స్తోత్రరత్నం – తనియన్లు

శ్రీ:  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమద్వరవరమునయే నమః

స్తోత్రరత్నం

alavandhar

ఆళవందార్, కాట్టుమన్నార్ కోయిల్

ఈ గ్రంథమునకు ఉన్న తనియన్లను తెలుసుకుందాం.

స్వాదయన్నిహ సర్వేషాం త్రయ్యంతార్థం సుదుర్గ్రహం |
స్తోత్రయామాస యోగీంద్రః తం వన్దే యామునాహ్వయం||

గ్రాహ్యమునకు దుర్గమైన వేదాంత రహస్యములను సులభముగా గ్రాహ్యమగునట్లు తమ స్తోత్రరత్నమున విశదీకరించిన,  యోగులలో శ్రేష్ఠులైన యామునాచార్యులకు వందనం.

యత్ పదాం భోరుహ ధ్యాన విధ్వస్తాశేషకల్మషః |
వస్తుతాముపయాతో2హం యామునేయం నమామి తం ||

ఎవరి దివ్యకృపతో నా కల్మషములన్నీ నాశనము చేందినవో మరియు ఒక వస్తువుగా గుర్తించబడ్డానో  పూర్వము అసత్ (అచేతనము)గా ఉండి యామునాచార్యుల పాదముల ధ్యానముతో ప్రస్తుతం సత్(ఆత్మ/ చేతనము) గా భావిస్తున్నానో ఆ శ్రీ యామునాచార్యులనకు  నమస్కరిస్తున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మూలము :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam-invocation/

పొందుపరిచిన స్థానము : http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *