ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

మున్నం తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై తముపదేశీట నేర్ ।
తన్నిన్ పడియై త్తణవాద శొల్ మణవాళ ముని।
తన్ అన్బుడన్ శెయ్ ఉపదేశ రత్తిన మాలై తన్నై।
తన్ నెంజు తన్నిల్ తరిప్పవర్ తాళ్ గళ్ శరణ్ నమక్కు॥

పై తనియన్ ను మణవాళ మామునుల యొక్క ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరైన కందాడై అణ్ణన్ చే రచింపబడింది. మామునులు తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై మరియు పూర్వాచార్యుల ఉపదేశ పరంపరను చక్కగా తెలుసుకొని వాటి యందు మనస్సు లగ్నం చేసినవారు. అటువంటి మామునులు ఆ విషయముల యందు గల ప్రీతియే ఈ యొక్క ప్రబంధమునకు మూలమని స్పష్టముగా తెలుపబడును. దానినే తన మనసులో బాగుగా నిలుపుకొనిన వారి శ్రీపాదములే మనకు శ్రేయస్కరము మరియు ఆశ్రయణములు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-thaniyan-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *