Daily Archives: December 24, 2020

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆళవందారులు మరియు నాథమునులు - కాట్టు మన్నార్ కోయిల్ఆళవందారులు మరియు నాథమునులు – కాట్టు మన్నార్ కోయిల్

పూజ్యనీయులైన ఆచార్య పురుషులు నాథమునుల మనముడైన ఆళవందారులు విశిష్థాద్వైత సిద్దాంతము/ శ్రీవైష్ణవ సాంప్రదాయము యొక్క గొప్ప పండితులు. వారు ప్రాప్యము మరియు ప్రాపకమునకు సంబంధించిన అత్యావశ్యక సూత్రములను  ద్వయ మహా మంత్రము యొక్క విస్తారమైన వివరణతో స్తోత్ర రత్నములో వెల్లడి చేశారు. ఇది మనకు అందుబాటులో ఉన్న మన పూర్వాచార్యుల మొట్టమొదటి సంస్కృత స్తోత్ర గ్రంథము.

ఇళైయాళ్వార్ని (శ్రీ రామానుజ) ఆళవందారుల శిష్యులుగా చేయాలనే కోరికతో పెరియ నంబి కాంచిపురానికి వెళ్తారు. తిరుక్కచ్చినంబి మార్గదర్శకత్వంలో దేవపెరుమాళ్ల కోసం కైంకర్య రూపంగా సాళైక్కినాఱు (ఒక బావి) నుండి తీర్థమును వారు (నీళ్లను) తీసుకొని వస్తుండేవారు. పెరియ నంబి స్తోత్ర రత్నములోని కొన్ని శ్లోకములు పఠిస్తుండగా విని ఆకర్శితులైన ఇళైయాళ్వార్, ఆ తరువాత  మన సాంప్రదాయములోకి ప్రవేశించెను. తరువాత కాలములో ఇళైయాళ్వారులు ఎంబెరుమానార్ గా పిలువబడ్డారు. ఈ ప్రబంధము పట్ల వారికి ఎనలేని ప్రీతి ఉన్న కారణముగా ఇందులోని కొన్ని వివరణ (గద్యము) లను వారి శ్రీవైకుంఠ గద్యములో ఉపయోగించారు.   

పెరియ వాచ్ఛాన్ పిళ్ళై ఈ దివ్య ప్రబంధానికి విశదమైన వ్యాఖ్యానము వ్రాశారు. ఈ స్తోత్రము యొక్క గోప్య అర్థములను పెరియ వాచ్ఛాన్ పిళ్ళై వారి వ్యాఖ్యానములో అనర్గళంగా వివరించారు. వారి వ్యాఖ్యానమాధారముగా ఈ శ్లోకముల సరళ వివరణ మనమిక్కడ ముందు ముందు చూస్తాము. 

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೨೫ ಮತ್ತು ೨೬ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೨೫

ಮಾಮುನಿಗಳು ಮಧುರಕವಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ಗಳಿಗಿಂತ  ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವತರಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏರಾರ್ ಮಧುರಕವಿ ಇವ್ವುಲಗಿಲ್  ವಂದು ಉದಿತ್ತ

ಶೀರಾರುಂ ಶಿತ್ತಿರೆಯಿಲ್  ಶಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್ – ಪಾರ್  ಉಲಗಿಲ್

ಮಱ್ಱುಳ್ಳ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ವಂದು ಉದಿತ್ತ ನಾಳ್ಗಳಿಲುಮ್

ಉಱ್ಱದು ಎಮಕ್ಕು ಎನ್ಱು ನೆಂಜೇ ಓರ್  

ಓ ಮನಸೇ! ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿಯೆಂದರೆ ಅಂದು ಮಹನೀಯರು, ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು . ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ  ( ನೈಜಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ) ತಕ್ಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸು.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಾರಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು , ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ , ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು  ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು ಅವರವರು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಎಂದು ಪಡೆದು ಅನುಭವಿಸುವರೋ ಎಂದು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅವರು  ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯಾರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರನ್ನು ತನಗೆ  ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ  ಸದಾ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿದ್ದು  ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಬೇರಾವುದು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.  ಶೀರಾರುಂ ಚಿತ್ತಿರೆಯಿಲ್  ಚಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್  ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀರ್ಮೈ  ( ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ) ಚೈತ್ರ ಮಾಸ  ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಆೞ್ವಾರರ ದೆಸೆ ಇದಕ್ಕೆ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು.

ಪಾಸುರ ೨೬  

 ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು , ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ( ದೈವ ಗಾಯನ ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧದ  ( ದೈವ ಗಾಯನ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವರು.

ವಾಯ್ತ ತಿರುಮಂದಿರತ್ತಿನ್ ಮದ್ದಿಮಮಾಂ ಪದಂ ಪೋಲ್

ಸೀರ್ತ್ತ ಮಧುರಕವಿ ಸೈಕಲೆಯೈ – ಆರ್ತ್ತ ಪುಗೞ್

ಆರಿಯರ್ಗಳ್  ತಾಂಗಳ್ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ನಡುವೇ

ಸೇರ್ವಿತ್ತಾರ್ ತಾಱ್ಪರಿಯಂ  ತೇರ್ನ್ದು     

ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಳ್ಳ ( ದೈವ  ಗಾನ)  ತಿರುಮಂತ್ರಂ , ಪದ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾದ ನಮಃ  ಪದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ಮಹನೀಯರಾದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ  ಅಪೂರ್ವ ರಚನೆಯಾದ ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಬು ಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿರದು. ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತಿಳಿದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ  ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು.ನಮಃ  ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಂ- ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು . ಮಧುರಕವಿ  ಆೞ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರೆ ಭಗವಂತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ  ತೇವು ಮಟ್ರರಿಯೇನ್ – ಬೇರಾವ ದೇವರನು ನಾನ್ ಅರಿಯೆನು  ಎಂದು ಹಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇತರ ಅರುಳಿಚೆಯಲೊಂದಿಗೆ  ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-25-26-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org