ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೩೧ ರಿಂದ ೩೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೩೧

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಕುಲಶೇಖರ  ಆೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್ ತೋನ್ಱಿಯ ಊರ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸೇರ್

ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ ಎನ್ಬರ್ ಮಣ್ಣುಲಗಿಲ್ – ಎನ್ ದಿಶೈಯುಂ

ಏತ್ತುಂ ಕುಲಶೇಖರನ್  ಊರ್ ಎನ ಉರೈಪ್ಪಾರ್

ವಾಯ್ತ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ    

ತಿರುಪ್ಪುಳ್ಳಂಭೂದಂಗುಡಿ  ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ಪೌರಾಣಿಕ ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ  ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆೞ್ವಾರ್  ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು  ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿವಂತರಾದ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಸುವ   ಕುಲಶೇಖರ ಆೞ್ವಾರ್ಗೆ ಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ  ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು.

ಪಾಸುರ ೩೨

ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು  ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಮನ್ನು ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಮಾಡತ್ ತಿರುಕುರುಗೂರ್

ಮಿನ್ನು ಪುಗೞ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ – ನನ್ನೆಱಿಯೋರ್

ಏಯ್ನ್ದ ಬತ್ತಿಸಾರರ್ ಎೞಿಲ್   ಮಾಱನ್ ಬಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್

ವಾಯ್ನ್ದು  ಉದಿತ್ತ  ಊರ್ಗಳ್ ವಗೈ  

ಭಕ್ತಿಸಾರರ್ ಎಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆೞ್ವಾರನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು  ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ . ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು  ಮಾಱನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು; ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಭಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಮೂವರು ಆೞ್ವಾರರುಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹೀಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ತಿರುಮೞಿಸೈ , ಉಜ್ವಲವಾದ ದಿವ್ಯ ಭವನಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ  ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಎಂಬ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ.

ಪಾಸುರಂ  ೩೩   

ಆಂಡಾಳ್ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಯೆತೋರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸೀರಾರುಮ್ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಸೆಲ್ವತ್  ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್

ಏರಾರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್   ಎನ್ನುಂ ಇವೈ – ಪಾರಿಲ್

ಮದಿಯಾರುಮ್   ಆಂಡಾಳ್  ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್

ಎದಿರಾಸರ್ ತೊನ್ರಿಯ ಊರ್ ಇಂಗು

ಖ್ಯಾತಿಭರಿತ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ತಿರುಕ್ಕೋಲೂರ್, ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್  ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ( ಎಂಪೆರುಮಾನರ  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ) ಪಡೆದ  ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಆಂಡಾಳ್ ,  

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು ಪರಮದೈವವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಎತಿರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಅವತರಿಸಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-31-33-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *