Daily Archives: July 8, 2015

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – అవతారిక

Published by:

periyaperumal-art  పెరియపెరుమాళ్ శ్రీరంగం

thondaradipodi-azhwar-srirangam                                                           తొండరడిపొడిఆళ్వార్ శ్రీరంగం

నఙ్ఞీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ల అవతారిక పరిచయం

నఙ్ఞీయర్  అవతారిక పరిచయం  

“అనాది మాయయా సుప్తో  యదా జీవః ప్రబుధ్యతే”అన్న వచనానుసారం- ఎప్పుడైతే జీవాత్మ సుప్తావస్థనుండి జాగృతం చెందునో) పెరియపెరుమాళ్ తన నిర్హేతుక కృపాకటాక్షం వలన విప్రనారాయణు ను   అఙ్ఞానము నుండి జాగృతం చేశారు. అనుగ్రహింపబడిన దివ్యమైన ఙ్ఞానం చేత ఆళ్వార్, పెరియపెరుమాళ్ ప్రాప్యం(లక్ష్యం) మరియు ప్రాపకం(సాధనం) అని గ్రహిస్తారు, ఇదే విషయాన్ని తమ తిరుమాలై ప్రబంధమున కూడ వివరిస్తారు. పిదప ఆళ్వార్ తాను పెరియపెరుమాళ్ కు కైంకర్యమును చేయదలచి ఎంపెరుమాన్ కు మేల్కొలుపుగా తిరుపళ్ళియెళిచ్చిని గానం చేశారు.(పాత్రలు పరస్పరం వ్యతిరిక్తమైనవి- ప్రథమంగా ఎంపెరుమాన్ తాను ఆళ్వార్ ను జాగృతిపరచగా పిదప ఆళ్వార్ తాము   ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలిపిరి)

భగవానుడే లక్ష్యం మరియు సాధనం  అని తెలుసుకుంటే, సహజముగానే వారు నిరంతరం అతనినే  ధ్యానిస్తారు మరియు భగవానుని దైవిక నిద్రను, దివ్య సృష్ఠిని అనుభవిస్తారు. తాము పూమాలా కైంకర్యము  భగవానునకై చేస్తారు.

ఆండాళ్ ఈ భావనను తన తిరుప్పావై 23వ పాశురమగు “మారిమలై ములైంజిల్” లో అనుభవిస్తుంది. నమ్మాళ్వార్ తిరువాయ్ మొళి 8.10దశకంలో “నెడుమార్కడిమై”   విశేష కైంకర్యము భాగవతులది అని స్థాపిస్తారు. అలాగే తిరువాయ్ మొళి 9.1దశకంలో “కొండపెండీర్ మక్కలే”లో ప్రధానమైన సూత్రాలను మానవులకు ఉపదేశిస్తారు.   “కిడన్ద  నాల్  కిడన్దై” అను తిరువాయ్ మొళి 9.2.3 పాశురంలో ఎంపెరుమాన్ మేల్కొనిన పిదప వారికి కైంకర్యమును చేయాలని  తమ ఆశను వెల్లడిస్తారు. విశ్వామిత్రఋషి, శ్రీమద్రామాయణం బాలకాండ-23.2 లో “కౌసల్యా సుప్రజా రామా” అని శ్రీరాముణ్ణి మేల్కొలుపుతాడు. అదే తరహాలో తొండరడిపొడిఆళ్వార్ , పెరియపెరుమాళ్ సౌందర్యమును అనుభవించి కైంకర్యముగా తిరుపళ్ళియెళిచ్చిని గానం చేశారు.

ఆదిత్యుడు ఉదయగిరి (తూర్పున ఉన్న పర్వతం)యందు అగుపిస్తాడు. తాను వెలుగును ప్రసాదించగానే, దేవతలు మరియు రాజులు  దేవాలయ దక్షిణ దిక్కున   వస్తుసామాగ్రిని తీసుకొని తిరువారాధనకై చేరుతారు. ఎంపెరుమాన్ కృపకు పాత్రులమవ్వాలని ఒకరినొకరు తోసుకుంటు ఎంపెరుమాన్ ముందు నిలబడతారు.

ఆళ్వార్, ఎంపెరుమాన్(అందరికి రక్షకుడు, శ్రీమహాలక్ష్మికి పతిఅయినవాడు, భక్త మందారుడు , అందరికి సులభుడు) ను తమ కైంకర్యమునందు తనను  న్నిమగ్నము చేయుమని అభ్యర్ధిస్తారు. ఎలాగైతే కొందరు తమ పిల్లలను చూపి తమ జీవనోపాధిని పొందుతారో, అలా ఆళ్వార్ ఉపస్థితి అయిన దేవతల(తమ స్వార్థకోరికలు తీర్చుకొనుటకై ఎదురుచూచు వారు)  చూపుతు తమ కోరికను(కైంకర్యము)నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తారు.

నఙ్జీయర్ అవతారిక పరిచయం ముగిసినది.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అవతారికా పరిచయం

తొండరడిపొడిఆళ్వార్ తొలుత స్వరూప(నిజస్వభావం), ఉపాయ(సాధనం) మరియు పురుషార్ఠము యందు అఙ్ఞులుగా ఉండి తమ దేహమునే ఆత్మగా భావించేవారు.తాను  ప్రాపంచికానందముల యందు మరియు సన్నిహితులందు నిమగ్నమై ఉండేవారు.

పెరియపెరుమాళ్ తన నిర్హేతుక కృపవల్ల తమ సౌందర్యమును ఆళ్వార్ కు అనుగ్రహించారు. ఆళ్వార్ యొక్క ప్రాపంచిక కోరికలను నిర్మూలించి తమ వైపుకు ఆకర్షించారు.  ఆళ్వార్ కూడ పెరియపెరుమాళ్ కు  కైంకర్యం చేయు ఉద్దేశ్యముతో ఆశ్రయించిరి.  కాని పెరియపెరుమాళ్ (అర్చావతార రూపి) భౌతికంగా అతనితో కలవక అలా పడుకొని ఉన్నాడు.

తాను శయనించడం (మయా నిద్ర) ఆళ్వార్ ను విస్మరించుట కాదు అతనికి ఇంకా ప్రియమగుటకే. ఎంపెరుమాన్ శుద్ధసత్వగుణపూర్ణుడు. కావున తన  శయనం తమోగుణం వల్ల లేదా అజీర్తివల్ల కాదు కేవలం ఆళ్వార్ కోసమే.

 • జీవాత్మ అనుచిత సహజ స్వభావమగు భౌతిక స్థితిని   సంపూర్ణంగా తెలుకొనుట.
 • జీవాత్మ యొక్క సహజ  స్వభావం  మగు భాగవతులకు దాసునిగా ఉండుట గ్రహించుట.
 • ఆత్మ మరియు పదార్థం గురించి సంపూర్ణ ఙ్ఞానం కలిగి ఉండుట.
 • తన ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండుట.
 • ఇతర ఉపాయములైన కర్మ, ఙ్ఞాన మరియు భక్తి యోగములతో అనుబంధము లేకుండ ఉండుట.

పెరియపెరుమాళ్ తాను శ్రీరంగమున శయనించుట తన ప్రియమైన భక్తుడైన ఆళ్వార్ ను పొందుటకు చేయు ధ్యానమే, తన స్వవైభవం పరిగణలో ఆళ్వార్ ను సంస్కరించుట మరియు జీవాత్మలను ఎలా ఆళ్వార్ స్థాయికి తీసుకవచ్చి  ఉజ్జీవింపచేయాలనే చింతనమే మాయా నిద్ర.

సీతాపిరాట్టి వియోగ కారణంగా శ్రీరాముడు ఎన్నడు నిద్రించలేడు, అలాగే పెరియపెరుమాళ్ కూడ ఆళ్వార్ తన భక్తుడు అయ్యేంత వరకు నిద్రించలేడు.

కాని ఆళ్వార్ తన భక్తుడయ్యేసరికి పెరుమాళ్ ప్రశాంతంగా  నిద్రించసాగిరి.

ఆనాటి నుండి ఆళ్వార్ విషయాంతారాల వైపు వెళ్ళకుండ కేవలం కైంకర్యం మాత్రమే చేయసాగిరి. విశ్వామిత్రులవారు శ్రీరాముణ్ణి ‘కౌసల్యా సుప్రజారామా’ అని మేల్కొలుపుటను ఇదివరకే తెలుసుకున్నాము. అలాగే సీతాదేవి కూడ శ్రీమద్రామాయణం, సుందరకాండలో 38.25లో  “స మయా బోధిత శ్రీమాన్” అని మేల్కొలిపినది, ఆండాళ్ తన తిరుప్పావై 17వ పాశురాన కణ్ణన్ ను “ఉమ్బర్ కోమానే ఉఱంగాదెళుందిరాయ్”  అని ఆళ్వార్ తమ ప్రబంధములో   పెరియపెరుమాల్ ని ” అరంగత్తమ్మా పళ్ళియొళుందెరుళాయే” -మేల్కొలిపి తాను భాగవతుల సేవాకైంకర్యము యందు నిమగ్నమవ్వాలని  తమ ప్రబంధం చివరన ” తొండరడిపొడి యెన్నుమ్  అడియనై అళియ నెణ్ణఱుళి ఉన్నడియార్కు ఆట్పడుత్తాయ్” అని కోరుకున్నారు.

ఆళ్వార్  బలవంతముగా ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలపడం తాము వారి కైంకర్యమున నిమగ్నమవ్వడం, కారణం ఎంపెరుమాన్ కు ఆనందముతో చేయు కైంకర్యమే తమ ప్రధాన లక్ష్యం.

ఇళయ పెరుమాళ్ (లక్ష్మణుడు) శ్రీమద్రామాయణం- అయోధ్యకాండ-31.25శ్లోకమున “అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత స్వపతశ్చ తే” -నేను మీరు మేల్కొని ఉన్నప్పుడు , శయనించినపుడు సర్వావస్థల యందు సర్వవిధ కైంకర్యము చేయుదును” అని అన్నాడు. తిరువిరుత్తము 3.3.1 న   “ఒళవిళ్ కాలమెల్లాం ఉడయనాయ్ మన్ని” అను దశకమున నమ్మాళ్వార్ ఇలా అంటున్నారు-తాము సర్వావస్థలయందు , సర్వాకాలమందు, సర్వదా ఆనందము గురించి ఎంపెరుమాన్ కు కైంకర్యము చేస్తానని,అలాగే   తిరువాయ్ మొళి 2.9.4 యందు “మా ఆనందమునకై మీసేవలో సదా నిమగ్నపరుచుము”అని కోరుచున్నారు.

ఎంపెరుమాన్ నుండి ఆఙ్ఞను గైకొని  కైంకర్యము చేయునప్పుడు ఇళయ పెరుమాళ్ (లక్ష్మణుడు) శ్రీమద్రామాయణం- అరణ్యకాండ-1.57శ్లోకమున ఇలా అన్నారు  ” క్రియతామితి మామ్ వద” – మీరు కుటీరనిర్మాణం చేయుమని నాకు ఆఙ్ఞను ఇవ్వండి( సీతాదేవి మరియు మీ ముఖోల్లాసమునకై)

ఆళ్వార్ తిరువాయ్ మొళి 8.5.7న ఎంపెరుమాన్ తో ఇలా అంటున్నారు ” ముగప్పే కూవిపణి కొల్లే”- మీముందుకు పిలచి నాకు మీ కైంకర్యమున నిమగ్నము చేయుము. కావున ఆళ్వార్ , ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలిపి తమను కైంకర్యమున    నిమగ్నము చేయుమని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

అంతిమంగా పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై, తిరుమాలై మరియు తిరుపళ్ళియెళిచ్చి యందున్న వ్యత్యాసమును విశదపరచుచున్నారు.

 • తిరుమాలై లో – పెరుమాళ్ తాను ఆళ్వార్ (అనాదిగా సంసారమున ఉన్న) ను అఙ్ఞానము నుండి మేల్కొలిపారు. ఇక్కడ(తిరుపళ్ళియెళిచ్చి) ఆళ్వార్ తాను పెరుమాళ్(ఆళ్వార్ యందున్న ప్రేమతో అన్నీ మైమరచిపోయిన) ను మేల్కొలుపుచున్నారు.
 • తిరుమాలై లో – ఆళ్వార్ వాచిక కైంకర్యమును కీర్తించారు(45-పున్ కవిదైయేలుమ్ ఎంబిరార్కు ఇనియవాఱే) గానము ద్వారా ,మాటలాడుట ద్వారా కైంకర్యము, ఇక్కడ(తిరుపళ్ళియెళిచ్చి)- కాయిక కైంకర్యమును కీర్తించారు(10- తొడైయొత్త తుళవముం కూడైయుమ్ పొలిన్దు తోన్ఱియ తోళ్) శరీరముచే కైంకర్యము- అనగా వనమును ఏర్పరుచుట మాలలను కట్టుట వంటివి).
 • తిరుమాలై లో ఎంపెరుమాన్ కు ప్రీతి కల్గించు కైంకర్యమును స్వీకరించారు.(45-ఎంబిరార్కు ఇనియవాఱే).ఇక్కడ,(తిరుపళ్ళియెళిచ్చి) భాగవతులకు ప్రియమైన కైంకర్యమును ఒసగమని ప్రార్థించారు(అడియార్కు ఆట్పడుత్తాయ్)
 • తిరుమాలై లో- ఎంపెరుమాన్ ప్రయత్నములు ప్రథానమైనవి(ఆళ్వార్ ను సంస్కరించుటకు).ఇక్కడ (తిరుపళ్ళియెళిచ్చి)ఆ ప్రయత్నపు ఫలితములు ప్రతిఫలించుట ప్రథానమనది.
 • తిరుమాలై లో- ఆళ్వార్ , ఎంపెరుమాన్ ను తనను అంగీకరించి ఆశీర్వదించమన్నారు(ఎళియదోర్ అరుళుమన్ఱే ఎన్ తిఱత్తు).   ఇక్కడ(తిరుపళ్ళియెళిచ్చి) పరిణితి ఙ్ఞానముచే ఎంపెరుమాన్ ను కీర్తించుట(9-అవర్కు నాలోలక్కమరుళ)

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై  దివ్యప్రబంధ అవతారిక పరిచయం ముగిసినది.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్  రామానుజదాస

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2014/12/thiruppalliyezhuchchi-introduction-avatharikai/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvezhukURRirukkai – 5

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series

Previous section

yagyam

1-2]3-4-5-6[-5-4-3-2-1

muththI nAnmaRai aivagai vELvi
aRu thozhil andhaNar vaNangum thanmaiyai

Word by word meaning:

andhaNar vaNangum thanmaiyai – (you are of the nature who is) prayed by the brAhmaNas using
muththI – three types of agni (fire), and
nAl maRai – four types of vEdhas, and
aivagai vELvi – five types of yagyas (rituals), and
aRu thozhil – six types of karmas.

Simple translation

You are of the nature by which the brAhmaNas who follow the dharmas, perform the very difficult karma yOgam in order to attain you. It talks about the ways of the brAhmaNas – they perform hOmam and maintain three types of agni, know four type of vEdhas, do five types of yAgams, and perform six types of work. This goes to show the difficulty of doing karma yOgam which they perform for attaining him. It implies that emperumAn goes along and helps such brAhmaNas also and gives them what they needed.

vyAkyAnam

thirumangai AzhwAr says ‘vALiyin attanai’ (used arrows to remove the enemy) for emperumAn helping His dear pirAtti; says ‘maduvuL thIrththanai’ for Him helping indhiran who is after other benefits;

In the next few phrases of the prabandham, AzhwAr talks about the greatness of emperuman, that is, He goes along and helps those who use Him and also other ways as means and gets them the benefits they wanted.

muththI … – As said by “yOgO yOgavidhAm nEthA” [vishNu sahasra nAmam 18,19], He is the one who is the means for everything, and those who follow other means to get Him to help with what they needed, He is amicable to achieve that for them; To begin with, AzhwAr  talks about the first of such other means that is karma yOga which is followed by those brAhmaNas who follow the righteous ways.

muththI – Like how it would be hard for her to take care if she gets three hungry babies in one delivery itself, brAhmaNas try to satisfy the three types of agni (which do not get satisfied how much ever firewood is given to it); the three types are gArhapathyam, AhavanIyam, dhakshiNAgni.

nAnmaRai – In order to do that karma yOga properly, they practice/recite all the four vEdhas, rig, yajur, sAmam, and atharvaNam.

aivagai vELvi – dhEva yagyam, pithru yagyam, bhUtha yagyam, manushya yagyam, and brahma yagyam [thaiththiriya Upanishad, Ara – 2-10] are the five types of yagyams that the brAhmaNas  perform every day.

aRu thozhil – brAhmaNas perform six types of work – yajanam (doing yAgam for self), yAjanam (performing yAgam for others), aDhyayanam (reciting vEdhas), aDhyApanam (teaching others to recite vEdhas), dhAnam (giving others what they need), prathigraham (obtaining from others what is needed). For other varNams only some of these are applicable. By this, it talks about the extreme difficulty of performing karmya yOgam. Since it talks about the brAhmaNas who are fully possessing the greatness of them, they are considered to be following the karma yOgam along with the gyAnam (knowledge) of doing such karmas.

andhaNar vaNangum thanmaiyai – by such karma yOgam, they want to reach You, and so they surrender to you and pray to you; you are of such nature.

– – – – – –

Translation by raghuram srInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 1.3.11 – amarargaL thozhudhu

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> First Centum >> Third decad

Previous pAsuram

nammazhwar-art

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

AzhwAr says that those who practice (understand/recite) this decad will first be honoured by being in the line of nithyasUris and have their relationship with this samsAram (material world) severed.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Similar to nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

Similar to nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Similar to nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

amarargaL thozhudhu ezha alai kadal kadaindhavan thannai
amar pozhil vaLam kurukUrch chatakOpan kuRREvalgaL
amar suvai Ayiraththu avaRRinuL ivai paththum vallAr
amararOdu uyarvil senRu aRuvar tham piRavi am siRaiyE

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

amarargaL – those dhEvas who wanted to get a medicine [nectar] to become immortal
thozhudhu ezhu – performing anjali (namaskAram with folded hands) as he did in thiruvAimozhi 1.1.1 “thozhudhu ezhu
alai kadal – the sea with waves
kadaindhavan thannai – the one who churned to agitate it
amar – well-fit
pozhil vaLam – being beautiful due to the presence of gardens
kurukUr – belongs to AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr‘s
kuRREvalgaL – confidential kainkaryams (reciting pAsurams)
suvai – both sweet sound and meaning
Ayiraththu avaRRinuL – among those 1000 pAsurams
ivai paththum – this decad which is like the amrutham (nectar) which came out of thiruppARkadal (kshIrAbdhi – milk ocean)
vallAr – those who can repeatedly recite/understand
uyarvil – in greatness
amararOdu senRu – equaling nithyasUris
tham piRavi – their birth
am siRai aRuvar – will destroy that prison

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

The dhEvas (celestial beings) who wanted to become immortal, worshipped emperumAn (like AzhwAr himself worshipped him) who churned the milk ocean. nammAzhwAr who belongs to AzhwArthirunagari which is beautiful due to the presence of many gardens, sang such emperumAn in this decad (among the 1000 pAsurams) which is like the nectar that came out of milk ocean. Those who can understand this decad will rise to the level of nithyasUris and eliminate their birth in this world which is like being in a prison.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

Similar to vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

Similar to piLLAn‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

Similar to nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • amarargaL thozhudhu ezha – “‘uppuchchARu kiLaRuvadheppOdhO?’ enRu kidakkiRa dhEvajAthi’ – dhEvas who were waiting for the salt-essence (amrutham – nectar is explained like this since it merely brings immortality for a longer period in comparison to human life, but its not going to liberate any one from the clutches of samsAram) to come out.
 • alai kadal kadaindhavan thannai – With garlanded beautiful/broad shoulders, emperumAn was churning the ocean. “oru kadal oru kadalai ninRu kadaiyumApOlE” (like one ocean is churning another ocean) – bhagavan is an ocean of mercy, kshIrAbdhi is milk ocean.
 • thozhudhezhaAzhwAr offered himself being overwhelmed by emperumAn‘s auspicious qualities, dhEvas became mesmerized by the beauty of emperumAn.
 • satakOpan kuRREvalgaL – serving emperumAn through words. In case of complete personalities, one cannot do anything more than glorifying through words (since they already have everything). Even nithyasUris are engaged in glorifying emperumAn through words only, as explained in rig vEdham (vishNu sUktham) “…thadhviprAsO vipanyava:..” (the most learned ones who are well-capable to glorify).
 • amar suvai Ayiram – those most enjoyable 1000 pAsurams – this indicates that one need not glorify emperumAn as duty-bound but glorify out of great desire (due to the most enjoyable nature of the pAsurams and emperumAn).
 • avaRRinuL ivai paththum – Just as it is explained in periya thirumozhi 6.1.2 “viNNavar amudhuNa amudhil varum peNNamudhuNda” (while the dhEvas were enjoying the nectar, emperumAn accepted/enjoyed srI mahAlakshmi who is the real nectar), this decad is the most relishable among all of thiruvAimozhi.
 • avaRRinuL ivai paththum vallAr amararOdu uyarvil senRu aRuvar tham piRavi am siRaiyE – Those who are able to meditate on this decad, will achieve the greatness of nithyasUris and then will have the shackles of birth in this samsAram removed.
 • When any one learns this decad, immediately they are considered as nithysUris. As soon as the body falls, the AthmA will go to paramapadham. A coupe of examples are given:
  • When a king gifts something to someone, it will reach the person surely. Similarly, when emperumAn himself considers him [a samsAri] to be nithyasUri, his existence in this samsAram will be terminated surely and he will reach paramapadham.
  • If a prince is imprisoned for some reason, when he needs to be released, he will first be crowned and then his shackles will be cut (to be freed). Similarly, first such persons who learn this decad will be considered as nithyasUris and subsequently, their binding in this samsAram will be removed.
 • amararOdu uyarvil senRu aRuvar tham piRavi am siRaiyE – This is also explained as “one will reach with the help of AdhivAhikas (who are celestial beings, who help the AthmA (after death of the gross body) travel through different layers of the material world and reach the banks of vrajA river) and have his subtle body also removed (to get a new spiritual body before entering paramapadham).  The result of this padhigam (decad) is as explained by gIthAchAryan in gIthA 4.9 “thyakthvA dhEham punar janma naithi mAmEthi” (after giving up this body, there is no birth again in this material world and one will reach me).
 • nampiLLai summarizes the whole decad in the end.
  • In the 1st pAsuram, AzhwAr said emperumAn is sulabhan (easily approachable).
  • In the 2nd pAsuram, AzhwAr explained that saulabhyam in detail.
  • In the 3rd pAsuram, AzhwAr said that his avathAra rahasyam cannot be understood by anyone.
  • In the 4th pAsuram, AzhwAr said that his avathAra rahasyam can be understood by those who are surrendered unto him and not be understood by those who are not surrendered unto him.
  • In the 5th pAsuram, AzhwAr instructed everyone to approach him through the bhakthi mArgam (the path of devotion) that was explained by emperumAn himself.
  • In the 6th pAsuram, AzhwAr explained the nature of emperumAn and how to approach him.
  • In the 7th pAsuram, AzhwAr said since you are having short life span, surrender unto him quickly.
  • In the 8th pAsuram, AzhwAr said while surrendering unto him, all the obstacles will be removed.
  • In the 9th pAsuram, AzhwAr explained the reason for avathArams of emperumAn who is the cause of brahmA, rudhran et al.
  • In the 10th pAsuram, AzhwAr tried to enjoy such emperumAn with his mind, words and deeds.
  • In the last pAsuram, AzhwAr explained the fruits of those who learn/practice this decad.

Thus ends the English translation for thiruvAimozhi 1st centum 3rd decad.

AzhwAr thiruvadigaLE charaNam
emperumAnAr thiruvadigaLE charaNam
piLLAn thiruvadigaLE charaNam
nanjIyar thiruvadigaLE charaNam
nampiLLai thiruvadigaLE charaNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE charaNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE charaNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE charaNam
jIyar thiruvadigaLE charaNam

In the next article we will see the next padhigam (decad).

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org