்து எதிராசன் பதங்கள் *
நண்ணி உரைத்தார் நமக்கு

தேன் பெருகும் மாலையை அணிந்து, வள்ளல் தன்மையுடன் இருக்கும் மணவாள மாமுனிகள் யதிராஜரான எம்பெருமானாரைப் பிரிந்து இந்த நிலவுலகில் வாழ முடியாத ஆற்றாமையினால், நித்யஸூரிகள் நித்யமாக எம்பெருமானைத் தொழும் பரமபதத்தில் உள்ள எம்பெருமானாரின் திருவடிகளை விரைந்து சென்றடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதை நம்மைப் பார்த்து உபதேசிக்கிறார்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ச்ரிய:பதியான ஸர்வேச்வரன் இவ்வுலகில் உடையவர்களுக்கு உஜ்ஜீவனத்தை அளிப்பதற்காக அழிந்து கிடந்த இவ்வுலகத்தைப் படைப்பது, சாஸ்த்ரங்களைக் கொடுப்பது, தானே வந்து அவதரித்து உபதேசங்களைப் பண்ணுவது, ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களைக் கொண்டு ஸம்ஸாரிகளைத் திருத்துவது என்று பல முயற்சிகளைச் செய்கிறான். உஜ்ஜீவனம் என்பது பகவானுக்கு நித்ய கைங்கர்யம் பண்ணுவது. அது முதல் நிலை. அதனுடைய எல்லை நிலம், பாகவதர்களுக்கு நித்ய கைங்கர்யம் பண்ணுவது. பாகவதர்களில் முக்யமான ஒருவரே ஆசார்யர். அந்த ஆசார்ய ஸ்தானத்தில் சிறந்து விளங்கியவர் எம்பெருமானார். இவர் மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன் என்று கொண்டாடப்படுபவர் – நம்மாழ்வாரிடத்தில் மிகவும் அன்பு பூண்டவர். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாருக்கு யதீந்த்ரர் என்று ஒரு அழகிய திருநாமம் உண்டு. யதீந்த்ரரிடத்தில் மிகுந்த அன்பு பூண்டவர் மணவாள மாமுனிகள். யதீந்த்ர ப்ரவணர் என்று மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஒரு சிறப்புத் திருநாமம் உண்டு. இவர் எம்பெருமானாரின் புனரவதாரம்.

இவர் எம்பெருமானார் விஷயமாக இரண்டு அற்புத ப்ரபந்தங்களை அருளியுள்ளார். ஒன்று ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அருளிய யதிராஜ விம்சதி, மற்றொன்று தமிழில் அருளிய ஆர்த்தி ப்ரபந்தம். இவை இரண்டிலும் எம்பெருமானாரிடத்தில் தனக்கிருந்த பேரன்பை அழகாகக் காட்டியுள்ளார்.

இங்கே ஒரு கேள்வி எழுகிறது – எம்பெருமானாரின் புனரவதாரம் மணவாள மாமுனிகள் என்றால், எதற்காகத் தானே தன் விஷயத்தில் பக்தியுடன் இருக்க வேண்டும்? இதற்குப் பெரியோர்கள் காட்டும் விளக்கம் – எம்பெருமானை வணங்குவது எப்படி என்பதை எம்பெருமான் தானே ஸ்ரீராமனாக இருந்து பெரிய பெருமாளைத் தன் குல தெய்வமாகக் கொண்டு காட்டினான். ஆசார்யனை எப்படி வணங்குவது என்பதை எம்பெருமானார் தாமே மணவாள மாமுனிகளாக இருந்து எம்பெருமானாரைத் தன் இஷ்ட தெய்வமாகக் கொண்டு காட்டினார்.

இப்படி மணவாள மாமுனிகள் அருளிய ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் காட்டப் படுகின்றன. ஒன்று எம்பெருமானாரின் திருமேனியை அனுபவித்து மங்களாசாஸனம் பண்ணுவது, மற்றொன்று எம்பெருமானாரைப் பிரிந்து வாழ முடியாமல் அவரைச் சென்று உடனே அடைய ஆசைப்பட்டுக் கதறுவது.

இந்த அற்புத ப்ரபந்தத்துக்கு பிள்ளை லோகம் ஜீயர் ஒரு அழகிய வ்யாக்யானத்தை அருளியுள்ளார். அதன் துணை கொண்டு, இதற்கான எளிய விளக்கவுரையை இங்கே அனுபவிக்கலாம்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Glossary/Dictionary by word – Arththi prabandham

Published by:

Sorted by pAsuram

WordMeaningpAsuram
 abhimAniththu  that I (maNavALa mAmunigaL) am yoursArththi Prabandham – 25 
 AchAriyanAlE anRO  is the AchAryan. Is it not because of him, the AchAryan?Arththi prabandham – 45 
 adaindhOr thamakku  Towards those people who reachArththi prabandham – 34 
 adarAmal  does not pounce on me.Arththi prabandham – 42 
 adarndhuvarum  those who came united in large numbers,Arththi prabandham – 31 
 adarum  has decided to reside in me forever.Arththi prabandham – 36 
 adarumpozhudhu  each one of them asks to feed their respective channels when they pounce on me.Arththi prabandham – 42 
 AdhalAl  HenceArththi prabandham – 5 
 AdhalAl  HenceArththi Prabandham – 16 
 adhaRindhu  knew about itArththi Prabandham – 25 
 adhigAram illAdhArkkanRO  will step down to help out those people who does not have an iota of any of the aforementioned qualification. Is it not true?Arththi Prabandham – 14 
 adhigAramundEl  if one is completely qualified across the dimensions of knowledge and its subsequent practiceArththi Prabandham – 14 
 adhu  will thatArththi prabandham – 7 
 adhukku  (Think about) the enjoyment that ensuesArththi prabandham – 27 
 adhukku idaichuvarAy kidakkum  (Think about) those that acts as obstacleArththi prabandham – 27 
 adi  lotus feetArththi Prabandham – 16 
 adi aRuththAn  the one who annihilated the roots ofArththi prabandham – 31 
 adimai kolla  and are thinking about using me for your eternal service.Arththi Prabandham – 35 
 adimai koNda perumAnE!!!  The one who ruled overArththi prabandham – 33 
 adimai koNdu pOndhAy  (Instead) you accepted my kainkaryam at your lotus feetArththi Prabandham – 25 
 adiyArgaL  nithyasUris.Arththi prabandham – 27 
 adiyArgaL kuzhAngaL  In addition to them, there is a beautiful collection of nithyasUris and mukthas (nithyasUris including the likes of ananthan, garudan, vishwaksEnar etc; mukthas including the likes of parAnkusa and parakAla). This collection looks like a beautiful collection of pearl and gemsArththi prabandham – 23 
 adiyEn  myArththi prabandham – 36 
 adiyEn  I, the eternal servant (of SrI rAmAnuja)Arththi prabandham – 40 
 adiyEn  (at that time) me, who is the eternal servant of you, my master SrI rAmAnujaArththi prabandham – 42 
 adiyEn  myArththi prabandham – 57 
 adiyEnai abimAniththaruLi  I am deemed to be fit only in paramapadham and not in the materialistic worldArththi Prabandham – 35 
 adiyiNaigaL  the sole refuge, the twin lotus feet ofArththi prabandham – 31 
 aduththaduththu  incessantlyArththi Prabandham – 25 
 AgAdhadhE seyvan  (On the contrary, though I proscribed others to indulge things that are not advocated by our gurus) I continued to do those religiously.Arththi Prabandham – 16 
 AgAdhadhu  the AchAryas (gurus) described as those to be discardedArththi Prabandham – 16 
 Agi  by being myArththi prabandham – 54 
 AguvEn  (when) shall I?Arththi prabandham – 4 
 aimpathilum  even when they are fifty years of ageArththi prabandham – 38 
 aimpulangaL  (My) five sensesArththi prabandham – 42 
 aimpulanil  and is commonly called as the senses of five senses that continuously impactsArththi prabandham – 36 
 aiyO  alas!!!Arththi prabandham – 54 
 Akkai vazhi uzhanRu  go in the direction that my body pulls, thereby literally being a servant to my master (my body)Arththi Prabandham – 19 
 ALAkkik koNda  was made your servant by you (emperumAnAr)Arththi Prabandham – 53 
 alankariththu  decorateArththi Prabandham – 20 
 alankariththu  decorateArththi Prabandham – 24 
 ALAnOm  became the servants ofArththi prabandham – 46 
 alarmagaLkOn  (think about) the omnipotent, omniscient Lord sriman nArAyaNan, who is the divine consort of periya pirAtti, who is seated on a lotus flowerArththi prabandham – 27 
 aLiththaruL  (You) blessArththi prabandham – 54 
 aLiththaruLum  He also blessed us by givingArththi prabandham – 46 
 aLiththOn  protectedArththi prabandham – 48 
 allAdha suRRamum  (by being) all those desirable and closely knit relations.Arththi prabandham – 54 
 allum pagalum  both in the night as well as dayArththi Prabandham – 19 
 Am  that is establishedArththi prabandham – 8 
 amAnavanAl  and gets lifted by the touch of a person known as amAnavanArththi Prabandham – 24 
 amarar vandhu edhirkoNdu  Thereupon, the nithyasUris come and greetArththi Prabandham – 24 
 AmparisAl  (Hence) in order to reinstate the true nature of my soulArththi prabandham – 6 
 amudha virasaiyARRil  in the river known as virajAArththi Prabandham – 20 
 anAdhi anRO  Is it something that started from yesterday? No. Is it not true that it is eternal (forever)? (Yes it is in fact true.)Arththi prabandham – 45 
 anaiththulagum  (everyone in) all the worldsArththi prabandham – 41 
 anaiththum  (I am a person with) all possibleArththi prabandham – 17 
 anaiththum  all theArththi prabandham – 34 
 AnandhamayamAna mAmaNi mandapaththu  in the altar that beams with infinite happiness, that is known as thirumAmaNi maNdapamArththi prabandham – 23 
 ananthan  and is known by the name of ananthAzhvAnArththi prabandham – 23 
 anavaratham  (I am) alwaysArththi Prabandham – 25 
 anavaratham  (hey SrI rAmAnuja!!!) AlwaysArththi Prabandham – 35 
 anbu  devotionArththi Prabandham – 15 
 andha  thatArththi prabandham – 9 
 andha ulagil  to paramapadham that is the ultimate destination for all.Arththi prabandham – 43 
 andham  endArththi prabandham – 4 
 andhaththivaththE  paramapadham that is being described by the Sruthis as parama vyOma:Arththi prabandham – 50 
 andhO  Alas!!!Arththi prabandham – 56 
 andhO?  Alas!!!Arththi prabandham – 4 
 angIkarikkaiyAl  he regarded my sins as his object of enjoyment and approved me gleefully.Arththi Prabandham – 39 
 angu  thereArththi Prabandham – 24 
 angu  out there in paramapadham.Arththi prabandham – 27 
 anjil  at the age of five, the when the intellect begins to develop for a man by which he is able to distinguish thingsArththi prabandham – 38 
 annai  A mother who has unparalleled vAthsalyam (the quality of treating a blemish as blessing) towards her childArththi prabandham – 7 
 annai  (Eventually) the motherArththi prabandham – 8 
 annai  A motherArththi prabandham – 9 
 annaiyum  mother who shows priyam,Arththi prabandham – 54 
 anRE uNdu  also is forever.Arththi prabandham – 51 
 anRO  Is this not true?Arththi prabandham – 5 
 anRu  During that day when I surrendered unto himArththi Prabandham – 39 
 anRu mudhal  From that dayArththi Prabandham – 25 
 anthamil  that is described as never ending or abysmal.Arththi Prabandham – 24 
 anubhavikkum vagai  to enjoyArththi prabandham – 23 
 anusandhiyum  chant and medidateArththi prabandham – 49 
 anuthApam  sense of guilt that how can I stoop to such low levels including the likes of my heart lusting for the most inferior things in world.Arththi prabandham – 38 
 anuthavippadhu  and am instantly repenting for those sins thatArththi Prabandham – 25 
 appadiyE nI seydharuL  You also should bless me and get me liberatedArththi prabandham – 12 
 Ar  replete withArththi prabandham – 52 
 aRa  without leavingArththi prabandham – 31 
 aRamigu  spread the concept of total surrender as mentioned in the aforementioned thamizh vEdham.Arththi prabandham – 31 
 aRamiguththu mEl vandha  that which kept on pounding one after anotherArththi prabandham – 29 
 arangar  periya perumAL (SrI ranganAthan)Arththi Prabandham – 14 
 arangar  periya perumALArththi prabandham – 34 
 arangar  periya perumALArththi prabandham – 52 
 arangar  periya perumAL who isArththi prabandham – 52 
 arangar  periya perumALArththi prabandham – 60 
 arangEsar  It was periya perumAL who gave me the thoughts and the senses associated with it.Arththi prabandham – 48 
 Araththam  prArabdham (the effects of the karma which is to be explained in the shorter duration, i.e., the part of our karma to be experienced in a specific set of births. sanchitha karma is the who set of our karma to be experienced. prArabdha karma is a part of that whole package).Arththi prabandham – 34 
 aRaththuRandhAn  The one who drove away completelyArththi prabandham – 31 
 ArAyil  If it is to be provedArththi prabandham – 45 
 aRindhOrkku  those who know and understand itArththi prabandham – 44 
 aRindhu  in spite of knowing that am a sinnerArththi Prabandham – 39 
 aRindhum  I (maNavALa mAmunigaL) clearly knewArththi Prabandham – 16 
 aRivinmayAl  Out of sheer ignoranceArththi prabandham – 50 
 aRiyAdha  do not knowArththi prabandham – 34 
 aRiyAdhAr  Those who do not know / understand anythingArththi prabandham – 38 
 aRiyEn  I do not know about it. (The purport is that mAmunigAL wants SrI rAmAnuja to find the reason for it and subsequently obliterate it without any trace of it).Arththi prabandham – 36 
 aRRu  without anyArththi prabandham – 38 
 aruL  blessings ofArththi Prabandham – 13 
 aruLa  not bless meArththi prabandham – 3 
 aruLa  blessingArththi Prabandham – 25 
 aruLAlE  out of your sheer compassion thatArththi Prabandham – 35 
 aruLAy  please blessArththi prabandham – 40 
 aruLicheydha  deemed so low of themselvesArththi Prabandham – 35 
 aruLmAri thamakkAmO?  will thirumangai AzhvAr who showers compassion towards all chEthanas, be capable to do it? orArththi prabandham – 26 
 aruLum vAzvhE  blessed byArththi Prabandham – 20 
 arumandha kAlaththai  the precious time when the names of SrI rAmAnuja could have been chanted and meditated easilyArththi prabandham – 50 
 arusamayach chediyadhanai  six trees of philosophies that does not live by what is told in vEdhas.Arththi prabandham – 31 
 aRuththu  to destroy this body of mine andArththi prabandham – 3 
 Asai  desire for (earthly happiness).Arththi prabandham – 36 
 Asaiyillai  (Also I) have no interestArththi prabandham – 43 
 aththanayum  (though they said that out of humility), all of themArththi Prabandham – 35 
 aththanum  (by being) a father who does hitham andArththi prabandham – 54 
 AtkoL ugandhu  (Oh! emperumAnArE) Please use me happily for your service.Arththi Prabandham – 11 
 avadhariththAn  The one who appeared inArththi prabandham – 31 
 avai kaRRirundhum  what I learned from my guruArththi Prabandham – 28 
 avaithAm  that those senses that has high degree of harm in itArththi prabandham – 42 
 avan andhAdhi thannai  irAmAnusa nURRandhAdhi, that serves as prapanna gAyathri and that which resonates the name of emperumAnAr that paves way for salvation.Arththi prabandham – 49 
 avan thoNdarudan  his devotees who are the finest srivaishNavAs.Arththi prabandham – 49 
 avar pAl  towards himArththi Prabandham – 15 
 avar selvath thirumaganAr thAmum  his son periya bhattar who got the glorious opportunity of being born as the son of kUraththAzhvAnArththi Prabandham – 35 
 avar thammai  thiruvAimozhippiLLai, the great one who helped to such an extent,Arththi Prabandham – 21 
 AvaraNamEzh pOy  (after which) it transgresses the seven oceansArththi Prabandham – 24 
 avargaL anubhavaththai  (Think about) being an object of enjoyment forArththi prabandham – 27 
 avarkkAi  for the sake of my AchAryan thiruvAimozhippiLLai,Arththi Prabandham – 21 
 avaththE kazhiththu  have wasted just like thatArththi prabandham – 40 
 avaththE pOkki  wasting (just like that)Arththi prabandham – 50 
 AvO ennum  utter exclamations like hA, Oh that are clearly representative sounds of sufferings and pain.Arththi Prabandham – 53 
 avvAbathai  the danger (that engulfed her)Arththi prabandham – 9 
 avvulagai  about the celestial world (paramapadham) thatArththi prabandham – 27 
 Ayirukkum  (and made myself) a thing that is reserved for you only and to no one elseArththi Prabandham – 25 
 azhagAr  Finally, it reaches the very beautifulArththi Prabandham – 24 
 azhagArum  replete with a lot of qualities starting from beauty etc.,Arththi prabandham – 31 
 azhagOlakkam irukka  that are beautifully linedArththi prabandham – 23 
 azhundhAmai  not be imbibed inArththi prabandham – 49 
 AzhvArgaL thangaL  all AzhvArsArththi Prabandham – 13 
 bhArkkara  the philosophy propounded by bhAskaraArththi Prabandham – 32 
 bhAtta  the philosophies of bhAttasArththi Prabandham – 32 
 bhayam aRRu irundhu  they will be fearless andArththi prabandham – 44 
 bhOgam  enjoyment onArththi prabandham – 5 
 bhOgathAl  the luxuries like wealth etcArththi prabandham – 5 
 chadhirAga  in an intelligent fashionArththi Prabandham – 13 
 chArndhirukka  nearArththi prabandham – 8 
 chAruvAga madhanIRu seydhu  (SrI rAmAnuja) burnt into ashes the philosophy called chAruvAka matham that is defined by prathyakshamEkam chArvAka:, i.e., people who follow the philosophy of chAruvAka accept only those things that they see.Arththi prabandham – 29 
 chatakOpar  and who is known as SatakOpaArththi prabandham – 10 
 cheidhu aruLavENdum  bless me with that.Arththi Prabandham – 25 
 cheivadhu  committingArththi Prabandham – 25 
 chellungAl  if it continues to mature in the same fashionArththi prabandham – 6 
 chErndhirum  be at the service ofArththi prabandham – 49 
 cheyyEn enRu  I should not commit (those sins)Arththi Prabandham – 25 
 chindhai seydhu  Please think aboutArththi prabandham – 59 
 chiRai  the prison calledArththi prabandham – 4 
 chiRidhum  a small trace of it ever.Arththi prabandham – 31 
 Concluding Note  periya perumAL bestowed emperumAnAr with both HIS wealth namely nithya vibhUthi (paramapadham) and leelA vibhUthi (all the remaining places that are not paramapadham). Hence, emperumAnAr is celebrated as SrI vishNu lOka maNi maNdapa mArgadhAyi (dhAti panchakam 5). emperumAnAr is the leader of all prapannas. It is such emperumAnAr, that jIyar who is also known as maNavALa mAmunigaL, yathIndra pravaNar, surrendered himself totally. He performed prapaththi to emperumAnAr. He got the ultimate goal of going to paramapadham and doing eternal kainkaryam to bhagavAn (and bhAgavathAs). This would mean, this same result would be bestowed to everyone who has the abhimAnam of emperumAnAr. This effectively means that everyone who has surrendered unto the lotus feet of emperumAnAr would beget his love in the first place upon which they will be transcended to infinite bliss in paramapadham once and for all.Arththi prabandham – 60 
 dhEgamuRRi  if such a body continue to grow old andArththi prabandham – 6 
 dhEsigargaL  AchAryas starting from nAthamunigaL,Arththi prabandham – 26 
 dhEsigargaL pORRum thiruvAimozhip piLLai  thiruvAimozhip piLLai, who is celebrated by ancestors as senthamizh vEdhath thirumalaiyAzhvAr vAzhi. HE is the person who expressed deep and unshakable servitude to nammAzhvAr and his scriptures. He spent his livelihood dwelling on nammAzhvAr’s nectarine pAsurams.Arththi prabandham – 57 
 dhEviyargatkAmO?  will the divine consorts including the likes of periya pirAtti be capable to do it? orArththi prabandham – 26 
 E  (at the end of viraindhu) – is a suffix added for the sake of completion.Arththi prabandham – 26 
 edhir koNdu  greet,Arththi Prabandham – 20 
 Edhumillai  (I) do not have an iota ofArththi prabandham – 43 
 eduththaruLE  uplift and liberateArththi Prabandham – 53 
 Egi  and ascend viaarchirAdhi way to paramapadham (archiRadhi way is the route that a liberated soul takes to go to paramapadham – the eternal abode of sriman nArAyaNan)Arththi prabandham – 4 
 EkAntham illai  there is no solitudeArththi prabandham – 44 
 ellA adimaiyum  all kinds of kainkaryam (to people like kUraththAzhvAn),Arththi prabandham – 47 
 ellA nI seydhAl  if you can do on my behalf, whatever you think I should do and protect me,Arththi prabandham – 7 
 ellA uRavum  who is referred in all the possible relationships that are implicit in thirumanthram?Arththi prabandham – 58 
 emai  me, who stands by the rule svAchArya abhimAnamE uththArakam (the goodwill that a guru has on his sishyAs is the only saving grace for a sishyAs)Arththi Prabandham – 21 
 emakku  for usArththi prabandham – 27 
 emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam  I surrender to the lotus feet ofSrI rAmAnuja, who is my ownerArththi Prabandham – 15 
 en  myArththi prabandham – 49 
 en  myArththi prabandham – 54 
 en ethirAsA  Oh! yathirAja! my master! The leader of yathis!!!Arththi prabandham – 23 
 en ethirAsA  Oh! ethirAsA! my master! The leader of yathis!!!Arththi Prabandham – 24 
 en kodumai kaNdum  You, even after you seeing my attorcious sinsArththi Prabandham – 25 
 en nAsamElum  even if were to destroy myselfArththi prabandham – 8 
 en nAvu  My speechArththi prabandham – 48 
 en nenju nillAdhadhu uNdO  (Having said that) Will there ever be a condition when, my heart will be wavering? (The answer is an obvious no). It behooves us to take cognizance of the opportune phrases in thandhai naRRAi thAram thanayar perunjelvam endhanakku nIyE and allAdha suRRamumAgiArththi prabandham – 58 
 en pizhaigaL kANA  without seeing my flaws and not focusing about it at allArththi prabandham – 57 
 en seyvOm yAm  what do we do then?Arththi Prabandham – 14 
 en thanakku  For meArththi prabandham – 3 
 ena  three timesArththi prabandham – 1 
 enadhu  Oh! MyArththi prabandham – 10 
 enai  meArththi prabandham – 5 
 enaippOl  like me?Arththi prabandham – 41 
 enakkA  (You) are my mother, who is characterized by infinite vAthsalyamArththi prabandham – 7 
 enakkO Was this adage created exclusively for me?Arththi prabandham – 38 
 enakku  meArththi Prabandham – 24 
 enakku  meArththi Prabandham – 25 
 enakku  in meArththi prabandham – 26 
 enakku  For meArththi prabandham – 37 
 enakku  for meArththi prabandham – 42 
 enakkum  Even for such a person like meArththi prabandham – 17 
 enbadhanRO  then the world will say thatArththi prabandham – 8 
 enbadhuvE  utter the phrase that is famously known asArththi Prabandham – 15 
 endhai  my fatherArththi prabandham – 9 
 endhai  who is my father and who is responsible for my soul’s true sustenanceArththi prabandham – 10 
 endhAi  Oh! My beloved father!!!Arththi Prabandham – 18 
 endhai  my fatherArththi prabandham – 43 
 endhai  (mAmunigaL says) There is a popular phrase that goes like thirumanthram mAthAvum, pithA AchAryanum enRu aruLich cheyvargaL. Based on that my father thiruVaimozhip piLLai.Arththi prabandham – 58 
 endhai  (During the time when this soul leaves the body) my mother and fatherArththi prabandham – 59 
 endhai ethirAsA  Oh my father! yathrirAra! The leader of sanyAsisArththi Prabandham – 19 
 endhai ethirAsarkku  to my father emperumAnAr.Arththi prabandham – 60 
 eNdisaiyum yEththum  He is someone whose glories are being praised by people in all eight directionsArththi Prabandham – 28 
 enna bayam namakkE!!!  Hey my heart! Hence why should we fear!!! There is no need to fear (One can sleep with hands on their chest and happily sleep thereupon)Arththi Prabandham – 21 
 eNNAdhE  Do not think aboutArththi prabandham – 27 
 eNNAdhu  think about them.Arththi prabandham – 48 
 ennai  meArththi prabandham – 4 
 ennai  me, who is recipient of his infinite compassionArththi prabandham – 12 
 ennai  meArththi Prabandham – 16 
 ennai  developed a thought towards meArththi Prabandham – 25 
 ennai  me, who lives without any connection to this mortal coil (given to me in this birth)..Arththi prabandham – 33 
 ennai  me, who is characterized by auspicious qualities including the likes of vAthsalyam etc.,Arththi prabandham – 34 
 ennai  me (mAmunigaL)Arththi Prabandham – 39 
 ennai  meArththi prabandham – 42 
 ennai  meArththi Prabandham – 53 
 ennai  meArththi prabandham – 54 
 ennai  meArththi prabandham – 54 
 ennai  meArththi prabandham – 56 
 ennai uyppadhA  in order to protect meArththi prabandham – 9 
 ennaith  in my case.Arththi Prabandham – 35 
 ennAlE  me who is in the abysmal pit called sinsArththi prabandham – 8 
 ennALum at all times andArththi Prabandham – 11 
 ennE  How surprising!!! (that you, who knows everything, choose me to deliver this message)Arththi prabandham – 7 
 eNNE!  (Instead) thinkArththi prabandham – 27 
 ennenjam  (Towards such people) my heart will notArththi prabandham – 48 
 ennenjam  my heartArththi prabandham – 51 
 eNNi  in the steadfast belief thatArththi Prabandham – 21 
 ennO  what is the reason that?Arththi prabandham – 3 
 ennudaiya  that I committed?Arththi prabandham – 26 
 ennudaiya  myArththi prabandham – 34 
 eNNuginRAy  you are thinking ofArththi Prabandham – 25 
 ennum  and consequentlyArththi Prabandham – 20 
 ennum  who told thatArththi prabandham – 34 
 ennum  the likes ofArththi prabandham – 34 
 ennum aththai  thatArththi prabandham – 27 
 ennum ivaiyellAm  (all these aforementioned things) you know for sure.Arththi prabandham – 33 
 ennum muRai  that eternal relationship (between soul and SrIman nArAyaNan)Arththi prabandham – 45 
 enpAl vArA  will came to the place where I will beArththi prabandham – 52 
 enRan  (because of) myArththi Prabandham – 35 
 enRanakku  me (who yearns the state of vaduga nambi)Arththi Prabandham – 11 
 enREnRu  for a long timeArththi Prabandham – 13 
 enRU  byArththi Prabandham – 16 
 enRu  When willArththi Prabandham – 16 
 enRu  whenArththi Prabandham – 18 
 enRu  From the dayArththi Prabandham – 25 
 enRu thAn  when willArththi prabandham – 54 
 enRu uLadhAm  when will it happen? When will or will it ever happen? Will I ever get qualified to go to paramapadham? (Will it happen now, given that it has not happened anytime ever in my earlier lives)Arththi prabandham – 37 
 enRuLan Isan  As per the phrase, nAn unnai anRi ilEn kaNdAy nAraNanE ni ennai anRi ilai (nAnmugan thiruvandhAdhi 7), the relationship between the paramathmA SrIman nArAyaNan and the souls (jIvAthmA) is eternal and cannot be broken by anyone at any point of time. This would mean that the supreme controller ISwaran SrIman nArAyaNan is there forever. On the same token,Arththi prabandham – 51 
 enRum  foreverArththi Prabandham – 18 
 enRum  (Think about) at all timesArththi prabandham – 27 
 enRum  at all timesArththi prabandham – 49 
 ensol  There is a popular worldly adage that says:Arththi prabandham – 38 
 eppadiyE eNNi  he thought of how will I be liberatedArththi prabandham – 12 
 eppadiyE thAn  how canArththi prabandham – 43 
 eppOdhu undAvadhu ini?  if not for now, when will it blossom?Arththi Prabandham – 15 
 eppozhudhu  whenArththi prabandham – 4 
 eppozhudhum  At all timesArththi prabandham – 30 
 eppozhudhum  at all timesArththi prabandham – 45 
 Er  beauty etcArththi prabandham – 52 
 ErAdha  because this thought cannot coexist withArththi prabandham – 3 
 ErAr garudan mEl  on top of HIS beautiful garudan.Arththi prabandham – 59 
 ErArum  that is filled with beauty all over it.Arththi prabandham – 30 
 ErArum  which is a place that is exquisitely ornate and complete in beauty.Arththi prabandham – 33 
 ErArum  beautifulArththi prabandham – 34 
 ERkavE sindhiththu  (adiyEn requests you) to think and act right away before it is too lateArththi prabandham – 6 
 ERRuvIr  carry me toArththi prabandham – 54 
 Ethich  by singing praises (glories / mangalams) such asArththi Prabandham – 13 
 ethirAsA  Oh yathirAja !!!Arththi prabandham – 3 
 ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 5 
 ethirAsA  (Oh! yathirAja!!!)Arththi prabandham – 6 
 ethirAsA  Oh!!! yathirAja!!!Arththi prabandham – 7 
 ethirAsA  Oh! yathirAja!!!Arththi prabandham – 8 
 ethirAsA  Oh! emperumAnArE!!!Arththi Prabandham – 11 
 ethirAsA  emperumAnArEArththi prabandham – 12 
 ethirAsa  But hey ethirAsa, youArththi Prabandham – 14 
 ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!Arththi Prabandham – 16 
 ethirAsA  Oh! emperumAnArE!Arththi prabandham – 17 
 ethirAsA  Oh! ethirAsA! my master! The leader of yathis!!!Arththi Prabandham – 25 
 ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 26 
 ethirAsA  Oh! The leader of yathis!!!Arththi prabandham – 34 
 ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 36 
 ethirAsA  hey emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 37 
 ethirAsa  one who has the name ethirAsA andArththi prabandham – 41 
 ethirAsa  Oh!!! The leader of yathisArththi prabandham – 42 
 ethirAsA  (However) emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 51 
 ethirAsA  emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 58 
 ethirAsa vaLLalE  the magnanimous leader of all yathis (ascetics), one who is known as emperumAnAr!!!Arththi prabandham – 54 
 ethirAsA!  Oh yathirAja!!! The leader of all yathIs (sanyAsis)Arththi prabandham – 4 
 ethirAsA!  yathirAja (the leader of sanyAsis)Arththi Prabandham – 18 
 ethirAsA!  emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 33 
 ethirAsA!  emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 38 
 ethirAsA!  hey! emperumAnArE!!!Arththi Prabandham – 53 
 ethirAsA!  hey the leader of yathis (ascetics)!!!Arththi prabandham – 56 
 ethirAsA!  emperumAnArEArththi prabandham – 59 
 ethirAsA!!!  yathirAja!Arththi Prabandham – 35 
 ethirAsan  yathirAjaArththi prabandham – 9 
 ethirAsan  emperumAnArArththi Prabandham – 20 
 ethirAsan adi  the lotus feet of SrI emperumAnAr, whoArththi prabandham – 48 
 ethirAsan aruLAle  (This is due to) emperumAnArs blessings.Arththi Prabandham – 28 
 ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsanArththi Prabandham – 13 
 ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsanArththi Prabandham – 13 
 ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsanArththi Prabandham – 13 
 ethirAsanai  emperumAnAr.Arththi prabandham – 49 
 ethirAsar  emperumAnAr,Arththi Prabandham – 21 
 ethirAsar  Sri rAmAnujaArththi prabandham – 27 
 ethirAsar  SrI rAmAnuja’sArththi prabandham – 30 
 ethirAsar  SrI rAmAnuja/yathirAha who isArththi prabandham – 31 
 ethirAsar  emperumAnArArththi Prabandham – 39 
 ethirAsar  emperumAnArArththi prabandham – 43 
 ethirAsar tham  His (thiruvAimozhip piLLai) blessings will help me be in the good graces of rAmAnuja so that I can be assured of a ticket to board theArththi prabandham – 22 
 ethirAsarE  emperumAnArE!!!Arththi prabandham – 57 
 ethirAsarenRu sindhiyum  think about him (SrI rAmAnuja or yathirAja) in your heart (the effort is super small yet the result is humongous).Arththi prabandham – 50 
 ethirAsarkkAga  for the sake of yathirAja.Arththi prabandham – 52 
 ethirAsarkku  for emperumAnArArththi prabandham – 46 
 eththanai kAlam  how longArththi prabandham – 33 
 eththanai nAL  how muchArththi prabandham – 54 
 eydhavoNNAdha  is a place that cannot be achieved by evenArththi prabandham – 50 
 Eyndhu  Sri rAmAnuja, who aptly dons theArththi prabandham – 10 
 Ezhaikku  me who is characterized by chapalam (the behavior that makes a person to want anything and everything he comes across)Arththi prabandham – 41 
 ezhil visumbEyanRi  except the resplendent paramapadham.Arththi Prabandham – 28 
 ezhudhi  wrote about which I learnedArththi Prabandham – 28 
 guruvAgi  incarnated as AchAryanArththi prabandham – 46 
 gyAna  And complete knowledge of the true nature of a soulArththi prabandham – 22 
 gyAna muthirai  the pose of which SrI rAmAnuja in which he is seen giving advice about para thathvamArththi prabandham – 30 
 idaiyil  that is in betweenArththi Prabandham – 24 
 idavarugum irukka  on the left side.Arththi prabandham – 23 
 idhath thAyum  (You did this as) my mother who does hitham and also as myArththi Prabandham – 53 
 idhaththai  wish (only thost that proves good for me)Arththi prabandham – 54 
 idhaththAlE  Because of hitham (quality of always thinking and doing that which is good towards a person)Arththi Prabandham – 53 
 IdhenRu  that the list of things thatArththi Prabandham – 16 
 idhininRum  from this body that serves as the obstacle!!!Arththi prabandham – 54 
 igazhAdhE  have never dismissed / hated me for thatArththi Prabandham – 25 
 igazhAr  will not discard meArththi Prabandham – 39 
 igazhEl  Please do not condemn / discardArththi Prabandham – 16 
 ikkAlam ellAm  For all these time,Arththi prabandham – 51 
 il  lessArththi prabandham – 4 
 ilakkAgap peRROm  (We) became the target ofArththi prabandham – 55 
 ilangiya munnUl  the sacred thread that establishes the fact that reinforces that he is the greatest student of vEdhic scriptures. The thread that is like a sheath of thunder on an evening sky known as his body, long live!!!Arththi prabandham – 30 
 illAdha adhikAram  (I have had) no qualification (to go to paramapadham)Arththi prabandham – 37 
 iNaiththOLgaL  the shoulders that (a) look like the branches of the golden kaRpaga tree (b) that which can grant mOksham and (c) that which possess the power to liberate a person from bondage (d) that which can uplift (a downtrodden) as well as grant (mOksham) and as a result of this characters looks hale and healthy and (e) that which adorns the beautiful, fragrant garland called thuLasiArththi prabandham – 30 
 inbam ellAm  all the happinessArththi Prabandham – 20 
 inbam thannai  eternal happinessArththi prabandham – 27 
 inburumO  does he get any happiness whenArththi prabandham – 5 
 indha  (However) thisArththi prabandham – 3 
 indha arangaththu  in this kOyil (SrIrangam)Arththi prabandham – 60 
 indha namakku  Towards such a person (me), who does not have these two necessary qualificationsArththi prabandham – 43 
 indha udal  this physical bodyArththi prabandham – 4 
 indha udal  (This happens after) this mortal body of mine that is replete with impuritiesArththi Prabandham – 24 
 indha udamabodu  inside this bodyArththi prabandham – 34 
 indha udambudan  inside this derisive body?Arththi prabandham – 33 
 indha ulagil  this cruel world that needs to be discarded.Arththi prabandham – 43 
 indha uyirkku  The soul is (immersed) inArththi Prabandham – 18 
 indha uyirkku  that this soul shares.Arththi prabandham – 58 
 indha varam  precious boon that was bestowed by periya perumAL to emperumAnArArththi prabandham – 60 
 indhap pAva udambudanE  with this body that is a sin by itselfArththi Prabandham – 53 
 ingu ini vIRu namakilai enRu  will think that this place (earth) is no more its dwelling / ruling anymore (because of lack of conducive force to survive)Arththi Prabandham – 32 
 ini  From now onArththi prabandham – 4 
 ini  hereafterArththi Prabandham – 25 
 ini  from now.Arththi prabandham – 27 
 ini  here afterArththi Prabandham – 53 
 ini ivvudambai  this body andArththi prabandham – 40 
 ini un aruLAl  From now on onwards, bless me (so that with your blessings)Arththi prabandham – 33 
 ini yAn piRapEnElum  if I were to born again and againArththi prabandham – 9 
 inidhu iru nIyenRu  told SrIrangE sukhamAsva (be happily settled in SrIrangam)Arththi prabandham – 60 
 inik kaduga  so, quicklyArththi Prabandham – 25 
 inimEl aruLum  will bestow in futureArththi prabandham – 27 
 inithiruppOdu  having sitting in a padhmAsana postureArththi prabandham – 30 
 iniya pAdhugamAm  role of pAdhukA (sandals)Arththi prabandham – 10 
 innam  from nowArththi prabandham – 33 
 innam  longerArththi prabandham – 54 
 innapadi adhuthAn  in which particular manner andArththi prabandham – 33 
 innapozhudhu udambu vidum  when the body would fall at which particular time andArththi prabandham – 33 
 innaruLAl  causeless mercyArththi prabandham – 58 
 innavidaththE adhuvum  at which particular placeArththi prabandham – 33 
 inRaLavAga  till now,Arththi prabandham – 51 
 inRaLavum  till nowArththi Prabandham – 25 
 inRaLavum  Till nowArththi prabandham – 37 
 inRE  right awayArththi prabandham – 3 
 inRu  (not stopping with that) todayArththi Prabandham – 25 
 inRum  Even now (today)Arththi prabandham – 38 
 ippadiyE  It (soul) continues to be in this stateArththi Prabandham – 18 
 ippavamAm  this materialistic worldArththi Prabandham – 18 
 ippavaththE  this samsAram that is an enemy (to me doing eternal service to you).Arththi prabandham – 40 
 ippavaththininRum  from this samsAramArththi Prabandham – 53 
 ippavaththu  in this samsAram (mundane world)?Arththi Prabandham – 53 
 ippOdhaLavum  till this very momentArththi Prabandham – 15 
 ippOdhen manam eNNAdhE  (But now) my heart will not think about anything elseArththi Prabandham – 28 
 ippollA udambuthanai pOkkuvadhu ennALkolo?  When is the day that this despicable body of mine will get destroyed and the soul will bedeemed for you?Arththi prabandham – 59 
 irA  who do notArththi prabandham – 47 
 irA  who do not liveArththi prabandham – 47 
 irA  who does notArththi prabandham – 47 
 irainjAdhu  will not bow down (towards them).Arththi prabandham – 48 
 iRaipOzhudhu  that even for a very short whileArththi prabandham – 2 
 iRaippozhudhil  in a wink of an eyeArththi prabandham – 34 
 iRaippozhudhum  even for a small fraction of a secondArththi prabandham – 47 
 irAmAnusanai  Sri rAmAnujaArththi prabandham – 10 
 irAmAnusAya  SrI rAmAnujaArththi prabandham – 47 
 irAmAnusAya nama enRu about SrI rAmAnuja as in irAmAnusAya namaArththi prabandham – 2 
 irAmARu  it is not prescribed to live with theArththi prabandham – 2 
 irangArO  will he not come down and help him?Arththi Prabandham – 14 
 irangAy  (Oh! yathirAja!!!) Please blessArththi prabandham – 4 
 irangAy  Please blessArththi prabandham – 42 
 irangAy ini  please show compassion on!!!Arththi prabandham – 41 
 irAppagal inRiyE EgameNNum  (One who) thinks day and night with undivided attention aboutArththi prabandham – 54 
 IrAru thirunAmam aNindha ezhil  the twelve divine resplendent thirumaN kAppu or Urdhva pundRam on the glittery rose body. This is similar to seeing white lotus (thirumaN kAppu) blossoming on a golden mountain (body of SrI rAmAnuja). This thirumaN kAppu is a manifestation of the aforementioned qualities and trait of SrI rAmAnuja and is something that ensures that the SrIvaishNavaSrI spreads across.Arththi prabandham – 30 
 iravimaNdalaththUdu yEgi  and transgresses the solar orbit andArththi Prabandham – 24 
 iravu pagal  day and night.Arththi prabandham – 51 
 iravum pagalum  day and nightArththi prabandham – 47 
 iravupagal  day and night.Arththi Prabandham – 25 
 iravupagal  day and nightArththi prabandham – 27 
 iru  Please beArththi Prabandham – 21 
 irukkaiyAl  I existArththi prabandham – 38 
 irukkappOmO?  will I be able to liveArththi Prabandham – 53 
 irukkum iruppai  (Think about) HIS being at the divine majestic throneArththi prabandham – 27 
 irukkumadhu  if I were to remain inArththi prabandham – 40 
 iruL illai  there is no darkness either.Arththi prabandham – 44 
 irulE viLaikkum  that is the source of darkness and ignoranceArththi Prabandham – 18 
 iruppAgap peRROm  (We) got the glorious opportunity of being permanent residents ofArththi prabandham – 55 
 iruppidam thannil  in the aforementioned group of people’s place (who does not say irAmAnusAya nama: day in and day out)Arththi prabandham – 47 
 iruvinaiyAl  because of my powerful karma (that includes both good and bad)Arththi prabandham – 51 
 iruvinayai  strong karmas.Arththi prabandham – 34 
 isai  only you should take action on this.Arththi Prabandham – 19 
 isaiyAdhu  will not be about them , be it talk / praise.Arththi prabandham – 48 
 iththAl en?  what is the use of saying this (without any love and devotion, just for the sake of saying it)?Arththi Prabandham – 15 
 ittuppiRandhu  very well deserved yetArththi prabandham – 27 
 ivai onRaRiyEn  does not know an iota of these.Arththi prabandham – 33 
 ivvaNdam  this universeArththi Prabandham – 24 
 ivvidam EkAntham iruL enRu  this place is an isolated place for there is no oneArththi prabandham – 44 
 ivvudalai  this physical bodyArththi prabandham – 3 
 Ivvudalai  this body that is the dwelling place of all bad qualitiesArththi prabandham – 6 
 ivvudambai viduviththu  the body is discarded andArththi prabandham – 33 
 ivvudambudanE irundhu  in (with) this body?Arththi prabandham – 54 
 ivvulagil uNdO?  Even if one were to search this entire universe, will they get a personArththi prabandham – 41 
 ivvulaginil  about this worldArththi prabandham – 27 
 ivvuyirum  even this soul.Arththi prabandham – 27 
 izhandhu kidandhadhu  lost opportunity (of being an object of enjoyment to the nithyasUris)Arththi prabandham – 27 
 izhavinRi irukkum  Even worse, I have not even repented for this loss of mine.Arththi prabandham – 51 
 kAdhaludan  lovinglyArththi Prabandham – 28 
 kaduga  very soonArththi Prabandham – 21 
 kaduga  (You should) soonArththi prabandham – 23 
 kaduga  quicklyArththi Prabandham – 53 
 kaduga ennai yERRAdhadhu  not quickly taking me untoArththi prabandham – 37 
 kaippu miguvadhu  its bitterness growsArththi prabandham – 6 
 kaiththenRu  thinking that this tastes bitter.Arththi Prabandham – 39 
 kalai  the nectarine pAsurams of (nectarine for devotees that serves as garland for the Lord)Arththi prabandham – 55 
 kAlaththaik kazhithEn  I spent my life byArththi Prabandham – 28 
 kaliyAr  people of kali yugam, who have conscienceArththi prabandham – 48 
 kaliyAr naliya oNNAdha vaNNam ulagaLiththAn yathirAsAn  This phrase could also mean SrI rAmAnuja who protected the world from the brunt of the cruel kali).Arththi prabandham – 48 
 kanaka giri mEl  top of a golden mountain called mEru,Arththi prabandham – 52 
 kaNdadhellAm  (that includes) all the knowledge in the books that I sawArththi Prabandham – 28 
 kandirundhAL  the mother saw it (going near the well but paid no attention to it)Arththi prabandham – 8 
 kaNNAnavai  My eyesArththi prabandham – 48 
 kariya mugil pOl  Just like the clouds that hover over theArththi prabandham – 52 
 kaRiyAga  as a part of their vegetable side dishArththi Prabandham – 39 
 kaRpiththum  propagating/educatingArththi Prabandham – 28 
 kazhippan  annihilateArththi prabandham – 34 
 kazhiththu  transgressesArththi Prabandham – 24 
 keda  will be obliterated upon whichArththi prabandham – 49 
 kELum  please listen toArththi prabandham – 57 
 kOdhaRRa mAdhavan pAdhakkarayai  the lotus feet of Sriya:pathi SrIman nArAyaNan. the lotus feet is described as viNNOr pirAnAr mAsil malaradikkIzh, thuyaraRu sudaradi, one that is diametrically opposite of faults and that which dazzles brilliantly alwaysArththi prabandham – 22 
 kodiya tharkka charam vittapin avaRRin mEl  (SrI rAmAnuja) attacked with his arrows known as tharka (the art of arguing using techniques such as logic etc., ) and specifically destroyed theArththi prabandham – 29 
 kOn  the divine consort ofArththi prabandham – 10 
 koNdu  Using that knowledge as the means,Arththi Prabandham – 21 
 kUbaththil  wellArththi prabandham – 9 
 kUdAmal  is not there with himArththi prabandham – 5 
 kudhiththu  dives in aArththi prabandham – 9 
 kudhittigaLai  construed vEdhAs inappropriately and thus are referred as kudhrushtis as in the phrase nAn maRaiyum niRkak kuRumbusey nIsarum mANdanarArththi prabandham – 31 
 kudinIr arundhi  drinks water (when her child gets some infection or fever) in a manner that does not jeopardize the medicine that she had taken earlierArththi prabandham – 7 
 kUdum nAL  That opportune day is the day when I joinArththi Prabandham – 24 
 kuLiththu  takes a holy bathArththi Prabandham – 24 
 kumArilan madham  and the philosophy called bhAtta madham.Arththi prabandham – 29 
 kunRA  the undiminishingArththi prabandham – 37 
 kunRAmal  without showing any signs of lightArththi Prabandham – 18 
 kUraththAzhvAnum  SrI kUrESa andArththi Prabandham – 35 
 kURu  Please keep telling about itArththi prabandham – 45 
 kuru madhaththOdu  philosophy called prabhAkara madhamArththi prabandham – 29 
 kuRugiya mAyAvAdhiyarai venRida  (SrI rAmAnuja) went to the place where the people of mAyAvAdha philosophy lived and won over the arguments of all the people whom he was able to meet.Arththi prabandham – 29 
 kurugum vagai  that the days between today and that opportune day, shrinks rapidly.Arththi Prabandham – 24 
 kuRuguvanE!  And certainly attainArththi prabandham – 22 
 kuRuguvanE!!!  will attain itArththi prabandham – 22 
 kURum  blabbering arguments ofArththi prabandham – 29 
 kUsAmal  without any shame.Arththi prabandham – 45 
 kuzhAngaL thamai  the communities ofArththi prabandham – 27 
 kuzhAngaLudan  and be one in their group.Arththi Prabandham – 24 
 kuzhaviyudan  child whoArththi prabandham – 9 
 mA  the mighty (in terms of numer of people)Arththi prabandham – 29 
 mA  is venerableArththi prabandham – 41 
 madhaththAlE  Due to the association with this bodyArththi Prabandham – 53 
 madhi  his divine knowledge.Arththi Prabandham – 21 
 madhi thAn  the knowledge that evolves from knowing thirumanthramArththi prabandham – 46 
 madhurakavi  madhurakavi AzhvAr who said thEvu maRRaRiyEn (kaNNinun chiRuth thAmbu 2). (We got to live and abide by the tenets of the great madhurakavi AzhvAr).Arththi prabandham – 55 
 madiyil vaiththu ugakkum  Sriman nArAyaNan will keep us in the lap, go ecstatic by happily feeling and smelling us (this fortune is only because of Sri rAmAnuja’s grace and nothing else).Arththi Prabandham – 20 
 magizhndhu  with much happiness (periya perumAL will show up and show his face and smile and will enjoy me. This is certain).Arththi prabandham – 52 
 mAkAntha  who is the consort of lakshmiArththi prabandham – 44 
 mALAdha  that is beyond any reconciliation (that which cannot be removed by any kind of penance)Arththi prabandham – 36 
 malamaRRuth  and get rids of all the impurities caused due to nature.Arththi Prabandham – 20 
 mAmalai  and the place that is known as periya thirumalai (thiruvEnkatam)Arththi Prabandham – 32 
 mAmalarAL kOn  Sriman nArAyaNan who is also known as sriyapathi, vaikuntanAthan and one who is the consort of periya pirAtti.Arththi Prabandham – 20 
 mAmaNi maNtapathu chenRu  goes to the mandapam called thirumAmaNi mandapam and seesArththi Prabandham – 20 
 manam vaikka  and rechannelize the heartArththi Prabandham – 35 
 manamE!  Hey my dear heart!Arththi Prabandham – 21 
 mananthannai  heart’sArththi prabandham – 36 
 mangaiyarALi  thirumangai AzhvAr andArththi Prabandham – 32 
 maNimaNdapaththuch chenRu  and reach the altar known as thirumAmaNi maNdapamArththi Prabandham – 24 
 manniya  the place where periya perumAL (SrI ranganAthan) permanently residesArththi Prabandham – 32 
 manniya sIr  the one, who, forever has the auspicious qualities of vAthsalyam etc towards devotees of the LordArththi prabandham – 26 
 manniya sIr  who is full of auspicious qualities starting with parabhakti etcArththi prabandham – 55 
 mannu  foreverArththi Prabandham – 11 
 mAnusar avarkku  there are some people (like kUraththAzhvAn)Arththi prabandham – 47 
 mAnusar thammai  peopleArththi prabandham – 47 
 mAnusarAga enkol eNNuvadhE  how can they be considered as humans, they are similar to mere cows.Arththi prabandham – 47 
 mAnusargaL  (There are) some peopleArththi prabandham – 47 
 manusarOdu  with the people whoArththi prabandham – 2 
 maRaiyadhanil  that is being dealt/propagated in vEdhas.Arththi prabandham – 31 
 mARan  and is known by the name of nammAzhvAr, would he be capable to do it? orArththi prabandham – 26 
 mARan  nammAzhvArArththi prabandham – 31 
 mARan  nammAzhvArArththi prabandham – 55 
 maRandhu irukkiRadhen?  What are you contemplating and why is the delay?Arththi prabandham – 33 
 maRRai manmagaLum AymagaLum  and bhUmip pirAtti and neeLA dhEvi who areArththi prabandham – 23 
 mARRi  annihilate without an iota of traceArththi prabandham – 34 
 mARRi  by taking the focus out of itArththi Prabandham – 35 
 maRRum  and the various other divine placesArththi Prabandham – 32 
 maRRUm uLLa  will any otherArththi prabandham – 26 
 mARu seydhidu kaNAdha vAdhiyargaL  as counter arguments by a group known as kANAdha vAdhigaL.Arththi prabandham – 29 
 maruLAlE  and presents me with ignorance that shrouds the above intention of yours.Arththi Prabandham – 35 
 mAsil  the one who is devoid of blemishes that stems from regarding oneself as AchAryanArththi prabandham – 12 
 mAykuvarenRu  but would eventually fail without any doubt.Arththi Prabandham – 32 
 mEdhini  even the earthArththi Prabandham – 32 
 mElai  the greatestArththi prabandham – 37 
 mElittu  are so overwhelming and overpowering on me thatArththi prabandham – 42 
 mElum  (this being the case) from now onArththi prabandham – 37 
 mERkoNdu  periya perumAL will come riding on top of vinadhai siRuvan as the latter is HIS transport.Arththi prabandham – 52 
 migaththaLar  and would shake terribly and wane off eventually.Arththi Prabandham – 32 
 migusAngkiya kirimurithida  (SrI rAmAnuja) destroyed the philosophy called sAnkhyam that was largely prevalent (Because of the enormous presence, the philosophy is described as a mountain)Arththi prabandham – 29 
 mikka yAdhava madhaththai mAyththa  (After conquering the bhAskra philosophy, SrI rAmAnuja) totally annihilated the philosophy of yAdhavaprakAsa, whose followers were huge in number.Arththi prabandham – 29 
 mIRi vAdhil varum  these bhAskara philosophy people were the people who came with so much haughtiness to argue against SrI rAmAnuja.Arththi prabandham – 29 
 mOkAnthan  one who is succumbed to lustArththi Prabandham – 16 
 mOkAnthar  As described in the phrase mOhAntha thamasAsvruththa:, those people who are blinded by worldly stuff. They do not see anything and would think thatArththi prabandham – 44 
 mugam kAtti , will show my favorite aspects that include HIS kasthUri thilakam, smiling face etc.Arththi prabandham – 59 
 muLaiththidu  will resurface, blossom and prosper.Arththi Prabandham – 32 
 munivA  and is revered as the foremost among the group of yOgis!!!Arththi prabandham – 41 
 munnaivinai  pUrvAgam (previously acquired sins)Arththi prabandham – 34 
 munnavar  our entire gamut of ancestors that includes but not limited to the likes ofArththi Prabandham – 32 
 munnavarAm nankuravar mozhigaLuLLap peRROm  We got to live, breathe and explore our ancestors’ works, their divine and esoteric purports. These are the works of AchAryas who lived by the way shown by AzhvArs.Arththi prabandham – 55 
 munniRppar  HE will stand in front of meArththi prabandham – 52 
 mUnRu vagaiyAna  that are of three types includingArththi prabandham – 34 
 muRRak  matures (as time passes by)Arththi prabandham – 6 
 muRRum  will be found everywhere in itArththi prabandham – 6 
 muRRum  (think about) all these aforementioned listArththi prabandham – 27 
 muththi  salvationArththi prabandham – 49 
 muyalbhavar thangatkum  those who try their hands hard at itArththi prabandham – 50 
 muzhudhum namakkavai pozhudhupOkkAgap peRROm  (We) spent our times dwelling on that (works). Our minds does not go to anything that is not these divine works of our ancestors.Arththi prabandham – 55 
 nAdhanE  Hey!!! my masterArththi prabandham – 54 
 naduvAga vIRRirukkum  the one who is seated in the middle, like a lotus in between sheaths of lightning, one who is like a dark hued rain bearing clouds, the one who is seated in between them (divine consorts) to rule over the worldsArththi prabandham – 23 
 nAL  the day when (you)Arththi prabandham – 5 
 nAL  The day (when SrI rAmAnuja appeared) is whenArththi Prabandham – 32 
 nAL  The day (when sri rAmAnuja appeared) is whenArththi Prabandham – 32 
 nAL  The day (when SrI rAmAnuja appeared) is whenArththi Prabandham – 32 
 nAL  The day (when sri rAmAnuja appeared) is whenArththi Prabandham – 32 
 nal thAy  my mother who has vAthsalyam (the quality of treasuring a blemish as blessing)Arththi prabandham – 3 
 nalakkAmal  without being affectedArththi prabandham – 56 
 nalam thigazhmEni thannaip peRRu  to get a body that is devoid any earthly natural attributes, one that is very pure and more importantly one that exhibits and radiates the true nature of the soul.Arththi Prabandham – 20 
 nALE  That day is whenArththi Prabandham – 32 
 nalgu  shower your blessings onArththi prabandham – 23 
 nalgu  Please blessArththi Prabandham – 24 
 naliya oNNAdha vaNNam  from being pounced by the cruelities of kaliArththi prabandham – 48 
 nallArgaL  people with good character.Arththi prabandham – 17 
 nallArgaL  Great souls, who lead from the front in the matters concerning brahmam,Arththi Prabandham – 19 
 nALum  This place called SrIperumbUthUr, forever sportsArththi Prabandham – 32 
 nALum migavAzhiyE!!!  Long liveArththi prabandham – 29 
 nAm mUzhgi  (Later), the soul gets a holy dipArththi Prabandham – 20 
 nam thirumAladiyArgaL  our masters (who are actually servants of Sriya:pathi SrIman nArAyaNan) who are known as ‘nithyasUris’Arththi Prabandham – 24 
 nAm uyndhadhu enRu  The reason we got liberated is indeed because of him.Arththi prabandham – 45 
 namakku  for us (is as follows)Arththi Prabandham – 20 
 namavenRu  by uttering irAmAnusAya nama: (translated loosely to I am not for myself, I am for SrI rAmAnuja)Arththi prabandham – 47 
 nammadhanRO  isn’t it true that the boon is actually ours too?Arththi prabandham – 60 
 nAn  meArththi prabandham – 23 
 nAn tharuvEn enRa nI  You had told me that you will bless meArththi prabandham – 17 
 nandhA  which cannot be completed anytime by experiencingArththi prabandham – 49 
 nangu uNaril  If thought about carefully,Arththi prabandham – 8 
 nAnilaththIr  Hey!!! People of this world that are of four types!!!Arththi prabandham – 49 
 nanjumai Arum yena thuyar vittu  (when it realized) that its burden will be removed.Arththi Prabandham – 32 
 nanmaiyil  good deed in me.Arththi prabandham – 17 
 naNNAdhavarai  There are people who does not take refuge atArththi prabandham – 48 
 naNNi  (After this) it reachesArththi Prabandham – 20 
 naNNum  a place that is worthy to be reached byArththi prabandham – 17 
 naNNum  go and take refuge atArththi prabandham – 49 
 nanRO  will it give you happiness?Arththi prabandham – 5 
 naR perumbUdhUr  the auspicious place known as SrIperumbUthUr toArththi prabandham – 31 
 naragaththu  the hell that is also known as samsAra sAgaram or worldly hellArththi prabandham – 49 
 nAram nAm  We are the souls that are eternal.Arththi prabandham – 45 
 nAraNanai  SrIvaikuNtanAthanArththi prabandham – 23 
 nAraNanAr  omniscient and omnipotent SrIman nArAyaNan,Arththi prabandham – 44 
 nArAyaNan thirumAl  As described in the phrase thirumAlE nAnum unakku pazhavadiyEn, Sriya:pathi SrIman nArAyaNan is the owner and master of all souls that are collectively referred as nAram.Arththi prabandham – 45 
 naRRAdhai  emperumAnAr is our causeless father.Arththi prabandham – 60 
 nAvuraikkum  my tongue, without any love / feelingsArththi Prabandham – 15 
 nenjam  the heart, that is deep into inferior thingsArththi prabandham – 38 
 nenjamE  heart (who obeys me always)!!!Arththi prabandham – 10 
 nenjamE  Hey my heart!!!Arththi prabandham – 60 
 nenjE  hey! My heart!!!Arththi prabandham – 27 
 nenjE  Oh my heart!!!Arththi prabandham – 45 
 nenjE  hey my heart!!!Arththi prabandham – 46 
 nEsaththAl  out of his mercyArththi prabandham – 12 
 nEsaththAl  Because of this associationArththi prabandham – 57 
 nI aRidhi  you knowArththi prabandham – 33 
 nI aruL seydha pinnE  After you showerd your choicest blessings on me!!!Arththi prabandham – 51 
 nI enRE  Isn’t it you?Arththi prabandham – 58 
 nI iranga vEnduvadhu  We request you to come down and help such people (including me)Arththi Prabandham – 14 
 nI thandhu  You should giveArththi Prabandham – 11 
 nIkkum  to removeArththi prabandham – 9 
 nilaikku  particular thought (I am not able to continue forever)Arththi prabandham – 3 
 nilaiyAgap peRROm  (We) attained the last frontier of charama parva nishtai, that is celebrated as yathIndhramEva nIrandhram hishEvE dhaivathambaram etc. Myself and my associates started to talk about it unnayozhiya oru dheyvam maRRaRiyA mannupugazh sEr vaduganambi thannilaiyai (Arththi prabandham 11)).Arththi prabandham – 55 
 nilayai  the charama parva nishtai (the ultimate state in which one considers his guru as his everything) state of the one whoArththi Prabandham – 11 
 nin thiruththAL  (with service) to your lotus feetArththi prabandham – 56 
 ninaiththu  thinking and dismissing me as aArththi Prabandham – 16 
 ninaiththu  thinking thatArththi Prabandham – 39 
 ninaiththu  will meditate upon (just like how the elephant gajEndhran thought about emperumAn. The crocodile pulled elephant by its leg into the river and elephant started to rebel and tried to push itself back to the land. This happened for like 1,000 dhEva years (one human year is one dhEva day). After such a long time, when the crocodile started to gain strength, elephant started to lose its grip on the land. Water is home for crocodile where its power gets multiplied. Similarly land is home for elephant where it can show its might. But now, since crocodile had the upper hand in the tug of war, it pulled the elephant more and more into the water that at one stage, all but the trunk of elephant was under water. At this point in time, the elephant gajEndra reazlied that there is no other one to protect him except SrIman nArAyaNan, who removes the enemies and saves people. gajEndhra let out a huge cry of help in nArAyanAvO to ask SrIman nArAyaNan to come and rescue him immediately. Just like how the elephant called out for help, mAmunigaL realizes his helplessness and calls out SrI rAmAnuja who is the sole refuge.)Arththi prabandham – 42 
 ninaiththu nIyirukka  you are thinkingArththi Prabandham – 35 
 ninaivu uNdEl  (emperumAnArE!!!) if you have the desire to do so,Arththi prabandham – 33 
 ninbAl  at your divine lotus feet that is the sole refuge of allArththi prabandham – 12 
 nInda iravu  (This is similar to a) very long night that ceases to dawnArththi Prabandham – 18 
 ninRu  with undivided attentionArththi prabandham – 50 
 ninRu  steadfastedlyArththi prabandham – 51 
 nIr  you peopleArththi prabandham – 50 
 nIr  youArththi prabandham – 54 
 nirEthukamAga  (when you) without any reasonArththi Prabandham – 25 
 nIsarkku Atcheyya sagipparO  will they tolerate (their sons) performing lowly acts to low people?Arththi Prabandham – 19 
 nIyE Only you should (you can)Arththi prabandham – 34 
 nIyE  you and only you are myArththi prabandham – 3 
 nIyitta vazhakkanRO?  Even such arangar (periya perumAL) abides by you.Arththi prabandham – 34 
 nIyum adhigArigaLukkE irangil  Even you, who is the sole refuge for all the refugees, start to help out only those people who have qualificationsArththi Prabandham – 14 
 nOvu padakkadavEn  I have to sufferArththi prabandham – 54 
 nOyai  disease?Arththi prabandham – 7 
 nOygaLal  with sufferingsArththi prabandham – 56 
 OlamittAl  (and at the same time of thinking about your lotus feet) If I call you loudly by your name rAmAnujaArththi prabandham – 42 
 oLi koNda sOdhiyum peRRu  and as a result, get a divine body that oozes with resplendence.Arththi Prabandham – 24 
 oLivisumbil  bright and resplendent paramapadham.Arththi prabandham – 26 
 onRu illA  (I do not have) an iota ofArththi prabandham – 17 
 onRu thanil  any of the other works apart from our ancestors’ works.Arththi prabandham – 55 
 onRum  anythingArththi prabandham – 27 
 onRum aRiginRilEn  I have no clue about anything in this regard.Arththi Prabandham – 18 
 onRum kANaluRA  will not see anything (related to them).Arththi prabandham – 48 
 oppil  that is incomparableArththi prabandham – 43 
 Or  please explain to me!!!Arththi prabandham – 8 
 oru dheivam maRRaRiyA  knew none other than you and who considered even the Lord as his hurdle because the Lord may be an interruption for him to do uninhibited service to youArththi Prabandham – 11 
 oruppaduththu adiyEnai  (you) should make me reach theArththi prabandham – 26 
 oruvarukku AgEn  will not be a servant to anyone elseArththi prabandham – 26 
 ozhindha  are withoutArththi prabandham – 5 
 ozhindhavaRRaiyE  things that are outside the realms ofArththi prabandham – 38 
 padhaiththu  writhed with pain andArththi Prabandham – 53 
 padhangaL thammai  lotus feet.Arththi prabandham – 42 
 pAdhugamAy  (such satakOpan) is celebrated as the pAdhukA (sandals)Arththi prabandham – 10 
 padiyAdhumil  one that is beyond any comparisonArththi prabandham – 23 
 padukkaiyAi irukkum  ananthan, the one that serves as the divine bed (of SrIman nArAyaNan)Arththi prabandham – 23 
 pagar  please tell meArththi prabandham – 3 
 pala nOvum anubaviththu  and continue to suffer a multitude of sufferings?Arththi Prabandham – 53 
 palakAlam  at all timesArththi prabandham – 50 
 palavAriyarum  those gurus who have always contemplated and stood by tenets concerning the upliftment and betterment of the soulArththi Prabandham – 28 
 palkalaigaL thammai  Those multitude of booksArththi Prabandham – 28 
 paNamAmaNigaL thammin oLi maNdalaththil idaiyil  amidst the resplendent glow that radiates from the heads of theArththi prabandham – 23 
 paNbO?  (hey SrI rAmAnuja!!!) Will it be befitting to your stature and qualities?Arththi prabandham – 40 
 paNdu  earlierArththi Prabandham – 28 
 paNNAi  (I request you to) bless meArththi Prabandham – 35 
 pApaththAl  because of my sinsArththi prabandham – 9 
 pAr  and ponder about itArththi prabandham – 4 
 pArAdhadhu  (you have) not graced andArththi prabandham – 3 
 param kAN  it is only possibleArththi prabandham – 4 
 paramapadham thanil  to paramapadhamArththi Prabandham – 21 
 parAnkusa  nammAzhvArArththi Prabandham – 32 
 parivudanE  and gave (those books) with compassion towards these chEthanas so thatArththi Prabandham – 28 
 pArkkaran madha vilakkadi kodiyerindhu pOy  (SrI rAmAnuja) shook and plucked the fundamental arguments of people of bhAskara philosophy and threw them astray and went ahead.Arththi prabandham – 29 
 pArulagOruyyap  the chEthanas (sentient beings) in this world to get uplifted (liberated from bondage).Arththi Prabandham – 28 
 pAsupadhar sindhiyOdum vagai  like how rudhran along with his entire family ran helter skelter to save his life, even rudhran’s devotees who are called sivasamayigaL were made to run helter skelter byArththi prabandham – 29 
 pavamAm puNaridhanaik kadandhu  that helps travel the big ocean called samsAramArththi prabandham – 22 
 pavaththE  in this mundane world andArththi prabandham – 50 
 pAvaththiRam  more and more sinsArththi prabandham – 44 
 pAviyargAL  Hey!!! sinners!Arththi prabandham – 50 
 pAzh kadandhu  only to continue transgressing the mUla prakruthiArththi Prabandham – 24 
 pazhi  faultArththi prabandham – 8 
 pazhudhE kazhindha enRu  I had spent these times as utterly wasted.Arththi prabandham – 51 
 pEdhaimai thIrndhu  So, please remove my ignorance!!!Arththi prabandham – 33 
 pErinbaththuL  enter the place of eternal happiness called paramapadham that is described asArththi prabandham – 4 
 peRRiduvar  will beget theArththi Prabandham – 13 
 perum selvam  my great wealthArththi prabandham – 3 
 perumaiyum peRROmE  We got this! Alas! What a great fortune to have gotten this , thanks to emperumAnAr’s causeless mercy.Arththi prabandham – 55 
 perumbUdhUr  SrIperumbUthUrArththi Prabandham – 32 
 peruvIrar  emperumAnAr , who has an unmatched bravery and victories over his opponents.Arththi prabandham – 29 
 pEsAy  please tell meArththi prabandham – 33 
 pin siththikumE  will ensue at the opportune momentArththi prabandham – 49 
 pinbu  After this (crying out your name loudly while thinking about your lotus feet)Arththi prabandham – 42 
 pinnai  thenArththi prabandham – 33 
 pinnai nenju pErAmaRpeROm  Our hearts and minds were so grounded to these works our ancestors that it never went behindArththi prabandham – 55 
 pinnaivinai  uththarAgam (sins of future)Arththi prabandham – 34 
 piRandha  The reason for yourvincarnation isArththi prabandham – 41 
 piRar minukkam poRAmaiyillA  If the aforementioned qualities of ours that we got by the grace of emperumAnAr is placed on one side of a balance, then this one that am going to say would equal or weigh more than all of the above together. If such a rare SrIvaishnava is found with all of the aforementioned qualities, as described by ippadi irukkum SrIvaishNavargaL ERRam aRindhu ugandhu irukkaiyum (mumukshupadi dhvaya prakaNam 116), then we never become jealous seeing them. Such is our glory that was bestowed upon us by emperumAnAr.Arththi prabandham – 55 
 piRarkku  to other peopleArththi Prabandham – 28 
 piRarkku uraiththum  not stopping with that, I advised others about itArththi Prabandham – 16 
 pizhai  sinsArththi prabandham – 41 
 pizhai poRukka  forgive the sinsArththi prabandham – 26 
 pizhaiyE  only sinsArththi Prabandham – 25 
 pOdhaththai yERip  Unfaltering ship similar to vishNu pOtham or vishNu’s ship is the oneArththi prabandham – 22 
 podhindhu koNdu  that are etched in me strongly.Arththi prabandham – 17 
 pOga  and go after materialistic aspectsArththi Prabandham – 35 
 pOga  to goArththi prabandham – 43 
 pOga ninaivu onRuminRi  without having any iota of inclination to go toArththi Prabandham – 28 
 pOkku  DestroyArththi prabandham – 40 
 pOl  LikewiseArththi prabandham – 6 
 pOl  LikeArththi prabandham – 9 
 pollAngu  bad deeds in the wordsArththi prabandham – 17 
 pOm vazhiyai  (when the soul departs the body), it proceeds in a path called as archirAdhi mArgam that serves as the way to the uninterrupted ethereal bliss in paramapadhamArththi Prabandham – 20 
 ponnulagu thannil  paramapadham that is known as nithya vibhUthiArththi Prabandham – 28 
 porukkavallAr uNdO? who patiently tolerates (people’s sins)?Arththi prabandham – 41 
 poruL anaiththum  all the SAsthrasArththi prabandham – 31 
 pOrum  It is enough of me being in the prison called samsAram.Arththi prabandham – 40 
 porundhAmai  lack of interest that would make push me fromArththi prabandham – 43 
 poRundhi ingE irundhEn  I was staying happily in this vibhUthiArththi Prabandham – 28 
 poRuththu  and without bursting outArththi prabandham – 57 
 poruvil  that is incomparable (unlike the likes of SAsthrams and their subsequent knowledge that might have comparables)Arththi prabandham – 46 
 pozhudhai  those golden times that could have been spent wisely by doing servitude at the lotus feet (of sri rAmAnuja).Arththi prabandham – 40 
 prabhAkarar thangaL madham  the philosophy propounded by prabhAkara. All such philosophiesArththi Prabandham – 32 
 pU magaL  periya pirAttiyAr (SrI mahAlakshmi) who looks like fragrance manifested in a flowerArththi prabandham – 10 
 pudhalvan  sonArththi prabandham – 5 
 pudhalvan  am your son , as you are my father.Arththi prabandham – 5 
 pugadAdhE  does not throw it awayArththi Prabandham – 39 
 pugazh  glory (and who is known as)Arththi Prabandham – 11 
 pulan (my) senses,Arththi Prabandham – 35 
 puNdarIgai kELvan  sriman nArAyaNan, who is the divine consort of periya pirAtti who is seated on a lotus flower.Arththi Prabandham – 28 
 pUnkazhaRku  the feet that can be enjoyed forever, the feet ofArththi prabandham – 10 
 punpagarvai  lowly wordsArththi prabandham – 57 
 pusikkum  They eat with much relish.Arththi Prabandham – 39 
 pusikum  enjoysArththi prabandham – 5 
 pusiththu  enjoysArththi Prabandham – 20 
 ruchi thannaiyum uNdAkki  have instilled the desire in prApyam (paramapadham)Arththi prabandham – 26 
 sadhirAga  intelligentlyArththi prabandham – 56 
 sAkkiyak kadalai vaRRaviththu  (SrI rAmAnuja) completely burnt and emptied the ocean known as sAkkiyam (baudhdha) using his works as rays of destructionArththi prabandham – 29 
 samaNach chedik kanal koLuththiyE  (SrI rAmAnuja)burnt the philosophies of a weed called samaNam (jaina)Arththi prabandham – 29 
 sankara  the philosophy propounded by SankaraArththi Prabandham – 32 
 saRkarippa  and honor the soul which is now in a new unearthly body thatArththi Prabandham – 20 
 sARRiya  that SrI rAmAnuja adorns overArththi prabandham – 30 
 sAyvuRa  were destroyed (after SrI rAmAnuja appeared on the day)Arththi Prabandham – 32 
 sellumadhu  The way that I go in the aforementioned path that I followArththi Prabandham – 19 
 selvach  of the one who is filled with sAthvik qualitiesArththi prabandham – 10 
 selvam muRRum  the entire gamut of treasures ofArththi prabandham – 31 
 sEnaiyarkOn mudhalAna sUriyargatkAmO?  will the nithyasUris starting from sEnApathiyAzhvAn be capable to do it? orArththi prabandham – 26 
 senkayal  red fishArththi Prabandham – 32 
 senni  My headArththi prabandham – 48 
 senthuvarAdai  the saffron robe (that sanyAsis wear) that has the color of the bright sunArththi prabandham – 30 
 sEr  attainedArththi Prabandham – 11 
 sEravuLLa  of them (without excluding any of them) are present.Arththi Prabandham – 35 
 sErndhiruppAr  at theArththi prabandham – 2 
 sErththAr  how he got me at your lotus feetArththi prabandham – 12 
 seRu kaliyai  the dangerous, widely spread and evil force known as kaliArththi prabandham – 31 
 sErum vagai  with the way to reachArththi prabandham – 40 
 sErvan  reachArththi Prabandham – 16 
 sey  and do it in the most appropriateArththi prabandham – 6 
 seydha nalam namakkE  these senses does not go subservient to someone else. They are deserved only for SrI rAmAnuja. This great help was possible solely by the blessings of namperumALArththi prabandham – 48 
 seydharuLum  were magnanimously given byArththi Prabandham – 28 
 seydhAy  You did this. Did’nt you?Arththi Prabandham – 25 
 seygiRadhu enRaRindhE irundhAlum  out of his mercy, is letting me suffer the wrath of my karma. Though I know that HE is doing this for my good,Arththi Prabandham – 53 
 seyvAr  who doesArththi prabandham – 41 
 seyvargaL thAm  and out of their ignorance, would continue to commitArththi prabandham – 44 
 seyyavadivu  the divine body (dhivya mangaLa vigraham) that is resplendent, shining andArththi prabandham – 30 
 seyyaveNNi  performArththi prabandham – 47 
 sImAnilayAzhvAr  as SrImAn and with the name of iLaiyAzhvAr inArththi Prabandham – 32 
 sindhai seyyil  If we were to thinking about thisArththi prabandham – 60 
 sindhai theLindhirukka cheydha nI  This point has been etched in my mind forever. As they say, theLivuRRa sindhaiyar (thiruvAimozhi 7.5.11), you (emperumAnAr) had blessed my heart to be pure (without any dirt) forever.Arththi prabandham – 56 
 sindhAkulam  the pain and pangs caused by association with other things in this worldArththi prabandham – 49 
 sindhippAr  those who thinkArththi prabandham – 2 
 sindhiththirA  does not think aboutArththi prabandham – 2 
 sindhiththu  meditate uponArththi prabandham – 47 
 sIr aruLukku  causeless mercy ofArththi prabandham – 55 
 sIr Arum  and that is replete with auspicious qualities.Arththi prabandham – 30 
 siRandha  the look of a beautiful, great city.Arththi Prabandham – 32 
 sIrAr ethirAsA  Oh yathirAja! the one who is replete with auspicious qualities,Arththi prabandham – 40 
 sIraruLAl  Out of his causeless mercy, heArththi Prabandham – 21 
 sIraruLAl  (He) blesses me causelesslyArththi prabandham – 22 
 sIrArum  The person who showed and reinforced that relationship (to us), the very same person who is full of auspicious qualities like knowledge and the likeArththi prabandham – 45 
 siRuvan  will come on top of the one who is known as vainathEyan and periya thiruvadi and is the son ofArththi prabandham – 52 
 sollAy  please tell me about that. Please tell me that this is a real fact.Arththi prabandham – 34 
 sollAy  (emperumAnArE!) please tell me this.Arththi prabandham – 37 
 sollAy  please tell meArththi prabandham – 59 
 sompudhalvar thammadhanRO  properties are automatically transferred to the sons. (mAmunigaL says to his heart, Hey! my dear heart. Hence, we do not have to do anything on our part. Everything is readily available by default. Our burden is not a burden anymore for us (implying that emperumAnAr will take care of the burden and that he in fact has taken care of mAmunigaL by granting him his wish).Arththi prabandham – 60 
 sOrAdha thuyya cheyya mugachchOdhi  the glow of SrI rAmAnujathat does not have any bounds, is pure and effulgent. This is caused by (a) the happiness derived from seeing SrIman nArAyaNan and HIS devotees (b) the process of destroying the arguments of non devotees.Arththi prabandham – 30 
 soRpadiyE  (This tenet of charama parva nishtai (regarding one’s AchAryan as everything) is derived from the) divine words ofArththi prabandham – 55 
 sUzh  that is surrounded byArththi Prabandham – 32 
 sUzhndhu  and elucidate me on that so that I will be happy about the concreteness of it. Please think about it.Arththi prabandham – 59 
 thA  You have to bestowArththi prabandham – 56 
 thAdhaiyAna  fatherArththi prabandham – 49 
 thagarththu  (SrI rAmAnuja) destroyed, using his argumentsArththi prabandham – 29 
 thAL  your lotus feet, that serves as the source of incessant enjoyment.Arththi prabandham – 38 
 thalai  consider some people as their mastersArththi prabandham – 1 
 thALiNaikkIzh  at the lotus feet ofArththi Prabandham – 13 
 thALiNaiyai  the twin lotus feet of thoseArththi prabandham – 2 
 thALiNaiyil  at the two lotus feet ofArththi prabandham – 1 
 thALiNaiyil  twin lotus feet ofArththi prabandham – 2 
 thAm amarar  the nithyasUrisArththi Prabandham – 20 
 thAm aRiyAr  will not understand.Arththi prabandham – 38 
 thAm magizhum  and relishes being the pAdhukais ofArththi prabandham – 10 
 thamizh maRai  the thamizh vEdhamArththi prabandham – 31 
 than  hisArththi prabandham – 5 
 thAn  and he alone (the father)Arththi prabandham – 5 
 than kuzhavi  If one’s child (who is)Arththi prabandham – 8 
 thAn piRakkum  will reincarnate himself againArththi prabandham – 9 
 than thanayar  (when it comes to) their sonArththi Prabandham – 19 
 thAn vandhu  out of its own volition, without any compulsionArththi prabandham – 36 
 thanayar  my childArththi prabandham – 3 
 thandhai  fatherArththi prabandham – 3 
 thandhaikku  For a fatherArththi prabandham – 5 
 thandhaiyumAm  father.Arththi Prabandham – 53 
 thangaLukkumAmO?  will they be able to do it?Arththi prabandham – 26 
 thanmaipOl  That is the nature of those people.Arththi Prabandham – 39 
 thaNNenRu irukkiradhu endhAn?  What is the cause of the delay in blessing me? (the inner meaning is that maNavALa mAmunigaL who does not have any place to go and who has nothing with him, yearns to go to paramapadham as quickly as possible with sri rAmAnuja’s blessings)Arththi prabandham – 17 
 thannudaiya mulaiyuN kuzhavi  her breastfeeding infant’sArththi prabandham – 7 
 thanuvidum pOdhu  When my body would eventually fallArththi prabandham – 52 
 thAram  my wifeArththi prabandham – 3 
 thaRkAla vEdhanaiyin kanaththAl  the sufferings that I had to undergo at that point in time (momentary pain), makes meArththi Prabandham – 53 
 tharum  The soul get this pathArththi Prabandham – 20 
 tharum  blessed me withArththi Prabandham – 21 
 tharuvar  giveArththi prabandham – 43 
 thAtkE  of the divine feetArththi prabandham – 10 
 thavaththE  by means of thapas (penance).Arththi prabandham – 50 
 thavikkum  started to repent for itArththi prabandham – 51 
 thavirALO?  Will she not cureArththi prabandham – 7 
 thAyamuRai thAn  Because one’s parents’Arththi prabandham – 60 
 thAzhthuvAr  (They are those who) surrenderArththi prabandham – 1 
 thAzhvO  not add lusterArththi prabandham – 7 
 The phrase un padhangaL thammai ninaindhOlamittAl  this means that if one calls out loudly the phrase emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam while simultaneously thinking about him in his mind.Arththi prabandham – 42 
 theLivisumbai  the impeccable and faultless paramapadhamArththi Prabandham – 20 
 thEmalar  upon whose lotus feet, honey from fresh flowers, oozes outArththi prabandham – 10 
 then arangar  periya perumAL (the presiding deity at SrIrangam), who is replete with beautyArththi prabandham – 31 
 thennarangApuri  and is also known as the beautiful SrIrangam,Arththi Prabandham – 32 
 thennarangar  SrIranganAthan who is none other thanArththi prabandham – 10 
 thennarangar  periya perumAL (SrI ranganAthan)Arththi Prabandham – 53 
 thennarangar  periya perumAL, who is reclining south facing in the direction of SrIlankA, in a place that is very pleasing to the eyes and is known by the name of kOyil, where HE captivated HIS devotees by blessing them (aruL koduthittu adiyavarai AtkkoLvAn amarum Ur (periyAzhvAr thirumozhi 4.9.3))Arththi prabandham – 55 
 thennarangarkkAmO?  (To forgive my sins) will periya perumAL be capable to do it? orArththi prabandham – 26 
 theruLArum  The one who is full of knowledge and who goes by the name ofArththi Prabandham – 35 
 thERum  please thinkArththi Prabandham – 35 
 thesam  All the worldsArththi prabandham – 12 
 thIdhAgum  That which is deemed detrimental for the soulArththi prabandham – 36 
 thIdhaRRa  The one without any faultArththi prabandham – 22 
 thigazhum  bright and sparkling with gloriesArththi prabandham – 12 
 thImaith thiraLAna  and listed out innumerable group of sins.Arththi Prabandham – 35 
 thImban ivan enRu  is a bad guy/ sinner.Arththi Prabandham – 39 
 thImbu  (only) bad karmaArththi prabandham – 6 
 thIngu anRO?  does it not cast a bad image on youArththi Prabandham – 19 
 thiRkavEyAna  and destroyArththi prabandham – 6 
 thIrththu vittAn  The one who destroyedArththi prabandham – 31 
 thirumalai AzhvAr  The one who has the name SriSailESarArththi Prabandham – 21 
 thirumalaiyAzhvAr  who is also known as SriSailanAthaArththi prabandham – 12 
 thirunAdu  paramapadhamArththi prabandham – 43 
 thirunAdum  with paramapadhamArththi Prabandham – 25 
 thirunAttai  paramapadham which isArththi prabandham – 17 
 thirunAttinuL  paramapadham?Arththi prabandham – 54 
 thiruththi  about way to correctArththi Prabandham – 35 
 thiruththi vaithAn  The one who ordered and administeredArththi prabandham – 31 
 thiruvAdhirai  (The star in which Sri rAmAnuja appeared in SrIperumbUthUr) was during the star of thiruvAdhirai. This is the day. This has to be the day. What a glorious day. It behooves us to take cognizance of the phrase, SrImAn AvirabhUth bhUmau rAmAnuja dhivAkara:Arththi Prabandham – 32 
 thiruvadigaL  lotus feet that is an ornament for our heads and which is an object of enjoymentArththi prabandham – 30 
 thiruvAimozhip piLLai  thiruvAimozhip piLLAi, whose very existence and sustenance is by means of thiruvAimozhi, as revealed by his nameArththi prabandham – 12 
 thiruvAimozhip piLLai  is none other than thiruvAimozhip piLLai.Arththi Prabandham – 21 
 thiruvAimozhip piLLai  Is known as thiruvAimozhip piLLai here, through his connection to thiruvAimozhi. thiruvAimozhi is the divine work by nammAzhvAr, who is the poet of SrIman nArAyaNanArththi prabandham – 22 
 thiruvAimozhip piLLAi  thiruvAimozhip piLLAi (the AchAryan of mAmunigaL)Arththi prabandham – 46 
 thiruvAimozhip piLLai  hisArththi prabandham – 58 
 thiruvaraiyil  his frame.Arththi prabandham – 30 
 thiruvarangam thirupadhiyE  SrIrangam that is described as thennAdum vadanAdum thozha ninRa thiruvarangam thiruppadhi (periyAzhvAr thirumozhi 4.9.11), ArAmam sUzhndha arangam (siRiya thirumadal 71), thalaiyarangam (iraNdAm thiruvandhAdhi 70). It is the chief of all the 108 dhivyadhEsams.Arththi prabandham – 55 
 thiruvarangar  i.e., periya perumAL, who is known through his dwelling place of kOyil (SrIrangam)Arththi prabandham – 59 
 thivaththE  paramapadham.Arththi prabandham – 40 
 thIvinayOndhammmai  We, who are verily the clouds of cruel sinsArththi prabandham – 46 
 thUmuRuval  the slight, pure, bright and beautiful smile on the face that is akin to the blossom of a flower. The smile stems from (a) protecting the refugees and (b) the enjoyment associated with emperumAnArththi prabandham – 30 
 thuNaimalarkkaNgaL  the pair of beautiful eyes that sees (a) SrIrangaSrI (periya perumAL), (b) SrIvaishNavaSrI that was corrected by SrI rAmAnuja (this includes everything in this world that surrendered unto the louts feet of SrI rAmAnuja). Those eyes look with utmost compassion towards those who surrender to him and that diving glances make them pure.Arththi prabandham – 30 
 udal vidum pozhudhai  (Think about) the time when the body fallsArththi prabandham – 27 
 ugakka  yearns forArththi prabandham – 38 
 ugandhu  with happinessArththi prabandham – 43 
 ulagu  the worldlyArththi prabandham – 48 
 umai  If you people (nithya samsAris) do it, thenArththi prabandham – 50 
 un  You (my father)Arththi prabandham – 5 
 un  yourArththi prabandham – 5 
 un  yourArththi Prabandham – 16 
 un  yourArththi prabandham – 42 
 un aruLAl  With your grace, youArththi prabandham – 26 
 un thEsukku  and you glories?Arththi Prabandham – 19 
 una  you, the eternal master who is the ultimate destination for us, andArththi prabandham – 38 
 unaippOl  Is there anyone like youArththi prabandham – 41 
 unakkE  (and served) you and you onlyArththi Prabandham – 25 
 unakku  for youArththi prabandham – 4 
 unakku  to your ever growing resplendence?Arththi prabandham – 7 
 unakku  who is the base for all souls.Arththi Prabandham – 53 
 unakku anRi  except you.Arththi prabandham – 26 
 uNarndhu  (Hence please) thinkArththi prabandham – 4 
 uNarththiya pin  After protecting me by making me realize my ignorance in the first place,Arththi prabandham – 58 
 uNavAgap peRROm  (We) Our food isArththi prabandham – 55 
 undhan abhimAnamE uththArakam enRu  As piLLai lOkAchAryar says AchArya abhimAnamE uththArakam (SrI vachana bhUshaNam 447), the devotion and care that you (emperumAnAr) have towards me is the sole determining factor for a soul’s upliftment.Arththi prabandham – 56 
 undhan uRavai  (made me understand) all kinds of relations at your (SrI rAmAnuja’s) lotus feetArththi prabandham – 58 
 uNdo?  Is there another protector (you are the sole protector as there are no one else)Arththi prabandham – 42 
 unnai alladhu  anyone except you (as the protector)Arththi prabandham – 34 
 unnai allAl  except you?Arththi prabandham – 42 
 unnai ozhiya  excepting youArththi Prabandham – 11 
 unnai vandhu irappadhAm  and I come to you and plead you for support.Arththi Prabandham – 25 
 unnAlE  because of you (and me) (there by saying that the mother-son relationship that SrI rAmAnuja and maNavALa mAmunigaL shares would lead the world to say that it is the fault of the mother and not the son for not protecting the child.Arththi prabandham – 8 
 unpAl  towards you.Arththi Prabandham – 35 
 unRanakkE  for you only.Arththi Prabandham – 11 
 urai  Please tell me!!!Arththi prabandham – 7 
 uRai  which is the dwelling place ofArththi Prabandham – 28 
 uRai seydha  that was given byArththi prabandham – 31 
 uraiyAi  (Oh!!! emperumAnArE!!! Please tell meArththi Prabandham – 18 
 uraiyAy  Please tell me.Arththi prabandham – 5 
 uRavai  relationshipArththi prabandham – 8 
 URRamO  is it the attachment that is rooted atArththi prabandham – 36 
 uththArakarAga  is the one who will liberate from the shackles of this worldly bondage.Arththi Prabandham – 21 
 uvandhidu  would be happy.Arththi Prabandham – 32 
 uyirum  the soul that is being controlled by the controller SrIman nArAyaNanArththi prabandham – 51 
 uykkai  to protect me (and the like)Arththi prabandham – 4 
 uyyakkoNdu  were approved by his grace and were deemed upliftable.Arththi prabandham – 46 
 uyyakoLLum  and liberate meArththi Prabandham – 35 
 uzhalginRa  (you people are) dwellingArththi prabandham – 50 
 uzhanRu  and continue the journey forever?Arththi prabandham – 34 
 vAdhiyar  people like Sankara who would argueArththi Prabandham – 32 
 vAdhu seydha ethirAsanAr  ethirAsan using his argumentsArththi prabandham – 29 
 vadivArum mAmalarAL  The consorts are periya pirAttiyAr, the one who is known for her unparalleled beauty and her soft nature as revealed by vaidvAy nin valamArbinil vAzhginRa mangai (thirupallAndu 2)Arththi prabandham – 23 
 vaduganambi than  vaduga nambi whoArththi Prabandham – 11 
 vagai  (for me to have this regard for you) this way.Arththi Prabandham – 25 
 vagai  of a wayArththi Prabandham – 35 
 vaigum vagai  the manner in which HE manifests Himself inside and outside of each and every sentient and non-sentient things in this universe (this meaning is impregnated in the name nArAyaNan)Arththi prabandham – 44 
 vaigundhaththu  paramapadhamArththi prabandham – 34 
 vaikkum  it will keep you people one among the elite cream of nithyasUris.Arththi prabandham – 50 
 vaikundhaththERRa  ascend to paramapdhamArththi prabandham – 33 
 vaikuntham pukku  the path towards SrIvaikunthamArththi Prabandham – 24 
 vaikunthaththu  paramapadhamArththi prabandham – 37 
 val  popularArththi Prabandham – 35 
 vaLarththOn  The one who propagated and spreadArththi prabandham – 31 
 valavarugu  on the right sideArththi prabandham – 23 
 valvinaiyEn thannai  Me, the most cruel sinner of allArththi Prabandham – 53 
 valvinaiyin vazhi uzhanRu thirindha  (I have) wandered in the path set by my karmAs and continued that endless journey.Arththi Prabandham – 53 
 valvinaiyO  is it my popular karmic sinsArththi prabandham – 36 
 vAn kiNaRRa  a grand (big and wide) well, (if the child falls in the well and dies)Arththi prabandham – 8 
 vanbudanE  (These senses) forcefullyArththi prabandham – 36 
 vandha  caused byArththi prabandham – 27 
 vandharuLiyanAL  SrI rAmAnujar appearedArththi Prabandham – 32 
 vandhippAr  who prostrateArththi prabandham – 2 
 vandhu  come,Arththi Prabandham – 20 
 vandhu  and came to the place where we were.Arththi prabandham – 46 
 vandhu  by coming unto meArththi prabandham – 59 
 vAnjai seyyum  long forArththi Prabandham – 35 
 vAsamalar thAL adaindha vaththuvennum  I am a thing (vasthu) who surrendered at the divinely fragrant and soft lotus feet ofArththi prabandham – 57 
 vAsanaiyil the innumerable sins from the times of yore?Arththi prabandham – 36 
 vAvigaL  (a) ponds and lakes that are full ofArththi Prabandham – 32 
 vAy  the arguments put forthArththi prabandham – 29 
 vAy mozhindhAn  The one who blessed us by giving his divine commentaries (also known as SrI bhAshyam) which talks aboutArththi prabandham – 31 
 vayal  and (b) paddy fields.Arththi Prabandham – 32 
 vAyndhu  surrendering at the lotus feet ofArththi prabandham – 10 
 vAzh  Please live from now (under the) byArththi prabandham – 10 
 vAzha  to live (by the way of liberation)Arththi prabandham – 41 
 vazhi  wayArththi prabandham – 6 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 30 
 vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!Arththi prabandham – 1 
 vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!Arththi prabandham – 1 
 vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!Arththi prabandham – 1 
 vazhi nadaththa  and usher me into the glorious path known as archirAdhi mArgamArththi prabandham – 59 
 vazhinadaththa  and lead me (in the new body) inArththi Prabandham – 24 
 vazhipOy  as it traverses the archirAdhi mArgam path.Arththi Prabandham – 20 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyE  Live for eternity!!!Arththi prabandham – 31 
 vAzhiyena vAzththuvAr  those who sing glories (mangalams) to devoteesArththi prabandham – 1 
 vAzhiyena vAzththuvAr  who sing glories (mangalams) to devoteesArththi prabandham – 1 
 vAzhndhidunAL sadhumaRai  The day when the four vEdhas would live healthily (i.e., the day when the meaning of the vEdhas would be understood and interpreted clearly) was whenArththi Prabandham – 32 
 vAzhthi  praiseArththi Prabandham – 24 
 vAzhvanRO  (hey my heart!!!) Is it not because of this great opportune? (it is indeed because of him that we became the servants of emperumAnArArththi prabandham – 46 
 vAzhvArgaL  Those who livesArththi Prabandham – 13 
 vAzhvArgaL  those who liveArththi Prabandham – 13 
 vAzhvu  The eternal wealth ofArththi prabandham – 2 
 vAzhvu  The fortuneArththi Prabandham – 20 
 vAzhvu  the glories ofArththi Prabandham – 32 
 vAzththuvAr  who sing glories (mangalams) to Sri rAmAnuja by callingArththi prabandham – 1 
 vEmbu  A neem tree is such that when itArththi prabandham – 6 
 vEmbu  neem (and neem leaves)Arththi Prabandham – 39 
 vENdidil  if you wish toArththi prabandham – 49 
 vettivittu  (by) cutting asunderArththi prabandham – 37 
 vevvinaiyAl  cruel sins (which in turn is caused by association with the body)Arththi prabandham – 27 
 vevvinaiyEn  adiyen whose body is the residence of the most cruelest sinsArththi prabandham – 6 
 vidAmal irundhu  incessantlyArththi prabandham – 27 
 vidivadhu enakku  will it dawn for me?Arththi Prabandham – 18 
 viduviththu  Please liberateArththi prabandham – 54 
 viLaiyum  which eventually causesArththi prabandham – 27 
 viLangiya  shone brightlyArththi Prabandham – 32 
 vinadhai  a lady called vinathA.Arththi prabandham – 52 
 vinaippayan pusikka vENduvadhu onRu uNdO?  should I reap the effects of all karmas assosciated with my beingArththi prabandham – 34 
 vinaiththodarai  bondage of sinsArththi prabandham – 37 
 vinaiththogai  group of karmAsArththi prabandham – 34 
 vinayai  karmas,Arththi Prabandham – 35 
 viNNOr  nithyasUris (eternal servants of SrIman nArAyaNan who are in paramapadham, the eternal abode of SrIman nArAyaNan)Arththi prabandham – 1 
 viNNOrgaL  nithyasUris areArththi prabandham – 2 
 virasaithanil  river called vrajAArththi Prabandham – 24 
 virayAmAl  and why are you not expediting it?Arththi prabandham – 33 
 virumbinAr thAm  Those who relishesArththi Prabandham – 39 
 vittAl  when the body fallsArththi prabandham – 27 
 vittu  get liberated fromArththi prabandham – 4 
 vittu  discards itselfArththi Prabandham – 24 
 vIzhum  fell (in the well earlier)Arththi prabandham – 9 
 vVenkali  cruel kaliArththi Prabandham – 32 
 yAdhava  the philosophy propounded by yAdhavaprakAsaArththi Prabandham – 32 
 yAm  WeArththi prabandham – 46 
 yAn  do IArththi prabandham – 4 
 yAn  and IArththi prabandham – 5 
 yAn  IArththi Prabandham – 16 
 yAn  I,Arththi Prabandham – 19 
 yAn  IArththi prabandham – 26 
 yAn  ignorant meArththi prabandham – 33 
 yAn  IArththi prabandham – 34 
 yAn  meArththi prabandham – 40 
 yAn iruppan  will I be, without any associationArththi prabandham – 33 
 yAn onRum kANginRilEn  I am not able to figure out anyArththi Prabandham – 15 
 yAnE  I, who is all-powerful, all-knowing and omnipresent, willArththi prabandham – 34 
 yAnum  I, tooArththi Prabandham – 25 
 yAvarukku mudiyum?  Who canArththi prabandham – 26 
 yEdhathai mARRum  so that my faults like lust and desire are obliteratedArththi prabandham – 22 
 yEdhenRu  what is it?Arththi prabandham – 36 
 yEn?  why are you?Arththi prabandham – 37 
 yErkinRAL  assumes responsibility for theArththi prabandham – 8 
 yERRi vidAi  (By doing so), please make me ascend toArththi prabandham – 34 
 yERRuvAr  will sendArththi Prabandham – 21 
 yezhil  that is beautiful (because the pose represents the essence of meaning of both samskrutha and thamizh vEdhas).Arththi prabandham – 30 

Glossary/Dictionary by pAsuram – Arththi prabandham

Published by:

Sorted by word

pAsuramWordMeaning
Arththi prabandham – 1  viNNOr nithyasUris (eternal servants of SrIman nArAyaNan who are in paramapadham, the eternal abode of SrIman nArAyaNan)
Arththi prabandham – 1  thalai  consider some people as their masters
Arththi prabandham – 1  thAzhthuvAr  (They are those who) surrender
Arththi prabandham – 1  thALiNaiyil  at the two lotus feet of
Arththi prabandham – 1  vAzhiyena vAzththuvAr  those who sing glories (mangalams) to devotees
Arththi prabandham – 1  vAzhiyena vAzththuvAr  who sing glories (mangalams) to devotees
Arththi prabandham – 1  vAzththuvAr  who sing glories (mangalams) to Sri rAmAnuja by calling
Arththi prabandham – 1  vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!
Arththi prabandham – 1  vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!
Arththi prabandham – 1  vAzhi ethirAsan  Hail Sri rAmAnuja!!! Glories to Sri rAmAnuja!!! Long live Sri rAmAnuja!!!
Arththi prabandham – 1  ena  three times
Arththi prabandham – 2  vAzhvu  The eternal wealth of
Arththi prabandham – 2  viNNOrgaL  nithyasUris are
Arththi prabandham – 2  thALiNaiyai  the twin lotus feet of those
Arththi prabandham – 2  vandhippAr  who prostrate
Arththi prabandham – 2  sErndhiruppAr  at the
Arththi prabandham – 2  thALiNaiyil  twin lotus feet of
Arththi prabandham – 2  sindhippAr  those who think
Arththi prabandham – 2  iRaipOzhudhu  that even for a very short while
Arththi prabandham – 2  irAmARu  it is not prescribed to live with the
Arththi prabandham – 2  manusarOdu  with the people who
Arththi prabandham – 2  sindhiththirA  does not think about
Arththi prabandham – 2  irAmAnusAya nama enRu about SrI rAmAnuja as in irAmAnusAya nama
Arththi prabandham – 3  ethirAsA  Oh yathirAja !!!
Arththi prabandham – 3  en thanakku  For me
Arththi prabandham – 3  nIyE  you and only you are my
Arththi prabandham – 3  thandhai  father
Arththi prabandham – 3  nal thAy  my mother who has vAthsalyam (the quality of treasuring a blemish as blessing)
Arththi prabandham – 3  thAram  my wife
Arththi prabandham – 3  thanayar  my child
Arththi prabandham – 3  perum selvam  my great wealth
Arththi prabandham – 3  indha  (However) this
Arththi prabandham – 3  nilaikku  particular thought (I am not able to continue forever)
Arththi prabandham – 3  ErAdha  because this thought cannot coexist with
Arththi prabandham – 3  ivvudalai  this physical body
Arththi prabandham – 3  pagar  please tell me
Arththi prabandham – 3  ennO  what is the reason that?
Arththi prabandham – 3  pArAdhadhu  (you have) not graced and
Arththi prabandham – 3  aruLa  not bless me
Arththi prabandham – 3  inRE  right away
Arththi prabandham – 3  aRuththu  to destroy this body of mine and
Arththi prabandham – 4  ethirAsA!  Oh yathirAja!!! The leader of all yathIs (sanyAsis)
Arththi prabandham – 4  eppozhudhu  when
Arththi prabandham – 4  yAn  do I
Arththi prabandham – 4  vittu  get liberated from
Arththi prabandham – 4  chiRai  the prison called
Arththi prabandham – 4  indha udal  this physical body
Arththi prabandham – 4  Egi  and ascend viaarchirAdhi way to paramapadham (archiRadhi way is the route that a liberated soul takes to go to paramapadham – the eternal abode of sriman nArAyaNan)
Arththi prabandham – 4  AguvEn  (when) shall I?
Arththi prabandham – 4  pErinbaththuL  enter the place of eternal happiness called paramapadham that is described as
Arththi prabandham – 4  andham  end
Arththi prabandham – 4  il  less
Arththi prabandham – 4  andhO?  Alas!!!
Arththi prabandham – 4  irangAy  (Oh! yathirAja!!!) Please bless
Arththi prabandham – 4  ennai  me
Arththi prabandham – 4  ini  From now on
Arththi prabandham – 4  param kAN  it is only possible
Arththi prabandham – 4  unakku  for you
Arththi prabandham – 4  uykkai  to protect me (and the like)
Arththi prabandham – 4  uNarndhu  (Hence please) think
Arththi prabandham – 4  pAr  and ponder about it
Arththi prabandham – 5  ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 5  thandhaikku  For a father
Arththi prabandham – 5  inburumO  does he get any happiness when
Arththi prabandham – 5  than  his
Arththi prabandham – 5  pudhalvan  son
Arththi prabandham – 5  kUdAmal  is not there with him
Arththi prabandham – 5  thAn  and he alone (the father)
Arththi prabandham – 5  pusikum  enjoys
Arththi prabandham – 5  bhOgathAl  the luxuries like wealth etc
Arththi prabandham – 5  un  You (my father)
Arththi prabandham – 5  yAn  and I
Arththi prabandham – 5  pudhalvan  am your son , as you are my father.
Arththi prabandham – 5  anRO  Is this not true?
Arththi prabandham – 5  uraiyAy  Please tell me.
Arththi prabandham – 5  AdhalAl  Hence
Arththi prabandham – 5  un  your
Arththi prabandham – 5  bhOgam  enjoyment on
Arththi prabandham – 5  nAL  the day when (you)
Arththi prabandham – 5  ozhindha  are without
Arththi prabandham – 5  enai  me
Arththi prabandham – 5  nanRO  will it give you happiness?
Arththi prabandham – 6  ethirAsA  (Oh! yathirAja!!!)
Arththi prabandham – 6  vEmbu  A neem tree is such that when it
Arththi prabandham – 6  muRRak  matures (as time passes by)
Arththi prabandham – 6  kaippu miguvadhu  its bitterness grows
Arththi prabandham – 6  pOl  Likewise
Arththi prabandham – 6  vevvinaiyEn  adiyen whose body is the residence of the most cruelest sins
Arththi prabandham – 6  dhEgamuRRi  if such a body continue to grow old and
Arththi prabandham – 6  chellungAl  if it continues to mature in the same fashion
Arththi prabandham – 6  thImbu  (only) bad karma
Arththi prabandham – 6  muRRum  will be found everywhere in it
Arththi prabandham – 6  AmparisAl  (Hence) in order to reinstate the true nature of my soul
Arththi prabandham – 6  ERkavE sindhiththu  (adiyEn requests you) to think and act right away before it is too late
Arththi prabandham – 6  sey  and do it in the most appropriate
Arththi prabandham – 6  vazhi  way
Arththi prabandham – 6  thiRkavEyAna  and destroy
Arththi prabandham – 6  Ivvudalai  this body that is the dwelling place of all bad qualities
Arththi prabandham – 7  annai  A mother who has unparalleled vAthsalyam (the quality of treating a blemish as blessing) towards her child
Arththi prabandham – 7  kudinIr arundhi  drinks water (when her child gets some infection or fever) in a manner that does not jeopardize the medicine that she had taken earlier
Arththi prabandham – 7  thavirALO?  Will she not cure
Arththi prabandham – 7  thannudaiya mulaiyuN kuzhavi  her breastfeeding infant’s
Arththi prabandham – 7  nOyai  disease?
Arththi prabandham – 7  ethirAsA  Oh!!! yathirAja!!!
Arththi prabandham – 7  enakkA  (You) are my mother, who is characterized by infinite vAthsalyam
Arththi prabandham – 7  ellA nI seydhAl  if you can do on my behalf, whatever you think I should do and protect me,
Arththi prabandham – 7  adhu  will that
Arththi prabandham – 7  thAzhvO  not add luster
Arththi prabandham – 7  unakku  to your ever growing resplendence?
Arththi prabandham – 7  urai  Please tell me!!!
Arththi prabandham – 7  ennE  How surprising!!! (that you, who knows everything, choose me to deliver this message)
Arththi prabandham – 8  than kuzhavi  If one’s child (who is)
Arththi prabandham – 8  chArndhirukka  near
Arththi prabandham – 8  vAn kiNaRRa  a grand (big and wide) well, (if the child falls in the well and dies)
Arththi prabandham – 8  enbadhanRO  then the world will say that
Arththi prabandham – 8  kandirundhAL  the mother saw it (going near the well but paid no attention to it)
Arththi prabandham – 8  annai  (Eventually) the mother
Arththi prabandham – 8  yErkinRAL  assumes responsibility for the
Arththi prabandham – 8  pazhi  fault
Arththi prabandham – 8  nangu uNaril  If thought about carefully,
Arththi prabandham – 8  ennAlE  me who is in the abysmal pit called sins
Arththi prabandham – 8  en nAsamElum  even if were to destroy myself
Arththi prabandham – 8  ethirAsA  Oh! yathirAja!!!
Arththi prabandham – 8  Or  please explain to me!!!
Arththi prabandham – 8  uRavai  relationship
Arththi prabandham – 8  Am  that is established
Arththi prabandham – 8  unnAlE  because of you (and me) (there by saying that the mother-son relationship that SrI rAmAnuja and maNavALa mAmunigaL shares would lead the world to say that it is the fault of the mother and not the son for not protecting the child.
Arththi prabandham – 9  annai  A mother
Arththi prabandham – 9  kudhiththu  dives in a
Arththi prabandham – 9  kUbaththil  well
Arththi prabandham – 9  nIkkum  to remove
Arththi prabandham – 9  avvAbathai  the danger (that engulfed her)
Arththi prabandham – 9  kuzhaviyudan  child who
Arththi prabandham – 9  vIzhum  fell (in the well earlier)
Arththi prabandham – 9  pOl  Like
Arththi prabandham – 9  andha  that
Arththi prabandham – 9  ini yAn piRapEnElum  if I were to born again and again
Arththi prabandham – 9  pApaththAl  because of my sins
Arththi prabandham – 9  endhai  my father
Arththi prabandham – 9  ethirAsan  yathirAja
Arththi prabandham – 9  thAn piRakkum  will reincarnate himself again
Arththi prabandham – 9  ennai uyppadhA  in order to protect me
Arththi prabandham – 10  enadhu  Oh! My
Arththi prabandham – 10  nenjamE  heart (who obeys me always)!!!
Arththi prabandham – 10  vAzh  Please live from now (under the) by
Arththi prabandham – 10  vAyndhu  surrendering at the lotus feet of
Arththi prabandham – 10  irAmAnusanai  Sri rAmAnuja
Arththi prabandham – 10  endhai  who is my father and who is responsible for my soul’s true sustenance
Arththi prabandham – 10  Eyndhu  Sri rAmAnuja, who aptly dons the
Arththi prabandham – 10  iniya pAdhugamAm  role of pAdhukA (sandals)
Arththi prabandham – 10  thAtkE  of the divine feet
Arththi prabandham – 10  selvach  of the one who is filled with sAthvik qualities
Arththi prabandham – 10  chatakOpar  and who is known as SatakOpa
Arththi prabandham – 10  thEmalar  upon whose lotus feet, honey from fresh flowers, oozes out
Arththi prabandham – 10  pAdhugamAy  (such satakOpan) is celebrated as the pAdhukA (sandals)
Arththi prabandham – 10  thAm magizhum  and relishes being the pAdhukais of
Arththi prabandham – 10  pUnkazhaRku  the feet that can be enjoyed forever, the feet of
Arththi prabandham – 10  thennarangar  SrIranganAthan who is none other than
Arththi prabandham – 10  kOn  the divine consort of
Arththi prabandham – 10  pU magaL  periya pirAttiyAr (SrI mahAlakshmi) who looks like fragrance manifested in a flower
Arththi Prabandham – 11  ethirAsA  Oh! emperumAnArE!!!
Arththi Prabandham – 11  nI thandhu  You should give
Arththi Prabandham – 11  enRanakku  me (who yearns the state of vaduga nambi)
Arththi Prabandham – 11  nilayai  the charama parva nishtai (the ultimate state in which one considers his guru as his everything) state of the one who
Arththi Prabandham – 11  mannu  forever
Arththi Prabandham – 11  sEr  attained
Arththi Prabandham – 11  pugazh  glory (and who is known as)
Arththi Prabandham – 11  vaduganambi than  vaduga nambi who
Arththi Prabandham – 11  unnai ozhiya  excepting you
Arththi Prabandham – 11  oru dheivam maRRaRiyA  knew none other than you and who considered even the Lord as his hurdle because the Lord may be an interruption for him to do uninhibited service to you
Arththi Prabandham – 11  AtkoL ugandhu  (Oh! emperumAnArE) Please use me happily for your service.
Arththi Prabandham – 11  ennALum at all times and
Arththi Prabandham – 11  unRanakkE  for you only.
Arththi prabandham – 12  thesam  All the worlds
Arththi prabandham – 12  thigazhum  bright and sparkling with glories
Arththi prabandham – 12  thiruvAimozhip piLLai  thiruvAimozhip piLLAi, whose very existence and sustenance is by means of thiruvAimozhi, as revealed by his name
Arththi prabandham – 12  mAsil  the one who is devoid of blemishes that stems from regarding oneself as AchAryan
Arththi prabandham – 12  thirumalaiyAzhvAr  who is also known as SriSailanAtha
Arththi prabandham – 12  ennai  me, who is recipient of his infinite compassion
Arththi prabandham – 12  nEsaththAl  out of his mercy
Arththi prabandham – 12  eppadiyE eNNi  he thought of how will I be liberated
Arththi prabandham – 12  ninbAl  at your divine lotus feet that is the sole refuge of all
Arththi prabandham – 12  sErththAr  how he got me at your lotus feet
Arththi prabandham – 12  ethirAsA  emperumAnArE
Arththi prabandham – 12  appadiyE nI seydharuL  You also should bless me and get me liberated
Arththi Prabandham – 13  vAzhvArgaL  Those who lives
Arththi Prabandham – 13  thALiNaikkIzh  at the lotus feet of
Arththi Prabandham – 13  vAzhvArgaL  those who live
Arththi Prabandham – 13  chadhirAga  in an intelligent fashion
Arththi Prabandham – 13  Ethich  by singing praises (glories / mangalams) such as
Arththi Prabandham – 13  ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsan
Arththi Prabandham – 13  ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsan
Arththi Prabandham – 13  ethirAsan vAzhi  mangaLams (glories) to ethirAsan
Arththi Prabandham – 13  enREnRu  for a long time
Arththi Prabandham – 13  peRRiduvar  will beget the
Arththi Prabandham – 13  aruL  blessings of
Arththi Prabandham – 13  AzhvArgaL thangaL  all AzhvArs
Arththi Prabandham – 14  adhigAramundEl  if one is completely qualified across the dimensions of knowledge and its subsequent practice
Arththi Prabandham – 14  arangar  periya perumAL (SrI ranganAthan)
Arththi Prabandham – 14  irangArO  will he not come down and help him?
Arththi Prabandham – 14  ethirAsa  But hey ethirAsa, you
Arththi Prabandham – 14  adhigAram illAdhArkkanRO  will step down to help out those people who does not have an iota of any of the aforementioned qualification. Is it not true?
Arththi Prabandham – 14  nI iranga vEnduvadhu  We request you to come down and help such people (including me)
Arththi Prabandham – 14  nIyum adhigArigaLukkE irangil  Even you, who is the sole refuge for all the refugees, start to help out only those people who have qualifications
Arththi Prabandham – 14  en seyvOm yAm  what do we do then?
Arththi Prabandham – 15  nAvuraikkum  my tongue, without any love / feelings
Arththi Prabandham – 15  enbadhuvE  utter the phrase that is famously known as
Arththi Prabandham – 15  emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam  I surrender to the lotus feet ofSrI rAmAnuja, who is my owner
Arththi Prabandham – 15  iththAl en?  what is the use of saying this (without any love and devotion, just for the sake of saying it)?
Arththi Prabandham – 15  yAn onRum kANginRilEn  I am not able to figure out any
Arththi Prabandham – 15  anbu  devotion
Arththi Prabandham – 15  avar pAl  towards him
Arththi Prabandham – 15  ippOdhaLavum  till this very moment
Arththi Prabandham – 15  eppOdhu undAvadhu ini?  if not for now, when will it blossom?
Arththi Prabandham – 16  aRindhum  I (maNavALa mAmunigaL) clearly knew
Arththi Prabandham – 16  IdhenRu  that the list of things that
Arththi Prabandham – 16  AgAdhadhu  the AchAryas (gurus) described as those to be discarded
Arththi Prabandham – 16  piRarkku uraiththum  not stopping with that, I advised others about it
Arththi Prabandham – 16  AgAdhadhE seyvan  (On the contrary, though I proscribed others to indulge things that are not advocated by our gurus) I continued to do those religiously.
Arththi Prabandham – 16  AdhalAl  Hence
Arththi Prabandham – 16  igazhEl  Please do not condemn / discard
Arththi Prabandham – 16  ennai  me
Arththi Prabandham – 16  enRU  by
Arththi Prabandham – 16  ninaiththu  thinking and dismissing me as a
Arththi Prabandham – 16  mOkAnthan  one who is succumbed to lust
Arththi Prabandham – 16  ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!
Arththi Prabandham – 16  enRu  When will
Arththi Prabandham – 16  yAn  I
Arththi Prabandham – 16  sErvan  reach
Arththi Prabandham – 16  un  your
Arththi Prabandham – 16  adi  lotus feet
Arththi prabandham – 17  anaiththum  (I am a person with) all possible
Arththi prabandham – 17  pollAngu  bad deeds in the words
Arththi prabandham – 17  podhindhu koNdu  that are etched in me strongly.
Arththi prabandham – 17  onRu illA  (I do not have) an iota of
Arththi prabandham – 17  nanmaiyil  good deed in me.
Arththi prabandham – 17  ethirAsA  Oh! emperumAnArE!
Arththi prabandham – 17  enakkum  Even for such a person like me
Arththi prabandham – 17  nAn tharuvEn enRa nI  You had told me that you will bless me
Arththi prabandham – 17  thirunAttai  paramapadham which is
Arththi prabandham – 17  naNNum  a place that is worthy to be reached by
Arththi prabandham – 17  nallArgaL  people with good character.
Arththi prabandham – 17  thaNNenRu irukkiradhu endhAn?  What is the cause of the delay in blessing me? (the inner meaning is that maNavALa mAmunigaL who does not have any place to go and who has nothing with him, yearns to go to paramapadham as quickly as possible with sri rAmAnuja’s blessings)
Arththi Prabandham – 18  endhAi  Oh! My beloved father!!!
Arththi Prabandham – 18  ethirAsA!  yathirAja (the leader of sanyAsis)
Arththi Prabandham – 18  indha uyirkku  The soul is (immersed) in
Arththi Prabandham – 18  ippavamAm  this materialistic world
Arththi Prabandham – 18  irulE viLaikkum  that is the source of darkness and ignorance
Arththi Prabandham – 18  ippadiyE  It (soul) continues to be in this state
Arththi Prabandham – 18  enRum  forever
Arththi Prabandham – 18  kunRAmal  without showing any signs of light
Arththi Prabandham – 18  nInda iravu  (This is similar to a) very long night that ceases to dawn
Arththi Prabandham – 18  uraiyAi  (Oh!!! emperumAnArE!!! Please tell me
Arththi Prabandham – 18  enRu  when
Arththi Prabandham – 18  vidivadhu enakku  will it dawn for me?
Arththi Prabandham – 18  onRum aRiginRilEn  I have no clue about anything in this regard.
Arththi Prabandham – 19  endhai ethirAsA  Oh my father! yathrirAra! The leader of sanyAsis
Arththi Prabandham – 19  isai  only you should take action on this.
Arththi Prabandham – 19  yAn  I,
Arththi Prabandham – 19  allum pagalum  both in the night as well as day
Arththi Prabandham – 19  Akkai vazhi uzhanRu  go in the direction that my body pulls, thereby literally being a servant to my master (my body)
Arththi Prabandham – 19  sellumadhu  The way that I go in the aforementioned path that I follow
Arththi Prabandham – 19  thIngu anRO?  does it not cast a bad image on you
Arththi Prabandham – 19  un thEsukku  and you glories?
Arththi Prabandham – 19  nallArgaL  Great souls, who lead from the front in the matters concerning brahmam,
Arththi Prabandham – 19  than thanayar  (when it comes to) their son
Arththi Prabandham – 19  nIsarkku Atcheyya sagipparO  will they tolerate (their sons) performing lowly acts to low people?
Arththi Prabandham – 20  vAzhvu  The fortune
Arththi Prabandham – 20  aruLum vAzvhE  blessed by
Arththi Prabandham – 20  ethirAsan  emperumAnAr
Arththi Prabandham – 20  namakku  for us (is as follows)
Arththi Prabandham – 20  pOm vazhiyai  (when the soul departs the body), it proceeds in a path called as archirAdhi mArgam that serves as the way to the uninterrupted ethereal bliss in paramapadham
Arththi Prabandham – 20  tharum  The soul get this path
Arththi Prabandham – 20  ennum  and consequently
Arththi Prabandham – 20  pusiththu  enjoys
Arththi Prabandham – 20  inbam ellAm  all the happiness
Arththi Prabandham – 20  vazhipOy  as it traverses the archirAdhi mArgam path.
Arththi Prabandham – 20  nAm mUzhgi  (Later), the soul gets a holy dip
Arththi Prabandham – 20  amudha virasaiyARRil  in the river known as virajA
Arththi Prabandham – 20  malamaRRuth  and get rids of all the impurities caused due to nature.
Arththi Prabandham – 20  naNNi  (After this) it reaches
Arththi Prabandham – 20  theLivisumbai  the impeccable and faultless paramapadham
Arththi Prabandham – 20  nalam thigazhmEni thannaip peRRu  to get a body that is devoid any earthly natural attributes, one that is very pure and more importantly one that exhibits and radiates the true nature of the soul.
Arththi Prabandham – 20  thAm amarar  the nithyasUris
Arththi Prabandham – 20  vandhu  come,
Arththi Prabandham – 20  edhir koNdu  greet,
Arththi Prabandham – 20  alankariththu  decorate
Arththi Prabandham – 20  saRkarippa  and honor the soul which is now in a new unearthly body that
Arththi Prabandham – 20  mAmaNi maNtapathu chenRu  goes to the mandapam called thirumAmaNi mandapam and sees
Arththi Prabandham – 20  mAmalarAL kOn  Sriman nArAyaNan who is also known as sriyapathi, vaikuntanAthan and one who is the consort of periya pirAtti.
Arththi Prabandham – 20  madiyil vaiththu ugakkum  Sriman nArAyaNan will keep us in the lap, go ecstatic by happily feeling and smelling us (this fortune is only because of Sri rAmAnuja’s grace and nothing else).
Arththi Prabandham – 21  thirumalai AzhvAr  The one who has the name SriSailESar
Arththi Prabandham – 21  thiruvAimozhip piLLai  is none other than thiruvAimozhip piLLai.
Arththi Prabandham – 21  sIraruLAl  Out of his causeless mercy, he
Arththi Prabandham – 21  tharum  blessed me with
Arththi Prabandham – 21  madhi  his divine knowledge.
Arththi Prabandham – 21  manamE!  Hey my dear heart!
Arththi Prabandham – 21  koNdu  Using that knowledge as the means,
Arththi Prabandham – 21  iru  Please be
Arththi Prabandham – 21  eNNi  in the steadfast belief that
Arththi Prabandham – 21  avar thammai  thiruvAimozhippiLLai, the great one who helped to such an extent,
Arththi Prabandham – 21  uththArakarAga  is the one who will liberate from the shackles of this worldly bondage.
Arththi Prabandham – 21  ethirAsar  emperumAnAr,
Arththi Prabandham – 21  avarkkAi  for the sake of my AchAryan thiruvAimozhippiLLai,
Arththi Prabandham – 21  yERRuvAr  will send
Arththi Prabandham – 21  emai  me, who stands by the rule svAchArya abhimAnamE uththArakam (the goodwill that a guru has on his sishyAs is the only saving grace for a sishyAs)
Arththi Prabandham – 21  kaduga  very soon
Arththi Prabandham – 21  paramapadham thanil  to paramapadham
Arththi Prabandham – 21  enna bayam namakkE!!!  Hey my heart! Hence why should we fear!!! There is no need to fear (One can sleep with hands on their chest and happily sleep thereupon)
Arththi prabandham – 22  thIdhaRRa  The one without any fault
Arththi prabandham – 22  gyAna  And complete knowledge of the true nature of a soul
Arththi prabandham – 22  thiruvAimozhip piLLai  Is known as thiruvAimozhip piLLai here, through his connection to thiruvAimozhi. thiruvAimozhi is the divine work by nammAzhvAr, who is the poet of SrIman nArAyaNan
Arththi prabandham – 22  sIraruLAl  (He) blesses me causelessly
Arththi prabandham – 22  yEdhathai mARRum  so that my faults like lust and desire are obliterated
Arththi prabandham – 22  ethirAsar tham  His (thiruvAimozhip piLLai) blessings will help me be in the good graces of rAmAnuja so that I can be assured of a ticket to board the
Arththi prabandham – 22  pOdhaththai yERip  Unfaltering ship similar to vishNu pOtham or vishNu’s ship is the one
Arththi prabandham – 22  pavamAm puNaridhanaik kadandhu  that helps travel the big ocean called samsAram
Arththi prabandham – 22  kuRuguvanE!  And certainly attain
Arththi prabandham – 22  kOdhaRRa mAdhavan pAdhakkarayai  the lotus feet of Sriya:pathi SrIman nArAyaNan. the lotus feet is described as viNNOr pirAnAr mAsil malaradikkIzh, thuyaraRu sudaradi, one that is diametrically opposite of faults and that which dazzles brilliantly always
Arththi prabandham – 22  kuRuguvanE!!!  will attain it
Arththi prabandham – 23  en ethirAsA  Oh! yathirAja! my master! The leader of yathis!!!
Arththi prabandham – 23  kaduga  (You should) soon
Arththi prabandham – 23  nalgu  shower your blessings on
Arththi prabandham – 23  nAn  me
Arththi prabandham – 23  anubhavikkum vagai  to enjoy
Arththi prabandham – 23  nAraNanai  SrIvaikuNtanAthan
Arththi prabandham – 23  naduvAga vIRRirukkum  the one who is seated in the middle, like a lotus in between sheaths of lightning, one who is like a dark hued rain bearing clouds, the one who is seated in between them (divine consorts) to rule over the worlds
Arththi prabandham – 23  vadivArum mAmalarAL  The consorts are periya pirAttiyAr, the one who is known for her unparalleled beauty and her soft nature as revealed by vaidvAy nin valamArbinil vAzhginRa mangai (thirupallAndu 2)
Arththi prabandham – 23  valavarugu  on the right side
Arththi prabandham – 23  maRRai manmagaLum AymagaLum  and bhUmip pirAtti and neeLA dhEvi who are
Arththi prabandham – 23  idavarugum irukka  on the left side.
Arththi prabandham – 23  adiyArgaL kuzhAngaL  In addition to them, there is a beautiful collection of nithyasUris and mukthas (nithyasUris including the likes of ananthan, garudan, vishwaksEnar etc; mukthas including the likes of parAnkusa and parakAla). This collection looks like a beautiful collection of pearl and gems
Arththi prabandham – 23  azhagOlakkam irukka  that are beautifully lined
Arththi prabandham – 23  AnandhamayamAna mAmaNi mandapaththu  in the altar that beams with infinite happiness, that is known as thirumAmaNi maNdapam
Arththi prabandham – 23  paNamAmaNigaL thammin oLi maNdalaththil idaiyil  amidst the resplendent glow that radiates from the heads of the
Arththi prabandham – 23  padiyAdhumil  one that is beyond any comparison
Arththi prabandham – 23  padukkaiyAi irukkum  ananthan, the one that serves as the divine bed (of SrIman nArAyaNan)
Arththi prabandham – 23  ananthan  and is known by the name of ananthAzhvAn
Arththi Prabandham – 24  en ethirAsA  Oh! ethirAsA! my master! The leader of yathis!!!
Arththi Prabandham – 24  nalgu  Please bless
Arththi Prabandham – 24  enakku  me
Arththi Prabandham – 24  kurugum vagai  that the days between today and that opportune day, shrinks rapidly.
Arththi Prabandham – 24  kUdum nAL  That opportune day is the day when I join
Arththi Prabandham – 24  nam thirumAladiyArgaL  our masters (who are actually servants of Sriya:pathi SrIman nArAyaNan) who are known as ‘nithyasUris’
Arththi Prabandham – 24  kuzhAngaLudan  and be one in their group.
Arththi Prabandham – 24  indha udal  (This happens after) this mortal body of mine that is replete with impurities
Arththi Prabandham – 24  vittu  discards itself
Arththi Prabandham – 24  iravimaNdalaththUdu yEgi  and transgresses the solar orbit and
Arththi Prabandham – 24  kazhiththu  transgresses
Arththi Prabandham – 24  ivvaNdam  this universe
Arththi Prabandham – 24  idaiyil  that is in between
Arththi Prabandham – 24  AvaraNamEzh pOy  (after which) it transgresses the seven oceans
Arththi Prabandham – 24  pAzh kadandhu  only to continue transgressing the mUla prakruthi
Arththi Prabandham – 24  anthamil  that is described as never ending or abysmal.
Arththi Prabandham – 24  azhagAr  Finally, it reaches the very beautiful
Arththi Prabandham – 24  virasaithanil  river called vrajA
Arththi Prabandham – 24  kuLiththu  takes a holy bath
Arththi Prabandham – 24  angu  there
Arththi Prabandham – 24  amAnavanAl  and gets lifted by the touch of a person known as amAnavan
Arththi Prabandham – 24  oLi koNda sOdhiyum peRRu  and as a result, get a divine body that oozes with resplendence.
Arththi Prabandham – 24  amarar vandhu edhirkoNdu  Thereupon, the nithyasUris come and greet
Arththi Prabandham – 24  alankariththu  decorate
Arththi Prabandham – 24  vAzhthi  praise
Arththi Prabandham – 24  vazhinadaththa  and lead me (in the new body) in
Arththi Prabandham – 24  vaikuntham pukku  the path towards SrIvaikuntham
Arththi Prabandham – 24  maNimaNdapaththuch chenRu  and reach the altar known as thirumAmaNi maNdapam
Arththi Prabandham – 25  ethirAsA  Oh! ethirAsA! my master! The leader of yathis!!!
Arththi Prabandham – 25  enRu  From the day
Arththi Prabandham – 25  nirEthukamAga  (when you) without any reason
Arththi Prabandham – 25  ennai  developed a thought towards me
Arththi Prabandham – 25  abhimAniththu  that I (maNavALa mAmunigaL) am yours
Arththi Prabandham – 25  yAnum  I, too
Arththi Prabandham – 25  adhaRindhu  knew about it
Arththi Prabandham – 25  unakkE  (and served) you and you only
Arththi Prabandham – 25  Ayirukkum  (and made myself) a thing that is reserved for you only and to no one else
Arththi Prabandham – 25  seydhAy  You did this. Did’nt you?
Arththi Prabandham – 25  vagai  (for me to have this regard for you) this way.
Arththi Prabandham – 25  anRu mudhal  From that day
Arththi Prabandham – 25  inRaLavum  till now
Arththi Prabandham – 25  anavaratham  (I am) always
Arththi Prabandham – 25  aduththaduththu  incessantly
Arththi Prabandham – 25  cheivadhu  committing
Arththi Prabandham – 25  pizhaiyE  only sins
Arththi Prabandham – 25  anuthavippadhu  and am instantly repenting for those sins that
Arththi Prabandham – 25  ini  hereafter
Arththi Prabandham – 25  cheyyEn enRu  I should not commit (those sins)
Arththi Prabandham – 25  unnai vandhu irappadhAm  and I come to you and plead you for support.
Arththi Prabandham – 25  en kodumai kaNdum  You, even after you seeing my attorcious sins
Arththi Prabandham – 25  igazhAdhE  have never dismissed / hated me for that
Arththi Prabandham – 25  adimai koNdu pOndhAy  (Instead) you accepted my kainkaryam at your lotus feet
Arththi Prabandham – 25  iravupagal  day and night.
Arththi Prabandham – 25  inRu  (not stopping with that) today
Arththi Prabandham – 25  eNNuginRAy  you are thinking of
Arththi Prabandham – 25  aruLa  blessing
Arththi Prabandham – 25  enakku  me
Arththi Prabandham – 25  thirunAdum  with paramapadham
Arththi Prabandham – 25  inik kaduga  so, quickly
Arththi Prabandham – 25  cheidhu aruLavENdum  bless me with that.
Arththi prabandham – 26  ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 26  thennarangarkkAmO?  (To forgive my sins) will periya perumAL be capable to do it? or
Arththi prabandham – 26  dhEviyargatkAmO?  will the divine consorts including the likes of periya pirAtti be capable to do it? or
Arththi prabandham – 26  sEnaiyarkOn mudhalAna sUriyargatkAmO?  will the nithyasUris starting from sEnApathiyAzhvAn be capable to do it? or
Arththi prabandham – 26  manniya sIr  the one, who, forever has the auspicious qualities of vAthsalyam etc towards devotees of the Lord
Arththi prabandham – 26  mARan  and is known by the name of nammAzhvAr, would he be capable to do it? or
Arththi prabandham – 26  aruLmAri thamakkAmO?  will thirumangai AzhvAr who showers compassion towards all chEthanas, be capable to do it? or
Arththi prabandham – 26  maRRUm uLLa  will any other
Arththi prabandham – 26  dhEsigargaL  AchAryas starting from nAthamunigaL,
Arththi prabandham – 26  thangaLukkumAmO?  will they be able to do it?
Arththi prabandham – 26  yAvarukku mudiyum?  Who can
Arththi prabandham – 26  pizhai poRukka  forgive the sins
Arththi prabandham – 26  ennudaiya  that I committed?
Arththi prabandham – 26  yAn  I
Arththi prabandham – 26  oruvarukku AgEn  will not be a servant to anyone else
Arththi prabandham – 26  unakku anRi  except you.
Arththi prabandham – 26  un aruLAl  With your grace, you
Arththi prabandham – 26  ruchi thannaiyum uNdAkki  have instilled the desire in prApyam (paramapadham)
Arththi prabandham – 26  enakku  in me
Arththi prabandham – 26  oruppaduththu adiyEnai  (you) should make me reach the
Arththi prabandham – 26  oLivisumbil  bright and resplendent paramapadham.
Arththi prabandham – 26  E  (at the end of viraindhu) – is a suffix added for the sake of completion.
Arththi prabandham – 27  nenjE  hey! My heart!!!
Arththi prabandham – 27  eNNAdhE  Do not think about
Arththi prabandham – 27  onRum  anything
Arththi prabandham – 27  ivvulaginil  about this world
Arththi prabandham – 27  ini  from now.
Arththi prabandham – 27  eNNE!  (Instead) think
Arththi prabandham – 27  vidAmal irundhu  incessantly
Arththi prabandham – 27  iravupagal  day and night
Arththi prabandham – 27  avvulagai  about the celestial world (paramapadham) that
Arththi prabandham – 27  ethirAsar  Sri rAmAnuja
Arththi prabandham – 27  inimEl aruLum  will bestow in future
Arththi prabandham – 27  emakku  for us
Arththi prabandham – 27  alarmagaLkOn  (think about) the omnipotent, omniscient Lord sriman nArAyaNan, who is the divine consort of periya pirAtti, who is seated on a lotus flower
Arththi prabandham – 27  irukkum iruppai  (Think about) HIS being at the divine majestic throne
Arththi prabandham – 27  angu  out there in paramapadham.
Arththi prabandham – 27  avargaL anubhavaththai  (Think about) being an object of enjoyment for
Arththi prabandham – 27  kuzhAngaL thamai  the communities of
Arththi prabandham – 27  adiyArgaL  nithyasUris.
Arththi prabandham – 27  enRum  (Think about) at all times
Arththi prabandham – 27  ennum aththai  that
Arththi prabandham – 27  ittuppiRandhu  very well deserved yet
Arththi prabandham – 27  izhandhu kidandhadhu  lost opportunity (of being an object of enjoyment to the nithyasUris)
Arththi prabandham – 27  ivvuyirum  even this soul.
Arththi prabandham – 27  adhukku idaichuvarAy kidakkum  (Think about) those that acts as obstacle
Arththi prabandham – 27  vandha  caused by
Arththi prabandham – 27  vevvinaiyAl  cruel sins (which in turn is caused by association with the body)
Arththi prabandham – 27  udal vidum pozhudhai  (Think about) the time when the body falls
Arththi prabandham – 27  adhukku  (Think about) the enjoyment that ensues
Arththi prabandham – 27  vittAl  when the body falls
Arththi prabandham – 27  viLaiyum  which eventually causes
Arththi prabandham – 27  inbam thannai  eternal happiness
Arththi prabandham – 27  muRRum  (think about) all these aforementioned list
Arththi Prabandham – 28  paNdu  earlier
Arththi Prabandham – 28  kAlaththaik kazhithEn  I spent my life by
Arththi Prabandham – 28  kAdhaludan  lovingly
Arththi Prabandham – 28  kaRpiththum  propagating/educating
Arththi Prabandham – 28  piRarkku  to other people
Arththi Prabandham – 28  avai kaRRirundhum  what I learned from my guru
Arththi Prabandham – 28  kaNdadhellAm  (that includes) all the knowledge in the books that I saw
Arththi Prabandham – 28  ezhudhi  wrote about which I learned
Arththi Prabandham – 28  palkalaigaL thammai  Those multitude of books
Arththi Prabandham – 28  seydharuLum  were magnanimously given by
Arththi Prabandham – 28  palavAriyarum  those gurus who have always contemplated and stood by tenets concerning the upliftment and betterment of the soul
Arththi Prabandham – 28  parivudanE  and gave (those books) with compassion towards these chEthanas so that
Arththi Prabandham – 28  pArulagOruyyap  the chEthanas (sentient beings) in this world to get uplifted (liberated from bondage).
Arththi Prabandham – 28  poRundhi ingE irundhEn  I was staying happily in this vibhUthi
Arththi Prabandham – 28  pOga ninaivu onRuminRi  without having any iota of inclination to go to
Arththi Prabandham – 28  ponnulagu thannil  paramapadham that is known as nithya vibhUthi
Arththi Prabandham – 28  uRai  which is the dwelling place of
Arththi Prabandham – 28  puNdarIgai kELvan  sriman nArAyaNan, who is the divine consort of periya pirAtti who is seated on a lotus flower.
Arththi Prabandham – 28  ippOdhen manam eNNAdhE  (But now) my heart will not think about anything else
Arththi Prabandham – 28  ezhil visumbEyanRi  except the resplendent paramapadham.
Arththi Prabandham – 28  ethirAsan aruLAle  (This is due to) emperumAnArs blessings.
Arththi Prabandham – 28  eNdisaiyum yEththum  He is someone whose glories are being praised by people in all eight directions
Arththi prabandham – 29  chAruvAga madhanIRu seydhu  (SrI rAmAnuja) burnt into ashes the philosophy called chAruvAka matham that is defined by prathyakshamEkam chArvAka:, i.e., people who follow the philosophy of chAruvAka accept only those things that they see.
Arththi prabandham – 29  samaNach chedik kanal koLuththiyE  (SrI rAmAnuja)burnt the philosophies of a weed called samaNam (jaina)
Arththi prabandham – 29  sAkkiyak kadalai vaRRaviththu  (SrI rAmAnuja) completely burnt and emptied the ocean known as sAkkiyam (baudhdha) using his works as rays of destruction
Arththi prabandham – 29  migusAngkiya kirimurithida  (SrI rAmAnuja) destroyed the philosophy called sAnkhyam that was largely prevalent (Because of the enormous presence, the philosophy is described as a mountain)
Arththi prabandham – 29  thagarththu  (SrI rAmAnuja) destroyed, using his arguments
Arththi prabandham – 29  vAy  the arguments put forth
Arththi prabandham – 29  mARu seydhidu kaNAdha vAdhiyargaL  as counter arguments by a group known as kANAdha vAdhigaL.
Arththi prabandham – 29  aRamiguththu mEl vandha  that which kept on pounding one after another
Arththi prabandham – 29  pAsupadhar sindhiyOdum vagai  like how rudhran along with his entire family ran helter skelter to save his life, even rudhran’s devotees who are called sivasamayigaL were made to run helter skelter by
Arththi prabandham – 29  vAdhu seydha ethirAsanAr  ethirAsan using his arguments
Arththi prabandham – 29  kodiya tharkka charam vittapin avaRRin mEl  (SrI rAmAnuja) attacked with his arrows known as tharka (the art of arguing using techniques such as logic etc., ) and specifically destroyed the
Arththi prabandham – 29  kURum  blabbering arguments of
Arththi prabandham – 29  mA  the mighty (in terms of numer of people)
Arththi prabandham – 29  kuru madhaththOdu  philosophy called prabhAkara madham
Arththi prabandham – 29  kumArilan madham  and the philosophy called bhAtta madham.
Arththi prabandham – 29  kuRugiya mAyAvAdhiyarai venRida  (SrI rAmAnuja) went to the place where the people of mAyAvAdha philosophy lived and won over the arguments of all the people whom he was able to meet.
Arththi prabandham – 29  pArkkaran madha vilakkadi kodiyerindhu pOy  (SrI rAmAnuja) shook and plucked the fundamental arguments of people of bhAskara philosophy and threw them astray and went ahead.
Arththi prabandham – 29  mIRi vAdhil varum  these bhAskara philosophy people were the people who came with so much haughtiness to argue against SrI rAmAnuja.
Arththi prabandham – 29  mikka yAdhava madhaththai mAyththa  (After conquering the bhAskra philosophy, SrI rAmAnuja) totally annihilated the philosophy of yAdhavaprakAsa, whose followers were huge in number.
Arththi prabandham – 29  nALum migavAzhiyE!!!  Long live
Arththi prabandham – 29  peruvIrar  emperumAnAr , who has an unmatched bravery and victories over his opponents.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  ethirAsar  SrI rAmAnuja’s
Arththi prabandham – 30  thiruvadigaL  lotus feet that is an ornament for our heads and which is an object of enjoyment
Arththi prabandham – 30  sIr Arum  and that is replete with auspicious qualities.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  senthuvarAdai  the saffron robe (that sanyAsis wear) that has the color of the bright sun
Arththi prabandham – 30  sARRiya  that SrI rAmAnuja adorns over
Arththi prabandham – 30  thiruvaraiyil  his frame.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  eppozhudhum  At all times
Arththi prabandham – 30  seyyavadivu  the divine body (dhivya mangaLa vigraham) that is resplendent, shining and
Arththi prabandham – 30  ErArum  that is filled with beauty all over it.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  ilangiya munnUl  the sacred thread that establishes the fact that reinforces that he is the greatest student of vEdhic scriptures. The thread that is like a sheath of thunder on an evening sky known as his body, long live!!!
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  iNaiththOLgaL  the shoulders that (a) look like the branches of the golden kaRpaga tree (b) that which can grant mOksham and (c) that which possess the power to liberate a person from bondage (d) that which can uplift (a downtrodden) as well as grant (mOksham) and as a result of this characters looks hale and healthy and (e) that which adorns the beautiful, fragrant garland called thuLasi
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  sOrAdha thuyya cheyya mugachchOdhi  the glow of SrI rAmAnujathat does not have any bounds, is pure and effulgent. This is caused by (a) the happiness derived from seeing SrIman nArAyaNan and HIS devotees (b) the process of destroying the arguments of non devotees.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  thUmuRuval  the slight, pure, bright and beautiful smile on the face that is akin to the blossom of a flower. The smile stems from (a) protecting the refugees and (b) the enjoyment associated with emperumAn
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  thuNaimalarkkaNgaL  the pair of beautiful eyes that sees (a) SrIrangaSrI (periya perumAL), (b) SrIvaishNavaSrI that was corrected by SrI rAmAnuja (this includes everything in this world that surrendered unto the louts feet of SrI rAmAnuja). Those eyes look with utmost compassion towards those who surrender to him and that diving glances make them pure.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  IrAru thirunAmam aNindha ezhil  the twelve divine resplendent thirumaN kAppu or Urdhva pundRam on the glittery rose body. This is similar to seeing white lotus (thirumaN kAppu) blossoming on a golden mountain (body of SrI rAmAnuja). This thirumaN kAppu is a manifestation of the aforementioned qualities and trait of SrI rAmAnuja and is something that ensures that the SrIvaishNavaSrI spreads across.
Arththi prabandham – 30  vAzhi  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 30  gyAna muthirai  the pose of which SrI rAmAnuja in which he is seen giving advice about para thathvam
Arththi prabandham – 30  inithiruppOdu  having sitting in a padhmAsana posture
Arththi prabandham – 30  yezhil  that is beautiful (because the pose represents the essence of meaning of both samskrutha and thamizh vEdhas).
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  adi aRuththAn  the one who annihilated the roots of
Arththi prabandham – 31  arusamayach chediyadhanai  six trees of philosophies that does not live by what is told in vEdhas.
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  aRaththuRandhAn  The one who drove away completely
Arththi prabandham – 31  adarndhuvarum  those who came united in large numbers,
Arththi prabandham – 31  kudhittigaLai  construed vEdhAs inappropriately and thus are referred as kudhrushtis as in the phrase nAn maRaiyum niRkak kuRumbusey nIsarum mANdanar
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  thIrththu vittAn  The one who destroyed
Arththi prabandham – 31  seRu kaliyai  the dangerous, widely spread and evil force known as kali
Arththi prabandham – 31  aRa  without leaving
Arththi prabandham – 31  chiRidhum  a small trace of it ever.
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  thiruththi vaithAn  The one who ordered and administered
Arththi prabandham – 31  selvam muRRum  the entire gamut of treasures of
Arththi prabandham – 31  then arangar  periya perumAL (the presiding deity at SrIrangam), who is replete with beauty
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  vAy mozhindhAn  The one who blessed us by giving his divine commentaries (also known as SrI bhAshyam) which talks about
Arththi prabandham – 31  poruL anaiththum  all the SAsthras
Arththi prabandham – 31  maRaiyadhanil  that is being dealt/propagated in vEdhas.
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  vaLarththOn  The one who propagated and spread
Arththi prabandham – 31  thamizh maRai  the thamizh vEdham
Arththi prabandham – 31  uRai seydha  that was given by
Arththi prabandham – 31  mARan  nammAzhvAr
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  avadhariththAn  The one who appeared in
Arththi prabandham – 31  naR perumbUdhUr  the auspicious place known as SrIperumbUthUr to
Arththi prabandham – 31  aRamigu  spread the concept of total surrender as mentioned in the aforementioned thamizh vEdham.
Arththi prabandham – 31  vAzhiyE  Live for eternity!!!
Arththi prabandham – 31  adiyiNaigaL  the sole refuge, the twin lotus feet of
Arththi prabandham – 31  ethirAsar  SrI rAmAnuja/yathirAha who is
Arththi prabandham – 31  azhagArum  replete with a lot of qualities starting from beauty etc.,
Arththi Prabandham – 32  sankara  the philosophy propounded by Sankara
Arththi Prabandham – 32  bhArkkara  the philosophy propounded by bhAskara
Arththi Prabandham – 32  yAdhava  the philosophy propounded by yAdhavaprakAsa
Arththi Prabandham – 32  bhAtta  the philosophies of bhAttas
Arththi Prabandham – 32  prabhAkarar thangaL madham  the philosophy propounded by prabhAkara. All such philosophies
Arththi Prabandham – 32  sAyvuRa  were destroyed (after SrI rAmAnuja appeared on the day)
Arththi Prabandham – 32  vAzhndhidunAL sadhumaRai  The day when the four vEdhas would live healthily (i.e., the day when the meaning of the vEdhas would be understood and interpreted clearly) was when
Arththi Prabandham – 32  vAdhiyar  people like Sankara who would argue
Arththi Prabandham – 32  mAykuvarenRu  but would eventually fail without any doubt.
Arththi Prabandham – 32  nAL  The day (when SrI rAmAnuja appeared) is when
Arththi Prabandham – 32  vVenkali  cruel kali
Arththi Prabandham – 32  ingu ini vIRu namakilai enRu  will think that this place (earth) is no more its dwelling / ruling anymore (because of lack of conducive force to survive)
Arththi Prabandham – 32  migaththaLar  and would shake terribly and wane off eventually.
Arththi Prabandham – 32  nAL  The day (when sri rAmAnuja appeared) is when
Arththi Prabandham – 32  mEdhini  even the earth
Arththi Prabandham – 32  viLangiya  shone brightly
Arththi Prabandham – 32  nanjumai Arum yena thuyar vittu  (when it realized) that its burden will be removed.
Arththi Prabandham – 32  nAL  The day (when SrI rAmAnuja appeared) is when
Arththi Prabandham – 32  vAzhvu  the glories of
Arththi Prabandham – 32  munnavar  our entire gamut of ancestors that includes but not limited to the likes of
Arththi Prabandham – 32  mangaiyarALi  thirumangai AzhvAr and
Arththi Prabandham – 32  parAnkusa  nammAzhvAr
Arththi Prabandham – 32  muLaiththidu  will resurface, blossom and prosper.
Arththi Prabandham – 32  nAL  The day (when sri rAmAnuja appeared) is when
Arththi Prabandham – 32  manniya  the place where periya perumAL (SrI ranganAthan) permanently resides
Arththi Prabandham – 32  thennarangApuri  and is also known as the beautiful SrIrangam,
Arththi Prabandham – 32  mAmalai  and the place that is known as periya thirumalai (thiruvEnkatam)
Arththi Prabandham – 32  maRRum  and the various other divine places
Arththi Prabandham – 32  uvandhidu  would be happy.
Arththi Prabandham – 32  nALE  That day is when
Arththi Prabandham – 32  vandharuLiyanAL  SrI rAmAnujar appeared
Arththi Prabandham – 32  sImAnilayAzhvAr  as SrImAn and with the name of iLaiyAzhvAr in
Arththi Prabandham – 32  perumbUdhUr  SrIperumbUthUr
Arththi Prabandham – 32  sUzh  that is surrounded by
Arththi Prabandham – 32  vAvigaL  (a) ponds and lakes that are full of
Arththi Prabandham – 32  senkayal  red fish
Arththi Prabandham – 32  vayal  and (b) paddy fields.
Arththi Prabandham – 32  nALum  This place called SrIperumbUthUr, forever sports
Arththi Prabandham – 32  siRandha  the look of a beautiful, great city.
Arththi Prabandham – 32  thiruvAdhirai  (The star in which Sri rAmAnuja appeared in SrIperumbUthUr) was during the star of thiruvAdhirai. This is the day. This has to be the day. What a glorious day. It behooves us to take cognizance of the phrase, SrImAn AvirabhUth bhUmau rAmAnuja dhivAkara:
Arththi prabandham – 33  eththanai kAlam  how long
Arththi prabandham – 33  innam  from now
Arththi prabandham – 33  yAn iruppan  will I be, without any association
Arththi prabandham – 33  indha udambudan  inside this derisive body?
Arththi prabandham – 33  ethirAsA!  emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 33  nI aRidhi  you know
Arththi prabandham – 33  innapozhudhu udambu vidum  when the body would fall at which particular time and
Arththi prabandham – 33  innapadi adhuthAn  in which particular manner and
Arththi prabandham – 33  innavidaththE adhuvum  at which particular place
Arththi prabandham – 33  ennum ivaiyellAm  (all these aforementioned things) you know for sure.
Arththi prabandham – 33  yAn  ignorant me
Arththi prabandham – 33  ivai onRaRiyEn  does not know an iota of these.
Arththi prabandham – 33  pEdhaimai thIrndhu  So, please remove my ignorance!!!
Arththi prabandham – 33  adimai koNda perumAnE!!!  The one who ruled over
Arththi prabandham – 33  ennai  me, who lives without any connection to this mortal coil (given to me in this birth)..
Arththi prabandham – 33  ini un aruLAl  From now on onwards, bless me (so that with your blessings)
Arththi prabandham – 33  ivvudambai viduviththu  the body is discarded and
Arththi prabandham – 33  vaikundhaththERRa  ascend to paramapdham
Arththi prabandham – 33  ErArum  which is a place that is exquisitely ornate and complete in beauty.
Arththi prabandham – 33  ninaivu uNdEl  (emperumAnArE!!!) if you have the desire to do so,
Arththi prabandham – 33  pinnai  then
Arththi prabandham – 33  pEsAy  please tell me
Arththi prabandham – 33  maRandhu irukkiRadhen?  What are you contemplating and why is the delay?
Arththi prabandham – 33  virayAmAl  and why are you not expediting it?
Arththi prabandham – 34  arangar  periya perumAL
Arththi prabandham – 34  ennum  who told that
Arththi prabandham – 34  adaindhOr thamakku  Towards those people who reach
Arththi prabandham – 34  ennai  me, who is characterized by auspicious qualities including the likes of vAthsalyam etc.,
Arththi prabandham – 34  yAnE  I, who is all-powerful, all-knowing and omnipresent, will
Arththi prabandham – 34  kazhippan  annihilate
Arththi prabandham – 34  anaiththum  all the
Arththi prabandham – 34  vinaiththogai  group of karmAs
Arththi prabandham – 34  mUnRu vagaiyAna  that are of three types including
Arththi prabandham – 34  ennum  the likes of
Arththi prabandham – 34  munnaivinai  pUrvAgam (previously acquired sins)
Arththi prabandham – 34  pinnaivinai  uththarAgam (sins of future)
Arththi prabandham – 34  Araththam  prArabdham (the effects of the karma which is to be explained in the shorter duration, i.e., the part of our karma to be experienced in a specific set of births. sanchitha karma is the who set of our karma to be experienced. prArabdha karma is a part of that whole package).
Arththi prabandham – 34  ethirAsA  Oh! The leader of yathis!!!
Arththi prabandham – 34  nIyitta vazhakkanRO?  Even such arangar (periya perumAL) abides by you.
Arththi prabandham – 34  sollAy  please tell me about that. Please tell me that this is a real fact.
Arththi prabandham – 34  yAn  I
Arththi prabandham – 34  aRiyAdha  do not know
Arththi prabandham – 34  unnai alladhu  anyone except you (as the protector)
Arththi prabandham – 34  vinaippayan pusikka vENduvadhu onRu uNdO?  should I reap the effects of all karmas assosciated with my being
Arththi prabandham – 34  indha udamabodu  inside this body
Arththi prabandham – 34  uzhanRu  and continue the journey forever?
Arththi prabandham – 34  nIyE Only you should (you can)
Arththi prabandham – 34  iRaippozhudhil  in a wink of an eye
Arththi prabandham – 34  mARRi  annihilate without an iota of trace
Arththi prabandham – 34  ennudaiya  my
Arththi prabandham – 34  iruvinayai  strong karmas.
Arththi prabandham – 34  yERRi vidAi  (By doing so), please make me ascend to
Arththi prabandham – 34  ErArum  beautiful
Arththi prabandham – 34  vaigundhaththu  paramapadham
Arththi Prabandham – 35  anavaratham  (hey SrI rAmAnuja!!!) Always
Arththi Prabandham – 35  ninaiththu nIyirukka  you are thinking
Arththi Prabandham – 35  aruLAlE  out of your sheer compassion that
Arththi Prabandham – 35  adiyEnai abimAniththaruLi  I am deemed to be fit only in paramapadham and not in the materialistic world
Arththi Prabandham – 35  adimai kolla  and are thinking about using me for your eternal service.
Arththi Prabandham – 35  pulan (my) senses,
Arththi Prabandham – 35  enRan  (because of) my
Arththi Prabandham – 35  val  popular
Arththi Prabandham – 35  vinayai  karmas,
Arththi Prabandham – 35  vAnjai seyyum  long for
Arththi Prabandham – 35  pOga  and go after materialistic aspects
Arththi Prabandham – 35  maruLAlE  and presents me with ignorance that shrouds the above intention of yours.
Arththi Prabandham – 35  paNNAi  (I request you to) bless me
Arththi Prabandham – 35  mARRi  by taking the focus out of it
Arththi Prabandham – 35  manam vaikka  and rechannelize the heart
Arththi Prabandham – 35  unpAl  towards you.
Arththi Prabandham – 35  theruLArum  The one who is full of knowledge and who goes by the name of
Arththi Prabandham – 35  kUraththAzhvAnum  SrI kUrESa and
Arththi Prabandham – 35  avar selvath thirumaganAr thAmum  his son periya bhattar who got the glorious opportunity of being born as the son of kUraththAzhvAn
Arththi Prabandham – 35  aruLicheydha  deemed so low of themselves
Arththi Prabandham – 35  thImaith thiraLAna  and listed out innumerable group of sins.
Arththi Prabandham – 35  aththanayum  (though they said that out of humility), all of them
Arththi Prabandham – 35  sEravuLLa  of them (without excluding any of them) are present.
Arththi Prabandham – 35  ennaith  in my case.
Arththi Prabandham – 35  ethirAsA!!!  yathirAja!
Arththi Prabandham – 35  thERum  please think
Arththi Prabandham – 35  vagai  of a way
Arththi Prabandham – 35  thiruththi  about way to correct
Arththi Prabandham – 35  uyyakoLLum  and liberate me
Arththi prabandham – 36  ethirAsA  Oh emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 36  thIdhAgum  That which is deemed detrimental for the soul
Arththi prabandham – 36  aimpulanil  and is commonly called as the senses of five senses that continuously impacts
Arththi prabandham – 36  adiyEn  my
Arththi prabandham – 36  mananthannai  heart’s
Arththi prabandham – 36  Asai  desire for (earthly happiness).
Arththi prabandham – 36  vanbudanE  (These senses) forcefully
Arththi prabandham – 36  thAn vandhu  out of its own volition, without any compulsion
Arththi prabandham – 36  adarum  has decided to reside in me forever.
Arththi prabandham – 36  URRamO  is it the attachment that is rooted at
Arththi prabandham – 36  vAsanaiyil the innumerable sins from the times of yore?
Arththi prabandham – 36  valvinaiyO  is it my popular karmic sins
Arththi prabandham – 36  mALAdha  that is beyond any reconciliation (that which cannot be removed by any kind of penance)
Arththi prabandham – 36  yEdhenRu  what is it?
Arththi prabandham – 36  aRiyEn  I do not know about it. (The purport is that mAmunigAL wants SrI rAmAnuja to find the reason for it and subsequently obliterate it without any trace of it).
Arththi prabandham – 37  sollAy  (emperumAnArE!) please tell me this.
Arththi prabandham – 37  inRaLavum  Till now
Arththi prabandham – 37  illAdha adhikAram  (I have had) no qualification (to go to paramapadham)
Arththi prabandham – 37  mElum  (this being the case) from now on
Arththi prabandham – 37  enakku  For me
Arththi prabandham – 37  enRu uLadhAm  when will it happen? When will or will it ever happen? Will I ever get qualified to go to paramapadham? (Will it happen now, given that it has not happened anytime ever in my earlier lives)
Arththi prabandham – 37  ethirAsA  hey emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 37  yEn?  why are you?
Arththi prabandham – 37  kaduga ennai yERRAdhadhu  not quickly taking me unto
Arththi prabandham – 37  mElai  the greatest
Arththi prabandham – 37  vaikunthaththu  paramapadham
Arththi prabandham – 37  vettivittu  (by) cutting asunder
Arththi prabandham – 37  kunRA  the undiminishing
Arththi prabandham – 37  vinaiththodarai  bondage of sins
Arththi prabandham – 38  ethirAsA!  emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 38  nenjam  the heart, that is deep into inferior things
Arththi prabandham – 38  ugakka  yearns for
Arththi prabandham – 38  ozhindhavaRRaiyE  things that are outside the realms of
Arththi prabandham – 38  una  you, the eternal master who is the ultimate destination for us, and
Arththi prabandham – 38  thAL  your lotus feet, that serves as the source of incessant enjoyment.
Arththi prabandham – 38  inRum  Even now (today)
Arththi prabandham – 38  irukkaiyAl  I exist
Arththi prabandham – 38  aRRu  without any
Arththi prabandham – 38  anuthApam  sense of guilt that how can I stoop to such low levels including the likes of my heart lusting for the most inferior things in world.
Arththi prabandham – 38  ensol  There is a popular worldly adage that says:
Arththi prabandham – 38  aRiyAdhAr  Those who do not know / understand anything
Arththi prabandham – 38  anjil  at the age of five, the when the intellect begins to develop for a man by which he is able to distinguish things
Arththi prabandham – 38  aimpathilum  even when they are fifty years of age
Arththi prabandham – 38  thAm aRiyAr  will not understand.
Arththi prabandham – 38  enakkO Was this adage created exclusively for me?
Arththi Prabandham – 39  virumbinAr thAm  Those who relishes
Arththi Prabandham – 39  vEmbu  neem (and neem leaves)
Arththi Prabandham – 39  kaRiyAga  as a part of their vegetable side dish
Arththi Prabandham – 39  pugadAdhE  does not throw it away
Arththi Prabandham – 39  kaiththenRu  thinking that this tastes bitter.
Arththi Prabandham – 39  pusikkum  They eat with much relish.
Arththi Prabandham – 39  thanmaipOl  That is the nature of those people.
Arththi Prabandham – 39  ethirAsar  emperumAnAr
Arththi Prabandham – 39  igazhAr  will not discard me
Arththi Prabandham – 39  ninaiththu  thinking that
Arththi Prabandham – 39  ennai  me (mAmunigaL)
Arththi Prabandham – 39  thImban ivan enRu  is a bad guy/ sinner.
Arththi Prabandham – 39  anRu  During that day when I surrendered unto him
Arththi Prabandham – 39  aRindhu  in spite of knowing that am a sinner
Arththi Prabandham – 39  angIkarikkaiyAl  he regarded my sins as his object of enjoyment and approved me gleefully.
Arththi prabandham – 40  adiyEn  I, the eternal servant (of SrI rAmAnuja)
Arththi prabandham – 40  avaththE kazhiththu  have wasted just like that
Arththi prabandham – 40  pozhudhai  those golden times that could have been spent wisely by doing servitude at the lotus feet (of sri rAmAnuja).
Arththi prabandham – 40  paNbO?  (hey SrI rAmAnuja!!!) Will it be befitting to your stature and qualities?
Arththi prabandham – 40  irukkumadhu  if I were to remain in
Arththi prabandham – 40  ippavaththE  this samsAram that is an enemy (to me doing eternal service to you).
Arththi prabandham – 40  sIrAr ethirAsA  Oh yathirAja! the one who is replete with auspicious qualities,
Arththi prabandham – 40  pOkku  Destroy
Arththi prabandham – 40  ini ivvudambai  this body and
Arththi prabandham – 40  aruLAy  please bless
Arththi prabandham – 40  yAn  me
Arththi prabandham – 40  sErum vagai  with the way to reach
Arththi prabandham – 40  thivaththE  paramapadham.
Arththi prabandham – 40  pOrum  It is enough of me being in the prison called samsAram.
Arththi prabandham – 41  ivvulagil uNdO?  Even if one were to search this entire universe, will they get a person
Arththi prabandham – 41  seyvAr  who does
Arththi prabandham – 41  pizhai  sins
Arththi prabandham – 41  enaippOl  like me?
Arththi prabandham – 41  unaippOl  Is there anyone like you
Arththi prabandham – 41  porukkavallAr uNdO? who patiently tolerates (people’s sins)?
Arththi prabandham – 41  ethirAsa  one who has the name ethirAsA and
Arththi prabandham – 41  mA  is venerable
Arththi prabandham – 41  munivA  and is revered as the foremost among the group of yOgis!!!
Arththi prabandham – 41  piRandha  The reason for yourvincarnation is
Arththi prabandham – 41  anaiththulagum  (everyone in) all the worlds
Arththi prabandham – 41  vAzha  to live (by the way of liberation)
Arththi prabandham – 41  irangAy ini  please show compassion on!!!
Arththi prabandham – 41  Ezhaikku  me who is characterized by chapalam (the behavior that makes a person to want anything and everything he comes across)
Arththi prabandham – 42  aimpulangaL  (My) five senses
Arththi prabandham – 42  mElittu  are so overwhelming and overpowering on me that
Arththi prabandham – 42  adarumpozhudhu  each one of them asks to feed their respective channels when they pounce on me.
Arththi prabandham – 42  adiyEn  (at that time) me, who is the eternal servant of you, my master SrI rAmAnuja
Arththi prabandham – 42  ninaiththu  will meditate upon (just like how the elephant gajEndhran thought about emperumAn. The crocodile pulled elephant by its leg into the river and elephant started to rebel and tried to push itself back to the land. This happened for like 1,000 dhEva years (one human year is one dhEva day). After such a long time, when the crocodile started to gain strength, elephant started to lose its grip on the land. Water is home for crocodile where its power gets multiplied. Similarly land is home for elephant where it can show its might. But now, since crocodile had the upper hand in the tug of war, it pulled the elephant more and more into the water that at one stage, all but the trunk of elephant was under water. At this point in time, the elephant gajEndra reazlied that there is no other one to protect him except SrIman nArAyaNan, who removes the enemies and saves people. gajEndhra let out a huge cry of help in nArAyanAvO to ask SrIman nArAyaNan to come and rescue him immediately. Just like how the elephant called out for help, mAmunigaL realizes his helplessness and calls out SrI rAmAnuja who is the sole refuge.)
Arththi prabandham – 42  un  your
Arththi prabandham – 42  padhangaL thammai  lotus feet.
Arththi prabandham – 42  OlamittAl  (and at the same time of thinking about your lotus feet) If I call you loudly by your name rAmAnuja
Arththi prabandham – 42  ethirAsa  Oh!!! The leader of yathis
Arththi prabandham – 42  pinbu  After this (crying out your name loudly while thinking about your lotus feet)
Arththi prabandham – 42  irangAy  Please bless
Arththi prabandham – 42  ennai  me
Arththi prabandham – 42  avaithAm  that those senses that has high degree of harm in it
Arththi prabandham – 42  adarAmal  does not pounce on me.
Arththi prabandham – 42  uNdo?  Is there another protector (you are the sole protector as there are no one else)
Arththi prabandham – 42  enakku  for me
Arththi prabandham – 42  unnai allAl  except you?
Arththi prabandham – 42  The phrase un padhangaL thammai ninaindhOlamittAl  this means that if one calls out loudly the phrase emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam while simultaneously thinking about him in his mind.
Arththi prabandham – 43  Edhumillai  (I) do not have an iota of
Arththi prabandham – 43  porundhAmai  lack of interest that would make push me from
Arththi prabandham – 43  indha ulagil  this cruel world that needs to be discarded.
Arththi prabandham – 43  Asaiyillai  (Also I) have no interest
Arththi prabandham – 43  pOga  to go
Arththi prabandham – 43  andha ulagil  to paramapadham that is the ultimate destination for all.
Arththi prabandham – 43  indha namakku  Towards such a person (me), who does not have these two necessary qualifications
Arththi prabandham – 43  eppadiyE thAn  how can
Arththi prabandham – 43  endhai  my father
Arththi prabandham – 43  ethirAsar  emperumAnAr
Arththi prabandham – 43  tharuvar  give
Arththi prabandham – 43  ugandhu  with happiness
Arththi prabandham – 43  thirunAdu  paramapadham
Arththi prabandham – 43  oppil  that is incomparable
Arththi prabandham – 44  nAraNanAr  omniscient and omnipotent SrIman nArAyaNan,
Arththi prabandham – 44  mAkAntha  who is the consort of lakshmi
Arththi prabandham – 44  vaigum vagai  the manner in which HE manifests Himself inside and outside of each and every sentient and non-sentient things in this universe (this meaning is impregnated in the name nArAyaNan)
Arththi prabandham – 44  aRindhOrkku  those who know and understand it
Arththi prabandham – 44  EkAntham illai  there is no solitude
Arththi prabandham – 44  iruL illai  there is no darkness either.
Arththi prabandham – 44  mOkAnthar  As described in the phrase mOhAntha thamasAsvruththa:, those people who are blinded by worldly stuff. They do not see anything and would think that
Arththi prabandham – 44  ivvidam EkAntham iruL enRu  this place is an isolated place for there is no one
Arththi prabandham – 44  bhayam aRRu irundhu  they will be fearless and
Arththi prabandham – 44  seyvargaL thAm  and out of their ignorance, would continue to commit
Arththi prabandham – 44  pAvaththiRam  more and more sins
Arththi prabandham – 45  nenjE  Oh my heart!!!
Arththi prabandham – 45  nArAyaNan thirumAl  As described in the phrase thirumAlE nAnum unakku pazhavadiyEn, Sriya:pathi SrIman nArAyaNan is the owner and master of all souls that are collectively referred as nAram.
Arththi prabandham – 45  nAram nAm  We are the souls that are eternal.
Arththi prabandham – 45  ArAyil  If it is to be proved
Arththi prabandham – 45  ennum muRai  that eternal relationship (between soul and SrIman nArAyaNan)
Arththi prabandham – 45  anAdhi anRO  Is it something that started from yesterday? No. Is it not true that it is eternal (forever)? (Yes it is in fact true.)
Arththi prabandham – 45  sIrArum  The person who showed and reinforced that relationship (to us), the very same person who is full of auspicious qualities like knowledge and the like
Arththi prabandham – 45  AchAriyanAlE anRO  is the AchAryan. Is it not because of him, the AchAryan?
Arththi prabandham – 45  nAm uyndhadhu enRu  The reason we got liberated is indeed because of him.
Arththi prabandham – 45  kURu  Please keep telling about it
Arththi prabandham – 45  eppozhudhum  at all times
Arththi prabandham – 45  kUsAmal  without any shame.
Arththi prabandham – 46  nenjE  hey my heart!!!
Arththi prabandham – 46  yAm  We
Arththi prabandham – 46  ALAnOm  became the servants of
Arththi prabandham – 46  ethirAsarkku  for emperumAnAr
Arththi prabandham – 46  thiruvAimozhip piLLAi  thiruvAimozhip piLLAi (the AchAryan of mAmunigaL)
Arththi prabandham – 46  guruvAgi  incarnated as AchAryan
Arththi prabandham – 46  vandhu  and came to the place where we were.
Arththi prabandham – 46  thIvinayOndhammmai  We, who are verily the clouds of cruel sins
Arththi prabandham – 46  uyyakkoNdu  were approved by his grace and were deemed upliftable.
Arththi prabandham – 46  aLiththaruLum  He also blessed us by giving
Arththi prabandham – 46  madhi thAn  the knowledge that evolves from knowing thirumanthram
Arththi prabandham – 46  poruvil  that is incomparable (unlike the likes of SAsthrams and their subsequent knowledge that might have comparables)
Arththi prabandham – 46  vAzhvanRO  (hey my heart!!!) Is it not because of this great opportune? (it is indeed because of him that we became the servants of emperumAnAr
Arththi prabandham – 47  mAnusargaL  (There are) some people
Arththi prabandham – 47  irA  who do not
Arththi prabandham – 47  iravum pagalum  day and night
Arththi prabandham – 47  sindhiththu  meditate upon
Arththi prabandham – 47  irAmAnusAya  SrI rAmAnuja
Arththi prabandham – 47  namavenRu  by uttering irAmAnusAya nama: (translated loosely to I am not for myself, I am for SrI rAmAnuja)
Arththi prabandham – 47  mAnusar avarkku  there are some people (like kUraththAzhvAn)
Arththi prabandham – 47  irA  who do not live
Arththi prabandham – 47  iRaippozhudhum  even for a small fraction of a second
Arththi prabandham – 47  iruppidam thannil  in the aforementioned group of people’s place (who does not say irAmAnusAya nama: day in and day out)
Arththi prabandham – 47  mAnusar thammai  people
Arththi prabandham – 47  irA  who does not
Arththi prabandham – 47  seyyaveNNi  perform
Arththi prabandham – 47  ellA adimaiyum  all kinds of kainkaryam (to people like kUraththAzhvAn),
Arththi prabandham – 47  mAnusarAga enkol eNNuvadhE  how can they be considered as humans, they are similar to mere cows.
Arththi prabandham – 48  naNNAdhavarai  There are people who does not take refuge at
Arththi prabandham – 48  ethirAsan adi  the lotus feet of SrI emperumAnAr, who
Arththi prabandham – 48  aLiththOn  protected
Arththi prabandham – 48  ulagu  the worldly
Arththi prabandham – 48  kaliyAr  people of kali yugam, who have conscience
Arththi prabandham – 48  naliya oNNAdha vaNNam  from being pounced by the cruelities of kali
Arththi prabandham – 48  ennenjam  (Towards such people) my heart will not
Arththi prabandham – 48  eNNAdhu  think about them.
Arththi prabandham – 48  en nAvu  My speech
Arththi prabandham – 48  isaiyAdhu  will not be about them , be it talk / praise.
Arththi prabandham – 48  senni  My head
Arththi prabandham – 48  irainjAdhu  will not bow down (towards them).
Arththi prabandham – 48  kaNNAnavai  My eyes
Arththi prabandham – 48  onRum kANaluRA  will not see anything (related to them).
Arththi prabandham – 48  arangEsar  It was periya perumAL who gave me the thoughts and the senses associated with it.
Arththi prabandham – 48  seydha nalam namakkE  these senses does not go subservient to someone else. They are deserved only for SrI rAmAnuja. This great help was possible solely by the blessings of namperumAL
Arththi prabandham – 48  (kaliyAr naliya oNNAdha vaNNam ulagaLiththAn yathirAsAn  This phrase could also mean SrI rAmAnuja who protected the world from the brunt of the cruel kali).
Arththi prabandham – 49  nAnilaththIr  Hey!!! People of this world that are of four types!!!
Arththi prabandham – 49  vENdidil  if you wish to
Arththi prabandham – 49  azhundhAmai  not be imbibed in
Arththi prabandham – 49  naragaththu  the hell that is also known as samsAra sAgaram or worldly hell
Arththi prabandham – 49  nandhA  which cannot be completed anytime by experiencing
Arththi prabandham – 49  naNNum  go and take refuge at
Arththi prabandham – 49  en  my
Arththi prabandham – 49  thAdhaiyAna  father
Arththi prabandham – 49  ethirAsanai  emperumAnAr.
Arththi prabandham – 49  anusandhiyum  chant and medidate
Arththi prabandham – 49  enRum  at all times
Arththi prabandham – 49  avan andhAdhi thannai  irAmAnusa nURRandhAdhi, that serves as prapanna gAyathri and that which resonates the name of emperumAnAr that paves way for salvation.
Arththi prabandham – 49  chErndhirum  be at the service of
Arththi prabandham – 49  avan thoNdarudan  his devotees who are the finest srivaishNavAs.
Arththi prabandham – 49  sindhAkulam  the pain and pangs caused by association with other things in this world
Arththi prabandham – 49  keda  will be obliterated upon which
Arththi prabandham – 49  muththi  salvation
Arththi prabandham – 49  pin siththikumE  will ensue at the opportune moment
Arththi prabandham – 50  pAviyargAL  Hey!!! sinners!
Arththi prabandham – 50  aRivinmayAl  Out of sheer ignorance
Arththi prabandham – 50  uzhalginRa  (you people are) dwelling
Arththi prabandham – 50  pavaththE  in this mundane world and
Arththi prabandham – 50  avaththE pOkki  wasting (just like that)
Arththi prabandham – 50  arumandha kAlaththai  the precious time when the names of SrI rAmAnuja could have been chanted and meditated easily
Arththi prabandham – 50  andhaththivaththE  paramapadham that is being described by the Sruthis as parama vyOma:
Arththi prabandham – 50  eydhavoNNAdha  is a place that cannot be achieved by even
Arththi prabandham – 50  muyalbhavar thangatkum  those who try their hands hard at it
Arththi prabandham – 50  thavaththE  by means of thapas (penance).
Arththi prabandham – 50  nIr  you people
Arththi prabandham – 50  palakAlam  at all times
Arththi prabandham – 50  ninRu  with undivided attention
Arththi prabandham – 50  ethirAsarenRu sindhiyum  think about him (SrI rAmAnuja or yathirAja) in your heart (the effort is super small yet the result is humongous).
Arththi prabandham – 50  umai  If you people (nithya samsAris) do it, then
Arththi prabandham – 50  vaikkum  it will keep you people one among the elite cream of nithyasUris.
Arththi prabandham – 51  enRuLan Isan  As per the phrase, nAn unnai anRi ilEn kaNdAy nAraNanE ni ennai anRi ilai (nAnmugan thiruvandhAdhi 7), the relationship between the paramathmA SrIman nArAyaNan and the souls (jIvAthmA) is eternal and cannot be broken by anyone at any point of time. This would mean that the supreme controller ISwaran SrIman nArAyaNan is there forever. On the same token,
Arththi prabandham – 51  uyirum  the soul that is being controlled by the controller SrIman nArAyaNan
Arththi prabandham – 51  anRE uNdu  also is forever.
Arththi prabandham – 51  ikkAlam ellAm  For all these time,
Arththi prabandham – 51  inRaLavAga  till now,
Arththi prabandham – 51  iruvinaiyAl  because of my powerful karma (that includes both good and bad)
Arththi prabandham – 51  pazhudhE kazhindha enRu  I had spent these times as utterly wasted.
Arththi prabandham – 51  izhavinRi irukkum  Even worse, I have not even repented for this loss of mine.
Arththi prabandham – 51  ethirAsA  (However) emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 51  nI aruL seydha pinnE  After you showerd your choicest blessings on me!!!
Arththi prabandham – 51  ennenjam  my heart
Arththi prabandham – 51  ninRu  steadfastedly
Arththi prabandham – 51  thavikkum  started to repent for it
Arththi prabandham – 51  iravu pagal  day and night.
Arththi prabandham – 52  kariya mugil pOl  Just like the clouds that hover over the
Arththi prabandham – 52  kanaka giri mEl  top of a golden mountain called mEru,
Arththi prabandham – 52  arangar  periya perumAL
Arththi prabandham – 52  siRuvan  will come on top of the one who is known as vainathEyan and periya thiruvadi and is the son of
Arththi prabandham – 52  vinadhai  a lady called vinathA.
Arththi prabandham – 52  mERkoNdu  periya perumAL will come riding on top of vinadhai siRuvan as the latter is HIS transport.
Arththi prabandham – 52  thanuvidum pOdhu  When my body would eventually fall
Arththi prabandham – 52  arangar  periya perumAL who is
Arththi prabandham – 52  Ar  replete with
Arththi prabandham – 52  Er  beauty etc
Arththi prabandham – 52  enpAl vArA  will came to the place where I will be
Arththi prabandham – 52  ethirAsarkkAga  for the sake of yathirAja.
Arththi prabandham – 52  munniRppar  HE will stand in front of me
Arththi prabandham – 52  magizhndhu  with much happiness (periya perumAL will show up and show his face and smile and will enjoy me. This is certain).
Arththi Prabandham – 53  idhaththAlE  Because of hitham (quality of always thinking and doing that which is good towards a person)
Arththi Prabandham – 53  thennarangar  periya perumAL (SrI ranganAthan)
Arththi Prabandham – 53  seygiRadhu enRaRindhE irundhAlum  out of his mercy, is letting me suffer the wrath of my karma. Though I know that HE is doing this for my good,
Arththi Prabandham – 53  thaRkAla vEdhanaiyin kanaththAl  the sufferings that I had to undergo at that point in time (momentary pain), makes me
Arththi Prabandham – 53  padhaiththu  writhed with pain and
Arththi Prabandham – 53  AvO ennum  utter exclamations like hA, Oh that are clearly representative sounds of sufferings and pain.
Arththi Prabandham – 53  irukkappOmO?  will I be able to live
Arththi Prabandham – 53  ippavaththu  in this samsAram (mundane world)?
Arththi Prabandham – 53  indhap pAva udambudanE  with this body that is a sin by itself
Arththi Prabandham – 53  pala nOvum anubaviththu  and continue to suffer a multitude of sufferings?
Arththi Prabandham – 53  madhaththAlE  Due to the association with this body
Arththi Prabandham – 53  valvinaiyin vazhi uzhanRu thirindha  (I have) wandered in the path set by my karmAs and continued that endless journey.
Arththi Prabandham – 53  valvinaiyEn thannai  Me, the most cruel sinner of all
Arththi Prabandham – 53  ALAkkik koNda  was made your servant by you (emperumAnAr)
Arththi Prabandham – 53  unakku  who is the base for all souls.
Arththi Prabandham – 53  idhath thAyum  (You did this as) my mother who does hitham and also as my
Arththi Prabandham – 53  thandhaiyumAm  father.
Arththi Prabandham – 53  ethirAsA!  hey! emperumAnArE!!!
Arththi Prabandham – 53  ini  here after
Arththi Prabandham – 53  kaduga  quickly
Arththi Prabandham – 53  eduththaruLE  uplift and liberate
Arththi Prabandham – 53  ennai  me
Arththi Prabandham – 53  ippavaththininRum  from this samsAram
Arththi prabandham – 54  nAdhanE  Hey!!! my master
Arththi prabandham – 54  aLiththaruL  (You) bless
Arththi prabandham – 54  ennai  me
Arththi prabandham – 54  Agi  by being my
Arththi prabandham – 54  annaiyum  mother who shows priyam,
Arththi prabandham – 54  aththanum  (by being) a father who does hitham and
Arththi prabandham – 54  allAdha suRRamum  (by being) all those desirable and closely knit relations.
Arththi prabandham – 54  ethirAsa vaLLalE  the magnanimous leader of all yathis (ascetics), one who is known as emperumAnAr!!!
Arththi prabandham – 54  irAppagal inRiyE EgameNNum  (One who) thinks day and night with undivided attention about
Arththi prabandham – 54  en  my
Arththi prabandham – 54  idhaththai  wish (only thost that proves good for me)
Arththi prabandham – 54  eththanai nAL  how much
Arththi prabandham – 54  innam  longer
Arththi prabandham – 54  nOvu padakkadavEn  I have to suffer
Arththi prabandham – 54  ivvudambudanE irundhu  in (with) this body?
Arththi prabandham – 54  aiyO  alas!!!
Arththi prabandham – 54  viduviththu  Please liberate
Arththi prabandham – 54  ennai  me
Arththi prabandham – 54  idhininRum  from this body that serves as the obstacle!!!
Arththi prabandham – 54  enRu thAn  when will
Arththi prabandham – 54  nIr  you
Arththi prabandham – 54  ERRuvIr  carry me to
Arththi prabandham – 54  thirunAttinuL  paramapadham?
Arththi prabandham – 55  ilakkAgap peRROm  (We) became the target of
Arththi prabandham – 55  sIr aruLukku  causeless mercy of
Arththi prabandham – 55  thennarangar  periya perumAL, who is reclining south facing in the direction of SrIlankA, in a place that is very pleasing to the eyes and is known by the name of kOyil, where HE captivated HIS devotees by blessing them (aruL koduthittu adiyavarai AtkkoLvAn amarum Ur (periyAzhvAr thirumozhi 4.9.3))
Arththi prabandham – 55  iruppAgap peRROm  (We) got the glorious opportunity of being permanent residents of
Arththi prabandham – 55  thiruvarangam thirupadhiyE  SrIrangam that is described as thennAdum vadanAdum thozha ninRa thiruvarangam thiruppadhi (periyAzhvAr thirumozhi 4.9.11), ArAmam sUzhndha arangam (siRiya thirumadal 71), thalaiyarangam (iraNdAm thiruvandhAdhi 70). It is the chief of all the 108 dhivyadhEsams.
Arththi prabandham – 55  uNavAgap peRROm  (We) Our food is
Arththi prabandham – 55  kalai  the nectarine pAsurams of (nectarine for devotees that serves as garland for the Lord)
Arththi prabandham – 55  mARan  nammAzhvAr
Arththi prabandham – 55  manniya sIr  who is full of auspicious qualities starting with parabhakti etc
Arththi prabandham – 55  nilaiyAgap peRROm  (We) attained the last frontier of charama parva nishtai, that is celebrated as yathIndhramEva nIrandhram hishEvE dhaivathambaram etc. Myself and my associates started to talk about it unnayozhiya oru dheyvam maRRaRiyA mannupugazh sEr vaduganambi thannilaiyai (Arththi prabandham 11)).
Arththi prabandham – 55  soRpadiyE  (This tenet of charama parva nishtai (regarding one’s AchAryan as everything) is derived from the) divine words of
Arththi prabandham – 55  madhurakavi  madhurakavi AzhvAr who said thEvu maRRaRiyEn (kaNNinun chiRuth thAmbu 2). (We got to live and abide by the tenets of the great madhurakavi AzhvAr).
Arththi prabandham – 55  munnavarAm nankuravar mozhigaLuLLap peRROm  We got to live, breathe and explore our ancestors’ works, their divine and esoteric purports. These are the works of AchAryas who lived by the way shown by AzhvArs.
Arththi prabandham – 55  muzhudhum namakkavai pozhudhupOkkAgap peRROm  (We) spent our times dwelling on that (works). Our minds does not go to anything that is not these divine works of our ancestors.
Arththi prabandham – 55  pinnai nenju pErAmaRpeROm  Our hearts and minds were so grounded to these works our ancestors that it never went behind
Arththi prabandham – 55  onRu thanil  any of the other works apart from our ancestors’ works.
Arththi prabandham – 55  piRar minukkam poRAmaiyillA  If the aforementioned qualities of ours that we got by the grace of emperumAnAr is placed on one side of a balance, then this one that am going to say would equal or weigh more than all of the above together. If such a rare SrIvaishnava is found with all of the aforementioned qualities, as described by ippadi irukkum SrIvaishNavargaL ERRam aRindhu ugandhu irukkaiyum (mumukshupadi dhvaya prakaNam 116), then we never become jealous seeing them. Such is our glory that was bestowed upon us by emperumAnAr.
Arththi prabandham – 55  perumaiyum peRROmE  We got this! Alas! What a great fortune to have gotten this , thanks to emperumAnAr’s causeless mercy.
Arththi prabandham – 56  ethirAsA!  hey the leader of yathis (ascetics)!!!
Arththi prabandham – 56  undhan abhimAnamE uththArakam enRu  As piLLai lOkAchAryar says AchArya abhimAnamE uththArakam (SrI vachana bhUshaNam 447), the devotion and care that you (emperumAnAr) have towards me is the sole determining factor for a soul’s upliftment.
Arththi prabandham – 56  sindhai theLindhirukka cheydha nI  This point has been etched in my mind forever. As they say, theLivuRRa sindhaiyar (thiruvAimozhi 7.5.11), you (emperumAnAr) had blessed my heart to be pure (without any dirt) forever.
Arththi prabandham – 56  andhO  Alas!!!
Arththi prabandham – 56  thA  You have to bestow
Arththi prabandham – 56  ennai  me
Arththi prabandham – 56  sadhirAga  intelligently
Arththi prabandham – 56  nin thiruththAL  (with service) to your lotus feet
Arththi prabandham – 56  nalakkAmal  without being affected
Arththi prabandham – 56  nOygaLal  with sufferings
Arththi prabandham – 57  vAsamalar thAL adaindha vaththuvennum  I am a thing (vasthu) who surrendered at the divinely fragrant and soft lotus feet of
Arththi prabandham – 57  dhEsigargaL pORRum thiruvAimozhip piLLai  thiruvAimozhip piLLai, who is celebrated by ancestors as senthamizh vEdhath thirumalaiyAzhvAr vAzhi. HE is the person who expressed deep and unshakable servitude to nammAzhvAr and his scriptures. He spent his livelihood dwelling on nammAzhvAr’s nectarine pAsurams.
Arththi prabandham – 57  nEsaththAl  Because of this association
Arththi prabandham – 57  ethirAsarE  emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 57  kELum  please listen to
Arththi prabandham – 57  adiyEn  my
Arththi prabandham – 57  punpagarvai  lowly words
Arththi prabandham – 57  en pizhaigaL kANA  without seeing my flaws and not focusing about it at all
Arththi prabandham – 57  poRuththu  and without bursting out
Arththi prabandham – 58  endhai  (mAmunigaL says) There is a popular phrase that goes like thirumanthram mAthAvum, pithA AchAryanum enRu aruLich cheyvargaL. Based on that my father thiruVaimozhip piLLai.
Arththi prabandham – 58  thiruvAimozhip piLLai  his
Arththi prabandham – 58  innaruLAl  causeless mercy
Arththi prabandham – 58  undhan uRavai  (made me understand) all kinds of relations at your (SrI rAmAnuja’s) lotus feet
Arththi prabandham – 58  indha uyirkku  that this soul shares.
Arththi prabandham – 58  uNarththiya pin  After protecting me by making me realize my ignorance in the first place,
Arththi prabandham – 58  ethirAsA  emperumAnArE!!!
Arththi prabandham – 58  nI enRE  Isn’t it you?
Arththi prabandham – 58  ellA uRavum  who is referred in all the possible relationships that are implicit in thirumanthram?
Arththi prabandham – 58  en nenju nillAdhadhu uNdO  (Having said that) Will there ever be a condition when, my heart will be wavering? (The answer is an obvious no). It behooves us to take cognizance of the opportune phrases in thandhai naRRAi thAram thanayar perunjelvam endhanakku nIyE and allAdha suRRamumAgi
Arththi prabandham – 59  endhai  (During the time when this soul leaves the body) my mother and father
Arththi prabandham – 59  thiruvarangar  i.e., periya perumAL, who is known through his dwelling place of kOyil (SrIrangam)
Arththi prabandham – 59  mugam kAtti , will show my favorite aspects that include HIS kasthUri thilakam, smiling face etc.
Arththi prabandham – 59  vandhu  by coming unto me
Arththi prabandham – 59  ErAr garudan mEl  on top of HIS beautiful garudan.
Arththi prabandham – 59  vazhi nadaththa  and usher me into the glorious path known as archirAdhi mArgam
Arththi prabandham – 59  ethirAsA!  emperumAnArE
Arththi prabandham – 59  sollAy  please tell me
Arththi prabandham – 59  ippollA udambuthanai pOkkuvadhu ennALkolo?  When is the day that this despicable body of mine will get destroyed and the soul will bedeemed for you?
Arththi prabandham – 59  chindhai seydhu  Please think about
Arththi prabandham – 59  sUzhndhu  and elucidate me on that so that I will be happy about the concreteness of it. Please think about it.
Arththi prabandham – 60  arangar  periya perumAL
Arththi prabandham – 60  indha arangaththu  in this kOyil (SrIrangam)
Arththi prabandham – 60  inidhu iru nIyenRu  told SrIrangE sukhamAsva (be happily settled in SrIrangam)
Arththi prabandham – 60  endhai ethirAsarkku  to my father emperumAnAr.
Arththi prabandham – 60  nenjamE  Hey my heart!!!
Arththi prabandham – 60  sindhai seyyil  If we were to thinking about this
Arththi prabandham – 60  indha varam  precious boon that was bestowed by periya perumAL to emperumAnAr
Arththi prabandham – 60  nammadhanRO  isn’t it true that the boon is actually ours too?
Arththi prabandham – 60  naRRAdhai  emperumAnAr is our causeless father.
Arththi prabandham – 60  thAyamuRai thAn  Because one’s parents’
Arththi prabandham – 60  sompudhalvar thammadhanRO  properties are automatically transferred to the sons. (mAmunigaL says to his heart, Hey! my dear heart. Hence, we do not have to do anything on our part. Everything is readily available by default. Our burden is not a burden anymore for us (implying that emperumAnAr will take care of the burden and that he in fact has taken care of mAmunigaL by granting him his wish).
Arththi prabandham – 60  Concluding Note  periya perumAL bestowed emperumAnAr with both HIS wealth namely nithya vibhUthi (paramapadham) and leelA vibhUthi (all the remaining places that are not paramapadham). Hence, emperumAnAr is celebrated as SrI vishNu lOka maNi maNdapa mArgadhAyi (dhAti panchakam 5). emperumAnAr is the leader of all prapannas. It is such emperumAnAr, that jIyar who is also known as maNavALa mAmunigaL, yathIndra pravaNar, surrendered himself totally. He performed prapaththi to emperumAnAr. He got the ultimate goal of going to paramapadham and doing eternal kainkaryam to bhagavAn (and bhAgavathAs). This would mean, this same result would be bestowed to everyone who has the abhimAnam of emperumAnAr. This effectively means that everyone who has surrendered unto the lotus feet of emperumAnAr would beget his love in the first place upon which they will be transcended to infinite bliss in paramapadham once and for all.

ఆర్తి ప్రబంధం – 60

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 59

పరిచయము:

మాముణులు తమలో తాము ఇలా భావిస్తున్నారు – “మనం మన లక్ష్యం కోసం ఎందుకు ఆరాటపడాలి? పెరియ పెరుమాళ్ళు ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించిన ప్రతిదీ క్రమంగా మనకు కూడా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే మనము ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణ కమలాల వద్ద సమర్పితులమై ఉన్నాము కాబట్టి. ప్రతిదీ మనకి కూడా వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే మనము ఎంబెరుమానార్ల సంతానము కాబట్టి”, అని భావిస్తున్నారు.  ఈ విధంగా, ఈ ఆఖరి పాశురములో, ఎంబెరుమానార్లకి పెరియ పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించిన వన్నీ తమకి కూడా దక్కుతాయని భావించి మాముణులు ఆనంద పడుతున్నారు.

మణవాళ మాముని తిరువడిగళే శరణం!!! 

పాశురము 60:

ఇంద అరంగత్తు ఇనిదు ఇరు నీయెన్ఱు అరంగర్
ఎందై ఎతిరాశర్ క్కింద వరం శిందై శెయ్యిల్
నమ్మదన్ఱో నెంజమే నఱ్ఱాదై సొంపుదల్వర్
తమ్మదన్ఱో తాయముఱై తాన్

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

అరంగర్ – పెరియ పెరుమాళ్ళు
ఇంద అరంగత్తు – ఈ కోయిల్లో (శ్రీ రంగంలో)
ఇనిదు ఇరు నీయెన్ఱు – “శ్రీరంగే సుఖమాస్వ” అని అన్నారు (సుఖంగా శ్రీ రంగంలో స్థిరమై)
ఎందై ఎతిరాశర్ క్కు – నా తండ్రి ఎంబెరుమానార్లకు
నెంజమే – ఓ నా మనసా!!!
శిందై శెయ్యిల్ – మనము దీని గురించి ఆలోచిస్తే
ఇంద వరం – పెరియ పెరుమాళ్ళు ఎంబెరుమానార్లకి అనుగ్రహించిన విలువైన వరం
నమ్మదన్ఱో – ఆ వరం వాస్థవానికి మనది కూడా కదా?
నఱ్ఱాదై – ఎంబెరుమానార్లు మనకి కారణరహితమైన తండ్రి వంటివారు
తాయముఱై తాన్  – మన తల్లిదండ్రుల కారణంగా
సొంపుదల్వర్ తమ్మదన్ఱో – ఆస్థిపాస్థులన్ని కొడుకులకి దక్కుతాయి

(మాముణులు తమ హృదయంతో – “ఓ! నా ప్రియమైన మనసా. అందుకని, మన వంతు మనం ఏమీ చేయనవసరం లేదు. ప్రతిదీ మనకి సుళువుగా అందుబాటులో ఉంది. మన భారం మనకు ఇకపై భారంగా అనిపించదు (మాముణులకు కావలసినది అనుగ్రహించినట్లుగా, ఎంబెరుమానార్లు మన భారాన్ని భరిస్తారు).

 ముగింపు గమనిక:

పెరియ పెరుమాళ్ళు తన సంపద అయిన నిత్య విభూతి (పరమపదము) మరియు లీలా విభూతి (పరమపదము కాని మిగిలిన అన్ని లోకాలు) రెండింటినీ ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించాడు. అందువల్ల, ఎంబెరుమానార్లను “శ్రీ విష్ణు లోక మణి మండప మార్గదాయి” (ధాటి పంచకం 5) అని వారిని కీర్తించారు. ప్రపన్నులందరికీ ఎంబెరుమానార్లు నాయకులు. “మణవాళ మామునిగళ్”, “యతింద్ర ప్రవణర్” అని ప్రఖ్యాతి గాంచిన ‘జీయర్’ తమను తాము అటువంటి ఎంబెరుమానార్లకి సంపూర్ణ శరణాగతులై వారికి ప్రపత్తి చేశారు. వారు పరమపదానికి వెళ్లి భగవానుడికి (మరియు భాగవతుల) నిత్య కైంకర్యం చేసే మహద్భాగ్యము పొందారు. అనగా, ఎంబెరుమానార్ల అభిమానము ఉన్న  ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదే ఫలితం లభిస్తుంది అని అర్థం. దీనిని ఇంకా లోతుగా అర్ధం చేసుకోవాలంటే, ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణాలకు శరణాగతి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మొట్టమొదట తనపై ప్రేమను కలిగింపజేసి, ఆపై వారిని ఒకేసారి పరమపదములోని పరమసుఖానుభవాన్ని శాశ్వతంగా ప్రసాదిస్తారు.

సరళ అనువాదము:

ఈ చివరి పాశురములో, మాముణులు తాను కోరుకున్నది తనకి (ఎంబెరుమానార్ల సంబంధం వల్ల) లభించబోతున్నాదని ఎంబెరుమానార్లకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ పరానందపడుతున్నారు. గద్య త్రయంలోని వాక్యాలను మనం గమనిస్తే, పెరియ పెరుమాళ్ళు ఎంబెరుమానార్లకి సంపూర్ణ అధికారము ముందే ఇచ్చి ఉంచారు. ఎంబెరుమానార్ల సంతానము అవడం వలన, పెరియ పెరుమాళ్ళు ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించిన ప్రతి వరము (ఈ శేష జీవితములో తాను చేసే కైంకర్యము నుండి పరమపదములో నిత్య కైంకర్యము వరకు) తనకి కూడా వారసత్వముగా లభిస్తుంది అని భావిస్తున్నారు.

వివరణ: 

మాముణులు తన హృదయంతో, “హే! నా ప్రియమైన మనసా! పెరియ పెరుమాళ్ళు మన తండ్రిగారైన ఎంబెరుమానార్లతో చెప్పిన ఒక విషయం గుర్తుందా! శరణాగతి గద్యములోని వారి పలుకులు గుర్తున్నాయా! మొదట వారు ఇలా అన్నారు, “ద్వయం అర్థానుసందానేన సహసదైవం వక్తా యావచ్చరీర పాతం అత్రైవ శ్రీరాంగే సుఖమాస్వ”. దీని తరువాత, వారు “శరీర పాద సమయేతు” నుండి మొదలై “నిత్యకింకరో భవిష్యసి మాతే భూదత్ర సంశయః ఇతి మయైవ హ్యుక్తం అత స్త్వం తవ తత్త్వతో మద్ జ్ఞాన దర్ష్న ప్రాప్తిషు నిస్సంశయః సుఖ మాస్వ” అని పలికారు.  ఈ ప్రపంచంలో తన శేష జీవిత ప్రయాణానికి అవసరమైన వాటితో పాటు, ఈ లోకాన్ని విడిచి పెట్టిన తర్వాత వారికి ఏమి లభించాలో (ఇది పరమపదంలో కైంకర్యం తప్ప మరేమీ కాదు) పెరియ పెరుమాళ్ళు స్వయంగా ఈ వరాలన్నీ మన తండ్రి అయిన ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించారు. పెరియ పెరుమాళ్ళు స్వయంగా ఈ వరాలన్నీ ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించారు. ఈ వరాలని మనం నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ఎంబెరుమానార్ల సంతానమైన మనకి కూడా ఈ వరాలు వర్తిస్తాయి. ఎందుకంటే, తల్లిదండ్రుల సంపదను వారి పిల్లలు వారసత్వంగా పొందుతారు. అందువల్ల, నా ప్రియమైన మనసా! మనం ఇకపై మన స్వంతంగా దేని కోసం కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతిదీ మనకి సుళువుగా అందుబాటులో ఉంది, ఎంబెరుమానార్లకు ధన్యవాదాలు. పెరియ పెరుమాళ్ళు తన సంపద అయిన నిత్య విభూతి (పరమపదము) మరియు లీలా విభూతి (పరమపదము కాని మిగిలిన అన్ని లోకాలు) రెండింటినీ ఎంబెరుమానార్లకి ప్రసాదించాడు. అందువల్ల, ఎంబెరుమానార్లను “శ్రీ విష్ణు లోక మణి మండప మార్గదాయి” (ధాటి పంచకం 5) గా కీర్తిస్తారు. ఎంబెరుమానార్లు అందరు ప్రపన్నులకు నాయకులు. “మణవాళ మామునిగళ్”, “యతింద్ర ప్రవణర్” అని ప్రఖ్యాతి గాంచిన ‘జీయర్’ అటువంటి ఎంబెరుమానార్లకి సంపూర్ణ శరణాగతులై వారికి ప్రపత్తి చేశారు. వారు పరమపదానికి వెళ్లి భగవానుడికి (మరియు భాగవతుల) నిత్య కైంకర్యం చేసే మహద్భాగ్యము పొందారు. అనగా, ఎంబెరుమానార్ల అభిమానము ఉన్న  ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదే ఫలితం లభిస్తుంది అని అర్థం. దీనిని ఇంకా లోతుగా అర్ధం చేసుకోవాలంటే, ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణాలకు శరణాగతి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మొట్టమొదట తనపై ప్రేమను కలిగింపజేసి, ఆపై వారిని ఒకేసారి పరమపదములోని అనంత సుఖానుభవాన్ని శాశ్వతంగా ప్రసాదిస్తారు.

“ఎతిరాశా! ఎతిరాశా!” అని మాముణులు కీర్తించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎంబెరుమానార్లు అందరు యతులకు నాయకుడు అన్న సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. వారి శిష్యులందరూ తమ నాయకుడైన “యతిరాజుల” నిరంతర నామ జపము చేసి వారికి మంగళము పాడుతారు. మాముణులు తమని తాము ఎంబెరుమానార్ల శిష్యులలో ఒకరిగా భావించి, “యధ్యస్సుదసత్వాః” ప్రకారం వారి నిరంతర నామ జపము చేయడానికి తాను కూడా అర్హుడు అని భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, మాముణులు నిత్యమూ “ఎతిరాశా! ఎతిరాశా!” అన్న నామాన్ని జపించారు.

జీయర్ తిరువడిగళే శరణం

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/04/arththi-prabandham-60/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 59

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 58

పరిచయము:

మాముణులు ఎంబెరుమానార్లతో ఇలా అంటున్నారు – “నాకు మరియు మీ పాద పద్మాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను (స్వాచార్యులైన  తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైలకు ధన్యవాదాలు). నా ఈ శరీరాన్ని నాశనం ఎప్పుడు అయ్యి, ఆ తరువాత పెరియ పెరుమాళ్ళు (ఆత్మ శ్రేయస్సుని కోరేవారు) గరుడున్నిఅధీష్థించి వచ్చి తమ శ్రీముఖాన్ని నాకు ఎప్పుడు చూపిస్తారు? ఎంబెరుమానారే, మీరు ఈ పని ఎప్పుడు చేస్తారో దయచేసి చెప్పండి?” అని అడుగుతున్నారు.

పాశురము 59:

ఎందై తిరువరంగర్ ఏరార్ గరుడన్ మేల్
వందు ముగమ్ కాట్టి వళి నడత్త చిందై శెయ్దు
ఇప్పొల్లా ఉడంబుతనై పోక్కువదు ఎన్నాళ్కొలొ?
శొల్లాయ్ ఎతిరాశా! శూళ్ందు!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

ఎందై – (దేహాన్ని ఆత్మ విడిచిపెట్టే సమయంలో) నా యొక్క తల్లి తండ్రి
తిరువరంగర్ – పెరియ పెరుమాళ్ళు నివాసుడై ఉన్న కోయిల్ (శ్రీ రంగం) లో
ముగమ్ కాట్టి – నాకిష్ఠమైన కస్తూరి తిలకాన్ని, చిరు మందహాసాన్ని మొదలైనవి చూపిస్తారు.
వందు – నా వద్దకి వచ్చి
ఏరార్ గరుడన్ మేల్ – అందమైన వారి గరుడుని పైన
వళి నడత్త –  “అర్చరాది మార్గం” అనే దివ్య దారిగుండా తీసుకొని వెళతారు
ఎతిరాశా! – ఎంబెరుమానారే
శొల్లాయ్ – దయచేసి నాకు చెప్పండి
ఇప్పొల్లా ఉడంబుతనై పోక్కువదు ఎన్నాళ్కొలొ? – నా యొక్క ఈ నీచమైన శరీరం నాశనమై, ఆత్మ నిన్ను చేరుకునే రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది?
చిందై శెయ్దు – దయచేసి ఆలోచించండి
శూళ్ందు –  దాని గురించి నాకు వివరించండి, దాని యొక్క ఖచ్చితత్వం గురించి తెలుసుకొని సంతోషిస్తాను. దయచేసి ఆలోచించండి.

సరళ అనువాదము:

శ్రీ రామానుజులను, తన ఈ శరీరాన్ని ఎప్పుడు తిరిగి తీసుకొని, తన కోసమే అంకిమై ఉన్న ఈ ఆత్మని ఏ రోజు విముక్తి చేస్తరని మాముణులు అడుగుతున్నారు. అది ఎప్పుడు జరగాలని నిర్ణయించుకున్నారని వారిని అడుగుతున్నారు. తమ చివరి క్షణాలలో ఏమి జరుగుతుందో కూడా వివరించారు. శ్రీరంగంలో ఉన్న పెరియ పెరుమాళ్ళు తన అందమైన గరుడునిపైన వస్తారని, “అర్చరాది మార్గం” గుండా తనని పరమపదానికి తీసుకువెళతారని మాముణులు వివరిస్తున్నారు.

వివరణ: 

“హే! శ్రీ రామానుజా! ముక్తి పొందాలనే ఏకైక లక్ష్యముగా ఉన్న నా ఈ శరీరాన్ని మీరు ఎప్పుడు ఏ రోజు నాశనం చేయబోతున్నారు? ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే నా అంతిమ క్షణాలలో  “కోయిల్”/“శ్రీరంగం”లో నివాసుడై ఉన్న నా తల్లియు  తండ్రియు అయిన పెరియ పెరుమాళ్ళను నేను చూస్తాను. “అం చిరై పుళ్ పాగన్” అని తిరునేడుంతాండగం 6వ పాశురములో వర్ణించినట్లుగా, వారి అతి అందమైన గరుడునిపైన వేంచేస్తారు. ఆతడి కస్తూరి తిలకాన్ని, “నల్ కదిర్ ముత్త వెణ్ణగై చెయవాయ్” అని పెరియ తిరుమొళి 4.4.5 వ పాశురములో వర్ణించిన ఆతడి చిరునవ్వుని, చంద్రుడి లాంటి ఆతడి శ్రీముఖాన్ని నాకు దర్శింపజేస్తాడు. “శ్రీరంగంలో ప్రియమైనవాడిగా” లేదా “అరంగతుఱైయుం ఇంతుణైవనాన తాం” అని పెరియ తిరుమొళి 3.7.6 వ పాశురములో వర్ణించిన విధంగా, “నయామి పరమాం గతిం (వరాహ చరమ శ్లోకము) లో చెప్పినట్లుగా “అర్చరాది మార్గం” గుండా తనని పరమపదానికి తీసుకువెళతారని మాముణులు వివరిస్తున్నారు.  “అన్ చరణం తందు ఎన్ సన్మం కళైయాయే”, అని నమ్మాళ్వార్లు తిరువాయ్మొళి 5.8.7వ పాసురములో పలికినట్లుగా, ఎంబెరుమానారే !!! మీ పాద పద్మాలను నాకు ఎప్పుడు ప్రసాదించి, నా ఈ జనన మరణ చక్రానికి పూర్ణ విరామం ఎప్పుడు ఇవ్వబోతున్నారు? అని మాముణులు అడుగుతున్నారు.

మీరు ఎప్పుడు నా ఈ శరీరాన్ని తిరిగి తీసుకొని ఈ ఆత్మను మీ సొంతము  చేయబోతున్నారు?  “పూర్ణే చతుర్దశే వర్షే” అని శ్రీ రామాయణం శ్లోకములో చెప్పినట్లుగా, అయోధ్యా రాజ్యానికి తిరిగి రావడానికి శ్రీ రాముడికి ఖచ్చితంగా 14 సంవత్సరాల కలము ఇవ్వబడింది.  శ్రీ రాముడు ఖచ్చితమైన ఆ కాలపరిమితి తరువాత తిరిగి వస్తారని తెలిసినందున భరతుడు వూరడి చెందాడు. “అరురోహరతం హృష్ఠః” అనే వాఖ్యము ప్రకారం, చీకటి తరువాత వెలుగుని చూడవచ్చని అతను కొంత ఆనందాన్ని పొందాడు. ఏదేమైనా, ఈ ఊరడింపులని నేను ఇక భరించలేకపోతున్నాను. కావున, దయచేసి నాకు సంతోషాన్నిచ్చే సమాధాన్ని ఇవ్వండి. ఇక్కడ “శూళ్ందు” అనే పదాన్ని “అవావర చ్చూళ్” (తిరువాయ్మొళి 10.10.11) మరియు “శొల్లు నీయాం అఱియ చ్చూళ్ందు” (పెరియ తిరువందాది 16)” అనే పదబంధంలో ఉపయోగించినప్పుడు అదే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-59/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 58

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 57

పరిచయము:

మాముణులు తమ మునుపటి పాశురములో “తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై వాసమలర్ త్తాల్ అడైంద వత్తు” అని అన్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైల దివ్య చరణ కమలాలను చేరిన తరువాత మాముణులు తనను తాను ఒక “వస్తువు” గా కీర్తిస్తున్నారు. దీన్లో ఇంకా లోతైన విషయము ఉందని చెబుతున్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై (ఆచార్య – శిష్య సంబంధం) లతో వారికున్న అనుబంధం వల్లనే, తాను శ్రీ రామానుజుల సంబంధం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడం, అభినందించడం, అర్థం చేసుకోవడం జరిగాయని వారు వివరిస్తున్నారు.

పాశురము 58:

ఎందై తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఇన్నరుళాల్
ఎందన్ ఉఱవై ఉణర్ త్తియ పిన్ ఇంద ఉయిర్ క్కు
ఎల్లా ఉఱవుం నీ ఎన్ఱే ఎతిరాశా
నిల్లాదదు ఉణ్డో ఎన్ నెంజు

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

ఎందై – “తిరుమంత్రం మాతావుం, పితా ఆచార్యనుం  ఎన్ఱు అరుళిచ్చెవర్గళ్” అని ప్రసిద్ధ వాఖ్యము ఉంది. దాని ఆధారంగా నా తండ్రి తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై. (మాముణులు చెబుతున్నారు)
తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై – వారి
ఇన్నరుళాల్– నిర్హేతుక కృప
ఎందన్ ఉఱవై – (నాకు అర్థమయ్యేలా చేసింది) మీ (శ్రీ రామానుజుల) దివ్య చరణాల వద్ద అన్ని రకాల సంబంధాలు
ఇంద ఉయిర్ క్కు – వారి ఆ ఆత్మ పంచుకునే
ఉణర్ త్తియ పిన్ – నా అజ్ఞానాన్ని నాకు తెలియజేసి నన్ను రక్షించిన తరువాత
ఎతిరాశా– ఎంబెరుమానారే!!!
నీ ఎన్ఱే – నీవు కాదా?
ఎల్లా ఉఱవుం – తిరుమంత్రంలో ఉన్న అన్ని సంబంధాలను ఎవరిని సూచించబడింది?
ఎన్నెంజు నిల్లాదదు ఉణ్డో – నా మనస్సుని కదిలించేటటువంటి పరిస్థితి ఒకటేదైనా  ఉంటుందా? (స్పష్టంగా ఉండదు). “తందై  నఱ్ఱై తారం తనయర్ పెరుంజెల్వం ఎందనక్కు నీయే” మరియు “అల్లాద శుఱ్ఱముమాగి” లోని వాఖ్యాలను తెలుసుకోవడం మనకి తగును.

సరళ అనువాదము:

మాముణులు తమ ఆచార్యులు, ఆధ్యాత్మిక తండ్రి అయిన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైల కృప వల్లనే  శ్రీ రామానుజులతో తన ఆత్మ పంచుకునే భిన్న భిన్న సంబంధాలన్నింటినీ గ్రహించగలిగారని వివరిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు తన్లో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించి అతన్ని కాపాడింది వారి దయనే అని తెలుపుతున్నారు. దీని తరువాత, తన మనస్సు చంచలము అయ్యే పరిస్థితి అంటు ఉంటుందా? అని మాముణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఉండదు అన్నది సమాధానము.

వివరణ: 

“తిరుమంత్రం మాతావుం, పితా ఆచార్యనుం ఎన్ఱు అరుళిచ్చెవర్గళ్” అని ప్రసిద్ధ వాఖ్యము ఒకటి ఉంది అని మాముణులు తెలుపుతున్నారు. దాని ఆధారంగా మాముణులు తమ ఆచార్యులు, ఆధ్యాత్మిక తండ్రి అయిన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైల కృప వల్లనే  శ్రీ రామానుజులతో తన ఆత్మ పంచుకునే భిన్న భిన్న సంబంధాలన్నింటినీ గ్రహించగలిగారని వివరిస్తున్నారు. హే ఎంబెరుమానారే!!! నా అజ్ఞానాన్ని నేను గ్రహించేలా చేసి నన్ను సంరక్షించిన తరువాత, తిరుమంత్రంలో అవ్యక్తంగా ఉన్న అన్ని సంబంధాలలో సూచించబడినది మిమ్మల్ని కాదా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇలా చెప్పిన తరువాత, నా హృదయం మనస్సు చంచలము అయ్యే పరిస్థితి అంటూ ఉంటుందా? (సమాధానం స్పష్టంగా లేదు). “తందై  నఱ్ఱై తారం తనయర్ పెరుంజెల్వం ఎందనక్కు నీయే” (ఆర్థి ప్రబంధం 3)” మరియు “అల్లాద శుఱ్ఱముమాగి” (ఆర్థి ప్రబంధం 54)” లోని అనుకూలమైన వాక్యములను  తెలుసుకోవడం మనకు తగును.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-58/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 57

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 56

పరిచయము:

శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఒక ప్రశ్న ఉందని ఊహించిన మాముణులు, ఈ పాశురములో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఉందని భావించిన ప్రశ్న ఈ విధంగా ఉంది. శ్రీ రామానుజులు అంటున్నారు – “హే మాముని! నేను మీ అభ్యర్థనలను విన్నాను. నీవు ఒక దాని తరువాత ఒకటి కొన్ని విషయాలను అడిగావు. నిన్ను నేను ఒక విషయము అడగవచ్చా? నీవు చేసిన ఈ విన్నపాలకి నీవైపు నుండి ఏదైన బలమైన శిఫార్సు ఉందా? ఎవరైనా ఉన్నారా?”. ఈ ప్రశ్నకు మాముణులు బదులు ఇలా ఉంది – “అవును. నా ఆచార్యులు  ‘తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై’ లకి శరణాగతులైన తరువాత నన్ను నేను ఒక వస్థువుగా భావిస్తున్నాను. నా గొప్ప అర్హత అదే. దయచేసి నా వద్ద ఉన్నఈ అరుదైన వజ్రాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి. హే ఎంబెరుమానారే! మీరు నాలో లోపాలను ఎన్నకండి.  ‘యతీశ్వర శృణు శ్రీమాన్ కృపయా పరయా తవ’ అని చెప్పినట్లుగా, దయచేసి ఈ దాసుని అల్ప మాటలను మీ చెవిలో పెడేలా చేయండి”.

పాశురము 57:

దేశిగర్గళ్ పోఱ్ఱుం తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై
వాశమలర్ తాళ్ అడైంద వత్తువెన్నుం
నేశత్తాల్ ఎన్ పిళైగళ్ కాణా ఎతిరాశరే
అడియేన్ పున్పగర్వై కేళుం పొఱుత్తు

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

వాశమలర్ తాళ్ అడైంద వత్తువెన్నుం – దివ్య సుగంధముతో నిండి ఉన్న వారి మృదువైన పాదాల యందు శరణాగతి చేసిన నేను ఒక వస్తువుని.
దేశిగర్గళ్ పోఱ్ఱుం తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై – తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైని “శెంతమిళ్ వేద తిరుమలయాళ్వార్ వాళి” అని మన పూర్వాచార్యులు కీర్తిస్తారు. నమ్మాళ్వార్లు, వారి గ్రంథాలను ఎంతగానో సేవించి, అపారమైన సేవాభావం ప్రదర్శించిన వ్యక్తి వారు. మాధుర్యముతో నిండిన నమ్మాళ్వార్ల పాశురములను ఊపిరిగా తమ జీవనము గడిపారు.
నేశత్తాల్ – ఈ సాంగత్యము కారణంగా
ఎతిరాశరే– ఎంబెరుమానారే!!!
కేళుం – దయచేసి వినండి
అడియేన్ – నేను
పున్పగర్వై – తక్కువైన మాటలు
ఎన్ పిళైగళ్ కాణా – నాలో తప్పులెంచకుండా, వాటిపైన దృష్థి పెట్టకుండా
పోఱ్ఱుం – కోప్పడకుండా

సరళ అనువాదము:

శ్రీ రామానుజులకు తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై (వారి ఆచార్యులు) లతో ఉన్న గొప్ప అనుబంధాన్నికీర్తిస్తున్నారు మాముణులు. తన లోపాలను పట్టించుకోవద్దని, తన అల్ప మాటలను కోపగించు కోకుండా వినమని శ్రీ రామానుజులను ప్రార్థిస్తున్నారు.

వివరణ: 

మాముణులు శ్రీ రామానుజులతో ఇలా అంటున్నారు – “శెంతమిళ్ వేద తిరుమలయాళ్వార్ వాళి” అని తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైని మన పూర్వాచార్యులు కీర్తించారు. అటువంటి వారి దివ్య సువానతో నిండిన చరణాలకు శరణాగతులైన నేను ఒక వస్తువు వంటి వాడను. నమ్మాళ్వార్లు  మరియు వారి గ్రంథాలకు ఎనలేని కృషిచేసి, అప్పరమైన దాస్యాన్ని ప్రదర్శించిన వ్యక్తి వారు. మాధుర్యముతో నిండిన నమ్మాళ్వార్ల పాశురములను ఊపిరిగా తమ జీవనము గడిపారు”.

ఎంబెరుమానారే !!! ఈ  సంబంధము కారణంగా, దయచేసి నాలో లోపాలను ఎంచక వాటిపై దృష్టి పెట్టకుండా, దయచేసి ఈ దాసుని అల్ప మాటలను కోపగించుకోకుండా వినండి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-57/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org