Category Archives: Arththi prabandham

ఆర్తి ప్రబంధం – 38

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 37

పరిచయము

మునుపటి పాశురములో, మాముణులు “ఇన్ఱళవుం ఇల్లాద అధికారం” అనే వాఖ్యాన్ని ఉపయోగించారు. ఈ పాశురములో, వారు శాస్త్రము ద్వారా కారణములు మరియు అన్వయములు ఉపయోగించి శోదిస్తున్నారు.

పాశురము 38

అంజిల్ అఱియాదార్ ఐంపతిలుం తాం అఱియార్
ఎన్శొల్ ఎనక్కో ఎతిరాశా! – నెంజం
ఉన తాళ్ ఒళిందవఱ్ఱైయే ఉగక్క ఇన్ఱుం
అనుతాపం అఱ్ఱు ఇరుక్కైయాల్

ప్రతి పద్ధార్ధములు

ఎతిరాశా! – ఎంబెరుమానారే!!!
నెంజం–  మనస్సు,  అల్పమైన విషయాలలో నీండా మునిగిన
ఉగక్క – ఆరాటపడుతూ
ఒళిందవఱ్ఱైయే – సరిహద్దు బయట ఉన్న విషయములు
ఉన– నీవు,  మనకు అంతిమ గమ్యమైన మన స్వామి
తాళ్– మీ పాద పద్మములు, నిత్యానందానికి మూల బిందువు.
ఇన్ఱుం– ఇప్పటికీ కూడా (ఈవేళ)
ఇరుక్కైయాల్– నేను ఉన్నాను
అఱ్ఱు – ఏదీ లేకుండా
అనుతాపం – ఈ ప్రపంచంలోని అత్యంత అల్ప విషయాల ఆసక్తిపై ఎందుకు నా మనస్సు దిగజారిందనే ఒక భావన.
ఎన్శొల్ – ఒక ప్రసిద్ద సామెత ఉంది
అఱియాదార్ – ఏమీ జ్ఞానము/అర్థము చేసుకోనివారు
అంజిల్– ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు, మనిషికి బుద్ధి వికసించే వయస్సు
ఐంపతిలుం – యాభై సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారు కూడా
తాం అఱియార్ – అర్థము చేసుకోలేరు
ఎనక్కో– ఈ సామెత నా కోసమే సృష్థించారా?

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మాముణులు ఒక ప్రసిద్ధ సామెతను ఇలా ఉల్లేఖిస్తున్నారు, “ఐదు సంవత్సరాల వయస్సులో విషయాలను నేర్చుకోలేని వ్యక్తి యాభై ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా నేర్చుకోలేడు”. ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని అణగారిన విషయాలను పొందాలని తన మనస్సు పరితపిస్తుందని, అలా ఉంటున్నందుకు పశ్చాత్తాపము కూడా పడట్లేదని వారు వివరిస్తున్నారు. ఈ లౌకిక అజ్ఞానం మరియు అంధకారంలో మునిగి ఉన్న తనని రక్షించమని శ్రీ రామానుజుల దివ్య పాద పద్మాల యందు శరణాగతి చేస్తున్నారు.

వివరణ: 

మాముణులు ఇలా వివరిస్తున్నారు – “హే యతులకు నాయకుడా !!! “తీమణం (తిరువాయ్మొళి 2.7.8)” ప్రబంధములో చెప్పినట్లుగా నా మనస్సు ఈ లౌకిక అల్ప విషయాలలో మునిగి ఉంది. నమ్మాళ్వార్లు “యాదానుం పఱ్ఱి నీంగుం (తిరువిరుత్తం 95)” లో చెప్పినట్లుగా, నా మనస్సు నిరంతరం ఈ ప్రపంచంలోని అల్ప విషయాలను వెదుకుతూ వాటి పట్ల సంబంధాన్ని పెంచుకుంటుంది. నిరంతరం మనస్సు మీ పాద పద్మాల యందు దృష్టి పెట్టాలి, కానీ దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని అణగారిన విషయాలను ఆరగించి, అవే తన తుది గమ్యస్థానంగా భావించి వాటి ఆకర్షణకి లొంగిపోతుంది. అలా ప్రవర్తించి, మనస్సు తన హీన ప్రవర్తనకు బాధ కూడా పడటం లేదు. ఎన్నడూ పశ్చాతాప పడి దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని ప్రయత్నమూ చేయుటలేదు. బదులుగా అది ప్రపంచంలోని భోగ్య విషయాలకై ఆరాటపడుతుంది. “తస్మాత్ బాల్యే వివేకాత్మా” అనే వాఖ్యము ప్రకారం, విషయాల మధ్య వ్యత్యాసము గుర్తించడానికి మనిషిలో బుద్ధి వికసించేది ఐదేళ్ల వయస్సులో అని పరిగణించారు మన పెద్దలు. ఆ ఐదేళ్ల వయసులో, ప్రపంచంలోని తేడాలను నేర్చుకొని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, యాభై ఏళ్లు నిండినప్పటికీ అతను అర్థం చేసుకోలేడు. ఇది పాత కాలంగా వాడుకలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ సామెత. ఇది నా కోసం ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడిందా అని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను, ఎందుకంటే ఇది నాకు ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుంది అని వారు వివరిస్తున్నారు. నాకు ఏది మంచిదో నాకు తెలియదు. అందువల్ల, సర్వశక్తి సంపన్నుడు అయిన నా స్వామి శ్రీ రామానుజులను నాకు ఒక మార్గము చూపించమని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. “నెంజముం తానొళిందవఱ్ఱైయే ఉగక్కుం”. “ఒక వ్యక్తి ఐదేళ్ల వయసులో నేర్చుకొనక / అర్థం చేసుకోకపోతే, అతడు యాభై ఏళ్ళ వయసులో కూడా అర్థం చేసుకోడు” అని మాముణులు చెప్పినట్లు కూడా దీనిని మనము భావించవచ్చు. అయ్యో! ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని భౌతిక విషయాసక్తులకై నా మనస్సు ఆరాటపడుతుంది, పైగా పశ్చాతాప భావన కూడా లేదు. ఈ పశ్చాతాప భావన లేకపోవడం వల్లనే, నా మనస్సు అత్యున్నత గమ్యమైన మీ పాద పద్మాలు తప్పా ఈ విశ్వంలోని ఇతర అన్ని విషయాలకై నా మనస్సు ఆరాటపడుతూ ఉంది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-38/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 36

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 35

పరిచయము

మునుపటి పాశురములో, మాముణులు  “మరుళాలే పులన్ పోగ వాంజై సెయ్యుం ఎందన్” అని అంటూ, తాము (మాముణులు) చేసిన ఘోర పాపాల వలన బలపడి ఉన్న తమ ఇంద్రియాలు, వాటి నియంత్రణలో ఉన్న తమ మనస్సుని తిరిగి సన్మార్గములోకి తీసుకురమ్మని శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తున్నారు. కానీ ఆ తరువాత కూడా, తమ పాప ప్రభావం కొనసాగుతూనే ఉంది. మాముణులు  తన మనస్సు ఈ లౌకిక భూసంబంధమైన, అల్పమైన, అసహ్యకరమైన మరియు “భోగ్యకరమైన” విషయాలపైనే ఆసక్తి చూపుతుంది అని వివరిస్తున్నారు. ఈ విషయాలు తన మనస్సు బుద్దిని గతి తప్పి నడిపిస్తున్నాయని, వాటికి మూల కారణమేమిటోనని ఆశ్చర్యపోయి, ఆ పాపాలు, వాటి ప్రభావాల మూలమేమిటో అంతు చిక్కక మాముణులు చివరకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తన వద్ద లేదని తెలుపుతున్నారు.

పాశురము 36

వాశనైయిల్ ఊఱ్ఱమో మాళాద వల్వినైయో
యేదెన్ఱఱియేన్ ఎదిరాశా!!! తీదాగుం
ఐమ్బులనిలాశై అడియేన్ మనమ్ తన్నై
వన్బుడనే తాన్ అడరుం వందు

ప్రతి పద్ధార్ధములు

ఎదిరాశా – ఓ ఎంబెరుమానారే!!!
తీదాగుం –  ఆత్మకు “హానికరం” గా భావించబడేవి
ఐమ్బులనిల్ – మనల్ని నిరంతరము ప్రభావితము చేసే ఇంద్రియములు
అడియేన్ – నేను
మనమ్ తన్నై– మనస్సు యొక్క
ఆశై – ఆశిస్తుంది (లౌకిన సుఖము).
వన్బుడనే – (ఈ ఇంద్రియములు) బలవంతముగా
తాన్ వందు– స్వేచ్ఛతో తన ఇష్టానుసారంగా, ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా
అడరుం – శాశ్వతముగా నాలో ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకొని

(ఈ రుచికి / కోరికకు కారణం ఏమిటో మాముణులు అడుగుతున్నారు)
ఊఱ్ఱమో – అది పాతుకొని ఉన్న అనుబంధమా
వాశనైయిల్ – అనాది నుండి ఉన్న అసంఖ్యాక పాపకర్మలా?
అల్వినైయో – నా ప్రసిద్ధ పాప కర్మలా?
మాళాద – అవి సమాధానానికి మించినవి (ఎన్నొ తపస్సులతో కూడా తొలగించబడని)
యేదెన్ఱు – ఏమిటది?
అఱియేన్ – దాని గురించి నాకు తెలియదు. (శ్రీ రామానుజులను దీనికి కారణాన్ని కనిపెట్టి, వాటి జాడ లేకుండా తొలగించాలని మాముణులు కోరుకుంటున్నారని అర్థము).

సరళ అనువాదము:

ప్రాపంచిన సుఖాసక్తి తన ఆత్మకి “హానికారకము” అని శాస్త్రము తెలుపుతున్నా తన మనస్సు మరియు బుద్ది పాపాల నియంత్రణలో ఉన్న ఆ లౌకిక సుఖాసక్తి పట్ల ఆకర్షణకి కారణమేమిటి అని రామనుజులను మాముణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలు మరియు పాపాలు అతన్ని నిరంతరము హింసించే కారణాన్ని తెలుసుకోలేక, వారు శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తూ కారణము అడుగుతున్నారు. అనంతరం, వాటిని నిర్మూలించి తమ శరణులోకి తీసుకోమని మాముణులు కోరుతున్నారు.

వివరణ:  

ఆత్మకి హితముకానివి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. వారు “ఐంకరువి కణ్డవిన్బం (తిరువాయ్మొళి 4.9.10)” అని చెప్పినట్లుగా, ఇంద్రియాలచే ప్రేరేపితమైన ఆత్మ ఈ భౌతిక సుఖాలను వెదుకుతూ వెళుతుంది. అంతటితో ఆగకుండా, ఆత్మ ఆ సుఖానుభవము ఇంకా ఇంకా కవాలని కోరుకుంటుంది. ఈ సుఖాలు  ఆత్మకు “హానికరం” అని మన గ్రంథాలలో చెప్పబడ్డాయి. “హరందిప్రసపం మనః” అన్న వాఖ్యములో చెప్పినట్లుగా, “ఈ ఇంద్రియాలు నన్ను అణగద్రొక్కి వాటి ఇష్టానుసారంగా అన్ని వైపుల నుండి నన్ను లాగేస్తున్నాయి. మీ పాద పద్మాల యందు నేను శరణాగతి చేసి మిమ్ములనే శరణుగా స్వీకరిస్తున్నాను”.  మాముణులు దీనికి కారణం ఏమిటో ఊహించి శ్రీ రామానుజులను అడుగుతున్నారు. కూరతాళ్వాన్లు చెప్పినట్లుగా, “దుర్వాసనాత్రది మత స్సుఖమిందిర్యోత్తం హతుం నమే మదిరలం వరదాదిరాజః”, అనాదిగా అనేక జన్మలలో ఆర్జించిన పాపాల వలలో నేను చిక్కుకున్నానా? లేదా,  “మదియిలేన్ వల్వినైయే మాళాదో (తిరువాయ్మొళి 1.4.3)” నమ్మాళ్వార్లు పలికినట్లుగా, తపస్సుతో కానీ లేదా దుఃఖాలు అనుభవించినా కానీ కరగని నా కర్మ ప్రభావాలు అంత బలమైనవా? కారణం ఏమిటో నాకు తెలియదు. దీనికి కారణం ఏమిటో తెలుకుకొని వాటిని తొలగించమని శ్రీ రామానుజులను నేను కోరుతున్నాను”. ఈ పాశురము మరియు మునుపటి పాశురములో, “ఐంపులన్ల” అనగా ఇంద్రియాల ద్వారా పొందిన ప్రాపంచిక సుఖము అని మనము అర్థము చెప్పుకోవచ్చు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-36/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 37

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 36

పరిచయము

శ్రీ రామానుజులు తమతో ఏదో చెబుతున్నారని మాముణులు ఊహిస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజులు తమ మనస్సులో ఏమి ఆలోచించి ఉండవచ్చో దానికి సమాధానమే ఈ పాశురము. శ్రీ రమానుజులు ఇలా వివరిస్తున్నారు – “హే! మామునీ! ఇంద్రియాల చెడు ప్రభావాల గురించి తలచుకొని భయపడుతున్నావు. చింతించకుము. ఇంద్రియాలు, పాపాల ఆగ్రహానికి నిన్ను నేను బలి కాకుండా చూస్తాను. అయినప్పటికీ, భయపడుతున్న నిన్ను నేను ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచములో  ఉంచడానికి కారణం ఉంది. “ఆర్థి అధికారా పూర్తిక్కెనుమదు ముఖ్యం” అనే ఒక సూక్తి ఉంది, ఈ వాఖ్యము ప్రకారం మనము ఆర్తి (ఆసక్తి) మరియు అధికారము (విముక్తి పొంది పరమపదానికి వెళ్ళే అర్హత) సంపాదించాలి. ఆ రెండూ పొందే వరకు, ఇక్కడే ఈ భూమిపైనే ఉండాలి. కావున, ఒకసారి నీవు పరమపదానికి వెళ్ళడానికి అవసమైన ఉన్నత ఆసక్తి నీలో ఉండి, నీవు యోగ్యత పరంగా నిజంగా అర్హుడివైతే, నీవు పరమమపదానికి చేరుకునేలా నేను చూస్తాను. ఆ సమయం వరకు, నీవు ఇక్కడే ఉండాలి”.  “హే! శ్రీ రామానుజ! ఈ జీవితంలో నాకు ఇంతవరకు ఎటువంటి అర్హత లేదు. నేను భవిష్యత్తులో ఇక ఎలాంటి అర్హతను పొందుతాను? నాకు కావలసిన అర్హతలను నాలో కలుగజేయక పోవడానికి కారణం ఏమిటి? పరమపదానికి వెళ్ళడానికి అర్హత పొందే మార్గంలో ఉన్న అన్ని అడ్డంకులను మీరు ఎందుకు తొలగించడం లేదు? మీరు ఆ అవరోధాలను ఎందుకు తొలగించడం లేదు? నన్ను పరమపదానికి ఇంకా ఎందుకు  తీసుకెళ్లడం లేదు? అని మాముణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

పాశురము 37

ఇన్ఱళవుం ఇల్లాద అదిగారుం మేలుం ఎనక్కు
ఎన్ఱు ఉళదాం శొల్లాయ్ ఎదిరాశా! కున్ఱా
వినై త్తొడరై వెట్టి విట్టు మేలై వైగుందత్తు
ఎనై క్కడుగ ఏఱ్ఱాదదెన్?

ప్రతి పద్ధార్ధములు

శొల్లాయ్ – (ఎంబెరుమానారే!) దయచేసి నాకు చెప్పండి.
ఇన్ఱళవుం– ఇంత వరకు
ఇల్లాద అదిగారుం – (నాకు) అర్హత లేదు (పరమపదాన్ని చేరుకునే)
మేలుం – (ఈ కారణంగా) ఇప్పటి నుండి
ఎనక్కు– నాకు
ఎన్ఱుళదాం – ఎప్పుడు అవుతుంది? లేదా అసలు అవుతుందా? పరమపదాన్ని చేరుకునే అర్హత నేను ఎప్పుడు పొందుతాను? (ఇప్పుడు అవుతుందా?)
ఎదిరాశా– ఓ ఎంబెరుమానారే!!!
యేన్? – నీవు ఎందుకు?
క్కడుగ ఎన్నై ఏఱ్ఱాదదు – నన్ను త్వరగా తోసుకెళ్ళకుండా
మేలై – అతి గొప్పదైన
వైగుందత్తు – పరమపదము
వెట్టి విట్టు –  తొలగించడంతో
కున్ఱా –  క్షీణించని
వినై త్తొడరై – పాప కర్మ సంబంధము

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మాముణులు తన పాపాల మూటని తొలగించకపోవటానికి కారణమేమిటని శ్రీ రామానుజులను అడుగుతున్నారు. మాముణులను పరమపదానికి తీసుకెళ్లడానికి శ్రీ రామానుజులు ఆలస్యముగా వ్యవహరించడంలో కారణం ఏమిటి. అర్హత కారణం అయితే, తాను పరమపదానికి వెళ్ళడానికి ఎప్పటికీ అర్హత పొందలేనని మాముణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వారిలో అణువు మాత్రము కూడా ఆ యోగ్యత లేనిదని, తాను పరమపదానికి వెళ్ళడానికి అర్హుడు కారని మాముణులు భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో వారు ఈ అర్హతలను ఎలా పొందగలరని శ్రీ రామానుజులను ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వివరణ:  

మాముణులు ఇలా వివరిస్తున్నారు – “ఇన్ఱు తిరునాడుమెనక్కరుళ ఎణ్ణుగిన్ఱాయ్” అన్న సూక్తిలో చెప్పినట్లుగా, గతంలో కొంచము కూడా ఆ ఆసక్తి లేని నాకు, ఇప్పుడు లేదా భవిష్యత్తులో ఆ అర్హతను (పరమపదము వెళ్ళడానికి) ఎలా పొందుతాను? ఇంతవరకు ఎన్నడూ లేని యోగ్యత ఇప్పుడు ఎలా పుట్టుకు వస్తుంది. శ్రీ రామానుజా!!!! దీని గురించి మీరు నాకు వివరించాలి. “తొన్మావల్వినై తొడర్” అని చెప్పినట్లుగా, ఎప్పటికీ తరగని నా పాప సంబంధము నా పరమపద యాత్రలో ఖచ్చితంగా అడ్డంకి అవుతుంది. మీరు నా ఈ పాపాలను ఎందుకు తొలగించి, “మేలై వైకుంటతితుత్తుమ్” (తిరువాయ్మొళి 8.6.11)” లో వర్ణించిన గొప్ప పరమపదానికి నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్లడం లేదు. నాకు పరమపదాన్ని ఎందుకు ప్రసాదించడం లేదు? పరమపదానికి వెళ్ళాలనే కోరిక నాలో ఉన్న తరువాత కూడా అజ్ఞానంతో పీడింపబడుతున్న ఈ భూమిపై ఇంకా ఎందుకు ఉంచావు? ఎందుకు నన్ను వెంటనే తీసుకెళ్లడం లేదు? నేను శక్తి లేని వాడిని, ఈ విషయంలో ఏదైనా చేయగల శక్తి మీకు మాత్రమే ఉంది. నేను పరమపదము చేరుకోడానికి అవసరమైన చర్యలు మీరు తీసుకోకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? దయచేసి చెప్పండి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-37/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 35

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 34

పాశురము 35

అరుళాలే అడియేనై అబిమానిత్తరుళి
అనవరదం అడిమై కొళ్ళ నినైత్తు నీ ఇరుక్క
మరుళాలే పులన్ పోగ వాంజై శెయ్యుం ఎన్ఱన్
వల్వినైయై మాఱ్ఱి  ఉన్ పాల్ మనం వైక్క ప్పణ్ణాయ్
తెరుళారుం కూరత్తాళ్వానుం అవర్ శెల్వ
త్తిరుమగనార్ తాముం అరుళి చ్చెయ్ద తీమై
త్తిరళాన అత్తనైయుం శేర ఉళ్ళ ఎన్నై
తిరుత్తి ఉయ్య క్కొళ్ళుం వగై తేఱుం ఎదిరాశా!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు

అనవరదం –  (ఓ శ్రీ రామానుజ!!) ఎప్పుడూ
నినైత్తు నీ ఇరుక్క – నీవు అనుకుంటున్నావు
అరుళాలే – నీ పరిపూర్ణ కరుణతో
అడియేనై అబిమానిత్తరుళి – నేను పరమపదంలో ఉండేందుకు సరైనవాడినిగానీ ఈ లౌకిక ప్రపంచములో కాదు.
అడిమై కొళ్ళ – నీ నిత్య కైంకర్యులలో నన్ను చేర్చే విషయము గురించి ఆలోచిస్తున్నావా.
పులన్  – ఇన్ద్రియాలు
ఎన్ఱన్ – నా కారణంగా
వల్ – ప్రసిద్దమైన
వినైయై – కర్మలు
వాంజై శెయ్యుం – చాలా కోరుతున్నాయి
పోగ – భౌతిక విషయాలను అనుసరిస్తూ
మరుళాలే – నీ ఈ ఉద్దేశాన్ని కప్పి ఉంచే అజ్ఞానాన్ని
పణ్ణై  – దయచేసి ఆశీర్వదించుము
మాఱ్ఱి  – దృష్థిమల్లించి
మనం వైక్క – హృదయాన్ని మార్చి
ఇన్పాల్  – నీవైపు
తెరుళారుం – తన పేరుకి తగినట్లు జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న
కూరత్తాళ్వానుం – శ్రీ కూరేశ
అవర్ శెల్వ త్తిరుమగనార్ తాముం – కూరత్తాళ్వానుల ప్రథమ పుత్రునిగా పుట్టే భాగ్యము కలిగిన పెరియ భట్టర్
అరుళి చ్చెయ్ద – తమను తాము తక్కువగా భావించి
తీమై త్తిరళాన  – అనేకానేక పాప క్రమం
అత్తనయుం – అన్నీ
సేరవుళ్ళ  – ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరినీ మినహాయించకుండా
ఎన్నైత్ – నా విషయంలో
ఎతిరాశా!!! – యతిరాజ!
తేఱుం – దయచేసి ఆలోచించండి
వగై  – దారి గురించి
తిరుత్తి – సరిదిద్దే మార్గము గురించి
ఉయ్యకొళ్ళుం – నన్ను విముక్తుడిని చేయి

సరళ అనువాదము:

శ్రీ కూరేశులు మరియు వారి పేరుగాంచిన పుత్రుని వినమ్ర రచనలలో,  అనేకానేక పాప పుట్టల క్రమణిక తమ వద్ద ఉందని తెలుపుతున్నారు. ఆ పాపపు మూటలన్నీ తన వద్ద కూడా ఉన్నాయని మామునులు ఈ పాశురములో చెబుతున్నారు. తనను విముక్తులను చేయాలని నిరంతరం ప్రయాసపడుతున్న శ్రీ రామానుజుల నిర్మల ఉద్ద్యేశ్యాన్ని నా పాప కర్మలు గ్రహించనీయకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలచే నియంత్రించబడుతున్న తన మనస్సుని తమ వైపు మళ్ళించమని మామునులు శ్రీ రామానుజులను అభ్యర్థిస్తున్నారు.

వివరణ:

“హే! శ్రీ రామానుజా !!! “కూరనాతభట్టాక్య దెశికవరోక్త సమస్తనైచ్యం అధ్యాస్తి అసంకుచితమేవ (యతిరాజ వింశతి 15)” – శ్రీ కూరేశులు వారి కుమారునిగా పుట్టే మహద్భాగ్యాన్ని పొందిన పెరియ భట్టర్ల గొప్ప జ్ఞానాన్ని కీర్తించే వాఖ్యమని మణవాళ మామునులు తెలుపుతున్నారు. వారు శ్రీ కూరేశులకు జన్మించిన కారణంగా, అతన్ని “శ్రీరంగరాజ కమలాపదలాలీ తత్వం” అని పిలుస్తారు. శ్రీ కూరేశులు వారి పుత్రుడు భట్టర్లిద్దరూ అసీమిత వినమ్ర స్వభాము కలవారు. అటువంటి వారే అసంఖ్యాక పాపాలు చేశామని “పుత్వాచనోచ అధిక్రామంగ్యాం (వరదరాజ స్థవం)” లో పేర్కొన్నారు. వారు పేర్కొన్న ఆ  పాపాలన్నీ నాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. నాలో లేని అవగుణం అంటూ లేదు”. “సెయల్ నన్ఱాగ తిరుతిప్పణికొళ్వాన్” అని కాణ్ణినుణ్ శిఱుతాంబు 10 లో చెప్పినట్లుగా, “హే శ్రీ రామానుజా !!  నీవు అందరినీ సరిదిద్ది వారికి మొక్షాన్ని ప్రసాదించే మార్గాల గురించి చింతన చేస్తుంటావు. నీకు నాపై  ఉన్న దయ కారణంగా, నేను పరమపదానికి సరితూగుతానని నీవు భావించి, నిరంతరమూ ఈ ప్రాపంచిక బంధనముల నుండి నన్ను విడిపించే మార్గల గురించి ఆలోచిస్తుంటావు. పైగా, నన్ను నీ నిత్య కైంకర్యములో ఉపయోగించుకోగలిగే మార్గాల గురించి కూడా నీవు ఆలోచిస్తావు. అయితే, నా క్రూరమైన కర్మలు, నా ఇంద్రియములు నీ ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని కప్పివేస్తున్నాయి. “శబ్ధాది భోగ రుచిరన్వహమేదదేహ (యతిరాజ వింశతి 16)” అనే వాక్యము ప్రకారం, నా పాపాలు ఎంత బలమైన వంటే, అవి నన్ను నీ నుండి దూరం చేసి ఈ భౌతిక విషయాలలో నన్ను మరింత చిక్కుకునేలా చేస్తున్నాయి. “తన్పాల్ మనమ్వైక్కత్ తిరుత్తి (తిరువాయ్మొళి 1.5.10)” అని చెప్పినట్లు నీవు దయతో నాకు మార్గనిర్దేశకత్వం చేసి నా ఆలోచనలను మీ వైపు మళ్లించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. నా స్వామీ, మీ గురించే చింతన చేసేలా నన్నాశీర్వదించమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. దయచేసి నా అభ్యర్థనను స్వీకరించండి”.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-35/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 34

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 33

paramapadhanathan

పరిచయము

ఈ పాశురముకు అవతారిక రూపంగా మామునులు మానసికంగా శ్రీరామానుజులకు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. శ్రీరామానుజులు  సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ పాశురములో. ప్రశ్న ఈ విధంగా ఉంది. “హే! మాముని !!! నేను ఎంతో దయగల వాడినని అనుకుందాం. కానీ,  నీకు ఉన్న అడ్డంకులు అతి బలమైనవి, అవి అత్యున్నత వ్యక్తి యొక్క దయను కూడా దూరంగా తోసేసే శక్తి ఉన్నవి. కావున, ఇక ఈ విషయంలో నేనేమి చేయగలను?” అని శ్రీ రామానుజులు మామునులను అడుగుతున్నారు.  “సర్వ పాపేభ్యో మొక్షయిష్యామి మాసుచః” (నేను నీ పాపాల నుండి నిన్ను విముక్తుడిని చేస్తాను, చింతించకు)”, అని స్వయంగా శ్రీరంగ పెరియ పెరుమాళ్ శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో ఉపదేశించిన వచనములు ఇవి కదా. అంతటి పెరియ పెరుమాళ్ కూడా మీ మాటకి కట్టుబడి ఉండి నీవు చెప్పినదే చేస్తారని విన్నాను. అందువల్ల, నా స్వామీ! శ్రీ రామానుజ !!! నీ పాద పద్మాలు తప్పా వేరే గతి లేని నన్ను విముక్తుడిని చేయుము. నా కర్మ ప్రభావాము నాకు అంటకుండా చేసి దయచేసి నన్ను బంధముక్తుడిని కావించి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించండి” అని మామునులు సమాధానమిస్తున్నారు.

పాశురము 34

మున్నై వినై పినై వినై ఆరత్తం ఎన్నుం
మూన్ఱు వగైయాన వినై త్తొగై అనైత్తుం యానే
ఎన్నై అడైందోర్ తమక్కు క్కళిప్పన్ ఎన్నుం అరంగర్
ఎదిరాశా! నీ ఇట్ట వళక్కన్ఱో శొల్లాయ్
ఉన్నై అల్లదఱియాద యాన్ ఇంద ఉడమ్బోడు
ఉళన్ఱు వినై ప్పయన్ పుశిక్క వేండువదొన్ఱుండో
ఎన్నుడైయ ఇరువినైయై ఇఱైప్పొళుదిల్ మాఱ్ఱి
ఏరారుం వైగుందత్తేఱ్ఱి విడాయ్ నీయే

ప్రతి పద్ధార్ధములు

అరంగర్ – పెరియ పెరుమాళ్
ఎన్నుం – చెప్పిన వాడు
అడైందోర్ తమక్కు – చేరే వాళ్ళ పట్ల
ఎన్నై –  వాత్సల్యం మొదలైన పవిత్ర గుణాలతో ఉన్న నేను.
యానే – సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడనైన నేను,
క్కళిప్పన్ – వినాశనం
అనైత్తుం – అవన్నీ
వినై త్తొగై – కర్మలు
మూన్ఱు వగైయాన – అవి మూడు రకాలు
ఎన్నుం – సమూహములు
మున్నై వినై – పూర్వాగం (గతంలో చేసిన పాపాలు)
పినై వినై – ఉత్తరాగం (భవిష్యత్తులోని పాపాలు)
ఆరత్తం – ప్రారబ్ద కర్మ
ఎదిరాశా –ఓ! యతులకు రాజా!!!
ని ఇట్ట వళక్కన్ఱో? – అలాంటి అరంగర్ (పెరియ పెరుమాళ్) కూడా నీకు కట్టుబడి ఉంటాడు.
శొల్లాయ్ – దయచేసి దాని గురించి చెప్పండి. దయచేసి ఇది వాస్తవమని చెప్పండి.
యాన్ – నేను
అఱియాద – తెలియదు
ఉన్నై అల్లదు –  మీరు తప్పా మరెవరైనా (రక్షించువాడిగా)
వినై ప్పయన్ పుశిక్క వేండువదొన్ఱుండో? – నేను ఆర్జించిన కర్మలన్నింటి ఫలితాన్ని అనుభవించాలా?
ఇంద ఉడమ్బోడు – ఈ శరీరములో
ఉళన్ఱు – ఈ ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ కొనసాగిస్తూనే ఉండాలా?
నీయే– మీరు మాత్రమే (మీరు చేయగలవు)
ఇఱైప్పొళుదిల్ – కను రెప్పపాటులో
మాఱ్ఱి – అణువు మాత్రము కూడా ఆణవాలు లేకుండా
ఎన్నుడైయ – నా
ఇరువినైయై –  బలమైన కర్మలు
యేఱ్ఱి విడాయ్ – (అలా చేసి), దయచేసి నేను అధీష్థించేలా చేయి
ఏరారుం –  అందమైన
వైగుందత్తు – పరమపదం

సరళ అనువాదము:

తాను జన్మ జన్మలుగా ఆర్జించిన అనేకానేక పాపాలను తొలగించి మోక్షాన్ని అనుగ్రహించ సామర్థ్యము గలిగినవారు కేవలం తమరు మాత్రమేనని శ్రీ రామానుజులకు మణవాల మామునులు విన్నపించుకుంటున్నారు. సర్వాధికారి పైగా శక్తివంతుడైన పెరియ పెరుమాళ్ కూడా తన అధీనుడై ఉన్న శ్రీ రామానుజుల పాద పద్మాలు తప్పా వేరే ఆశ్రయం తనకు లేదని మణవాల మామునులు ఇక్కడ పునరుద్ఘటిస్తున్నారు.

వివరణ:

పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క వాక్కులను మణవాల మామునులు ఇక్కడ పునఃప్రకటిస్తున్నారు. “పూర్వాగముత్తరాగారంచ సమారబ్ధమకంతతా” అనే వాఖ్యములో – “పూర్వాగం”, “ఉత్తరాగం” మరియు “ప్రారబ్దం” అనే మూడు రకాల కర్మలు ఉన్నాయని చెప్పబడింది.  వాటిని త్యజించి, నన్ను మాత్రమే ఆశ్రయంగా స్వీకరించి నా దగ్గరకు వచ్చేవారికి, సర్వశక్తిమంతుడు సర్వజ్ఞుడిని వాత్సల్యం మొదలైనవి  శుభ లక్షణాలతో నిండి ఉన్న నేను వారి కర్మలన్నింటినీ ఎటువంటి జాడ లేకుండా నాశనం చేస్తాను” అని వివరించబడింది.  మణవాల మామునులు శ్రీ రామానుజులను “హే యతిరాజా !!! యతుల రాజా !!!! అని సంభోదిస్తూ, “వస్యస్సతా భవతితే” అన్న వాఖ్యములో వివరించినాట్లుగా  ఇంత గొప్ప పెరియ పెరుమాళ్ కూడా నీ మాటకి కట్టుబడి ఉంటాడని, నీవు చెప్పినట్లు వారు చేస్తారన్నది నిజం కాదా? నీ మాటలు నిజమని నోరువిప్పి నాకు చెప్పరా? ప్రేమతో పెరియ పెరుమాళ్ని కూడా నియంత్రించగలిగే శ్రీ రామానుజా మీరు తప్పా నేను వేరే ఆశ్రయాన్ని ఎరుగను. నేను ఈ శరీరానుబంధముతో, ఒక శరీరంలో తరువాత మరొక శరీరానికి ప్రయాణం చేస్తూనే వస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఈ శరీర సంబంధముతో కలిగే కర్మప్రభావాలను నేను అనుభవిస్తూనే ఉండాలా? ఏది ఏమయినప్పటికీ, అనాది కాలంగా అనేకానేక కర్మలను ఆర్జించాను. “కడివార్ తీయ వినైగళ్ నోడియారుం అళవైకణ్ (తిరువాయ్మొళి 1.6.10) ”లో వివరించినట్లుగా, ఓ శ్రీ రామానుజా! నీవు మాత్రమే ఈ కర్మలన్నింటినీ అణువు మాత్రం కూడా లేకుండా నశింపజేయగల సామర్థ్యం కలిగిన వాడవు. ఆ తరువాత నేను అందమైన పరమపదానికి అధిరోహించేలా చేయగలిగే వాడినవి కూడా నీవే”.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/01/arththi-prabandham-34/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 33

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 32

ramanuja-showing-paramapadham

పాశురము 33

ఇన్నం ఎత్తనై కాలం ఇంద ఉడమ్బుడన్ యాన్ ఇరుప్పన్
ఇన్న పొళుదు ఉడుమ్బు విడుం ఇన్నబడి అదుదాన్
ఇన్న విడత్తే అదువుం అన్నుం ఇవై ఎల్లాం
ఎదిరాశా! నీ అఱిది యాన్ ఇవై ఒన్ఱఱియేన్
ఎన్నై ఇని ఇవ్వుడమ్బై విడువిత్తు ఉన్ అరుళాల్
ఏరారుం వైగుందత్తేఱ్ఱ నినైవుండేల్
పిన్నై విరైయామాల్ మఱందిరుక్కిఱదెన్ పేశాయ్
పేదైమై తీర్ అందు ఎన్నై అడిమై కోండ పెరుమానే !

ప్రతి పద్ధార్ధములు

ఎత్తనై కాలం – ఎంత కాలం
ఇన్నం – ఇప్పడి నుండి
యాన్ ఇరుప్పన్ – నేను ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఉంటానో
ఇంద ఉడుమ్బన్ – ఈ దూషితమైన శరీరములో?
ఎదిరాశా! – ఎంబెరుమానారే !!!
నీ అఱిది – నీకు తెలుసా
ఇన్న పొళుదు ఉడుమ్బు విడుం  – ఎప్పుడు ఏ సమయంలో శరీరము పడిపోతుందో
ఇన్నబడి అదుదాన్ – ఏ రీతిలో మరియు
ఇన్న విడత్తే అదువుం –  ఏ చోట
ఎన్నుం ఇవై ఎల్లాం – (ఈ విషయాలన్నీ) ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నీకు తెలుసు.
యాన్ – అజ్ఞానినైన నేను
ఇవై ఒన్ఱఱియేన్ –  అణువు మాత్రము కూడా తెలియదు.
పేదైమై తీర్ అందు – కాబట్టి, దయచేసి నా అజ్ఞానాన్ని తొలగించండి !!!
అడిమై కోండ పెరుమానే!!! – పాలించినవాడు
ఎన్నై –  ఈ శరీరముతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా నివసిస్తున్న నేను
ఇని ఉన్ అరుళాల్ – ఇప్పడి నుండీ, నన్ననుగ్రహించు
ఇవ్వుడమ్బై విడువిత్తు – శరీరము వదిలివేయుట
వైగుందత్తేఱ్ఱ – పరమపదాన్ని అధిష్ఠించునపుడు
ఏరారుం – అద్భుతంగా అలంకరించబడి సకల సౌందర్యాలతోనిండిన ప్రదేశం.
నినైవుండేల్ – (ఎంబెరుమానారే!!!) నీకు అలా చేయాలనే కోరిక ఉంటే
పిన్నై – అప్పుడు
పేసాయ్ – దయచేసి చెప్పండి
మఱందిరుక్కిఱదెన్? – మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు,  ఆలస్యం ఎందుకు?
విరైయామాల్ – నీవు త్వరగా ఎందుకు చేయడం లేదు?

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో,  తన ఆత్మని విముక్తి  పరచి పరమపదాన్ని అధిరోహించేలా చేయడంలో ఆలస్యానికి కారణం ఏమిటి అని మణవాల మామునులు ఎంబెరుమానార్లను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానార్ల తరపున కరుణకు కొరత లేదు, ఇటుపక్క ఎప్పుడైనా తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మణవాల మామునులు. కానీ ఇంకా అలా జరగనందుకు మణవాల మామునులకు జిజ్ఞాస  పెరిగిపోతున్నది. ఆ ఉత్సుకతను ఈ పాశురములో ప్రశ్న రూపంగా ప్రతిబింబింపజేశారు.

వివరణ:

మణవాల మామునులు “ఎంబెరుమానారే! నా స్వామి! ముందు నేను మీ సంబంధ జ్ఞానము  తెలియకుండా ఉంటిని. మీరు నాలో ఆ శూన్యతను తొలగించి, నా నిజ స్వరూపాన్ని గ్రహించేలా చేశావు. “వినైయేన్ ఉనక్కడిమైయఱక్కోండాయ్ (తిరువాయ్మొళి 4.9.6)” లో వివరించినట్టుగా నేను సేవకుడనని నేను గ్రహించేలా చేశావు. మీ పట్ల నా దాసత్వాన్ని గ్రహింపజేయడమే కాకుండా, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించేలా కూడా చేశావు. ఓ నా స్వామి! నాదొక ప్రశ్న. ఈ కలుషితమైన శరీరంలో ఈ ఆత్మని ఇంకా ఎంత కాలం ఉంచాలనుకుంటున్నావు స్వామీ? సంబంధం లేని ఈ శరీరంలో ఇంకా ఎంత కాలం ఉండాలి? ఈ శరీరం ఎప్పుడు, ఎలా, ఎక్కడ పడిపోతుందో మీకు తెలుసు. మీకంతా తెలుసు. ఈ విషయములో అణువు మాత్రము కూడా జ్ఞానములేనివాడిని నేను”. 

“నా స్వామి! నేను (ఈ ఆత్మ) ఈ దేహముతో ఎటువంటి శరీరానుబంధం లేకుండా ఉన్నాను అని మణవాల మామునులు వివరిస్తున్నారు.  ఈ శరీరం నుండి ఈ ఆత్మను విముక్తి చేసి, ఆ ఆత్మను అందమైన పరమపదం అధిరోహించాలని నీవు కోరుకుంటే, అలా చేయడంలో ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? “విణ్ణులగం తరువానాయ్ విరైగిన్ఱాన్ (తిరువాయ్మొళి 10.6.3)” లో చెప్పినట్లు మీరు ఎందుకు త్వరపడడంలేదు? దయచేసి ఈ ఆలస్యానికి కారణం నాకు తెలియజేయండి. మీ అనంతమైన దయ గురించి నాకెటువంటి సంశయం లేదు. నేను కూడా ముక్తి నిరోధకంగా లేను. మరి మిమ్ము ఏమి ఆడ్డుకుంటున్నది?”. చివరి పంక్తి విషయానికి వస్తే, “మఱంద ఇరుక్కిరదెన్? పేసాయ్” అని పఠిస్తారు. “అమర్ – న్దిరుక్కిరదెన్ పేసాయ్” అని కూడా పఠిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/01/arththi-prabandham-33/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 32

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 31

పరిచయము: 

మునుపటి పాశురములో,  “అఱమిగు నఱ్పెరుంబుదూర్ అవదరిత్తాన్ వాళియే” అనే వాక్యము ప్రకారము శ్రీరామానుజులు “శ్రీపెరుంబూదూర్” అనబడే క్షేత్రంలో అవతరించారు. ఆ వాక్యము నెపముగ భావించి,  శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన మన కోసం అవతరించిన ఆ దివ్యమైన రోజుని మణవాల మాముణులు కీర్తిస్తున్నారు.

పాశురము 32

శంగర భాఱ్కర యాదవ బాట్ట ప్రభాకరర్ తంగళ్ మదం
శాయ్వుఱ వాదియర్ మాయ్గువర్ ఎన్ఱు శదుమఱై వాళ్ందిడు నాళ్
వేంగలి ఇంగిని వీఱు నమక్కిలై  ఎన్ఱు మిగ త్తళర్ నాళ్
మేదిని నంజుమై ఆఱుం ఎన త్తుయర్ విట్టు విళంగియ నాళ్
మంగయరాళి పరాంగుశ మున్నవర్ వాళ్వు ముళైత్తిడు నాళ్
మన్నియ తెన్నరంగాబురి మామలై మఱ్ఱుం ఉవందిడు నాళ్
శెంగయల్ వావిగళ్ శూళ్ వయల్ నాళుళ్ శిఱంద పెరుమ్బూదూర్
చ్చీమాన్ ఇళైయాళ్వార్ వందరుళియ నాళ్ తిరువాదిరై నాళే

ప్రతి పద్ధార్ధములు

శంగర – శంకరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
భాఱ్కర – భాస్కరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
యాదవ – యాదవప్రకాశులు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము
బాట్ట – భాట్టల సిద్దాంతము
ప్రభాకరర్ తంగళ్ మదం – ప్రభాకరుడు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతము, అటువంటి తత్వశాస్త్రములు
శాయ్వుఱ – నాశనం చేయబడ్డాయి (శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజు అవతరించిన తరువాత)
వాళ్ందిడు నాళ్ శదుమఱై – నాలుగు వేదాలు ఆరోగ్యంగా జీవించిన రోజు (వేదములు యొక్క అర్థం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోబడిన రోజున)
వాదియర్ –  వాదించే శంకరుని వంటివారు
మాయ్గువర్ ఎన్ఱు – కానీ చివరికి ఖచ్చితంగా విఫలమవుతారు.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
వేంగలి – అమానుషమైన కలి
ఇంగిని వీఱు నమక్కిలై  ఎన్ఱు –  ఇక ఈ భూమిపైన ఉండేలా లేని
మిగత్తళర్ – భయంకరంగా కంపించి చివరికి క్షీణిస్తుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
మేదిని – భూమి కూడా
విళంగియ – తేజస్సుతో ప్రకాశించు
నంజుమై ఆఱుం ఎన త్తుయర్ విట్టు –  భారం తొలగించబడుతుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
వాళ్వు – యొక్క స్తుతి
మున్నవర్ – మన పూర్వీకులు మొత్తం
మంగైయరాళి – తిరుమంగై ఆళ్వార్
పరాంకుస – నమ్మాళ్వార్
ముళైత్తిడు – తిరిగి పుడుతుంది, వికసిస్తుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది.
నాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజే దినము
మన్నియ – పెరియ పెరుమాళ్ నిత్య నివాసమున్న
తెన్నరంగాపురి – పైగా దీనిని అందమైన శ్రీరంగం అని కూడా పిలుస్తారు
మామలై  – “పెరియ తిరుమలై” అని పిలువబడే తిరువెంగడం
మఱ్ఱుం – ఇతర దివ్య దేశములు
ఉవందిడు –  సంతోషంగా ఉంటుంది.
నాళే – ఆ రూజున
వందరుళియనాళ్ – శ్రీరామానుజులు అవతరించారు
సీమానిలయాళ్వార్ – శ్రీమాన్ గా “ఇళైయాళ్వార్” అనే పేరుతో
పెరుంబుదూర్  – శ్రీపెరుంబుదూర్
సూళ్ – దాని చుట్టి ఉంది
వావిగళ్ – (1)  చెరువులు, సరస్సులు నిండి ఉన్నాయి
సెంకయల్ – ఎర్రని చేప
వయల్ –  (2) వరి పొలాలు
నాళుం – శ్రీపెరుంబుదూర్ అని పిలువబడే ఈ దేశము, నిత్యము వర్ధిల్లుతుంది
శిఱంద – అందమైన, గొప్ప నగరం.
తిరువాదిరై – (శ్రీ రామానుజులు శ్రీపెరుంబుదూర్లో అవతరించిన తిరునక్షత్రం ఆర్ద్రా. ఇది దినమంటే. ఎంతటి సుదినము. “శ్రీమాన్ ఆవిరభూత్ భూమౌ రామానుజ దివాకరః” అని మనం తెలుకోవలసినది.

సరళ అనువాదము:

ఈ ప్రపంచంలో శ్రీరామానుజులు అవతరించిన అద్భుతమైన శ్రీ ఆర్ద్రా నక్షత్రాన్ని మణవాల మాముణులు కీర్తిస్తున్నారు. భూమిపైన వారు జన్మించినప్పుడు,  అనేక మంచి విషయాలు జరిగాయి. అంత వరకు ఉన్న వేదాల యొక్క అపార్థములు చెప్పిన తత్వాలన్ని నాశనం చేయబడ్డాయి. కలి వణకడం ప్రారంభించి, శ్రీరామానుజులు ఉన్నంత కాలం తాను ఇక్కడ ఉండలేనని భయపడింది. ఈ భూమి, అందులోని దివ్య దేశాలు, ఆ దివ్య దేశ వాసులందరూ శ్రీరామానుజుల అవతారముతో వారి భారం తగ్గుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ సంతోష పడ్డారు. ఎర్రని చేపల సమృద్ధితో నిండిన అందమైన చెరువులు కలిగి అందంగా నిర్మించబడిన నగరం శ్రీపెరుంబుదూర్లో దివ్య శ్రీరామానుజులు జన్మించారు. నిజంగా ఎంత అద్భుతమైన రోజు.

వివరణ:

విషయాలను సరిగ్గా చూడగలిగే దృష్టి లేని “కుదృష్థులు” అని కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు వేదాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా చూడకుండా, వాటిలో వివరించబడిన అర్థాలను నిస్సారంగా తప్పుదోవ పట్టించే రీతిలో వివరిస్తారు. సాధారణంగా వాళ్ళు రెండు విషయాలను నిరాకరిస్తారు (1) సర్వోన్నత భగవాన్ శ్రీమన్ నారాయణుని (విశేషణము) (2) వారి గుణాలు (వైశేష్యం). శంకర, భస్కర మొదలైన మతస్థులను కుదృష్థులుగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా వైధిక ధర్మం నిస్సహాయమైన స్థితిలో  ఉండేది. శ్రీరామానుజులు ఈ ప్రపంచంలో అవతరించిన రోజున, కుదృష్థుల వాదనలు నాశనమై తిరిగి వేదాలు దృఢంగా వర్ధిల్లుతాయని, తాను కోల్పోయిన కీర్తిని తిరిగి పొందబోతుందని తెలుసుకొని సంతోషపడింది వేదం.

శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజున, ఘోరమైన ‘కలి’ ఈ భూమిపైన ఇక ఎప్పటికీ హాయిగా జీవించలేదని భావించి వణకడం ప్రారంభించిన రోజది. ‘కలి’ ప్రభావితులైన కుదృష్థులు ఉక్కిరి బిక్కిరై అటూ ఇటూ పరిగెత్తారు, భూమి ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని ప్రకాశించింది అని, “తవం తారణి పెఱ్ఱదు” ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 65లో వివరించబడింది. ఆళ్వారులు పాడిన ప్రదేశాలను దివ్య దేశాలంటారు, వాళ్ళల్లో తిరుమంగై ఆళ్వారులు అత్యధిక దేశాలలో పాడారు. అందువల్ల, శ్రీరామానుజులు అవతరించిన రోజున,  ఆళ్వారుల కీర్తి మళ్లీ వృద్ధి చెందడం ప్రారంభించిందని చెప్పవచ్చు. దివ్య దేశములు కూడా ఈ రోజు చాలా ఆనందించాయి. ఈ దివ్య దేశాలలో పెరియ పెరుమాళ్ నిత్యనివాసమున్న శ్రీ రంగము, తిరుమల “అరువిసెయ్య నిర్ క్కుం మామలై” (తిరువిరుత్తం 50లో చెప్పినటుల) మొదలైన మరెన్నో దివ్య దేశాలున్నాయి. ఈ భూమిపైన, తిపువాదిరై (తిరు ఆర్ద్రా) నక్షత్రమున శ్రీపెరుంబూదూర్లో శ్రీ రామనుజులు అవతరించారు.  ఈ ప్రదేశం ఎర్రటి చేపలు ఉన్న సరస్సులతో చుట్టుముట్టి ఉండి నిత్యము ఆ నగరం యొక్క అందాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. శ్రీ రామానుజులకు “ఇళైయాళ్వార్” అన్న నామము ఇవ్వబడింది. ఆ నామమే చాలా విషయాలను తెలుపుచున్నట్లు తోచును.

మణవాల మాముణులు  ఆనందపడుతూ,  “దినము అంటే ఈ దినము!” ఎంతటి సుదినము! శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన అవతరించిన ఈ రోజుకి మరేరోజైనా సరితూగుతుందా? అని ఆశ్చర్యపోరున్నారు. ఈ సమయంలో, “శ్రీమాన్ రామానుజ దివాకరః” అనే వచనాలను మనం గుర్తుచేసుకోవాలి. “తెన్నరంగాపురి మామలై మఱ్ఱుమువన్దిదు నాళ్” అన్న ఈ వాఖ్యము, తిరుమల శ్రీరంగ ఇత్యాది దివ్య దేశ వాసులందరూ శ్రీరామానుజులు ఈ భూమిపైన అవతరించిన ఈ రోజున సంతోషించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు దివ్య దేశాలు మిగితా దివ్య దేశాలన్నింటికీ  ప్రతినిధిత్వం వహిస్తాయి. “ఉన్ నామమెల్లాం ఎన్ఱాన్ నావినుళ్ళే అల్లుంపగలుం అమరుంపడి నల్గు” అని ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది తనియన్లో వెల్లడించినట్లుగా,  ఎంబెరుమానార్, ఇరామానుశ, ఎతిరాశా అన్న వివిధ నమములను ఇక్కడ మణవాల మాముణులు ఉపయోగించారు. ఈ పాశురములో “ఇళైయాళ్వార్” అన్న నామము ఉపయోగించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/arththi-prabandham-32/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 31

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 30

emperumAnAr-nammAzhwAr

పరిచయము: 

మునుపటి పాశురములో, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులకు పలుమార్లు మంగళం పాడటం మనము చూశాము. అందరూ ప్రీతితో అలవరచుకోవలసిన విషయమది. ఈ పాశురములో, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల శౌర్యానికి నమస్కరిస్తూ మంగళం పాడుతున్నారు. అయితే వేద విరుద్దమైన అర్థాలను భోదించు వారిని, ఆ వేదార్థముల అసలు ఉద్దేశ్యాన్ని అర్థం చేసుకోని వారి వాదనలను నాశనం చేసిన శ్రీ రామానుజుల శౌర్యాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. మునుపటి పాశురములో శ్రీ రామానుజుల తిరుమేనికి మంగళాలు అందించగా, ఈ పాశురములో వారి గుణానుభవము చేస్తున్నారు.

 పాశురము 31

అరుశమయ చ్చడి అదనై అడి అఱుత్తాన్ వాళియే!!!
అడర్ందు వరుం కుదిట్టిగళై అఱత్తుఱందాన్ వాళియే!!!
శెఱు గలియై చ్చిఱిదుం అఱ తీర్ త్తు విట్టాన్ వాళియే!!!
తెన్నరంగర్ శెల్వ ముఱ్ఱుం తిరుత్తి వైత్తాన్ వాళియే!!!
మఱైయదనిల్ పొరుళ్ అనైత్తుం వాయ్ మొళిందాన్ వాళియే!!!
మాఱనుఱై శెయ్ద తమిళ్ మఱై వళర్ త్తోన్ వాళియే!!!
అఱమిగు నఱ్పెరుంబూదూర్ అవదరిత్తాన్ వాళియే!!!
అళగారుం ఎతిరాశర్ అడియిణైగళ్ వాళియే!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు

వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
అడి అఱుత్తాన్ –  వేర్లతో సహా పెకిలించి నాశనం చేసినవాడు
అరుశమయ చ్చడి అదనై – వేదాలలో చెప్పబడిన దాని ప్రకారం నడుచుకోని ఆరు సిద్దాంతములు.
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
అఱత్తుఱందాన్ – పూర్తిగా తరిమి కొట్టినవాడు
అడర్ందు వరుం –  అందరూ కలిసి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చినవారు
కుదిట్టిగళై– వేదములను వక్రీకరించిన, “నాన్ మఱైయుం నిఱ్క క్కుఱుంబుసెయ్ నీసరుం మాణ్డనర్” అన్న వాఖ్యములో వలే “కుదృష్థులు” అని అర్థం
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
తీర్ త్తు విట్టాన్ – నాశనం చేసినవాడు
శెఱు గలియై – “కళి” అని పిలువబడే ప్రమాదకరమైన, విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉన్న దుష్ట శక్తి
అఱ – వదలకుండా
చ్చిఱిదుం – ఒక చిన్న అణువు
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
తిరుత్తి వైత్తాన్ – ఆదేశించి పరిపాలించినవాడు
శెల్వ ముఱ్ఱుం – సమస్థ సంపద
తెన్నరంగర్ –  అందముతో నిండి ఉన్న పెరియ పెరుమాళ్ (శ్రీ రంగనాధుడు)
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
వాయ్ మొళిందాన్ –  తమ దివ్య వాక్కులను మనకి అందించిన (శ్రీ భాష్యం)
పొరుళ్ అనైత్తుం – అన్ని శాస్త్రములలో
మఱైయదనిల్ – వేదాలలో ప్రచారం చేయబడిన
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
వళర్ త్తోన్ – ప్రచారం చేసి వ్యాప్తి చేసినవాడు
తమిళ్ మఱై – తమిళ వేదము
ఉఱై శెయ్ద – ఇవ్వబడిన
మాఱన్ – నమ్మాళ్వార్
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
అవదరిత్తాన్ – అవతరించినవాడు
నఱ్పెరుంబూదూర్ – “శ్రీపెరుంబుదూర్” అని పిలువబడే పవిత్ర దేశం
అఱమిగు – తమిళ వేదంలో చెప్పబడిన విధంగా “సంపూర్ణ శరణాగతి” ని వ్యాప్తి చేయుట
వాళియే – చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!!!
అడియిణైగళ్ – ఏకైక ఆశ్రయం, పాద పద్మములు
ఎతిరాశర్ – శ్రీ రామానుజులు
అళగారుం – సౌదర్యము మొదలైన గుణాలతో నిండి ఉన్న

సరళ అనువాదము:

శ్రీ రామానుజులు చిరకాలం వర్ధిల్లాలని మణవాళ మామునులు ఈ పాశురములో కోరుకుంటున్నారు. (1) వేద విరుద్దమైన ఆరు మహావృక్షాల లంటి సిద్దాంతాలను మటుమాయం చేసినవారు (2) వేద అపరాధులను తరిమికొట్టినవారు (3) ఈ ప్రపంచములో కలిని కలిప్రభావాన్ని నామరూపాలు లేకుండ చేసినవారు (4) శ్రీరంగాన్ని పునరుద్ధరింపజేసి, పూజా విధానములను క్రమబద్ధీకరింప చేసినవారు (5 “శ్రీ భ్యాష్యం” రూపంలో మనందరికీ వేదముల యదార్థములను ప్రసాదించినవారు (6) ఆసక్తిగల వాళ్ళల్లో తిరువాయ్మొళి సారాన్ని ప్రచారం చేసినవారు (7) అద్భుతమైన శ్రీపెరంబుదూర్లో అవతరించినవారు.  అందరికీ ఏకైక ఆశ్రయమైన అటువంటి శ్రీ రామానుజుల దివ్య శ్రీ పాదాలు చిరకాలము వర్ధిల్లాలి.

వివరణ:

మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల స్వరూప లక్షణాలకు మంగళం పాడుతున్నారు. మొదట, వారు ఆరు మహా వృక్షముల వంటి వేద విరుద్దమైన సిద్దాంతములను వాటి వేర్లతో సహా పెలికి నామరూపములు లేకుండా సర్వనాశనం చేసిన మహానుభావునిగా శ్రీ రామానుజులను ప్రశంసిస్తూ కీర్తి పాడటం ప్రారంభిస్తున్నారు. “సాఖ్యోలుఖ్యాక్షపాదక్ష్పణక కపిలపతంజలి మదాణుసారిణః” అనే వాఖ్యము ప్రకారం, వేద విరుద్దమైన ఆరు తత్వశాస్త్రములున్నాయి. శ్రీ రామానుజులు వాటిని మూలముతో సహా పూర్తిగా నాశనం చేశారు. వాళ్ళందరినీ ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసిన శ్రీ రామానుజులుకు మణవాళ మామునులు కీర్తి పాడుతున్నారు.  “నాన్ మఱైయుం నిఱ్క క్కుఱుంబు సెయ్ నీసరుం మాణ్డనర్ (ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 99)” అనే ప్రబంధంలో వివరించినదాని ప్రకారంగా – వీళ్ళందరు ఎరెవరో కాదు, వేదములను వక్రీకరించినవారే అని అర్థమౌతుంది. “కలి” కారణంగా వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ అలోచనలను విసృతంగా ప్రచారం చేసి వ్యాప్తి చేయగలిగారు, ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ముంచెత్తారు. “అఱుసమయం పోనదు పొన్ఱి ఇఱందదు వెంకలి” అని ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 49 వాఖ్యములో వివరించబడింది. ఏదేమైనా, ఈ ప్రపంచంలో కలిని, దాని ప్రభావాన్ని జాడని లేకుండా శ్రీ రామానుజులు నిర్ధారించారు. మణవాళ మామునులు అటువంటి దయగల శ్రీ రామానుజులకు కీర్తి పాడుతున్నారు. దీని తరువాత,  “శ్రీమన్ శ్రీరంగశ్రీయం అనుభద్రవాం అనుదినం సంవర్ధయా” అన్న వాఖ్యము ప్రకారం, శ్రీరంగ సంపదను, ఆ దివ్య క్షేత్రము యొక్క దినచర్యను క్రమబద్ధీకరించిన శ్రీ రామానుజులకు మంగళం పాడుతున్నారు. 

వేదములు వాటిని వివరించే వ్యక్తిపై ఆధారపడి ఉండుట చేత అవి నిత్యము భయం భయంగా ఉండేవి. వేదములను సమగ్రంగా అన్వయించక పోతే వాటి అసలు ఉద్దేశ్యాన్ని పొందలేరుము, అందువల్ల అనువాదంలో చాలావరకు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. శ్రీ రామానుజులు వేదార్థములను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తరువాత “శ్రీ భ్యాష్యం”ని (వేద వ్యాసుని బ్రహ్మ సూత్రాలకు భాష్యము) రచించి వేదముల యొక్క ఈ భయాన్ని తొలగించగలిగారు. వేదముల నిగూఢ అర్ధముల సారాన్ని వ్యాప్తి కూడా చేశారు. ఇంతటి మహోపకారాన్ని మనకందించిన శ్రీ రామానుజులను మణవాళ మామునులు కీర్తిస్తున్నారు.  తిరువాయ్మొళి యొక్క తనియన్ల లో, “వాళర్త ఇడత్తాయి ఇరామానుశ” అని ఒక వాఖ్యము ఉంది.  తమిళ వేదముగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన “తిరువాయ్మొళి“ని ప్రచారము చేసిన శ్రీ రామానుజులకు మణవాళ మామునులు మంగళము పాడుతున్నారు. తిరువాయ్మొళిలో తెలుపబడిన శరణాగతి  సారాన్ని ప్రజలలో వ్యాప్తింపజేశారు. ఇది సామాన్యులకు చేరువ కావడానికి శ్రీపెరుంబుదూర్లో అవతరించిన శ్రీ రామానుజులు మాత్రమే కారణమని చెప్పవచ్చు. మానవాళికి చేసిన ఈ అద్భుతమైన సేవకు మణవాళ మామునులు వారికి వందనాలు సమర్పించుకుంటున్నారు.

చివరగా, మణవాళ మామునులు “సౌందర్యంతో నిండి ఉన్న శ్రీ రామానుజుల అద్భుతమైన దివ్య పాదయుగళి దీర్ఘకాలం జీవించనీ” అని చెప్పి ముగిస్తున్నారు. “అళగారుం” అనే పదం “అడియిణైగల్”కి (పాద పద్మములు) నామవాచకంగా  ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చూపించినచో, ఆ రెండు పాదాలు రెండు అందమైన తామర పువ్వులతో సమానంగా ఉంటాయని అర్థము చేసుకోవచ్చు. అంతే కాదు, ఇది శ్రీ రామానుజుల దివ్య పాదముల సహజ సౌందర్యాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. “అఱమిగు నార్ పెరుంబూదుర్” అనే వాక్యముకి శ్రీ రామానుజులు ధర్మ ఉపాసకులైన వ్యక్తి అని అర్ధం, “ఇరామానుసన్ మిక్క పుణ్ణియన్ (ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 91)” అనే ప్రబంధ వాఖ్యములో చూపబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/arththi-prabandham-31/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 30

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 29

ramanujar-srirangam-2
పరిచయము: 

మణవాళ మామునులు ఈ పాశురములో,  శ్రీ రామానుజులను ఆపాదమస్తకం కీర్తిస్తూ మంగళాసాననాలు అందిస్తున్నారు. అనేక ఇతర తత్వవేక్తలతో చర్చించిన తరువాత శ్రీ రామానుజులు అలసిపోయి ఉంటారని మణవాళ మామునులు భావిస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజులు  శ్రీ భాష్యం మరియు తిరువాయ్మొళి రూపములో తన చేతిలో ఉన్నట్టుగా మణవాళ మామునులు భావిస్తున్నారు. ఇలా అద్భుతంగా ఆసీనులై ఉన్న శ్రీ రామానుజులను మణవాళ మామునులు తలంచుకుంటూ వారి తిరుమేని యొక్క ప్రతి భాగాన్ని కీర్తిస్తూ, చిర కాలం వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటారు.

పాశురము 30

శీరారుం ఎదిరాశర్ తిరువడిగళ్ వాళి
తిరువరైయిల్ శాఱ్ఱియ శెందువరాడై వాళి
ఏరారుం శెయ్యవడివు ఎప్పొళుదుం వాళి
ఇలంగియ మున్నూల్ వాళి ఇణై త్తోళ్గళ్ వాళి
శోరాద తుయ్య శెయ్య ముగచ్చోది వాళి
తూముఱువల్ వాళి తుణైమలర్ క్కణ్గళ్ వాళి
ఈరా ఱు తిరునామ మణింద ఎళిల్ వాళి
ఇని తిరుప్పోడెళిల్  ఞ్ఙానముత్తిరై వాళియే!!!

ప్రతి పద్ధార్ధములు

వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఎదిరాశర్ –  శ్రీ రామానుజులు
తిరువడిగళ్ – మనోరంజకమై మన శిరస్సులకు ఆభరణము లాంటి వారి పాద పద్మలు
శీర్ ఆరుం – మంగళ గుణాలతో నిండి ఉన్న
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!
శెందువరాడై – ప్రకాశవంతమైన సూర్యుని రంగుతో ఉన్న కాషాయ వస్త్రం
శాఱ్ఱియ –  శ్రీ రామానుజులు ధరించిన
తిరువరైయిల్ – వారి తిరుమేని
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఎప్పొళుదుం – అన్ని సమయాల్లో
శెయ్యవడివు – దివ్య తేజోమయమైన వారి దివ్య మంగళ విగ్రహము
ఏరారుం – అంతటా సౌందర్యముతో నిండి ఉన్న
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఇలంగియ మున్నూల్ – వారు గొప్ప వేదోపాసకులన్న వాస్థవాన్ని స్థాపింపజేసే యజ్ఞోపవీతము. వారి శరీరముపై సాయంకాలపు ఆకాశములో మెరుపు లాంటి ఆ దారము చిరకాలము వర్ధిల్లాలి!!!
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఇణై త్తోళ్గళ్ – 1) బంగారు కల్పవృక్షపు కొమ్మలను పోలి ఉన్న భుజాలు (2) మోక్షాన్ని  ఇవ్వగలిగేవి (3) మనిషిని బంధవిముక్తులను చేసే శక్తిని కలిగి ఉన్నవి (4) ఉద్ధరించి మోక్షాన్ని  ఇవ్వగలిగే కారణంగా పుష్ఠిగా ఆరోగ్యంగా కనిపించే భుజాలు (5) అందమైన తులసి మాలలతో అలంకరించబడి ఉన్న భుజాలు.
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
శోరాద తుయ్య శెయ్య ముగచ్చోది – అనంత పరిశుద్దమైనవి శ్రీ రామానుజుల భుజములు. దీనికి కారణము (1) శ్రీమన్నారాయణుడు మరియు వారి భక్తులను చూచుట ద్వారా పొందిన ఆనందము (2) భక్తేతరులైన వారి వాద్వివాదనలను నశ్వరం చేసిన కారణంగా.
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
తూముఱువల్ – ముఖం మీద స్వచ్ఛమైన, ప్రకాశవంతమైన, అప్పుడే వికసించిన పువ్వుని పోలి ఉన్న అందమైన చిన్ని చిరుమందహాసము. ఆ చిరుమందహాసము (1) శరణార్థులను రక్షించడం వలన (2) భగవత్ సంబంధం వలన వచ్చినది.
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
తుణైమలర్ క్కణ్గళ్ – వారి దివ్య నేత్రయుగళి (ఎ) శ్రీరంగశ్రీ (పెరియ పెరుమాళ్), (బి) శ్రీ రామానుజుల చేత  సరిదిద్దబడిన శ్రీవైష్ణవశ్రీ (ఈ ప్రపంచములో శ్రీ రామానుజుల దివ్య పాదముల యందు శరణాగతులైన వారందరూ ఇందులోకి వస్తారు). ఆ దివ్య నేత్రములు అతని యందు శరణాగతులైన వారందరినీ కరుణతో చూస్తాయి. వారి దివ్య చూపు మనపై పడి మనల్ని పరిశుద్దులను చేస్తాయి.
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఈరాఱు తిరునామ మణింద ఎళిల్  – మెరిసే గులాబీ వంటి వారి తిరుమేనిపై పన్నెండు దివ్య ప్రశాంతమైన “తిరుమన్ కాప్పు” / “ఊర్ధ్వ పుండ్రాలు”. బంగారపు పర్వతంపైన (శ్రీ రామానుజులు దివ్య శరీరము) తెల్లని తామరలు (తిరుమన్ కాప్పు) చూసినట్లుంది. ఈ తిరుమన్ కాప్పు ముందు వివరించిన  శ్రీ  రామానుజుల మంగళ గుణములకు ప్రతీకగా నిలిచి శ్రీవైష్ణవశ్రీని నలుమూలలా వ్రాపించేలా చేస్తుంది.
వాళి – చిరకాలం జీవించు!!!
ఞ్ఙానముత్తిరై – “పర తత్వ” జ్ఞానమును అందిస్తున్న శ్రీ రామానుజుల జ్ఞాన ముద్ర
ఇని తిరుప్పోడు – పద్మాసనములో ఆసీనులై ఉన్న
యెళిల్ – అందమైనది (సంస్కృత తమిళ వేదముల సారముకి ప్రతీక అయిన ముద్ర కాబట్టి)

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులకు మంగళాసాసనాలు పాడుతున్నారు. వారి దివ్య పాద పద్మాల నుండి ప్రారంభించి, వారు ధరించిన కాశాయ వస్త్రాలకి, వారి దివ్య తిరుమేనికి, వారి బ్రహ్మ సూత్రం, వారి బలమైన భుజాలకు, వారి అందమైన చిరుమందహానికి, కృపతో నిండి ఉన్న నేత్రములకు, వారి ఊర్ధ్వపుండ్రాలకు, చివరకు వారి జ్ఞాన ముద్రకి మంగళాసాసనాలు పాడుతున్నారు.

వివరణ:

ఈ పాశురములో, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను కీర్తిస్తున్నారు. వారు శ్రీ రామానుజుల దివ్య పాద పద్మాల నుండి మంగళం పాడడం ప్రారంభించి,  వారి దివ్య పాదాలు నిత్యం వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నారు. వారి దాసులు ఆతృతగా అభిలషించే స్వరూప, రూప, గుణము వంటి మంగళ గుణాలతో సంపూర్ణుడైన శ్రీ రామానుజులు, యతులకందరికీ నాయకుడి వంటివారు.  “అమరర్ సెన్నిపూ (తిరుకురుందాండగం 6)”,  “ఇరామానుశన్ అడిప్పూ  (ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 1)” గా వర్ణించబడినట్లుగా, శ్రీ రామానుజుల  దివ్య పాద పద్మములు మన శిరస్సులపై అలంకరింకొని పూర్తిగా ఆనందించతగినవి. అటువంటి దివ్య పాదాలకు ఏ హాని కలుగకుండా నిత్యము వర్ధిల్లాలి.  తరువాత, శ్రీ రామానుజులు దివ్య తిరుమేనిపై వారు ధరించిన దివ్య కాషాయ వస్త్రానికి మణవాళ మామునులు మంగళం పాడుతున్నారు. వారి వస్త్రాలు నిత్యం వర్ధిల్లాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. [కాషాయ వస్త్రానికి కారణం వివరించబడింది ఇక్కడ. కాషాయ రంగును వివరించడానికి మన పెద్దలు అందించిన రెండు అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకోబడ్డాయి. (i) శ్రీ వచన భూషణము – ఒక చూర్ణికలో ఇలా చెప్పబడింది “ఆఱు ప్రకారత్తాలే పరిశుద్ధాత్మ స్వరూపత్తుక్కు తత్సామ్యం ఉణ్డాయిరుక్కుం (శ్రీ వచన భూషణము 240)”.  ఈ చూర్ణిక యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, ఆత్మ తన నిజ స్వరూపాన్ని గ్రహించినపుడు, అట్టి ఆత్మను పెరియ పిరాట్టితో సమానంగా చెప్పవచ్చు. ఒక ఆత్మని ఆరు లక్షణాలతో విశదపరచ వచ్చు  (1) అనన్యార్హ శేషత్వం, అంటే శ్రీమన్ నారాయణుడు తప్ప మరెవరికీ సేవకుడిగా ఉండకపోవడం  (2) అనన్య శరణత్వం, శ్రీమన్ నారాయణుడు తప్ప మరెవరినీ ఆశ్రయించక పోవడం (3) అనన్య భోగ్యత్వం, అంటే శ్రీమన్ నారాయణునికి తప్ప మరెవరికీ భోగ్య వస్తువు కాకపోవడం, (4) సంశ్లేషత్తిల్ దరిక్కై, అంటే శ్రీమన్ నారాయణుడితోనే ఉండగలగడం (5) విశ్లేషత్తిల్ దరియామై, అంటే శ్రీమన్ నారాయణుడి వియోగము భరించకపోవడం. (6) తదేక నిర్వాహ్యత్వం, అంటే శ్రీమన్ నారాయణునిచే మాత్రమే నియంత్రించబడటం. శ్రీమన్ నారాయణుని కృప కారణంగా ఈ ఆరు గుణాల నిజ స్వరూపాన్ని ఆత్మ గ్రహించగలిగినప్పుడు, ఈ ఆరు లక్షణాలను నిత్యము ఎరిగిన నాయకి స్వరూపిణి అయిన పెరియ పిరాట్టితో ఆ ఆత్మ సమానమై ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండవ అంశం “సీతకాషాయవాసిని” అన్న వాఖ్యం. సారాంశంగా, కాషాయ రంగు “పారతంత్ర్యానికి” (తన స్వామిపై ప్రశ్నించ కుండా అతని ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకొనుట) మరియు “అనన్యార్హత్వం” (శ్రీమన్ నారాయణుడికే ఆత్మ కట్టుబడి ఉండుట) ని సూచించే రంగు అని చెప్పవచ్చు. సూర్యుడి వర్ణంలో సమానంగా ఉన్న ఈ రంగు శ్రీ రామానుజుల యొక్క తిరుమేనిని చక్కగా అలంకరిస్తుంది అని మణవాళ మామునులు ఈ అందమైన కాషాయ వస్త్రాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. తరువాత, శ్రీ రామానుజుల యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహానికి మణవాళ మామునులు మంగళం పాడుతున్నారు. తమ శరణాగతులకు శ్రీ రామానుజుల దివ్య తిరుమేని అతి మనోహరంగా కనిపిస్తుందని మణవాళ మామునులు వర్ణిస్తున్నారు. అత్యున్నత సౌందర్య లావణ్యాలతో నిండి ఉంటుంది వారి తిరుమేని. అప్పుడే వికసించిన పుష్పాలలాగా మృదువుగా అతి కోమలంగా  ఉంటుంది వారి తిరుమేని.  “రూపమేవాస్యై తన్మహిమాన మాసష్తే” అని అన్నట్లు, పరమాత్మ (శ్రీమన్ నారాయణ) వారి లోపల ప్రకాశిస్తున్న కారణంగా శ్రీ రామానుజుల దివ్య శరీరం దివ్య తేజస్సును వెదజల్లుతూ ప్రకాశవంతంగా ఉంది. మణవాళ మామునులు అటువంటి దివ్య రూపానికి కీర్తి పాడుతున్నారు,  “నిత్యం నిత్య క్రుతితరం” అన్న శాస్త్ర వాఖ్యము ప్రకారం వారి దివ్య స్వరూపము శాశ్వతంగా వర్ధిల్లాలని కోరుతూ మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులకు మంగళం పాడుతున్నారు. తరువాత, శ్రీ రామానుజులు గొప్ప వేద ఉపాసకులని సూచిస్తున్న వారి పవిత్ర యజ్ఞోపవీతానికి మణవాళ మామునులు మంగళం పాడుతున్నారు. శ్రీ రామానుజుల దివ్య తిరుమేనిపై వారి యజ్ఞోపవీతము  సంధ్య సమయమున ఆకాశంలో కనపడు వెండి తీగలతో సమానంగా గోచరిస్తుంది. అటువంటి పవిత్రమైన యజ్ఞోపవీతము  చిర కాలం వర్ధిల్లాలి అని కోరుతూ కీర్తిస్తున్నారు.

తరువాత, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల అందమైన భుజాలు చిరకాలము వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ మంగళము పాడుతున్నారు.  శ్రీ రామానుజుల భుజాల యొక్క గొప్పతనాన్ని మణవాళ మామునులు విస్తారంగా వివరించారు. “బాహుచ్చాయమవ అష్టబ్దోస్యపలకో మాహాత్మనః” అన్న వచనముల ప్రకారం, శ్రీ రామానుజుల భూజాలు – ఆశ్రయించిన వారికి తోడు నీడని అందించే స్వర్ణ కప్లవృక్షము వంటిది. ఎవరికైనా మోక్షం ప్రసాదించగలవు ఆ భుజాలు. ఈ ప్రపంచంలోని నిస్సహాయులను ఉద్ధరించి వారికి ముక్తిని ఇవ్వగల సామర్థ్యము కలిగిన భుజములవి. నిస్సహాయులను ఉద్ధరించి వారికి ముక్తిని ఇవ్వగల సామర్థ్యము కలవి కాబట్టి ఆ భుజాలు పెద్దవి, విశాలమైనవి. జ్ఞానసారం పాశురము “తోళర్ చుడర్ త్తి శంగుడయ సుందరనుక్కు (జ్ఞానసారం 7)” లో శ్రీ రామానుజుల భుజాలు శక్తివంతమైనవని వివరించబడింది. తులసి, వకుళం మరియు నళినాక్ష పుష్ప మాలలతో అలంకరించబడిన శ్రీ రామానుజుల సాటిలేనటువంటి భుజాలు ఎప్పటికీ వర్ధిల్లాలని కోరుతూ మణవాళ మామునులు మంగళం పాడుతున్నారు. తరువాత, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల శ్రీ ముఖం వైపు చూసి మంగళం పాడటం ప్రారంభిస్తారు. “బ్రహ్మవిధ ఇవ సౌమ్యాతే ముఖం పాధి”, “ముగచ్చోది మలర్దదువో (తిరువాయ్మొళి 3.1.1)” వంటి ప్రామాణిక పదబంధాల ప్రకారం, శ్రీ రామానుజుల ముఖ తేజస్సుకి హద్దులు లేవు, అతి స్వచ్ఛమైనది, దివ్య తేజోమయమైనది వారి శ్రీముఖము. దీనికి కారణము (1) శ్రీమన్నారాయణుడిని, వారి భక్తులను చూడటం వలన లభించే ఆనందం వల్ల వచ్చిన తేజస్సు (2) భక్తులు కానివారి వాదనలను నాశనం చేసినందుకు.

తరువాత, శ్రీ రామానుజులు యొక్క అందమైన మనోహరమైన చిరునవ్వుకు మణవాళ మామునులు కీర్తి పాడుతున్నారు. ఈ ప్రబంధము ప్రకారం, “స విలాసస్స్మితాధారం భిప్రాణం ముఖ పంకజం” – శ్రీ రామానుజుల ముఖాన్ని ఒక అందమైన తామర పుష్పముతో పోల్చారు. ముఖం అని పిలువబడే ఈ తామరపుష్పములో,  “నిన్ పల్ నిలా ముత్తం తవళ్ కదిర్ ముఱువల్ సెయ్దు (తిరువాయ్మొళి 9.2.5) – ఆ తామరలో నుండి ఒక అందమైన చిరునవ్వు ఉద్భవించింది అని నమ్మాళ్వార్లు తిరువాయ్మొళిలో  వర్ణించారు. ఈ చిరునవ్వుకి కారణం ఏమిటంటే, (1) భక్తులను రక్షించడం ద్వారా పొందిన ఆనందం,  (2) శ్రీమన్నారాయణునితో తాము కూడి ఉండుట కారణంగా పొందిన ఆనందం.  వికసిస్తున్న పువ్వుని పోలి ఉన్న చల్లని చంద్రుని లాంటి అందమైన ఈ చిరునవ్వుని  చిరకాలము వర్దిల్లాలని కోరుతూ మణవాళ మామునులు దివ్య తేజస్సుని వెదజల్లుతున్న ఆ చిరమందహాసముకి మంగళం పాడుతున్నారు. దీని తరువాత, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల దివ్య నేత్రాలకు మంగళం పాడుతున్నారు, ఈ రెండు నేత్రాలు  శ్రీ రంగనాథుని, శ్రీవైష్ణవశ్రీ – శ్రీ రామానుజులు చేత సరిదిద్దబడిన వాళ్ళని ఎల్లప్పుడూ చూస్తుంటాయి. ఆ దివ్య నెత్రాలు నిరంతరం తన తోటి వారిపైన కారుణ్యము కార్చుతూ ఉంటాయి. “అమలంగళాగ  విళిక్కుం (తిరువాయ్మొళి 1.9.9)”లో చెప్పినట్టుగా, అజ్ఞానమును తొలగించి తన శరణాగతులను ఆ నేత్రాలు సర్వదా అనుగ్రహిస్తు ఉంటాయి.  అటువంటి అద్భుతమైన వారి నేత్రద్వయం చిరకాలము ఉండాలని మణవాళ మామునులు కోరుకుంటున్నారు. తరువాత, పన్నెండు ఊర్ధ్వపుండ్రముల అలంకరణతో ఉన్న శ్రీ రామానుజుల దివ్య తిరుమేని సౌదర్యానికి మణవాళ మామునులు మంగళం పాడుతున్నారు. “తిరుమన్ కాప్పు” (ఊర్ధ్వపుండ్రములు) బంగారు శిఖరంపై వికసించిన తెల్లటి పద్మ పుష్పముని పోలి ఉన్నట్టు శ్రీ రామానుజులను వర్ణిస్తున్నారు. స్వర్ణమయంగా మెరుస్తున్న శ్రీ రామానుజుల దివ్య తిరుమేనిపై, ఊర్ధ్వపుండ్రములు దివ్యంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి.  శ్రీ రామానుజుల ఈ దివ్య సౌదర్యం నిత్యము వర్ధిల్లాలని మణవాళ మామునులు కోరుకుంటున్నారు.

చివరిగా, మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల యొక్క వేళ్ళ ముద్రను కీర్తిస్తున్నారు. వారి ఆ ముద్ర చిరకాలము  వర్ధిల్లాలని మణవాళ మామునులు కోరుకుంటున్నారు. శ్రీమన్నారాయణుని సంకల్పము మేరకు శ్రీ రామానుజులు ఈ భూలోకముపైన అవతరించి, ఈ భౌతిక ప్రపంచములో వారి భక్తులను గానీ లేదా వారి ప్రత్యర్థులను గానీ అందరినీ శ్రీమన్నారాయణుని కృపతో జయించారు. ఇన్ని కార్యాలను సుసంపన్నం కావించిన కారణంగా గంభీరంగా పరమహంసలా ఆసీనులై ఉన్నారు “వైయం మన్ని వీఱ్ఱిరుందు (తిరువాయ్మొళి 4.3.11) లో చెప్పినట్లుగా, విషయముల మధ్య తేడాలను గమనించగల విలక్షణమైన సామర్థ్యం గురువులకి ఉంటుంది.  తిరుమంగై ఆళ్వారులు “అన్నమదాయ్ ఇరుందంగు అఱ నూల్ ఉరైత్త (పెరియ తిరుమొళి 11.4.8)” అని కూడా మన దృష్ఠికి తెస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళను హంసలతో పోలుస్తారు.  యతులకు రాజైన శ్రీ రామనుజులు తమ శిష్యుల మధ్య జ్ఞాన ముద్రతో పద్మాసనంలో  గంభీరంగా ఆసీనులై కనిపిస్తున్నారు, అని “పద్మసనోపవిష్టం పాదద్వోపోదముద్రం” (పరాంకుశాష్టకం)లో వివరించబడింది. “శ్రీమత్ తదంగ్రియుగళం” లో “శ్రీ” ని ప్రయోగించిన మాదిరిగా, ఈ పాసురంలోని “సీరారుం” అనే వాక్యాన్ని పాద పద్మాలకు విశేషణంగా భావించాలి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/11/arththi-prabandham-30/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 29

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 28

bhagavad_ramanuja_2011_may-624x907

పరిచయము: 

మణవాళ మామునులు ఈ పాశురములో  శ్రీ రామానుజుల యొక్క దిగ్విజయాలను, పరమపద మార్గంలో వచ్చే అన్ని అడ్డంకులను నాశనం చేసే బాధ్యతను వహించే శ్రీ రామానుజులను కీర్తిస్తున్నారు.  శ్రీ రామానుజులు తన ప్రత్యర్థులను, వేద విరుద్దులను, వేదములలో చెప్పబడిన వాటిని వక్రీకరించిన వారిని ఎలా ఓడించారో మణవాళ మామునులు వివరిస్తున్నారు. శ్రీభాష్యము మొదలైన వంటి గ్రంధ సారముని ఉపయోగించి వారిని ఓడించారు. మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల యొక్క విజయాలను ప్రశంసిస్తూ వారికి మంగళములు పాడుతున్నారు.

పాశురము 29

శారువాగ మదం నీఱు శెయ్దు శమణచ్చెడిక్కనల్ కొళుత్తియే
శాక్కియ క్కడలై వఱ్ఱవిత్తు మిగుశాంగియక్కిరి ముఱిత్తిడ
మాఱుశెయ్దిడుగణాద వాదియర్గళ్ వాయ్దగర్ త్తఱమిగుత్తుమేల్
వందు పాశుబదర్ శిందియోడుం వగైవాదుశెయ్ద ఎదిరాశనార్
కూఱుమాగురు మదత్తొడోంగియ కుమారిలన్మదం అవఱ్ఱిన్ మేల్
కొడియ తర్ క్కశరమ్విట్టపిన్ కుఱుగియమాయవాదియరై వెన్ఱిడ
మీఱివాదిల్వరు పాఱ్కరన్మద విలక్కడి క్కొడి ఎఱిందు పోయ్
మిక్కయాదవమదత్తై మాయ్ త్త పెరువీరర్ నాళుం మిగ వాళియే (29)

ప్రతి పద్ధార్ధములు

శారువాగ మదం నీఱు శెయ్దు – (శ్రీ రామానుజులు) “ప్రత్యక్షమేకం చార్వాకః” అని పిలువబడే “చారువాకం” అనగా కళ్ళ ముందు కనిపించేది మాత్రమే నిజమని నమ్ము సిద్దాంతాన్ని కాల్చి బూడిద చేశారు.
శమణచ్చెడిక్కనల్ కొళుత్తియే – “సమణం”  అని పిలుబడే కలుపుమొక్క లాంటి జైన మతాన్ని శ్రీ రామానుజ కాల్చివేస్తారు.
శాక్కియ క్కడలై వఱ్ఱవిత్తు – (శ్రీ రామానుజులు) తమ తేజస్సుతో “సాక్కియం” (బౌద్ధ) మతమనే సాగరాన్ని జలము లేకుండా ఖాళీ చేస్తారు.
మిగుశాంగియక్కిరి ముఱిత్తిడ(శ్రీ రామానుజులు) ప్రబలమైన “సాంఖ్యం” అనే మతాన్ని నాశనం చేశారు (విశాల పర్వతము వంటి)
తగర్ త్తు –  (శ్రీ రామానుజులు) వారి వాదనలను ఉపయోగించి
వాయ్ – వాదనలను ముందు పెట్టడం
మాఱుశెయ్దిడుగణాద వాదియర్గళ్ – “ప్రతి వాదన” “కాణద వాదిగళ్” అనే ఒక సమూహము.
అఱమిగుత్తుమేల్ వందు – ఒక దాని తరువాత ఒకటి కొట్టుకుంటూ
పాశుబదర్ శిందియోడుం వగై – తన కుటుంబ సమేతంగా రుద్రుడిని ప్రాణాలను దక్కీంచుకొనుటకు ఎలా పరిగెత్తించారో అలాగ, శివ భక్తులు కూడా పరిగెత్తవలసి వచ్చింది.
వాదుశెయ్ద ఎదిరాశనార్ – వారి వాదనలను ఉపయోగించి యతిరాజులు
కొడియ తర్క చరం విట్టపిన్ అవఱ్ఱిన్ మేల్ – (శ్రీ రామానుజులు) “తర్క” అనే బాణాలతో దాడి చేశారు. (వాదనలను జయించే ఒక కళ)
కూఱుం – అర్థంలేని వాదన
మా – బలముగల (వ్యక్తుల సంఖ్య పరంగా)
గురు మదత్తోడు  “ప్రభాకర మతం” అని పిలువబడే ఒక మతం
కుమారిలన్మదం –  “భట్ట మతం” అని పిలువబడే ఒక మతం.
కుఱుగియమాయవాదియరై వెన్ఱిడ – (శ్రీ రామానుజు) “మాయావాద” సిద్దాంతస్తులు నివసించే చోటికి వెళ్లి దారిలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి వదనలను జయించారు.
పాఱ్కరన్మద విలక్కడి క్కొడి ఎఱిందు పోయ్ – (శ్రీ రామానుజ) “భాస్కర” మతస్తుల వాదలను పెలికి పారేసి ముందుకి సాగిపోయారు.
మీఱివాదిల్వరుం – ఈ “భాస్కర” మతస్తులు శ్రీ రామానుజను జయించాలని గర్వంతో వచ్చారు.
మిక్కయాదవమదత్తై మాయ్ త్త – (భాస్కర సిద్దాంతాన్ని జయించి, శ్రీ రామానుజ) అధిక సంఖ్యలో అనుచరులున్న “యాదవప్రకాశ” మతాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేశారు
నాళుం మిగ వాళియే!!! – దీర్ఘకాలం జీవించండి
పెరువీరర్ –  అసమానమైన శౌర్యము కలిగిన ఎంబెరుమానార్

సరళ అనువాదము:

ఈ పాసురములో శ్రీ రామానుజులు సాధించిన దిగ్విజయాలను మణవాళ మామునులు కీర్తిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా వారి కాలములో ప్రబలమైన/ ప్రసిద్ధమైన కొన్ని తత్వాల జాబితా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. “చారువాక”, “సమణం”, “సాఖ్యం”, “సాంఖ్యం”, “కాణావాధి”, “పాసుపత”, “ప్రభాకర”, “బట్ట”, “మాయావాద”, “యాదవ” మొదలైన తత్వ శాస్త్రములపై  శ్రీ రామానుజులు సాధించిన విజయాలను మణవాళ మామునులు కీర్తిస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజుల విజయములు ప్రతిదినం వృద్ధి పొందాలని వారికి మంగళం పాడుతూ  మణవాళ మామునులు పూర్తిచేస్తున్నారు.         

వివరణ:

“చారువాక మతం” అని పిలువబడేది ఒక తత్వశాస్త్రం, దీని ప్రాథమిక సిద్ధాంతం “ప్రత్యక్షమేవ చార్వాకః” (చార్వాకులు కంటికి కనిపించే వాటిని మాత్రమే అంగీకరిస్తాడు), శ్రీ రామానుజులు తన దహింపజేసే వాదనా కిరణాలతో ఆ సిద్దాంతాన్ని బూడిదలో కాలిపి వేస్తారు. శ్రీ రామానుజులు “సమణం” (జైన మతం) అని పిలువబడే సిద్దాంతాన్ని కాల్చి దగ్దం చేసి వేస్తారు. వారి దహింపజేసే వాదనా కిరణాలతో “సాఖ్య మతం” అని పిలువబడే సముద్రాన్ని నీటి బొట్టు కూడా లేకుండా బంజరు భూమిగా మార్చి వేస్తారు. పెద్ద స్థాయిలో వ్యాపించి ఉన్న “సాంఖ్య మతం” పేరుతో  ఒక తత్వశాస్త్రము ఉండేది. పెద్ద స్థాయిలో వ్యాపించి ఉన్నందున దాన్ని ఒక మహా పర్వతంతో పోల్చేవారు. అయినప్పటికీ, శ్రీ రామానుజులు వజ్రాయుధము లాంటి తమ వాదనలతో ఆ పర్వతాన్ని సర్వనాశనం చేస్తారు. ప్రతివాదనలకు పేరుగాంచిన “కాణాద్వాదిగళ్” అని పిలువబడే ఒక సమూహం ఉండేది. శ్రీ రామానుజులు తమ వాదనలతో వాళ్ళ ప్రతి వాదనలను దగ్దం చేస్తారు.

“పాసుపతులు” అనే పేరుతో పిలువబడే మరొక సమూహం ఉండేది. ఈ బృందానికి చెందిన చాలా మంది శ్రీ రామానుజులపై వాదించి గెలవాలనే ఉద్దేశ్యముతో పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు. అయినప్పటికీ, శ్రీ రామానుజులు తమ తర్క వితర్క వాదనలతో వారిని చెల్లాచెదరు చేస్తారు. బాణాసుర యుద్ధంలో రుద్రుడిని కుటుంబ సమేతంగా శ్రీ కృష్ణుడు ఎలా  చెల్లాచెదరు చేసి పరిగెత్తించారో అలాగ.  “ప్రభాకర సిద్ధాంతం” మరియు “భట్ట సిద్ధాంతం” ల వైపు శ్రీ రామానుజులు శక్తివంతమైన బాణాలను గురి పెట్టి వాళ్ళను పతనం చేస్తారు. ఇలా చేసిన తరువాత, మాయావాద శాస్త్రాన్ని  అనుసరించే వారి నివాస ప్రదేశాలకు అతను వెళతారు. అప్పట్లో వాళ్ళ ప్రభావం దూర దూరం వరకు వ్యాపించి ఉండేది. శ్రీ రామానుజులు తమ వాదనలను ప్రయోగించి వారిని ఓడిస్తారు, “వాదిల్ వెన్ఱాన్ నమ్మిరామానుసన్ (ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాది 58)” అన్న వాఖ్యములో కీర్తించబడింది. “భాస్కర సిద్ధాంతం” వాళ్ళు  శ్రీ రామానుజుల ముందు వాద్వివాదమునకు దిగినప్పటికీ, శ్రీ రామానుజులు వారిని ఓడించడమే కాక, వారు వేసిన బాటలో ఎవ్వరూ నడవకుండా చేస్తారు. “యాదవ సిద్ధాంతం” అనుచరులు పెద్ద సంఖ్యలో శ్రీ రామానుజులను ఓడించాలనే లక్ష్యంతో జట్టుగా కలిసి వస్తారు. శ్రీ రామానుజులు వారి సిద్ధాంతము కూడా జాడ లేకుండా చేస్తారు.

ఈ తత్వాలను ఖండించి ఓడించిన శ్రీ రామానుజుల విజయాలు దినదినము పెరగాలని  మణవాళ మామునులు కోరుతున్నరు.   

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/10/arththi-prabandham-29/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org