Monthly Archives: April 2022

ఆర్తి ప్రబంధం – 45

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 44

పరిచయము:

మునుపటి పాశురములో, మాముణులు “మాకాంత నారణణార్ వైగుం వగై” వాఖ్యములో సర్వవ్యాపి శ్రీమన్నారాయణ గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ పాశురములో, తాను మునుపటి పాశురములో వివరించిన విధంగా అత్యల్పులైన “మోహాంతకులు”లో తాను ఒకరని భావిస్తున్నారు, అనగా, శ్రీమన్నారాయణ అవగాహన లేని, అంధకార ఒంటరి తనాలను మాత్రమే చూసే వారి సమూహంలో తానూ ఒకరని, అత్యల్పమైన వ్యక్తిగా తనను తాను భావిస్తున్నారు. సర్వవ్యాపి శ్రీమన్నారాయణను, అతడితో తన నిత్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమయ్యాడని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించడంలో విఫలమయ్యాడని, అందుకని మోహాంతకులలో ఒకడు అయ్యాడని భావిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ఇది కేవలము ఆచార్య సంబంధము వల్లనే తాను ఉద్ధరించబడ్డారని మాముణులు తన మనస్సుకి గుర్తుచేస్తున్నారు. ఇది ఈ పాశురములోని ముఖ్య అంశము.

పాశురము 45:

నారాయణన్ తిరుమాల్ నారం నాం ఎన్నుం ముఱై
ఆఱాయిల్ నెంజే అనాది అన్ఱో – శీరారుం
ఆచారియనాలే అన్ఱో నాం ఉయ్ందదు ఎన్ఱు
కూశామల్ ఎప్పొళుదుం కూఱు

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

నెంజే – ఓ నా మనసా!!!
నారాయణన్ తిరుమాల్ – “తిరుమాలే నానుం ఉనక్కు పళవడియేన్”, అన్న వాఖ్యములో చెప్పబడినట్లుగా శ్రియః పతి శ్రీమన్నారాయణుడే సమస్థ ఆత్మలకు అధిపతి. “నారం” అని సమిష్టిగా పరిగణిస్తారు.
నారం నాం – మనము నిత్య ఆత్మలము.
ఆఱాయిల్ – ఒకవేళ అది నిరూపించబడాలంటే
ఎన్నుం ముఱై – ఆ నిత్య సంబంధము (శ్రీమన్నారాయణ ఆత్మల మధ్య)
అనాది అన్ఱో – ఇది నిన్నటి మొన్నటి నుండి మొదలైనదా? కాదు. అది శాశ్వతమైనదనుట నిజము కాదా?  (అవును ఇది నిజమే)
(ఓ నా మనసా!!!)
శీరారుం –  ఆ సంబంధాన్ని (మనకు) చూపించి బలపరచిన ఒక వ్యక్తి, అదే వ్యక్తి జ్ఞానము ఇత్యాది ఎన్నో శుభ లక్షణాలతో సంపూర్ణుడు.
ఆచారియనాలే అన్ఱో – వారు ఆచార్యులు. అది వారి వల్ల కాదా?
నాం ఉయ్ందదు ఎన్ఱు – మనము విముక్తి పొందటానికి కారణం ఖచ్చితంగా వారే.
(ఓ నా మనసా!!!)
కూఱు – దయచేసి వాటి గురించి చెప్పుతూ ఉండుము
ఎప్పొళుదుం – అన్ని సమయాల్లో
కూశామల్ – ఏ బిడియము లేకుండా

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మాముణులు శ్రీమన్నారయణకు ఆత్మకు  మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని పునః స్థాపించి, బలపరచే వ్యక్తి అయిన ఆచార్యుల గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. ఈ ఉద్దరణకి ముందు, ఏ అవగాహనలేని ఒక నిర్జీవునిగా ఉండేవాడని తెలుయజేస్తున్నారు. అందువల్ల, కేవలము ఆచార్య కృప వల్లనే ఉద్ధరించబడ్డారని తలచమని మాముణులు తన హృదయానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

వివరణ: 

“హే!  ప్రియమైన నా హృదయమా !!! “తిరుమాలే నానుం ఉనక్కు పళవడియేన్ (తిరుప్పల్లాండు 11)” గురించి పెరియాళ్వార్లు ప్రస్తావించారు అని మాముణులు చెబుతున్నారు. ఆతడు శ్రియః పతి, శ్రీకి దివ్య పతి శ్రీమన్నారాయణుడు. మనల్ని (ఆత్మలు) “నారం” అంటారు. శ్రీమన్నారాయణ ఆత్మల మధ్య సంబంధం శాశ్వతమైనది, అనాది నుంచి ఉంది, ఎప్పటికీ ఉంటుంది . ఈ సంబంధ మూలము గురించి పరిశోధిస్తే, ఈ సంబంధం నిన్న లేదా కొంతకాలం క్రితం సృష్టించబడినది కాదని మనకి తెలుస్తుంది. ఇది అనాది కాలం నుండి ఉంది, కనుక ఇది సృష్టించినది కాదు పరమ నిత్యమైనది.  అయినప్పటికీ, మనము (మాముణులు, వారి మనస్సు) దీనిని గ్రహించలేదు, ఈ సంబంధం గురించి పట్టించుకోక, దాని గురించి ఎటువంటి జ్ఞాన విచారణ చేయలేకపోయాము. ఈ సంబంధాన్ని గ్రహించగల సామర్థ్యం లేని అచేతనులు లాగా ఉండేవాళ్ళము. మన ఆచార్యులు ఈ సంబంధాన్ని మనకు అర్థం చేయించి మనలో దాని ప్రాముఖ్యతను బలపరచాక అంతా మారిపోయింది. జ్ఞానం, శుభ గుణాలతో నిండిన ఉన్న మహా పురుషులు అచార్యులు. కేవలం మన ఆచార్యుల చేత మాత్రమే మనము ఉద్ధరింప బడ్డాము. “పెరుమైయుం నాణుం తవిర్ందు పిదఱ్ఱుమిన్ (తిరువాయ్మొళి 3.5.10)”లో చెప్పినట్లుగా, దయచేసి ఈ వాస్తవం గురించి మాట్లాడండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునేలా బహిరంగంగా మాట్లాడండి” అని చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రమేయ సారము “ఇఱైయుం ఉయిరుం” 10 వ పాశురములో వివరించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-45/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 44

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 43

పరిచయము:

మునుపటి పాశురములో, “ఇంద ఉలగయిల్ పొరుందామై ఏదుమిల్లై అంద పోగ ఆశైయిల్లై” అని మాముణులు అన్నారు. అంటే తనకు ఈ లౌకిక జీవితముపై  నిరాసక్తి లేదు, పైగా పరమపదానికి వెళ్ళాలనే కోరిక కూడా లేదని మాముణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ మాట చెప్పిన తరువాత, ఈ లోకములో ఇతర మనుషులను చూసి, వారు చేసే మనులను గమనించారు. వాళ్ళు నిరంతరం అపరాధాలు చేసి పాపాలను మూటకట్టుకోడానికి కారణమేమిటో వారు గ్రహించారు. ఈ పాశురములో ఇదే వివరించబడింది.

పాశురము 43:

మాకాంత నారణనార్ వైగుం వగై అఱిందోర్ క్కు
ఏకాంతం ఇల్లై ఇరుళ్ ఇల్లై
మోకాంతర్ ఇవ్విడం ఏకాంతం ఇరుళ్ ఎన్ఱు భయం అఱ్ఱు ఇరుందు
సెయ్వర్గళ్ తాం పావత్తిఱం

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

నారణనార్ – సర్వజ్ఞుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు
మాకాంత – లక్ష్మికి పతి
వైగుం వగై – ఈ విశ్వంలోని ప్రతి చేతనాచేతనములలోపల మరియు బయట వ్యాపించిన (ఈ అర్ధం నారాయణ నామములో ఇమిడి ఉంది)
అఱిందోర్ క్కు–  ఎవరైతే తెలుకొని అర్థము చేసుకుంటారో
ఏకాంతం ఇల్లై – ఏకాంతం లేదు
ఇరుళ్ ఇల్లై – అంధకారము కూడా లేదు.
మోకాంతర్ – “మోహాంత తమసాస్వృత్తః” అన్న వాఖ్యములో చెప్పినట్లుగా,  ప్రాపంచిక విషయాలతో అంధులైన వారు. వారు ఏమీ చూడరు మరియు ఆలోచించరు
ఇవ్విడం ఏకాంతం ఇరుళ్ ఎన్ఱు – ఎవరూ లేని వారికి ఈ ప్రదేశము ఏకాంతమయము.
భయం అఱ్ఱు ఇరుందు – వారు నిర్భయముగా ఉంటారు
సెయ్వర్గళ్ తాం – వారి అజ్ఞానము కారణంగా, మరలా చేస్తూనే
పావత్తిఱం  – ఎన్నో ఎన్నో పాపాలు

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మాముణులు రెండు రకాల మనుషుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తున్నారు. మొదటి రకము వాళ్ళు నిత్య తేజోమయుడైన శ్రీమన్నారాయణని ప్రతిచోటా చూస్తారు. అందువల్ల వారు ప్రతిచోటా అతడి సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తారు కాబట్టి  వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నారని భావించే అవకాశము వారికి ఉండదు. అతడు కాంతితో నిండిన వాడు కాబట్టి వారు చీకటిని ఎరుగరు. మరొక పక్క చూస్తే, ఎంతో మంది దీనిని గమనించక వారు చీకటిలో ఒంటరిగా ఉన్నారని భావిస్తారు.  ఇది వారి పతనానికి కారణమై వాళ్ళు అనేక పాపాలలో పాల్పడేలా చేస్తుంది.

వివరణ: 

నమ్మాళ్వార్లు తమ తిరువాయ్మొళి (1.10.8) లో “సెల్వ నారణన్” అనే నామాన్ని ఉపయోగించారు. ఆతడు దివ్య పెరియ పిరాట్టి అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి పతి. ప్రతి చేతనాచేతనుల లోపల వెలుపల ఆతడు వ్యాపించి ఉన్నాడు.  ఇదే “నారాయణ” నామమునకు సారమని చెప్పబడింది. శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఈ సర్వవ్యాపి గుణాన్ని గ్రహించిన కొంతరు ఉన్నారు. “నారాయణ పరంజోతిః (నారాయణ సూక్తం 4)”, “పగల్ కణ్డేన్ నారాణనైక్కణ్డేన్ (ఇరండాం తిరువందాది 81”), “అవన్ ఎన్నుళ్ ఇరుళ్ తాన్ అఱ వీఱ్ఱిరుందాన్ (తిరువాయ్మొళి 8.7.3) అని ప్రబంధ వాఖ్యాలలో వర్ణించినట్లుగా వాళ్ళు ఆతడిని అన్ని చోట్లా ప్రకాశవంతుడైన పెరుమాళ్లని చూస్తారు. వారు అంధకారం, ఒంటరితనములను ఎన్నడూ ఎరుగరు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒంటరి వారు కారు, నిత్యము వారి తోటి వారితో ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉన్నట్టు భావించరు కనుక, వారికి ఎటువంటి భయం ఉండదు. “హృతి నారాయణం పశ్యనాప్య కచ్చత్రహస్తా యస్వతారధౌచాపి గోవిందం తం ఉపాస్మహే (విష్ణు పురాణము)” లో చెప్పినట్లు వాళ్ళు ఎక్కడా చీకటిని చూడరు.

దీనికి విరుద్ధంగా, “మోహాంతకులు” గా ముద్రవేయబడిన మరో రకమైన మనుషులు కూడా ఉన్నారు. “మోహాంత తమసా వృత్తః” అనే వాఖ్యముతో వర్గీకరించబడినట్లుగా, వీళ్ళు అంధకారము కారణంగా ముందు ఏమి ఉందో చూడగల సామర్థ్యం లేని వాళ్ళు. “అంతర్భహిస్సకల వస్తుశు సంతమీశం ఆంధః పురస్తితం ఈవహం అవీక్షమాణః” (యతిరాజ వింశతి 12)” లో వివరించినట్లుగా, శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రతి చేతనాచేతనుల లోపల వెలుపల నిత్యము సమానముగా ప్రకాశిస్తాడు. తమ ఆంతరంగిక కళ్ళతో అతడిని చూడలేని వాళ్ళు, ఏదో విరుద్ధంగా చూసి అతడిని గ్రహిస్తారు. ఎవరూ లేని ఒక ప్రదేశాన్ని వారు అక్కడ ఎవరూ లేరని, చీకటి మాత్రమే ఉందని వాళ్ళు భావిస్తారు. “తస్యాంతి కేత్వం వ్రజినం కరోషి” అనే వాఖ్యములో వివరించబడిన విధంగా అది వారిలో నిర్భయాన్ని ప్రేరేపించి, ఎవరు లేరు కదా అని అనేక పాపాలను చేయిస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణను గ్రహించని ఈ రకమైన మనుషుల స్థితి ఇదేనని మాముణులు భావిస్తున్నారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/03/arththi-prabandham-44/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఆర్తి ప్రబంధం – 43

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 42

పరిచయము:

మునుపటి పాశురములో, “ఇరంగాయ్ ఎతిరాశా” అనే వాక్యాన్ని మాముణులు ఉపయోగించారు. అనగా మాముణులు విసుగు చెందారని సూచిస్తుంది. పరమపదానికి వెళ్లాలనుకునే వ్యక్తికి రెండు విషయాలు అవసరం (1) అక్కడికి వెళ్ళాలనే ఆసక్తి ఉండటం,  (2) ఇక్కడ ఈ భూమిపై ఉండాలని ఆసక్తి లేకపోవడం. ఈ రెండు అవసరాలు “ప్రాప్య భూమియిల్ ప్రావణ్యముం త్యాజ్య భూమియిల్ జిహాసయుం (శ్రీ వచన భూషణం 458)” నుండి సంగ్రహించబడింది. పరమపదానికి వెళ్లాలనుకునే వ్యక్తిలో అవసరమైన ఈ రెండు తనలో లేవని భావించి మాముణులు విసుగు చెందుతున్నారు. వారు ఈ విషయాన్ని గురించి బాధపడి, ఈ రెండు అర్హతలు లేకపోతే శ్రీ రామానుజులు తనకి పరమపదాన్ని ఎలా అనుగ్రహిస్తారని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

పాశురము 43:

ఇంద ఉలగిల్ పొరున్దామై ఏదుమిల్లై
అంద ఉలగిల్ పోగ ఆశైయిల్లై
ఇంద నమక్కు ఎప్పడియే తాన్ తరువర్ ఎందై ఎతిరాశ
ఒప్పిల్ తిరునాడు ఉగందు

ప్రతి పద్ధార్ధములు:

ఏదుమిల్లై– (నాలో) అణువు మాత్రము కూడా
పొరున్దామై – ఆసక్తి లేకుండుట నాను దిగజార్చ వచ్చు
ఇంద ఉలగిల్ – ఈ క్రూరమైన లోకాన్ని త్యజించాలి
ఆశైయిల్లై  – (నాలో కూడా) ఆసక్తి లేదు
పోగ – వెళ్ళే
అంద ఉలగిల్ – అందరికీ అత్యున్నత గమ్యమైన పరమపదానికి.
ఇంద నమక్కు – అటువంటి వ్యక్తి పట్ల (నేను), ఈ రెండు ముఖ్య అర్థతలు లేని
ఎప్పడియే తాన్ – ఎలా
ఎందై– నా తండ్రి
ఎతిరాశ– ఎంబెరుమానార్
తరువర్ – యిచ్చు వారు
ఉగందు– సంతోషంగా
తిరునాడు – పరమపదము
ఒప్పిల్ – సాటిలేని

సరళ అనువాదము:

ఈ పాశురములో, మాముణులు పరమపదానికి వెళ్లాలనుకునే వ్యక్తికి అవసరమైన రెండు అర్హతలు తనలో లేవని వివరిస్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తుపై తనకు ఎలాంటి ద్వేషం కూడా లేదని వారు చెబుతున్నారు. మరో వైపు,  పరమపదాన్ని అధీష్థించాలనే తాపత్రేయం కూడా లేదు. ఇలాంటి దుస్థితితో, తన తండ్రి అయిన ఎంబెరుమానార్లు  ఎలా సంతోషంగా పరమపదాన్ని అనుగ్రహిస్తారోనని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

వివరణ: 

“కొడువులగం కాట్టెల్ (తిరువాయ్మొళి 4.9.7)”లో క్రూరమైనది వివరించబడిన ఈ ప్రపంచముపై నాకు ఎటువంటి నిరాసక్తి లేదు అని మాముణులు తెలియజేస్తున్నారు. “వాన్ ఉలగం తెళిందే ఎన్ఱెయ్దువదు (పెరియ తిరుమొళి 6.3.8) లో ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళాలని ఆరాటపడే ప్రదేశంగా వర్ణించబడిన పరమదానికి వెళ్ళాలని నాకు ఆసక్తి లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, నా తండ్రి అయిన ఎంబెరుమానార్లు సంతోషంగా నన్ను సాటిలేని ఆ  పరమపదానికి ఎలా తీసుకెళ్లగలరు?

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/02/arththi-prabandham-43/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.10.1 – manjAdu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad

Highlights from avathArikai (Introduction)

emperumAn is said to be Apathsakan (one who is a friend in need).

pAsuram

manjAdu varai Ezhum kadalgaL Ezhum
vAnagamum maNNagamum maRRum ellAm
enjAmal vayiRRadakki Alin mEl Or iLandhaLiril
kaN vaLarndha Isan thannaith
thunjA nIr vaLam surakkum peNNaith thenpAl
thUya nAnmaRaiyALar sOmuch cheyya
senjAli viLaivayaluL thigazhndhu thOnRum
thirukkOvalUr adhanuL kaNdEn nAnE

Word-by-Word meanings

manju – clouds
Adu – roaming
varai Ezhum – seven anchoring mountains
kadalgaL Ezhum – seven oceans
vAnagamum – higher worlds such as heaven etc
maNNagamum – earth
maRRum – other
ellAm – all entities
enjAmal – not to be destroyed
vayiRu – in divine stomach
adakki – placed
Or – matchless
Alin – banyan leaf’s
iLam thaLirin mEl – on the tender shoot
kaN vaLarndha – one who mercifully had his yOga nidhrA
Isan thannai – sarvESvaran, who is friend in need
thunjA – without changing
vaLam nIr – abundant water
surakkum – overflowing
peNNaith then pAl – on the southern banks of peNNai river
thUya – being ananyaprayOjanar (those who don’t expect anything other than kainkaryam)
nAn maRaiyALar – those who are experts in four vEdhams
sOmu – sOma yAgams
seyya – as they perform (due to that)
senjAli – red paddy
viLai – growing
vayaluL – in the fertile field
thigazhndhu – beautiful
thOnRum – appearing
thirukkOvalUr adhanuL – in thirukkOvalUr
nAn kaNdEn – I got to see.

Simple translation

sarvESvaran, who is a friend in need, mercifully had his yOga nidhrA on the matchless banyan leaf’s tender shoot, having placed seven anchoring mountains where the clouds are roaming, seven oceans, higher worlds such as heaven etc, earth and all other entities in his divine stomach; I got to see such emperumAn in the beautifully appearing thirukkOvalUr, where those who are experts in four vEdhams and are ananyaprayOjanar, are performing sOma yAgams on the southern banks of peNNai river which is flowing, without changing, with abundant water and which is appearing amidst the fertile field where red paddy is growing.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

manjAdu … – The seven anchoring mountains of earth on top of which the clouds are roaming, the seven oceans which appear to be a moat surrounding all of these, AkASam (ether) which provides space for all of these, the earth which is the base for all of these and all other untold entities.

enjAmal … – Placing all of these in his divine stomach so that they don’t shrink and get destroyed. emperumAn assumed a toddler’s form where he does not even know that he should fear the deluge, and mercifully had his yOga nidhrA (divine meditation) on a freshly grown tender shoot of a banyan tree; sarvESvaran who his having the AdhAra – AdhEya bhAvam (relationship of being sustained and sustainer) under his disposal. As said in mudhal thiruvandhAdhi 69AlanRu vElai nIr uLLadhO” (Is that banyan leaf inside the oceanic water?)

thunjA nIr … – On the southern banks of peNNai river where the water flow is never changing, and is throwing out gold, pearls and gems.

thUya … – ananyaprayOjanars perform sOma yAgams.

senjAli … – Though they perform the yAgams without any expectation of the result, just as someone walking in the eastern direction will reach a town there and another person walking towards western direction will reach another town there, by bhagavAn’s will, whatever deeds done will lead to results; thus, the result of such performance of yAgams leading to abundance of wealth is seen here. senjAli – red paddy; AzhwAr is saying “I got to see emperumAn in thirukkOvalUr which is shining in the fertile field where red paddy is growing”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.10 – manjAdu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second Centum

<< Previous decad

AzhwAr meditated upon the one who is of the nature mentioned in SrI bhagavath gIthA 18.43yudhdhE chApyapalAyanam” (not retracting from a battlefield even if death is assured) and “ISvarabhAvaS cha” (ability to control one’s citizens), surrendering [to emperumAn in paramESvara viNNAgaram]; here, AzhwAr is saying that emperumAn has arrived along with his divine consorts at thirukkOvalUr to be surrendered to by brAhmaNas who are performing the karmas which are apt for their varNa and ASrama, without expecting the results, as worship towards bhagavAn and who are having noble qualities such as Samam, dhamam etc.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.9.10 – pArmannu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

pArmannu thol pugazhp pallavar kOn paNindha
paramEchchura viNNagar mEl
kArmannu nIL vayal mangaiyar tham thalaivan
kali kanRi kunRAdhu uraiththa
sIrmannu sendhamizh mAlai vallAr
thirumAmagaL than aruLAl ulagil
thEr mannarAy oli mAkadal sUzh
sezhunIr ulagANdu thigazhvargaLE

Word-by-Word meanings

pAr – On earth
mannu – firmly remained
thol – ancient
pugazh – having fame
pallavarkOn – pallava king
paNindha – surrendered
paramEchchura viNNagara mEl – on paramESvara viNNagaram
kAr – dark
mannu – remaining firmly
niL – vast
vayal – having fertile field
mangaiyar tham – for thirumangai region
thalaivan – king
kalikanRi – thirumangai AzhwAr
kunRAdhu – not minimising any of the qualities
uraiththa – mercifully spoke
sIr – bhagavAn’s qualities
mannu – remaining firm
sem – beautiful
thamizh mAlai – thamizh garland
vallAr – those who can learn with meanings
thirumAmagaL than – periya pirAttiyAr’s
aruLAl – by mercy
ualagil – in this world
thEr – mahAratha (great charioteers)
mannarAy – being kings
oli – resounding
mA kadal – by huge ocean
sUzh – being surrounded
sezhu – beautiful
nIr – having water
ulagu – earth
ANdu – rule over
thigazhvargaL – will shine.

Simple translation

thirumangai AzhwAr, the king of thirumangai region which is having huge fertile field which is remaining dark (well grown), mercifully spoke this beautiful garland of ten pAsurams without minimising any of the qualities of poetry, on paramESvara viNNagaram which was attained by pallava king who had ancient, firm fame on earth. Those who can learn these pAsurams which are firmly filled with bhagavAn’s qualities, with their meanings, will remain as kings who are great charioteers, and shiningly rule over earth which is surrounded by resounding ocean filled with beautiful water.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

pAr … – On paramESvara viNNagara, where pallava king who had ancient, well established fame on earth, surrendered.

kAr … – The town has pregnant fields [dark – well grown]. Just as mukthAthmAs will always remain 25 years old. It is said in periya thirumozhi 10.1.1 “karunel sUzh kaNNamangai” (thirukkaNNamangai which is surrounded by dark paddy crops).

kunRAdhu … – Whatever qualities mentioned for poetry, there is no shortcoming in any of that; those who are well versed in the thamizh garland which was mercifully composed in such manner; by the grace of periya pirAttiyAr, they will be great charioteer kings in this world and rule over the earth which is surrounded by ocean.

thigazhvargaLE – Will become radiant. To not waste such wealth/control, they will get to use them for the sake of bhAgavathas just as AzhwAr did.

Thus, with this decad, it is explained that since this dhivyadhESam is dear to sarvESvaran, it is refuge and it is refuge for all. That is – only those who have noble qualities such as Samam, dhamam etc are qualified to surrender; this abode is such that even those who are without such qualities, will humbly surrender here.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.9.9 – piRaiyudai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

piRaiyudai vANudhal pinnai thiRaththu munnE
orukAl seruvil urumin
maRaiyudai mAlvidai Ezh adarththARku idandhAn
thadam sUzhndhu azhagAya kachchi
kaRaiyudai vAL maRa mannar kedak
kadal pOl muzhangum kural kaduvAyp
paRaiyudaip pallavar kOn paNindha
paramEchchura viNNagaram adhuvE

Word-by-Word meanings

piRai – crescent like
vAL – lustre
udai – having
nudhal – having forehead
pinnai thiRaththu – for nappinaip pirAtti
munnE orukAl – once previously
seruvil – in battle
urumin – thunder like voice
maRai – enmity
udai – having
mAl – big
vidai Ezhu – seven bulls
adarththARku – for the one who killed
idam thAn sUzhndhu azhagAya kachchi – beautiful kAnchIpuram surrounded by ponds, is the abode
kaRai udai – having stains
vAL – sword
maRam – having great anger
mannar – kings
keda – to be destroyed
kadalpOl – like ocean
muzhangum – making belligerent noise
kural – voice
kadu vAy – having hard mouth
paRai – a percussion instrument,
udai – having
pallavarkOn – pallava king
paNindha – surrendered
paramEchchura viNNagaram – paramESvara viNNagaram

Simple translation

Once previously, emperumAn killed seven huge bulls which were having thunder like voice and enmity, in battle for nappinnaip pirAtti who is having lustrous crescent like forehead; the abode of such emperumAn is paramESvara viNNagaram in beautiful kAnchIpuram surrounded by ponds, where pallava king, who is having a percussion instrument which has hard mouth and which has a voice like the belligerent noise of ocean to destroy the kings who were having stained swords and great anger, surrendered.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

piRai … – For nappinnaip pirAtti who is having a crescent like forehead which is lustrous, once previously, in a battle, killed the huge bulls which appear like thunder and were mischievous. Also explained as the bulls which came with enmity.

kaRai … – To kill kings who were holding swords which pierced through the bodies of enemies and did not have opportunity to clean those swords, and who have great anger; having a percussion instrument which makes a sound similar to the belligerent noise of an ocean and which has a hard mouth which will make those who heard the sound become destroyed and run away, tied to his waist – this appears similar to emperumAn having the percussion instrument tied to his divine waist as said in periya thirumozhi 11.5.6 “kanRap paRai kaRanga” (sounding the percussion instrument to wither the hearts of enemies).

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.9.8 – kudaiththiRal

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

kudaith thiRal mannavanAy orukAl
kurangaip padaiyA malaiyAl kadalai
adaiththavan endhai pirAnadhu idam
aNi mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi
vidaiththiRal villavan nenmeliyil
veruvach cheruvEl valangaip pidiththa
padaiththiRal pallavar kOn paNindha
paramEchchura viNNagaram adhuvE

Word-by-Word meanings

kudai – white victorious umbrella
thiRal – having strength
mannavanAy – being chakravarthith thirumagan (son of emperor dhaSaratha)
orukAl – when rAvaNa separated pirAtti
kurangai – monkeys
padaiyA – having as army
malaiyAl – with rocks
kadalai – ocean
adaiththavan – one who stopped (built bridge)
endhai pirAnadhu – for my clan’s lord
idam – abode
aNi – beautiful
mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi – beautiful kAnchIpuram surrounded by mansions
vidai – like a bull
thiRal – having strength
nenmeliyil – and being the one who has capital city named nenmeli
villavan – king named villavan
veruva – to fear
seru – weapon for battle
vEl – spear
valangaip pidiththa – one who held in his right hand
padai – to handle weapons
thiRal – one has the strength
pallavarkOn – pallava king
paNindha – surrendered
paramEchchura viNNagaram – paramESvara viNNagaram

Simple translation

The abode for my clan’s lord who is having white victorious umbrella and strength, being chakravarthith thirumagan, when rAvaNa separated pirAtti, having monkeys as his army, stopped the ocean with rocks, is paramESvara viNNagaram in beautiful kAnchIpuram which is surrounded by beautiful mansions, where pallava king who had the strength to handle weapons and who held spear, which is a weapon for battle, in his right hand, to cause fear in the king named villavan who had bull-like strength and a capital city named nenmeli, surrendered.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

kudaith thiRal … – Being chakravarthith thirumagan who has white victorious umbrella and great strength.

kurangaip padaiyA – Having monkeys which fear battle, as the army and having rocks which will submerge in water, to build a bridge across the ocean.

endhai … – the abode of my father and my benefactor.

aNi mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi – beautiful kAnchIpuram surrounded by beautiful mansions

vidai … – villavan who had strength like that of a bull, feared in his capital city named nenmeli; pallava king held the spear in his right hand as a weapon in the battle.

padaith thiRal … – pallava king who has the skill to handle weapons.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.9.7 – ilagiya nILmudi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

ilagiya nILmudi mAvali than peru vELviyil
mAN uruvAy munanAL
salamodu mAnilam koNdavanukku idandhAn
thadam sUzhndhu azhagAya kachchi
ulagudai mannavan thennavanaik
kanni mAmadhiL sUzh karuvUr veruva
pala padai sAya venRAn paNindha
paramEchchura viNNagaram adhuvE

Word-by-Word meanings

ilagiya – shining
nIL – tall
mudi – having crown
mAvali than – mahAbali’s
peru vELviyil – in the great yAgam
mAN uruvAy – being in the form of vAmana [dwarf]
muna nAL – previously
mA – vast
nilam – earth
salamodu – with water
koNdavanukku – for the one who accepted and measured
idam thAn – abode
thadam sUzhndhu azhagAya kachchi – beautiful kAnchIpuram surrounded by ponds
kanni – eternal
mA madhiL – with huge forts
sUzh – surrounded by
karuvUr – karuvUr
veruva – to fear
pala padai – four types of armies
sAya – to be finished
ulagudai – for the whole world
mannavan – the king
thennavanai – pANdiyan
venRAn – one who defeated
paNindha – surrendered
paramEchchura viNNagaram – paramESvara viNNagaram

Simple translation

The abode of emperumAn who previously in the form of vAmana accepted the vast earth with water in the great yAgam of mahAbali who was having tall crown, and measured the same, is paramESvara viNNagaram in beautiful kAnchIpuram surrounded by ponds, where pallava king who defeated pANdiya king who was the ruler of the whole world in karuvUr which had eternal, huge forts, to fear and to finish the four types of armies, surrendered.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

ilagiya … – In the sacrificial altar of mahAbali who was wearing radiant crown which indicates that he is the king of all, assuming the form which is well-used to begging, previously, when water fell on his hand, emperumAn accepted the vast earth and measured it.

ulagudai … – To frighten karuvUr which was surrounded by huge fort, pallava king defeated pANdiyan who was the controller of the whole world, and destroyed his armies. Such pallava king surrendered to paramESvara viNNagaram.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.9.6 – thiN padai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

thiN padaik kOLariyin uruvAyth
thiRalOn agalam seruvil muna nAL
puN padap pOzhndha pirAnadhu idam
poru mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi
veNkudai nIzhal sengOl nadappa
vidai velkodi vERpadai mun uyarththa
paNbudaip pallavar kOn paNindha
paramEchchura viNNagaram adhuvE

Word-by-Word meanings

thiN – strong (divine nail)
padai – weapon
kOL – having strength
ariyin uruvAy – being in the form of narasimha
thiRalOn – very strong hiraNya’s
agalam – chest
muna nAL – previously
seruvil – in battle
puN pada – to become wounded
pOzhndha – split
pirAnadhu – for the benefactor
idam – abode
poru – joined with each other
mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi – beautiful kAnchIpuram surrounded by mansions
veN kudai nIzhal – under the white umbrella signifying being an emperor
sengOl nadappa – having his orders carried out
vel – showing victory
vidaik kodi – snake flag
vEl – spear
padai mun – in front of the army
uyarththa – one who raised high
paNbu udai – having beautiful nature
pallavarkOn – pallava king
paNindha – surrendered
paramEchchura viNNagaram – paramESvara viNNagaram

Simple translation

Being in the form of narasimha having strong weapon and strength, previously in the battle, split the chest of very strong hiraNya to wound it; the abode of such benefactor is paramESvara viNNagaram in beautiful kAnchIpuram surrounded by mansions joined with each other, where pallava king who was having his orders carried out under the white umbrella signifying being an emperor, who is having beautiful nature and who raised high the snake flag and spear in front of the army, signifying victory.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

thiN padai … – Being narasimha, having the divine nail as weapon which will not fear hiraNya’s body, to cause wound in very strong hiraNya’s chest in the battle.

poru … – poru – match; being joined with each other.

veN kudai … – Having the strength to conduct his orders in the country, with only his white victorious umbrella. vidai, vidam, viRal. vidai – young snake; vidam – poison, implies snake; viRal – having strength, one who previously raised the flag which implies victory and the spear.

paNbu udai … – Having beautiful nature. Surrendered by such pallava king.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org