ప్రమేయసారము – తనియన్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ప్రమేయసారము

arulalaperumalemperumanar-svptrఅరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్

mamunigal-vanamamalai-closeupమణవాళ మామునులు – వానమామలై

నీంగామల్ ఎన్ఱుం నినైత్తుత్ తొళుమింగళ్ నీళ్ నిలత్తీర్

పాంగాగ నల్ల ప్రమేయ సారం పరిందళిక్కుం

పూంగావళం పొళిల్ సూళ్ పుడై వాళుం పుదుప్పుళి మన్

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని అంపదమే!

ప్రతిపదార్థము:

నీళ్ నిలత్తీర్ = ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా!

పూంగా  వళం పొళిల్ =  అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు

సూళ్ పుడై = నాలుగు దిక్కుల విస్తారముగా వున్న

పుదు ప్పుళి = పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో

మన్ వాళుం = పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న

ఆంగారం అఱ్ఱ = గర్వము లేని

అరుళాళ మాముని = అరుళాళ మాముననుల

పాంగాగ = అనుకూలమైన , ఉపయోగకరమైన

నల్ల ప్రమేయ సారం = ఆత్మోజ్జీవనానికి ఉపకరించే ఉన్నతమైన తిరుమంత్ర సారమును

పరిందళిక్కుం = దయతో కృపచేసే

అంపదమే = శ్రీపాదములను

ఎన్ఱుం నీంగామల్ = ఎన్నటికీ వదలక

నినైత్తు తొళుమిన్ గళ్ = స్మరించి నమస్కరింతురు గాక!

వ్యాఖ్యానము:

ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! అరుళాళ మాముననుల శ్రీపాదములను  ఎన్నటికీ మరవక స్మరించి నమస్కరింతురు గాక! ‘ ఎన్ఱుం ‘  (  ఎన్నటికీ ) అన్న ప్రయోగం ‘ నీంగామల్ ‘  (వదలక) , ‘ నినైత్తు  ‘ ( స్మరించి) అనే రెంటికీ వర్తిస్తుంది. విషయ సాంద్రతను కొలవడానికి ఉపకరణము ప్రమాణము . చెప్పబడిన విషయము ప్రమేయము . దాని సంగ్రహ రూపము ‘ సారము ‘ , అదిఏ ‘ ప్రమేయ సారము ‘అని పిలవబడుతుంది.

ప్రమాణము – కొలమానము

ప్రమేయము  – కొలవబడిన విషయము

సారము – సంగ్రహము

మానము, మేయము – సారము

అర్థాత్ ప్రమాణము తిరుమంత్రము . దాని అర్థము ప్రమేయము . ఆ అర్థము యొక్క సంగ్రహ రూపము ప్రమేయ సారము అని చెప్పబడింది . ‘ నల్ల ప్రమేయ సారం ‘ అనగా దోష రహితమైన గ్రంధము అని చెప్పటము .

పాంగాగ …..అభ్యాసకుల శక్తికి తగినట్టుగా….సులభముగా , పది పాశురములలో సులభముగా అర్థమయ్యే రీతిలో ,తిరుమంత్రము యొక్క సారాన్ని వివరించారు. అందువల్లనే ఈ ప్రబంధానికి ప్రమేయ సారమని పేరు పెట్టారు .

పరిందళిక్కుం…....సమస్త జీవుల క్షేమాన్ని కోరి కారుణ్యముతో ఈ ప్రబంధాన్ని ‘ఓరాణ్వళి ‘ (గురుశిష్య పరంపరగా) అనుగ్రహించారు.

ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని …….అరుళాళ మాముని ..అంటే సమస్త జీవులపై కృపగలవారు అని అర్థము. ఇటువంటి ఉన్నతమైన గుణము మునులలో గాని , తపస్వులలో గాని కనపడదు. అందుకే వీరు మామునులు (మహా మునులు).’ ఆంగారం అఱ్ఱ ‘ అహంకార రహితుడైన….. ఇంతటి గొప్పగుణము నాలోనే ఉంది కదా అన్న అహంకారము లేశమైనా లేని వారు .అందుకే ‘  మామునులు ‘.అంతటి ఆచార్యుల శ్రీపాదాలను కొలవండి అంటున్నారు . కొలిచేటప్పుడు ఆ శ్రీపాదాలను మనసులో నిలుపుకోవాలి .అంతే కాదు రూపము- నీడ లాగా ఎప్పుడు వదలక వుండాలి.

అంపదత్తై……..‘ అం ‘ ‘ పదత్తై ‘..అందమైన పాదములు  …. అనగా అందమైన ఉన్నత పాదములు ఏవి  అంటే, తమ శిష్యులను ఎప్పుడు వదలక కాపాడు తత్వము గల పాదములు. ఆ అందమైఅన పాదమునే కొలవండి ….అంటున్నారు . ఆ పాదములను కొలిస్తే చాలు . ఇతర దైవములను  ఆశ్రయించనవసరము  లేదు అని నొక్కి చెప్పటము అవుతుంది .

పుదుప్పుళి మన్ …..వేద శాస్త్రములను వడపోసిన పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్న వారు అని అర్థము .దట్టంగా తోటలు,తోపులతో నిండి వున్న’ పుదుప్పుళి ‘ అనే ప్రాంతము….అని , జ్ఞాన సంపదకు ఆలవాలమైన ప్రాంతము అని సంకేతముగా చెపుతున్నారు .

పుడై ……నాలుగు దిక్కులు. ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! ఉన్నతమైన స్థానము, పేరు పొందడానికి హేతువైన తిరు మంత్రసారమును మహా కారుణ్యముతో సులభ శైలిలో తమిళములో చెప్పబడిన ” ప్రమేయ సారము ” అనే ఈ ప్రబంధమును అనుగ్రహించిన వారు గర్వము లేని అరుళాళ మాముననులు . వారు అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు , అన్నివైపుల విస్తారముగా వున్న పుదు ప్పుళి అనే ప్రాంతములో పండిత గొష్టికి నాయకులుగా విరాజిల్లుతున్నరు .వారి శ్రీపాదములను వదలక , నిరంతరము స్మరించి ధన్యులవుదురు  గాక! అని అర్థము.

ఆడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/prameya-saram-thaniyan/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *