Daily Archives: September 26, 2021

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 6.10 – ఉలగముణ్డ

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 5.8 – ఆరావముదే

srinivasan -ahzwar

శరణాగతి చేయునపుడు, భగవానుడికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వారి దివ్య మంగళ గుణాలను కీర్తిస్తూ నొక్కిచెప్పాలి, ఉపాయాంతరములను ఎంచుకోక మరే ఇతర ఆశ్రయం లేక తమ నిస్సహాయతని నొక్కి చూపిస్తూ  పిరాట్టి యొక్క పురుషాకారము (శిఫార్సు) తో భగవానుడి దివ్య చరణాల యందు శరణాగతి చేయాలి. అటువంటి పరిపూర్ణమైన శరణాగతి  తిరువేంగడముడైయానుడి యందు ఆళ్వారు ఈ పదిగములో చేశారు.

మొదటి పాశురము: “అన్ని లోకాలను రక్షించగలిగే లక్షణము ఉన్న నీవు తిరుమలలో వెలసి ఉన్నావు. నీవు కృపతో, నీ దాసుడినైన నాకు నిన్ను పొందే మార్గాన్ని చూపించుము”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఉలగం ఉండ పెరువాయా ఉలప్పిల్‌ కీర్తి అమ్మానే
నిలవుం శుడర్‌ శూళ్‌ ఒళి మూర్తి నెడియాయ్‌ అడియేన్‌ ఆరుయిరే!
తిలదం ఉలగుక్కాయ్‌ నిన్ఱ తిరువేంగడత్తు ఎమ్పెరుమానే!
కుల తొల్‌ అడియేన్‌ ఉన పాదం కూడుమాఱు కూఱాయే

ప్రళయకాలములో గొప్ప ఆత్రుతతో సమస్థ లోకాలను తనలో దాచుకునేందు సాధనముగా వాడిన దివ్య అదరములు / నోరు కలిగి ఉన్న ఓ భగవానుడా!  అంతులేని కీర్తిప్రతిష్ఠ, సహజ స్వామిత్వము ఉన్న ఓ భగవానుడా!  దివ్య శోభతో నిండిన దివ్య స్వరూపము ఉన్నవాడా!  సౌందర్యము మొదలైన వాటితో నిత్యము ప్రకాశిస్తూ అపరిమితమైన కీర్తి ఉన్నవాడా! నాకు సంపూర్ణ ప్రాణాధారమైన ప్రాణ వాయువా!  నుదిటిపైన  తిలక రూపములో మొత్తము ప్రపంచానికే ఉర్ద్వాపుండ్రముల రూపంగా నీ స్వామిత్వాన్ని నాకు వెల్లడిచేస్తూ తిరుమలలో నిలుచొని ఉన్న ఓ నా భగవానుడా! అతి ప్రాచీన పరంపర నుండి వస్తున్న ఈ దాసుడికి నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునే మార్గాన్ని అనుగ్రహించుము.

రెండవ పాశురము: “ఏమైనా అడ్డంకులు ఉంటే వాటిని నీవు తొలగించి, ని దివ్య పాదాల యందు నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

కూఱాయ్‌ నీఱాయ్‌ నిలనాగి, కొడువల్‌ అశుర ర్కులం ఎల్లాం
శీఱా ఎరియుం తిరునేమి వలవా తెయ్వ క్కోమానే
శేఱార్‌ శునై త్తామరై శెందీ మలరుం తిరువేంగడత్తానే!
ఆఱా అన్బిల్ అడియేన్‌ ఉన్‌ అడిశేర్‌ వణ్ణం అరుళాయే

అతి బలమైన క్రూర రాక్షసులను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మట్టిలో కలిపి, ఇంత చేసిన తరువాత కూడా తన కోపము చల్లారని శౌర్య సంపద ఉన్న దివ్య తేజోమయమైన చక్రాయుధాన్ని నియంత్రించు చున్న సర్వశక్తి సంపన్నుడవైన ఓ భగవానుడా! ఓ నిత్యసూరులకు ప్రభువా! ఎర్రటి జ్వాల వర్ణముతో వికసించిన తామర పువ్వుల మడుగులు  ఉన్న తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఓ భగవానుడా! నీ దివ్య పాదాలను చేరుకోవాలని తపించిపోతూ నీపై అంతులేని ప్రేమను పెంచుకున్న ఈ దాసుడిని దయగా అనుగ్రహించుము.

మూడవ పాశురము: “నీవు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయనప్పుడు, నీవు అడిగినదల్లా నేను ఎలా ఇవ్వగలను?” అని ఎంబెరుమాన్లు పలుకగా, ఆళ్వారు సమాధానమిస్తూ ఇలా అన్నారు, “ఎంతో మంది విశిష్ట వ్యక్తులు నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఆనందిస్తుండగా,   నీవు నన్ను ఎంచుకున్నావు; అదేవిధంగా, దయతో నీవు నా కోరికను తీర్చాలి”, అని వేడుకుంటున్నారు.

వణ్ణ మరుళ్‌ కొళణి మేగ వణ్జా! మాయ వమ్మానే!
ఎణ్జం పుగుందు తిత్తిక్కుం అముదే! ఇమైయోర్‌ అదిపదియే!
తెణ్ణల్‌ అరువి మణి పొన్‌ ముత్తలైక్కుం  తిరువేంగడత్తానే !
అణ్ఞలే! ఉన్‌ అడిశేర అడియేఱ్కు ఆవావెన్నాయే!

సర్వోన్నతుడైన భగవానుడు అత్యద్భుత గుణాలకు నిలయుడు, మేఘ వర్ణముతో చూసేవారిని మైమరిపించే స్వరూపము కలిగి ఉంటాడు; ఆతడు హృదయాలలోకి ప్రవేశించే తీపి తేనె లాంటివాడు; నిత్యసూరులను తన స్వరూపంతో ఆనందింపజేయువాడు; స్పష్టమైన మణి మాణిక్యాలు, రత్నాలు, ముత్యాలు, బంగారము పొంగి పొరలుతున్న ఆకర్షణీయమైన జలపాతాలు ఉన్న తిరుమాలలో  సర్వోన్నత భగవానిడిగా వెలసి ఉన్నాడు; నీ స్వామిత్వాన్ని అతి సునాయాసముగా తిరుమలలో వ్యక్తపరుస్తున్న ఓ భగవానుడా! మాపై జాలిపడి, మాకు తగిన గమ్యమైన నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునేలా దయతో మమ్మల్ని అనుగ్రహించుము!

నాలుగవ పాశురము:  “నిన్ను చేరుకునే సాధనములు నాలో లేవు; కావున నీవొక సాధనాన్ని ఇచ్చి నన్ను దయతో అనుగ్రహించాలి”. “ఎటువంటి భేదము చూపకుండా ప్రతి ఒక్కరి అడ్డంకులను తొలగించే నీవు కృపతో,

నేను నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునేలా చూడాలి” అని కూడా ఆళ్వారు ప్రార్థించినట్లు వివరించబడింది.

ఆవా! ఎన్నాదులగత్తె అలైక్కుం అశురర్‌ వాణాళ్మేల్‌
తీవాయ్‌ వాళి మళై పొళింద శిలైయా! తిరుమా మగళ్‌ కేళ్వా
తేవా! శురర్గళ్‌ ముని క్కణంగళ్‌ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే !
పూవార్‌ కళల్గళ్  అరువినైయేన్‌  పొరుందుమాఱు పుణరాయే

ప్రపంచాన్ని దగదగలాడించిన కౄర రాక్షసులపై అగ్ని ధరించిన బాణాల వర్షం కురిపించే శ్రీ సారఙ్గము ధరించిన ఓ భగవానుడా! పరాక్రమవంతుడు, అతిలోక సుందరుడు తనకు తగిన భర్తగా పొందినది శ్రీమహాలక్ష్మి, అలాంటి శత్రువులను వధించిన తరువాత సంతృప్తిపడుతూ దివ్య ముఖ కాంతిని వెదజల్లువాడా! సకల దేవతలు, ఋషులు కోరుకునేవాడు తిరుమాలలో కొలువై ఉన్నాడు. జయించలేని నా పాపాలెన్నో,  పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంరించి ఉన్న నీ దివ్య పాదాలను చేరకుండా నన్ను ఆపుతున్నాయి; దయతో నీ దివ్య పాదాలను చేరుకునే మార్గాలను నాకు నేర్పుము.

ఐదవ పాశురము: “భక్తుల రక్షణ సునాయాసముగా నిర్వర్తించే నీ దివ్య పాదాలను నేను ఎప్పుడు చేరుకుంటాను?”, అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

పుణరా నిన్ఱ మరమేళ్ అన్ఱెయ్ద ఒరువిల్‌ వలవావో!
పుణరేయ్‌ నిన్ఱ మరమిరండిన్ నడువే పోన ముదల్వావో!
తిణరార్‌ మేగమెన క్కళిఱు శేరుం తిరువేంగడత్తానే!
తిణరార్‌ శార్ఙ్గత్తున పాదం శేర్వదడియేన్‌ ఎన్నాళే?

సర్వ శ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అయిన భగవానుడు ఆ రోజు ఏడు మారామరములను వధించాడు; విశ్వ కారకుడైన అతడు చిన్న పసివాడిగా రెండు మహావృక్షముల మధ్యనుండి ప్రాకి వెళ్ళాడు;  దట్టమైన మేఘాల మాదిరిగా ఏనుగుల సమూహాలున్న తిరుమలలో విరాజిల్లి ఉన్న ఓ భగవానుడా! దివ్య శ్రీ సారఙ్గము ధనుస్సుని ధరించి ఉన్న నిన్ను నీ దివ్య పాదాలను ఈ సేవకుడు ఎప్పుడు చేరుకుంటాడో?

ఆరవ పాశురము:  “శ్రీవైకుంఠములో నాకు కైంకర్యము చేయాలనుకోవడం అందరికీ లక్ష్యమే, కాదా?” అని భగవానుడు అడుగుతున్నారు. దానికి ఆళ్వారు స్పందిస్తూ “ఎంతో కోరికతో కొందరు శ్రీవైకుంఠము నుండి తిరుమలకు దిగి వచ్చి నీకు సేవలందిస్తున్నారు కదా? తిరుమలలో నిన్ను సేవించే భాగ్యము నాకెప్పుడు కలుగుతుంది?” అని అభ్యర్థిస్తున్నారు. “నీపై భక్తిలేని దేవతలు కూడా సేవించాలనుకునే ఆకర్షణీయమైన నీ దివ్య చరణాలను నేను ఎప్పుడు పొందుతాను?”, అని కూడా ఆళ్వారు ప్రార్థించినట్లు వివరించబడింది.

ఎన్నాళే నాం మణ్ణళంద  ఇణై త్తామరైగళ్‌ కాణ్బదఱ్కెన్ఱు
ఎన్నాళుం నిన్టిమైయోర్గళ్‌ ఏత్తి ఇఱైంజి ఇనమినమాయ్
మెయ్న్నా మనత్తాల్‌ వళిపాడు శెయ్యుం తిరువేంగడత్తానే!
మెయ్ న్నా ఎయ్ది ఎన్నాళ్ ఉన్‌ అడిక్కణ్‌ అడియేన్‌ మేవువదే?

“అతి సులభుడివి, సమస్థ లోకాలను కొలిచిన నీ దివ్య పాదయుగళిని మేము ఎప్పుడు చూస్తామో? అని నిత్యాసూరుల సమూహాలు నిత్యమూ భక్తితో నిలబడి భగవానుడిని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. తిరుమలలో ఉండి  వారిచే ఈ విధిగా ఆరాధించబడుతూ  సేవించబడుతున్న ఓ భగవానుడా! నీ విశేష సేవకుడినైన నేను నీ దివ్య పాదాలను ఎప్పుడు చేరుకుంటానో?

ఏడవ పాశురము: “నిన్ను చేరడానికి ఏ విధమైన ఇతర మార్గాలను అనుసరించలేదు, నీ పరమానందాన్ని అనుభవించకుండా నేను ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను” అని ఆళ్వారు అంటున్నారు.

అడియేన్‌ మేవి అమర్గిన్ఱ అముదే! ఇమైయోర్‌ అదిబదియే!
కొడియా అడు పుళ్‌ ఉడైయానే !కోల క్కనివాయ్‌ ప్పెరుమానే!
శెడియార్‌ వినైగళ్‌ తీర్‌ మరుందే ! తిరువేంగడత్తు ఎమ్పెరుమానే!
నొడియార్‌ పొళుదుం ఉన పాదం కాణ నోలాదాఱ్ఱేనే

భగవానుడిని చేరి అనుభవించడం నాకు నిత్యము పరమానందకరమైనది; అతను నిత్యసూరులను నియంత్రించే ఆధిపత్యాన్ని కలవాడు; గరుడాళ్వాన్ నిత్యము భగవానుడి వద్ద ఉండి, ధ్వజ రూపముగా భక్తుల శత్రువులను పారద్రోలుతాడు; ఎర్రగా పండిన పండువలే అందమైన అధరములతో నిత్యానందాన్ని కలిగించే గొప్పతనము కలిగి ఉన్నవాడు అతడు;  దట్టమైన పొదలలా పెరిగిన నా పాపాలను తొలగించగల ఉత్తమ ఔషధములా తిరుమలలో కొలువై ఉన్న ఓ భగవానుడా! నన్ను దాసునిగా స్వీకరించగల వాడవు నీవొక్కడివే. నీ దివ్య చరణాలను దర్శించుకోవాలని నేను ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోయినా, వాటిని చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఉండలేకపోతున్నాను.

ఎనిమిదవ పాశురము: “నీవు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయనప్పుడు, ‘నేను ఇక భరించలేను’” అని చెబితే ఫలితం దొరుకునా?” అని భగవానుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు.  ఆళ్వారు స్పందిస్తూ “మిత సామర్థ్యములు ఉన్న బ్రహ్మ మరియు ఇతరులు వారి అకించన్యం (వారిలో ఏమీ లేకపోవడం) ను ఉదహరించి వారి వారి కోరికలు నెరవేర్చుకోవట్లేదా? దయచేసి వచ్చి నా బాధలను తొలగింపుము”.

నోలాదాఱ్ఱేన్‌ ఉన పాదం కాణవెన్ఱు నుణ్ణుణర్విన్
నీలార్‌ కండత్తమ్మానుం నిఱై నాన్ముగనుం ఇందిరనుం
శేలేయ్‌ కణ్ఞార్‌ పలర్‌ శూళ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే!
మాలాయ్ మయక్కి అడియేన్‌ పాల్, వందాయ్‌ పోలే వారాయే

సర్వజ్ఞుడు, సూక్ష్మమైన విషయాలను కూడా గమనించగలిగేవాడు కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ప్రాముఖ్యత పొంది నీలకంఠుడు అయ్యాడు, సృష్టించగల పరిజ్ఞానము ఉన్న చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వీరికి తండ్రి, ముల్లోకాల ఐశ్వర్యము తన యందు ఉన్న ఇంద్రుడు, వీరందరూ ఆ భగవానుడిని “నీ దివ్య చరణాలను దర్శించుకోవాలని మేము ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోయినా, వాటిని చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేకపోతున్నాము” అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇటువంటి దేవతలు మీనము వంటి నేత్రము ఉన్న వారి పత్నులు (పార్వతి, సరస్వతి, సచి మొదలైన) లతో పాటు వారు అర్పిస్తున్న శరణాగతిని, ప్రార్థనలను అందుకుంటున్న ఓ తిరుమలవాసా! నల్లని కృష్ణుడిగా వచ్చి నీ లీలలతో ప్రతి ఒక్కరినీ మంత్రముగ్దులను చేసినట్లే, నీకే అంకితమై నీవు లేకుండా ఉండలేని నా వైపు నీవు ఒక చూపు చూడాలి!

తొమ్మిదవ పాశురము: “అతి సుందరమైన ఆకర్షణ కలిగి ఉన్న నీ దివ్య పాదాలను నేనెప్పటికీ వదిలిపెట్టను” అని ఆళ్వారు చెబుతున్నారు.

వందాయ్‌ పోలే వారాదాయ్‌ వారాదాయ్‌ పోల్‌ వరువానే
శెన్‌ తామరై క్కణ్‌ శెంగని వాయ్‌ నాఱ్ఱోళముదే ఎనదుయిరే
శిందామణిగళ్‌ పగరల్లెప్పగల్‌ శెయ్‌  తిరువేంగడత్తానే
అందో అడియేన్‌ ఉన పాదం అగలగిల్లేన్‌ ఇఱైయుమే

నీవు దగ్గరకు వచ్చినట్టే వచ్చి మాయమౌతావు, నా అకించన్యం (ఏ సామర్థ్యం లేకుండుట) తో “నీవు ఇక రావు, సాధ్యం కాదు” అని భావించిన వెంటనే వచ్చి వినయంగా ముందు నిలుచుంటావు. నీ దివ్య ఆకర్షణతో ఎర్రటి దివ్య కమల నేత్రాలతో, నిండుగా పండిన ఎర్రటి పండులా ఆనందపరచే నీ పెదవులతో “మామేకం శరణం వ్రజ” అని పలుకుతున్న నీ దివ్య అదరములు, “సుగాడం పరిషస్వజే” అని నీ భక్తులను ఆలింగనం చేసుకునే నీ దివ్య చతుర్భుజములతో నాకిప్పుడు స్పష్టముగా వ్యక్తమగుతున్నావు, నిరంతరము నాకు శక్తినిచ్చి నన్ను నిలబెట్టావు. కోరికలను ఫలింపజేసి తమ మెరుపుతో రాత్రిని పగలుగా మార్చే మణి మాణిక్య రాసులతో సుసంప్పన్నముగా వెలుగుతున్న తిరుమలలో నివాసుడై ఉన్న ఓ నా భగవానుడా!  అయ్యో! వేరే ఏ ఆశ్రయాన్ని అశించని నేను, నీకు సంపూర్ణ శరణాగతి చేసి, నీ దివ్య పాదాలను ఒక్క క్షణం కూడా వదలలేకపోతున్నాను. ‘అంధో’ అనగా ఆళ్వారు ఆశ్చర్యపోతున్నట్లు సూచన “విరహ వేదనలో ఇంత తపిస్తున్నా కానీ, నా కోరికను నీకు ఇంత విడమరచి చెప్పాల్సి వస్తుంది!”

పదవ పాశురము: “వేరే ఎక్కడ శరణు వేడకుండా, పురుషాకరము (పిరాట్టి) మరియు తగిన గుణాలున్న నీ దివ్య పాదాలకు నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను”, అని ఆళ్వారు తిరువేంగడముడైయానుడికి సంపూర్ణముగా శరణాగతులైనారు.

అగలగిల్లేన్‌ ఇఱైయుం ఎన్ఱు అలర్మేల్‌ మంగై ఉఱై మార్బా!
నిగరిల్‌ పుగళాయ్‌ ! ఉలగం మూన్ఱుడైయాయ్‌ ! ఎన్నై ఆళ్వానే!
నిగరిల్‌ అమరర్‌ ముని క్కణంగళ్‌ విరుంబుం తిరువేంగడత్తానే!
పుగల్‌ ఒన్ఱిల్లా అడియేన్ ఉన్‌ అడిక్కీళ్‌ అమర్ న్దు పుగుందేనే

పద్మము నుండి జన్మించుటచే అతి కోమలమైన నీ దివ్య పట్ట మనిషి శ్రీమహాలక్ష్మి నీ దివ్య వక్ష స్థలములో నివాసమై ఉన్న ఓ భగవానుడా! లక్ష్మి  ఒక్క క్షణం కూడా నీ వక్ష స్థలముని విడిచి ఉండని ఓ భగవానుడా!  సాటిలేని వత్సల్యం కలవాడా! మూడు రకాల చేతనములు, అచేతనములకు స్వామిత్వం కలవాడా! ఎన్నో లోపాలున్న నన్ను కూడా స్వీకరించగల సౌశీల్యము ఉన్నవాడా! సాటిలేని ఋషులు మరియు అమరులు గొప్ప కోరికతో ఆరాధించే  తిరుమలలో పరిపూర్ణ సౌలాభ్యముతో కొలువై ఉన్నవాడా! ఉపాయాంతరములు, ఏ ఇతర రక్షణ లేకుండా అనన్యశరణుడిగా ఉన్న నేను, నీ దివ్య పాదాల యందు శరణాగతి చేసి, కేవలము కైంకార్య సంకల్పముతో వాటి క్రింద కూర్చున్నాను.

పదకొండవ పాశురము: “ఈ పదిగాన్ని నేర్చుకొని పఠించిన వారందరూ పరమపదానికి చేరుకొని, కైంకర్యముతో పట్టాభిషేకితులై నిత్య సేవలో పాల్గొంటారు” అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

అడిక్కీళ్‌ అమర్ న్దు పుగుందు అడియీర్‌ ! వాళ్మిన్‌ ఎన్ఱెన్ఱరుళ్‌ కొడుక్కుం
పడిక్కేళ్‌ ఇల్లా ప్పెరుమానై  ప్పళన క్కురుగూర్‌ చ్చడగోపన్‌
ముడిప్పాన్‌ శొన్న ఆయిరత్తు తిరువేంగడత్తుక్కివై పత్తుం
పిడిత్తార్‌ పిడిత్తార్‌ వీఱ్ఱిరుందు పెరియ వానుళ్‌ నిలావువరే

సర్వోన్నతుడైన భగవానుడు  సాటిలేని రీతిలో, “భక్తులారా! నా దివ్య చరణాల క్రింద చేరండి, అనన్యసాదనులు మరియు అనన్య ప్రయోజనులై నిత్యానందాన్ని పొందండి” అని ఎంతో కృపను అనుగ్రహిస్తున్నారు; సుసంపన్నమైన నీటి వనరులతో అలరాడే ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వర్లు, తాను పాడిన వెయ్యి పాశురములలో,  తన కోరికలన్నిటినీ నెరవేర్చమని కోరుతూ ఆ తిరుమలవాసుడి గురించి ఈ పది పాసురములలో పాడారు; ఈ పాశురములను వాటి అర్ధాలతో సహా అనుసంధానము చేసినవారు, “పరమవ్యోమ” అనే పదాన్ని సూచిస్తూ అనంతమైన పరమపదమును పొంది పరమానందాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్పబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-6-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 19

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous part – 18 – Part 2 kAr vaNNam thirumEni

Introduction

She said those words in previous pAsuram indicating that she agreed to her daughter’s state, after the daughter did not heed her words of advice, by sayingidhu anRO niRaivu azhindhAr niRkum ARu”. Those who came to inquire, said, “Even though she did not behave suiting her womanliness, you could have told her that the one she loves is interested in periya pirAttiyAr. Such One would not consider you”. Mother replies, “I have even told her that. That gave only the opposite result. That He is the husband of SrIdhEvi became the reason for her to go to the place of His residence” – this is in this pAsuram.

muRRArA vanamulaiyAL pAvai mAyan
moyyagalaththuLLiruppAL ahdhum kaNdum
aRRAL than niRaivazhindhAL AvikkinRAL
aNiyarangam AdudhumO thOzhee! ennum
peRREn vAychchol iRaiyum pEsak kELAL
pEr pAdith thaN kudanthai nagarum pAdi
poRRAmaraik kayam neerAdap pOnAL
poruvaRRAL en magaL um ponnum ahdhE         19

Word by word meaning

ahdhu kaNdum – Even after having seen
muRRu ArA vanam mulaiyAL – One who is having beautiful not fully-grown-out bosom and being the woman having the nature of womanliness, that is, periya pirAttiyAr to be
moy agalaththuL iruppAL – living well set in the beautiful divine chest
mAyan – of emperumAn who is marvellous,
poru aRRAL en magaL – my daughter who is matchless
aRRAL – has set herself up to be for Him and only for Him.
than niRaivu azhindhAL – She ignored the completeness (of womanliness of waiting for Him to show up);
AvikkinRAL – she is sighing;
thOzhee! aNi arangam AduthumO ennum – Oh friend! shall we mingle with and enjoy the grand city of thiruvarangam! she says.
peRREn – I, the mother, who gave birth to her,
vAy sol pEsa – told a few words of advice,
kELAL iRaiyum – does not listen even a little by lending her ears.
pEr pAdi – singing about the city of thiruppEr,
thaN kudanthai nagar pAdiyum – and singing about the pleasant city of thirukkudanthai
pOnAL – she got up and went
neer Ada – to immerse and experience in the water
pon thAmarai kayam – of tank full of golden lotus flowers;
um ponnum agdhE? – Is the nature your daughter too is of this way?

vyAkyAnam

muRRArA vana mulaiyAL – This is talking about the beauty of pirAtti that makes emperumAn engage in Her.

muRRArA-mulai – The divine bosom that is not full grown by breaking the barrier. Growing by breaking the barrier is – about not having a barrier in the inner/bottom part of the place where it grows. By this it says that she is having the right age for the age of emperumAn. As said in “yuvAkumAra: [Ruk. ash.2-2-25]” (vishNu is of the age of youth, and just above the childish stage), emperumAn’s age would be such that He has just reached the state of youth. As said in ‘yuvathiScha kumAriNee’ (pirAtti is of the age of youth, but not crossed the childish stage as well), thus being just about a bit younger to His stage. Considering that She is a bit younger, AzhvAr says muRRArA vanamulai.

As said in ‘sadhaikarUpa rUpAya [vishNu purANam 1-2-1]”, their age would always be of this stage. Even after ruling the kingdom for eleven thousand years, for pirAtti and perumAL (SrI rAmar) this was the stage of their age. If so, were they not of small form in childhood, and also would their form deteriorate later due to old age? Their form was smaller in their childhood state in order to be obedient to parents, but not because they would undergo changes in their true form. When their age (in this world) grew, they did not become old in form because they did not wish so, and none of their people were interested in seeing them in such form.

That their form was small during childhood, and then after reaching the initial state of youth, their form stayed so – is seen in SrI rAmAyaNam – as said in “unnaiyum okkalaiyil [periyAzhvAr thirumozhi 1.5.8]” by periyAzhvAr that even when kaNNan was a baby, both the childhood stage and the stage of youth (thangaL karuththAyina seydhu varum, in the same pAsuram), were experienced in him by periyAzhvAR.

vana mulaiyAL – That is, She who is having beautiful bosom. Reason for highlighting only this beauty as ‘vana mulai’ is – as said in ‘malarAL thanaththuLLAn [mUnRam thiruvanthAdhi – 3], is to show its greatness of sweetness such that emperumAn would be involved in this part and so not focus on other parts of Her beauty. He who is having qualities like gyAnam, Sakthi using which He rules nithya viBhUthi (SrI vaikuNtam), leelA viBhUthi (other worlds), is not able to measure the beauty of this one part of His dear pirAtti. He who is independent by nature, and who does not have any needs by nature, due to love towards Her, is being loving towards this one part of Her and being expectant about it.

As said in ‘guNAnurUpENa vilAsachEshtithai: [sthOthra rathnam – 38]” (with SrIdhEvi who is always experienced in Her full form, and who gives you wonder like new using Her qualities, beautiful form, and beautiful acts, and who is fit only for you in all states (of param, vyUham, vibhavam, etc), and being your treasure), all these qualities, form, beautiful actions are all becoming needless as He is involved in this one part of Her. By ‘uLLAn’ in this pEyazhvAr pasuram, it indicates emperumAn who is viBhu (omnipresent), is henpecked into this part of Her who is aNu (smallest form without any parts).

pAvai – She having natural womanliness. Her womanliness is such that even His greatness of being purushOththaman cannot change it.

mAyan – He who is of wonder. The wonder of Him who is naturally independent losing Himself to the part of Her, the wonder of Him who is naturally having all wishes fulfilled is expectant about one part of Her, the wonder of Him who is all-knowing and who can do anything is not being able to measure the extent of beauty of one part of Her – this word shows these wonders.

moy agalaththuL iruppAL – By ‘moy’, it means beauty. emperumAn having beautiful chest. pirAtti is well set in His divine chest, is the meaning. By previous phrase it talked about the greatness of Her bosom which He would not move away from even for a moment. In this phrase, it talks about His divine chest which She would not separate even for a moment, as said in “agalagillEn iRaiyum [thiruvAimozhi – 6.10.10]”. Like how He does not go for any other parts of Her than Her bosom, She too does not go anywhere except His divine chest.

She who is naturally having gyAnam and Sakthi like Him is One who is not able to consider any other part than His divine chest. She who is such that He the omnipresent is caught in one part of Her and is desperate like a thirsty person saying ‘water, water!’, is One who is not able to consider any other part than His divine chest. These can be said for Him too. His other attributes of form, and attributes of qualities are of no use to Her as She is focussed on His divine chest only. Him embracing Her divine bosom and staying enchanted, and Her embracing His divine chest and staying enchanted, Oh what a great enchanting togetherness this is!

iruppAL – Like how the lord is subservient to one part, the utmost servant is subservient to one part of Her lord. For the ever-auspicious divine form it is She who enables identification of Him as the lord. As said in “SrIvathsavakShA-nithyaSrI: [SrI rAmAyaNam – yudhDha kANdam – 114-15](perumAL having the maRu (mole) mark in His divine chest, having SrI dhEvi who never separates from Him), having Her set in His divine chest, and being Her husband is the factor that identifies Him, as the sarvESvaran. Saying that the other deities are of lower status is because they are not the husband of Her. (thirumazhisaip pirAn too divined the others as “thiruvillAth thEvarai [nAnmugan thiruvanthAdhi – 52]”).

uLLiruppAL – Being not only the identifying factor for His divine form, being the identifying factor for the true nature of divine paramAthmA that is inside that divine form. These two are the reasons for saying that their togetherness is our preference whether at the time of surrendering, doing services, or at the time experiencing and enjoying His true nature. Other pirAttis are together with Him as part of His vibhUthi (property/ownership). But SrIdhEvi is together in cases of svarUpam (His true nature / giving Him identity), rUpam (His form, in His divine chest), and vibhavam (during His incarnations).

ahdhum kaNdum aRRAL – When I told her that both of them behave like they have consumed thorn-apple (UmaththankAy) that they are crazily in love with each other, (so there is no use in your wishing to be with Him), my words brought the opposite effect in my daughter. Even after she saw that He and She don’t focus on anything other than each other.

Even after seeing Her nature as said in ‘na kaSchin nAparADhyathi [SrI rAmayaNam – yudhDha kANdam – 116-44]” (There is no one who have not committed sins), and even after seeing His nature of considering even the mistakes as good attributes as said in ‘kunRanaiya kuRRam seyyinum guNam koLLum [mudhal thiruvanthAdhi – 41]”, she became dedicated to none other than them. Even after seeing His stature she became dedicated to Him; even after seeing Her stature she became dedicated to Her; even after seeing the nature of their togetherness she became dedicated to that togetherness. Seeing His ways of “seydhArEl nanRu seydhAr [periyAzhvAr thirumozhi 4.9.2]”, she became fully dedicated to Him.

As said in “rAja-samSraya-vaSyanAm [SrI rAmAyaNam – yudhDha kaNdam – 113-36]“ ((who would get angry at) … servants of kings..?(no one would)), seeing His nature of considering mistakes as positive attributes, she became dedicated to Him.

Seeing their togetherness, seeing that both have consumed UmaththangAy fruit (~thorn-apple) (madly in love with each other that they behave like mad), she thought that there needs to be one person with them who is having clear mind, and so became dedicated to that togetherness.

ahdhum kaNdum aRRAL – (My) complaint about them to get her rid of her state, became the reason for dedication toward Him. He gave his divine chest for Her to rest, I said, and she said that is the reason for dedication toward Him (because it is clear that His divine chest is for His devotees), and said it is as per “en thirumagaL sEr mArvanE ennum ennudai AviyE [thiruvAimozhi – 7.2.9](Oh One having divine chest which SridhEvi resides in, Oh my love). Fulfilment of our enjoyment is in emperumAn and thAyAr’s togetherness only. So she got fully dedicated to that togetherness.

than niRaivu azhindhAL – Not only that she became dedicated to them, her unique nature of femininity got destroyed too, says mother. Either pirAtti’s attributes of joining us with Him, or emperumAn’s attributes of being the means to reach Him, is enough to destroy her completeness. Does it need to be told that both these attributes together would definitely destroy her status of completeness? Completeness is – given any situation, keeping her state intact and making Him lose His state and be madly in love with her. That completeness is now destroyed, says mother.

than niRaivu – The ocean has dried up, says she.

How do you know that her completeness has been destroyed? –

AvikkinRAL – She who (had the strength and) was trying to go to His place by asking ‘emperumAn thiruvarangam engE’, is now letting out a long sigh when He did not show up as soon as she thought about emperumAn and pirAtti’s togetherness.

aNi-arangam etc. – The daughter’s friend came near her after seeing her state, and after seeing her thinking as “He did not show up (even) after seeing my state; since mother would say words that are good for herself, she would not calm me down who is desperate to get Him”. Even though separated from him, she manages to stay strong by seeing her friend. This daughter, considering her desperation itself as a strong reason that she would not miss the opportunity of getting Him, gained strength, and says ‘Oh friend! We shall go to kOyil (thiruvarangam) and experience Him”, and thus prepares for going.

Adudhum – Let us bathe. For both those who suffer from the there types of difficulties in this world (ADhyAthmika, AdhiBaudhika, Adhidhaivika), and for those suffering due to separation, that divine place is their saviour. So she is talking about that place as a pond. Oh thOzhee! is addressing of her friend.

peRREn etc. – If I said a few words, she would not listen even if it is sweet to her.

peRREn vAychchol kELAL – Would listen to the words of His, and would listen to the words of her friend, but considering my giving birth to her as a reason, she would not listen to my words.

iRaiyum pEsak kELAL – She would not listen even if I talked words that are based on her state, nor would she listen even if i talked about the place she likes, that is, thiruvarangam periya kOyil.

kELAL – even if she is not doing what I asked of her, can’t she not at least listen to my words with ears? She did not do even that. When one decides that a person is not needed for them, then whatever valuable words that person says, they would not listen and follow.

pEr pAdi, etc. – What were the words of her who would not heed your words? She is talking about the food for the journey to periya kOyil, that is, other dhivya dhESams (present on the way). Those who lost their full sense would go in proper route also sometimes.

pEr pAdi – Due to her excess of interest in going to thiruvarangam, she is saying thiruppEr first instead of thirukkudanthai. when there is no hurdle (by mother), then it is but natural to be fully indulgent in experiencing Him, similar to saying ‘EthathsAmagAyannAsthE [thaiththirIyOpanishath, bRuguvalli 10-5]” ((those who got hurdles removed due to karmams and reached SrIvaikuNtam) would sing songs of vEdhas).

poRRAmaraik kayam neerAdap pOnAL – By adjectives “poRRAmraik kayam”, it talks about the nature of emperumAn that is experienced. Experts in thamizh say ‘sunaiyAdal’, ‘neerAttu’ to imply union of two. That is, she went to experience this.

pOnAL – In previous pAsuram – she asked for directions in ‘emperumAn thiruvarangam engE’, now how do you say pOnAL (she went)? – Only the body is present here. Her heart has gone there, says the mother. Daughter said about the place inaNi arangam AduthumO”; Now mother is saying ‘poRRAmaraik kayam’ to imply periya perumAL. As said in “thayarathan peRRa maradhaka maNith thadam [thiruvAimozhi – 10.1.8]”, and “vAsath thadam pOl varuvAnE [thiruvAimozhi 8.5.1]”, He is referred as thadam (water tank/pond).

Are you not a stopper of her going?

poru aRRAL – She crossed that state. poru – togetherness. After getting that togetherness with Him, she lost that connectedness with me. Or,

poru aRRAL en magaL – poru – comparable. She became incomparable. Even the One talked about earlier (SrIdhEvi) is not an equal to her. This is said too in “pinnai kol, nilamAmagaL kol thirumagaL kol piRanthittAL [thiruvAimozhi 6.5.10]”, (to imply that there is a small chance if the three dhEvis put together that they might equal nammAzhvAr).

um ponnum ahdhE? – Mother asks those who came to inquire – do those who are born from you have also got in to such state as that of my daughter?. Inner meaning of ‘um pon’ indicates the other AzhvArs. Saying “maththuRu kadai veNNai kaLavinil uravidai AppuNdu [thiruvAimozhi 1.3.1]” (In stealing the butter churned with great difficulty using the churning staff, ending in being tied in the chest) they fell in love thinking about vibhavAvathAram, whereas it is this daughter who melted to the archAvathAram. (So even she is not her equal is the thought). “nangaimeer” etc. (Even parAnkuSa nAyaki’s mother asked those who came to inquire – “nagaimeer neerum Or peN peRRu nalgineer..[thiruvAimozhi 4.2.9]”.

– – – – –

Translation by raghurAm SrInivAsa dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org